1717 - powstanie masonerii

Obrazek użytkownika x Marek Czech
Idee

   W tym właśnie, 1717-tym roku powstała Wielka Loża Anglii. Wyłoniła się ona z połączenia innych lóż, co oznacza, że datę powstania masonerii należy traktować raczej symbolicznie. Tajne organizacje masońskie (w swojej symbolice nawiązujące do średniowiecznych cechów murarskich;  stąd sama nazwa - po polsku: wolnomularstwo - wolne murarstwo -  jak też symbole: kielnia, kolumna, fartuch murarski, cyrkiel, kątownica itp.) zaczęły tworzyć się w całej Europie, zapoczątkowując nowy etap działania Konspiracji, której celem jest ustanowienie nowego porządku świata.  Oczywiście, ten wykreowany przez masonów świat ma być światem wolności, pokoju, rozwoju i  szczęścia - wynikającego z respektowania praw człowieka i zwierzaka. Nieodzownym warunkiem owego szczęśliwości powszechnej jest... zniszczenie prawdziwego chrześcijaństwa, czyli Kościoła katolickiego. (W XIX wieku, masoneria dominująca w krajach katolickich - tzw. Wielki Wschód - ogłosiła się jako ateistyczna). Metodą zaś jest rewolucja.

   Masoneria stoi za wszystkimi rewolucjami - poczynając od francuskiej, kończąc na genderowej. Żadna z nich nie zdarzyła się w kraju protestanckim, niszczyły zaś one kraje katolickie (Francja, Hiszpania, Portugalia, Meksyk i inne kraje Ameryki Łacińskiej) oraz prawosławną Rosję. w wyniku I wojny światowej zniknęło jedno mocarstwo katolickie (Austro - Węgry), zaś mocarstwo prawosławne - pogrążone najpierw w piekle rewolucji - przekształciło się w mega obóz koncentracyjny. Masoni rządzący w krajach katolickich forsowali ustawodawstwo antyreligijne (w Rosji wszelką religię niszczono totalnie). Nic takiego nie miało miejsca w krajach protestanckich. Masoni wiedzieli, że dziedzictwo Lutra, Kalwina i Henryka VIII, samo zmierza ku zagładzie. Jak dzisiaj widzimy - nie mylili się.

   Kościół katolicki bardzo szybko rozpoznał wroga. Już w 1738 roku papież Klemens XII wydał bullę In eminenti, w której potępił stowarzyszenia masońskie z racji na ich niezgodność z chrześcijaństwem. Masonerię potępiali również papieże: Benedykt XIV, Pius VII, Grzegorz XVI, Pius VIII, Pius IX, Leon XIII (ostatni dwaj papieże uczynili to wielokrotnie). Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku - promulgowany przez Benedykta XV -  uznał masonerię za wroga Kościoła i potwierdził niemożność przynależenia jednoczesnego do niej i do Kościoła. W Kodeksie z 1983 roku wolnomularstwo nie jest wymienione, mówi się o "organizacjach wrogich Kościołowi". Jednak 26.XI.1983 roku, w przeddzień promulgacji nowego KPK, Kongregacja Nauki Wiary - kierowana przez kardynała Ratzingera - wydała  specjalną deklarację, w której podkreślono, że osąd masonerii przez Kościół pozostaje niezmieniony, zaś przynależność katolików do lóż oznacza pozostawanie w stanie grzechu śmiertelnego i niemożność przyjmowania Komunii świętej.

   Mimo tego, nie trudno dostrzec, że infiltracja Kościoła przez jego zaprzysięgłych, masońskich wrogów, osiągnęła wielkie postępy.

   

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)

Komentarze

niby tak ale to szeroki i niejednorodny ruch, do tego dość dawny i nie jedyny. czy jako zabawa arystokracji czy jako lobby głębokiego państwa. wielu polskich patriotów sie tam udzielało dla wpływu, kontaktów, spisku politycznego czy nawet rodzaju prometejskiej roboty. loże katolików bywały też jak najbardziej. a wpływ jest udokumentowany np. spisek z Konstytucja III. Maja. albo masony w Wersalu. na kraje protestanckie też wywierali wpływ choć idee oswieceniowe były skierowane gł. przeciw dyktatowi KK. inspirowali zresztą i wspierali sekty.

znałem paru masonów, byli tym znudzeni i rozczarowani. ważniejsze, jakie stoją za tym idee i co jest ukrywane. na polskiej prawicy wiedza o tym nie odbiega od szuryzmu, zresztą wiele opiera sie na powielaniu haseł endecji, która populistycznie przejęła je od KK a sami sie masonili. a z wszechmocą i wdrażaniem nwo bym nie przesadzał.

Vote up!
0
Vote down!
0

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1553831