Polska zapłakaną niewolnicą Unii

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

powiedział dzisiaj biskup Zawitkowski. Trafił w sedno.

Bp Józef Zawitkowski, pseud. ks. Tymoteusz (ur. 23 listopada 1938 r.) – biskup pomocniczy warszawski w latach 1990-1992, biskup pomocniczy łowicki w latach 1992-2013, obecnie biskup senior diecezji łowickiej, poeta, kompozytor (m.in. autor znanych pieśni kościelnych Panie dobry jak chleb oraz Abyśmy byli jedno, składał dzisiaj życzenia wiernym za pośrednictwem Radia Maryja.

Wyraził żal z powodu obecnej sytuacji w Polsce. Zrekapitulował, że Polska była kiedyś służebnicą Boga, a dziś jest tylko zapłakaną niewolnicą Unii.

Poeta i gorący patriota, trafił w sedno. Tak to jest, gdy wspaniałe wartości chrześcijańskie zamienia się na drobne szwindle europejskie (rzekome dopłaty, dotacje i granty dla niektórych - kosztem godności i wysiłku całego narodu).

Biskup był niedawno ciężko chory, przez miesiąc znajdował się w śpiączce, dziś dziękował wszystkim za modlitwy o uratowanie życia, ale jednocześnie wskazywał, że zapewne jego egzystencja dobiega kresu.

Tym więcej należy doceniać przenikliwość i odwagę jego oceny polskiej sytuacji.

Nie zajdziemy zbyt daleko "negocjując" z szalbierzami i oszustami w Europie i na świecie.

Parę cytatów z homilii bp. Zawitkowskiego:

"Boga trzeba słuchać, a nie ludzi. Wtedy zbyteczną będzie ustawa o aborcji, o eutanazji. Wystarczy „Nie zabijaj”. Nikogo i nigdy. Reszta jest od diabła. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. (Mt 7,1) Wierzącym nie trzeba ustawy, wystarczy sumienie. Trzeba rozliczyć afery, złodziejstwa bezbożnych, ale wystarczyłoby przykazanie: „Nie kradnij”. Nikogo nigdzie i nigdy. Zło trzeba rozliczyć do ostatniego szeląga. Ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie (por. Mt 5,18). Pan Bóg powiedział do nas „Nie cudzołóż”. Byliby ludzie piękni urodą czystego serca i czystych oczu, i czystą miłością, ale myśmy poplątali miłość z łajdactwem, małżeństwo z partnerstwem i tym grzechem zgnije współczesny świat".

"Chcemy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Polacy – mądrzy, bogaci i pobożni – popadli w niewolę, a Polskę wymazano z mapy Europy. Odpowiedź jest prosta: bośmy byli głupi i chwaliliśmy się naszymi grzechami – dumnym liberum veto, kłamstwem, warcholstwem, zdradą, złodziejstwem, pogardą dla chłopów, pychą i głupotą. Nie słuchaliśmy proroków, kiedy ks. Piotr Skarga wołał wobec króla, senatorów i dworu: „Nierządem Polska stoi! Lecz gdy się nie spodziejecie, pogruchoce was Pan Bóg, jako ten gliniany garniec!”".

"Często mówię w kościele słowa: pobożny i bezbożny. Za to drugie słowo obrażają się na mnie. Pobożny to ten, który żyje po Bożemu. Bezbożny żyje tak, jakby Boga nie było. Bezbożnym jest lepiej. Nie modlą się – bo nie ma Boga. Nie nawracają się – bo nie mają grzechu. Nie kłamią – ani w radiu, ani w telewizji. Nie kradną – czasem, tylko defraudują, ale afera nigdy się nie wyda, bo bezbożnych wspomagają bezbożni. Pani minister obroni pana ministra. Stąd w człowieku wierzącym może zrodzić się bunt, przecież Tobie, Boże, zaufałem, a Ty przyrzekłeś, że będziesz mi Ojcem".

"Nie mogą bezbożni uczyć nas wiary, nie mogą łajdacy uczyć moralności, nie mogą przestępcy stać na straży prawa. Prawnicy, uporządkujcie to! (…) Przychodzą czasy bezbożnych rządów nad światem. Będą bezbożne konstytucje, wszechmogące będą referenda, bezbożne będą współczesne Babilony i sądy. (…) A słuszność będą mieli ludzie zieloni na drzewach, którzy bronić będą owadów i płazów, patrząc jak giną dzieci. Czułość do zwierzątek będą posiadać w stopniu doskonałym i usprawiedliwiać będą zabójstwo nienarodzonych".

"Przysięgałem z Konopnicką i Nowowiejskim: "Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz", teraz sami sobie naplujemy. Nie będzie uchodźca rządził w moim domu, bo przysięgałem, że: "Twierdzą nam będzie każdy próg, tak nam dopomóż Bóg!" Więc przysięgi nie zmienię. A gdyby ktoś w moim domu krzyż zdjąć usiłował i dzieci nam germanił, to ten nie jest z Ojczyzny mojej. Dajcie nam żyć, pracować i modlić się spokojnie w rodzinnym domu, gdzie Panem jest Jezus, a Królową Jego Matka".

Pełen tekst życzeń tutaj:

]]>http://www.radiomaryja.pl/multimedia/zyczenia-bozonarodzeniowe-2018-6/]]>

 

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (17 głosów)

Komentarze

...gdyby wszyscy katolicy tak rozumieli wiarę katolicką.

Ale gdy posłuchają innego biskupa...który mówi..."  że Jezus przychodząc na ziemię, przebóstwił człowieczeństwo i dlatego każdemu człowiekowi należy się szacunek. – Ta dzisiejsza noc jest nocą miłości Boga do człowieka. Każdemu człowiekowi należny jest szacunek, dobre słowo, uśmiech, a czasem też trzeba podzielić się chlebem – mówił ks. bp Janiak.

Wtedy rodzą się wątpliwości .Przecież na szacunek trzeba sobie zasłużyć. On się nie należy każdemu z racji urodzenia się człowiekiem. Nie należy się on Hitlerowi ani Stalinowi.

Czy potrafisz mi wytłumaczyć te sprzeczności, Rebeliantko?

https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/204331,ratunkiem-dla-europy-i-swiata-jest-powrot-do-chrystusa.html

Verita

#1577498

Przykład:

https://www.gosc.pl/doc/934850.Bp-Zawitkowski-Nie-wolno-takich-ludzi-wybierac

"Teraz bezbożni stanowią prawa" - stwierdził w homilii bp Józef Zawitkowski.

Podkreślał, że Jan Paweł II był wielkim obrońcą życia i godności człowieka. Ocenił przy tym, że Polacy zapomnieli o Papieżu i nie wypełniają jego testamentu. "Polacy mają krótką pamięć. Zapomnieliśmy Papieża, wielkiego obrońcę życia i godności człowieka. Janie Pawle błogosławiony jak się to wszystko w tej Polsce zmieniło. Teraz bezbożni stanowią prawa" - mówił.
Biskup ubolewał nad tym, że w Polsce nie broni się życia. "To mówi Pan: nie zabijaj nigdy i nikogo, a Wy dyskutujecie Panowie o aborcji i eutanazji. Wy, którzy uczyniliście z nienarodzonych największy holokaust w historii świata. Obrońcy życia jesteście, czy barbarzyńcy? Nie będę wyliczał polskich grzechów przeciwko życiu, bo się wstydzę św. Józefa i Matki Boskiej, wstydzę się bł. Papieża, którego krew stoi na ołtarzu" - wołał.

#1577501

A prawa Boskie są deptane, a dzieci nienarodzone można zabijać, bo słupki poparcia ważniejsze.

I to ma być partia chrześcijańska, mówiąca Bóg Honor Ojczyzna, kłamiąca ludziom prosto w oczy.Więc jak Pan nasz i Bóg nasz Jezus Chrystus ma Polsce Błogosławić.

Dwóm panom nie można służyć. Zażydzony PiS-ie. A prawa Boskie to droga i kierunek, jakim Polska ma iść, a nie jaki, wykreowali starsi bracia w wierze, którą PiS podąża.

Pozdrawiam

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1577499

Syjoniści nie mają nic wspólnego z Żydami starotestamentowymi.

#1577502

Jakich zwał takich zwał, mogą być eskimośi. Dla mnie eskimos to eskimos, wróg nieubłagany Polski i Polaków.

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1577507

Określenie „starsi bracia w wierze" wskazuje na wspólne dziedzictwo wiary chrześcijan i wyznawców judaizmu, jakim jest Stare Przymierze. To wspólne dziedzictwo bywa również nazywane „wiarą Abrahama", ale wiadomo, że dotyczy ono także wiary innych patriarchów i proroków, a szczególnie Izaaka i Jakuba. Wierzyli oni bowiem, tak jak my, w jedynego, osobowego Boga, który objawia się w czasie, czyli w historii. Wierzyli, że Bóg daje człowiekowi życie i powołuje go, a zadaniem ludzi jest odpowiedź na to Boże wezwanie, a więc podjęcie zadania, za którego realizację stajemy się odpowiedzialni. Niektórzy teologowie twierdzą, że nie można żydów uważać za starszych braci w wierze. Taki pogląd głosił np. nieżyjący już ksiądz Michał Poradowski, profesor Katolickiego Uniwersytetu w Santiago de Chile, podkreślając, że religia żydowska jest wiarą w Boga jednoosobowego, chrześcijanie zaś wierzą w Boga w Trójcy Przenajświętszej.

Jan Paweł II jednak kilkakrotnie w czasie swego pontyfikatu tak ich nazywał. Podczas jednej z audiencji generalnych, 28 kwietnia 1999 r., stwierdził, że dialog międzyreligijny obejmuje w szczególny sposób „naszych starszych braci", a 23 marca 2000 r. w czasie spotkania z rabinami Izraela powiedział: „jesteście naszymi starszymi braćmi".

Zainicjował również wiele działań na rzecz dialogu z wyznawcami judaizmu. Wystarczy przypomnieć, zew 1986 r., jako pierwszy papież w dziejach Kościoła, przekroczył próg świątyni żydowskiej, przybywając na spotkanie wspólnoty judaistycznej w rzymskiej Synagodze Większej, oddalonej 2 km od Watykanu. Dla jednych ta wizyta była powodem do dumy, dla drugich - przyczyną zgorszenia zarówno wśród katolików, jak i żydów. Pamiętamy również jak kilkanaście lat później, podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej, pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie, drżącą ręką wkładał kartkę z modlitwą. Wyraził wówczas żal za winy chrześcijan wobec żydów, wskazując na nasze wspólne korzenie religijne.

PS

https://embassies.gov.il/warsaw/AboutIsrael/history/Pages/historia-w-datach.aspx

Pozdrawiam

casium

#1577520

W przemówieniu w synagodze rzymskiej Jan Paweł II powiedział: „Religia żydowska nie jest dla naszej religii «zewnętrzna», lecz w pewien sposób «wewnętrzna». Mamy zatem z nią relacje, jakich nie mamy z żadną inną religią. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”.

    W przekładach tego przemówienia wyrzucono słowa „w pewien sposób”, na skutek czego formuła stała się bezwarunkowa. I to jest właśnie ów wielki teologiczny błąd, który oznacza poważne zafałszowanie wypowiedzi papieskiej i wypaczenie samych podstaw teologicznych relacji chrześcijańsko-żydowskich.

Zbliżenie z Żydami i ich religią nie może polegać na prawieniu tanich komplementów, ani tym bardziej na ignorancji czy wypaczaniu nauczania chrześcijańskiego. Musi polegać na prawdzie!

http://www.bibula.com/?p=50286

Verita

#1577523

Joseph Ehrenkranz, ortodoksyjny rabin i dyrektor Centrum Porozumienia Chrześcijańsko-Żydowskiego przy Sacred Heart University w Connecticut, nazwał Jana Pawła II „chasydem”, „cadykiem” („świętym”) i „moim rebe”. Jako człowiek, który w dzieciństwie przeżył Zagładę, jestem zaszczycony możliwością napisania eseju poświęconego świętości tego papieża, będącego najbardziej wpływowym przywódcą duchowym naszych czasów. Mój tekst przedstawi Jana Pawła II jako świętego z perspektywy żydowskiej.

Pozdrawiam

casium

#1577524

piękne dzięki za uzupełnienie.

Ja już nie mam siły tłumaczyć tego zafałszowania.

http://sanctus.pl/index.php?id=1479&module=aktualnosci

Cytuję ks. Chrostowskiego:

Współczesny judaizm, czyli judaizm rabiniczny bądź talmudyczny, jest traktowany przez większość chrześcijan, co gorsza przez wielu teologów chrześcijańskich, jako religia Starego Testamentu. Sądzą oni, że współczesna religia żydowska jest kontynuacją religii biblijnego Izraela. W związku z tym twierdzą, że stanowi proste przedłużenie wiary i pobożności Starego Testamentu, co sprzyja traktowaniu chrześcijaństwa jako swoistej na nim narośli. Tymczasem, o czym doskonale wiedzą Żydzi, a często nie chcą wiedzieć teologowie chrześcijańscy, współczesny judaizm nie jest zwyczajną kontynuacją religii biblijnego Izraela! Na jej glebie wyrosły dwie religie: ta, która uznała Jezusa za Mesjasza, czyli chrześcijaństwo, oraz ta, która tego nie uczyniła i w dużej mierze ukształtowała się w konfrontacji z chrześcijaństwem, czyli judaizm rabiniczny. Dość paradoksalnie judaizm rabiniczny okrzepł i rozwinął się już po zaistnieniu chrześcijaństwa, a także w opozycji do niego. Ten paradoks historyczny ma ogromne konsekwencje teologiczne. Obie religie polegają na Starym Testamencie i w równym stopniu nie mogą się bez niego obyć! Dziedzictwo biblijnego Izraela to nie tylko dziedzictwo żydowskie, lecz w najpełniejszym tego słowa znaczeniu także dziedzictwo chrześcijańskie. Bezwarunkowe uwypuklanie „starszeństwa” wyznawców judaizmu prowadzi do zupełnego wydziedziczenia wyznawców Chrystusa z tej życiodajnej gleby, jaką również dla nas stanowi Stary Testament.

W grę wchodzą też inne przesłanki. „Starsi bracia” oraz „starsi bracia w wierze” to dwa wyrażenia, które weszły do obiegu podczas pontyfikatu Jana Pawła II, lecz nie miały precedensu w wielowiekowym nauczaniu Kościoła. Powstaje pytanie: jakie są ich źródła oraz jak należy je poprawnie rozumieć? Znamienne, że im mocniej katolicy wskazywali, że wyznawcy judaizmu są naszymi „starszymi braćmi”, tym mocniej oni odżegnywali się od tej formuły. Nie znam nikogo reprezentatywnego po stronie żydowskiej, kto by głośno i z równą siłą przyznawał, że chrześcijanie są „młodszymi braćmi” żydów. Ta powściągliwość wynika przede wszystkim z utrwalonego żydowskiego spojrzenia na chrześcijaństwo, które nadal pozostaje bardzo nieprzychylne. Jednym ze skutków tego stanu rzeczy jest fakt, że w ujęciu żydowskim nie traktuje się chrześcijan jako bratnich wyznawców wiary w jedynego Boga. Tego spojrzenia nie wolno lekceważyć, bo jeżeli formuła tak chętnie powtarzana przez część chrześcijan ma istotne znaczenie teologiczne i ma służyć zbliżeniu wyznawców obu religii, to powinna być dobrze zrozumiana, zaakceptowana i upowszechniana przez obie strony.

I jeszcze to:

Zbliżenie z Żydami i ich religią nie może polegać na prawieniu tanich komplementów, ani tym bardziej na ignorancji czy wypaczaniu nauczania chrześcijańskiego. Musi polegać na prawdzie! W przeciwnym wypadku nie przynosi pożytecznych rezultatów, a tylko deformację, która w naszych czasach stanowi przejaw judaizacji chrześcijaństwa, równie niebezpiecznej jak tendencje judaizujące, które miały miejsce w pierwszych wiekach, zwalczane przez Ojców Kościoła oraz apologetów i pisarzy wczesnochrześcijańskich. W tym miejscu warto przytoczyć słowa św. Ignacego z Antiochii: Jest rzeczą bezsensowną mówić o Jezusie Chrystusie i zarazem żyć po żydowsku, ponieważ to nie chrześcijaństwo przyjęło judaizm, lecz judaizm chrześcijaństwo, w którym zgromadzili się wszyscy ludzie wierzący w Boga” („List do Magnezjan”, VIII, 3).

#1577537

Polecam wypowiedzi ks. Chrostowskiego.

#1577538

Nie przyszłoby mi do głowy by polemizować z ukochanym Janem Pawłem II.

Polecam wypowiedź ks. Ryszarda Gronia: "PRZEŁOMOWY PAPIEŻ —JANA PAWŁA II WKŁAD W POLEPSZENIE RELACJI CHRZEŚCIJAN Z ŻYDAMI".

https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THO/rg_jp2-judaizm.html

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_28041999.html

Ks. Chrostowskiego należy czytać ze zrozumieniem. Ks. Chrostowski rozszerza w sposób bardzo przystępny słowa błogosławionego JP II. Dotyczy to części: "Braterstwo wierzących", które wyświetla część "Starsi bracia (w wierze)", gdzie NIE jest użyte w kontekście (...). Braterstwo wierzących określa spór jednoznacznie cyt. "Przywilej „starszeństwa” ma jednak miejsce w obrębie chrześcijaństwa. Stało się to widoczne, gdy do wyznawców Chrystusa pochodzenia żydowskiego dołączało się coraz więcej ochrzczonych pochodzenia pogańskiego. „Starszymi braćmi” chrześcijan rekrutujących się spośród „narodów”, czyli dawnych pogan, są zatem chrześcijanie pochodzenia żydowskiego! (...)"

https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IR/niedziela201603-zydzi.html

PS

Zarzucanie Janowi Pawłowi II cyt. "Zbliżenie z Żydami i ich religią nie może polegać na prawieniu tanich komplementów, ani tym bardziej na ignorancji czy wypaczaniu nauczania chrześcijańskiego. Musi polegać na prawdzie!" - to niegodziwość wielka. Część Polaków zapomniała o przesłaniach JP II - świętego Kościoła katolickiego... niestety!

Pozdrawiam pięknie

casium

#1577560

Istnieje wiele powodów, dla których Jan Paweł II był tak kochany przez współczesny świat.

Główną przyczyną był moim zdaniem centralny aspekt jego „nowej ewangelizacji” – nowe podejście, będące w istocie odejściem od głoszenia trudnej prawdy, której nauczanie czyniło przedsoborowych papieży tak niepopularnymi.

Mimo tego....

“(…) każdy, kto prawdziwie wyznaje Wiarę Katolicką nie może: między innymi...

ˇ całować Koranu, muzułmańskiej “świętej księgi”;

ˇ utrzymywać, że wszyscy ludzie zjednoczeni są z Chrystusem jedynie na mocy Wcielenia;

ˇ twierdzić, że wszyscy ludzie są zbawieni;

ˇ twierdzić, że jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół jest obecny, wraz ze wszystkimi swoimi istotnymi elementami, w niekatolickich sektach;

ˇ twierdzić, że Kościół katolicki pozostaje w łączności z niekatolickimi sektami;

ˇ twierdzić, że właściwie kierowanym społeczeństwem jest takie, które pozostawia wyznawcom wszystkich religii swobodę w wyznawaniu, praktykowaniu i propagowaniu swoich przekonań;

ˇ twierdzić, że zstąpienie Naszego Pana do piekieł oznacza, po prostu, że został On pogrzebany;

ˇ uczestniczyć we wszystkich formach niekatolickich nabożeństw, włączając w to nabożeństwa luterańskie, żydowskie, hinduistyczne, Indian amerykańskich, Polinezyjczyków, aby wspomnieć tylko niektóre;

ˇ dozwalać na ohydę, jaka miała miejsce w Asyżu, kiedy to złoty posążek Buddy został umieszczony na ołtarzu, w kościele katolickim, i był okadzany przez buddyjskiego mnicha;

ˇ pozwalać na ekumeniczne obrzydliwości zawarte w Dyrektorium Ekumenicznym;

ˇ aprobować świętokradztwo wobec Najświętszego Sakramentu dozwalając niekatolikom przyjmować ten sakrament; ˇ wspierać i propagować bluźnierczą i heretycką eklezjologię, podług której Kościół katolicki nie jest tożsamym z Kościołem Chrystusowym, — lecz jedynie w nim trwa.

— Ta heretycka doktryna została ogłoszona przez Sobór Watykański II w konstytucji Lumen Gentium, a jej heretyckie znaczenie Jan Paweł II podtrzymywał wielokrotnie, szczególnie w Dyrektorium Ekumenicznym; ˇ twierdzić, że muzułmanie i katolicy czczą tego samego Boga; ˇ publicznie aprobować Wspólną deklarację o usprawiedliwieniu, która zawiera wiele wyraźnych herezji i całkowicie przeczy uroczystemu nauczaniu Soboru Trydenckiego w kwestii usprawiedliwienia”.

https://forumdlazycia.wordpress.com/2017/10/22/tajemnica-popularnosci-jana-pawla-ii-cz-i-john-vennari/ https://forumdlazycia.wordpress.com/2014/08/04/herezje-karola-wojtyly-jana-pawla-ii/ https://forumdlazycia.wordpress.com/2012/07/03/jan-pawel-ii-wielki-adrian-nikiel/

Verita

#1577561

Verita.

Powielasz ułamek antypapieskich treści prezentowanych przez Antykościół Vaticanum, Kościół Jana Kantego z USA, Sancta Missa, Tridentina, itp. Zwijanie dokonań JP II dokonuje się poprzez manipulację i stosowanie czarnej propagandy.

Jak się napisało "A" należy napisać "B" i dokonać samookreślenia?

Ja stoję murem za  Janem Pawłem II !

Pozdrawiam

 

casium

#1577562

To jest prawda.  Natomiast uczucia i emocje nie służą poznaniu PRAWDY. Kochając JPII możesz się minąć z Bogiem.

https://gloria.tv/video/xraHME8Gxhnq2B44egGLzB8Ep

Ponadto Uwaga ! Podmieniają nam Kościół i prawie nikt tego nie widzi.

Kupczą prawdą, za cenę zdobycia przychylności ogółu.

https://gloria.tv/video/LPkUXd9trku614Xs8PtsfrJm9

Verita

#1577593

Ks. T. G. nie raz przegiął w swoich wypowiedziach. W 2017 r. władze KUL wydały oświadczenie, że „wypowiedzi ks. prof. T. G. są wyrazem jego indywidualnych poglądów o charakterze pozanaukowym, za które bierze pełną odpowiedzialność, a osoby urażone tymi wypowiedziami powinny zostać przez niego przeproszone. Władze uczelni odcinają się od tych wypowiedzi…

W odpowiedzi na list Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów 16 listopada 2018 zostało wydane oświadczenie podpisane przez rzeczników KUL i lubelskiej kurii, w którym jasno stwierdzono, że „Arcybiskup Metropolita Lubelski i Rektor KUL uznają przytoczone w piśmie wypowiedzi ks. prof. T. G. za niedopuszczalne”.

*

Wędrując w Internecie wyszukujesz rzeczy mądre, ale także mądre inaczej. Uważaj bo kładka jest chybotliwa i możesz utracić rozsądek. Diabeł objawia się w różnych postaciach i prowadzi na manowce :-))

Tobą targają emocje - ja na sprawy patrzę okiem chłodnym. Kto się minie z Bogiem wyjdzie na posłuchaniu u świętego Piotra. 

Kończąc jałowy spór o wyniesionego na ołtarze Karola Józefa Wojtyłę świętego Kościoła katolickiego posłużę się aforyzmem ks. Józefa Tischnera: "Góralska teorii poznania, mówi, że są trzy prawdy świenta prawda, tys prowda i gówno prowda". Każdy ma swoją.

casium

#1577596

To nie jest jałowy spór...ani to nie jest gówno prawda.

Wypada się douczyć...jak papiestwo buduje NWO...nawet jak się stoi murem....może to być mur wieży Babel.

https://www.youtube.com/watch?v=4giJZENbGVY

Verita

#1577613

To poniższe: „Arcybiskup Metropolita Lubelski i Rektor KUL uznają przytoczone w piśmie wypowiedzi ks. prof. T. G. za niedopuszczalne”,

to stanowisko rzeczników z 17.11.2018, a nie arcybiskupa, ani rektora KUL.

https://www.m.pch24.pl/pospieszna-odpowiedz-archidiecezji-i-kul-na-zarzuty-wobec-wybitnego-filozofa,64221,i.html

Cytuję:

Werdykt bez dochodzenia

Agresywny list Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów doczekał się błyskawicznej odpowiedzi ze strony lubelskiej kurii oraz KUL. Z oświadczenia podpisanego przez ks. dr. Adama Jaszcza, rzecznika archidiecezji oraz dr Lidię Jaskułę, rzecznik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wynika, że obie instytucje jeszcze przed rozmową z adresatem oskarżeń podzielają zarzuty sformułowane wobec księdza profesora.

-------------------

Poza tym:

https://naszdziennik.pl/polska-kraj/203271,list-otwarty-do-polskiej-rady-chrzescijan-i-zydow.html

https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,36564,polska-rada-chrzescijan-i-zydow-odrzuca-zaproszenie-ks-guza-do-debaty-naukowej-o-mordach-rytualnych.html

https://www.pch24.pl/polska-rada-chrzescijan-i-zydow-odmawia-udzialu-w-debacie-z-ks--prof--tadeuszem-guzem,64617,i.html

http://kontrrewolucja.net/kosciol/ks-isakowicz-zaleski-w-obronie-ks-prof-guza

https://wrealu24.pl/list-otwarty-ks-prof-guza-do-polskiej-rady-chrzescijan-i-zydow/

#1577668

wielu teologów popełnia błędy, o których piszesz. Tylko, że JP II nie ma z tym nic wspólnego.

Naprawdę uważasz, że JP II twierdził, że muzułmanie i katolicy czczą tego samego Boga, lub, że papież sprawdzał co stoi i po co na ołtarzu w Asyżu?

#1577665

Tolerancja to za mało, bo ważna jest też miłość do braci wierzących inaczej, ale w tego samego Boga" - mówił Jan Paweł II do wiernych w kościele ewangelickim Świętej Trójcy w Warszawie w 1991 r.

Miał świadomość, że nauka tej miłości to długa i żmudna droga, również dla Polaków.

Kiedy w marcu 2000 r. Jan Paweł II pomodlił się pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie, a w karteczce wsadzonej w szczelinę muru prosił o przebaczenie win chrześcijan względem starszych braci w wierze, wiadomo było, że nastąpiła nowa era we wzajemnych stosunkach. - Elie Wiesel, żydowski pisarz, twórca terminu Holokaust i przez wiele lat krytyk Kościoła katolickiego, stwierdził: papież mnie zmienił - wspomina bp Pieronek.

Mówił do nich nie tak, jakby chciał ich nawracać, ale z szacunkiem dla ich kultury i wiary. Dziś takie podejście jest oczywiste, ale wtedy to był wstrząs, że tak można - także dla nas, w Polsce. Wtedy w ogóle się o islamie nie rozmawiało, kto w ogóle wiedział na czym to polega? A papież uznał, że to jest potrzebne, więc i my siłą rzeczy zainteresowaliśmy się tym - wspomina Wojciech Bonowicz, dziennikarz "Tygodnika Powszechnego", który jako nastolatek oglądał relacje z tego spotkania.

https://gazetakrakowska.pl/jan-pawel-ii-i-inne-religie-nauczyl-szanowac-zydow-i-muzulmanow/ar/3415415

https://www.youtube.com/watch?v=4giJZENbGVY

Verita

#1577673

Ks. Chrostowski nie zarzucał JPII ignorancji ani tanich komplementów pod adresem Żydów. To jakieś nieporozumienie.

Cytowana przeze mnie wypowiedź miała innych adresatów.

#1577663

Komentarzy w pionie wiele,

Więc wybiegłam ciut przed szereg.

Ele mele zjem morele

Z opery na sześć fajerek.

*

Rebeliantko moja droga

W Nowym Roku życzę Tobie

Dużo zdrowia, łask od Boga

A umiaru... życzę sobie.

Z wyrazami szacunku

casium

#1577693

i wzajemnie wielu Błogosławieństw Bożych w Nowym Roku.

#1577718

Nie powinno specjalnie dziwić nikogo

Zgorszeniem jest że pasterze ulegają

I podążają do piekła prostą drogą

 

Przykład idzie z góry i jest wzorcem wołu

Dlatego niewielu potrafi odróżnić

Patrząc od spodu zasłoniętego stołu

Jakby żyli biedni w nieskończonej próżni

Pozdrawiam

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#1577509

Rozziew między Pasterzami zauważamy w świątecznych homiliach. Dlatego niepokorne owieczki w skrajnych przypadkach zauważają:

"bloop 25.12.2018, 13:10

A we flaszce już dno widać..."

casium

#1577522

co chcesz powiedzieć przez ten komentarz.

#1577539

znamy receptę. To modlitwa za kapłanów, tych, którzy błądzą. 

Bo wielu przecież jest wspaniałych. Większość jest OK.

#1577541

By zło nie należało do ich bliskich

Tak czynię by byli nam pasterzami

Nie tylko w Świątyni lecz  między nami

Pozdrawiam

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#1577547

Biskup Józef Zawitkowski przebudził się by, sam stojąc na progu życia wiecznego, udzielić Polsce no chyba już ostatniego namaszczenia.

#1577529

Raczej stanowczej przestrogi.

#1577540

"Dobra zmiana" jest tak dobra , że nic sobie z przestróg nie robi.

Słuszną linię ma nasza partia. Aborcji nie zakaże i kropka

Polska pod rządami partii rośnie w siłę, a pomimo pewnych przejściowych trudności, odnosimy sukces za sukcesem.

„Możemy z ufnością patrzeć w przyszłość, idziemy bowiem słuszną drogą, posiadamy pewnych przyjaciół i wiernych sojuszników”. Kto narzeka, jątrzy i krytykuje władzę, ten albo należy do wywrotowego obozu totalnie niekonstruktywnej opozycji, albo jest szlachetnym, ale infantylnym naiwniakiem.

Ostatnio tego typu przekaz wybrzmiał z ust Michała Karnowskiego – gościa Klubu Ronina, który swoje przemyślenia opublikował także na portalu wPolityce. Narracja z podziałem na krystalicznie dobry PiS, doszczętnie złą totalną opozycję oraz zdziecinniałych i kompletnie nierozumiejących rzeczywistości prawicowych krytyków „dobrej zmiany” pojawiła się także w tygodniku „Sieci”.

http://www.pch24.pl/sluszna-linie-ma-nasza-partia--aborcji-nie-zakaze-i-kropka,64746,i.html#ixzz5auzP6Cfd

Verita

#1577557