Tajne Stowarzyszenia i Biblia Huna w S.Testamencie o.10a

Obrazek użytkownika Stan Rzeczy
Historia
Huna w Starym Testamencie

Huna w Starym Testamencie, Materiały Zebrane, Tajne Stowarzyszenia i Biblia

Tajne Stowarzyszenia i Biblia

Aby zrozumieć istotę tajnych stowarzyszeń należy wrócić do czasów Atlantydy. Na Atlantydzie doszli do władzy ludzie zdegenerowani, agresywni i nieobliczalni, wspomagani przez upadłego Czarnego Kapłana boga Marduka, którzy opanowani manią wielkości, czuli się bezkarni i dążyli do całkowitej dominacji nad światem. Marduk utożsamiany z Lucyferem był humanoidalnym gadem Reptoidem z rodu Wężów, był humanoidalnym jaszczurem, kościejem rasy gadziej. A Szatan nazywany jest Smokiem lub Wężem pradawnym. Ze względu na swoje mroczne i chore ambicje miał jeden plan – opanować całą planetę i ogłosić się najwyższym władcą Ziemi, oraz najwyższym bogiem w Radzie Bogów.

Upadli moralnie Atlanci używając zaawansowanej technicznie broni, takiej jak broń nuklearna i promienie kryształów, 25 tys. lat temu zniszczyli kontynent Mu na Pacyfiku oraz cywilizację Ujgur – Gobi w Europie i Azji. Zniszczyli tym samym aryjską cywilizację Mukulia-Mu rozciągającą się od Europy poprzez Azję i kontynent Mu do obydwu Ameryk. Oszczędzono jedynie prehistoryczny Egipt i Sumer, które przyjęły supremację Atlantydy. Następnie Atlanci dążąc do opanowania świata zniszczyli I i II Aryjskie Imperium Ramy oraz Mocarstwo Jonii doprowadzając do I i II Potopu.

Do stworzenia rządów Szatana na Ziemi od dziesiątków tysięcy lat stała na przeszkodzie aryjsko-słowiańska cywilizacja, która wyznawała i wyznaje inne, pokojowe wartości. Szatan dążąc do opanowania świata, dąży do zniszczenia lub całkowitej niewolniczej uległości Ariów-Słowian, oraz wszystkie ludy o podobnych poglądach, które stoją mu na drodze.

W Księdze Objawienia (Ap.17:10-13) czytamy: „I siedmiu jest królów (mocarstw): pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie nadszedł, a gdy już nadejdzie, ma na krótką chwilę pozostać. A Bestia, która była, lecz jej nie ma, sama też jest ósmym królem, ale wywodzi się z tych siedmiu i odchodzi na zagładę. A dziesięć rogów, które ujrzałeś oznacza dziesięciu królów, którzy jeszcze nie otrzymali królestwa, lecz na jedną godzinę otrzymają władzę, jako królowie wraz z Bestią. Ci mają jedną myśl i dlatego dają Bestii swą moc i władzę”.

Kiedy na początku ne zanotowano powyższe słowa upadło już pięciu z siedmiu „królów”, czyli imperiów-mocarstw a mianowicie: Egipt, Asyria, Babilon, Medo-Persja i Grecja. Po drodze jeszcze była Fenicja ze stolicą Tyr. Wyrażenie „jeden jest” odnosi się do Rzymu.

Imperium Atlantydy stanowiła federacja dziesięciu państw (królestw), a na jej czele stał cesarz, urzędujący w stolicy Cerne, na wyspie Poseida.

Począwszy od 25 tys. lat temu Atlanci objęli supremację nad całym basenem Atlantyku od obu Ameryk po Europę Zachodnią i Południową oraz Afrykę i Sumer. Główny obszar Atlantydy stanowiła ocalała po kataklizmach wyspa Poseida i kolonie w Ameryce Środkowej z centrum w rejonie Karaibów i Florydy.

Następnie Atlanci dążyli do opanowania świata, chcieli objąć dominację nad Mocarstwem Jonii i Dolnym Egiptem, które chciały uzyskać niepodległość oraz nad I Imperium Ramy. 12,5 tys. lat temu doprowadzili do konfliktu w wyniku którego kierowana asteroida zniszczyła ostatnią główną wyspę Atlantydy, Poseidę. To w konsekwencji wywołało globalny I Potop i znaczne zniszczenia na Ziemi. Po odbudowaniu się cywilizacji na ziemi po I Potopie, Atlanci dążyli nadal do dominacji nad światem, czym doprowadzili do kolejnego potężnego konfliktu światowego.

Po I Potopie Atlantyda jako imperium nie przestała istnieć. Została zatopiona ostatnia z jej głównych wysp na Atlantyku, Poseida, ale imperium przetrwało. Zostało odbudowane w Ameryce Środkowej z centrum w rejonie Karaibów i Florydy. Obszar ten rządzony był przez Unię lub Ligę Atlancką, która składała się z siedmiu królów. Natomiast trzej pozostali królowie, którzy rządzili na trzech znanych kontynentach w Europie, Azji i Afryce odmówili udziału w Unii Atlanckiej. Unia Atlancka w roku 8920 pne rozpętała kolejną wojnę w celu podbicia i podporządkowania sobie pozostałych trzech kontynentów i to w całości, było to ich dążenie od tysiącleci. Wiązało się to również z wypowiedzeniem wojny odbudowanemu II Imperium Ramy. Agresja ta doprowadziła do trwającej z przerwami, kilkaset lat krwawej wojny, z użyciem broni nuklearnej. Konsekwencją tej wojny było zniszczenie całej planety i w roku 8,3 tys. II Potop, który zalał całą Ziemię. Co doprowadziło do zatopienia na stałe na wysokość około 120 m obszarów nadbrzeżnych wszystkich kontynentów, w tym centrum Unii Atlanckiej w rejonie Karaibów i Florydy.

Dziesięć rogów oznacza dziesięć królestw-regionów świata, rządzonych przez dziesięciu królów-władców, nad którymi stoi jedna naczelna władza, podporządkowana Mardukowi-Lucyferowi, który ma być najwyższym władcą Ziemi, oraz najwyższym Bogiem. Jest to koncepcja realizowana od dziesiątków tysięcy lat. Obecny świat według NWO ma być podzielony według tej koncepcji na 10 regionów rządzonych przez dziesięciu władców a nad nimi ma stać jedna centralna władza, Zakon Iluminatów, których bogiem jest Marduk-Lucyfer.

Siódme mocarstwo światowe zaczęło się wyłaniać, gdy Anglia stanowiąca niegdyś północno-zachodni kraniec cesarstwa rzymskiego, zyskała na znaczeniu. W drugiej połowie osiemnastego wieku ten wyspiarski kraj był już potężnym imperium, które dalej bogaciło się i rosło w siłę. W dziewiętnastym wieku Wielka Brytania stała się najbogatszym i najsilniejszym państwem świata. Pierwsza wojna światowa skłoniła Wielka Brytanię do nawiązania szczególnych kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, będącymi niegdyś jej kolonią. Imperium Brytyjskie utorowało drogę koalicji anglo-amerykańskiej, która w wielu dziedzinach po dziś dzień działa, jako dwuczłonowe anglojęzyczne mocarstwo światowe.

Proroctwo z Księgi ]]>Objawienia (Ap.17:10]]>-11): I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać. A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę”; uzupełniają szczegóły zawarte w Księdze Daniela (Dn.]]>2:28]]>]]>-43]]>).

Opisano w niej „ogromny posąg”, który babiloński król Nabuchodonozor II oglądał w wizji danej przez Boga. Prorok Daniel wyjaśnił królowi, że poszczególne części posągu odnoszą się do następujących po sobie mocarstw, począwszy od ówczesnej potęgi światowej, Babilonu, gdzie Egipt i Asyria zeszły już wtedy ze sceny wydarzeń. Historia potwierdza, że: Głowa ze złota symbolizowała mocarstwo babilońskie. Pierś i ramiona ze srebra to Medo-Persja. Brzuch i uda z miedzi przedstawiały starożytną Grecję. Golenie z żelaza wyobrażały cesarstwo rzymskie. Stopy z żelaza zmieszanego z gliną to symbol politycznej i społecznej niestabilności, mającej charakteryzować okres panowania potęgi anglo-amerykańskiej. Według ]]>Objawienia (Ap.17:10]]>) siódma potęga światowa „ma na krótką chwilę pozostać”. Ile potrwa ta „chwila”, w jaki sposób omawiane mocarstwo zniknie z areny dziejowej, i co stanie się później nie wiadomo, jedynie Księga Daniela rzuca nieco światła na te sprawy.

Za wszystkimi historycznymi i politycznymi przeobrażeniami świata stoi Tajna Rada tajnych stowarzyszeń, opbecnie Zakon Iluminatów, fałszywych Oświeconych, Zakon Iluminatów ulokowany jest na szczycie piramidy masońskiej i kontroluje całą masonerię świata. Według masońskich źródeł najważniejszą tajemnicą tajnych stowarzyszeń, jest starożytny plan przekazywany od tysiącleci w postaci ustnej tradycji, dla ustanowienia światowego rządu - „powszechnej demokracji” – „nowej Atlantydy”.

Z początkiem wieku siedemnastego plan nowego światowego porządku był przechowywany przez masonów największego związku narodów w dziejach ziemi – Imperium Brytyjskiego. Angielscy masanowie wierzyli, iż Północna Ameryka będzie tym kontynentem, z którego narodzi się nowa Atlantyda.

Historia o Atlantydzie jest podstawą filozofii wszystkich tajnych stowarzyszeń. Masoneria opisywana jest, jako uniwersytet nauczający sztuki wyzwolenia i nauki przyrodnicze duszy. Jest to zaledwie cieniem wielkiej atlantydzkiej Szkoły Tajemnej, która jaśniała całym swym blaskiem w starożytnym mieście Złotych Bram. Z biblijnego punktu widzenia zniszczenie Atlantydy było koniecznością, ponieważ przedpotopowy świat stał się straszliwie skorumpowany i zdegenerowany. Ta właśnie skorumpowana i zdegenerowana przedpotopowa cywilizacja, jest obiektem wytrwałej pracy tajnych stowarzyszeń, w celu jej przywrócenia.

Iluminaci oraz Masoneria przemilczają fakt, że ów „doskonały wzór rządów” doprowadził do destrukcji starej Atlantydy. Nie może być wątpliwości, co do tego, iż taki właśnie rząd, gdy zostanie przywrócony, przyniesie te same tragiczne rezultaty dla obecnego świata.

Iluminaci i Masoneria powstałe na bazie tajnych stowarzyszeń, które w różnych formach istniały od zarania dziejów, swoje korzenie i doświadczenia czerpią jeszcze z czasów z przed potopu, z czasów upadku moralnego Atlantydy. Wtedy to czarna magia zdominowała społeczeństwo. Wtajemniczeni masoni są kontynuatorami czarnych kapłanów-magów i elit z Atlantydy a ich bogiem jest Marduk-Lucyfer. Głównym godłem Iluminatów i Masonerii jest Bafomet, jest to posążek przedstawiający Lucyfera zasiadającego na tronie świata.

Z historii Atlantydy wiadomo, że religia Atlantów początkowo wyłącznie naukowa, o czystej i wzniosłej metafizyce, zdegenerowała się powoli aż do stanu kultu zupełnie sadystycznego i satanistycznego. „Biali” wtajemniczeni byli prześladowani przez czarnych magów. Lecz nawet w najgorszym okresie, dawna religia miała swych wyznawców. Utrzymała się ona w kolegiach „białych” wtajemniczonych. Trwali oni w podtrzymaniu metafizycznym swoich poglądów i zasad dawnej religii, ulegając jednak prześladowaniu ze strony czarnych magów i kapłanów tamtego przeklętego kultu, wtajemniczali oni w swoje tajniki nowych adeptów w tajemnicy.

Zakładali oni związki po całej Atlantydzie i dzielnie walczyli o większy wpływ moralny nad ludem ze zdegenerowanymi kapłanami. Na koniec zgnieceni przewagą liczebną tamtych, zdradzeni, wyemigrowali do kolonii i tam zakładali swoje związki.

Ale wyznawcy czarnej magii z Atlantydy przybyli nawet do kolonii atlanckich, aby ich unicestwić. Zakładali oni swoje loże i ustanawiali warunki przyjęcia z ceremoniami rozkosznymi, zmysłowymi i materialnymi. A ponieważ człowiek łatwiej się da skusić na amoralność zmysłów, niż na moralność duszy, dlatego czarni magowie mieli wielu zwolenników i ich obrzędy satanistyczne cieszyły się dużą popularnością. Obrzędy te schlebiały ich złym instynktom i umilały życie. W ten sposób świat został tknięty zarazą. Rozpowszechniły się zwyczaje, które dotrwały do naszych czasów.

Historia Atlantydy ustanawia podstawę ideologiczną, na której opierają się wszystkie tajne stowarzyszenia. Czy jest to „wspólna federacja dziesięciu królów”, „filozoficzne imperium”, „nowa liga Atlantydzka”, „nowy światowy ład” czy „nowa Atlantyda”, znaczenie jest zawsze to samo: ustanowienie tzw. „oświeconego” rządu światowego.

Tajne stowarzyszenia istniały w większości, jeżeli nie we wszystkich narodach świata. W cieniu za tajnymi stowarzyszeniami stoi super tajne stowarzyszenie, nadrzędne w stosunku do pozostałych. Ta Tajna Rada była kręgosłupem wszystkich imperiów świata. Począwszy od Egiptu, poprzez imperia Mezopotamii, Grecji, Rzymu, Islamu, Imperium Mongołów, Hitlerowskich Niemiec, Imperium Sowieckiego, Chińskiego i innych. Ta super tajna grupa, Tajna Rada, na przestrzeni dziejów była nazywana: Zakonem Starożytnych Filozofów Zakonem Poszukiwania, Zakonem Ludzi Oświeconych, oraz Zakonem Syjonu i Zakonem Świątyni powiązanych z Zakonem Templariuszy. Obecnie od końca XVIII w. istnieje odnowiony w nowych strukturach Zakon Iluminatów, oficjalnie rozwiązany a nie nieoficjalnie nadal działający w strukturach Masonerii. Zakon ten potocznie nazywany jest Iluminaci lub ziluminowana Masoneria, lub wprost Masoneria.

Tajne stowarzyszenia były aktywne na przestrzeni dziejów w większości cywilizacji. Kapłani i filozofowie z Egiptu, Grecji, Indii, Chin i reszty starożytnego świata zostali skupieni w niezależną organizację by instruować i doradzać ich przywódcom. Ten starożytny zakon wywodzi się z Atlantydy. To tam został opracowany plan - „wielki plan”, plan wielkiej utopii, który kieruje światowymi zdarzeniami poprzez milenia i zawiera nawet tajemniczy projekt tego, co stało się później Ameryką. „Wielki plan” odziedziczyły tajne stowarzyszenia starożytnego Egiptu i były doskonale zorientowane w tym, że istnieje wielki ląd na zachodniej półkuli, który nazywamy obecnie Ameryką. Wiedzieli o tym długo przed „odkryciem” Kolumba.

Odkrywcy otwierający nawy świat pracowali zgodnie z mistrzowskim planem i byli bardziej agentami ponownego odkrycia niż odkrywcami pierwotnymi. Kontynent znany, jako Ameryka, został odkryty i w niemałym stopniu eksploatowany na długo przed początkiem ery chrześcijańskiej. Prawdziwa opowieść była utrzymywana przez szkołę tajemną i przekazana tajnym stowarzyszeniom średniowiecznego świata. Okultystyczne szkoły Europy, Azji i Bliskiego Wschodu były przynajmniej w nieregularnym kontakcie z kapłanami bardziej zaawansowanych narodów amero-indiańskich. Plan zagospodarowania Półkuli Zachodniej został sformułowany w Aleksandrii, Mekkce, Delhi i Lhassie (Tybet) na długo przedtem zanim europejscy mężowie stanu byli świadomi istnienia programu wielkiej utopii. Wspólnym celem owych towarzystw było kreowanie nowej Atlantydy w Ameryce. Uchwalono rezolucję, że ów zachodni kontynent powinien być miejscem filozoficznego imperium. Obecnie trudno jest stwierdzić, kiedy to zostało postanowione, lecz z pewnością decyzja została osiągnięta przed czasami Platona, bo lekko zawoalowane oświadczenie na temat tej rezolucji, jest treścią rozprawy o wyspie Atlantydzie. Ameryka według tego „wielkiego planu”, stałaby się pierwszym narodem, który zapoczątkuje ustanowienie „uniwersalnej demokracji” lub „światowego związku narodów”. Powiedziano, że poszukiwanie tego będzie najbardziej szlachetnym dążeniem, jakiemu może poświęcić się człowiek. Powiedziano, że jest to tak „doskonałą” inspiracją, iż trwa do dzisiaj: Mechanizm realizacji tej idei został wprawiony w ruch w starożytnych świątyniach Egiptu, Grecji i Indii. Plan był tak „doskonały” i tak dobrze administrowany, że przetrwał do naszych czasów. I będzie kontynuowany do momentu aż się spełni.

W starożytności uczeni zawiązywali „mistyczne więzy” tworząc światowe bractwo, wciągając w nie kandydatów ze wszystkich tajnych szkół: wolnomularstwa, różokrzyżowców, kabalistów (tradycyjna Żydowska Szkoła Tajemna) i innych. Istniały jasne i ciemne strony tajnych organizacji których historia, rytuały i istnienie okryte są tajemnicą. Tajne organizacje istniały już wieki temu. Wszystkie miały cechę wspólną, posiadały niezwykłą wiedzę, którą przysięgały utrzymać w tajemnicy. Wierzyły, że da im władzę.

Masoneria jest największą i najstarszą organizacją spośród tajnych stowarzyszeń i do dzisiaj jest wciąż jedną z najpotężniejszych na świecie. Masoni nawiązują do tradycji cechu wolnomularzy. Współczesna nazwa „wolnomularze” powinna brzmieć „wolni murarze” lub „wolnomurarze”, określająca wolny zawód rzemieślniczy, analogicznie do form występujących w językach zachodnich, gdzie maçon, mason, maurer znaczą tyle co ]]>murarz]]>. Słowo „murarz” i „mularz” były synonimami, to drugie słowo wyszło z użycia. Określenie masoneria wywodzi się z języka angielskiego free masons.

Wolnomularze wywodzą się ze Starożytnego Egiptu, kiedy to wybrany typ kamieniarzy i budowniczych posiadał specjalną matematyczną wiedzę niezbędną do budowania piramid. Początek pisanej historii wolnomularstwa wiąże się z epoką ]]>oświecenia]]>; istnieje jednak szereg wolnomularskich informacji o ich starożytnym pochodzeniu. Patronem masonerii jest biblijny Hiram Abiff, urodzony w Tyrze, pracował dla króla Tyru, gdzie wybudował szereg wspaniałych pałaców. Następnie jako najsłynniejszy architekt pracował dla króla Salomona, był między innymi budowniczym ]]>Świątyni]]> ]]>Salomona]]>. Przez wieki wolnomularze strzegli swych metod i tylko oni mogli tworzyć najwspanialsze konstrukcje, które przetrwały do dziś. Poczynając od piramid a kończąc na wspaniałych zamkach i katedrach w Europie.

Cech wolnomularzy w swej strukturze składał się z lóż działających w różnych krajach. Historycznie loża było to miejsce pracy lub spotkania rzemieślników. Na przełomie XVII/XVIII wieku, kiedy wolnomularstwo operatywne zaczęło się przekształcać w spekulatywne (tworzone przez hermetyków i filozofów), lożą wolnomularską zaczęto nazywać miejsce spotkań masonów "nowego typu", którzy nie pracowali już fizycznie, lecz doskonalili się duchowo, podążając ścieżkami filozofii, nauki i oświecenia. Zachowywano też określony ceremoniał (zwany rytuałem), który regulował drobiazgowo sposób zachowania się w loży, strój, stosunki wzajemne itp. Obecnie dla odróżnienia różnych grup masońskich używane jest słowo ”ryt”.

Drugim tajnym stowarzyszeniem podzielonym na loże byli Różokrzyżowcy, którzy swoją działalność opierali na starożytnej wiedzy tajemnej. Różokrzyżowcy wzorowali się na starożytnych szkołach misteryjnych, pojawili się na przestrzeni XV wieku, nawiązywali do idei zawartych w tradycjach gnostyckich głoszonych wcześniej m.in. przez esseńczyków, manichejczyków, katarów. Różokrzyżowcy działali w ]]>XV]]>-]]>XVII wieku]]> na terenie ]]>Europy]]> głównie w ]]>Niemczech]]>, ]]>Niderlandach]]>, ]]>Francji]]> oraz ]]>Anglii]]>, upatrując swe dzieło we wcześniejszych dokonaniach filozofów i wolnomyślicieli starożytnych oraz im współczesnych. Różokrzyżowcy, nazywani byli również ”bractwem uczonych”, łączeni są z bractwem Templariuszy.

Masoneria we współczesnej formie powstała w roku 1717 w Londynie, jako połączenie dawnego cechu budowniczych zwanych Wolnomularzami i Różokrzyżowców. Konkretnie było to połączenie lóż wolnomularskich z częścią lóż różokrzyżowych. Właściwa masoneria, powstała z zetknięcia wolnomularstwa operatywnego i nauk filozoficznych oraz starożytnej wiedzy tajemnej.

Innym tajnym stowarzyszeniem połączonym bezpośrednio z Masonerią są Iluminaci. Nazwa ”Iluminaty” oznacza oświeceni, pochodzi od Lucyfera, którego nazwa oznacza ”niosący światło”. Iluminaci są oświeceni, ale nie w rozumieniu pozytywnej wiedzy tylko w rozumieniu doktryny czarnego okultyzmu.

Iluminaci stanowią Tajną Radę tajnych stowarzyszeń, są tajnym stowarzyszeniem wewnątrz tajnego stowarzyszenia, jakim jest Masoneria. Stanowią szczyt piramidy masońskiej, na szczycie której umieszczone jest oko zwane ”złym okiem Lucyfera”. Wywodzący się z Egiptu symbol piramida z okiem Lucyfera na jej szczycie jest jednym z najstarszych i najznaczniejszych symboli iluminizmu i masonizmu. Dominuje w nagłówkach wszelkich masońskich dokumentów, a także na rewersie wielkiej pieczęci USA, której reprodukcja widnieje na każdym jednodolarowym banknocie.

Termin "Iluminaci" ("Oświeceni"), sięga czasów „czarnych” kapłanów w Starożytnym Egipcie a przez nich upadłych czarnych kapłanów-magów na Atlantydzie. Iluminaci (Oświeceni), działali w historii, jako grupy pod różnymi nazwami.

Do terminu "Iluminaci", odwoływali się Faryzeusze, których nazywano "uczeni w piśmie". Geneza powstania sekty Faryzeuszy sięga Babilonu, czasów niewoli babilońskiej Izraelitów, a po przybyciu do Izraela funkcjonowała jako tajne stowarzyszenie. Faryzeusze wywodzą się z żydowskiej babilońskiej szkoły okultystycznej, są twórcami żydowskiej kabały.

Faryzeusze po wprowadzeniu przez nich Judaizmu zostali rabinami lub iluminatami w tajnych organizacjach. Faryzeusze powiązywani są ze współczesnymi masonami, których okultystyczna agenda dokonuje przewrotu w sposobie myślenia współczesnego społeczeństwa.

Można porównać charakterystykę faryzeuszy ze współczesnymi syjonistami, żydomasonami i ich tajnymi praktykantami kabały, jednocześnie udającymi przed ludźmi pobożnych judaistów przestrzegających tradycji zawartych w Starym Testamencie.

Nazwa "Iluminaci" odnosi się także do sekty manichejczyków, którzy głosili, że są "oświeceni" przez niebo, a ich doktryna odrzucała jedność z Bogiem i sprowadzała się do radykalnej anarchii, polegającej na zniszczeniu wszelkich religii, społeczeństw i zniesieniu prawa własności. Jednak dopiero Zakon Iluminatów założony przez Adama Weishaupta w 1776 roku, zaczął wprowadzać te idee w czyn poprzez ścisłe powiązanie ich ze światem polityki i finansów.

Manicheizm był to system religijny stanowiący syntezę wielu religii, został stworzony w ]]>III w]]>. ne przez Babilończyka Maniego. Manicheizm objął swoim zasięgiem znaczne obszary Azji, północnej Afryki i Europy. Manichejczycy byli w ]]>Cesarstwie Rzymskim]]> zwalczani zarówno przez władzę, jak i jeszcze silniej przez chrześcijańską ortodoksję. Również muzułmanie nie tolerowali ich, wyznaczając specjalne osoby do ich ścigania. Manicheizm najbardziej trwale zakorzenił się w niektórych rejonach środkowej Azji gdzie przetrwał do przełomu I i II tysiąclecia ne.

Termin "Iluminaci", został użyty także w odniesieniu do działającego na terenie Hiszpanii tajnego towarzystwa o nazwie "Alumbrados", którego członkowie "mieli uzyskiwać tajemną wiedzę z nieznanego źródła dającego nadludzką inteligencję". Działalność "Alumbrados" została potępiona edyktem Wielkiej Inkwizycji w 1623 roku i stanowiła kolejną bitwę między Kościołem katolickim a tajnymi towarzystwami.

Słowo (masa) – oznacza także morderca i ma swoje korzenie w tajnej organizacji szyickich wojowników, Asasynów. Sekta Asasynów powstała na Bliskim Wschodzie w okresie wczesnych wypraw krzyżowych, która miała także pewne powiązania z bractwem Templariuszy.

Zakon Iluminatów w nowych strukturach został założony 1 maja 1776 roku w ]]>Ingolstadt]]> w Bawarii przez Adama Weishaupta (1748-1830). Zakon Iluminatów jest izbą wyższą Masonerii.

Podstawowe wykształcenie Weishaupt uzyskał u Jezuitów, a po ukończeniu bawarskiego jezuickiego uniwersytetu w Ingolstadt został w 1772 roku jego profesorem prawa kanoniczego. Choć był wykładowcą na uniwersytecie jezuickim, a wcześniej kształcił się w ich szkołach, to nigdy nie wstąpił do tego zakonu i porzucił katolicyzm. Znienawidził Jezuitów oraz zaprzysiągł zniszczenie Kościoła katolickiego i reprezentowanego przezeń chrześcijaństwa. Ponadto był zdeterminowany, by ustanowić powszechną republikę na wzór komunistyczny.

Weishaupt poza naukami uniwersyteckimi został wyszkolony w dziedzinie okultyzmu egipskiego przez nieznanego pochodzenia kupca o nazwisku Koelmer, o którym mówiono, że przemierzył Europę w poszukiwaniu adeptów swej tajnej doktryny. Inspiratorami działań Weishaupta byli również Mojżesz Mendelssohn i Hartwig Wessely. Ponadto Weishaupt otrzymywał dyrektywy także od bankierów w osobach Itziga, Friedlandera i Meyera oraz z nowoutworzonego Domu Bankowego Rothschildów. W każdym razie Amschel Rothschild był jednym z popleczników a. Weishaupt sformułował plan, z pomocą którego wszystkie systemy tajemne miały być sprowadzone do jednej potężnej organizacji. 1 maja 1776 roku powołał on do życia tajny Zakon Iluminatów czyli "Oświeconych" (znanych z początku także pod nazwą "Perfektibilistów") i stanął na jego czele przyjmując pseudonim "Spartacus". Organizacja ta pełniła w istocie rolę "nad-masonerii", gdyż zaczęła przejmować kontrolę i mieć przemożny wpływ na całe wolnomularstwo. Iluminaci mieli być w masonerii i z masonerii aby poruszać się pośród niej sekretnie.

Dla udoskonalenia organizacji swego Zakonu Weishaupt pilnie studiował także statuty Towarzystwa Jezusowego (Jezuitów). Zachowanie tajemnicy było wymuszane wśród Iluminatów w taki sam sposób, co w greckich szkołach misteryjnych i tak jak jest to bez wątpienia robione dziś w organizacjach supermasońskich.

Stworzono dwie doktryny Zakonu. Doktrynę zewnętrzną, oficjalną dla ogółu i wewnętrzną dla wysoko wtajemniczonych, która przedstawiała właściwe cele zakonu. Oficjalnie Weishaupt twierdził, że wymyślona przez niego doktryna miała na celu tylko "oświecenie" i poprawę bytu ludzi oraz zapewnienie im szczęścia.

Wewnętrzne cele zakonu nie były wyłącznie polityczne, ale przede wszystkim ideologiczne, chodziło bowiem o zniszczenie ówczesnego "ładu historycznego", w którym przeważały jeszcze wpływy chrześcijaństwa. Celem głównym spisku Weishaupta było radykalne zniszczenie chrześcijaństwa lub co najmniej usunięcie go do roli religii wyłącznie prywatnej, a więc bez wpływów na życie społeczne i polityczne. Bowiem Iluminaci stawiali sobie za główny cel ustanowienie światowego systemu kontroli pod swoim przewodnictwem drogą powszechnej rewolucji. Plan ten sprowadzał się w praktyce do pięciu głównych punktów: zniszczenie monarchii i wszelkich uporządkowanych form rządów, zniesienie własności prywatnej, zniesienie patriotyzmu i ducha narodowego, zniszczenie życia rodzinnego i instytucji małżeństwa oraz ustanowienie grupowego wychowania dzieci, zniszczenie wszelkiej religii (głównie chrześcijaństwa).

Wedle Iluminatów człowiek pozbawiony Boga, w swej dezorientacji skłonny będzie oddać pokłon każdemu kogo mu się wskaże na władcę wszechświata - nawet szatanowi, który obiecuje przecież ludziom także "królestwo", tyle, że czysto "ziemskie". Zaczęto więc nauczać, że religia powinna być stopniowo wyeliminowana i zastąpiona kultem rozumu. Aby przyciągnąć do iluminizmu także chrześcijan i uwiarygodnić swój Zakon, Weishaupt uciekł się do podstępu, próbując uzasadnić jego tajność w kategoriach chrześcijańskich. Jednak prawdziwe cele zakonu były ukryte dla otoczenia i to w takim stopniu, że nawet w korespondencji nie używano słów takich jak iluminizm czy Iluminaci tylko zastępowano je astrologicznym symbolem Słońca - kółkiem z kropką w środku. Gdyby jednak zachowanie jego całkowitej tajności okazało się niemożliwe, to Iluminaci mieli zostać przedstawieni społeczeństwu jako "pozbawiony znaczenia ruch filantropijny."

W lipcu 1782 roku w Wilhelmsbaden, koło Frankfurtu nad Menem, odbył się kongres wszechmasoński, który został opanowany od środka przez Iluminatów Weishaupta i tzw. Iluminatów francuskich (martynistów), stając się niejako przygrywką do rewolucji francuskiej. Ośrodkiem konspiracji stał się Frankfurt, rodzinne gniazdo pochodzącej z Babilonu żydowskiej bankierskiej rodziny Rothschildów. To z Frankfurtu konspiracja ta rozszerzała się we wszystkich kierunkach. W ocenie jednego z uczestników, spisek jaki wtedy został zawiązany był tak dobrze pomyślany, że będzie niemożliwością dla monarchii i kościoła mu umknąć. Od tego czasu Masoneria oraz wszystkie tajne stowarzyszenia zaczęły być kontrolowane przez Żydów

Martyniści wywodzili się z sekty o nazwie "Zakon Cohenów" ("Zakon Kapłanów"), założonej w 1754 roku we Francji przez portugalskiego marrana Martineza Paschalisa, której podstawą była kabała. Po śmierci Paschalisa stowarzyszenie to rozwinął jego uczeń Saint-Martin. W czasie kongresu w Wilhelmsbaden w 1782 doszło do połączenia obu grup Iluminatów a także innych odłamów masonerii.

W 1782 roku siedziba główna iluminizowanego wolnomularstwa została przeniesiona do Frankfurtu, kontrolowanej przez Rothschildów twierdzy finansowej Niemiec. Po raz pierwszy dopuszczono do zakonu Żydów Poprzednio dopuszczano Żydów tylko do sekty Zakonu zwanej „Małym i Starym Sanhedrynem Europy". Ci nowi członkowie wnieśli nowe pieniądze i nową energię do systemu Weishaupta. Zaopatrzona finansowo potężna machina Weishaupta była gotowa do działania. Z loży frankfurckiej wyszedł gigantyczny plan rewolucji światowej.

Fakty pokazują, że Iluminaci i ich izba niższa, masoneria, to tajne towarzystwo wewnątrz tajnego towarzystwa. Zewnętrzna doktryna na użytek mas mówiła, że iluminizm to tylko „udoskonalona" forma chrześcijaństwa, natomiast doktryna wewnętrzna nawoływała do podboju świata wszelkimi środkami z ateizmem czy wręcz satanizmem jako prawdziwym wyznaniem wiary.

Wprawdzie Zakon oficjalnie został rozwiązany i formalnie zarzucono nazwę "Iluminaci" przyjmując godło "zreformowanej masonerii", ale w istocie nadal prowadzono dotychczasową działalność.

Po śmierci Weishaupta, naczelne zwierzchnictwo masonerii i innych tajnych związków przeszło do loży Alta Vendita (Wysoka Wenta), kierowanej przez Carla (Kalmanna) Rothschilda - syna Amschela. Organizacja ta była tajnym stowarzyszeniem, które w pierwszej połowie XIX wieku przejęło dziedzictwo Iluminatów]]> ]]>w kierowaniu tajnymi związkami.

Tak więc mimo pozornego upadku "oświeceni" przetrwali i potężnieli z każdym rokiem mając poprzez, opanowaną -"ziluminowaną"- przez siebie masonerię, przemożny wpływ na takie wydarzenia w historii jak rewolucja francuska 1789 roku , rewolucja bolszewicka w Rosji 1917 roku, czy obie wojny światowe. Warte podkreślenia jest to, że w wielu przypadkach wydarzenia te zostały najpierw szczegółowo zaplanowane, a potem po wielu latach, z zadziwiającą konsekwencją zrealizowane (do tej pory przynajmniej w większej ich części). Przykładem tego jest choćby "plan trzech wojen światowych" wyłożony jasno w pismach niektórych przedstawicieli "oświeconych".

Wojny te miały wpędzić każdy naród w konflikt tak krwawy i chaotyczny, by ostatecznie każdy naród zrzekł się swojej suwerenności narodowej na rzecz rządu międzynarodowego,

Trzecia wojna światowa miała wybuchnąć na Bliskim Wschodzie pomiędzy muzułmanami a Żydami i spowodować biblijny Armagedon. Przed końcem trzeciej wojny światowej zmęczone wojną narody miały być gotowe do zaakceptowania jakiegokolwiek planu przynoszącego możliwie najdłuższy pokój, a jednoczącego cały świat pod zgubnym sztandarem Lucyferiańskiego Nowego Porządku Świata.

Według założonego planu, ludzie zmuszeni bronić się przeciwko mniejszości rewolucjonistów, będą tępić owych niszczycieli cywilizacji, a większość nie wiedząca gdzie skierować swe uwielbienie, przyjmie prawdziwe światło za pośrednictwem powszechnej manifestacji czystej doktryny Lucyfera, wyprowadzonej w końcu na widok publiczny. Manifestacji wynikłej z ogólnej reakcji na zniszczenie chrześcijaństwa i ateizmu, obu pokonanych i wytępionych w tym samym czasie.

Istnieje spisek mający za zadanie przekształcenie ludzkości w coś, co służyć będzie żydowsko-masońskiemu kartelowi bankowemu. Wojny, terroryzm, depresje gospodarcze, zmiany polityczne i społeczne, cała branża rozrywki, itp. zostały zaprojektowane w taki sposób, aby stopniowo doprowadzić do powstania państwa policyjnego Orwella.

W roku 1969, pracownik Rockefellera, dr Richarda Day dyrektor sponsorowanej przez Rockefellera organizacji „Planned Parenthood Federation” przedstawił w Pittsburghu koncepcję „działań, jakie nabiorą rozmachu w XXI wieku”.

Opisuje on „nowy system świata”, jaki już został wdrożony, a celem którego było stałe przekształcanie świata w nową formę.

Dr Richard Day był wtajemniczony w plany ustanowienia elitarnej grupy, która rządzi światem zachodnim w celu stworzenia dyktatury światowej. Globalna tyrania, zazwyczaj nazywana „New World Order”, zawierać ma świeckie i duchowe składniki jednego Rządu Światowego i jednej Religii Świata: przyszłą rzeczywistość, jaką ci, którzy rozumieją te sprawy, nazywają totalitarnym imperium światowym Lucyfera.

Plan przewiduje, że różnym częściom świata będą przypisane różne role przemysłowe i handlowe, a wszystko w ramach jednolitego systemu globalnego. Dalszy prymat Stanów Zjednoczonych, względna niezależność i samowystarczalność Stanów Zjednoczonych musi zostać zmieniona w celu stworzenia nowej struktury, i aby to zrobić, najpierw trzeba zburzyć stary model, a przemysł amerykański był przykładem tego starego modelu”.

Każdej części świata będzie przyporządkowana inna specjalizacja, a tym samym staną się one współzależne i wzajemnie będą się potrzebować. USA pozostanie ośrodkiem rolnictwa, high-tech, komunikacji i edukacji, ale przemysł ciężki zostanie wytransportowany”.

Planujemy, że działania nabiorą rozmachu w XXI wieku. Wszystko jest przygotowane i nikt nas nie powstrzyma”.

Niektórzy z was myślą, że mówię o komunizmie. Cóż, to, o czym mówię, jest znacznie większe niż komunizm!”.

Wszystko jest już na swoich miejscach i nikt nie może teraz nas powstrzymać”.

Głównymi kierunkami działań, aby osiągnąć założony cel mają być: kontrola żywności, kontrola pogodowa, polityka wynarodowienia, kontrola informacji.

Cech wolnmularzy (budowniczych) był jednym z najbardziej uprzywilejowanych cechów średniowiecza, posiadał też niezwykle rozbudowaną obrzędowość i tradycje, oparte na cechowych legendach. Zrzeszał ludzi o rozległej wiedzy Główną cechą, która charakteryzowała cech i jego członków był kunszt w znaczeniu: artyzm, mistrzostwo, doskonałość, perfekcja, sztuka, umiejętność. Z chwilą gdy cech został przejęty przez satanistyczne organizacje typu Masoneria i Iluminaci, wszystkie dobre tradycje Cechu zostały sprofanowane. Kunszt stał się umiejętnością użycia sił okultyzmu. Mason wtajemniczony w doktrynę wewnętrzną masonerii musi udowodnić swą zdolność do prawidłowego użycia kipiącej energii Lucyfera, która jest w jego rękach. Pozytywne hasła Oświecenia sięgające swoimi korzeniami do Starożytności, takie jak; wolność, równość i braterstwo zostały sprofanowane przez Iluminatów. Wolność przemieniono w niewolę i ludobójstwo, równość przemieniono w dyskryminację i prześladowanie, braterstwo przemieniono w niezgodę, antagonizmy i zaszczuwanie ludzi. Albowiem Szatan jest mistrzem kłamstwa i manipulacji. Czyste filozofie i czyste wzniosłe idee dostały się w łapy psychopatów i degeneratów, a ci zaczęli wprowadzać to w czyn, dla własnej korzyści i według własnej moralności. Doprowadziło to do wojen, barbarzyństwa, ludobójstwa, dyskryminacji, niewolnictwa i tragedii dla wszystkich narodów świata.

Tajne stowarzyszenia wszystkich epok posiadały znaczący wpływ polityczny. Są realną siłą stojącą za tronami współczesnych spraw narodowych i międzynarodowych. U większości narodów w przeszłości, było niezwykle trudno utrzymać władzę bez przejścia poprzez rytuały masońskiego wtajemniczenia lub jednego ze spokrewnionych, tajnych stowarzyszeń. Chociaż masoneria posiada wszędzie swych członków to olbrzymia większość znajduje się w USA i Wlk. Brytanii.

Znaczna większość masonów wierzy, że kunszt jest tylko braterską organizacją z tradycyjnym ceremoniałem. Lecz tak naprawdę masoni są strażnikami starożytnych sekretów życia, zbieranych i praktykowanych poprzez największych w dziejach filozofów i adeptów znanych, jako „wtajemniczenia”. Wtajemniczenia są to okultystyczne sekrety oparte na magicznych rytuałach, które pomagają praktykującym w wyuczeniu się jak osiągnąć władzę i dobrobyt, jak kontrolować los ludzi i narodów, oraz jak osiągnąć pewną miarę nieśmiertelności. Masoneria, spadkobierca „czarnych wtajemniczeń” wciąż stosuje starożytne zasady uczenia.

Masoneria oręduje za „religią” nazywaną Iluminizmem. Jest to jedynie łagodniejsza nazwa Lucyferyzmu. Lucyferyzm zasadniczo różni się od Satanizmu. Religia Lucyferiańska (inaczej Iluminizm) naucza, że człowiek może stać się Bogiem, że poprzez stopnie wtajemniczenia, może sam siebie wynieść na boski poziom. Gdy raz mason wcieli się w Boga, może ustanawiać swoje własne prawa i stworzyć swoja moralność. Ta filozofia używana jest od wieków by usprawiedliwić niezliczone zbrodnie i rozwiązłość. Masoni twierdzą, że wolny od ograniczeń wiary i sekty, mason jest mistrzem wszystkich wyznań.

Zdefiniowanie masońskiej filozofii jest trudne, ponieważ każdy aspekt masonerii ma swoja dobra i złą stronę. Interpretację niszczącą i interpretację dobrotliwą. Ci, którzy pragną znaleźć chrześcijańską interpretację tych symboli, mogą znaleźć je w nadmiarze w opublikowanych masońskich usprawiedliwieniach. Ci, którzy pragną pokazać, że masoneria jest w rzeczywistości postacią deizmu – zbudowanego dla wszystkich religii i wyznań – mogą to łatwo uczynić.

Masoneria jak i inne tajne stowarzyszenia posiada „zewnętrzną” doktrynę na użytek publiczny i „wewnętrzną” sekretną doktrynę, znaną nielicznym wybrańcom.

Większość masonów nigdy nie poznaje najciemniejszych sekretów ich zakonu, ponieważ masoneria jest skonstruowana, jako tajemniczy związek wewnątrz tajemniczego stowarzyszenia. Doktryna „zewnętrzna” skonstruowana jest, jako siła przyciągająca dla mas i stosunkowo bezbolesna dla znacznej większości członków. Doktryna zewnętrzna jest atrakcyjna dla dobrych ludzi, doktryna wewnętrzna jest tylko dla wtajemniczonych.

Wtajemniczeni w doktrynę wewnętrzną, uczą się używać sił okultyzmu, czyli uczy się tajemnicy swojego kunsztu. Kipiąca energia Lucyfera jest w jego rękach, i zanim postąpi dalej i wyżej, musi udowodnić swą zdolność do prawidłowego użycia owej energii.

Tylko masoni o najwyższych stopniach wtajemniczenia wiedzą, że bogiem masonerii jest Lucyfer. Różnica pomiędzy Lucyferianami a Satanistami jest taka, że Lucyferianie wierzą, że czynią dobro, Sataniści wiedzą, iż są w służbie złego.

Od czasów Rewolucji Francuskiej, Wielka Nierządnica, czyli Zakon Iluminatów oraz cała światowa Masoneria są pod kontrolą Żydów. Zakon Iluminatów czerpał swe wzorce z Zakonu Jezuitów oraz współdziałał w ruchu Jakobinów w czasie Rewolucji Francuskiej.

Żydzi poprzez sterowanych przez nich Iluminatów i Masonerię oraz bezpośrednio przyczynili się do Rewolucji Francuskiej i od tego czasu doprowadzili do wszystkich rewolucji i wojen na świecie, i czynią to do tej pory.

Istnieje również przekonanie, że obecne żydowskie państwo Izrael jest przejawem Bestii opisanej w Księdze Objawienia (Ap.17:10-13). Izrael postrzegany jest, jako ósme mocarstwo Szatana, będące jednocześnie Bestią, czyli przejawem Szatana na ziemi. Takie wnioski można wysnuć, biorąc między innymi pod uwagę zamieszanie i zawieruchę wojenną, jaką czyni Izrael przez ostatnie dziesięciolecia na Bliskim Wschodzie, a obecnie jest tego apogeum. Bestią która była, było to państwo Izrael-Jehud utworzone rzez Persów. W czasach rzymskich państwo Izrael przestało istnieć, wtedy go nie było, a od drugiej połowy XX w. powstało na nowo. Dziesięć rogów jest to dziesięć państw, które sprzymierzą się z Izraelem przeciwko pozytywnemu świtu.

Masoneria jest organizacją o strukturze hierarchicznej, zbudowanej na kształt piramidy. W ramach tej struktury nikt nie wie co się odbywa na wyższych stopniach wtajemniczenia. Według ich wierzeń nad pracą masonerii zmierzającą do zaprowadzenia nowego porządku w świecie czuwa wielki architekt wszechświata. Tylko masoni najwyższych stopni zyskują świadomość, że wielki architekt wszechświata to Lucyfer i wierzą, że w jego imię masoni będą rządzić światem. Budowa kapitału i potęgi współczesnej masonerii rozpoczęła się od założenia banku Anglii. Mimo swej nazwy, bank ten był żydowską prywatną instytucją, która emitowała pieniądze dla całego narodu, ale pracowała dla własnej korzyści. Pieniądz stał się głównym atrybutem siły masonerii. Środki finansowe pozwalały na sterowanie wojnami, rewolucjami i powstaniami oraz na kreowanie przywódców i dyktatorów. Kluczową rolę w masonerii odgrywają Żydzi. Duch Masonerii to duch Judaizmu w jego najgłębszych wierzeniach. To jego idee, jego język, niemalże jego organizacja. Masoneria jest w dużej mierze instytucją żydowską. Żydzi, którzy odrzucili chrześcijaństwo stworzyli własną żydowską cywilizację programowej odrębności od innych ludów. Piastują oni zazdrośnie swoją mesjanistyczną świadomość. Żydzi są fałszywie przekonani, że mają jakąś specjalną pozycję i role do odegrania w świecie. W strukturach masonerii odnaleźli szansę dla siebie by zapanować nad światem.

Żydomasoneria posiadła olbrzymie pieniądze bankierów żydowskich i poparcie ludzi piastujących wysokie stanowiska. Wspierana duchową siłą swego boga Lucyfera i natchnionych przez niego tekstów Talmudu przystąpiła do całkowitej przebudowy świata.

Kościół katolicki ma swoją stolicę w Watykanie to Lucyfer musiał skopiować ten wzorzec. W tym celu Iluminaci stali za ideom powstania Stanów Zjednoczonych ameryki północnej. USA od początku zostało pomyślane jako państwo masońskie. Wszelkie dokumenty niepodległościowe USA są opieczętowane symboliką masońską i iluminacką. Niemal wszystkie budynki rządowe zwłaszcza w Waszyngtonie jak Biały Dom, Pentagon, Kapitol, są zbudowane na planie symboli okultystyczno-masońskich. Wzniesione w USA świątynie masońskie, są tak wielkie i liczne, jak katolickie kościoły. Również dolar amerykański na polecenie żydowskiego masona i iluminata Roosvelta od 1945 roku ma na odwrocie charakterystyczną dla Iluminatów ściętą piramidę z okiem na jej szczycie, co jest symbolem wielkiego architekta wszechświata Lucyfera i poniżej napis; novus ordo seclorum, nowy porządek wieków. Pierwszy prezydent Jerzy Waszyngton był masonem w stopniu wielebnego mistrza. Większość jego następców także była masonami. Najczęściej trzydziestego drugiego lub trzydziestego trzeciego stopnia wtajemniczenia.

W roku 1843 w Nowym Yorku założona została nowa loża masońska pod nazwą B’nai B’rith co znaczy Synowie Przymierza. Jej celem jest zachowanie i odnowienie duszy żydowskiej zgodnie z zasadami talmudycznego judaizmu. W swych szeregach gromadzi wyłącznie Żydów. Dąży ona do światowej dominacji Żydów nad innymi nacjami. Realizuje to między innymi przez zwalczanie wszelkich form antysemityzmu. To jest takich, która sama uzna za antysemickie. W ciągu ostatnich 150 lat ta elitarna żydowska organizacja ściśle współpracowała z Iluminatami. Z czasem założyła swe loże w 58 krajach nie wyłączając Watykanu. Obecnie liczy około 80 tys. członków. Jest akredytowana przy większości organizacji międzynarodowych jak ONZ, UNESCO, Rada Europy. Ma także olbrzymie wpływy w USA. Do tego stopnia, że kandydaci do fotela prezydenta, przed wyborami, stawiają się przed tą organizacją.

Cesarstwo Rzymskie – obejmowało obszary basenu ]]>Morza Śródziemnego]]>, powstało z przekształcenia ]]>republiki rzymskiej]]> w system ]]>monarchiczny]]>. W 395 roku cesarstwo rozpadło się na ]]>część zachodnią]]> i ]]>wschodnią]]>. ]]>Cesarstwo zachodnie]]> oficjalnie upadło w 476 roku. Bogatsze i bardziej zurbanizowane ]]>Cesarstwo wschodnie]]>, jako Bizancjum ze stolicą w ]]>Konstantynopolu]]> przetrwało do 1453 roku.

Cesarstwo ]]>Rzymskie zachodnie]]> po okresie upadku odbudowało się, przeobraziło się w tak zwane „Święte” Rzymsko-Germańskie, najpierw Frankońskie a później Niemieckie. Rzymskie opierając się na Niemcach, Austrii i Francji, jako szóste mocarstwo Szatana trwa do tej pory, jego ostatnim przeobrażeniem jest Unia Europejska.

Jedynie Szatan swoją nową główną siedzibę przeniósł do Wielkiej Brytanii, gdy ta stała się mocarstwem, a następnie do USA, nie rezygnując jednocześnie ze swojego udziału i ingerencji w ciągle istniejącym Cesarstwie Rzymskim. Przemieszczenie się Szatana widzimy po tym, jak przemieszczają swoją główną siedzibę wykonawcy planu i słudzy Szatana na ziemi, czyli Iluminaci i Masoneria.

Szatan w okresie upadku Cesarstwa Rzymskiego zachodniego i Rzymu przeniósł się do Cesarstwa Rzymskiego wschodniego i Konstantynopola, w którym i wcześniej jego agendy też istniały. Po odbudowaniu się na nowo tzw. „Świętego” Cesarstwa Rzymskiego, Szatan na nowo wrócił do Rzymu gdzie i tak cały czas jego agendy czuwały, zwłaszcza przy Watykanie i Kościele chrześcijańskim. Natomiast Cesarstwo wschodnie, Szatan skazał na zagładę nasyłając na nie Turków, którzy przywołani przez niego już od połowy nowej ery stali się faktycznymi władcami muzułmańskiego Bliskiego Wschodu.

Szatan jest panem tego świata, a na ziemi realizuje się poprzez Bestię. Do głównych książąt Piekła, począwszy od wojen w niebie należą: Lucyfer, Samael, Belial i Lewiatan. Lucyfer jest głównym Szatanem i przywódcą Piekielnego Świata i zastępów piekielnych.

W Księdze Objawienia czytamy: „I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie walczyli ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale ich nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie” (Ap 12:7-9).

I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów - a na głowach jego siedem diademów. I jego ogon zamiata trzecią część gwiazd nieba i zrzucił je na ziemię” (Ap.12:3-4).

I ujrzałem Nierządnicę siedzącą na Bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów. A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. A na jej czole wypisane imię - tajemnica: Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi” (Ap.17:3-5).

„Potem przyszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się odezwał do mnie: Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami, z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu” (Ap.17:1-2).

Pod postacią Bestii przedstawiony jest Lucyfer, który niesie nierządnicę, dając jej siłę i kierując jej poczynaniami. Lucyfer realizuje się na ziemi poprzez Bestię, którą są mocarstwa, narody, organizacje i poszczególni ludzie, którzy mu służą, którzy wykonują wolę i zamysły Szatana.

Głowy i rogi to mocarstwa, imperia oraz władcy, królowie tych mocarstw, którzy dopuścili się nierządu z nierządnicą. Nierządnicą są to Iluminaci i Masoneria, którzy sterują tymi władcami i mocarstwami. Nierząd w profetycznym języku to związek religii z polityką, kościoła z państwem, judaizmu z władzą.

Bestia działa w różnych dziedzinach, ale podstawowe to: polityka, system handlowy, czyli ekonomia oraz religia. Religia zawsze miała największy wpływ na kształtowanie świadomości społeczeństwa i dawała możliwość sterowania nim. Może wydawać się, że dla Bestii, jaka to jest religia, nie ma znaczenia, ważne dla niej jest, aby mogła mieć wpływ na tą religię. Ale jednak koncepcją Bestii jest, aby stworzyć swoją jedną wspólną religię, w której Szatan, czyli Lucyfer byłby bogiem.

Bestia daje inspiracje i siłę swoim tajnym organizacją i przez te organizacje kontroluje ludzkość. Te organizacje i ludzie do nich należący stanowią kontrolerów ludzkości.

Religia jest to ideologia oparta na dogmatach i jak każda ideologia stworzona przez człowieka jest niedoskonała i ulega wypaczeniom. Każda ideologia połączona z władzą państwową prowadzi do represji i prześladowań ludzi mających inny światopogląd, także władza pod hasłem ideologicznym, lub religijnym, może prześladować i dyskryminować przeciwników politycznych. Wtedy ideologia a w tym i religia staje się narzędziem w rękach Szatana.

Analizują Księgę Objawienia pod kątem Antychrysta w roli Bestii wynika, że mamy w tej chwili panowanie siódmego króla (mocarstwa). Z tych siedmiu mocarstw ma się wyłonić ósmy król (mocarstwo), które będzie pochodzić z tych siedmiu włącznie. Druga informacja, że Bestia już była, ale jej nie ma, świadczy o tym, że jeszcze nie powróciła do panowania, kiedy pisano tekst, ale w tych siedmiu jest. Wynika z tego jednakże, że król o którym mowa już wcześniej na ziemi był i rządził. To jest właśnie Antychryst a najbardziej odpowiednią i jedyną postacią na Antychrysta jest Lucyfer. Jak wynika z Księgi Izajasza (Iz.14:12-14) król Babilonu Nabuchodonozor II był wcieleniem Lucyfera na ziemi. Czyli ponownym lub kolejnym wcieleniem Lucyfera na ziemi będzie Antychryst. On będzie też przewodniczył Tajnej Radzie, która jest jednym z przejawów Bestii.

Główne źródła

„Nowy Światowy Ład” William T. Still

Biblia Tysiąclecia ]]>http://biblia.deon.pl/]]>

 

3
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.2 (8 głosów)