Czy trzy ustawy dotyczące sądów powszechnych załatwią temat w reorganizacji tego sektora? Czego jeszcze brakuje?

Obrazek użytkownika Satyr
Kraj

Mimo tego, że mam urlop i zasłużoną 3-miesięczną przerwę w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni, – zadałem sobie trochę trudu i przeczytałem „Prawo o ustroju sądów powszechnych”. Zaintrygował mnie w tej ustawie brak jakiejkolwiek wzmianki dotyczącej wynagrodzenia sędziów i prokuratorów, czy świadczenia pracy rzeczoznawców będących biegłymi sądowymi, jak i tłumaczy przysięgłych. I o tym będzie ta notka.

   A było co czytać. To 26 stron Ustawy podpisanej przez Prezydenta RP z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy –, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 28 lipca 2017 r. Poz. 1452. Dodając do tej ustawy odnośniki do innych ustaw, – miałem do zgłębienia ponad 150 stron „literatury”, która pisana językiem prawniczym nie była łatwa do zrozumienia, ale… dałem radę.

   Okazało się, że ta ustawa ogranicza się tylko do utworzenia nowych struktur sektora wymiaru sprawiedliwości, procedur powoływania i odwoływania sędziów, reorganizacji podległości służbowej poszczególnych komórek sądów. Zabrakło w tej ustawie tak ważnych dla prawidłowego funkcjonowania sądów odniesienia się do wynagrodzeń sędziów i prokuratorów, do powoływania i wynagradzania biegłych sądowych i tłumaczy.

   Moim zdaniem, – a mam w tej kwestii dość dobrą orientację – należy w sposób uczciwy i sprawiedliwy powiązać kwotę bazową ze wzrostem płac w gospodarce narodowej. Obecnie trudno tu mówić o właściwej relacji, bowiem za rządów PO-PSL stało się regułą przyznawanie stanowczo za wysokich wynagrodzeń „miernotom” wśród sędziów i prokuratorów, którzy swą wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem w pracy absolutnie nie zasługiwali i nie zasługują na niemal „kominowe” wynagrodzenia. A działo się tak dlatego, że owi ludzie spod egidy Temidy nieoficjalnie zadeklarowali swą służalczość wobec koalicji rządzącej (na przykład sędzia na telefon), bądź objęli stanowiska dzięki protekcji wysoko postawionego człowieka z… salonu.

   Trudno zaprzeczyć, że świadczenia pracy rzeczoznawców będących biegłymi sądowymi, jak i tłumaczy przysięgłych na rzecz sądów są obecnie niezadowalające. Jest to spuścizna komuny i postkomuny, „przyklepana” przez platformersko-peselową swołocz. Jakże często urągają one wysokiej jakości, rzetelności i poziomowi wykonania. Ich ekspertyzy wykonane na zlecenie sądów można w wielu przypadkach już na „dzień dobry” wyrzucić do kosza, ponieważ były przeprowadzone niefachowo, były bardzo stronnicze, bez zachowania zasady obiektywizmu, a pieniądze z budżetu państwa już zostały wypłacone.

   I co z tym „fantem” należy zrobić? Droga jest tylko jedna. Przede wszystkim należy powołać komisję kwalifikacyjną ds. biegłych sądowych przy Ministrze Sprawiedliwości i utworzyć Ogólnokrajową Listę Biegłych. To owa komisja powinna bezwzględnie zmienić na mocy ustawy warunki naboru do pełnienia funkcji biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych. Nie muszę tu nadmieniać, że kryteria naboru powinny uwzględniać nie tylko wysokie kwalifikacje i bardzo duże doświadczenie zawodowe, ale także nieskazitelną postawę etyczno-moralną kandydata.

   Często polskie sądy korzystają z ekspertyz i opinii wykonywanych przez zagraniczne instytucje specjalistyczne i naukowe. Wiąże się to z wyasygnowaniem na ten cel olbrzymich kwot z budżetu państwa, przy ustalaniu których stosuje się pełną dowolność. Jest to o tyle niebezpieczne, że przeważnie są to kwoty niewspółmiernie wysokie do wykonanego zlecenia. Dlatego też wydaje się celowe, aby wzmocnić pozycję polskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych, zmieniając dotychczas obowiązujące zasady sporządzania opinii i ekspertyz – łącznie z taryfikatorem płac.

   Oczywiste jest, że przebudowa sektora wymiaru sprawiedliwości przez Zjednoczoną Prawicę, a w niej przez partię Jarosława Kaczyńskiego po przejęciu władzy w Polsce nie została zrealizowana w ciągu półtora roku rządzenia. Ale trzeba mieć świadomość, że jest to długi proces, w dodatku ruszenie z posad "nadzwyczajnej kasty" napotyka bardzo wielki opór. Owa przebudowa w konsekwencji będzie odgrywać kluczową rolę w odbudowywaniu pozostałych sektorów zrujnowanej przez komunistów z SLD-UP oraz platformersów gospodarki i finansów państwa, a przede wszystkim ma dać obywatelom RP poczucie sprawiedliwości w ich procesach sądowych.

   W związku z tym, co wyżej napisałem – mój apel do posłów Zjednoczonej Prawicy i do obecnie rządzących: – Wy nie czekajcie na prezydencki projekt ustawy dot. SN i KRS!!! Wy, – mimo sezonu urlopowego – bierzcie się do roboty, bo te trzy ustawy (dwie z nich zawetowane) – nie kończą dzieła! Potrzeba  "na cito" następnych ustaw, które raz na zawsze spowodują, że „nadzwyczajna kasta” wybije sobie z głowy to określenie i… „zejdzie na ziemię” – pozostawiając butę, chamstwo, pogardę dla bliźniego i swą megalomanię w kolejce w urzędach pracy, a tuż za nimi zaprzysiężeni pseudo-rzeczoznawcy i pseudo-tłumacze.   

 


________________
]]>http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1452/1]]>

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)

Komentarze

Kwestie biegłych w usp (prawie o ustroju sądów powszechnych) są uregulowane w ten sposób:

Art. 157.

§ 1. Prezes sądu okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę.

§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb ustanawiania biegłych sądowych, pełnienia przez nich czynności oraz zwalniania ich z funkcji. W tym samym trybie Minister Sprawiedliwości może również określić szczegółowe zasady powoływania i działania zespołów biegłych sądowych.

§ 3. W związku z wykonywaniem czynności wynikających z postanowienia o zasięgnięciu opinii biegły korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje specjalną ustawę o biegłych sądowych. Info w tej sprawie kierowane do RPO można przeczytać tutaj:
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Odp_MS_biegli_sadowi_06052016.pdf

Ps. Sprawy dotyczące prokuratorów są uregulowane w przepisach ich dotyczących.Najważniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Vote up!
6
Vote down!
-1
#1545658

Ciekawym jakim idiota trzeba byc aby dac minusa faktom.

 

pozdrawiam,

 

Vote up!
4
Vote down!
0

Vik

#1545781

Może fakty niezbyt wygodne? :)

Vote up!
3
Vote down!
0
#1545784

... nie ja oceniłem Jej komentarz negatywnie. Swoje zdanie wyraziłem poniżej.

Pozdrawiam,

Satyr

Vote up!
3
Vote down!
0

___________________________
"Pisz, co uważasz, ale uważaj, co piszesz". 

© Satyr


 

#1545849

o tych rozbieżnych drogach, ale nie wyjaśniaj tego, bo przypuszczam, że to jakieś osobiste nieporozumienia, nieistotne dla czytelników.

Mnie interesuje zresztą tylko jedna droga - ta, która prowadzi do zbawienia i Ciebie pewnie też.

 

Vote up!
3
Vote down!
0
#1545895

... nie oznacza że postawione przeze mnie problemy straciły na aktualności.

Między innymi napisałaś, cyt.: "(...) Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje specjalną ustawę o biegłych sądowych".

Wskazałaś także na pismo Min. Sprawiedliwości do RPO z 5 maja 2016 roku. W nim to między innymi czytamy, cyt.: "(...) Kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości podziela pogląd o potrzebie usprawnienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, także w obszarze dotyczącym korzystania z opinii biegłych sądowych. Wobec powyższego podjęta została decyzja w przedmiocie przystąpienia do prac legislacyjnych nad projektem nowej regulacji prawnej zmierzającej do kompleksowego uregulowania zagadnień prawnych dotyczących biegłych sądowych w jednym akcie normatywnym rangi ustawy. Pragnę przy tym wskazać, iż jedną z bardziej istotnych płaszczyzn prac będą kwestie związane z weryfikacją kwalifikacji biegłych w toku ich ustanawiania, w celu zapewnienia udziału w postępowaniach sądowych oraz innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw ekspertów o najwyższym poziomie merytorycznym i etycznym".

Od tamtego czasu minęło 15 miesięcy, a ustawy dot. biegłych sądowych jak nie było, tak nie ma. 
Oczekuję takiej ustawy, która także wzmocni pozycję polskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych, a także zapobiegnie wypłacaniu horrendalnych kwot biegłym sądowym za ekspertyzy, które jakże często urągają powadze zawodom wykonywanym przez biegłych ekspertów.

Co do aktów prawnych podanych przez Ciebie, tj.:
1. Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze,
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,

- nie ma w nich mowy o tym, o czym napisałem w swojej notce. Głównym celem powyższej ustawy było przywrócenie podległości służbowej Prokuratora Generalnego Ministrowi Sprawiedliwości. 

Pozdrawiam,

Satyr

Vote up!
2
Vote down!
0

___________________________
"Pisz, co uważasz, ale uważaj, co piszesz". 

© Satyr


 

#1545852

mój komentarz był czysto informacyjny.

Wskazywał, że w usp są regulacje dotyczące biegłych sądowych i mają one charakter bardzo ogólny, kierujący w ważnych kwestiach szczegółowych do rozporządzeń MS.

W zalinkowanym piśmie wiceministra Warchoła do RPO są z kolei informacje wskazujące w jakim kierunku Ministerstwo pragnie zreformować pracę biegłych, przygotowując stosowną ustawę.

To, że zaawansowanie prac w tym zakresie nie jest jeszcze upublicznione, to moim zdaniem dobrze. Najpierw trzeba przesądzić kwestie dotyczące SN i KRS, co niestety spowolnił prezydent, a otwieranie zbyt wielkiej ilości frontów "walki" nie byłoby korzystne dla reformowania sądownictwa.

Poza tym, najpierw musimy mieć do czynienia  z rzetelnymi sędziami. Kompetentni i uczciwi sędziowie potrafią powołać właściwych biegłych i odrzucić opinie błędne lub celowo fałszywe.

Problemem są raczej zbyt niskie wynagrodzenia biegłych (powołuje się na ogół tanich i dyspozycyjnych) oraz żądanie ekspertyz w sytuacjach, gdy nie są one potrzebne.

Natomiast główne ustawy dotyczące prokuratury przywołałam wyłącznie po to, aby podkreślić, że prawo o ustroju sądów powszechnych reguluje kwestie sędziów i sądów, nie może zaś stanowić o funkcjonowaniu prokuratury, czego oczekiwałeś w swoich niektórych wnioskach (chodziło o wynagrodzenia). 

Vote up!
2
Vote down!
-1
#1545894