SĄD NAJWYŻSZY ZŁAMAŁ Art. 139 KONSTYTUCJI

Obrazek użytkownika michael-abakus
Świat

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 31.05.2017 
Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
Art. 139. Prawo łaski jako uprawnienie Prezydenta
Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu.

Przedstawiłem państwu artykuł 139 konstytucji. Z treści tego konstytucyjnego przepisu wynika, że Prezydentowi przysługuje nieograniczone i bezwarunkowe prawo łaski. Tego prawa nie można prezydentowi odebrać ani ustawą, ani wyrokiem sądu, ani żadną inną procedurą, ni kasacją, ni odwołaniem - ponieważ konstytucja nie wskazuje na żadną taką możliwość oraz dlatego, że Prezydent jest jednoinstancyjnym organem Państwa.

Orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie uprawnień Prezydenta do stosowania prawa łaski, to absolutnie bezprawna i haniebna decyzja grupy prawników Sądu Najwyższego, którzy nadużywając majestatu Sądu dokonali zamachu na konstytucyjny porządek ustrojowy i podjęli próbę podważenia kompetencji Prezydenta. Moim zdaniem jest to casus najwyższej prywaty prawniczej kasty, za którą sama siebie uznała pani prezes Małgorzata Gersdorf w publicznym oświadczeniu.

Ta grupa przestępcza podjęła realną próbę zamachu stanu, bezprawnie fałszując najpierw procedurę a następnie dokumenty najwyższej rangi prawnej, ponieważ jego skutkiem miała być zmiana konstytucji polegająca na ograniczeniu uprawnień Prezydenta Rzeczypospolitej. Proponowałbym wyciągnięcie właściwych wniosków prawnych w stosunku do zorganizowanej grupy przestępczej, która dokonała czynu wyżej opisanego. 

pinxit michael

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (12 głosów)

Komentarze

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika JSC został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Ponadto uważam, że trzeba zrobić śledztwo w sprawie układu minusującego.

Obrażliwe treści zgłaszam do prokuratury.

#1540971

a wybaczenie odnosi się do czynu, nie do procedury karnej. Wybaczenie jest łaską szczególną, ponieważ nie wymazuje ani czynu ani winy, ale po prostu wybacza czyn faktycznie popełniony. A czyn wybaczony nie może być karany i tyle. Dlatego akt łaski wstrzymuje proces karny na każdym etapie postępowania. Dlatego orzeczenie SN jest błędne, ponieważ łamie samą istotę pojęcia łaski.

Dlatego też Mariusz Kamiński nie był zadowolony z ułaskawienia, ponieważ uważa się za niewinnego.

Post scriptum:

Ja, michael dałem dzisiaj Panu dodatni punkt oceny komentarza, ponieważ po raz pierwszy nie był to hejt, ale rzeczowy i racjonalny argument odnoszący się do sprawy i pozwalający na normalną rozmowę.

Vote up!
9
Vote down!
0

michael

#1540991

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika JSC został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Ponadto uważam, że trzeba zrobić śledztwo w sprawie układu minusującego.

Obrażliwe treści zgłaszam do prokuratury.

#1540996

SN w składzie siedmiu sędziów, w odpowiedzi na zapytanie prawne SN w składzie trzech sędziów, miał prawo udzielenia wyłącznie jednej odpowiedzi:
  
  • Żaden Sąd w Rzeczypospolitej Polskiej ani też żaden Sąd międzynarodowy nie jest organem właściwym do rozpatrywania sprawy stosowania prawa łaski przez Prezydenta Rzeczypospolitej, z art. 139 Konstytucji.

Tak po prostu jest. Sędziowie, którzy wydali to orzeczenie są przestępcami.

A bezprawie ukryte pod firmą Sadu Najwyższego jest zbrodnią, równą zamachowi dokonanego przez Michała Piekarskiego na Majestat Rzeczypospolitej w roku 1620 i powinien być ukarany w taki sam sposób.

Oby wtedy pletli jak Piekarski na mękach.

Vote up!
8
Vote down!
-1

michael

#1540984

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika JSC został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Ponadto uważam, że trzeba zrobić śledztwo w sprawie układu minusującego.

Obrażliwe treści zgłaszam do prokuratury.

#1540988

Łaska nie jest darowaniem kary, ale wybaczeniem popełnionego czynu i dlatego jest skuteczna po popełnieniu czynu, a nie dopiero po zakończeniu procedury karnej.

Vote up!
8
Vote down!
0

michael

#1540994

Bezprawnie wydana, "nietrafna decyzja" Sądu Najwyższego jest wiążąca?  

Wobec tego zadam takie pytanie do Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów:

Czy Orzeczenia Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów, które są sprzeczne z prawem i sprawiedliwością oraz naruszają konstytucyjny porządek ustrojowy Rzeczypospolitej Polskiej są wiążące?

Jeśli tak, to doradzałbym Prezydentowi Andrzejowi Dudzie zadanie zapytania dwóch zapytań prawnych: 

Pierwsze - do SN: Czy sprzeczne z Konstytucją orzeczenia SN są wiążące? 

Drugie - do Trybunału Konstytucyjnego: Czy dzisiejsze orzeczenie SN jest zgodne z Konstytucją?

Vote up!
7
Vote down!
0

michael

#1540992

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika JSC został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Ponadto uważam, że trzeba zrobić śledztwo w sprawie układu minusującego.

Obrażliwe treści zgłaszam do prokuratury.

#1541005

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika JSC został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Ponadto uważam, że trzeba zrobić śledztwo w sprawie układu minusującego.

Obrażliwe treści zgłaszam do prokuratury.

#1541010