Kupujcie Pismo Święte zanim talmudyczni Żydzi zmienią jego treść!

Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Kraj

Talmudyczni Żydzi chcą ingerować w treść i chrześcijańską interpretację Pisma Świętego Nowego Testamentu.

 

Chodzi o przyszłościowe wyeliminowanie tzw. treści antysemickich w Nowym Testamencie i zmianę negatywnego na pozytywny postrzegania faryzeuszy jako faktycznych morderców Jezusa Chrystusa i przypisanie jej rzymskiemu Poncjuszowi Piłatowi, bowiem: "zaczynając od Nowego Testamentu, boskie objawienie manifestujące swą obecność w chrześcijańskich tekstach przybierają formę nienawiści" (za: Katalog rekomendacji Europejskiego Kongresu Żydów, pt.: "Koniec z antysemityzmem) wobec Żydów i stworzyło ziarno nienawiści kończące się żydowskim Holocaustem.

 

Mało tego! Żydzi niemal postulują aby współtworzyć lub recenzować chrześcijański, w tym katolicki Katechizm, czyli pewnego rodzaju instrukcję postępowania chrześcijan w duchu jezusowego Nowego Testamentu! Roszczą sobie nawet prawo do ingerencji w treści i sposób nauczania chrześcijańskiej religii w naszym kościele!

 

W tym celu nawet talmudyczni Żydzi stworzyli niejako nową księgę zatytułowaną: "Adnotowany Nowy Testament Żydowski", którego współautorką jest specjalistka od Nowego Testamentu, Żydówka prof. Amy-Jill Levine wykładająca na Vanderbilt University. Jest to jakby nowy, 800 stronnicowy, Nowy Testament z przypisami przygotowanymi przez 70-ciu żydowskich ekspertów.

 

Szok i bezczelność najwyższych lotów!

 

Aby znów było mało! Żydzi chcą aby inne religie, w tym katolicka przeznaczały na tzw. walkę z antysemityzmem około 1% swoich własnych środków a nawet aby poszczególne kraje przeznaczały na walkę z antysemityzmem nawet 0,02% swojego PKB, co w przypadku Polski oznaczałoby 400 mln złotych, nieco więcej niż roczny budżet IPN!

 

Wszystkie powyższe informacje są przedstawione w szokującym artykule Pana Piotra Włodarczyka zamieszczonym w najnowszym numerze tygodnika "Do Rzeczy" pod tytułem: "Bat na antysemitów"

(Włodarczyk Piotr, Bat na antysemitów, Do Rzeczy, nr 19/321: 6-12 maja 2019 roku, s. 21-23).

 

Warto przytoczyć niektóre jego fragmenty z moim komentarzem:

 

– ""Jezus i faryzeusze: ponowna ocena interdyscyplinarna" - to tytuł konferencji współorganizowanej przez papieski Instytut Biblijny, której druga część odbędzie się w tym tygodniu w Watykanie", której celem ma być "uwidocznienie uprzedzeń wobec faryzeuszy - starożytnych poprzedników rabinów (...) Ojciec Etienne Veto, dyrektor Centrum Studiów Judaistycznych Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, tłumacząc powód zwołania tego spotkania, pokreślił związek między negatywnymi stereotypami narosłymi wokół faryzeuszy a dzisiejszym antysemityzmem"" (s. 21).


Tedy warto przytoczyć Instytutowi Biblijnemu w Watykanie i ojcu Veto słowa Jezusa Chrystusa zawarte w Nowym Testamencie a skierowane do faryzeuszy, których interpretację chcą na zlecenie Żydów zmieniać "oświeceni katolicy" i to katolicy w sutannach, i to pod auspicjami papieża Franciszka:

 

"Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie. Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście” [J 8, 42-47].


Sami zaś faryzeusze wydając Jezusa na śmierć zwołali do Poncjusza Piłata: "Ukrzyżuj Go" i zawołali: "Krew Jego na nas i na dzieci nasze: Mt 27,25"


– ""Chociaż dla wielu chrześcijan kampania na rzecz "zrehabilitowania" faryzeuszy może brzmieć kompletnie niedorzecznie, to - zdaniem żydowskich specjalistów ds. walki z antysemityzmem - ma to być jedno z ważniejszych narzędzi służących do wyeliminowania (...) głęboko zakorzenionej w chrześcijaństwie nienawiści wobec Żydów""- według EKŻ (s.21).


Znów należy wspomnieć, że tak zwana nienawiść nie wynika bezpośrednio z chrześcijaństwa, które modli się o nawrócenie wiarołomnych Żydów, ale bezpośrednio z żydowskiej księgi Talmudu, który zionie nienawiścią wobec chrześcijaństwa i w mniejszym stopniu wobec islamu a główną przyczyną jest odrzucenie przez Żydów Jezusa Chrystusa za Mesjasza. (piszę w o tym szeroko w moim cyklu o Talmudzie, który zresztą powstawał również na długo przed narodzeniem Jezusa Chrystusa).

 

""Jak zauważa John L. Allen Jr., żydowscy naukowcy, którzy uczestniczą w konferencji, chcą doprowadzić do "zrehabilitowania" faryzeuszy przez Kościół Katolicki. Co ciekawe sam papież Franciszek, który ma przyjąć uczestników konferencji na prywatnej audiencji, wielokrotnie używał odniesień" negatywnych wobec faryzeuszy (...) ale "używał odniesień do faryzeuszy i faryzejskości, by uwidocznić w ten sposób różnicę pomiędzy katolicyzmem "sztywnym", "skostniałym" a katolicyzmem "otwartym"" a sam Franciszek został przedstawiony w w/w dokumencie "Koniec z antysemityzmem" jako przyjaciel Żydów" (za: s. 21,22)

 

Jako wierny Kościoła Katolickiego od dawna jestem niejako skonfundowany słowami a tym bardziej poczynaniami papieża Franciszka. Wcześniej były to m.in. w Wielki Czwartek obmywanie nóg muzułmance i kobiecie, brak Krzyża Świętego w papieskim w filmie ekumenicznym, brak papieskiego błogosławieństwa w momencie rozpoczęcia pontyfikatu, przyjmowanie rotarian w Watykanie, nabożeństwa ekumeniczne, artykułowanie braterstwa zamiast miłości i ewangelizacji, relatywizowanie grzechów dotyczących małżeństwa i przyjmowania Komunii Świętej. A moje skonfundowanie jest tym większe, im dłużej żyje (wbrew zapowiedziom) i staje się coraz aktywniejszy papież Benedykt XVI - który jest papieżem czy też nie? Stawiam sobie pytanie...

 

– "Publikacja EKŻ postuluje, by program nauk religii chrześcijańskiej oraz podręczniki powstawały przy udziale specjalistów od judaizmu, a także ekspertów od antysemityzmu, by usunąć wszelki przekaz, który mógłby napędzać antysemityzm. Stosunek do faryzeuszy ma być - jak można wywnioskować z raportu - wyznacznikiem poziomu antysemityzmu (...) by w głowach uczniów nie powstało przekonanie i powiązanie konfliktu na linii Jezus - faryzeusze ze śmiercią Chrystusa a zamiast tego należy wskazywać Poncjusza Piłata jako na winnego ukrzyżowania Jezusa (...) Chrześcijańscy i muzułmańscy duchowni, a także nauczyciele religii powinny uczyć w swoich parafiach i szkołach tego, czego nauczyli się na temat antysemityzmu"" (s. 22, 23).

 

Ten fragment nie wymaga żadnego komentarza, bo jest hipokrytyczny i kuriozalny a poza tym jego realizacja zachwiałaby fundamenty chrześcijaństwa.

 

Dalej w artykule padają informacje o finansowaniu całej tej kampanii przeciw chrześcijaństwu, pod pozorem "walki z antysemityzmem", który od zarania powstał li tylko ze względu na treść Talmudu i postępowania Żydów na świecie, postępowania wobec innych, gojów a nie "wybrańców Boga" - Żydów.

 

W świetle powyższego chyba słusznym wydaje się postulat równości wszystkich religii, więc warto też, aby program nauczania religii judaistycznej i talmudycznej był recenzowany przez chrześcijan i muzułmanów oraz żeby usunięto z nich wszelkie treści przede wszystkim antychrześcijańskie, ale też i antymuzułmańskie.

 

W tym duchu należałoby zrecenzować żydowski Talmud, który po wyeliminowaniu z niego treści rasistowskich, antygojowskich i antychrześcijańskich liczyłby chyba jeden a nie dwanaście tomów... Ma "to być jedno z ważniejszych narzędzi służących do wyeliminowania (...) głęboko zakorzenionej w Talmudzie i religii/ideologii talmudyczno-rabinicznej nienawiści wobec chrześcijan i muzułmanów".


(parafraza wcześniejszego żydowskiego cytatu: ma to być jedno z ważniejszych narzędzi służących do wyeliminowania (...) głęboko zakorzenionej w chrześcijaństwie nienawiści wobec Żydów)

 

A może wzorem "Adnotowanego Nowego Testamentu Żydowskiego" stworzyć nowy Talmud, który uzupełniony zostanie przypisami kilkudziesięciu specjalistów chrześcijańskich?

 

Jeżeli tak, tylko sarkastycznie i ironicznie, można też wnieść apel: Żydzi, kupujcie Talmud zanim chrześcijanie zmienią jego treść!

 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

]]>http://krzysztofjaw.blogspot.com/]]>

kjahog@gmail.com

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)

Komentarze

jak Pan pisał, że talmudyczni odchodzą od Tory, co jest dalekie od prawdy, tak teraz pisze Pan niezorientowany, że

"Krew Jego na nas i na dzieci nasze: Mt 27,25" jest o.k.

Nie! Od dawna majstrują przy tekstach NT!

Jest sposób: używać starych wydań Pisma Świętego i nie dawać się manipulować.

Uważam, że politycy i ich akolici powinni ostrożnie podchodzić do spraw biblijnych...

"Żydzi, kupujcie Talmud zanim chrześcijanie zmienią jego treść!"

Zmieniać, recenzować Talmud albo wystąpić z taką propozycją w sejmie RP to byłoby coś! Odwagi!

Pan spróbuje. Jest taka grupa d/s  polsko-żydowskich - posłowie tylko z Pis-u. Byłaby to ekstra kampania wyborcza:))

http://www.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/skladgr?OpenAgent&294&PL

Vote up!
3
Vote down!
-2

CISZA

#1589145

Oczywiście nie jestem ani duchownym ani też teologiem. Obserwuję i zgłębiam rzeczywistość. I nie zawsze mogę mieć rację, ale dziękuję za polemikę. Bo tylko w dyskusjach możemy podnosić stan swojej wiedzy i nawet zmienić swój ogląd tego, co się dzieje. 

Zgadzam się, że trzeba sięgać do starych wersji ksiąg. One są miarodajne, bo obecne wydania nieraz nawet poprzez przecinek czy spójnik potrafią zmienić sens danych twierdzeń np. w Nowym testamencie. 

Uwielbiam też delikatny sarkazm. 

Pozdrawiam

Vote up!
3
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1589151

jest odległy od Tory całe lata świetlne...

A "krew Jego na nas i syny nasze!" Córeczki się nie liczyły.

Jest tyle manipulacji w NT i zmian ku "strawności" tekstów dla "braci odłączonych" i "starszych"

Viva Cristo Rey!

 

Vote up!
2
Vote down!
0

CISZA

#1589156

Tak, jakiś czas temu dowiedziałem się (o zgrozo) od ateisty, a nie od księdza, że w Biblii jest wiele wersów zmienionych do jej pierwotnej treści (począwszy od 10 przykazań). Skonfrontowałem to potem z ksiedzem i potwierdził - fakt, że te zmiany nie są duze i bardzo znaczące (jak w przypadku powyższego stwierdzenia "o krwi na synów, a nie na dzieci"), tak czy siak przecież to słowo Boże, wiec byłem w szoku, że zostało zmieniane (a w dodatku powiedział mi o tym ateista).

Vote up!
2
Vote down!
-3

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1589158

hahahaa ciekawe za co minusy? ;P

Za to, że dowiedziałem się tego od ateisty, czy moze za to, ze skonfrontowałem to z ksiedzem, a moze za to, że pewne wersu z Biblii zostały zmienione??? Nie mam problemu dostawać minusy, to (jak teraz) czasem mnie nawet bawi ale w tym przypadku szczególnie chciałbym wiedzieć - za co? ;) za nicka? ;D

Vote up!
1
Vote down!
-1

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1589419

Tak już św. Paweł o tym pisał, tylko zdecydowana postawa nas katolików może coś zmienić. Bardzo dużo i tak już pod wielkim naciskiem i wpływem żydomasońskiego lobby  zostało zmienione.

Vote up!
2
Vote down!
0

przypadkiem

#1589253

PISowskim niedlugo beda ustawowe kary za mowienie prawdy ktora moze denerwowac tzw.twu twu straszych braci w wierze.Najbarzdiej to widac na przypadku, ktory obiegl caly swiat mam na mysli bicie kukly Judasza.Ptoz glwnym zarzutem jest to ze kukla zyda Judasza wygladala jak zyd, miala dlugi nos i pejsy, a ja sie pytam to co Judasz mial wygladac jak Chinczyk czy Hindus?
Judasz by zydem i to pierwszym w histori zydowskim szmalownikiem i teraz zydowstwo chce to zafalszowac gdyz oni tylko uwazaja historie jedynie prawdziwa, kiedy jest korzystna dla zydowstwa.
Ale tez sie obawiam ze jak by Polacy walili kukle judasza ucharakteryzowanego na eskimosa to etz by zydostwo protestowalo ze to ukryta aluzja tak wiec proponuje zrobic kukle na wyglad Dudy nikt sie nie przyczepi , ciekawe ile szmalu dostanie od USraela za sprzedaz Polski.

Vote up!
2
Vote down!
-2
#1589254

https://youtu.be/G8QAU_8pTvA

Vote up!
0
Vote down!
0

Grzest

#1589329