Komu przeszkadza polski ksiądz na Ukrainie?

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Świat

Ks. dr Wiesław Pęski, pallotyn, budowniczy świątyni Chrystusa Króla Wszechświata w Kijowie, świetny organizator, opiekun Rajdu Katyńskiego na terenie Kijowszczyzny, pasjonat historii Kresów, oddany wiernym duszpasterz, otrzymał 3-letni zakaz wjazdu na Ukrainę (do lutego 2021 r.). Sprawa jawi się jako niezrozumiała i wysoce krzywdząca.

 

Ponad 20 lat posługi na Ukrainie

Ks. Pęski wyjechał na Ukrainę prawie zaraz po święceniach kapłańskich w 1996 roku. Najpierw posługiwał w Odessie, a potem przez 2 lata pod Żytomierzem. Wszędzie okazywał się być dobrym kapłanem, przyciągającym ludzi do Kościoła i sprawnym organizatorem. W Nowym Zawodzie odzyskał plebanię, w Dubowcu udało się kupić dom pod kaplicę, w Bolarce zabezpieczyć działkę pod kaplicą przed przejęciem jej na stację benzynową.

W 1999 roku skierowano go do Kijowa do parafii „Chrystusa Króla Wszechświata” i na studia w zakresie psychologii na Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym. Kijowska parafia początkowo funkcjonowała w mieszkaniu na 6. Piętrze (w jednym pokoju - sypialnia, w drugim – ołtarz, gdzie odprawiano Mszę Świętą). Potem było pomieszczenie w budynku kultury, zaadaptowane na kaplicę, i kolejne – dla katechez i nauki języka polskiego. W tych warunkach parafia funkcjonowała do września 2008 r., gdy nagle wypowiedziano odnajmowane lokale.

W tym czasie ks. Pęski był już znaną osobą publiczną. Po ukończonych w 2004 r. z wyróżnieniem studiach psychologicznych rozpoczął współpracę z ukraińską państwową stacją telewizyjną „Kultura”, gdzie powstało ponad 30 autorskich programów pod nazwą „Pod znakiem Maryi”. Współpracował też z ze współczesnymi artystami ukraińskimi, którzy podczas organizowanych dla nich plenerów, stworzyli kolekcję 115 obrazów, objętych wspólną nazwą „Świątynie katolickie i pamiątki historyczne oczami artystów ukraińskich”.

W 2007 r. ks. Pęski był inicjatorem Międzynarodowego Sympozjum poświęconego terapii uzależnień i współuzależnień oraz profilaktyce. W tym czasie pisał też pracę doktorską o formowaniu świadomości moralnej młodzieży. Ukończył ją w 2009 roku. Ponadparafialna działalność ks. Pęskiego niewątpliwie ułatwiła mu znalezienie nowego miejsca dla parafii – działki ze starym domkiem i stolarnią, którą wkrótce pallotyni wykupili. Teren uporządkowano i zaadaptowano do potrzeb kościelnych. W 2014 roku rozpoczęto budowę Ośrodka p.w. Chrystusa Króla Wszechświata.

Ks. Wiesław Pęski odpowiadał za znajdowanie środków na budowę, jej organizowanie i prowadzenie. W ciągu trzech lat udało się wybudować całą bryłę projektu (1300m2), w głównych zarysach przygotować świątynię, wykończyć i wyposażyć mieszkania dla kapłanów oraz pomieszczenia duszpasterskie. Na wiosnę 2017 r. Ks. Wiesław zaczął mówić o swojej gotowości do głoszenia konferencji i rekolekcji na temat Chrystusa Króla. Ale w tym czasie zaczęły się nieprzewidziane trudności, być może mające źródło w tym, iż ks. Pęski jest polskim patriotą.

 

Projekt Ośrodka pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kijowie

 

Troska o kresowe dziedzictwo

Jak napisano na internetowej stronie parafii: „Stoimy przed ogromnym wyzwaniem – mamy wybudować ośrodek parafialny ze świątynią w centrum, gdzie można będzie odradzać katolickie i polskie tradycje Kijowa i zaradzić wielu potrzebom duchowym i kulturalnym „odważnych” i „ukrytych” Polaków w Ukrainie. Historia zobowiązuje. Mamy ten atut, że nasza działka choć jest niewielka, to stanowi własność prywatną i nie budzi niepokojów. Sztuką jest tylko znaleźć Polaków, którzy włączą się w powstanie takiego „Domu Spotkań Polaków”, gdzie można będzie rozwijać się duchowo, odbudowując poczucie swojego udziału we wspaniałych polskich tradycjach Kijowa i Ukrainy”.

W parafii podkreślano zawsze, że Kijów to miasto, w historii którego niemal od początku byli obecni Polacy, katolicy. Poczynając od Rusi Kijowskiej poprzez odrodzenie Kijowa po najazdach tatarskich w XIV w., potem czasy Rzeczpospolitej, gdy powstało m.in. kilka świątyń i klasztorów katolickich, czasy po powstaniu Chmielnickiego, gdy próbowano odrodzić miasto i okres pod imperium rosyjskim, gdy ludność polska odgrywała poważną rolę w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym Kijowa.

ze strony internetowej: „Oni byli i są częścią jego wspaniałości i rozkwitu... częścią jego upadków i zniszczeń. Polacy umierali razem z Kijowem i razem z nim się odradzali, nigdy nie stali na uboczu jego dziejów, na odwrót: kochali to miasto, bronili od zniszczeń i tworzyli go”. Kijów był jednym z najważniejszych ośrodków polskości na dawnych wschodnich ziemiach przedrozbiorowej Polski. Polacy tu stanowili elitę społeczną i intelektualną. Józef Ignacy Kraszewski tak opisywał swoją podróż do Kijowa w II poł. XIX wieku: „Na ulicach... polski język słychać co chwila; we wszystkich magazynach, sklepach, hotelach, restauracjach...; księgarnie polskie są tu ogromne; teatr, choć przyjechał w środku lata, interesy robił dobre; firm polskich mnóstwo...; dzięki pracy i roztropności, dzięki zamożności i solidarności, stanowimy żywioł poważny”.

 

Opieka nad Rajdem Katyńskim

Ks. Pęski był również przyjacielem i opiekunem motocyklistów z Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego w czasie ich pobytów w Kijowie.

Towarzyszył też często motocyklistom w innych miejscach, jak choćby podczas X Zlotu Gwiaździstego "Jasna Góra 2013" im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego. W wygłoszonej podczas Mszy Świętej homilii mówił:

"Przybywamy pielgrzymkowo, bo wiemy, że potrzebujemy opieki Matki Bożej. Wiemy, że życie przynosi wiele trudów, wiele niebezpieczeństw, zwłaszcza na motocyklach. Także to mądre i święte, że do niej przybywamy pielgrzymkowo, a nie zabawowo, że pragniemy, by u jej stóp były złożone wszystkie dni sezonu".

 

Ks. W. Pęski i W. Węgrzyn, komandor Rajdu Katyńskiego (już nieżyjący) 2015 r.

W Bykowni, znajdującej się na terenie parafii Chrystusa Króla Wszechświata, celebrując uroczystą Msze Św. dla motocyklistów, podkreślał, iż opieka nad Bykownią to jest wielki zaszczyt, ale też i wezwanie. „Ze wszystkich swoich sił i możliwości będziemy się starać godnie czcić pamięć tych, co tam spoczywają. Będziemy się starać, by o tym miejscu dowiedziało się coraz więcej osób. Pierwsze kroki w tym kierunku już są zrobione. Stworzyliśmy o Bykowni dwa filmy w latach 2005 i 2006, które były transmitowane na ukraińskim państwowym kanale „Kultura”. Mamy nadzieje, że znajdą się ludzie, którzy dzięki nam dowiedzą się o tej zapomnianej Golgocie i swoją pamięcią i modlitwą oddadzą cześć tym, którzy znaleźli tu swój ostatni spoczynek”.

 

Ratunek dla świata w Chrystusie Królu

Ks. Pęski zawsze podkreśla, że jego działalność organizatorska to tylko służba w budowie Królestwa Chrystusowego na ziemi. Świątynie nie są najważniejsze. Najważniejsze jest, aby Chrystus miał najistotniejsze miejsce w życiu społecznym, co – niestety – nie dzieje się współcześnie. Wprost przeciwnie.

Jak pisał Św. Jan Paweł II: “Jedną z przyczyn gaśnięcia nadziei jest dążenie do narzucenia antropologii bez Boga i bez Chrystusa. Taki typ myślenia doprowadził do tego, że uważa się człowieka za “absolutne centrum rzeczywistości, każąc mu w ten sposób wbrew naturze rzeczy zająć miejsce Boga, zapominając o tym, że to nie człowiek czyni Boga, ale Bóg czyni człowieka. Zapomnienie o Bogu doprowadziło do porzucenia człowieka” i dlatego “nie należy się dziwić, jeśli w tym kontekście otworzyła się rozległa przestrzeń dla swobodnego rozwoju nihilizmu na polu filozofii, relatywizmu na polu teorii poznania i moralności, pragmatyzmu i nawet cynicznego hedonizmu w strukturze życia codziennego”. Podobnie przestrzegał papież Pius XI: “…kiedy zastanawialiśmy się nad najważniejszymi przyczynami tych nieszczęść, jakie przygniatają ludzi i z nimi się zmagają, wówczas otwarcie wskazaliśmy, iż tego rodzaju nawałnica zła nie tylko dlatego nawiedziła świat, ponieważ bardzo wielu ludzi usunęło Jezusa Chrystusa i Jego najświętsze prawo z własnych obyczajów i życia prywatnego, rodzinnego i publicznego; lecz także i w przyszłości nie zajaśnieje pewna nadzieja stałego pokoju między narodami, dopóki tak jednostki, jak państwa stronić będą i zaprzeczać panowaniu Zbawcy Naszego”.

 

Ks. W. Pęski podczas sympozjum nt. Społeczne panowanie Chrystusa Króla

 

 

Władze polskie powinny pomóc

Jak podał w oficjalnym komunikacie biskup diecezji kijowsko-żytomierskiej Witalij Krywicki, władze Ukrainy zarzucają księdzu W. Pęskiemu „regularne wypowiedzi antyukraińskie”. Podkreślił, że przykry jest fakt, że o zakazie wjazdu na Ukrainę zarówno Kościół, jak i sam zainteresowany dowiedzieli się dopiero z mediów

Stanowisko władz jest całkowicie niezrozumiałe. Zarzut antyukraińskich wypowiedzi księdza jest po prostu kłamstwem. Ks. Pęski służył i budował na Ukrainie z ogromnym zaangażowaniem ponad 20 lat. Zawsze podkreślał, jak wspaniałych miał parafian i jak ceni sobie ludzi, z którymi studiował bądź współpracował w sprawach publicznych. W jego wypowiedziach nie tylko nie sposób doszukać się akcentów antyukraińskich, ale charakteryzuje je wręcz ogromna serdeczność i troska o ukraińskie społeczeństwo, zmagające się przecież z wieloma trudnościami.

Być może historia Kresów się powtarza, być może zarzucanie ks. Pęskiemu antyukraińskości jest – niestety - potwierdzeniem tego, że Polacy na Ukrainie nie mogą się czuć bezpiecznie. Polskie władze nie powinny być bezczynne wobec zakazu wjazdu ks. Pęskiego na teren Ukrainy.

Artykuł opublikowałam w "Aspekcie Polskim" Nr 243

 

 

 

"Aspekt Polski", Nr 243, kwiecień 2018, str. 4

 

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (16 głosów)

Komentarze

Prawdzie !!!!!!!!

24+

#1563540

Słuszne podsumowanie.

#1563545

Polacy byli i są dalej obdarzani nienawiścią.

Wystarczy być Polakiem aby być "anty ukraińskim" wg Ukraińców, tak uważam.

Nasze władze... no cóż, nie spodziewam się jakiejkolwiek obrony dla tego wspaniałego Księdza i tak jak piszesz obawiam się o losy naszych tam na Ukrainie.

Dobrze, że napisałaś o tym skandalicznym wydaleniu!

 

Pozdrawiam :)

Astra - Anna Słupianek

#1563544

dzięki za docenienie.

Ksiądz jednak podkreśla swoje dobre relacje z kijowskimi parafianami. To ukraińskie władze prowadzą coraz bardziej antypolską politykę.

#1563546

i pewnie bardzo chce w to wierzyć.

Może nie doczytałam ale chyba nie bardzo chcą bronić swojego Księdza... albo... się boją niestety :(

Astra - Anna Słupianek

#1563549

To wydalenia ma wiadomy kontekst.

Pamiętajmy jednak że tam religia dominującą jest prawosławie. Wpływ prawosławnych hierarchów  na politykę i polityków jest olbrzymi.

Czy tam nie należy szukać ośrodka decyzyjnego.

#1563548

W oficjalnym komunikacie biskup diecezji kijowsko-żytomierskiej Witalij Krywicki, podał, że o zakazie wjazdu na Ukrainę zarówno Kościół, jak i sam zainteresowany dowiedzieli się dopiero z mediów
"Ośrodek decyzyjny" jest zatem na razie nieznany.
 

#1563550

Co robią nasze służby, kiedy nie wiemy kto za tą decyzją stoi. Trzeba poczekać na decyzję  i na tych co podpisali się pod tymi sankcjami wprowadzić analogiczne.

Pozdrawiam.

#1563559

Słusznie. Potrzebne jest działanie.

Wzajemnie pozdrawiam

#1563568

Wydalenia polskich księży i biskupów mają na wschodzie w ostatnich latach dość bogatą historię.
Czy pamiętacie "sprawę"  biskupa Jerzego Mazura oraz księży Jarosław Wiśniewskiego i Edward Mackiewicza.
Zostali bez żadnego powodu wydaleni z Rosji.
A jak się "tłumaczył" ówczesny szef rosyjskiego MSZ Igor Iwanów ?
Tłumaczenie władz Rosji było infantylne. 
Twierdzili, że nie mają obowiązku tłumaczyć się dlaczego odmawiają przedłużenia lub wydania wizy. Według rosyjskich władz względy bezpieczeństwa zadecydowały o usunięciu w kwietniu biskupa Jerzego Mazura.

#1563571

Przykład ks. Pęskiego pokazuje całkowity brak spójnej polityki rządu wobec Ukrainy, umizgiwanie się do ludzi jawnie juz stosujących antypolski kurs, szczególnie na zachodzie Ukrainy, prowadzi donikąd...

Yagon 12

#1563562

Dokładnie tak.

#1563567

Umizgi wszem i wobec to niestety stały już element polityki naszego rządu, a z opłakanych efektów jak zwykle nikt nie wyciąga żadnych wniosków.

 

#1563588

Banderowcom przeszkadza  Polski Ksiądz, bo głosi prawdę.

A na zażydzony PiS nie ma co liczyć że pomoże.

PiS jedynie co robi, to topi miliony, pożyczając bankrutowi żydo-banderowskiemu, jakim jest Ukraina, całkowicie nie wypłacalna.

PiS-owi można napluć w twarz, a PiS powie że deszcz pada, zatracili honor i szacunek, byle żyd decyduje za nich.

A jeszcze muszą jechać do Izraela i sie spowiadać.

Pozdrawiam.

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1563564

Widzę, że straciłeś już nadzieję na polskiego Orbana ;)

#1563569

a widział ktoś Orbana w żydowskiej mycce ?????

#1563577

Młodzi sprawni chętni do działania, gdzie wartości takie jak, Bóg, Honor, Ojczyzna są dla nich świętościom, a nie sloganem i reklamą jak to robi PiS, by łapać na lep, tak i mnie złapali.

Byłem ślepy, a odzyskałem wzrok, byłem głuchy, a odzyskałem słuch i tak będzie z milionami Polaków, co wpadli w sieć żydo-pisowkiej pajęczyny.

Orban nie klęka przed żydami, ani się nie cofa, a PiS już nie na kolanach, tylko leży na brzuchu i kwiczy.

I to jest ta różnica między Orbanem, a zażydzonym PiS-em.

Pozdrawiam

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1563581

zrozumienia. A obecnie nam panujący kolejny nieRząd w Warszawie jak i kolejny PrezyDent nadal ( zgodnie z wytyczoną linią ) dbają o " dobre sąsiedzkie stosunki"

z Ukrainą... cóż za polityczna farsa ?... żeby jednak nie była tak tragiczną w swoich skutkach... Ukraińcy w polskiej Policji i policyjnych szkołach  (Policja, tak drażliwy  i delikatny temat w każdej państwowości ) kilka milionów Ukraińców na polskim rynku pracy, w Przemyślu i nie tylko Ukraińcy  demonstrują za przyłączenie naszych ziem do Ukrainy... itd.itp. , a Józek płacze nad medycznym problemem kolana Naczelnika..., który jak i jego śp.brat byli jak najbardziej za wszelką pomocą ( " tak nam przychylnych" ) Ukraińcom...  , że o kwestii Mordu Wołyńskiego i ukraińskim " oddźwięku" ostatnich lat już nie wspomnę... więc Józku z Londynu nie dziw się, że nie wszyscy " kochają " Twojego ( i nie tylko Twojego, czytając Niepoprawnych ) idola i zbawcy III RP.

A , że niektórzy w złości  i rozżaleniu wulgarne przesadzają , to już inna inność... Kaczyński,  jak i całość tego kanciastego stołu zasłużył sobie na podobne życzenia... Brat na kijowskim Majdanie " paplał " w imieniu wszystkich Polaków do opłacanych przez Soroza demonstrantów  ( 2 tyś. $ pro głowa), a snajperzy  oplacani przez tegoż Soroza celnie strzelali do tychże demonstrantów i to ma być polska polityka... do dzisiejszego dnia... I takiemu idolowi Jóźwik  hołduje... takiemu , gdyż Jarosław Kaczyński jak najbardziej politycznie naśladuje brata... O Episkopacie nie ma co pisać,  gdyż jest tak samo " fantastyczny" jak nieRząd i PrezyDent...

Ps.więc JzL nie BEZPODSTAWNA NIENAWIŚĆ ... tylko forma nieodpowiednia... 

chris

#1563573

Jaki koń jest każdy widzi. Tylko władza ma "końskie okulary" :(

#1563574

Eee nie , wLadza ; -) ślepa niczym stara szkapa  ...

" jeno" do koszernego interesu ma oczy i uszy otwarte...

:-)))

chris

#1563578

Tak się składa, że Polska i Ukraina to dla żydowskiej sekty Chabad Lubawicz coś w rodzaju "ziemi świętej" bo stąd się wywodził ich ostatni "mesjasz" i tutaj oczekują go powtórnie. A zdaje się z tą właśnie sektą PiS jest akurat najmocniej związany i to chyba klucz do naszego obecnego umiłowania Ukrainy.

Zresztą to w ogóle jest dziwna sprawa bo umiłowanie Ukrainy wykazują praktycznie wszyscy Żydzi od lewa do prawa - od Michnika i Sorosa przez panią Apfelbaum aż po małego Wildsteina, najprawdziwsza "jedność ponad podziałami". Cała reszta to bicie piany i preteksty do pompowania tam milionów (miliardów?) z naszej kasy wyrwanej polskim podatnikom.

 

#1563591

"Małego" ? Raczej "grubego" z Orłem Białym bo... sobie nie żałują!

http://www.se.pl/bronislaw-wildstein,6973/

PS

"Program PiS jest programem głębokiej reformy III RP. Z kraju, w którym rządzili nieliczni, ma się zmienić w kraj rządzony demokratycznymi procedurami."

http://www.se.pl/wiadomosci/opinie/bronislaw-wildstein-nie-ma-zadnej-rewolucji-jest-pracowita-wadza_757592.html

Pozdrawiam.

casium

#1563617

Miałem na myśli Dawida, który to z wielkim zaangażowaniem całymi tygodniami kręcił się po majdanie i biedaczek ani razu nie zauważył tam Prawego Sektora. Co do Bronisława to jego ukraińskich wypowiedzi nie kojarzę, mam wrażenie, że stara się trzymać dystans, przynajmniej publicznie.

 

#1563627

" być lepszy" niż tatuś...

Idzie po ścieżce przyszłej kariery politycznej... trochę jak Kwaśniewski czy Tusk, Michnik, Kuroń ... " zaangażowana politycznie młodzież "  , którą w przyszłości starsi i mądrzejsi zagarną do " pracy twórczej "...  premier , prezydent , minister " od ważnych tematów " ... czy też inne " regulacje... " proszę pomyśleć o moim komentarzu za kilka lat...Dawidek, to będzie KTOŚ , aj we j, oj  będzie.... I jak on " lubi" Polaków... zupełnie jak jego tatuś... tyle , że TATE  ma więcej wyczucia taktu...i wielki z niego polski  patriota... wspaniały dziennikarz, ma jaja.. tylko żeby ... on był nasz :-)))) , to byłbym już całkiem zadowolony :-)))) a tak ? Te ciągle polskie NIEPEWNOŚCI... wydymają nas kolejny raz ? Ano wydymają ... to jest pewne jak amen w p ... ,  Matka Boska w klapie bolkowej   marynarki,  Kaczyńscy również wielcy Katolicy, podparci menorą, to i te Wildsteiny, też nie są inni... jak i pozostali..." steiny"... A wszystko to okraszone polityczną Cepelią i to z przytupem... , by Naród wiedział " jakie patryjoty " nim rządzą i władają ... dziś ściana płacz naszą wykładnią... żydzi mają gest ! Zafundowali nam polską ścianę płaczu i dokładnie utkali w niej swoje prawdy objawione i zasady na jakich mamy funkcjonować...

mazel tov  !   

chris

#1563633

Gdy chcą Polsce dowalić są gotowi

Wyciągają kryjące się atrapy

Wiadomo kto się na tym dziś obłowi

Pozdrawiam 

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#1563590

Czas na małe posumowanie dyskusji.
Nie ma żadnej ekwiwalentności w relacjach między Ukrainą i Polską.
To jest i niekorzystne i bardzo ryzykowne dla nas. Bezczynność polskich władz będzie skłaniała do coraz ostrzejszych ich ocen.
Co władza z tym zrobi? Zobaczymy. Amerykańska Polonia, która współfinansowała świątynię w Kijowie, zapowiada podjęcie stanowczych kroków.

#1563592

Bulwersujące wypowiedzi byłych prezydentów Ukrainy świadczą, że pojednanie nie jest możliwe. Prawda jest szokująca — nasze stosunki układały się najlepiej przed Pomarańczową Rewolucją, gdy na czele Ukrainy stał partyjny aparatczyk Leonid Kuczma.

PS

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/ukraina-polskie-demotywatory-o-euro-ukrainskiej-demonokracji-2015-01

Pozdrawiam.

casium

#1563619

Serwus Rebeliantka. Znakomity wpis! Naturalnie piąteczka! Historia służby, pracy i powołania tego kapłana dr Wiesława Pęskiego jest doskonałym przykładem, jak Ukraińcy potrafią być wdzięczni za lata trudu. Ten kapłan uczynił b. wiele dobrego dla Polaków na Ukrainie i dla samych Ukraińców, a jednak uznano go za groźnego dla współczesnej Ukrainy i to na tyle, że zwyczajnie zamknięto mu drzwi przed nosem, by nie wyrazić się tu dosadniej! Tymczasem ów pallotyn niczym specjalnie nie zasłużył się dla przykładu dla walki Kresowian w naszej ojczyźnie, czy tym bardzej na Ukrainie dla potępienia banderowskiego ludobójstwa, czy walki o upamiętnienie męczenników Wołynia i Kresów.

Zajmuję się Kresami i sprawami Kresowian od pomad 30 lat i nigdy nie słyszałem o specjalnym zaangażowaniu tego właśnie księdza Pęskiego. Co innego ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski i wielu innych. Zmierzam do tego że ów kapłan należał do tej grupy oddanych Chrystusowi, który starał się pracować cicho i pokornie, liczył iż w ten sposób dokona więcej na rzecz pojednania pomiędzy Polakami i Ukraińcami. I jak powyżej doczytaliśmy uczynił b. dużo dobrego ale okazuje się, że dla UKraińców i to było za mało, a może już także właśnie za dużo. Tak Ukraińcy właśnie potrafią się odwdzięczyć szczerze za lata pracy i trudu. 

Ten przykład dyskryminacji i upokorzenia, który spotkał ks. dr Wiesława Pęskiego nie jest oczywiście pierwszy dlatego tym bardziej jest mocnym sygnałem dla naszego państwa, by współczesnej Ukrainie uważnie patrzeć na ręce, by b. zdecydowanie domagać się respektowania polskich praw na Ukrainie. Nie wspomnę już tutaj o całej gamie niezwykle ważnych, absolutnie podstawowych żądań Kresowian, które od dziesiątków lat nie są respektowane przez ukraińskie władze państwowe i cerkiewne i nie widać nadziei, by to się miało w najbliższym czasie zmienić. To świadczy niestety dobitnie o otwartej wrogości współczesnej Ukrainy, pomimo obrzydliwej i kłamliwej propagandy, którą dokarmia się Polaków, jakoby miałoby być inaczej. Jednakowoż naiwność do ciężka głuopta! Pozdrawiam serdecznie

Sławomir Tomasz Roch

#1563668

za piękny komentarz.

#1563735

Nie spotkałem nikogo żeby rozumiał tę polityczną asymetrię pomiędzy Polską a Ukrainą. A właściwie to żeby widział w niej cokolwiek korzystnego dla Polski bo rozumiemy chyba wszyscy co się dzieje tylko jeszcze nie mamy odwagi nazwać tego po imieniu.

LechG

#1563714

polityka wobec Ukrainy jest całkowicie niezrozumiała.

#1563736

że kamienują Polskiego Księdza. A jeśli Księdza to i  nas wszystkich. Koniecznym jest postawienie pytania co robią posłowie i senatorowie ze wschodu Polski (Siedlce, Sokołów Podlaski , Biała Podlaska itd.) wobec takich sytuacji. Jaki widać nie pochwalili się czymkolwiek. W przeciwnym przypadku coś by Pani wspomniała. Pełne KORYTO i ciepłe posadki służą nowej tym razem rzekomo białej sitwie. OBŁUDNA ta  "NOWA ZMIANA". Dla mnie zawodna zmiana.

Kolejorz

#1563753

Nie wiem, czy senatorowie ze wschodu Polski zostali powiadomieni. Osobiście powiadomiłam senatora z innej części kraju.

#1563756