Ojcze Dyrektorze...nie idź tą drogą, nie idź tym mostem...

Obrazek użytkownika trybeus
Kraj

Kiedy Ojciec Dyrektor miesiąc temu odwiedził ambasadę Izraela i z radością, bezkrytycznie wychwalał multikulturowość tego państwa pomyślałem, że oszalał...nie wiem w co gra Ojciec Rydzyk, ale stąpa po bardzo niebezpiecznej ścieżce. A może po niebezpiecznym moście...bo Ojciec zadeklarował, że będzie "kruszył mury a budował mosty"...cytuję:"Pan Bóg przychodzi do człowieka. Dlatego mamy budować, ale w całej prawdzie. Miłość w prawdzie i prawda w miłości. Mamy próbować burzyć mury, a budować mosty. Dlatego trzeba rozmawiać. Jeśli się nie rozmawia, to nie ma spotkania"i dalej...chwalił walory izraelskiej kuchni, kultury i nauki...]]>http://www.radiomaryja.pl/informacje/o-tadeusz-rydzyk-cssr-wizycie-ambasadzie-izraela-budujemy-mosty/]]>Na kuchni izraelskiej się nie znam, wiem tylko, że jedzenie musi być koszerne, czyli...na przykład zwierzęta mają być zabijane w sposób świadomego cierpienia bez ogłuszania, ma zejść z nich krew w poczuciu pełnej świadomości...Co do kultury, to zacytuje dr Jaśkowskiego, który pisze ..."Z wielkim zaskoczeniem zapoznałem się z artykułem prasy amerykańskiej, że tylko w jednym mieście w Izraelu, w Tel Awiwie, znajduje się aż 280 domów publicznych, czyli zwykłych burdeli. W tych burdelach zatrudnionych, jest według tego artykułu, od 15 000 do 20 000 tysięcy niewolnic. Tak, tak, nie pomyliłeś się, od piętnastu do dwudziestu tysięcy kobiet robiących za maszyny seksualne...

Pomimo, że niewolnictwo zostało zlikwidowane ostatecznie, przynajmniej w teorii, przed 150 laty, do dnia dzisiejszego istnieje ono oficjalnie w Izraelu. Te kobiety sprowadzane do Izraela po pretekstem pracy sekretarek, czy do opieki nad chorymi, są sprzedawane na aukcjach publicznych! No a jeżeli są to aukcje publiczne, to znaczy, że handel jest oficjalny. Przecież zarówno urząd skarbowy, jak i władze policyjne i sanitarne muszą o tym wiedzieć."]]>http://trybeus.blogspot.com/2016/02/dr-jerzy-jaskowskiseks-w-wielkim.html]]>Czy Ojciec Dyrektor jest świadomy tego co mówi? Czy słyszał o oborze na chrześcijańskim cmentarzu...? "W Izraelu po raz kolejny dochodzi do zbezczeszczenia chrześcijańskiego cmentarza. Odpowiedzialność ponosi administracja kibucu Ahihud, która postanowiła, że na chrześcijańskim miejscu pochówku powstaną… obory dla krów. Sam kibuc powstał na terenie dawnej arabskiej wioski Al-Barwa."]]>http://www.bibula.com/?p=79944]]>Czy Ojciec Dyrektor mówiąc o kruszeniu murów miał na myśli "mur bezpieczeństwa" oddzielającym Izrael od "palestyńskich terrorystów"?Jak to się stało, że Ojciec Rydzyk tak nagle pokochał Izrael i będzie budował mosty? Już kiedyś o tym pisałem, Ojciec najprawdopodobniej spłaca dług pro izraelskiemu PiS-owi za otrzymanie koncesji...pisałem pod linkiem...]]>http://trybeus.neon24.pl/post/123724,kon-trojanski-w-mediach-boga]]>Przecież nie tak dawno jeszcze był uważany za największego antysemitę w Polsce, a podczas reaktywowanej przez Lecha Kaczyńskiego loży Niezależny Zakon Synów Przymierza, czyli Independent Order of B’nai B’rith...omawiano przecież m.in. sprawę ustawodawstwa dotyczącego zwrotu mienia oraz kwestie związane z Radiem Maryja i Telewizją Trwam.”Moja teoria spiskowa w powyższym tekscie stała się faktem i faktycznie Ojciec Rydzyk "dzięki PiS-owi pokochał mojżeszowych"...nie mam z tego powodu żadnej satysfakcji...Ale wróćmy do budowania mostów i stawania w prawdzie...zwykły użytkownik peceta znajdzie bez trudu genezę powstania państwa Izrael, John Perkins, facet od korumpowania rządów państw pisał, że państwo Izrael powstało jako wielka forteca na bliskim wschodzie...

"Moim zdaniem to bardzo smutne i wymowne, że naród izraelski utwierdza się w swojej większości w przekonaniu, że dano mu tę ziemię głównie jako zapłatę za holokaust, ponieważ zasłużył sobie na taką rekompensatę. Holokaust był oczywiście straszny i ci ludzie zasługują na to, by się nimi zaopiekować i by otrzymali rekompensatę i stabilny byt. Ale po co osiedliliśmy ich w środku świata Arabów, ich tradycyjnych nieprzyjaciół? Po co umieściliśmy ich w tak niestabilnym regionie? Otóż dlatego, żeby służyli nam jako ogromna forteca w środku największych znanych dzisiaj pól naftowych. Wiedzieliśmy o tym, kiedy powoływano tam do życia Izrael… Tak więc, prawdę mówiąc, zbudowaliśmy tam ogromną bazę wojskową, zbrojny obóz, w samym środku środkowowschodnich pól naftowych otoczonych arabskimi społecznościami i oczywiście stworzyliśmy tym posunięciem ogromne niezadowolenie, gniew i sytuację, w której bardzo trudno dopatrzyć się pozytywnych wyników. Nie da się zaprzeczyć, że posiadanie tej wojskowej bazy w postaci Izraela daje nam potężną tarczę. Jest to miejsce, skąd możemy wyprowadzać ataki, miejsce, na którym możemy polegać. To nasz odpowiednik zamków krzyżowców na Środkowym Wschodzie."]]>https://ripsonar.wordpress.com/2015/01/18/john-perkins-wyznania-ekonomisty-od-brudnej-roboty-wywiad-z-5-06-2007-r/]]> Jaka multikulturowość jest w państwie Izrael, to można zauważyć zerkając tylko na mapkę poniżej, gdzie obserwujemy jak Palestyna znika z mapy świata... 

]]>]]>Stajemy w prawdzie, jak tego pragnie Ojciec Dyrektor, prawda jest jedna i nie jest relatywna...Ja też pragnę prawdy i tylko prawdy, Wiem, że obecni żydzi nie są moimi Starszymi Braćmi...dziś, kiedy kolejni Papieże całują z poniżeniem ręce Rabinów napawa mnie to wstrętem, bo jest to świadoma sugestia, jakoby tak miało być...Mam żal, że księża katoliccy nie mówią głośno czym jest Talmud, jak Talmud traktuje Chrystusa, jak traktuje Bożą Rodzicielkę Maryję...każdy katolik powinien znać prawdę, a obowiązkiem księdza katolickiego jest głosić prawdę...Określenia, jakimi traktowani w Talmudzie Chrystus, Maryja nie godzi mi się nawet wklejać, każdy zainteresowany może sobie poczytać w książce księdza Pranaitisa, kapłana rzymsko-katolickiego, publikacja z roku 1892 roku napisana w Petersburgu pod tytułem Talmud Zdemaskowany...ma Imprimatur Kościoła Katolickiego...w pliku pdf...]]>https://gloria.tv/text/UpHpZwzkfvsJ2MamxfWb2Gf2h]]>Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. (J 15, 18)Wkleję natomiast jak Talmud traktuje Chrześcijan...OKREŚLANIE CHRZEŚCIJAN 

W tym rozdziale należy rozważyć trzy rzeczy:1. Określenia nadane chrześcijanom w Talmudzie 2. Jakich ludzi Talmud przedstawia jako chrześcijan3. Co mówi Talmud na temat praktyk religijnych chrześcijan.Artykuł I - Określenia nadane chrześcijanom w Talmudzie Skoro w naszych językach chrześcijanie biorą swoją nazwę od Chrystusa, tak w języku talmudycznym chrześcijanie   nazywani   są  Notsirim, od   Jezusa   Nazarejczyka.   Ale   chrześcijanie   są   także   nazywani określeniami używanymi w Talmudzie a przeznaczonymi dla wszystkich nie-żydów: Abhodah Zarah, Akum, Obhde Elilim, Minim, Nokhrim, Edom, Amme Haarets, Goim, Apikorosim, Kuthrim.1. Abhodah Zarah –  dziwny kult, bałwochwalstwo.  Traktat talmudyczny o bałwochwalstwie zatytułowany jest Obhde Abhodah Zarah – wielbiciele bożków. To że Abhodah Zarah naprawdę oznacza kult bożków jest jasny w samym Talmudzie: 'Niech przyjdzie Nimrod i poświadczy, że Abraham nie był sługą Abhodah Zarah'.  Ale w czasach Abrahama nie było żadnego dziwnego kultu ani Turków ani Nazarejczyków, a tylko kult prawdziwego Boga i bałwochwalstwo. Schabbath (ibid. 82a) mówi:"Rabin Akibah mówi: Skąd wiemy to, że Abhodah Zarah, jak nieczysta kobieta, skaża tych, którzy są jej zwolennikami? Bo Izajasz mówi: Wyrzucisz je jak brudną szmatę. Powiesz im: Precz!"Pierwsza część tego wersetu wspomina o bożkach wykonanych ze złota i srebra.Mądry Maimonides także jasno pokazuje, że żydzi uważali chrześcijan za  Abhodah Zarah. W  Perusch (78c) mówi:"I niech wszyscy wiedzą, że narody chrześcijańskie które popierają Jezusa, chociaż ich nauki sie różnią, wszystkie są wyznawcami bożków (Abhodah Zarah)."2.  Akum  – wyraz ten powstał z pierwszych liter wyrazów  Obhde Kokhabkim  U Mazzaloth  = wyznawcy gwiazd i planet. To tak żydzi wcześniej przedstawiali Gojów, którzy nie znali prawdziwego Boga. Ale teraz wyraz Akum w zydowskich księgach, zwłaszcza Schulkhan Arukh, odnosi się do chrześcijan. To widać w licznych tekstach: W  Orach Chaiim  (113, 8) tych którzy używają krzyża nazywa się  Akum. W  Iore Dea  (148, 5, 12), tych którzy świętują Boże Narodzenie i Nowy Rok, osiem dni później, nazywa się czcicielami gwiazd i planet:"Dlatego jeśli wysyła się prezent do Akum, nawet w tych czasach, ósmego dnia po Bożym Narodzeniu, które oni nazywają Nowy Rok", itd.3.  Obhde Elilim  – sługi bożków. Ta nazwa ma to samo znaczenie jak Akum. Nie-żydzi często tak są nazywani. W Orach Chaiim, na przykład (215, 5), jest napisane:"Nie powinno się wypowiadać błogosławieństwa nad kadzidłem należącym do sług bożków".Ale jednocześnie kiedy napisano Schulkhan Arukh nie było czcicieli gwiazd i planet (Akum); nie było 'sług bożków'  wśród  tych  którzy  żyli   z  żydami.   Dlatego  na  przykład  autor  komentarza   o  Schulkhan  Arukh (zatytułowanego Magen Abraham), rabin Calissensis, zm. w Polsce w 1775 roku, w uwadze 8 pod No. 244 Orach  Chaiim  (w którym pozwala  się dokończenie   pracy w  szabat przy pomocy  Akum) mówi: "Tu w naszym mieście rodzi się pytanie o cenie zatrudnienia czcicieli gwiazd i planet którzy zamiatają publiczne ulice kiedy pracują w szabat" (34).(34) por. Ecker, Judensp. s. 174. Minim – heretycy. W Talmmudzie ci którzy posiadają księgi zwane Ewangelie są heretykami. Dlatego w Schabbath (116a) jest napisane:"Rabin Meir nazywa księgi Minim Aven Gilaion [niecne tomy], ponieważ oni nazywają je Ewangeliami". 4. Minim – heretycy. W Talmmudzie ci którzy posiadają księgi zwane Ewangelie są heretykami. Dlatego w Schabbath (116a) jest napisane:"Rabin Meir nazywa księgi Minim Aven Gilaion [niecne tomy], ponieważ oni nazywają je Ewangeliami". 5. Edom – Edomici. Rabin Aben Ezra, kiedy wypowiada się o cesarzu Konstantynie, który zmienił religię i na swoim sztandarze umieścił wizerunek tego, którego powieszono, dodaje:"Dlatego Rzym nazywany jest Królestwem Edomitów".I rabin Bechai, w Kad Hakkemach (20a, o Izajaszu rozdz. LXVI, 17) pisze:"Edomitami nazywa się tych, którzy ruszają palcami 'tu i tu'" (którzy robią znak krzyża).Podobnie rabin Bechai, komentując słowa Izajasza (ibid): "ci którzy jedzą mięso świni: dodaje: "Ci są Edomitami". Ale rabin Kimchi nazywa ich "chrześcijanami". I rabin Abarbinel w swojej Maschima Ieschua (36d) mówi: "Nazarejczycy są Rzymianami, synami Edoma".6.  Goi  – rasa lub naród. Żydzi nazywają także mężczyznę Goj – poganin; kobietę pogankę nazywają Goiah. Czasami, choć bardzo rzadko, Izraelici nazywani są w ten sposób (35). W żydowskich księgach zajmujących się bałwochwalstwem (36), czciciele bożków nazywani są tym pojedynczym wyrazem Goi. Z tego   powodu   w   niedawnych   wydaniach   Talmudu   (37)   użycie   wyrazu  Goi  jest   unikane   celowo   i zastępowane innymi wyrazami dla określenia nie-żydów.(35) np. Księga Rodzaju 12:2; Księga Wyjścia 19:6; Izajasz 1:4. (36) np. Abhodah Zarah, i Hilkoth Akum Maimonidesa (37) np. wydanie warszawskie z 1863 roku Powszechnie wiadomo, że w języku żydowskim chrześcijan wśród których żyją żydzi nazywa się  Goim. Żydzi nawet temu nie zaprzeczają. Czasami w swoich popularnych czasopismach mówią, że wyraz ten nie oznacza nic krzywdzącego lub złego (38). A wręcz przeciwnie, można zobaczyć w ich książkach w języku hebrajskim.   Na   przykład   w  Choschen   Hammischpat  (34,   22),   nazwa  Goi  używana   jest   w   sensie gorszącym:(38) por. Israelita, No. 48, 18917. Nokhrim – obcy, obcokrajowcy. Tej nazwy używa sie dla wszystkich nie-żydów, a zatem dla chrześcijan.8. Amme Haarets – ludzie ziemi [obcoplemienni], idioci. Są tacy którzy mówią (39), że nie nazywa się tak ludzi  innych  ras,   a tylko  nieokrzesanych   i   niewykształconych.   Ale   są   teksty,   które   nie   dają   żadnych wątpliwości   w   tej   sprawie.   W   Piśmie   Świętym   w  Księdze  Ezdrasza   10:2   czytamy:  Myśmy   popełnili przestępstwo przeciw Bogu naszemu, żeśmy wzięli za żony kobiety obcoplemienne [nokhrioth]  spośród narodów tej krainy. To że  ludzie ziemi  wskazują na bałwochwalców jest jasne w Zohar, I, 25a: "Ludzie ziemi - Obhde Abhodah Zarah = bałwochwalcy (40).(39) por. Franz Delitzsch, Schachmatt den Blutluhnern, 1883, s. 41 (40) a zatem Buxtorf ma rację (Lexicon, col. 1626) przekładając Amme haarets jako 'poganie', co nie zadowala prof. Delitzsch9. Basar Vedam – ludzkość; [cieleśni] ludzie przeznaczeni na wieczne potępienie i nie mający styczności z Bogiem. To że chrześcijanie są ludźmi pokazuje książka modlitw:"Każdy   kto   spotka   mądrego   i   wykształconego   chrześcijanina   może   powiedzieć:   Błogosławiony   jesteś Panie, Królu Wszechświata, który rozdzieliłeś swoją mądrość [cielesnemu] człowiekowi" itd.Podobnie w innej modlitwie, w której proszą Boga o szybkie przywrócenie królestwa Dawida i wysłanie Eliasza i Mesjasza itd., proszą go by zabrał od nich biedę, żeby nie mieli potrzeby przyjmować prezentów od "[cielesnych] ludzi", ani handlować z nimi, ani zarabiać u nich (41).(41) por. Synag. Jud. C. XII, s. 257 i 26310.  Apikorosim  –  epikurejczycy.   Wszyscy   którzy   nie   przestrzegają   zasad  Boga   tak   są   nazywani,   jak również wszyscy ci, nawet sami żydzi, którzy wydają prywatne opinie w kwestii wiary (42). A zatem, ilu więcej chrześcijan!(42) Przykład tego pokazali żydzi w Warszawie w roku 1892, kiedy potępili redaktora gazety Hatseflrah, gdyż ośmielił się powiedzieć, że w całym Talmudzie nie było tej samej wartości religijnej ani tego samego autorytetu.11. Kuthim - Samarytanie. Ale skoro już nie było Samarytan, i skoro w ostatnich księgach żydowskich jest dużo wzmianek o Samarytanach, kto może wątpić, że to oznacza chrześcijan?Ponadto w kwestii nazewnictwa tych którzy nie są żydami, należy szczególnie zauważyć, że żydowskie teksty używają tych nazw na oślep i wyuzdanie kiedy mówią o tej samej rzeczy, i  niemal tymi samymi słowami. Na przykład w Abhodah Zarah (25b) jest wyraz Goi, w Schulkhan Arukh (Iore Dea 153, 2) Akum. W Kerithuth (6b) Goim; Jebhammoth (61a) Akum; Abhodah Zar. (2a) Obhde Elilim; Thoseph Goim i Obhde Ab.,  Choschen Ham  (wyd. weneckie)  Kuthi; (wyd. słowiańskie.)  Akum. I można przywołać wiele innych przykładów.W  poprzednim  rozdziale dowiedzieliśmy się co Żydzi myślą o założycielu chrześcijańskiej  religii, i  jak bardzo gardzą jego imieniem. Wiedząc to, nie należy się spodziewać by mieli lepszą opinię o tych, którzy wyznają Jezusa Nazarejczyka. W rzeczywistości nie można sobie wyobrazić nic bardziej obrzydliwego niż to co mówią o chrześcijanach. Mówią, że oni są bałwochwalcami, najgorszym typem ludzi, dużo gorszym niż Turcy, mordercy, cudzołożnicy, nieczyste zwierzęta, jak brud, nie zasługujący na miano człowieka, bestie w ludzkiej formie, zasługujący   na miano  zwierząt,  krowy,  osły  świnie, psy,  gorsi od psów; że rozmnażają się jak zwierzęta, że mają diaboliczne pochodzenie, że ich dusze pochodzą od diabła i po śmierci wracają do diabła w piekle, oraz że nawet ciało zmarłego chrześcijanina niczym nie różni się od ciała zwierzęcia.1. BAŁWOCHWALCYPonieważ chrześcijanie postępują zgodnie z naukami tego człowieka, którego żydzi uważają za kusiciela i bałwochwalcę,   ponieważ   czczą   go   jako   Boga,   z   tego   wyraźnie   wynika,   że   zasługują   na   nazwę bałwochwalców, w żaden  sposób  nie różnią  się od tych wśród których  żydzi żyli przed  narodzeniem Chrystusa, i których, jak nauczali, powinno się niszczyć wszelkimi możliwymi metodami.To najlepiej pokazują nazwy nadawane przez nich chrześcijanom, i przez słowa Maimonidesa, że wszyscy którzy nazywają się chrześcijanami są bałwochwalcami (42a). I każdy kto bada żydowskie księgi mówiące o   "czcicielach   gwiazd   i   planet",   "epikurejczykach",   "Samarytanach"   itp.,   dochodzi   do   wniosku,   że  ci bałwochwalcy   to   nikt   inny   niż   chrześcijanie.   Turcy   zawsze   nazywani   są   "Iszmaelitami",   nigdy bałwochwalcami.(42a) Zob. Infra. rozdz. II, s. 422. CHRZEŚCIJANIE GORSI OD TURKÓW Maimonides w Hilkoth Maakhaloth (rozdz. IX) mówi:"Zabrania się pić wino od obcego który zostaje konwertytą (43), czyli tego który przyjmuje siedem praw Noego, ale pozwala się na pozyskiwanie z tego korzyści. Pozwala się na pozostawienie z nim wina, lecz nie na umieszczenie go przed nim. Na to samo pozwala się w przypadku wszystkich Gojów, którzy nie są bałwochwalcami, takich jak Turcy (Iszmaelici). Ale żydowi nie pozwala się pić ich wina, chociaż on może wykorzystać je na swoją korzyść. Wszyscy najbardziej znani rabini zgadzają się z tym. Ale ponieważ chrześcijanie są bałwochwalcami, nie pozwala się na wykorzystywanie ich wina dla korzyści".(43)   Są   dwa   rodzaje   żydowskich   konwertytów;   niektórych   nazywa   się  Gere   Tsedekh  =   konwertytami   na sprawiedliwość, którzy przyjmują religię żydowską i całe prawo Mojżesza, nie tylko z powodów zewnętrznych, ale dla chwały Boga i dla dobra prawdziwej religii, innych nazywa się Gere Toschabh  = obcymi konwertytami, którzy nie są ani obrzezani, ani ochrzczeni, i którzy przestrzegają tylko niektórych praw; mianowicie tych danych synom Noego, a są to: (1) sprawiedliwość; (2) chwalenie Boga; (3) unikanie bałwochwalstwa; (4) cudzołóstwo; (5) rozlew krwi; (6) gwałt; (7) nie dotykanie organów zwierzęcia. Zob. Sanhed. 56a. 3. MORDERCYAbhodah Zarah (22a):"Żydowi nie wolno utrzymywać relacji z Gojami, ponieważ oni stosują rozlew krwi".Podobnie w Iore Dea (153,2):"Izraelicie nie wolno utrzymywać relacji z Akum [chrześcijanie] gdyż oni stosują rozlew krwi".Abhodah Zarah (25b):"Rabini nauczali: Kiedy Goj idzie ulicą z Izraelitą, on [żyd] powinien iść po prawej stronie (44). Rabin Ismael, syn rabina Jochanana bratanek Beruka mówi: jeśli niesie on miecz, niech żyd idzie po prawej stronie (45). Jeśli Goj niesie kij, żyd powinien iść po lewej stronie (46). Jeśli on wspina sie na wzgórzu lub schodzi ze stromego wzniesienia, żydowi nie wolno iść przed [z Gojem za nim], lecz żyd musi iść z tyłu i Goj z przodu, ani nie wolno mu pochylić sie przed nim z obawy że Goj może rozbić mu czaszkę. A gdyby zapytał żyda jak daleko idzie, ten powinien udawać iż idzie daleko, jak powiedział Jakub nasz  ojciec bezbożnemu Ezawowi: Aż dojdę do naszego Pana w Seiru (Księga Wyjścia 33:14-17), ale dodaje: Jakub wyruszył do Sukkot".(44) Po to gdyby Goj podniósł rękę by go uderzyć, żyd mógłby szybko zasłonić się przed ciosem prawą ręką. (45)   Po   to   by   prawa   ręka   żyda   była   bliżej   miecza   Goja,   a   jeśli   będzie   próbował   go   wyciągnąć,   żyd   mógłby  przeszkodzić   mu   prawą   ręką.(46) Po to by żyd był bliżej do prawej ręki Goja trzymającej kij, i żeby mógł szybko go złapać lewą ręką.W Orach Chaiim (20,2) jest napisane:"Nie zdradzaj swojego płaszcza (Talith) z frędzlami Akum, żeby nie dołączył do żyda na ulicy i go zabił. Zabrania się także zamiany lub pożyczania płaszcza Gojowi, z wyjątkiem krótkiego czasu i kiedy nie należy się go obawiać".4. CUDZOŁÓŻCYW Abhodah Zarah (15b) jest napisane:"Nie wolno zostawiać zwierząt płci męskiej w stajniach Gojów z ich mężczyznami, ani zwierząt płci żeńskiej z ich kobietami, a już w ogóle zwierząt płci żeńskiej z ich mężczyznami i płci męskiej z ich kobietami. Nie wolno pozostawiać owiec po opieką ich pastuchów; ani nie wolno mieć z nimi stosunków seksualnych; ani zostawiać dzieci pod ich opieką by nauczyły się czytania czy zawodu".W  tym   samym   traktacie  nieco   dalej   (22a)   wyjaśnione   jest  dlaczego   nie   wolno   zostawiać  zwierząt   w stajniach Gojów, i dlaczego żydom nie wolno mieć z nimi stosunków seksualnych:"Nie wolno pozwalać by zwierzęta przebywały blisko Goim, ponieważ podejrzewa się ich o odbywanie z nimi stosunków seksualnych. Ani kobietom nie wolno współżyć z nimi gdyż są niezaspokojeni seksualnie".W  22b  tej   samej   księgi   podany  jest   powód   dlaczego  zwierzęta,   zwłaszcza   płci  żeńskiej,  muszą   być trzymane z dala od ich kobiet:". . . ponieważ kiedy mężczyźni Goje przychodzą do domów ich sąsiadów by dokonać cudzołóstwa z ich żonami i nie zastają ich w domu, cudzołożą z owcami w stajniach. A niekiedy nawet  kiedy żony  ich sąsiadów są w domu, wolą cudzołożyć ze zwierzętami, gdyż kochają owce Izraelitów bardziej niż swoje kobiety".Z tego samego względu nie wolno powierzać zwierząt gojowskim pasterzom, ani dzieci ich nauczycielom.5. NIECZYŚCITalmud wymienia dwa powody nieczystości Gojów: ponieważ ich żywność jest nieczysta, i ponieważ sami nie zostali oczyszczeni (z grzechu pierworodnego) na górze Synaj. W Schabbath, (145b) jest powiedziane:"Dlaczego Goje są nieczyści? Bo spożywają obrzydliwe rzeczy i zwierzęta które pełzają w ich żołądkach". Podobnie mówi Abhodah Zarah, 22b:"Dlaczego Goje są nieczyści? Bo nie byli obecni na górze Synaj. Bo kiedy wąż wszedł w Ewę skaził ją nieczystością. Ale żydzi zostali oczyszczeni z tego kiedy stali na górze Synaj; lecz Goje, których nie było na górze Synaj, nie zostali oczyszczeni".6. PORÓWNYWANI DO GNOJU "Kiedy modli się razem dziesięć osób w jednym miejscu i odmawiają  Kaddisch  czy  Kedoschah, każdy, nawet jeśli do nich nie należy, może odpowiedzieć Amen. Ale są tacy, którzy mówią, że nie wolno by tam był żaden gnój czy Akum.

Iore Dea (198, 48) Hagah:"Kiedy z łaźni wychodzą żydowskie kobiety, muszą być ostrożne żeby spotkać najpierw przyjaciela, a nie coś nieczystego lub chrześcijanina. Bo jeśli tak się stanie, to kobieta, jeśli chce być święta, powinna wrócić i wykąpać się ponownie".Warto zauważyć, że Biur Hetib, w komentarzu do Schulchan Arukh, podaje następującą listę nieczystych rzeczy:"Kobieta  musi umyć się  ponownie   kiedy   widzi   jakąś   nieczystą  rzecz,   taką   jak   psa,   osła,   ludzi   ziemi (obcoplemiennych), chrześcijanina (Akum), wielbłąda (47), świnię, konia i trędowatego".(47) W wydaniu wileńskim z 1873 roku pominięty jest wielbłąd, gdyż tam nie ma żadnych wielbłądów; ale ludzie ziemi i Akum są wymienieni.7. NIE JAK LUDZIE, LECZ ZWIERZĘTA Kerithuth (6b s. 78):"Nauczanie rabinów: Kto poleje olejem Goja i zwłoki, nie podlega karze. Jest to prawda o zwierzęciu, ponieważ on nie jest człowiekiem (48). Ale jak można powiedzieć, że polanie Goja olejem nie podlega karze, skoro Goj jest także człowiekiem? Ale to nie jest prawdą, bo jest napisane:  Wy jesteście moimi owcami, owce z mojego pastwiska są ludźmi  (Księga Ezekiela XXXIV, 31). Dlatego jesteście nazywani ludźmi, lecz Goim nie nazywa się ludźmi". [Uwaga tłumacza: przekład polski: A wy, owce moje, jesteście owcami mego pastwiska - ]]>http://www.nonpossumus.pl/ps/Ez/34.php]]]>(48) To samo odnosi się do zwłok każdego człowieka. W traktacie Makkoth (7b) jest powiedziane, że on jest winny zabójstwa "oprócz kiedy zamierzając zabić zwierzę, a pomyli się i zabije człowieka, albo zamierzając zabić Goja, zabije Izraelitę".  Orach Chaiim (225,10):"Kto widzi piękne stworzenia, nawet jeśli jest to Akum lub zwierzę, niech powie 'Błogosławiony jesteś ty nasz Panie Boże, Królu Wszechświata, który umieściłeś takie rzeczy na ziemi!"8. OD ZWIERZĄT RÓŻNIĄ SIĘ TYLKO FORMĄ Midrasch Talpioth (225d)::Bóg stworzył ich w formie człowieka dla chwały Izraela. Ale  Akum  zostali stworzeni wyłącznie w celu służenia im [żydom] dzień i noc. Ani nigdy nie można ich zwolnić z tej służby. Jest to stosowne dla syna króla [Izraelita], że zwierzęta w ich naturalnej formie,  i zwierzęta w formie istot ludzkich powinny mu służyć".Można tu zacytować również Orach Chaiim, 57, 6a:"Jeśli świnie są godne politowania kiedy chorują, bo ich wnętrzności są podobne do naszych, o ile bardziej godni politowania powinni być Akum kiedy są tym dotknięci" (49)(49) W Taanith (21b) jest powiedziane: "O ile bardziej Nokhrim skoro są podobni do Izraelitów".9. ZWIERZĘTAZohar, II, (64b) jest powiedziane:". . . Ludzie którzy czczą bożki, i których nazywa się krową i osłem, jak jest napisane: mam krowę i osła. . ."Rabin  Bechai  w  książce  Kad   Hakkemach, rozdz.  I, zaczynając   od  wyrazu  Geulah   –  odkupienie  – w odniesieniu do Psalmu 80:13: że ją niszczy dzik leśny, mówi:"Opuszczona   [zawieszona]   jest   litera  ain  tak   samo   jak   ci   czciciele   są   wyznawcami   tego   który   był zawieszony".Buxtorf (Lex.) mówi:"Poprzez  dzika leśnego  autor ma na myśli chrześcijan którzy jedzą wieprzowinę, i jak świnie, zniszczyli winnicę   Izraela,   miasto  Jerozolimę,   i  którzy   wierzą   w  'zawieszonego'   Chrystusa.   Albo   litera  ain  jest umieszczona w tym wyrazie ponieważ oni, jako wyznawcy Chrystusa który został powieszony, są także opuszczeni".Rabin Edels w komentarzu o Kethuboth (110b) mówi:"Psalmista porównuje Akum do nieczystego zwierzęcia w lesie".10. GORSI NIŻ ZWIERZĘTARabin Schelomo Iarchi (Raschi), słynny żydowski komentator, wyjaśniając prawa Mojżesza (Pwt. XIV, 21), zabraniając spożywania rannych zwierząt, które należy oddać 'przychodniowi w twej miejscowości', lub które, jak mówi Wj (XXII, 30) należy rzucić psom, ma to do powiedzenia:". . . bo on jest jak pies. Czy mamy wyraz 'pies' przyjąć tu dosłownie? Bynajmniej. Bo tekst mówiąc o martwych  ciałach mówi: Lub możesz sprzedać je obcemu.  To odnosi  się  bardziej  do  mięsa  rannych zwierząt, za które pozwala się przyjąć opłatę. Dlaczego więc Pismo mówi, że może być rzucone 'psom'? Żeby was nauczyć, że psa należy szanować bardziej niż Nokhri".11. ROZMNAŻAJĄ SIĘ JAK ZWIERZĘTA Sanhedrin (74b) Tosephoth:"Stosunek seksualny Goja jest jak zwierzęcia".Kethuboth (3b):"Nasienie Goja jest warte tyle co zwierzęcia".Stąd należy wnioskować, że małżeństwo chrześcijańskie nie jest prawdziwym małżeństwem.Kidduschim (68a):". . . Skąd my to wiemy? Rabin Huna mówi: Można przeczytać: Pozostań tu z osłem, tzn. z ludźmi jak osły. Dlatego wydaje się, że oni nie potrafią zawierać małżeństwa".Eben Haezer (44, 8):"Jeśli Żyd ożeni się z  Akum  (chrześcijanin), albo z jego sługą, małżeństwo jest nieważne. Bo oni nie potrafią zawrzeć związku małżeńskiego. Podobnie jeśli Akum lub jego sługa zawrze związek małżeński z żydem, małżeństwo to jest nieważne".Zohar (II, 64b):"Rabin Abba  mówi:  Gdyby   tylko  bałwochwalcy  odbywali  stosunek   seksualny, świat   nie  mógłby   nadal istnieć. Dlatego naucza się nas, że żyd powinien nie ustępować tym notorycznym rabusiom. Bo jeśli oni będą rozmnażać się w większej liczbie, niemożliwe będzie nasze istnienie z ich powodu. Bo oni rodzą oseski takie same jak psy".12. DZIECI DIABŁA Zohar (I, 28b):"A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe itd. (Rdz III, 1). 'Bardziej przebiegłe' tzn. w kierunku zła; 'niż wszystkie zwierzęta', czyli bałwochwalczy ludzie ziemi. Bo oni są dziećmi starożytnego węża, który uwiódł Ewę" (50).(50) Ten starożytny wąż, rodzic chrześcijan, diabeł w formie węża, nazywany jest Sammael (por. Targum Iobi, XXVIII, 7). Rabin Maimonides pisze w More (t. II, rozdz. 30), że Sammael przybrał formę węża i uwiódł Ewę. Jest również nazywany 'Aniołem śmierci' i 'Przywódcą zgromadzenia złych'.  Debbarim Rabba  (208c) nazywa go "Sammaelem bezbożnym",   'Księciem   wszystkich   diabłów".   Rabin   Bechai   (w  Mikkets)   nazywa   go   "Bezbożnym   Sammaelem, Księciem Rzymu".Najważniejszym argumentem używanym przez żydów w celu udowodnienia, że chrześcijanie należą do rasy diabła, jest fakt, że są oni nieobrzezani. Napletek u nie-żydów uniemożliwia nazywanie ich dziećmi Najwyższego Boga. Bo przez obrzezanie imię Boga – Schaddai – spełnia się w ciele obrzezanego żyda. Forma litery Isch jest w jego nozdrzach, litera Daleth w jego (zgiętym) ramieniu, a ain występuje w jego narządzie seksualnym poprzez obrzezanie. Dlatego w nieobrzezanych Gojach, takich jak chrześcijanie, są tylko dwie litery, Isch i Daleth, tworząc wyraz Sched, co oznacza diabła. A zatem są oni dziećmi Sched, diabła (51).(51) por. Sanhedrin Jud. s. 8813. DUSZE CHRZEŚCIJAN SĄ ZŁE I NIECZYSTE  Nauczanie żydów jest takie, że Bóg stworzył dwa charaktery, jeden dobry a drugi zły, lub jeden charakter o dwu   stronach,   jednej   czystej,   drugiej   nieczystej.   Z   nieczystej   strony,   zwanej  Keliphah  –   łupiny   lub parszywej skorupy – pochodzą dusze chrześcijan.Zohar (I, 131a):

"Ale ludzie bałwochwalczy, od czasu ich istnienia, zanieczyszczają świat, gdyż ich dusze pochodzą z nieczystej strony".Emek Hammelech (23d):"Dusze bezbożnych pochodzą od Keliphah, która jest śmiercią i cieniami śmierci".Zohar (I, 46b, 47a) idzie dalej by pokazać, że ta nieczysta strona jest stroną lewą, z której pochodzą dusze chrześcijan:"I on stworzył każdą żywą istotę, tzn. Izraelitów, ponieważ oni są dziećmi Najwyższego Boga, i ich święte dusze pochodzą od Niego. Ale skąd pochodzą dusze bałwochwalczych Gojów? Rabin Eliezer mówi: z lewej   strony,   co   czyni   ich   dusze   nieczystymi.   Dlatego   oni   są   wszyscy   nieczyści   i   zanieczyszczają wszystkich z którymi wchodzą w kontakt".14. PO ŚMIERCI ONI IDĄ DO PIEKŁA Mędrcy nauczają, że Abraham siedzi przy bramie Gehenna i uniemożliwia wejście każdej nieobrzezanej osobie; ale to wszyscy nieobrzezani idą do piekła.Rosch Haschanach (17a):"Heretycy i epikurejczycy idą do piekła".15. LOS ZMARŁYCH CHRZEŚCIJAN Ciała chrześcijan po śmierci mają ohydną nazwę Pegarim, wyraz używany w Piśmie Świętym dla martwych ciał   potępionych   i  zwierząt,   ale  nigdy   dla  pobożnych   zmarłych,   którzy   nazywani   są  Metim.  Dlatego Schulchan   Arukh  nakazuje,   by  o   zmarłym  chrześcijaninie   mówić   w  taki   sposób  jakby   był  zdechłym zwierzęciem.Iore Dea (377,1):"Nie wolno przesyłać kondolencji do nikogo z powodu śmierci jego sług czy służących. Wszystko co można powiedzieć to: 'Niech Bóg przywróci twojego utraconego, w taki sam sposób kiedy mówimy do człowieka który stracił krowę lub osła'".Nie wolno też unikać chrześcijan przez siedem dni po pochówku, jak nakazuje prawo Mojżeszowe, gdyż oni nie są ludźmi; a pochówek zwierzęcia nie zanieczyszcza go. Iebhammoth (61a):"Nie uważa się  Nokhrim  za nieczystych ze względu na pochówek. Bo jest powiedziane:  Wy jesteście moimi owcami, owcami z mojego pastwiska; wy jesteście ludźmi. Dlatego jesteście nazywani ludźmi, a nie Nokhrim".O CHRZEŚCIJAŃSKICH OBRZĘDACH I WIERZEPonieważ żydzi uważają chrześcijan za bałwochwalców, każda forma ich wiary jest bałwochwalcza. Ich księża są nazywani kapłanami Baala; ich świątynie są nazywane domami kłamstw i bałwochwalstwa, i wszystko co zawierają, takie jak kielichy, posągi i księgi uważane są za wytworzone w celu czczenia bożków; ich modlitwy, zarówno prywatne jak i publiczne, są grzeszne i obraźliwe dla Boga; a ich święta nazywane są dniami zła.1. KSIĘŻA O księżach, głosicielach wiary chrześcijańskiej, Talmud mówi jako o bałwochwalcach i należących do boga Baala. Nazywa ich także Komarim = wróżbici; również Galachim = ogoleni, gdyż golą głowy, szczególnie mnisi. Abhodah Zarah (14b) Toseph:"Zabrania się sprzedaży ksiąg proroków wróżbitom, gdyż oni mogą wykorzystać je do swojej złej wiary, w ich bałwochwalczych świątyniach. Ci którzy to robią grzeszą wobec prawa zakazującego nam stawiania przeszkód na drodze osoby niewidomej. Zabrania się także sprzedaży ich nieogolonemu chrześcijaninowi, bo on z pewnością da lub sprzeda je jednemu z nich, który jest ogolony".2. KOŚCIOŁY CHRZEŚCIJAŃSKIE Miejsce kultu chrześcijańskiego nazywane jest (1)  Beth Tiflah = dom próżności i głupoty (52) w miejscu Beth Tefilah = domu modlitwy, (2) Beth Abhodha Zarah = dom bałwochwalstwa, (3) Beth Hatturaph Schel  Letsim = dom złego śmiechu (53).(52) Wagenseil (w Sota, s. 497) mówi że Buxtorf, przekładając wyraz Tiflah na głupotę lub próżność nie posunął się wystarczająco daleko. Bo ta nazwa odnosząca się do kościoła chrześcijańskiego naprawdę oznacza burdel lub dom publiczny.(53) por. Sepher Zerubbabel, wyd. Konstantynopol W Abhodah Zarah (78) Perusch Maimonidesa jest napisane:"Musicie wiedzieć,  że  jest to  ponad wszelką wątpliwość  zakazane  przez prawo  przechodzenie przez chrześcijańskie miasto w którym jest dom próżności, czyli dom bałwochwalstwa, a jeszcze bardziej w nim mieszkać. Ale my dzisiaj, jako kara za nasze grzechy, jesteśmy ich poddanymi, i jesteśmy zmuszeni żyć w ich krajach, jak nam przepowiedziano w Pwt (IV, 28):  Będziecie tam służyli bogom obcym: dziełom rąk  ludzkich   z   drzewa   i   z   kamienia.   .   .  Dlatego   jeśli   pozwala   się   jak   przewidziano   przechodzić   wokół chrześcijańskiego miasta, należy przejść wokół bałwochwalczej świątyni; ani nie pozwala się nawet zajrzeć do środka, a przede wszystkim wchodzić".Żydowi zakazane jest nie tylko wejście do kościoła chrześcijańskiego, ale nawet zbliżanie się do niego, z wyjątkiem pewnych okoliczności.Iore Dea (142,10):"Zakazuje się stanąć w cieniu domu bałwochwalstwa, wewnątrz czy zewnątrz, w odległości czterech łokci od frontowych drzwi. Ale nie zabrania się stać w cieniu tyłu kościoła. Ani niezakazany jest dla nas cień jeśli kościół stoi na miejscu gdzie wcześniej była droga publiczna, którą zabrano społeczności i zbudowano tam dom bałwochwalstwa. Bo droga jest tam nadal. Ale jeśli dom bałwochwalstwa istniał przed drogą, nie pozwala się przechodzić przed nim. Są tacy którzy twierdzą, że zakazuje się przechodzić tam w ogóle".Żydowi  nie wolno nawet słuchać ani podziwiać  pięknej  muzyki kościelnej. W  Iore  Dea  (142, 15)  jest napisane:"Zakazane jest słuchanie muzyki bałwochwalczego kultu, i  oglądanie posągów  ich bożków; bo  nawet patrząc na nie można ulec wpływowi zła i bałwochwalstwa. Ale może je oglądać ten kto nie zamierza ulec wpływowi".Podobnie żydowi nie wolno mieć domu blisko kościoła, ani nie wolno mu odbudować domu zniszczonego w takim miejscu. W Iore Dea (143,1) jest napisane:"Jeśli zawali się dom obok bałwochwalczej świątyni należący do Akum, nie wolno go odbudować. Jeśli żyd chce go odbudować musi przenieść go nieco dalej. Ale musi wypełnić wolne miejsce między jego domem i kościołem krzewami i śmieciami, żeby miejsce nie było wykorzystane do powiększenia bałwochwalczej świątyni".Można   tu   dodać   to   co   pewien   rabin   Kelominus   powiedział   o   kościele   chrześcijańskim   (w   książce Nizzachon) (54) cesarzowi Henrykowi III, który pozwolił mu na swobodne wyrażenie opinii o bazylice którą ostatnio wybudował w Speyer:(54) por. Wagensel, Sota, s. 498 "Kiedy cesarz Henryk III, bardzo zły człowiek, zakończył budowę tej  "czeluści" (55), wysłał po rabina Kelominusa   i   powiedział:   'Chcę   cię   zapytac,   jak   wygląda   ta   bazylika,   którą   ostatnio   zbudowałem   w porównaniu ze wspaniałością Świątyni Salomona, o której napisano całe tomy?' Odpowiedział: 'Mój panie, jeśli pozwolisz mi mówić swobodnie, i jeśli przysięgniesz, że pozwolisz mi odejść bez kary, powiem ci prawdę o tym'. Cesarz odpowiedział: 'Daję ci moje słowo jako miłośnika prawdy i jako cesarza, że nie stanie ci się żadna krzywda'. Wtedy żyd odpowiedział: 'Gdybyś zebrał wszystko co wydałeś do tej pory i dodał   wszystko   srebro   w   twoim   skarbcu,   nie   wystarczyłoby   nawet   na   zapłacenie   robotnikom   i rzemieślnikom zatrudnionym przez Salomona, bo jest napisane (Kron. II, 2):  Odliczył  potem  Salomon siedemdziesiąt tysięcy mężczyzn do dźwigania i osiemdziesiąt tysięcy do wydobywania kamienia w górach  , a kierowników nad nimi trzy tysiące sześciuset.  Świątynię budowano przez osiem lat, dużo dłużej niż zajęła tobie budowa tego Tehom (czeluść). A kiedy Salomon skończył jej budowę, zobacz co mówi o niej pismo: nie mogli kapłani tam pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała Pańska  wypełniła świątynię Bożą (2 Km 5:14). Ale gdyby ktoś załadował na osła zgniłe śmiecie i zaprowadził go do tej twojej czeluści, nikt nie zauważyłby różnicy!' Wtedy cesarz Henryk odpowiedział: 'Gdyby nie to, że przysiągłem wypuścić cię nie robiąc ci krzywdy, rozkazałbym ściąć ci głowę'".   (55) Tak nazwał ten słynny kościół. Niemiecki wyraz jest  Thum, i poprzez zabawę słowną nazywa go Tehom, co oznacza czeluść.3. KIELICHYO kielichach używanych do Ofiarowania podczas mszy mówi się jako o  naczyniach, w których bożkowi ofiaruje się brud. Moses Kozzensis w Hilkoth Abhodah Zarah (10b) mówi:"Żydowi który kupuje kielichy Gojów, które są rozbite i wyrzucane, nie wolno odsprzedawać ich im znowu, ponieważ ich ksiądz Baala użyje je do czczenia bożka".4. KSIĘGIKsięgi chrześcijan Talmud nazywa Minim – księgami heretyckimi - Siphre Debeth Abidan – księgami domu potępienia (56). Talmud szczególnie mówi o księgach Ewangelii. Dlatego w Schabbath (116a) Toseph jest napisane:"Rabin   Meir   nazywa   heretyckie   księgi  Aaven   Gilaion  (tomy   nieprawości),   gdyż   oni   nazywają   je Ewangeliami".(56) Tak Żydzi nazywają chrześcijańską szkołę. A rabin Jochanan te księgi nazywa Aavon Gilaion, złymi księgami. Krakowskie wydanie Schulchan Arukh nazywa je Aven Niktabh al Haggilaion – nieprawością napisaną w księgach.Buxtorf mówi: "W Arukh jest uwaga Scheker Niktabh al Gilaion, co oznacza kłamstwo napisane w księdze".Wszyscy talmudyści są zgodni w tym, że księgi chrześcijan powinny zostać zniszczone. Różnią się między sobą tylko w tym, co powinno się zrobić z zawartymi w nich imionami Boga. W  Schabbath  (116a) jest napisane:"Glosariuszy naszych ksiąg i ksiąg heretyków nie powinno się ratować z ognia, gdyby się zapaliły w dzień szabatu.   Ale   rabin   Jose   mówi:   'W   dni   świąteczne   boskie   imiona   powinny   zostać   wyrwane   z   ksiąg chrześcijan i ukryte; a to co pozostanie winno się wrzucić w ogień'. Rabin Tarphon mówi: 'Żeby pamiętały mnie moje dzieci, gdyby te księgi kiedyś dostały mi się w ręce, spaliłbym je razem z zawartymi w nich boskimi imionami. Bo jeśli jest się ściganym przez zabójcę, czy przez węża, byłoby lepiej schronić się w pogańskiej świątyni niż w jednej z ich; bo chrześcijanie świadomie odrzucają prawdę, podczas gdy poganie robią to nieświadomie".5. MODLITWYChrześcijańskie modlitwy nazywane są nie  Tefillah, lecz  Tiflah. Oni zmieniają znaczenie i zamieszczają Iod, i dlatego może to oznaczać grzech, głupotę i obrazę.6. CHRZEŚCIJAŃSKIE ŚWIĘTAChrześcijańskie święta,  szczególnie  niedziela,  nazywane są  Iom  Ed  - dniem  zniszczenia,  zatracenia, nieszczęścia   lub   katastrofy.  Są   również   nazywane  Iom   Notsri  –   dniami   chrześcijańskimi.   Wyraz  Ed właściwie przetłumaczony oznacza nieszczęście lub katastrofę, co występuje w Gemarah i Glosariuszach Maimonidesa w Abhodah Zarah (2a):"Wyraz Edehem oznacza święta chrześcijan, gdyż jest napisane (Pwt XXXII, 35): dzień ich klęski".W Abhodah Zarah (78c) Maimonides mówi także:"Wyraz Edehem oznacza głupotę ich świąt. Jest to określenie ich obrzydliwych świąt, które nie zasługują na nazwę Moedim, bo są one naprawdę próżne i złe".Baretenora pisze również:"Wyraz Edehem jest określeniem dawanym haniebnym świętom i uroczystościom".Uwagi na marginesie Tosephoth również dają nazwę chrześcijańskim świętom. Dlatego w Abhodah Zarah (6a) jest napisane: "Dzień złego, czyli dzień chrześcijański, jest zakazany dla nas, jak ich wszystkie inne dni świąteczne".Niektóre chrześcijańskie święta wymieniane są z nazwy, takie jak święto Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Mojżesz Mikkozzi (57) odnosząc się do powyższego tekstu w Abhodah Zarah , mówi: "Rabin   Samuel   uważa,   w   imieniu   Solomona   Iarchi,   że   szczególnie   święta   Bożego   Narodzenia   i Wielkanocy, ich główne dni zła i podstawa ich religii, są dla nas zakazane".(57) por. G. Edzard, ibid.Maimonides w Hilkoth Akum (rozdz. IX) mówi to samo:"Sammuel powtarza słowa   rabina   Sal Iarchi,  które   zabraniają   nam świętowanie Bożego  Narodzenia i Wielkanocy, obchodzone dla upamiętnienia tego którego powieszono".Ponadto wskazania na bezbożność żydów można znaleźć w nazwach nadawanych przez nich świętom chrześcijańskim: bo zamiast  Tav  w wyrazie  Nithal, często piszą  Tet  i nazywają je  Nital  od łacińskiego wyrazu Natalis, Święto Narodzenia. Robią to po to by wyglądało jakby ten wyraz pochodził od Natal, co oznacza  eksterminację   lub   zniszczenie.  Podobnie   odmawiają   używania   wyrazu  Paschal  (Pesach)  dla chrześcijańskiego święta Wielkanocy. Zastąpienie Koph dla Phe i użycie litery iod i nazywają to Ketsach lub  Kesach. Obie wymowy mają złe znaczenie.  Ketsach  pochodzi od  Katsah, co oznacza odciąć lub amputować, a Kesach pochodzi od Kesa, co znaczy drewno lub szubienica. To robi się dlatego, że święto Wielkanocy chrześcijanie celebrują dla upamiętnienia Chrystusa – tego którego powieszono – którego skazano na śmierć i który zmartwychwstał.Więcej można poczytać pod podanym wyżej linkiem...Cóż  mogę dodać, po takiej lekturze wiem już dokładnie kim jestem dla tzw Starszych Braci, chciałbym dodać, że nie czuję do nich nienawiści, to biedni ludzie, którzy odrzucili Miłość...

A do Ojca Dyrektora apeluję....Ojcze Tadeuszu...Nie idź tą drogą, nie idź tym mostem!!! Zacznij głosić Prawdę!!!

 
3
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.6 (21 głosów)

Komentarze

Nie ma takiej bramy, której nie przeszdłby osioł obładowany złotem. Kościół w Polsce właśnie dociera do poziomu degeneracji znanego nam w "starej Europie". Nawet chyba F. Franco by tu nie pomógł.

Vote up!
5
Vote down!
-8

              

#1521020

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika trybeus nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

...no jest problem, wszystko się wymieszało, stawiają nam menory na ołtarzach, a Chrystus wyrzucany jest do bocznych Tabernakulów...

 

wyjątkowo trafny film, jeśli chodzi o dzisiejsza sytuację...pozdrawiam

 

Vote up!
6
Vote down!
-9

http://trybeus.blogspot.com/

#1521021

a wszystko pod pretekstem, że ktoś pojechał do Izraela. Tym raziem nie ma dywagacji, co obiecał żydom?

takie protokoły mędrców neonu :) Proponuję pouczać papieży, że nie są hitlerkami.

Jaka to sprzeczność z wiarą czy polityką, mimo pracy umysłowej, nie widać.

Widać za to, że jakby była jakaś wrzuta, nazbole łykaliby jak pelikany czy raczej jak grunwaldowcy ubeckie wrzuty

Vote up!
8
Vote down!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1521023

"w Tel Awiwie, znajduje się aż 280 domów publicznych"

masz jakis konkretny namiar 

nr.telefonu. dzielnica, etc.

 

Vote up!
8
Vote down!
-2
#1521049

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika 3671bajtuf został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

#1521054

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika 3671bajtuf został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

#1521055

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Verita

#1521087