Czy jest jakaś sensowna alternatywa dla polityki PiS?

Obrazek użytkownika Romek M
Kraj

Czy żyjąc w czasach, w których nie jesteśmy w stanie przewidzieć skutków, jakie przyniesie ze sobą próba sił światowych mocarzy, nie jest nam, najbardziej ze wszystkiego, konieczny patronat ze strony jakiejś potęgi gospodarczej i militarnej? Szczególnie dotyczy to Polski - kraju leżącego w newralgicznym geopolitycznie miejscu. Takie przymierze – moim zdaniem - jest warunkiem koniecznym, jeśli chcemy w miarę bezpiecznie żyć, w suwerennym, a przy tym również rozwijającym się państwie. Sama obecność Polski w NATO, czy Unii Europejskiej okazała się bowiem - jak to wykazały wydarzenia z 10 kwietnia 2010 roku (zamknięte jak klamrą, złowieszczymi słowami: "państwo zdało egzamin") - niewystarczająca do samodzielnego i równocześnie sprawnego funkcjonowania naszej ojczyzny.  
 

Oczywiście, istnieją dla tej idei pozyskania mocarstwowego alianta, również (widzę dwie) alternatywy. Pierwszą z nich jest koncepcja całkowitego roztopienia się Polski w wielkiej cysternie jaką jest Unia Europejska. Moim zdaniem to ryzykowny projekt, gdyż nie tylko nie wiemy jaki w przyszłości Unia będzie mieć kształt, ale też - jak długo będzie istnieć. Czy, jeśli doszło by do „pełnej fuzji” krajów członkowskich, nie rozpadnie się ona, po próbach tworzenia wspólnej gospodarki, polityki wewnętrznej i zagranicznej - podobnie jak Czechosłowacja lub Jugosławia – z powrótem - na małe państwa narodowe. Wiadomo przecież, że zarówno światowe trendy, jak i ludzkie uczucia są zmienne.

Lecz nawet jeśli, po udanym zjednoczeniu, Unia się nie rozpadnie, to rodzi się inne pytanie - kto będzie w niej rządził? Najprawdopodobniej gdyby teraz doszło do stworzenia jednego Paneuropejskiego państwa – nie tylko ze wspólnym parlamentem, ale również rządem, policją, oraz siłami zbrojnymi - to rolę jego zarządców i włodarzy przejęli by głównie Niemcy i Francuzi, z małym udziałem przychylnych im osób z innych nacji (w rodzaju Donalda Tuska). Te dwa państwa grają bowiem pierwsze skrzypce w całym tym związku. I to właśnie one, zasadniczo, decydują o kształcie i kierunku w którym „wspólna Europa” podąża. Mało też wydaje się być prawdopodobne, aby kierownicza rola Niemiec, przy wsparciu Francji, została (przynajmniej w najbliższym czasie) zakwestionowana. Wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że zacieśnianiu się unijnych więzi towarzyszy wzrost siły politycznej obu "lokomotyw". W sumie więc, jeśli ślepo i entuzjastycznie (bez przedyskutowania na nowo kwestii przywództwa) wybierzemy tę drogę, to trzeba być też przygotowanym, że rządy w Polsce sprawować może Berlin (przy ograniczonej - i skierowanej bardziej na pokaz dla ludności - autonomii marionetkowego rządu narodowego).

Pamiętamy przecież jak wyglądała sytuacja, gdy byliśmy pod butem Moskwy i wiemy, że nie było to dla Polski dobre – ani gospodarczo, ani politycznie. Dowodem na to, że tak właśnie stać się może, gdy przekażemy większość władzy państwowej instytucjom unijnym, jest fakt, że już dziś tak zwana „Bruksela” reprezentuje głównie interesy Niemiec, a nie Europy jako całości, o dobru innych państw (poza Francją oczywiście) nie wspominając.
 

Tej idei, którą powyżej opisałem, i temu scenariuszowi dla Polski - czyli bezrefleksyjnemu roztopieniu się w Unii, patronują dziś w Polsce partie zrzeszone w Koalicji Europejskiej. Komu taki kierunek polityki się podoba ma więc do wyboru całe spektrum ugrupowań - od PO po PSL, poprzez Nowoczesną i SLD plus Zieloni i Wiosna.
 

Jeśli natomiast idzie o drogę suwerenności i rozwoju, to trzeba by się temu przyjrzeć z dwóch stron. Jedną sprawą jest bezpieczeństwo militarne, drugim - gospodarcze, związane z rozwojem. To pierwsze jest oczywiście priorytetowe. I tu – moim zdaniem - samotnie nie jesteśmy w stanie przetrwać. W razie bezpośredniego, militarnego zagrożenia (a nie wiadomo jak sprawy na świecie się potoczą) gwarancję naszego fizycznego istnienia zapewnić może tylko potężny sprzymierzeniec. Takim kimś może być tylko któreś z supermocarstw. Jedna z czterech militarnych i gospodarczych potęg, na którą będzie można liczyć, w niebezpiecznych i trudnych czasach. Bo powinna być to rzeczywista potęga (a nie kolos na glinianych nogach - patrz: Anglia i Francja roku 1939), która dodatkowo jeszcze, widzieć będzie w sojuszu z nami swój interes. Jak już wspomniałem nie może być tą potęgą Unia Europejska, gdyż takie mocarstwo (biorąc pod uwagę choćby brak sił zbrojnych) nie istnieje. Mogłyby to być natomiast same Niemcy. Tyle tylko, że nie leży to w ich interesie. Celem rządzących w tym państwie zdaje się być bowiem właśnie, wspomniane przed chwilą "przewodnictwo" w Unii. Wspieraniem Polski - w jej dążeniu do suwerenności i wzmocnienia politycznego, oraz gospodarczego - nie mogą być więc, de facto, zainteresowani. Polska, będąc częścią wspólnego, europejskiego rynku (czyli wróblem w garści) nie jest obecnie dla Niemiec kimś, o kogo należało by szczególnie politycznie zabiegać (prędzej dyscyplinować go). Takim kimś, jest  dla nich natomiast kraj leżący na zewnątrz europejskiej, wspólnej gospodarki (zgodnie z zasadą "dobry wróbel w garści plus gołąb na dachu"), który posiada wielkie zaplecze surowcowe, oraz bezdenny głód technologii i towarów. Tym wymarzonym partnerem dla RFN jest oczywiście Rosja. Na nasze nieszczęście, obydwa te kraje, od wieków, uważały i uważają niepodległą Polskę za przeszkodę w "kooperacji" (rozumianej zarówno ściśle, jak i w znacznie szerszym znaczeniu - patrz rok 1772, 1793, 1795, 1939). Słowo "przeszkoda" również i współcześnie nie wydaje się być przenośnią. Dowodem na to, że obydwie te potęgi nadal nie chcą mieć pomiędzy sobą żadnej zawady, jest choćby nord-stream. Bardzo kosztowny gazociąg, którego jedynym zadaniem jest ominięcie Polski, Ukrainy i Białorusi, czyli wyłączenie tych państw ze wspólnych interesów gospodarczych. Poza tym, obydwa te mocarstwa, stosują poza nord-streamem, przeróżne inne metody, zmierzające do osłabiania nas politycznie i gospodarczo. Nie tylko poprzez politykę historyczną (oczerniania i ośmieszania w świecie), ale też przez marginalizowanie naszego znaczenia, czy próby (wysoce skuteczne) kształtowania naszej opinii społecznej za pomocą różnych narzędzi. Niemcom służy do tego celu znaczący udział w polskich mediach, opłacanie pracujących w nich dziennikarzy, nagradzanie przychylnych sobie polityków i ludzi kultury, oraz zatrudnianie agentów wpływu. Ale także i działanie za pomocą klasycznego wywiadu. Jednym słowem – moim zdaniem - kandydatura Niemiec, kraju który traktuje nas całkowicie przedmiotowo (bardziej jako przedmiot do przejęcia, niż partnera), na sojusznika Polski - pod względem militarnym - odpada całkowicie. 

Drugie – wspomniana przeze mnie, przy okazji poprzedniej kandydatury mocarstwo - Rosja, także nie wydaje się być najszczęśliwszym pretendentem na naszego sojusznika i protektora. Zwłaszcza jeśli chodzi o fizyczne bezpieczeństwo. Doświadczenia ostatnich lat takie jak agresja na Gruzję, czy Ukrainę uczą ponadto bardzo wyraźnie, że polityka Moskwy jest o wiele bardziej drapieżna i bezkompromisowa niż działania Niemiec. Jej pierwszym celem (etapem), wydaje się być dzisiaj, wyeliminowanie, opanowanie lub uzależnienie krajów buforowych, oraz wszystkich graniczących z "imperium północy". Z pomocą różnych środków – od gospodarczych, politycznych i propagandowych począwszy, na terrorystycznych i militarnych skończywszy. Dla Rosji zneutralizowanie (a w najlepszym razie zdominowanie) Polski, zdaje się, być też ważnym elementem polityki zagranicznej. Dlatego, choć Rosja, ze swym potężnym rynkiem wydaje się być dla nas wręcz wymarzonym partnerem gospodarczym, należy pamiętać, że dla kraju tego, każda rzecz jest, w pierwszym rzędzie jak oręż. Również handel. 
 

Kolejnym kandydatem na sprzymierzeńca i patrona, o sojusz z którym Polska mogłaby się potencjalnie starać są Chiny. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to kraj idealny na koalicjanta – państwo rosnące w potęgę z siłą i dynamiką jakiej nie posiada obecnie żadne inne mocarstwo na świecie. Rzecz ma się tu jednak trochę podobnie jak z Rosją (według schematu: gospodarczo tak, militarnie - nie). I choć biznesowo byłby to chyba najlepszy z partnerów, to jak wprowadzić w życie sojusz militarny? Przede wszystkim - czym mógłby on się stać dla całej Europy? Jak odebrałyby to inne kraje regionu i jak by na niego zareagowały? To akurat nietrudno przewidzieć. Jednym słowem - już bez dłuższych dywagacji - koncepcja ta należy do tych w rodzaju ad absurdum. Nonsensowna, ale z zastrzeżeniem, że współpraca gospodarcza z Chińską Republiką Ludową powinna być  największa, jak tylko być może.
 

Co nam zatem pozostaje – poza stwierdzeniem, że sojusznika powinniśmy szukać, jak najbliżej. Jakie mocarstwo jest, poza Rosją i Niemcami obecne w Europie? Pozostaje jeden, ostatni kandydat. Są nim Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Wiadomo, że jest to obecnie, wciąż największe mocarstwo, kontrolujące swe interesy na całym świecie. To paradoksalnie wielki plus, gdyż pilnując swoich interesów, nie jest ono zainteresowane wzrostem żadnej innej światowej potęgi – w tym nie tylko Chin i Rosji, ale również Niemiec. I to właśnie z uwagi na te dwa ostatnie kraje – które dla nas są historycznym przekleństwem – terytorium Polski jako leżące pomiędzy nimi, dla USA może być akurat interesujące. Przy tym Stany, zainteresowane są również Polską jako rynkiem zbytu, Polską jako„kuchennymi drzwiami” do Europy i ewentualnie źródłem atrakcyjnych koncesji na wydobycie rzadkich kopalin. Amerykanie wiedzą oczywiście doskonale, że są jedynym naszym rozwiązaniem i, że dzięki temu mogą na nas nieźle zarobić (to akurat nie jest najlepsza z informacji, bo ogranicza nasze możliwości negocjacyjne).
Co jednak - powinno dla nas być istotne - USA może być, paradoksalnie, sprzymierzeńcem i gwarantem realizacji drugiej z alternatyw. Tak. Ten sojusz może umożliwić nam pójść inną drogą niż konieczność poszukiwania gwarancji militarnych i bezpieczeństwa energetycznego u Stanów Zjednoczonych, czy innego mocarstwa. Ale co ważne ta druga alternatywa nie pozbawia nas nie tylko suwerenności (jak Unia), ale wręcz zwiększa naszą niezależność i bezpieczeństwo, oraz wzmacnia politycznie, gospodarczo. To idea Trójmorza.

Żeby jednak nie było tak różowo, jest pewien zdecydowany minus, jaki wnosi ze sobą ten mecenat. Otóż decydując się na sojusz z USA trzeba przyjąć w pakiecie, z dobrodziejstwem inwentarza, również Izrael z jego bezwzględną i nieustępliwą polityką historyczną (jako narzędziem politycznym i ekonomicznym). Elity polityczne (np. Kongres), czy finansowe USA mają bowiem w większości pochodzenie żydowskie. I nie ma też w USA mocniejszego niż żydowskie lobby. Cały problem polega więc na tym, że zabiegając o USA, trzeba nie tylko obłaskawiać rekina, ale równie jego drapieżnego rybę-pilota.

Czy ktoś ma jakiś dobry pomysł na inną niż ta drogę ?

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.5 (15 głosów)

Komentarze

może mieć zastosowanie do polityki USA wobec Polski?

Pierwszy raz USA poświęciły Polskę układając się w Teheranie i Jałcie ze ZSRR Stalina.

W interesie USA było pokonanie hitlerowskich Niemiec kosztem milionów ludzi ZSRR, by oszczędzić swoją i Zachodu substancję ludzką. Symbolem tej zdrady był zamach w Gibraltarze w 1943 roku.

Po raz drugi USA za prezydentury Obamy zdecydowały się poświecić Polskę w zamian za sojusz z Rosją Putina(polityka resetu USA-Rosja z projektem Eurazji, w której dla Polski przewidziano status kondominium rosyjsko niemieckiego z podziałem stref na linii Ribbentrop Mołotow z przyszłościowym włączeniem do rosyjskiej strefy krajów bałtyckich).

Symbolem tej drugiej zdrady była zbrodnia z 10.04.2010 roku.

Eurazja jako unia Rosji i UE z oddzielnymi strefami bezpieczeństwa: rosyjską i UE, miała być sojusznikiem USA w rywalizacji z Chinami jako najpotężniejszym rywalem USA.

Aby UE jako część Eurazji, miała stanowić podmiot w miarę równoważący potencjał militarny Rosji, planowano powołać unijną armię, której trzonem miały być potencjały militarne(a zwłaszcza potencjały nuklearne) Francji i UK.

Dlatego przed szczytem NATO i NATO - Rosja w Lizbonie, gdzie planowano ustanowić strategiczne partnerstwo NATO - Rosja,  na szczycie francusko brytyjskim  w Londynie, francuski prezydent Nicolas Sarkozy i brytyjski premier David Cameron podpisali historyczne porozumienie. Jedyne dwa europejskie mocarstwa atomowe, dumne ze swej wyjątkowej pozycji, spuszczą z tonu i połączą wysiłki. Podzielą się wszystkimi tajemnicami, wdrożą wspólne badania wojskowe, będą wspólnie testować głowice nuklearne, zbudują wspólną rakietę do walk na morzu i bezzałogowe samoloty. Francuskie myśliwce Rafale zagoszczą na nowym brytyjskim lotniskowcu „Prince of Wales”, a brytyjskie samoloty zapełnią francuski lotniskowiec „Charles de Gaulle” – w ramach wspólnej, zintegrowanej grupy bojowej.

W 2010 roku Rosja złożyła we francuskiej stoczni, zamówienie na cztery okręty desantowe typu Mistral, a niemiecki Rheinmetall podpisał kontrakt na budowę w Rosji centrum szkoleniowe wojsk lądowych w Mulino, na wzór obiektu Bundeswehry w Altmark.

W 2010 roku podpisano listy intencyjne pomiędzy Rosją a Polską i Niemcami, w sprawie budowy linii na poduszce magnetycznej relacji Berlin - Warszawa - Moskwa.

Realizacja przez Niemcy portu lotniczego Berlin Branderburg, to też element infrastruktury EURAZJI.

Jeśli do tego dodamy realizację Nord Stream I i potem Nord Stream II, to plany EURAZJI nie były tylko pobożnym życzeniem ale realnym i realizowanym projektem geopolitycznym.

Załamanie tego projektu nastąpiło w 2012-2013, ze względu na różnice interesów Rosji i USA/Izrael na Bliskim Wschodzie(Syria, Iran), co w konsekwencji otworzyło dla Polski nowe szanse na podmiotową politykę, własnie z uwagi na interesy USA.

Vote up!
12
Vote down!
0
#1593262

za ten rys historyczny relacji Polsko-amerykańskich. Wiedzę to Ty masz.

Vote up!
9
Vote down!
0
#1593267

A dlaczego USA nie miało poswięcić Polski w Jałcie? USA nie było formalnym sojusznikiem i gwarantem Polski oraz nie było w stanie przejąć Polski. Była to próba stworzenia nowego ładu, w nowej sytuacji i z ograniczeniami. Gdzie zresztą targowano się o Polskę, to sowieci nie dotrzymali warunków. Ma się to nijak do dzisiejszego, gdzie nowy ład stoi na wiarygodności hegemona oraz sojuszniczej- USA i NATO, militarnie, gospodarczo i politycznie a nawet cywilizacyjnie. Polska jest w zupelnie innej sytuacji. 

Wytykanie niemoralności, a dokładniej braku altruizmu w polityce raczej nie jest mądre. Zwł. gdy dokładnie to samo mozna powiedzieć o Polsce. Choćby układanie się z sowietami, gdy oddano im innych na pożarcie, w tym nawet swoich! Nie było tak? A czy to jedyna taka sytuacja?

Nie ma też dowodów na zamach w Gibraltarze. Dziwnym trafem komunistom było na rękę lansować taką teorię. Głupotą jest wyciąganie zbyt daleko idących wniosków- co to, jeden genialny Sikorski był zagrożeniem dla całego świata? Naprawdę? Niezbyt zresztą wiarygodna, skuteczna czy kryształowa postać, co powinniśmy wszyscy mieć w pamięci zamiast jakiejś hagiografii z racji podejrzeń zamachu.

 

/Po raz drugi USA za prezydentury Obamy zdecydowały się poświecić Polskę w zamian za sojusz z Rosją Putina/

wcale nie, to przesadna nadinterpretacja. poświęcono Polskę? naprawdę? w zamian za sojusz? naprawdę? a Polskę z resztą Wschodu przeznaczono na kondominium i aneksje- naprawdę? można tak pisac na poważnie? wiedząc, że najciemniejszy człowiek może sprawdzić to w internecie?

/Symbolem tej drugiej zdrady była zbrodnia z 10.04.2010 roku./

nie wiemy, jak wybuch w samolocie ma się do resetu Obamy. i jaki to symbol? by PO kontynuowala politykę proniemiecką przez kilka lat? a byle wygrana innej partii odwróciła sytuację? no genialny spisek, gdzie to kondominium, gdzie aneksja strefy postsowieckiej, skoro nie dano sobie rady z Gruzją, Ukrainą, skoro reset był nieudaną próbą, który nic nie dał Zachodowi a którym nie przejmowała się Rosja, skoro do dziś nie odwrocono Rosji, bo ta wbrew interesom własnego kraju nie chce się dac odwrócić a tym bardziej za darmo, dopiero dziś to nabrzmiewa wobec rywalizacji z chinami. nie ma tego do dziś! więc skończmy bajania, że zbrodnia smoleńska była kamieniem węgielnym jakiegoś sojuszu amer.-ros., tak jakby zresztą miała być do tego potrzebna a nie odwrotnie, psuć wszelkie układy.

 

/Realizacja przez Niemcy portu lotniczego Berlin Branderburg, to też element infrastruktury EURAZJI./

tego rozgrzebanego pod pretekstami od lat? zastępującemu kilka zamkniętych? gdzie Lufthansie starczą dwa wielkie inne, gdzie jest i tak ledwo trzecie pod względem wielkości a miało obslugiwać do 27 mln rocznie (z mozliwością 50 po ew. rozbudowie). Dla porównania Okęcie obsluguje 17 mln rocznie a Frankfurt coś z 70 mln, na maxa z przepustowością.

 

/Jeśli do tego dodamy realizację Nord Stream I i potem Nord Stream II, to plany EURAZJI/

nord treamy były, by z powodów politycznych ominąc Polskę, Ukrainę a nawet Białoruś. skoro je omijają, to jest to budowanie wspólnego interesu ale jeszcze nie budowanie eurazji. eurazja bez calej europy wschodniej? no niezbyt.

nie rozpędzajmy się. podobnie jak inne rzeczy, jest to najwyżej przymiarka.

 

/Załamanie tego projektu nastąpiło w 2012-2013, ze względu na różnice interesów Rosji i USA/Izrael na Bliskim Wschodzie(Syria, Iran), co w konsekwencji otworzyło dla Polski nowe szanse na podmiotową politykę, własnie z uwagi na interesy USA./

wojna w syrii trwa od 2011. róznice interesow byly i wcześniej ale przede wszystkim reset byl naiwną próbą ale i realizacją wspólnych interesow, chociażby sankcji na Iran. To Rosja- Putin doprowadził do złamania resetu. Psuje to twoją narracje o tym, jak to USA nas wcześniej sprzedało, by ruscy z Niemcami mogli sobie budowac Eurazję naszym kosztem. Głupi Putin już budowal Eurazję ale sam to rozwalił? NIE BYŁO TAK. Taka historyjka to tylko przesadzone echo przesadzonych wieści z polskich mediów, gdzie zastanawiano się, co znaczy reset dla Polski. A co miał znaczyć, gdy Polska sama stala sie wasalem Niemiec? A potem w końcu doszlo do Krymu zaś Polska odzyskała szansę ze względu na wygrana PiS-u. Można za to pokazać innym na tym przykładzie, jak zaangażowanie USA oraz konflikt z Rosją podnoszą znaczenie Polski.

nie można winic ameryki, pod jakimkolwiek rządem, że chce miec spokój na jakiejkolwiek flance. do sprzedania sojusznika droga w tym jeszcze daleka, nawet jak tenże sam woli przytulić sie blisko niemiec- jakże wtedy na siłę zmieniac jego mało ważną politykę i po co?

Vote up!
4
Vote down!
-7

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1593318

Już nawet samo to, że podaje Pan za argument "wybuch smoleński" zamienia pańską polemiczną wypowiedź wobec stana35 w męskie plotkowanie.

Vote up!
8
Vote down!
-2
#1593343

a co tam zaszło, bo nie wiem? niech zgadnę- maskirowka i żydy z masonami leża wielki wzwód?

Vote up!
5
Vote down!
-7

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1593355

Skoro Pan nie wie, to po co Pan pisze?

Vote up!
9
Vote down!
-1
#1593357

głupim dla zabawy, mądrym pod rozwagę.

tyle, co wiem i czym się mogę podzielić bez większego wstydu.

no to co tam dokładnie zaszło? dawaj. skąd masz takie dokładne informacje? nie wybuch, to co? kosmici? rozumiem, że jesteś ekspertem, z jakiejkolwiek dziedziny i brałeś udział w śledztwie? przecież nie zmyślasz, co?

wszyscy kłamią a tylko wiesz najlepiej? podziel sie swoja teorią. żydy czy masony?

Vote up!
4
Vote down!
-7

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1593360

Nie obrazisz mnie, bo zbyt dużą część życia temu poświęciłem i nie będę polemizował z kimś kto pisze "żydzi czy masoni". To świadczy o poziomie.   Ja na taki nie schodzę.

Vote up!
7
Vote down!
-1
#1593364

no jak to.

nie dajesz się ubłagać o proste wyjaśnienie w dwóch zdaniach? wiesz, ale nie powiesz?

skoro maskirowka a macierewicz ma kłamać, to i skojarzenie oczywiste- jeden od maskirowki gada o winie żydów, drugi podobnie a inny dodaje, że macierewicz to żyd, co wiedział o zamachu i dlatego nie wsiadł a potem tak sprytnie kłamie, jak to żyd.

 

jakie masz dokładnie podstawy do tego, by twierdzić, że macierewicz kłamie?

w jaki sposób możesz wiedzieć lepiej?

Vote up!
4
Vote down!
-7

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1593365

Dlaczego  podkomisja nie działa?

Dlaczego nie zakończyła działalności raportem?

 

Vote up!
11
Vote down!
-2
#1593370

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Verita

#1593265

... najlepszym możliwym obecnie rozwiązaniem.

Samotnie nie jesteśmy w stanie przetrwać. 

Moja analiza jest naiwna, ale jest taka celowo po to abyś Ty mogła podać swój wspaniały kontrprojekt.

Bo to co napisałaś - wybacz - to żart.

Polska nie leży na pustyni i musimy się liczyć z uwarunkowaniami geopolitycznymi.

1) Jak chcesz uzyskać całkowitą suwerenność? Prościej zapytam - na jakiej drodze - puczu wojskowego? Jakich wojsk?

2) Skąd wziąć przywódce? Kto ma nim być? JKM? Braun? 

Vote up!
10
Vote down!
-2
#1593270

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Verita

#1593272

nie znasz kulis. Ja też nie. Jak napisał Piko - po owocach. Na razie na owoce jeszcze za wcześnie. A nawet jeśli - to znasz tę przypowieść o krzewie winnym, który nie przyniósł owoców w pierwszym roku? ( Czytaj - w pierwszej kadencji )

Anegdota o ginekologu - jako antyaborcyjna - jest bardzo dobra. Ale jeśli przytoczona a propos PiS - zupełnie bez sensu.

Vote up!
9
Vote down!
-2
#1593276

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Verita

#1593278

ja też widzę błędy PiSu. Ale nie znam nikogo kto nie popełnia błędów.

A co do generałów i Smoleńska - nie wiesz i ja też nie wiem ile i jakie samoloty wyleciały tego dnia i z kim. A na marginesie - wiesz iloma leciała delegacja 7 kwietnia?

Najłatwiej jest formułować wnioski nie znając faktów.

Co do kwestii aborcji masz rację . Ja nie wiem dlaczego nie dają sobie z tym rady. Ty wiesz?

Vote up!
10
Vote down!
-3
#1593280

"A co do generałów i Smoleńska - nie wiesz i ja też nie wiem ile i jakie samoloty wyleciały tego dnia i z kim. A na marginesie - wiesz iloma leciała delegacja 7 kwietnia?"

A.Fotyga odpowiada na wszelkie pytania: " Polacy nie dorośli..."

Jeżeli komuś nie przeszkadza to, że PIS mający pełnię władzy, jak nikt do tej pory, ma dostęp do wszystkich kwitów, ukrywa winnych i prawdy o "zbrodniach założycielskich" III RP : o zabójstwie ks. Jerzego / niedopuszczenie prok. Witkowskiego /, o tragedii "smoleńskiej", to może przyjąć, że to my, Polacy "nie dorośliśmy"!

Naród ma zapomnieć ucieszony patriotycznymi słowami, socjalem.... tylko do czasu. Aneks WSI wojennie tajny. Nagła zmiana rządu p. Szydło tudzież. Dopóki tak jest /chyba nie zaprzeczysz/, to nie wolno mi zaufać tym politykom.

Jaka alternatywa? Spokój i praca organiczna. A komu nasze "dziś" i "przyjaciele"pasują, to niech nie zasypia zadowolony i syty, niech obserwuje...

Wg. mnie: najpierw musi być prawda a potem budowanie na jej fundamentach. Ufam, że taki czas nadejdzie.

'Nie trzeba kłaniać się okolicznościom, a prawdom kazać, by za drzwiami stały '

 

Vote up!
10
Vote down!
-2

CISZA

#1593285

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Verita

#1593288

Ja mimo wszystko zaufałem. Jeszcze raz. Chcę aby PiS zdobył w tym przyszłym Sejmie większość konstytucyjną, Żeby ułożył sobie prawo w  Polsce według swoich planów. Gdyby ode mnie to zależało dałbym im absolutnie wolną rękę, aby pokazali co potrafią, czego chcą naprawdę, a czego nie,.

Masz rację, że prawda powinna stać przed wszystkim. Mówiłem dokładnie to samo co Ty. I ja taką nadzieję mam. Że tak będzie. Skąd ?  Stąd że przestali kłamać w sprawie Smoleńska. Że nie kłamią w innych sprawach. Jeszcze nie mówią prawdy - fakt. Nie wiem,  może nie mogą tego jeszcze zrobić - nie wiem też dlaczego. Ale to dało mi nadzieję.     

Vote up!
12
Vote down!
-3
#1593308

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Verita

#1593316

 łajdactwa agentki Verita od początku przekrocza wszelkie granice normalności!

Vote up!
12
Vote down!
-5

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1593414

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Verita

#1593317

"Jeżeli komuś nie przeszkadza to, że PIS mający pełnię władzy, jak nikt do tej pory..."

 

Jak można pisać tak pozbawione sensu stwierdzenia? Jakieś uzasadnienie by się przydało. Rebeliantka popularyzowała  na Niepoprawni identyczne agitki - niemalże słowo w słowo.

 

Vote up!
7
Vote down!
-5

AgnieszkaS

#1593467

"Jeżeli komuś nie przeszkadza to, że PIS mający pełnię władzy, jak nikt do tej pory, ma dostęp do wszystkich kwitów, ukrywa winnych i prawdy o "zbrodniach założycielskich" III RP : o zabójstwie ks. Jerzego / niedopuszczenie prok. Witkowskiego /, o tragedii "smoleńskiej", to może przyjąć, że to my, Polacy "nie dorośliśmy"!

Jak można? Można i trzeba. Tak, ku pamięci....

Nie znam żadnych agitek Rebeliantki i piszę prawdę. Kto mi wykaże, że to nieprawda?

 

Vote up!
6
Vote down!
-5

CISZA

#1593472

Zakres władzy wykonawczej określa Konstytucja. Obszar władzy rządu PiS nie jest większy od rządów, którym przewodniczyły inne partie - jest taki sam.

Początek zdania może wzbudzić zdziwienie w niejednym czytelniku:

"Jeżeli komuś nie przeszkadza..." :))

 

A jeśli komuś przeszkadza, jakiemuś "Konfederacie", na przykład, to co? Nabijamy dubeltówkę i ruszamy na rząd. Do diabła z Konstytucją.

 

Vote up!
7
Vote down!
-4

AgnieszkaS

#1593477

"Obszar władzy rządu PiS..."

Powtórzę ostatni raz  "Jeżeli komuś nie przeszkadza to, że PIS mający pełnię władzy," Jak byk piszę "PIS" a nie rząd!

PIS czyli sejmowa większość+prezydent+rząd to jest jasne dla wszystkich a Pani nie rozumie i atakuje. Chyba A.Fotyga ma rację, że "Polacy nie dorośli....".

A jak Pani chce, niech nadal się dziwi a nawet bierze "armaty" i rusza... dokąd zechce. Nic mi do tego.

Ja kończę tę wymianę zdań.

Vote up!
5
Vote down!
-3

CISZA

#1593482

'PIS czyli sejmowa większość+prezydent+rząd to jest jasne dla wszystkich a Pani nie rozumie i atakuje."

PiS przecież nie zagarnął władzy wbrew woli narodu. Partia PiS zdobyła poparcie głosujących. Rozumiem, że to Panią boli.

 

Vote up!
6
Vote down!
-5

AgnieszkaS

#1593486

'"PiS przecież nie zagarnął władzy" Ja pisałam, że zagarnął? Droga Pani, to już chyba "zapalenie wyobraźni".

"Rozumiem, że to Panią boli."

NIC Pani nie rozumie a o moim bólu nie ma Pani pojęcia.

Ten atak to kompletne pudło i strata czasu.

Kończę, bom Panią zmęczona i cokolwiek jeszcze Pani wymyśli, już nie odpowiem. Dobrej nocy!

Vote up!
5
Vote down!
-5

CISZA

#1593490

Niemądra kobieto,

 

gdyby Pis zagarnął pelnie władzy, o czym rozkosznie gdakacie, to już by pani popiskiwała jak myszka w potrzasku.

PIS zdobył fotel prezydencki, sejm , rząd,  i .......nic wiecej.

1. Media - trwa walka.

2. Samorządy -jak widać wyraźnie wrogie.

3. Wymiar sprawiedliwości - sadownictwo wypuszcza bandytów na złość PISowi.

4. Szkolnictwo wyższe - profesorowie zachęcaja do kazirodztwa (Hartman) albo piszą projekty o tym, ja rozwalić Polskę. Na przykład poprzez decentralizację,co jest marzeniem szubrawców Europy.

TO PANI NIC NIE ROZUMIE,ALBO UDAJE GŁUPA.

Jest projekt.I ten projekt to destrukcja Polski.

 

I PANI W TYM BIERZE UDZIAŁ.

 

Vote up!
7
Vote down!
-4

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1593500

A propos mediów to ja tu żadnej walki nie widzę - obce ośrodki nie zostały tknięte nawet małym palcem.
Nawet w tak oczywistej sprawie jak faszystowska leśna prowokacja gdy tylko się okazało, że ślady prowadzą do TVN to natychmiast zrobiono w tył zwrot na pięcie i sprawę błyskawicznie zamieciono.

To samo ze szkolnictwem, nawet w całkiem prostych kwestiach, żeby nie sięgać aż poziomów profesorskich - ilu zidentyfikowano i znaleziono autorów fałszywych alarmów bombowych?

Zaiste nie wiem gdzie tu się można dopatrzeć jakiejś "walki".
Jeśli już, to prędzej widać hodowanie coraz większej dziczy przez gwarantowanie bezkarności dla coraz bezczelniejszych ekscesów.

 

Vote up!
3
Vote down!
-1
#1593517

ponieważ ubeckich sędziów uratował pisowski prezydent, a walki o media nie ma.

Vote up!
4
Vote down!
-3

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1593529

Myślisz że słowa "PIS mający pełnię władzy", które napisałaś są prawdą? Ja też tak myślałem, jak Ty . Jeszcze niedawno.

Idealizm jest piękny, ale oderwany od ziemi.

Napiszę o tym/

Vote up!
7
Vote down!
-1
#1593479

Pan się pomylił. Ja nie napisałam tych słów. Autorką stwierdzenia "Jeżeli komuś nie przeszkadza to, że PIS mający pełnię władzy, jak nikt do tej pory.." jest CISZA. Ja jedynie podważam jego prawdziwość.

 

P.S.

Ja się pomyliłam. Przepraszam. Słusznie należy mi się minus.

Vote up!
6
Vote down!
-6

AgnieszkaS

#1593481

 

Przepraszam panie Romku, przez nieuwagę wzięłam poprzedni wpis do siebie. 

Vote up!
6
Vote down!
-3

AgnieszkaS

#1593483

Nie ma sprawy :)

Vote up!
3
Vote down!
0
#1593495

(..)ma dostęp do wszystkich kwitów, ukrywa winnych i prawdy o "zbrodniach założycielskich" III RP : o zabójstwie ks. Jerzego / niedopuszczenie prok. Witkowskiego /, o tragedii "smoleńskiej"...

-------------------------------------

A ja przejmuje, że tylko osoba, która jest pewna swoich wiadomości na sto procent może upubliczniać tego rodzaju stwierdzenia. Inaczej to byłyby insynuacje.
 

Vote up!
7
Vote down!
-5

AgnieszkaS

#1593480

Świetny przykład Verito, jeśli sa gdzieś tacy lekarze, to niech Pan Bóg im Błogosławi!

Pozdrawiam

 

 

Vote up!
11
Vote down!
-6

Jerzy

#1593277

verita, w dzisiejszych czasach nawet światowy hegemon sam nie przetrwa. samemu to mozna to, co ty. w takiej strefie zgniotu juz samo przetrwanie i podmiotowośc jest osiągnięciem. naprawdę do dziś nie zauważyłaś, że Polska sama sobie rady nie da?

Vote up!
8
Vote down!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1593319

to z pomocą USraela, Rosji czy Niemiec ...tymbardziej,

Trzeba było nie chodzić na wagary tylko uczyć się historii.

Vote up!
6
Vote down!
-6

Verita

#1593489

KUJON NA WAGARY NIE CHODZIŁ. TYLKO Z WIEDZY NIC NIE ZROZUMIAŁ.

Więc mamy tu kujona wyjątkowo durnego i zapiekłego w swojej nieomylności (jak to kujon) i prezentującą nam swoje idiotyzmy.

To jest szatańskie narzędzie przeciwko nam,Polakom.

Jak zazwyczaj (gdzie diabeł nie może...) w kobiecym przebraniu.

To VERITA.

 

 

Vote up!
6
Vote down!
-5

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1593502

Na wagarach głównie czytałem a połowę czasu spędzałem w czytelni. Program szkolny, wraz ze starymi podręcznikami, literaturą uzupelniającą to była kaszka z mleczkiem, oczywistości do przekartkowania na start, więc szkoda było wysiadywać w klasie dla wysłuchiwania przewlekłych nawijek słabo na temat.

Nie polegaj na braunistach i podobnych, co to z pokrzykiwania o samodzielności robią cnotę w licytowaniu sie patriotyzmem.

Jak było z odzyskaniem niepodległości? Sami ją wywalczyliśmy, samym czynem zbrojnym wbrew endecji, czy wyglądało to zupełnie inaczej? A pozycja Polski to z czego wynikała? Dlaczego Polska zabiegala o sojusze, nie polegając calkowicie na nich a później "podpaliła Europę"? Pies z kulawą nogą by się nie upominał o Polskę, gdyby nie łączyla swoich interesów z innymi. A w '89 to sam wałęsa obalil komunę, czy to komuna padała i pomogły nam siły zewnętrzne? Bez nich to zwyczajnie jaruzel mógł włączyć se kolejny stan wojenny. Grunwald, Wiedeń, Moskwa- to pewnie sami Polacy bez nikogo innego też zwyciężyli? Bzdura jak braunizmy o sojuszniczych "obcych wojskach". W historii była masa sytuacji, gdy mieliśmy sojuszników a nawet ich wojska u siebie, my też byliśmy sojusznikami innych, w Europie to akurat norma.

Nie ma czegoś takiego, jak "Usrael", to fałszywa i pogardliwa nazwa dla celów propagandowych, dogmat prawicowych prostaków i propagandzistow, już po użyciu będziesz wiedzieć, co za jedni i czy warto się zaglębic w bzdety. Szkoda też straszyć Niemcami, naszym historycznym wrogiem jest Rosja i niewiele się z tego zmieniło

Nie żyjemy w próżni, żyjemy w świecie interakcji, w grze interesów, w naszym położeniu nie możemy być sami, choćbyśmy chcieli.Chodzi o to, by to obracać na swoją korzyść zamiast olewać i czekać, aż obce interesy nas zdominują. Żeby wygrać, trzeba grać a kto nie gra, niech nie płacze, że nie zyskał a został przedmiotem innych.

 

Vote up!
6
Vote down!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1593510

... trudno sobie wyobrazić spójną, całościową i inną politykę zagraniczną niż obecnej władzy ,pewnie nie oznacza ,że nie warto naciskać w istotnych sprawach . Chociażby po to, by zaznaczać "nieprzekraczalne granice" i dostarczać władzy argumentów do negocjacji ze "strategicznymi partnerami" .

A opozycja (nie totalna) to może snuć sobie mniej lub bardziej fantastyczne "utopie" , które i tak w razie konieczności wzięcia (współ)odpowiedzialności za władzę raczej będą  musiałyby zostać "urealnione" . 

 

Bo jaka jest ta polityka PiS-u ? Balansowanie między USA ,a EU (która jawnie wspiera totalniaków) . Rosja po 10 XI 2010 raczej jest bardzo trudnym partnerem dla Polski . Natomiast współpraca z ChrL będzie odbierana jako anty-USA i tutaj chyba może byłoby jakiej miejsce na "niuansowanie" ( nie łapanie lobbystów Huawei pod dyktando służb "Głównego Sojusznika")

 

Pewnie także "między bajki" nie da się włożyć kolejnego "resetu" USA-Rosja skierowanego przeciw ChrL . Jakie to miałoby konsekwencej dla Polski ???

Vote up!
5
Vote down!
0

Ludzie myślcie , to boli ,ale da się to wytrzymać .
Ceterum censeo, PKiN im. J.Stalina delendam esse.

#1593283

"Pewnie także "między bajki" nie da się włożyć kolejnego "resetu" USA-Rosja skierowanego przeciw ChrL . Jakie to miałoby konsekwencej dla Polski ???"

Takie mocarstwo jak USA nie powinno nie uczyć się na własnych błędach a jednak się nie uczy, popadając w zależność od "deep state", którego celem był i jest Nowy Porządek Świata(NWO) z Rządem Światowym na czele, sprawowanym przez rządzących pieniędzmi świata.

Co prawda po klęsce polityki resetu Obamy, część elit postawiło na zmianę w polityce globalnej USA i ustami D.Trumpa powiedziało stop NWO i stop globalizacji.

Zamiast realizować utopijny projekt  NWO, postawili na Projekt Stulecia D.Trumpa, który polega na budowie regionalnych sojuszy, ktore mają pełnić rolę strażników regionalnego bezpieczeństwa, by odciażyć finansowo i militarnie USA i by USA mogły skoncentrować się na najważniejszym teatrze gier geopolitycznych, w tym wypadku na grze z Chinami.

W tej strategii USA musi uniemożliwiać współpracę Niemiec/niemieckiej UE z Rosją, także poprzez wspieranie strefy buforowej pomiędzy Niemcami i Rosją

Dla Polski jest to szansa na wzmocnienie gospodarcze i militarne jako ośrodka centralnego sojuszu zwanego Trójmorzem, oczywiście we współpracy z USA.

Czy ta polityka się utrzyma, zdecydują wybory prezydenckie w USA w 2020 roku.

 

Vote up!
6
Vote down!
0
#1593307

... tylko pewnie wszystko zależy ,czy ta "gra" USA-Chiny będzie na polu "gospodarczym" coraz  mniej prawdopodobne ,czy "militarnym" - wtedy nowy "reset"  "jak bum-cyk-cyk" raczej pewny . Tak IMHO .

A wszyscy "poważni" gracze  jak najdłużej  będą  z pokerową miną dopuszczać wszystkie możliwe scenariusze .

Vote up!
4
Vote down!
0

Ludzie myślcie , to boli ,ale da się to wytrzymać .
Ceterum censeo, PKiN im. J.Stalina delendam esse.

#1593312

Strefa buforowa między Niemcami i Rosją jest w najoczywistszym amerykańskim interesie, ale jak pokazuje życie wystarczy aby zmienił się tam prezydent na jakiegoś drugiego Obamę i po strefie. W tym sensie USA to dla nas niestety sojusznik mocno nieobliczalny - w dokładnym przeciwieństwie np. do Izraela, bo tu linia polityczna jest praktycznie stała niezależnie od lokatora Białego Domu.

Po drugie, istnienie strefy i istnienie Polski to dwie różne sprawy i nie należy ich ze sobą automatycznie utożsamiać. Może być strefa bez Polski w naszym obecnym kształcie i wcale nie "pod polskim przewodem". Kuriozalne pomysły organizacji spotkań V4 w Izraelu pokazują, że może zająć się tym równie dobrze zupełnie kto inny (jak by to się dla USA skończyło to już zupełnie inna kwestia).

Vote up!
3
Vote down!
-1
#1593518

Z Niemcami nie ma tak prosto,jak to powszechnie w skrócie myślowym. To przecież nie wróg i potencjalny okupant, to sprzymierzeniec wojskowy i gospodarczy. Oboje korzystamy na gospodarce niemieckiej i to sporo i w pewnym stopniu również Polska trzyma ich za jaja. Gorsze, że wyjśc z tego, przeorientowac wlasną gospodarkę jest bardzo trudne. Tak czy owak jesteśmy skazani na współpracę z Niemcami. Ale, co naistotniejsze, Niemcy mają własne plany, dominację przez gospodarkę, eksport, nie mają żadnej chęci umierać za Polskę, popierać jakikolwiek konflikt, potrzebują nas ale jako jednego z wielu rynków i gospodarki zaś nie jako istotnego sprzymierzeńca, któremu pomogą wyrosnąć na innym polu. Współpraca- tak, ale żaden kluczowy sojusznik. Nie da się oprzeć o same Niemcy, chyba że chce się być wasalem w UE i to jakaś strategia na przeczekanie. Naturalnie taki model podpasuje kompradorskiej elicie. Bierność jednak kończy się źle, w obszar własnych interesów wejdą inni a stracone szanse się odbiją na nas.

Vote up!
5
Vote down!
-6

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1593305

możliwości są dalej trzy:

1- ściśle z USA

2- ściśle z Niemcami

3- z jednymi i drugimi, "balansując"

 

piszę to, ponieważ szury i propagandziści twierdzą inaczej, posługując się przejmowanymi pojęciami.

np. balansowanie- skoro jest coś takiego, sugeruje się, że mozna tak zawsze, wszędzie i z każdym. no nie. nie można podobnie trzymać sie równie daleko czy równie blisko kilku, zwł. gdy ład się zmienia, bo cały czas trwa walka interesów. 

tak samo wypacza się "bezalternatywność" (ci, którym sojusz nie pasuje a wpychają nas pod but rosyjsko-niemiecki). mamy bezalternatywny sojusz militarny. żadna wspólna polityka, gospodarka nie oznacza, że nie mamy z tego korzyści czy że jesteśmy całkowicie zamknięci na inne rzeczy. nie ma innej realnej możliwości, niż NATO i to nie wina Polski ani USA. zaś będąc w sojuszu nie ma również innej alternatywy- po to jest sojusz. za to są tacy, co się święcie oburzają na "bezalternatywność", bredząc o zdradzie elit, choć sami nie wskażą nic sensownego ani nie pokażą niczego własnym przykładem.

Vote up!
5
Vote down!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1593309

"Chcę aby PiS zdobył w tym przyszłym Sejmie większość konstytucyjną, Żeby ułożył sobie prawo w  Polsce według swoich planów. Gdyby ode mnie to zależało dałbym im absolutnie wolną rękę, aby pokazali co potrafią, czego chcą naprawdę, a czego nie"

Podpisuję się obiema rękami

Vote up!
8
Vote down!
-5
#1593313

Dawanie "absolutnie wolnej ręki" politykowi, to zakładanie sobie pętli na szyję...
Proszę wybaczyć, ale obdarzanie polityka pełnym zaufaniem, jest głupotą. Władza bez kontroli deprawuje.
Politykom trzeba ciągle patrzeć na łapy i sprawdzać, inaczej narażamy się na dyktaturę. No tak, ale to powinien wiedzieć każdy obywatel...

Vote up!
8
Vote down!
-6
#1593314

To argument  lewacki i strachy wymyślone przez agentów wpływu  . Chodzi tylko o większość konstytucyjną i możliwość działania. Opozycja wewnętrzna, agentura i presja zagranicy oraz interesy mocarstw będą nadal - może nawet większe. Dyktatura? Nie bądź śmieszny.

Vote up!
7
Vote down!
-1
#1593337

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Za czasów komuny było wszystko, "Opozycja wewnętrzna, agentura i presja zagranicy oraz interesy mocarstw", a tkwiliśmy w "gównie" przez 50 lat.
I kto tu jest śmieszny ?.

Vote up!
4
Vote down!
-7
#1593339

Niezbyt dobre porównanie . Za czasów komuny była dyktatura narzucona z zewnątrz. Gdyby się Pan posłużył bardziej finezyjnym porównaniem, zadał sobie trud poszukania analogii do Polski po zamachu majowym, to mógłbym podyskutować.

Vote up!
6
Vote down!
-1
#1593342

"Chcę aby PiS zdobył w tym przyszłym Sejmie większość konstytucyjną, Żeby ułożył sobie prawo w  Polsce według swoich planów. Gdyby ode mnie to zależało dałbym im absolutnie wolną rękę, aby pokazali co potrafią, czego chcą naprawdę, a czego nie".

Pewnie tak się stanie. Kto mógłby im przeszkodzić? Te małe grupy, które de facto nie istnieją, traktowane jako najgorszy przeciwnik? A jednak. Gdyby cokolwiek zależało ode mnie (i moich), nie pozwoliłabym wpisać do konstytucji obecności Polski w UE. Totalni nie będą przeciwko, ucieszą się i połączą siły z PIS.

Trzy dni temu: Waszczykowski (poseł UE) - chyba wejdziemy do EPP (tam, gdzie jest PO) - TV Trwam.

@Romek - Jakie jeszcze zmiany w konstytucji masz na myśli?

 

Vote up!
9
Vote down!
-4

CISZA

#1593353

Trzeba zrobić reformę sądownictwa. To jest absolutny priorytet. Nie da się nic zrobić bez tego. Każda rzecz będzie torpedowana. Rozliczenie kogokolwiek z rządzących niemożliwe. Smoleńsk nie do wyjaśnienia, zdrada nie do udowodnienia. Trzeba oczyścić instytucje państwowe i spółki skarbu państwa z agentury. Bez sądów nic nie zrobisz.

Trzeba zrobić reformę medialną - nie może  naszych mediów kontrolować obca agentura i wpływać na opinię społeczną.

To pierwsze co mi się nasuwa na gorąco.

Vote up!
7
Vote down!
-1
#1593358

tu jest cały mój podblog na ten temat

http://konstytucja.naszsalon24.org/

Jeżeli PiS będzie miało większość konstytucyjną to jak myślisz, jakie zapisy wprowadzą?

Tu artykuł podsumowujący sprawę konstytucji i referendum konstytucyjne który PAFERE zamieściło na swojej stronie.

http://konstytucja.naszsalon24.org/2017/07/19/95/

Przeczytaj może zmienisz zdanie.

Twoje stwierdzenie że dajesz im wolną rękę budzi mój drobny niepokój. Prezydent Duda z korzeniami PiSowymi dał próbkę swoich "możliwości" odnośnie pytań. 

 

Vote up!
7
Vote down!
-4
#1593366

Przeczytałem i w związku z tym nasunęło mi się takie pytanie - wybacz - trochę z innej beczki. Jakie sprawy według Ciebie są w tej chwili priorytetowe? Reforma jakich dziedzin życia społecznego? Od czego byś zaczął? Nie chodzi mi o konstytucję, bo to jakby poza tym wszystkim i żeby ją zmienić trzeba wiedzieć co w niej zmienić, czyli jakie obszary życia reformować . Piłsudski uważał na przykład , że w pierwszej kolejności należy likwidować agenturę i głupotę. A co poza tym - teraz należałoby zrobić?

Vote up!
7
Vote down!
0
#1593371

Pytanie dobre a odpowiedź wymaga samodzielnego tekstu a nie krótkiego komentarza.

Wiadomo, że plan zmian pt: "wszyscy won" jest dobry tylko nierealizowalny :)

Obszary newralgiczne to służby (jak z nich zrobić propolskie), prawo, media, no i gospodarka. Jak będziemy gospodarką peryferyjną dla koncernów i rynkiem zbytu i taniej siły roboczej to każdy nas oleje.

Wiem że to ogólniki. Można państwo w pewnym stopniu przyrównać do dużego przedsiębiorstwa i zastosować pewne analogie odnośnie naprawy i funkcjonowania.

 

Vote up!
6
Vote down!
-2
#1593381

Napisałem kiedyś taki artykuł "Polska S.A." :)

Vote up!
5
Vote down!
-2
#1593388

Trzy dni temu: Waszczykowski (poseł UE) - chyba wejdziemy do EPP (tam, gdzie jest PO) - TV Trwam."

 

To nie jest tak jak napisałaś w komentarzu.

Gdyby takie spekulacje jakie wygłaszał Waszczykowski, wygłaszał człowiek decyzyjny, jakim jest J.Kaczyński, to można by brać taką ewentualność pod uwagę, natomiast te spekulacje Waszczykowskiego nie były poparte argumentami typu: a co z tego będzie miała Polska i polskie interesy?

Chcąc grać w drużynie niemieckiej, musielibyśmy narazić interesy sojuszu z USA(wiemy przecież, że polityka Niemiec/niemieckiej UE jest w poważnej kontrze do polityki D.Trumpa i np. realizacja Fortu Trump jest sprzeczna z interesami Niemiec).

 

Vote up!
4
Vote down!
-1
#1593383

"To nie jest tak jak napisałaś w komentarzu."

Ja nie piszę nieprawdy, taką mam zasadę. To było właśnie tak. Podobny "balon próbny" wypuścił wcześniej marszałek senatu.

http://www.radiomaryja.pl/informacje/europarlament-pis-dolaczy-do-epp/

Podobnie z Niemcami przyjaźnimy się w tzw. Trójmorzu: "Polska poparła wniosek Niemiec o udział w pracach Inicjatywy Trójmorza w roli państwa partnerskiego.

Herzlich willkommen:)) To też "nie tak"?

Nie jestem znawcą polityki ale pewne sprawy rozumiem w taki sposób np, że dziś nie muszę się wstydzić, że głosowałam na Bolka. Tak mam... Większość myśli inaczej a nawet zarzuca mi, że "to nie tak". Czas pokaże /tak jak z Bolkem już pokazał/ ale wtedy ta większość udaje zaniki pamięci.

 

Vote up!
7
Vote down!
-2

CISZA

#1593415

" Za czasów komuny była dyktatura narzucona z zewnątrz"...
A teraz to niby w którym miejscu "władza" samodzielnie podejmuje decyzje w sprawach Polski, na wyjazdowych obradach Knesetu w Krakowie, czy na cyklicznych, tajnych wizytach w Izraelu ?.
Wladza, która w tajemnicy przed narodem knuje z obcym rządem w sprawach własnego narodu, nie zasługuje w ogóle na zaufanie. Mogę taką sytuację zrozumieć tylko w sytuacji, gdy przedstawiciele polskiego (?) rządu, reprezentują interesy narodu "swoich przodków".
Wtedy pozostaje mi tylko modlitwa za mądrość Polaków ...

Vote up!
6
Vote down!
-6
#1593369

"Wladza, która w tajemnicy przed narodem knuje z obcym rządem w sprawach własnego narodu"

Ciekawe skąd to wiesz?

A może tylko się domyślasz?

Większość z tego co robi, oraz co wie rząd nie trafia do opinii publicznej. Nie jest to dobrze, ale tak jest. Natomiast zakładanie od razu najgorszych intencji? Dlaczego? Jakie masz ku temu przesłanki?

Vote up!
6
Vote down!
-3
#1593386

"Ciekawe skąd to wiesz?A może tylko się domyślasz?"...

Tu nie trzeba domysłów, oni sami się sypią w tym temacie. Przykład pierwszy z brzegu...
Relacje z każdej wizyty i podróży Pani Premier Szydło w kraju, przekazywane były przez "publiczne" media kilkanaście razy na dobę. Żeby Polacy mogli dowiedzieć się o wizycie Pani Szydło w izraelu, musiała rozbić się rządową "bryką" na żydowskiej ziemi. Nie jest już tajemnicą, że takich wizyt premiera, prezydenta i najwyższych urzędników państwa polskiego było i jest znacznie więcej.

W związku z tym pytam: Skąd ty Romek piszesz, z Antarktydy ?

Vote up!
5
Vote down!
-6
#1593402

Nie udawaj Greka.

Pytam - skąd wiesz, że knują, a nie skąd wiesz że rozmawiają z Żydami?

Vote up!
6
Vote down!
-3
#1593407

Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego "reprezentujący" interesy swojego narodu.
Pytam... Którego narodu ????...

https://www.youtube.com/watch?v=cOzhstifLsM

Vote up!
5
Vote down!
-6
#1593413

"...w jaki sposób możesz wiedzieć lepiej?"

Wystarczy posiadać sprawny aparat myślowy, zdolny do analiz, wiedzę, pracowitość, czego niedostatki są widoczne u Ciebie i stąd to Twoje bredzenie "trzy po trzy".

Vote up!
3
Vote down!
-1
#1593367

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Przepraszam, to do mnie ?

Vote up!
4
Vote down!
-6
#1593368

do kontrika

Vote up!
4
Vote down!
0
#1593372

"do kontrika"

I jak z takimi komentatorami, którzy nie potrafią ocenić do kogo skierowany jest komentarz, można prowadzić merytoryczną dyskusję?

Vote up!
4
Vote down!
-1
#1593374

"do kontrika"

I jak z takimi komentatorami, którzy nie potrafią ocenić do kogo skierowany jest komentarz, można prowadzić merytoryczną dyskusję?

Vote up!
3
Vote down!
-1
#1593375

"Przepraszam, to do mnie ?"

A ten cytat, który zamieściłem i do którego odniosłem się w komentarzu to był z Twojego komentarza?

Vote up!
2
Vote down!
-1
#1593373

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Napisz jeszcze kilka komentarzy na temat mojego pytania i bądź szczęśliwy.
Na koniec napisz, że z głupkiem nie rozmawiasz i podbuduj się ...

PS. A właśnie... Fajnie się z Tobą rozmawiało, "merytorycznie"...
Miłego dnia.

Vote up!
4
Vote down!
-6
#1593399

O jakie moje pytanie skierowane do Ciebie Ci chodzi, bo ja nie kierowałem do Ciebie żadnego pytania?

Vote up!
1
Vote down!
-2
#1593456

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Czytaj ze zrozumieniem...

Vote up!
2
Vote down!
-4
#1593461

Warto komentując wpisać @.... i sprawa jasna a nerwy niepotrzebne.

Reformować! To słowo NIE oznacza automatycznie zmian NA LEPSZE. Reform ci u nas dostatek! Ustawy są zmieniane, poprawiane nawet kilkukrotnie "reformowane" a prawników w sejmie tabuny!

Proste pytanie do komentujących ( projekt A. Dudy ) - czy swobodna w swoim działaniu większość konstytucyjna (in spe) miałaby Twoje poparcie wpisując do konstytucji przynależność Polski do UE?

Moja propozycja koniecznych zmian - obowiązujące referenda w ciągu kadencji jako konieczna kontrola władz w sprawach ważnych!

Wpisanie osobistej, karnej odpowiedzialności ( nie tylko tzw. politycznej czyli żadnej ) za działanie na szkodę państwa, za działanie na rzecz obcych interesów, za zdrady etc. albo.... przegonić Trybunał Stanu jako "ozdobnik" demokracji.

Ograniczenie immunitetów!

Ograniczenie przywilejów finansowych - brak składek ZUS przy wysokich emeryturach - sędziowie, prokuratorzy, służby mundurowe etc. / art.2 i 31 Konstytucji RP kłamstwem! /

Ile tego? Duuużo, bardzo dużo... gdybyśmy jako Naród mieli jakikolwiek wpływ na władze między wyborami ale nie mamy.

Vote up!
7
Vote down!
-5

CISZA

#1593385

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

 londyńczykom i  innym zdrajcom.

– „Dlaczego nie ma pokoju na Ziemi” ?–  mama Rothschildów odpowiada: „Gdyby moi synowie chcieli, by był pokój – to tak by było. Jednak na wojnie robi się znacznie lepsze interesy!”

– Mamy dobitnie pokazany system wartości żydowskich banksterów!

Jednocześnie należy wskazać na radykalny, antytrynitarny, antypapieski, zaciekle antykatolicki brytyjski protestantyzm. Tradycja anglosaskiego purytanizmu była i jest bardzo silnie przesycona judaizowaniem.

Anglicy przejęli żydowski mesjanizm: uznali się za następców Narodu Wybranego: „Anglożydów”, zaś królowie przypisywali sobie pochodzenie od rodu Dawida.

Tacy „święci mężowie” misyjnego anty-kościoła, jakim stały się Stany Zjednoczone, jak np. W. Wilson, F.D. Roosevelt, R. Reagan, itd., nie raz mówili, że „USA to naród wybrany przez Boga”, zwłaszcza gdy zachodziła potrzeba usprawiedliwienia amerykańskiego imperializmu.

Promowany jest stereotyp, że katolik to człowiek głupi, idiota. Ponad 95% Polaków przyznaje się do katolicyzmu.

Anglosaskie elity postrzegają i traktują Polaków en bloc jako ludzi głupich, jako pariasów! Jeżeli dołożymy do tego żydowskie podejście do gojów, że są „to zwierzęta na kształt ludzi”, to jakiekolwiek problemy etyczne znikają!

Czy wobec takiego Narodu warto być – w przypadku groźby wojny – lojalnym? To między innymi dlatego tak „łatwo” w historii najnowszej Anglosasi wielokrotnie, cynicznie zdradzali Polaków!

https://wprawo.pl/2019/06/03/kim-sa-polacy-dla-anglosaskich-elit-postscriptum-do-wywiadu-z-b-szefem-sluzb-specjalnych-lot-nad-kukulczym-gniazdem-5-5/

A jakby tego było mało...to jeszcze to:..to też należy do inwentarza  przyszłego "przyjaciela".

Prezydent USA Donald Trump w pozytywny sposób wypowiedział się na temat środowisk homoseksualnych. Jego zdaniem osoby LGBT wywarły wyjątkowy wpływ na naród amerykański, dlatego poinformował, że weźmie udział w „świętowaniu miesiąca dumy LGBT”.
 http://www.pch24.pl/donald-trump-wspiera-homoseksualistow-i-swietuje-miesiac-dumy-lgbt,68706,i.html#ixzz5psokrSkr
 

 

 

Vote up!
6
Vote down!
-8

Verita

#1593391

Z momentem gdy nazwałaś mnie zdrajcą " Romkowi (...) i innym zdrajcom" nie dopuszczam możliwości jakiejkolwiek  dyskusji z Tobą.

Vote up!
8
Vote down!
-3
#1593410

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Rfrnd, prjkty bywtlsk , prtsty, pdpsy....t żłsn pdryg bzbrnnych Plków.

W Plsc trzb dknć cd, żby przbć sę przz dw brry, którym tczyły sę prt: 5 prcntwy próg wybrczy w skl krj grmn dtcj fnnsw dl zbtnwng systm prtyjng.

W Plsc nmnkltry prtyjn bsdzją wszystk stnwsk pństww, któr trktwn są jk łp pltyczny stnwą przdmt prztrg pdczs tk zwnych &bdq;rzmów klcyjnych&rdq; w trkc frmwn rząd p wybrch.

Prcdr sągnął tką sklę, ż śmł mżn mówć zwłszczn pństw przz prt.

http://dkwsk.pl/ndx.php?ptn=cm_cntnt∓tsk=vw∓d=25586∓tmd=45

Vote up!
5
Vote down!
-8

Verita

#1593393

Jest takie powiedzenie:

"Są cztery rzeczy których nie można cofnąć: Kamień który został rzucony. Słowo które zostało powiedziane. Okazja której się nie wykorzystało. I czas który przeminął".

Pewnie jest więcej takich rzeczy.

Miarkujmy się w wypowiedziach oceniających osoby. Kieruję to do normalnych ludzi a nie do jakiś AOFI.

Verita - obraziłaś XL4.pl. Co o nim wiesz, co w jego wypowiedziach upoważniało cię do rzucenia oszczerstwa?

Vote up!
7
Vote down!
-3
#1593418

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Verita nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

 To on sobie tak zinterpretował  tytuł mojej wypowiedzi.....bo przyciśnięty do muru argumentami nie miał  szlachetniejszego   wyjścia.

Uważam go za naiwniaka, co mu powiedziałam wprost ...podobnie jak i innych , mądrych inaczej ,wymienionych w tytule.

Gdybym chciała go tak nazwać ...to bym to uczyniła bez owijania w bawełnę. Zdrajców, którzy chcą się kumać z amerykańskim   izraelem  jest multum w Polsce i ich dotyczył ten zwrot.

Tekst był skierowany bezpośrednio do wymienionych....i innych zdrajców.

A co o nim wiem? Wiem to co pisze i odnoszę się tylko do tego co pisze a nie do jego osoby.

Nowa wojna się zaczyna? Starsi panowie dwaj...nudzi się wam?

 

Vote up!
6
Vote down!
-7

Verita

#1593421

"Ku pamięci Romkowi , naiwniakom, Macierewiczowi londyńczykom i  innym zdrajcom."

Nie jestem adwokatem XL4.pl ale postawiłaś autora notki w jednym szeregu z naiwniakami, "londyńczykami" (czyli AOFI) i zdrajcami. To jest oczywiste.

Tekst: "Starsi panowie dwaj...nudzi się wam?" w jakim celu zamieściłaś? Mogę w odpowiedzi napisać: "stara kobieto nie masz co robić z nudów tylko wstawiasz jakieś teksty na blogu?" Pasuje ci?

 

Vote up!
5
Vote down!
-5
#1593425

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

N jst wżn czy m t psj czy n... Wżn jst tylk czy t jst prwd   czy m jkś sns.

N rzdzljc włs n czwr. Czpj sę lpj  pk, tj nwnj ndz wbrw ndz w tkstch Rmk...b t grźn dl Plsk.

Vote up!
4
Vote down!
-7

Verita

#1593426

takich zwrotów erystycznych bo to niczemu nie służy.

Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę ale opinie wyrażane na niepoprawnych.pl nie są groźne dla Polski. Przeceniasz ten portal.

 

Vote up!
3
Vote down!
-2
#1593430

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Verita

#1593431

Sprawa jest prosta. Ważne jest nie tylko to że ma się rację. Trzeba umieć tę rację przekazać. Rozumiesz?

 

Vote up!
4
Vote down!
-1
#1593435

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Verita

#1593436

.

Vote up!
4
Vote down!
-2
#1593438

Esej, doskonale z resztą napisany, wyraźnie wskazuje, że nie ma idealnych sojuszy. USA w obecnej sytuacji jest jednak dla Polski  opcją najwłaściwszą, o ile chcemy aby nasze ambitne plany się ziściły w przyszłości- mam tu głównie na myśli ideę Międzymorza, osiągnięcie niezależności energetycznej (przekop Mierzei) i generalnie rozwój gospodarczy. Wszystko ma jednak swoją cenę, zgodnie z regułą, iż nie ma związków naprawdę idealnych - są jedynie trochę lepsze i te gorsze. Ja biorę również pod uwagę fakt, że rozwój Polski nie jest dla USA bezpośrednim zagrożeniem, czyli USA nie patrzy na nas z punktu widzenia Niemiec i Rosji. Bylibyśmy zagrożeniem mając pozycję taką,  jaką mają obecnie Chiny, a do tego jeszcze nam bardzo daleko. Poza tym China stały się mocarstwem dzięki USA i kosztem USA. 

 

Pozdrawiam,

Vote up!
4
Vote down!
-2

AgnieszkaS

#1593494