Spirito Libero, czyli wolny duch polskiej myśli

Obrazek użytkownika Zawisza Niebieski
Kraj

Od dawna słychać hasło „polonizacji polskojęzycznych mediów”, hasło to chwytliwe, tyle, że mało kto się nad jego znaczeniem zastanowił. Bo co znaczy „polskie media”?

 

Cóż dziś mamy, mamy media usłużne dla dwóch największych partii, PO-PiS, mamy media polskojęzyczne realizujące w języku polskim cele mocodawców, których centrale daleko poza granicami Polski się znajdują. Tu mamy np. TVN, gdy padł pomysł ograniczenia ich działalności, szybko pojawiła się reakcja ambasador USA i dziś rządzący PiS będący przedstawicielem interesów Izraela i USA na Polskę szybko z pomysłu zrezygnował. Z drugiej strony mamy zakonną korporację multi-medialną redemptorystów, której „prowincja” osadziła swą medialną działalność w Polsce, w Toruniu, prowadzącą działalność medialną w różnej formie w prawie 100 krajach na świecie. Pod przykrywką katolicyzmu realizują propagandę polityczną, swoimi ludźmi obsadzając listy wyborcze, a ludzie ci po uzyskaniu stanowiska pieniędzmi polskiego podatnika zapewniają finansowanie rozwoju kolejnych inwestycji tej korporacji. (Z. Ziobro, J. Szyszko, P. Gliński i wielu innych, dotacjami, zleceniami „dzieło” to wspierając).

Media państwowe, zdawałoby się narodowe, bo z naszych podatków głownie utrzymywane, pod kontrolą sądowo skazanego kłamcy J.Kurskiego sięgnęło poziomu telewizji za czasu Urbana. Tylko mundurów prowadzącym dziennik (Wiadomości) brakuje. W ocenie niezależnych instytutów badawczych, w tym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie to tuba propagandowa partii rządzącej daleka od mediów pro polskich. Raport* zarzuca m.in. obniżony współczynnik obiektywizmu, przewagę jednej opcji politycznej, łączenie informacji z komentarzami co ma widzowi narzucić „odpowiednią” interpretację podanych faktów. Są to praktyki bardzo karygodne, bo w ten sposób dokonuje się tzw. „pranie mózgów” u widzów.

W Polsce nie ma mediów narodowych, nie ma mediów Polskich, gdzie wyrażana byłaby myśl Polska, polski interes. Każde medium o dużym zasięgu to tylko pralnia umysłów Polaków, mająca na celu promowanie jednej z opcji politycznych i ośmieszanie opcji przeciwnych.

 

Cóż zostało Polakom?

Dziś sytuacja przypomina czasy końca rozbiorów Polski, gdzie mieliśmy koncepcje odbudowy kraju w oparciu o jednego z zaborców, Austrię, Prusy, Rosję. Dziś mamy PO uległe korporacjom i politykom Europy Zachodniej i PiS budujące pozycję Polski jako reprezentant interesu Izraela i USA. Przykładów na to można podać wiele.

Tak więc dziś jedynym miejscem gdzie Polacy mogą wyrazić swoją wolną myśl są portale blogerskie. Z pewnością również część z nich opanowywanych jest przez „politruków” lub „pożytecznych idiotów” poszczególnych partii, lub ich administratorzy są propagatorami linii PR danej partii, promując wyłącznie teksty i autorów przemycających propagandę danej partii ale cennym jest każdy portal na którym można w sposób kulturalny wymienić poglądy, argumenty, na dany temat, również polityczny.

Dlatego też cieszy każdy portal na którym Polacy mogą wyrazić swego wolnego ducha, „Spirito Libero” myśli polskiej, bez względu na to, jaką opcję polityczną wybierają.

Stąd zainteresowanych chciałbym zaprosić na nowy polski portal. Portal „niepodległy” żadnej propagandzie partyjnej i starającego się być wolnym od trolli nasyłanych przez centrale propagandy poszczególnych partii, co wzorem PZPR, chcą być jedynymi wyrazicielami „woli ludu pracującego miast i wsi”. [niepodległy[kropka]pl]

* Raport: []]>http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/raporty/raporty-z-monitoringow/tvp1_i-kwartal-_realizacja-planow.pdf]]>]

2
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.7 (23 głosy)

Komentarze

redemptorystów.

To co przedstawiłeś, jest nie tylko uproszczone, ale wręcz nieprawdziwe. W szczególności to zdanie razi fałszem zawartej w nim oceny:

"Pod przykrywką katolicyzmu realizują propagandę polityczną, swoimi ludźmi obsadzając listy wyborcze, a ludzie ci po uzyskaniu stanowiska pieniędzmi polskiego podatnika zapewniają finansowanie rozwoju kolejnych inwestycji tej korporacji".

Po pierwsze, redemptoryści mają faktycznie dość wyraźne sympatie polityczne, z którymi nie każdy musi się zgodzić, ale nie robią tego, ani w celu komercyjnym, jak napisałeś, ani - tym bardziej - "pod przykrywką katolicyzmu". Po prostu, jako polscy obywatele wyrażają swoje opinie, bo mają do tego prawo.

Z wieloma zresztą działaniami władzy się nie zgadzają, i otwarcie, choć w sposób grzeczny, tą krytykę prezentują.

Poza tym media redemptorystów nie są finansowane przez władzę, co było wielokrotnie dowodzone.

 

 

Vote up!
9
Vote down!
-1
#1597375

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Kścół t 2000 lt nk Jzs, pltyk, prt t zwylk klk d klkdzsęc lt. Zbyt mcn zwązn Kścł z pltyką, z włdzą zwykl przyns Kścłw strty. Krnnym t przykłdm jst śrdnwcz, gdz mdl pństw prty był n dwóch słpch włdzy pmzńców ksążęcj bskpj. fktm tg jst pwstn Kścłów prtstnckch.

Pltyk jst rzczą brdną, szczgóln dzsjsz, gdz dzl sę Plków n &qt;srty&qt;, stąd Kścół tym brdzj d pltyk mszć sę n pwnn.

Kżdy kpłn mż mć swj zdn pltyczn, któr mż wyrzć w czs wybrów, w czs rzmów prywtnych l ngdy z mbny, ngdy pprzz md których słchcz dbrją jk ktlck, których trśc dbrją jk część nk Kścł. 

Ngdy n stwrdzłm ż rdmptryśc są fnnswn przz pństw, tg w mm tkśc n m. Z t wżm z mcn pdjrzn pwn prztrg, pwn dzłn mnstrstw których mnstrw pwązn są mcn z Tdszm Rydzykm, czm jż dłm wyrz w nnym mm tkśc. Dl mn md rdmptrystów są tk sm plskjęzycznym jk np. TVN tk trktję przkz z b tych źródł. T znw zznczę, wdzę czrpę z różnych źródł, n drzcjąc żdnych n tj pdstw wycągm włsn wnsk. Tk w mjj cn pwnn pstępwć kżdy myślący Plk. Tn tkst jst w pwnj częśc dpwdzą n tkst blgr krzysztfjw, który zlcł by n słchć pwnych wskznych przz ng mdów. Tką drgą tylk stjmy sę pdtn n prn mózgów przz jdną lb drgą strnę.

Vote up!
2
Vote down!
-10
#1597383

https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2018/Przewodnik-Katolicki-10-2018/Wiara-i-Kosciol/Kosciol-a-polityka

Zacytuję fragment:

Misja Kościoła ma cel religijny, lecz mocą Ewangelii sobie powierzonej Kościół głosi prawa ludzi. Jego obowiązkiem jest „głoszenie wiary i pouczanie na temat swojej doktryny społecznej, efektywne wykonywanie swojego zadania wśród ludzi, a także wydawanie osądu moralnego, również o sprawach, które dotyczą porządku politycznego, zwłaszcza gdy wymagają tego fundamentalne prawa osoby albo zbawienie dusz; przy zastosowaniu tych wszystkich środków pomocniczych, które zgodne są z Ewangelią i dobrem wszystkich, stosownie do czasu i zmieniających się warunków” (Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes). Natomiast pierwszym i podstawowym zadaniem Kościoła jest wychowanie sumienia tak w dziedzinie etyki indywidualnej, jak i publicznej.
 
Prawo kapłana do ujawniania własnych wyborów są ograniczone przez wymogi jego posługi kapłańskiej. Czasem musi on powstrzymać się od korzystania z tego prawa, aby być skutecznym znakiem jedności i głosić Ewangelię w całej jej pełni. Dlatego powinien unikać ukazywania swojego wyboru jako jedynie słusznego, szanując dojrzałość ludzi świeckich, co więcej, musi pomagać im w osiąganiu tej dojrzałości poprzez formację sumień. Winien uczynić wszystko, co możliwe, by nie przysparzać sobie wrogów na skutek zajmowania takich stanowisk w dziedzinie polityki, które pozbawiałyby go wiarygodności i powodowały oddalenie się wiernych powierzonych jego pasterskiej misji.

------------------

Czy ojcowie redemptoryści szanują wystarczająco dojrzałość ludzi świeckich, pozostawmy ocenie słuchaczy, widzów i czytelników. To oni przecież dobrowolnie finansują te media.

Vote up!
10
Vote down!
0
#1597386

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Trzb sb zdć pytn, czy dzś Tdsz Rydzk jst brdzj kpłnm czy pltykm, czy md rdmptrystów są mdm ktlckm czy mnstrmwym? 

Dl mn Tdsz Rydzyk jst pltykm, zś md t nwl różną sę d nnych mdów plskjęzycznych jk dzłją w nszj sfrz pltycznj. Zbyt wyrżn jst płączn PS - rdmptryśc, t przkrcz cnę mrlną dn cdznng d jkj Kścół m prw. Kścół wnn być łączny z jkmś wrtścm mrlnym n z prtą pltyczną.

Vote up!
2
Vote down!
-9
#1597390

ale masz prawo do swojego zdania. Oczywiście szkoda, że nie jesteś gotowy osobiście sprawdzić co to za radio. Nieżyjący już prof. Wolniewicz sprawdził i zmienił zdanie, które początkowo miał podobne do Twojego.

Vote up!
7
Vote down!
0
#1597397

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

#1597415

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Polak Polak został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

"Osobiście uważam iż Kościół winien być oddzielony od polityki"

RAZ NA ZAWSZE - lecz najpierw trzeba mu odebrać to co "żonty" mu dały oraz znieść wszystkie ich ulgi i dofinansowania

Vote up!
0
Vote down!
-4
#1597493

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Polak Polak został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

"sbśc wżm ż Kścół wnn być ddzlny d pltyk" RZ N ZWSZ - lcz njprw trzb m dbrć t c "żnty" m dły rz znść wszystk ch lg dfnnswn
Vote up!
2
Vote down!
-10
#1597422

https://www.niedziela.pl/artykul/96590/nd/Finansowanie-Kosciolow-przez-panstwo

Kościół w Polsce otrzymuje ze strony państwa znacznie mniejszą pomoc niż w przeciętnym kraju europejskim. W wielu krajach państwo wypłaca duchownym wynagrodzenia, w innych fiskus ściąga podatki na rzecz Kościołów. U nas Kościół utrzymuje się głównie z dobrowolnych ofiar, które gdzie indziej stanowią zazwyczaj margines jego budżetu.

Przykład Belgii:

Kościół, w szczególności katolicki, w Królestwie Belgii traktowany jest jako istotna instytucja kultury narodowej. Konstytucja stanowi (art. 181), że wynagrodzenia i emerytury duchownych są finansowane przez państwo. Oprócz tego z budżetu państwa wypłacane są wynagrodzenia świeckim pracownikom kościelnym, traktowanym jako tzw. słudzy kultu. Lokalne samorządy natomiast mają obowiązek zapewnienia i pokrycia kosztów mieszkań osobom duchownym.
Bardzo rozwinięty jest system szkolnictwa katolickiego, którego personel wynagradzany jest przez państwo. 60 proc. belgijskich uczniów szkół średnich uczęszcza do szkół pozostających w sieci szkolnictwa katolickiego. Ta liczba sięga 75 proc. we Flandrii i jest jednocześnie najwyższym wskaźnikiem w Europie.
Obowiązujący w Belgii system oferuje także Kościołowi korzyści podatkowe: wyłączenie spod opodatkowania dochodów uzyskiwanych z własności budynków - bądź ich części - w których odprawiane są nabożeństwa.
W szkołach państwowych obowiązkowe są zajęcia z religii lub etyki. Koszty zajęć pokrywa Ministerstwo Edukacji.

Vote up!
7
Vote down!
-1
#1597424

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Polak Polak został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

"Kścół w Plsc trzymj z strny pństw znczn mnjszą pmc" n pwnn dstwć N GRSZ tylk trzymywć sę sm z ksy swjj krprcj z sdzbą w wtykn rz dnn swch br... wczk
Vote up!
1
Vote down!
-9
#1597433

To ważna instytucja kulturotwórcza. Nawet bardzo zlaicyzowane narody wiedzą, że opłaca się doinwestowywać kościół.

Naprawdę polecam przeczytanie zalinkowanych tekstów.

Vote up!
5
Vote down!
-1
#1597455

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Polak Polak został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

"Kościół w Polsce otrzymuje ze strony państwa znacznie mniejszą pomoc"

A nie powinien dostawać ANI GROSZA tylko utrzymywać się sam z kasy swojej korporacji z siedzibą w watykanie oraz danin swoich bar... owieczek

Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/zawisza-niebieski/spirito-libero-czyli-wolny-duch-polskiej-mysli#comment-1597493

©: autor tekstu w serwisie Niepoprawni.pl | Dziękujemy! :). <- Bądź uczciwy, nie kasuj informacji o źródle - blogerzy piszą za darmo, szanuj ich pracę.

Vote up!
0
Vote down!
-4
#1597494

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Polak Polak nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

"Kościół w Polsce otrzymuje ze strony państwa znacznie mniejszą pomoc"

A nie powinien dostawać ANI GROSZA tylko utrzymywać się sam z kasy swojej korporacji z siedzibą w watykanie oraz danin swoich bar... owieczek

Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/zawisza-niebieski/spirito-libero-czyli-wolny-duch-polskiej-mysli

©: autor tekstu w serwisie Niepoprawni.pl | Dziękujemy! :). <- Bądź uczciwy, nie kasuj informacji o źródle - blogerzy piszą za darmo, szanuj ich pracę.

Vote up!
0
Vote down!
-3
#1597803

Źródło: https://www.niedziela.pl/artykul/96590/nd/Finansowanie-Kosciolow-przez-panstwo

Ani ustawa o stosunku państwo - Kościół katolicki z 1989 r., ani konkordat z 1993 r. nie regulują spraw finansowania Kościoła. Konkordat w art. 22 odsyła tę kwestię do dalszych regulacji i umów między stronami. Kościół katolicki - jak i inne Kościoły - utrzymuje się zasadniczo z dobrowolnych ofiar wiernych. Nie istnieje też żadna forma podatku kościelnego, a państwowe dotacje na rzecz Kościołów mają w Polsce nieporównywalnie mniejszy wymiar niż w jakimkolwiek innym kraju europejskim.
Najbardziej znaczącą dotacją na rzecz zarejestrowanych w Polsce Kościołów i związków wyznaniowych są środki tzw. Funduszu Kościelnego (stanowiącego dziedzictwo z okresu komunizmu), który został powołany na mocy ustawy z 1950 r. o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki. Miała to być forma rekompensaty dla Kościołów za przejęte przez państwo nieruchomości ziemskie. Nigdy jednak wartość tych dóbr nie została oszacowana, a wysokość środków Funduszu zależała wyłącznie od decyzji politycznych. Obecnie waha się ona w granicach 90 mln zł rocznie.
Środki Funduszu, stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z 20 marca 1950 r. i rozporządzenia Rady Ministrów z 23 sierpnia 1990 r., teoretycznie mogą być przeznaczane na wspomaganie działalności charytatywnej, oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez kościelne osoby prawne. Dotacje z Funduszu mogą być ponadto udzielane na remonty i konserwację zabytkowych obiektów o charakterze sakralnym. W ostatnich latach Fundusz swe środki niemal w całości przeznaczał na dopłaty do składek ubezpieczeniowych osób duchownych.
Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, Fundusz Kościelny finansuje składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe duchownych niepodlegających tym ubezpieczeniom z innych tytułów w wysokości 80 proc., a za członków zakonów kontemplacyjnych klauzurowych i misjonarzy w 100 proc.
Według rzecznika ZUS, z Funduszu Kościelnego finansowane są składki za 23 tys. duchownych różnych wyznań i 1,5 tys. alumnów, którzy mają finansowaną składkę zdrowotną. Obejmuje to ok. 40 proc. duchownych katolickich. Duchowni natomiast, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (np. jako katecheci, wykładowcy, kapelani więzienni, szpitalni czy wojskowi), sami opłacają składki emerytalne.
Budżet państwa - w tym przypadku analogicznie jak we wszystkich innych krajach - pokrywa koszty ordynariatu polowego oraz duszpasterstwa innych wyznań w siłach zbrojnych. Ponadto w policji na terenie całego kraju zatrudnionych jest 16 kapelanów. Pensje ze środków publicznych otrzymują także kapelani więzienni oraz szpitalni, ale ci ostatni zatrudniani są zazwyczaj na ułamek etatu. Ministerstwo Edukacji pokrywa koszty katechizacji szkolnej, w której udział jest dobrowolny. Z budżetu państwa dofinansowywane są także uczelnie kościelne i wyznaniowe. Warto zaznaczyć, że istnieje na nich wiele wydziałów niekościelnych.
Kościelne instytucje mogą też ubiegać się o dotacje na remont zabytków, ale pula dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest bardzo niska - w tym roku wynosiła 37 mln zł na rzecz wszystkich wyznań.
Szkolnictwo wyznaniowe jest dofinansowywane ze środków publicznych na poziomie najniższym w Europie. Szkoły katolickie, jako niepubliczne, na ogół mogą uzyskać od lokalnych samorządów zwrot połowy kosztów zatrudnienia personelu. Tylko w wyjątkowych przypadkach samorząd pokrywa całość kosztów zatrudnienia.
Polska jest jedynym krajem w Europie, gdzie księża płacą państwu podatki od liczby mieszkańców ich parafii. Obowiązuje ich podatek w formie ryczałtu dochodowego od przychodów z ofiar otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim. Wysokość ryczałtu ustalana jest odrębnie na każdy rok podatkowy przez właściwy według miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim urząd skarbowy. Przewidziano stawki ryczałtu dla duchownych kierujących parafią i wikariuszy w zależności od wielkości parafii (liczy się liczba mieszkańców) i miejsca zamieszkania.
Jeśli chodzi o zwolnienia podatkowe, kościelne osoby prawne zwolnione są z części podatków. Jeżeli posiadają nieruchomości rolne lub leśne, są płatnikami podatku rolnego lub leśnego. Są również płatnikami podatku od nieruchomości, z wyjątkiem nieruchomości niemieszkalnych, o ile nie jest prowadzona w nich działalność gospodarcza. Spod podatku od nieruchomości wyłączono ponadto nieruchomości, które służą jako internaty przy szkołach i seminariach duchownych. Zwolnione są też budynki, w których mieszczą się zarządy diecezji, klasztory zakonów kontemplacyjnych, domy formacyjne zakonów, domy sióstr emerytek oraz księży emerytów.
Kościelna działalność gospodarcza jest opodatkowana.

Vote up!
6
Vote down!
-1
#1597428

rebeliantka.neon24[kropka]pl/post/124111,kosciol-i-pieniadze-dedykuje-wariatom-i-propagandzistom

Vote up!
6
Vote down!
-2
#1597429

No wreszcie... Jakbyś tak jeszcze skomentowała typa, co zaprasza na inny portal o koniecznie musi do tego wtrącić swoje chore obsesje. Kiedyś nazywałaś takich po imieniu,  niezależnie czy było za ruskimi czy nie.

Vote up!
7
Vote down!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1597460

Nigdy nie stwierdziłem iż redemptoryści są finansowani przez państwo, tego w moim tekście nie ma.

tradycyjnie- kłamca i krętacz. kłamie nawet o swoich własnych słowach. może idioci na neonie to łykną, może to nawykowe krętactwo a może ciąg dalszy chorej ambicji pokazywania się jako nieskalanego geniusza.

 

sięgnijmy do tekstu

Z drugiej strony mamy zakonną korporację multi-medialną redemptorystów, której „prowincja” osadziła swą medialną działalność w Polsce, w Toruniu, prowadzącą działalność medialną w różnej formie w prawie 100 krajach na świecie. Pod przykrywką katolicyzmu realizują propagandę polityczną, swoimi ludźmi obsadzając listy wyborcze, a ludzie ci po uzyskaniu stanowiska pieniędzmi polskiego podatnika zapewniają finansowanie rozwoju kolejnych inwestycji tej korporacji. (Z. Ziobro, J. Szyszko, P. Gliński i wielu innych, dotacjami, zleceniami „dzieło” to wspierając).
 

 

miękkiego lądowania w kolejnej szurlandii, obślizgły podlizuchu

Vote up!
6
Vote down!
0

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1597477

onuc dmuch...

 

onuc dmuch...

wolny duch!

Vote up!
9
Vote down!
-6

jan patmo

#1597378

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Gdy onucy czujesz dmuch

rośnie w tobie poety duch

Vote up!
5
Vote down!
-10
#1597385

z onuc ducha

 

duch z onuc ducha

to jego natchnień

rycerz-poeta słucha

Vote up!
9
Vote down!
-6

jan patmo

#1597396

Janie

Z parchami się nie dyskutuje

Eunuchów w mordę się leje

 

8-))))

pzdr.

Vote up!
9
Vote down!
-4
#1597421

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Polak Polak został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

"Eunuchów w mordę się leje"

I zapewne często Pan po tej swojej mordzie obrywa

Vote up!
3
Vote down!
-8
#1597423

Nie kompromituj się już, te twoje "wierszyki" są żenujące. Stary chłop a pisze jak dziecko analfabety...

Vote up!
6
Vote down!
-6
#1597392

a nie mówiłem...

 

a nie mówiłem

że  wierszykami

tegoż wkur..m

Vote up!
8
Vote down!
-6

jan patmo

#1597395

Nie wkur...asz, a rozbawiasz. Czytając tę "poezję", ubaw mam po pachy :) :) :)

Vote up!
6
Vote down!
-7
#1597398

nie ma sprawy...

 

nie ma sprawy

będziesz miał ubawy

Vote up!
8
Vote down!
-3

jan patmo

#1597427

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Skoro lubisz się kompromitować, twoja sprawa :).
Zauważyłeś, że nawet twoi kumple z opcji "londyńskich oszołomów" nie próbują komentować twojej "tfurczości" z obawy przed kompromitacją :).

Vote up!
3
Vote down!
-6
#1597450

tyle z niej masz...

 

tyle z niej masz

ubawu i radości

to nie zrezygnuję

z mojej tfurczości

 

Vote up!
6
Vote down!
0

jan patmo

#1597479

"W Polsce nie ma mediów narodowych, nie ma mediów Polskich, gdzie wyrażana byłaby myśl Polska, polski interes".

To naprawdę nie jest słuszne. Jest prasa katolicka, jest "Warszawska Gazeta", która dociera już nawet do 250 tys. czytelników. W mediach tych jest wyrażany polski interes. Chciałoby się jeszcze więcej i lepiej, ale mówić, że w Polsce nie ma mediów polskich, które by realizowały polski interes narodowy, to gruba przesada.

Vote up!
8
Vote down!
-4
#1597380

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Przyznm, ż n znm wszystkch, b n spsób znć wszystk, l dzś głównym nrtm plskj myśl są blg włśn dltg n nlży dbć j pprć. Jrkw życzę pwdzn w jg dzłn, wm, ż d dwn m zlżł n tkm mjsc w sc. Tn prtl w żdnym względz n zgrż nnym prtlm gdyż kżdy m prw d pblkwn trśc n wl prtlch kżdy m prw wybrć tn, który m njbrdzj dpwd. 

Vote up!
3
Vote down!
-10
#1597384

ale dlatego ryzykowne są wszelkie kategoryczne oceny.

Ja np. słucham często Radia Anioł Beskidów. Świetne!

 

Vote up!
7
Vote down!
-1
#1597399

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Verita

#1597425

W przeciwieństwie do małych portali, gdzie udziela się kilkunastu blogerów dla kilku tysięcy czytających.Niestety, takie są realia.

Vote up!
4
Vote down!
-3
#1597456

portal niepodległy.pl bardzo ładnie zastartował.

Vote up!
6
Vote down!
-9
#1597382

I ładnie zdechnie razem z tym zawszonym parchatym towarzystwem

I tylko Ciebie mi żal
Howgh

Vote up!
11
Vote down!
-7

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1597410

Wstydziłbyś się chodzić na inny portal i robić witrynie, gdzie jesteś Administratorem (!!!)złą opinię.

Oto cała twoja klasa. Oto kultura i uczciwość. I ta hipokryzja, z którą tak walczysz.

Wstyd mi za ciebie człowieku.

Vote up!
10
Vote down!
-6

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1597403

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Znlzłś t zł słw przcw prtlm blgrskm? Clm tkst jst dbłść włśn prtl blgrsk, czg w swm jk wygląd n t zślpn n rczyłś zwżyć. Chyb n mszę c przypmnć c ty psłś n tmt Nn. Tk węc wstydź sę z sb smg,

Vote up!
5
Vote down!
-11
#1597406

JzG

 

Zostaw te kreautry i analfabety

 

Zostaw

Widzisz co ten palant tu reprezentuje

Ch.dupa i kamieni kupa

 

Vote up!
10
Vote down!
-5

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1597409

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Polak Polak został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

"Oto cała twoja klasa. Oto kultura i uczciwość"

I kto to mówi? - heeehheeeee

"Wstyd mi za ciebie człowieku"

Bzdura - pan nie masz choćby zielonego pojęcia co znaczy słowo WSTYD a co dopiero to odczuwać

Gdyby choćby znał pan znaczenia tych określeń które zacytowałem to zamknąłby pan japę na kłódkę i się nie odzywał przynajmniej na tym drugim portalu na którym kilka dni temu rozdeptał pana jak karalucha sam jego właściciel dementując wszystkie pana kłamstwa na temat jednego z administratorów
Nawet zaszczekał pan że opuści pan tamtejszy swój żłobik - i co? I g...no - dalej się tam pan udzielasz
Cichuteńko jak biała piskliwa myszka ale jednak - więc niech pan nie pierniczy o jakichś klasach, kulturach, uczciwościach czy wstydzie jeśli nie masz choćby pojęcia co one oznaczają
Jeszcze trochę to w tym zakłamanym galopie o swoim honorze pan wspomnisz - no wtedy to dopiero będzie można się ze śmiechu nogami nakrywać

Vote up!
5
Vote down!
-9
#1597426

No i mamy Ruszkiewicza w nowej odsłonie.

 

Ten sam sznyt.

 

Te same onuce.

Vote up!
10
Vote down!
-5

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1597430

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Polak Polak został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Co poszło w pięty?
Nieźle pana ten Opara ZAORAŁ - jak mały klocek goowna na środku pola podczas orki - nawet nogi z gazu nie zdjął
Tak pługiem po gołej doopie? To musiało boleć - ego też, bo z braku honoru tylko ego oberwało Heeee

Vote up!
5
Vote down!
-10
#1597435

Tak należy tępić sowiecka zawszona onuce
Nawet dyplomowana gnida ma gówno do gadania
Samo Leonkowe życie
Brawo Opara ,brawo Adevo

Howgh

Admin Adevo informuje

Podczas mojego dyżuru Jarosław Ruszkiewicz trzymany

jest w areszcie prewencyjnym.

Nie jest on ani bity, ani torturowany!

Po dyżurze jest wypuszczany na swobodę, na portal i

ponownie ukazują się jego notki.

Można wtedy dyskretnie zainspirować się jego zachowaniem.

Jeżeli zapomnę go odblokować, wtedy może to czynić

(lub nie) następny admin dyżurny.

Takie rozwiązanie pozwala bez ryzyka udzielać się wrażliwym osobom na neonie24.pl.

Przyjemnej zabawy i nauki.

Wasz admin Adevo.

https://idb.neon24.pl/post/149843,admin-adevo-informuje

 

No i co ty na to Zawislak

Pozwolisz tak traktować swoją kobietę życia ?????

To leonkowy seksualny skandal,tak traktować te chazarsko-sowieckie ścierwo
Ratuj go, ratuj

Howgh

 

Vote up!
9
Vote down!
-2

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1597485

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Polak Polak został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Węc t zncz n mnj n węcj ż tn DV t kwł qr...ły nsmwtg w...j Typwy psBck pltrk zdnw mnd gng W tkm rz mc lndyńsk bszczymry rcję ż jst n tmtym prtl klk nbywłych dtów
Vote up!
1
Vote down!
-7
#1597495

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

śmszył sę trszkę nsz klg, l t jg pczątk dmnstrwn, błędy mgą sę pjwć nlży j wybczć. przy kzj rzm z nm śmszył sę jszcz dwóch blgrów. Tk jst życ.

Vote up!
1
Vote down!
-7
#1597641

To wczoraj też się ośmieszył?
O w mordę jerza i tależa
Czy twoja odwaga staniała , bo nie widziałem takiej uwagi do niego od ciebie pod jego wpisem
Odwarzny jezdeś

 

Howgh

Vote up!
7
Vote down!
-2

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1597659

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

ż gdyby głpt mł ltć, t LT n mł by prblm z zmnym smltm?

Ty byś pwn plcł jdć pd tkstm w język tych dwóch c tm sę rdwl? Dltg włśn j jstm dmnm ty zwdznym.

Fct n gd jk pltkr pd kścłm, fct dzł, dlj główkj l jszcz ptrfsz.

Vote up!
1
Vote down!
-7
#1597665

Słuchaj

To że ty tam jesteś tylko zwykłym śmieciem a nie adminem to raczej już wszyscy wiedzą.

Wie nie zgrwaj większego debila niż nim zwyczajnie jesteś

Zobacz na psiaka co przed chwileczką ci tam napisał

Wprawdzie nie spierdalaj jak zawsze lecz delikutasnie "spadaj".

I to pokazuje że jesteś tam tylko zerem czyli nikim, bo nawet bana mu nigdy nie masz prawa dać
Wiesz już o tym?

Chyba sam w to już nie wątpisz

Howgh

Vote up!
7
Vote down!
-1

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1597667

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

psn wydj sę, ż mż crz dwżnj szczkć. Nch szczk.

Vote up!
0
Vote down!
-7
#1597669

Ty jesteś adminm ?

czego ?

Toy -toya?

Wiesz zupełnie niedawno miałem okazję osobiście poznać psiaka.Dużo mi o tobie opowiadał.

Może nawet za dużo.

Jedno jest pewna, gdybyś go zobaczył na własne oczy,to  zesrał byś się że strachu w sekundzie.

Jego jeden strzał z liścia i Opara robi stypę.darmowa stypę

A intelektem to dyplomowany pajacu zjadłby cię w minutę.

Zresztą co ty reprezentujesz poza chwalenie się tytułem admina .Co

Większy szacunek ma ON  do "tego co koń pod brzuchem nosi " niż do czerwonych frajerów takich jak ty

Howgh

Vote up!
7
Vote down!
-1

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1597676

Szkoda mojej reki

Co potem

Dezynfekcja?

 

8-)))))))

pozdrawiam

Vote up!
6
Vote down!
-1
#1597692

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

n mm nnj mtdy by cb pwdmć, l mm wl próźb wl pczń n ptrfłś dcągnąć d pzm wymgng przz prtl. 3 dn n przmyśln. N jst t dż, b lczę n twój rzsądk.

Vote up!
1
Vote down!
-7
#1597761

nie pomyliłeś czasem portali? nadymanie się władzą weź może prezentuj gdzieś indziej, w stosownym miejscu, gdzie wystąpisz jako admin a nie szurowaty bloger. poza tym tylko ośmieszasz się, jak zwykle, bajdurząc stale o arbitralnie uznawanym poziomie. od niedawna w swoim grajdołku macie rządy regulaminu i netykiety a nie sobiepaństwo. lepiej sam się zbanuj na dobry początek.

Vote up!
6
Vote down!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1597763

To jest właśnie przykład SB-eckiego czerwonego  ścierwa któremu wydaje się że jest KIMŚ

A to zwykły szmaciarz jest  który chcę coś udowodnić

Czego się spodziewasz po pedale który na widok gołej baby sraczki i spazmów dostaje

Klasyczny netowy PEDAŁ

8-)))))))

pozdrawiam

Vote up!
7
Vote down!
-1
#1597787

Ja cie nie moge
To on tak na gole baby reaguje
No ale jego dupa jego problem i Biedronia
Wiem ze na dworcu wschodnim czesto z Saskiej pedaly w kiblach orgie urzadzaja.
Wielu z nich to dyplomowane pedly so

No ale ja tolerancyjny jesdem i Opara tez dlatego daje takie fuchy homosiommmm

Howgh

Vote up!
6
Vote down!
-1

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1597851

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Jak będziecie mieli żonę, kochaną dziewczynę to sobie przy stoliczku z lampką wina usiądziecie, później pod prysznic pójdziecie, po nim do łóżeczka, jej ciało kremem posmarujesz, później słodyczy zakosztujesz. A wy co? Do zdjęcia się ślinicie, a gdy hormony zagrają to umówicie się, kto dziś robi za faceta, a który za kobitę, stąd o związkach homo przestać myśleć nie potraficie. Gadajcie sobie gadajcie, albo zdjęcia oglądajcie.

Prawdziwy facet to kocha się z kobietą a nie o tym gada.

Vote up!
2
Vote down!
-7
#1597865

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

A skąd ty masz takie precyzyjne informacje, że " na dworcu wschodnim czesto z Saskiej pedaly w kiblach orgie urzadzaja."... z autopsji zapewne.
Porządny człowiek nie ma pojęcia, gdzie "pedaly w kiblach orgie urzadzaja."... Chyba, że sam uczestnik w/w imprez :).
Jak wy się pedały sypiecie...

Vote up!
1
Vote down!
-6
#1597875

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

T ndlk, msł w młdśc drbć, stąd tk dbrz w. Dl nrmlnych ldz tk nfrmcj gdz sptykją sę tcy ldz n jst znn, b p c?

Vote up!
0
Vote down!
-7
#1597886

Ja cie mam CHUJU w dupie

Obsrany netowy cwelu

Chcesz scierwojadzie wiecej to zajrzyj na p.w

Vote up!
5
Vote down!
-1
#1597784

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Polak Polak został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

1- "SB-eckiego"
2- "czerwonego"
3- "ścierwa"
4- "szmaciarz"
5- "Czego się spodziewasz po pedale"
6- "na widok gołej baby sraczki i spazmów dostaje"
7- "Klasyczny netowy PEDAŁ"
8- "cie mam CHUJU w dupie"
9- "Obsrany netowy cwelu"
10- "scierwojadzie"

Na 11 malutkich wersów: "tylko" 10 obelg
Starach pomyśleć co jest w tej wiadomości PW - bo ponoć ma być tam tego WIĘCEJ

Oto nowa ekipa Opary od nowego ducha w jego burdelu - to znaczy się portalu

NIE DOBRA A ZAJEBI...TA ZMIANA ! - dokładnie jak u fajansiarzy z Nowogrodzkiej

Widać rękę nowego naczelnego: oszołoma z Dyni

"Portal dla wszystkich Polaków" - tak tylko że tych co nie dostają wypłat w PLN'ach bo spierniczyli na wszystkie strony świata za michą ryżu: Australia, USA, Szwaby, UK, i wuj jasny wie co jeszcze - aha... no i bałwan przewodnik z Dyni

MOCNA EKIPA
Heeeheheheehee

Vote up!
1
Vote down!
-5
#1597800

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Idąc twoim tokiem rozumowania kundelku, to skoro "masz tego CHUJA w dupie", jak sam stwierdziłeś, to znaczy, że to właśnie ty jesteś cwelem... :). A to by się właściwie zgadzało.
Nie ma co tego podważać, skoro sam się do tego przyznajesz zboczeńcu...
Jednym słowem, portalowy pedryl... :).

Vote up!
1
Vote down!
-5
#1597871

Bingo i w punkt

 

8-))))))))

pozdrawiam

Vote up!
5
Vote down!
-2
#1597691

Zostaw to scierwo 

Nie polemizuj z gównem ludzkim

To śmieć

8-))))))))

 

Vote up!
5
Vote down!
-1
#1597790

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

A wyszło jak wyszło...
Starzejesz się, czy raczej odsłaniasz?/

Vote up!
1
Vote down!
-5
#1597860

Czy ty popierdolony adminie wiesz że reklamowanie jakiegoś zwszonego portalu jest zabronione

Co z takim wpisem tego netowego sowieckiego wszarza stało się na twoim zawszonym portalu

może napiszesz kretynie gdzie ten wpis wylądował

napiszesz idioto

No ale co się dziwić jak kretyn reklamuje sowieckie ścierwo

A może na odwrót?

Howgh

Vote up!
12
Vote down!
-6

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1597407

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

p tyl prrctwch jk t z Hmpty Dmpty głszłś jk wdzsz nc. Jśl pptrzysz n tksty, któr blgrzy pblkją tm t, t tm jst dysksj nrmlnych ldz t zwykl zrbc bgnk.T jst wynkm, ż t n m kntrl nd trllkm. 

Tylk klk z wszg bgnk zbrkł Hmpty płcz, ż m cny spdły, brk płjących trll jż jg tksty prwdzwą cnę trzymją.

l plć, plć plcg, brdz zbwn  sę złścsz.

Vote up!
4
Vote down!
-11
#1597419

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Polak Polak został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

A który to zawszony portal Zawisza reklamuje - bo jakoś tego z tekście nie doczytałem?

Vote up!
5
Vote down!
-9
#1597441

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Zgd c d brk mdów nrdwych, ....nstty...l t z tg pwd,ż n m zptrzbwn n tkw. Nwczsn knm rządz, ...ppyt rglj pdż.

bwm  sę , ż blgsfr n sprst wymgnm młj  grpy  Plków, któr sę stł p zbrch, wjnch kljnych zbrch.

N kżdym z prtl mżn znlźć pr Plków.... sfrę zwdznych psów, któr swm jdnm nmżlwją jkąklwk wymnę pglądów lb nwdznych szmnów, c t myślm chcą wywżć twrt drzw.

Cszy prtl &bdq;Sprt Lbr&rdq;, przyglądm m sę....próbję sę przyzwyczć d grfk. Trzb przyznć NP ,ż pd tym względm są  dść dbrzy...l mż tylk mn sę tk wydj. Grfk NP jst dl mn njbrdzj czytln.

Z czym sę zdcydwn n zgdzm...t c d rl kścł w pltyc.

Hstr sttnch 500 lt, gdy kścół zstł wypchnęty z pltyk...lb sm sę wycfł ...przdstw płkn sktk . Trz jst grzj nż w śrdnwcz. Prszę n mylć przyczyny z sktkm. Dpók kścół mł wpływ n pltykę ...n n był brdn, t pltycy ją tką czynl. Pltyk t trsk dbr wspóln...węc n mż być &bdq;brdn&rdq;.

C d mdów Rdmptrystów...n pczątk n był tk. Ptm, d czsów Jnny Dnls , pszł trchę krzyw. Jszcz brdzj krzyw pszł p Sbrz Wtykńskm Knstytcj Gdm t sps....dltg wypwdz nktórych bskpów są tk jk są.... nstty jst crz grzj. Dltg śwccy sę brą z rtwn kścł Plsk.

http://lbmyczytc.pl/kszk/4882464/lrm-dl-kscl-nw-rfrmcj

Vote up!
6
Vote down!
-9

Verita

#1597420

https://wpolityce.pl/polityka/455900-mocne-slowa-o-rydzyka-do-pis-gdzie-macie-dobra-zmiane

Vote up!
7
Vote down!
0
#1597458

Wyrzucił ś.p. profesora Bogusława Wolniewicza, profesora Jerzego Roberta Nowaka, Grzegorza Brauna, Michała Grabiankę. Gościł za to przez kilka godzin Janusza Piechocińskiego z PSL, hołubi Jonnego Danielsa, wylansował pana Andrzeja, popierał PiS - więc ma to, czego chciał.

Vote up!
5
Vote down!
-7

Bóg - Honor - Ojczyzna!

#1597459

... tylko Ty. Pamiętam, kiedy to hołubiłaś Grzegorza Brauna, który tak naprawdę nie miał możliwości zrealizowania swoich obietnic wyborczych i... świadomie zmarnowałaś swój głos.

Tak się składa, że wolność mediów polega między innymi na tym, że jednych się zaprasza do studia, a innych już nie. I nie Tobie decydować, kto ma być zapraszany, a kto nie. Jestem dość blisko RM i TV Trwam i znam powody, dla których panowie J.R. Nowak, G. Braun czy M. Grabianka nie goszczą już na antenie RM. Zapewniam Cię, że po części sami są sobie winni. 

Jeśli RM ma głosić prawdę i być obiektywne, to taki na przykład peeselowiec Janusz Piechociński również w kampanii wyborczej otrzymał swoją szansę. Ale to, co powiedział w studio RM - zdeklasowało jego totalnie i "dostał popalić" telefonicznie od słuchaczy. Dzięki temu, w wyborach do parlamentu w 2015 przepadł z kretesem przy poparciu zaledwie 8005 głosów elektoratu.  

Co do Jonny'ego Danielsa, to nie słyszałam, by RM czy TV Trwam hołubiło tego człowieka, a słucham tej rozgłośni codziennie. Może podasz jakieś namiary na audycję, w której owo hołubienie miało miejsce?

Rozumiem, że jeśli napisałaś o wylansowaniu pana Andrzeja, to miałaś na myśli Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
Otóż prawda jest taka, że to nie RM i TV Trwam jego wylansowały, a... TVP, która transmitowała "na żywo" jego konwencje i spotkania z wyborcami.
Owszem, Andrzej Duda był gościem audycji "Rozmowy niedokończone" na antenie TV Trwam i Radia Maryja, ale już jako Prezydent RP. A było to 8 listopada 2018 roku.

Natomiast jeśli chodzi o popieranie PiS-u przez RM, to owszem - miało to miejsce, ale do czasu. Miało, ponieważ PiS opowiadał się za Bogiem, honorem i Ojczyzną. A przestało popierać, kiedy to projekt ustawy antyaborcyjnej został zablokowany w "zamrażarce sejmowej" i do dziś nie został poddany legislacji sejmowej. Również dlatego, że nastąpiła zmiana premiera i składu rządu, który miał już spore sukcesy.

Pozdrawiam,

Vote up!
9
Vote down!
-3
#1597501

A ja twierdzę, że poplecznicy PiS-u świadomie zmarnowali swoje głosy.

Zabrakło wyobraźni i zdolności przewidywania. Oto, jak RM lansuje kandydata, pana Andrzeja:

http://www.radiomaryja.pl/informacje/rekordowe-poparcie-dla-andrzeja-dudy/

Zestaw kłamstw przedwyborczych, jakich dopuścił się PiS jest tak długi, że nie chce mi się po raz enty go wymieniać. Przytoczę tylko jedno, ordynarne kłamstwo pani Szydło: 500 złotych na KAŻDE DZIECKO. Mówiła tak wyraźnie, po czym skreśliła pierworodnych. Kłamstwa pana Andrzeja (aneks WSI, frankowicze, sądy, uchodźcy) były oczywiste, ale okradzenia "pierwszych" dzieci nawet ja - nie spodziewałam się. Gdyby PiS miał trochę honoru - wyrównałby tym dzieciom 500+ z odsetkami.

co do sierżanta dżej-di:

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/jonny-daniels-moze-prowadzic-audycje-w-radiu-maryja-jestem-bardzo-dumny-z-przyjazni-z-o-rydzykiem

Vote up!
4
Vote down!
-7

Bóg - Honor - Ojczyzna!

#1597532

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Te   wszystkie   wymienione  kłamstwa to są plusy ujemne. Być może , że znalazłoby się parę dodatnich, których, co prawda ja nie znajduję...ale tak czy owak PiS wychodzi na PLUS....jednym słowem  prowadzi śpiewająco. 

Wygrane wybory ma w kieszeni,... w pustej kieszeni okradzionych Polaków. Zwyciężymy !

Niech żyje sierżant di-dżej,... i polska , tęczowa dyskoteka.

Vote up!
5
Vote down!
-7

Verita

#1597537

PiS nas świadomie sprzedaje "pod stołem". Podmiana premierów to był ostateczny moment kompromitujacy układ władzy.

PiS zamiast wstać z klęcznika - zmienił kolano z lewego na prawe. A chwilami legł plackiem.

Vote up!
6
Vote down!
-8

Bóg - Honor - Ojczyzna!

#1597538

markowa, wątpię by tam dosłownie "wyrzucano" ale trudno, by nie czuli odpowiedzialności za prezentowane treści. wielu ludzi miało swoje szanse i sami je zmarnowali. gdybyś nabrała nieco dystansu i krytycyzmu, sama być odkryła wiele rzeczy o wymienionych osobach, choćby to, że niektórzy to nieodpowiedzialne szury albo kłamczuszki-komuszki. gdzieś musi pozostać ostoja rozsądku i sumienia, w przeciwieństwie do mody w internecie na kolejnych zbawców. doda, jeszcze, że nie wszystko jest tak czarno-białe typu za lub "przeciw" a juz zwł. związaniem z jakąś opcją polityczną. byle lewak wie, że PiS początkowo był w konflikcie z RM zaś później krytykowany, więc po co siać bajki o spiskowym sojuszu, zwł. przedkładając nieliczącego się oszołomskiego Brauna ponad programy partii mających realny wpływ (neofitę Brauna, pouczającego innych, szybko łapano i na niekatolickich wypowiedziach, trudno choćby i z tego powodu oczekiwać lansowania go przez katolickie media).

Vote up!
7
Vote down!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1597580

lubię dyskusję i spór opierający sie na faktach/argumentach. Gdybyś choć jeden przykład podał - byłabym wdzięczna. Na przykład: "neofitę Brauna, pouczającego innych, szybko łapano i na niekatolickich wypowiedziach, trudno choćby i z tego powodu oczekiwać lansowania go przez katolickie media)." Pytanie moje brzmi: na jakich podstawach opierasz te opinie?

Co oznacza w tym wypadku słowo 'neofita' - i czym jest uzasadnione?

Księgarnia "Nasz Dziennik" w Al. Solidarności w Warszawie nie przyjmuje do sprzedaży książek Grzegorza Brauna, a "Nasz Dziennik" odmawia mu zamieszczenia płatnych ogłoszeń. Co prawda - ich 'zbójeckie prawo', ale tym samym potwierdzają stronniczość i faworyzowanie opcji PiS.

Vote up!
4
Vote down!
-5

Bóg - Honor - Ojczyzna!

#1597584

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Verita nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

...książki St. Krajskiego?

Mnie też interesują przykłady  "niekatolickich " wypowiedzi  G.B.

Bez konkretów..to tylko pomówienia i oczernianie.

Vote up!
4
Vote down!
-5

Verita

#1597587

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika panMarek nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Wczoraj byłem w księgarni ND na ul. Solidarności w Warszawie i zauważyłem, że nie ma Michalkiewicza którego 2 miesiące temu było 2 metrowe półki (kilkanaście pozycji). Zapytałem sprzedawcę o najnowszą książkę Michalkiewicza której nie widzę a on mi udowodnił, że są jego książki. Znalazł na komputerze 4 książki (końcowa wyprzedaż jak sądzę). 

Świetnej książki Brauna o Gietrzwałdzie w ogóle tam nie uświadczysz (Grzegorz Braun - Gietrzwałd 1877: Nieznane konteksty geopolityczne). Pytałem dlaczego nie ma - to się sprzedawcy tajemniczo śmieją. 

Płacę po 50 zł / mies. na "Radio Maryja" od 2007 roku, ale ten rok chyba będzie już ostatni. Skoro o. Rydzyk ma lepszych kolegów typu Jojne Daniels to niech oni go finansują.

Takie mam odczucie.

Vote up!
2
Vote down!
-4

panMarek

#1597820

nie wiem, jak wyglądaja stosunki między różnymi i niespecjalnie mnie to interesuje. wiec nie wiem, w którym momencie i za co dystansowano się chocby od Grzesia Brunatnego.

jak sie domyślasz od jakiegoś czasu- zdarza mi się nie być wyznawcą rożnych takich i czasem coś podsłyszeć. jest tego sporo w necie, ludzie gadają, są tez komentarze i cale grupki na fejsie, takie o szurach też. czasem coś przypadkowo widze, zapamiętam i skojarzę choc za tym nie latam (chciałbym, szurologia jest zabawna ale czasu brakuje).

Grigorij jest neofitą i tak go nawet opisano w paru miejscach w necie, kojarzę ze na jakimś blogu ale i jakiś typ- publicysta, może Janek bodakowski albo ktoś podobny. rozchodzi sie o to, że GB nawrócił sie przed ślubem i calkiem szybko zaczął pouczać publicznie dość mentorskim tonem nt. wiary katolickiej. dobrze wiesz, że ma swoje odpaly, teraz juz całkiem ale i na początku mu sie zdarzały żenujące wpadki i to nie tylko smoleńsk czy pitolenia parahistoryczne ale np. łączenie korwinizmów z wiarą. na jednej z jego stronek znajdziesz i dziś jak to byl wtedy i jest za legalizacja narkotykow, byle narkomani nie byli leczeni na koszt innych. albo korwinistyczny stosunek wobec ubezpieczeń- katechizm uczy, że panstwa mają prawo tak działać ale GB wie lepiej, co jest bezboznym socjalizmem. no i jego różne dziwne teoryjki, na początku mozna było udawać, że to takie figury kontrowersyjne dla nagłasniania, ale lata mijają i widac, co facet ma w głowie. inni, zwł. lewacy, będą się czepiac za wypowiedzi typu "co dziesiatego rozstrzelać" itp., no sorry, nie udawajmy że to tylko gadanie, grzesiowi marzą się różne takie rzeczy a pozwalanie mu na szerzenie czegos takiego jest przeciez niemoralne. dla katola zwykła plotka czy obmowa powinna mieć wielki cieżar moralny, czego malo kto przestrzega, a co dopiero teksty związane z durnymi spiskami czy przemocą. a że GB trzyma z kacapofilami i resortowymi a nawet podejrzanie mu blisko do kabalistów, to znana rzecz, polecam przy okazji niezly blog http://stanczyk1.blogspot.com/2019/01/gietrzwad-grunwald-czyli-uani.html  Braun to cos jakby ni to polski oliver stone no to bohdan poręba i podobnie brac wszystko na poważnie czy świetego robić to gruba przesada.

wolniewicz, tez była moda jakaś, a przeciez typ nie jest szczególnie genialny, byl zresztą i komunistą choć kłamał o swoich powodach zapisania się partii.jego wypowiedzi tez krytykowano ale słabo to pamiętam, pewnie wszystko zostało w sieci. np. http://kompromitacje.blogspot.com/2015/01/wolniewicz-wstepuje-do-pzpr.html

Vote up!
7
Vote down!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1597600

Nie wiem, czy pisząc je byłeś całkiem przytomny.

Nie ma ani jednego faktu. Wobec tego - wycofam się z rozmowy z kimś, kto wybitnych ludzi lży nienawistnym bełkotem.

Vote up!
3
Vote down!
-4

Bóg - Honor - Ojczyzna!

#1597627

czyli dalej jesteś wyznawczynią a podpytałaś tylko z ciekawości czy to coś, co juz dawno wiesz.

no co- nie nawrócił się cudownie przed samym ślubem, na wybory, jak sam opowiada że wcześniejszym życiem mógłby siac zgorszenie? masz fakt, potwierdzony przez niego samego i doskonale o tym wiesz, jak o innych rzeczach. z kim sie zadaje i co wygaduje to też wiesz. a jak nie znasz katechizmu co do kwestii ubezpieczeń czy narkotyków, no to mogę tylko pożałować. te różne kontrowersje pod publikę tez są żenadne i sorry, ale gadanie o rozstrzelaniu co dziesiątego i inne takie bzdury nie są naśladowaniem Chrystusa, więc nie dziw się, że katolickie odpowiedzialne media nie będą go stręczyć Polakom. przeciez to niesamowicie proste. masz pare banalnych konkretów a takich jest masa- chcesz udowodnić przeciwnie? no dalej, wyciągaj Biblię i katechizm.nie masz szans, to piszesz o "nienawistnym bełkocie"- proponuje posłuchać Brauna, by poznac prawdziwy bełkot. obydwoje świetnie wiemy, że gdy upadła legenda GB jako najszczerszego katolika, historycznego geniusza i proroka a nawet szczerego patrioty, to nie zostało z niego nic, tylko typowy szuryzm, zwł. jak się ostatnio radykalizuje. możesz zaklinać rzeczywistość i sobie poudawać, fakty są inne a ludzie już wiedzą.

Vote up!
7
Vote down!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1597631

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Polak Polak został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

"Rydzyk wcl n jst tk wygdny dl włdzy" N tk b wcąż wszczy nc tylk: DJC, DJC, JSZCZ WĘCJ DJC tyl c ddzą dl ng mją mnj dl sb
Vote up!
3
Vote down!
-10
#1597461

Powinniście zmienić nazwę portalu, np. na Debiland.

Albo forum ludzi bez matury. ;)

 

 

Vote up!
9
Vote down!
-8
#1597464

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Polak Polak został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

"Pwnnśc zmnć nzwę prtl, np. n Dblnd." l jk? Skąd? Z lndyn, gdyn, czy skąd tm sm jstś? Zgłś t d dmnstrcj mż ddzą tb tb pdbnym cś tkwg - n tk fjns t jst tlrwny nwt pdtrzymywny
Vote up!
3
Vote down!
-9
#1597466

jeszcze ci goowno na gębie wisi. ;)

Vote up!
8
Vote down!
-7
#1597467

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Polak Polak został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

"Paliak" - widzę że co nieco już lyknąłeś i zaczynasz pisać w swoim ojczystym języku
Ja przysrać tobie? Nie żartuj... takiego łacha nie trzeba się spinać aby zaorać wystarczy wkleić dosłownie kilka jego cytatów

Czy mi goowno na gębie wisi? Nie może, bo nie lizałem twojego wpisu a tylko na niego odpisałem
Masz dość? Wystrczy ci na dzisiaj?
Nie bardzo kumam dlaczego tak lubicie być wdeptywani w glebę - jest tam w niej coś cennego? Albo smacznego? Kurze odchody? Mrówki? Robaczki?
Nigdy was nie zrozumiem - a próbować nie mam zamiaru
Papa "słoneczko"

Vote up!
5
Vote down!
-9
#1597469

I nie udawaj Polaka, posowiecka gnido.

Vote up!
9
Vote down!
-8
#1597475

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Polak Polak został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Masz rację mnie też wnerwiają ci pseudo patrioci spod londyńskiego mostu ujadający że są patriotami i to Polskimi

A co do żelazek to np. moje ma bardzo ostry czubek - więc uważaj z tymi "tępymi"

Vote up!
4
Vote down!
-8
#1597496