ŻYDZI ŻĄDAJĄ OD POLSKI ZWROTU ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU

Obrazek użytkownika Aleszumm
Kraj

ŻYDZI ŻĄDAJĄ OD POLSKI ZWROTU ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU, BILIONA ZŁOTYCH, KAMIENIC, FABRYK, ULIC, MOSTÓW, LASÓW, PÓL, NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWYCH

ŻYDOWSKIE ZBRODNIE NA POLAKACH.

 

Światowe żydostwo występujące przeciwko Polsce wybrało Izrael jako państwo wiodące, kierujące współczesną zagładą Polski. Prym wiodą tu naziści (obcokrajowcy?), Stany Zjednoczone z antypolską ustawą senatu nr 447, Unia Europejska z antypolakami Timmermansem laureatem nagrody organu Michnika, Donaldem Tuskiem, Różą Thun, Michałem Boni TW "Znak", Julią Piterą, Barbarą Kudrycką, Danutą Huebner, Danutą Jazłowiecką. Francją, Niemcami, etc.

Oburzenie wywołała wypowiedź czołowego napastnika UE w bezustannym faulowaniu Polski  Huya Verhofstadta, nawiązująca do niedawnego Marszu Niepodległości w Warszawie. - Tysiące faszystów, neonazistów i zwolenników supremacji białej rasy przemaszerowało 300 km od Auschwitz - mówił belgijski polityk Verhofstadt.

Przyjęcie przez Stany Zjednoczone ustawy 447 (Justice for Uncompensated Survivors Today), może oznaczać nękanie Polski na rozmaitych płaszczyznach - powiedział PAP historyk prof. Marek Jan Chodakiewicz. Jego zdaniem, ustawa może mieć negatywny wpływ na stosunki polsko-amerykańskie.

 

ODDAĆ ŻYDOM WAWEL!!!

 

Światowy Kongres Żydów z siedzibą w N. Jorku – USA domaga się zwrotu Zamku Królewskiego Wawelu w Krakowie, twierdząc że zamek był budowany w całości za żydowskie pieniądze.

Żądania te popiera rząd Izraela i osobiście premier Banjamin Netanjahu. Temat ten będzie jednym z głównych tematów wspólnych obrad Knesetu I senatu USA.

Dotarliśmy do stanowiska Światowej Organizacji ds Restytucji Mienia Żydowskiego w sprawie tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej! Żydzi mieszkający poza Polską oczekują poprawek pozwalających im na skorzystanie z odszkodowań. Domagają się zwrotów w naturze lub rekompensat za utracone kamienice, a nawet lasy, pola czy nieruchomości przemysłowe. Ostatecznie może chodzić nawet o bilion złotych.

 

KATYŃ 1940 - ZBRODNIA NIEMIECKA?

 

Katyniem obciążano niemieckich zbrodniarzy na absurdalnym procesie pokazowym w Norymberdze, prowadzonym m.in. przez specjalistów od praworządności z ZSRS i USA. W tym samym też czasie bezpośredni zbrodniarze byli skazywani na śmieszne kary lub rozpoczynali pracę dla NKWD i Stasi, jak również dla „humanistycznych” Amerykanów i służb zachodnioniemieckich. Katyń nie był jedynym kłamstwem propagandowym z Norymbergi.

Pozew 11 amerykańskich żydowskich adwokatów przeciwko Polsce w sprawie restytucji mienia pożydowskiego w Polsce w rzekomej wartości ok. 65 miliardów dolarów amerykańskich można rozpatrywać na różnych płaszczyznach. – Adwokaci żydowscy ze Stanów Zjednoczonych obciążyli Polskę i Polaków oskarżeniami o współudział z Hitlerem w zbrodniach na Żydach, o kontynuowanie czystek etnicznych i rasowych po wojnie. Dla ogromnej części polskich czytelników to zniekształcenie historii może się wydać szokujące. Dla tych, którzy od lat zajmują się stosunkami polsko-żydowskimi, którzy badają problem antypolonizmu, którzy wiedzą, co na ten temat pisze się w różnych odłamach prasy zachodniej, nie było to zaskoczeniem.

 

 

 

 

 

PRZEMILCZANE FAKTY

 

„Gazeta Wyborcza” dokonała manipulacji, przedstawiając sprawę pozwu jako odosobniony wybryk grupy adwokatów żydowskich. Przecież tej samej argumentacji od lat używa się przeciwko Polakom w części bardzo wpływowych mediów żydowskich w USA, Anglii, Niemczech. Wciąż próbuje się obciążać Polaków współodpowiedzialnością za mordowanie Żydów w czasie II Wojny Światowej.

 

"GRUPKA" 11 ŻYDOWSKICH ADWOKATÓW

 

Przecież to nie grupka 11 żydowskich adwokatów ze Stanów Zjednoczonych wymyśliła zarzut, że Oświęcim i inne niemieckie obozy zagłady dlatego powstały na ziemiach polskich, bo Polacy byli bardzo antysemiccy. Przemilcza się fakt, że pierwszymi ofiarami Oświęcimia byli polscy więźniowie polityczni, wywiezieni z Tarnowa. W Tarnowie stoi pomnik upamiętniający wywożonych Polaków. Ten fakt jest przemilczany. Przemilcza się również  fakt, że Niemcy dlatego wybrali Polskę na miejsce masakry Żydów, bo tu żyła największa część Żydów w Europie. Przemilcza się też fakt wygodnej dla Niemców infrastruktury kolejowej w Polsce przy zakładaniu obozów koncentracyjnych, dla łatwiejszego przewożenia więźniów z całej okupowanej przez nich Europy. Oskarżenia Polaków jako wspólników Niemców w Holokauście pojawiały się już wcześniej.

To nie grupka 11 żydowskich adwokatów kierujących pozwy o restytucję mienia pożydowskiego w Polsce wymyśliła termin – „polskie obozy koncentracyjne”. To nie tylko 11 żydowskich adwokatów nazywa zbrodniarzy niemieckich „nazistami” czy „hitlerowcami”, unikając prostego zdania, iż Niemcy wymordowali w Polsce 6 milionów obywateli polskich. Nie wiadomo, dlaczego dzieli się tych 6 milionów zamordowanych przez Niemców obywateli polskich na ofiary Holokaustu Żydów – 3 miliony i osób cywilnych – 3 miliony. Jeżeli istnieje taki "historyczny" podział pomordowanych, to w kontekście "osób cywilnych" zachodzi pytanie czy ofiary Holokaustu były umundurowane? Jeżeli tak, to pracowali w gettach niemieckich jako "Ordnungdienst" , odmani, żydowska policja w kolaboracji z Niemcami, wydająca w łapska niemieckich morderców setki tysięcy Żydów, a penetrując

Ten bezsens podziałów rasowych uchwalonych przez III Rzeszę i jej wodza Adolfa Hitlera obowiązuje nadal w pracach żydowskich historyków w ustalaniu, kto jest ofiarą Holokaustu.

 

HOLOKAUST NIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE ZAMORDOWANYCH ŻYDÓW

 

Amerykański historyk Richard C. Lukas, autor książki „Zapomniany Holokaust” Polacy  pod okupacją  niemiecką 1939-1945 z przedmową Normana Daviesa, został w Stanach Zjednoczonych pozbawiony wszystkich dotychczasowych nagród i honorów, jest szykanowany przez amerykańskich żydowskich historyków. W swojej książce Lukas wy-mienił 704 Polaków z rodzinami zamordowanych przez Niemców za ukrywanie Żydów. Ten rozdział stał się szczególnym atakiem amerykańskich Żydów na pracę Richarda C. Lukasa. Żydowski bojkot tego historyka w Ameryce trwa (patrz wywiad z Richardem C. Lukasem http://www.historia.uwazamrze.pl/artykul/932 367.html).

Dlaczego więc całopalenie (holocaust) dotyczy wyłącznie zamordowanych Żydów? Jakie nazewnictwo przyjąć dla zamordowanych w getcie łódzkim 10-20 tys. dzieci polskich? Jeżeli przyjęto nazwę Holokaust (Zagłada) jako ludobójstwo dokonane przez Niemców nie tylko w Polsce, to wszystkie zamordowane ofiary zbrodni niemieckich w Polsce zginęły w ludobójstwie okrutnym(genocidum atrox). Rezerwowanie przez amerykańskich historyków pochodzenia żydowskiego terminu Holokaust wyłącznie dla Żydów, którzy zginęli w Zagładzie, jest nieuczciwe, wprowadzające opinię światową w błąd co do zbrodni niemieckich dokonanych na Polakach. To jednak nie wszystko. Światowa opinia publiczna kształtowana przez żydowskich historyków nie przyjmuje wiedzy o mordach niemieckich dokonanych na Polakach. Zakłamany komunikat brzmi: „Naziści, hitlerowcy, przy współudziale polskich morderców i rabusiów żydowskiego mienia, szmalcowników i bandytów, są winni Holokaustu”. Owe nastroje podsyca „New York Times”, rozpisując się przez lata o żydowskim Holokauście w Polsce, nie wspominając ani jednym zdaniem, przez cały powojenny okres, o martyrologii narodu polskiego.

 

MINISTERSTWO HAŃBY NARODOWEJ

 

Haniebną rolę w oczernianiu własnego narodu odgrywa ministerstwo hańby narodowej. Dzisiaj owa tajna agencja spraw zagranicznych zwana Ministerstwem Spraw Zagranicznych zatrudnia na stanowiskach dyplomacji polskiej 60 proc. osób podlegających lustracji. We Lwowie i w Łucku konsulowie polscy uprawiają sutenerstwo, handlując wizami dla ukraińskich prostytutek, twierdząc, iż Polacy są narodem, który współpracował z Niemcami w czasie okupacji niemieckiej, winni są Holocaustu. Polskie placówki konsularne wydają antypolskie książki. Polacy to naród morderców skazanych na zagładę Żydów, szmalcowników i szantażystów, tak przedstawiają konsulowie Polaków za granicą w promowanych przez MSZ książkach – monografii – „Inferno of Choices – Poles and the Holocaust” polskojęzycznych tekstów żydowskich antypolskich historyków. Padają oskarżenia Polaków o współpracę z Niemcami w dokonywaniu eksterminacji ludności żydowskiej. We wszystkich tych publikacjach pomieszczana jest mantra o polskim anty-semityzmie, bezwzględności i chciwości przy rabunkach Żydów przeznaczonych przez Niemców na śmierć. Polacy przedstawiani są jako złodzieje, bandyci, kolaboranci, donosiciele i napadający na Żydów, którym udało się uciec z getta i rabujących ich, przedstawiając się jako działacze Polski Podziemnej.

 

KATYŃ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIEMCÓW I ROSJAN

 

Dzisiaj, w 73 lata od daty popełnienia zbrodni katyńskiej, nie ma winnych, nikt nie po-niósł odpowiedzialności za to wyjątkowe ludobójstwo, Rosjanie kłamią w dalszym ciągu – przedłużając politycznie totalitaryzm ZSRS. Dlaczego nikt z historyków nie zajął się prawdą o Katyniu w kontekście jego żydowskich projektodawców i wykonawców z polecenia Stalina i wykonawstwa Ławrientija Berii? Katyń przez ponad 70 lat stanowi symbol kłamstwa jednej z najbardziej skomplikowanych tragedii w naszej historii, która w rzeczywisty sposób zaważyła na losie Polaków. Zbrodnia została zaplanowana w 1939 roku przez Hitlera i Stalina na wspólnych konferencjach. Podstawą współpracy Gestapo i NKWD była tajna umowa z 28 września 1939 roku, zobowiązująca III Rzeszę i ZSRR do wspólnego zwalczania wszelkich form polskiego oporu wobec okupacji. Zgodnie z tym porozumieniem Gestapo i NKWD przeprowadziły kilka konferencji w Zakopanem, Kra-kowie i Lwowie, dotyczących metod zabijania, deportacji i skutecznego działania. Prof. George Watson z Uniwersytetu w Cambridge uważa, iż o losie polskich jeńców postanowiono na jednej z takich konferencji w Krakowie – opinię tę zacytował Louis R. Coatney z Western Illinois University. Poglądy takie prezentują również inni autorzy badający okoliczności zbrodni, np. Allen Paul. Odkrycie przez Niemców grobów w Katyniu posłużyło zarówno ZSRR, jak i Rzeszy. Sowieci mogli spokojnie zerwać stosunki z rządem londyńskim i przygotowywać się do wspieranej przez Zachód okupacji, Niemcy zdobyli instrument propagandy, w zupełności opartej na faktach. Instrument ten bowiem opierał się na ewidentnym fakcie bestialskiego wymordowania Polaków przez żydowskich enka-wudzistów. Niemcy do tego stopnia chcieli być wiarygodni, że ujawnili nawet rozstrzela-nych polskich oficerów – Żydów, uznanych za zagrożenie i rozwalonych przez swoich ro-daków.

 

 

O ŻYDACH, MORDERCACH POLAKÓW SIĘ MILCZY

 

Pomysłodawcą eksterminacji polskiej elity państwowej był szef NKWD, gruziński Żyd Ławrientij Beria, który realizował plan wraz z zespołem składającym się w przeważającej części z Żydów takich, jak Łazar Kaganowicz, Bogdan Zaharewicz Kobułow, Begman, El-man, Estrin, Krongauz, Lejbkind, J. Raichman, Abakumow, Milstein (transport), Sierow. Sam mord „zatwardziałych, nie rokujących poprawy wrogów władzy sowieckiej” w lesie katyńskim prowadzili na miejscu żydowscy funkcjonariusze mińskiego komisariatu NKWD – Abram Borysowicz, Lew Rybak i Chaim Finberg. Ponadto mordowali: Salomon Rafajłowicz Milstein, Konstanty Ziberman, Mark Aronowicz Słupski, Joshua Sorokin Sa-myun, Tichonow. Żadna z tych osób nie była Rosjaninem. O Żydach, bezpośrednich ka-tach, strzelających Polakom w tył głowy, istnieją precyzyjne informacje, dzięki polskie-mu Żydowi Abrahamowi Vidro. Izraelski dziennik „Maariv” opublikował nazwiska sowieckich oficerów NKWD, którzy odpowiadają za mord katyński. Żyd polskiego pochodzenia Abraham Vidro (Wydra) mieszkający w Tel Awiwie 21 lipca 1971 roku zaproponował dziennikowi wywiad, gdyż chciał przed śmiercią wyjawić znane mu fakty na temat mordu w Katyniu. Vidro opisał spotkanie, które odbył z trzema Żydami – byłymi oficera-mi NKWD. Ci trzej oficerowie mieli mu powiedzieć, że uczestniczyli w mordzie Polaków w lesie katyńskim. Jak twierdzi Vidro w owym wywiadzie, tymi oficerami byli sowiecki mjr Joshua Sorokin, por. Aleksander Susłow oraz por. Samyun Tichonow. Porucznik Susłow zażądał od Vidro, by ten nikomu nie wyjawił faktu odbycia tej rozmowy przez 30 lat od jego śmierci. Jednak Abraham Vidro, który obawiał się, że niedługo umrze po-stanowił upublicznić te informacje wcześniej. Vidro mówił: „Żydowski major NKWD i dwóch innych oficerów bezpieczeństwa przyznało mi się do okrutnego mordowania tysięcy polskich oficerów w lesie katyńskim”. Mjr Susłow mówił Vidro: „Chcę ci opowiedzieć o moim życiu. Tylko tobie, ponieważ jesteś Żydem, czy możemy mówić o wszystkim? To nie robi żadnej różnicy dla nas… Mordowałem Polaczków własnymi rękami! I do nich sam strzelałem”.

 

POLSKICH OFICERÓW NIE ROZSTRZELALI ROJANIE

 

Należy wspomnieć, że 4 października 1994 roku lider partii „Rosyjska jedność Narodo-wa” Alexander Barkaszow udzielił wywiadu dla „Życia Warszawy” stwierdzając: „Wiem jaką tragedią jest dla was sprawa katyńska, ale oświadczam – polskich oficerów nie rozstrzelali Rosjanie. Sprawdziliśmy przynależność rasową enkawudzistów – wykonawców wyroku. Wszyscy byli Żydami i wypełniali rozkazy sobie podobnych, stojących wyżej w ówczesnej hierarchii. Rosjanie są z natury przyjaźnie nastawieni do Polski i Polaków. Rzeź tysięcy niewinnych ludzi jest makabrycznym zadaniem nawet dla najbardziej zatwardziałego oprawcy. Stalin zwrócił się do głowy tajnej policji sowieckiej Żyda Ławrientija Berii. Obaj przedyskutowali masowe morderstwo i zdecydowali, że powinno to być wy-łącznie zadaniem Żydów, którzy zajmowali czołowe stanowiska w tajnym aparacie. Ich odwieczna nienawiść do katolickich Polaków była powszechnie znana”. „Maariv”, izraelski dziennik, donosi jak Żydzi mordowali Polaków. Mordercy, zapewniali polskich oficerów o powrocie do domów. Radość była chwilowa. Mieli już wkrótce odkryć, że zmierzają pod strażą na wschód. Po dotarciu do stacji Gniezdowo obejmowano ich terrorem, odbierano bagaże wrzucane do ciężarówki. Inna ciężarówka przewoziła ich do pobliskiego lasu, gdzie w wiejskim budynku wchodzili po trzech i odbierano im posiadane wartościowe przedmioty. Potem żydowscy mordercy krępowali im z tyłu ręce powrozem lub drutem kolczastym i prowadzili nad dół. Niektórym zawiązywano na głowie płaszcz lub wpychano do ust trociny. Podczas drogi walczący byli zakłuwani bagnetami lub roztrzaskiwano im głowy kolbą, do innych strzelano kilkakrotnie. W dole leżeli poukładani przez żydowskie komando warstwami, równiutko jedna na drugiej, polscy oficerowie. Warstwy rozstrzelanych były układane na przemian, twarzami do dołu. Żydzi musieli tak rozkładać ciała, by zajmowały jak najmniej miejsca. Doły przyjmowały planowo 12 warstw zwłok. Konieczne było stawanie na trupach i ich ubijanie, czego efekty można podziwiać na zdjęciach. Praca szła gładko, jak wiadomo – kończono prostym strzałem w kark ofiar stojących nad dołem lub klęczących na trupach swoich towarzyszy. Robota dla ludzi wybranych. W Katyniu żydowscy enkawudziści wymordowali w ten sposób ok. 4500 Polaków, choć przez wiele lat podawano liczby większe, wliczające nieznane wtedy ofiary z innych miejsc i zwłoki Rosjan.

 

KATYŃ NIE BYŁ JEDYNYM KŁAMSTWEM PROPAGANDOWYM Z NORYMBERGI

 

Historia musiała przyznać prawdziwość sowieckiego sprawstwa, podanego przez Niemców, o innych niebezpiecznych ustaleniach skwapliwie milczy, ewentualnie nazywając je znów nazistowską propagandą. Oczywiście, że jest to propaganda, trzeba było być niemieckim idiotą, by nie wykorzystać takich faktów propagandowo. Państwa współpracują-ce z ludobójczym ZSRR, obrońcy demokracji oddający mu pod nóż pół Europy, nawet w ciągu zimnej wojny nadal wspierały kłamstwo katyńskie. Katyniem obciążano niemieckich zbrodniarzy na absurdalnym procesie pokazowym w Norymberdze, prowadzonym m.in. przez specjalistów od praworządności z ZSRR i USA. W tym samym też czasie bezpośredni zbrodniarze byli skazywani na śmieszne kary lub rozpoczynali pracę dla NKWD i Stasi jak również dla „humanistycznych” Amerykanów i służb zachodnioniemieckich. Katyń nie był jedynym kłamstwem propagandowym z Norymbergi, które trzymało się do niedawna nieźle. W pozwie żydowskich adwokatów z Nowego Jorku i Chicago szokuje nowy wątek – zarzuty pod adresem powojennych rządów polskich, przypisywanie im kontynuowania hitlerowskiej polityki Judenrein – „mordowanie, bicie, gwałcenie, terroryzowanie, torturowanie Żydów”. Trudno to nawet nazwać ignorancją historii.

 

OGROMNE WPŁYWY POLITYKÓW POCHODZENIA ŻYDOWSKIEGO

 

Akurat w pierwszym dziesięcioleciu rządów komunistycznych, narzuconych Polsce siłą przez wojska sowieckie, wbrew woli ogromnej części Polaków, politycy pochodzenia żydowskiego mieli ogromny wpływ w takich strategicznych sektorach jak bezpieczeństwo czy gospodarka. W PKWN, czyli w pierwszym marionetkowym pseudorządzie w 1944 roku za gospodarkę odpowiedzialny był Żyd Jan Stefan Hanemann, działacz komunistycznej PPR. Później przez całe pierwsze dziesięciolecie, aż do 1956 roku gospodarką w Polsce zawiadywał, z katastrofalnymi skutkami, Żyd Hilary Minc, członek Biura Poli-tycznego KC PZPR. Polską rządziła właściwie trójka – Bierut oraz Żydzi Berman i Minc. Powszechnie uważa się, że to Berman był swego rodzaju szarą eminencją, jako odpowiedzialny jednocześnie za bezpieczeństwo i za kulturę, a więc także za ideologię. Do tego należy dodać rolę odgrywaną przez komunistycznych działaczy pochodzenia żydowskiego w organach bezpieczeństwa. Byli strasznymi, bezwzględnymi katami dla więzionych Polaków. Można wymieniać dziesiątki nazwisk, od wiceministra spraw bezpieczeństwa publicznego Romkowskiego, mającego bardzo dużą władzę przy figurancie Radkiewiczu, poprzez żydowskich dyrektorów departamentów takich jak „Krwawa Luna”, płk. NKWD Natalia Brystygierowa, znana z bezwzględności w stosowaniu tortur.

Specjalizowała się w przesłuchiwaniu młodych mężczyzn, którym wkładała genitalia do szuflady gwałtownie ją zatrzaskując. Przesłuchiwani umierali więc w męczarniach. „Krwawa Luna” żona żydowskiego działacza syjonistycznego Natana Brystygiera, specjalizowała się w walce z Kościołem, podobnie jak Fejgin, Różański, Światło czy też inny dyrektor departamentu bezpieki Leon Andrzejewski. Znana jest dominacja politruków pochodzenia żydowskiego we władzach bezpieki na Śląsku, o czym pisał John Sack, uczciwy autor pochodzenia żydowskiego, w książce „Oko za oko”. W owej publikacji Sack przywołał zbrodnie Żydów z aparatu bezpieczeństwa w obozie w Świętochłowicach. Ów obóz zarządzany był przez jednego z takich bezpieczniaków, Żyda Salomona Morela i stał się miejscem kaźni i wymordowania około 1500 zgermanizowanych Ślązaków i Polaków. Katowano niewinnych z zemsty za Żydów zamordowanych przez Niemców w czasie wojny.

 

Aleksander Szumański "Warszawska Gazeta" 20 sierpnia  2013 r.

 

Dokumenty, źródła, cytaty:

 

]]>http://www.se.pl/wiadomosci/polityka/tego-chca-zydzi-od-polski-lasy-fabryki-kamienice-nawet-bilion-z_1038843.html]]>

 

]]>https://wzzw.wordpress.com/2014/01/21/zydzi-chca-zwrotu-zamku-na-wawelu-%E2%98%9A%E2%97%99%E2%97%99%E2%97%99%E2%97%99%E2%97%99/]]>

 

]]>http://www.usopal.pl/publicystyka/2494-ydowskie-zbrodnie-na-polakach-z-65-miliardami-dolarow-w-tle]]>

 

]]>http://norwid.wordpress.com/2012/01/06/abraham-vidro-katyn/]]>

 

http://www.ojczyzna.org/mord_w_katyniu_dokumenty.html

 

]]>http://raportnowaka.pl/news.php?typ=news&id=434]]>

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (14 głosów)

Komentarze

Daty się pomyliły? Czy śmigus-dyngus z prima aprilis?

Toż bardziej prawdopodobne byłoby, że znaleźli dowody, iż Juda to potomek Kazimierza i Esterki i szykujmy się na koronację!

Vote up!
8
Vote down!
0
#1561290

za ten wpis "facebook" zbanował mnie na 30 dni za sianie nienawiści do "narodu wybranego".....Duda to zapewne dobry Polak , ale za bardzo empatyczny . Empatia dla sąsiadów ???? Ok. Ale dla dobrych sąsiadów, żyd to żaden sąsiad to ....żyd !!!! Moje krytyczne poglądy względem żydów , wypełniają wszystkie przesłanki wymagane - W/G IZRAELA - dla bycia antysemitą !!!! To może powołać Polską Partię Antysemicką . Mogę zostać I prezesem......Oto proponowana preambuła statutu partii ...szanuj bliźniego swego jak on szanuje ciebie .....Amen !!!   Ps. na p. Dudę nie będę głosował !!!!

 

Vote up!
12
Vote down!
0
#1561298

Od niego i jego wet, zostały zahamowane naprawy państwa Polskiego i oczyszczania z żydo-komuszej patologi sędziów w stajni Augiasza, jaka była i jest Polska.

By towarzysze w togach, dalej ferowali wyroki i skazywali patriotów Polskich, tak jak pana Miernika, a żadnemu by krzywda się nie stała za te skandaliczne przestępstwa w ferowaniu wyroków, by było jak było, a żydo-komunie żyło się lepiej.

W Wielki Piątek, nowy Bolek Juda uwolnił Barabasza (czerwoni mordercy w mundurach) a skazał Polskę (patrioci Polscy co chcieli degradacji tych czerwonych bandytów) i jak Piłat pokazał że ma czyste ręce, swoim bełkotem prawniczym.

Czekam czy po raz drugi Kaczyński poprze weto Bolka Judy!!!

Vote up!
15
Vote down!
0

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1561308

I tak właśnie trzeba o tym mówić i pisać.
Dzięki...

Vote up!
6
Vote down!
0
#1561315

Milczy. Dlaczego? Bo zasiadają w niej sami Żydzi i masoni. Chcą zniszczyć Polskę. Dziwisz też jest masonem

Vote up!
7
Vote down!
-2

Bozena Lukawska

#1561319

Kto nie wierzy, niech przeczyta

https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/tag/kard-stanislaw-dziwisz-jest-masonem/
MASON STANISŁAW DZIWISZ

https://forumemjot.wordpress.com/2013/10/06/hierarchowie-zydowscy-polskiego-episkopatu/
ŻYDZI W KONFERECJI EPISKOPATU POLSKI. SĄ TEŻ ŻYDZI BISKUPI TW SB

Vote up!
5
Vote down!
-1

Carlota Bologna

#1561338

Kiedyś szczytem oszustwa była sprzedaż naiwniakowi Mostu Bruklińskiego. Dziś to już jego własny, niezbywalny ze swojej natury majątek narodowy - dobro wspólne narodu. Apetyt rośnie w miare jedzenia - bezczelność wraz z bezkarnością kolejnych przestępstw, rabunków, wyłudzeń i zbrodni.

Mamy taką mądrość G. Orwella: „Kto kontroluje przeszłość, ten ma władzę nad przyszłością, kto kontroluje teraźniejszość, w tego rękach jest przeszłość”.

Ci co wysuwają te roszczenia mają swoich pobratymców w pełni kontrolujących i polskie archiwa i polskie władze.

To zdrada najwyższego stopnia. Na pytanie kto dopuścił do tego żeby niezintegowani z Narodem Polskim cudzoziemcy mogli mieć prawa wyborcze i pełnić funkcje polityczne trzeba by zaczynać od Stalina. Dziś niemal cała władza państwowa jest w ich rękach.

Tu już dawno przebrała się miarka. Albo ich odsuniemy od polityki naszego państwa, albo dokonają na nas wrogiego przejęcia, a nas samych zniszczą mając w tym jeszcze aplauz światowych medów oraz opinii publicznej i polityków, bo wcześniej nam dorobią najgorszą możliwą opinię, i pewnie jeszcze dokumenty na to wymyślą.

miarka

Vote up!
6
Vote down!
0
#1561346

Poukrywali się pod polskimi nazwiskami, a często też za bezprawnie przejętymi rodowodami znanych, polskich rodów.
Kłamią, manipulują i oszukują.
Nawet tu, na "Niepoprawnych", grupa ewidentnych oszustów próbowała udowodnić polskie szlachectwo Kaczyńskich wraz z herbem, a nawet ich rodowód od (chyba) 14 wieku...
Sprawę wyciszono, bo ewidentne oszustwo było szyte zbyt grubymi nićmi...

Vote up!
6
Vote down!
-1
#1561355

Dlaczego?

Vote up!
2
Vote down!
-1

lwowianka

#1561391

O co chodzi ?.

Vote up!
3
Vote down!
0
#1561392

Oczywiście, oczywiście ...odsunąć ich od polityki naszego państwa, bo dokonają na nas wrogiego przejęcia, a nas samych zniszczą...
Powiedz tylko, mistrzu, jak tego dokonać? Pójdziemy za Tobą jak w dym.

Vote up!
0
Vote down!
0

Verita

#1561548

ot taka mała przewrotność. Przypomniał mi się czytany dawno temu wiersz Witkacego.

„DO PRZYJACIÓŁ GÓWNIARZY

Motto: Kto się za ten wiersz obraża, ten się sam za gówniarza uważa!

 

Przeglądam w myśli wszystkich mych przyjaciół twarze

I myślę sobie: Och, psiakrew! Czyż wszyscy są gówniarze?

Ach, nie – jest kilku wiernych, z tymi pojechałbym nawet do Kielc.

A reszta? Ach, reszta, to, proszę pani, gówno, wprost na szmelc!

Pytacie mię, czemu do Kielc, a nie do Afryki lub na Borneo?

O, tam łatwiej przyjacielem być wśród tropikalnych puszcz,

Niż gdy za ścianą woła ktoś: „Puszcz mnie pan, ach, puszcz!”

A pluskwy w ohydnej wszawości małego miastka,

Gdy metafizyk głąb wypiera dowolna wprost namiastka,

Gdzie zamiast uczuć wszelkich są tylko jakieś marne substytuty,

A miłość dają tylko, ach, nieszczęsne prostetuty

(Bo krzywych zabrakło już,

A syf i tryper biegną w krok tuż, tuż),

Gdzie zwykła dorożkarska wóda zastąpi wszystkie narkotyki świata

I gdzie piękna jest na zgniłych domkach jakaś,

proszę pani, wieczorna ta tak zwana, ach, poświata.

I to wszystko na tle zupełnej nędzy

W smrodzie, u jakiejś gospodyni potwornej wprost jędzy,

W ciągłej niepogodzie, co lepsza jest od słońca,

Bo wtedy wszystko zda się bliskim końca.

Tak sobie wyobrażam Kielce – Symbol jako szczyt ohydy,

Jako paramount najgorszej małomiasteczkowej brzydy,

A może piękne to, ach, miasteczko, ach, i nawet miłe

I niełatwo jest w nim złapać nawet kiłę.

W każdym razie tam przyjacielem być i w tych warunkach

Trudniej jest niż w afrykańskich najpiekielniejszych choćby wprost stosunkach,

Gdy człowiek gębą sra,

A tyłkiem podpatruje obroty gwiazd

I mgławic dalekich spirale,

Gdy mu muzyczka skądsiś gra,

A on gdzieś przy powale Wydusza miliony pluskiew gniazd,

Gdy beznadziejność dusi jak ohydna i śmierdząca zmora,

Gdy człowiek siebie w sobie widzi jako cuchnącego własnym sosem, ach, potwora” 

Vote up!
2
Vote down!
0
#1561540

Zamek tak, ale jedynie z piasku na plaży... i do tego ziemia żydom  wydzierżawiona  na czas budowy... po zakończeniu spychacz zamek plantuje i po dzierżawie...

Worek własnych pcheł na plecy zarzucą i pójdą do swojej ziemi i obiecanej...i przy ścianie płaczu będą biadolić jak im źle...

 

Vote up!
0
Vote down!
0

chris

#1561543