Antidotum na bunt sędziów

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Idee

Na buntowników przeciwko państwu proponuję coś na kształt metody Erdogana.To będzie dość proste, bo z własnej woli zgromadzą się w 4 salach Pałacu Kultury.A więc otoczyć przy pomocy wojska, aresztować i dostarczyć prosto do więzień.Trzeciej władzy nie wolno spiskować przeciwko pozostałym władzom.

 

Więcej info o Kongresie Sędziów tutaj:

]]>http://warszawskagazeta.pl/kraj/item/4109-spisek-sedziow-strajk-akcje-pr...]]>

 

 

 

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (16 głosów)

Komentarze

http://www.tygodnikprzeglad.pl/szykuje-sie-bunt-sedziow/

Vote up!
11
Vote down!
0
#1519341

" Mafia przejęła wymiar sprawiedliwości "
Rzeczywiście wymiar sprawiedliwości stoczył się w III RP na samo dno.
Przez 8 lat PO i PsL prowadziła agresywną walkę z nami.
W której do więzienia wysyła się ludzi walczących z korupcją ?
W której wymiar „ niesprawiedliwosci „ byli do dyspozycji „władzy „ ?
Czas na zmiany !!!!!!
Ilu takich Biedrzyńskich jest w Polsce, panie Ministrze Ziobro?
"Łatwiej w Polsce liczyć na sumienie przestępcy niż na sumienie wymiaru sprawiedliwości".
http://tagen.tv/vod/2016/08/latwiej-w-polsce-liczyc-na-sumienie-przestepcy-niz-na-sumienie-wymiaru-sprawiedliwosci/?c=4554

Vote up!
12
Vote down!
0

blumenalle

#1519347

//do więzienia wysyła się ludzi walczących z korupcją//

Niestety, tak jest i to już woła o przysłowiową pomstę ze strony Nieba.

Niestety, nie mam złudzeń. Sędziowie, uczestniczący w takich procederach, nie są w stanie się zmienić.

Vote up!
7
Vote down!
0
#1519415

Cytuję poniżej. Tylko czy warto pisać do ludzi nie identyfikujących się w ogóle ze społeczeństwem?

Warszawa, dnia 31.08.2016 roku

GŁOS SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO

W ZWIĄZKU Z NADZWYCZAJNYM KONGRESEM SĘDZIÓW POLSKICH

ZWOŁANYM NA 3 WRZEŚNIA 2016 R.Krajowa Rada Sądownictwa

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia

Stowarzyszeniem Sędziów Themis

Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych w Polsce

Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych Pro Familia

    Sędziowie sądów wszystkich instancji RPZwołanie Zgromadzenia Sędziów po raz pierwszy w historii III RP w formie 

nadzwyczajnego kongresu nie pozostawia najmniejszych wątpliwości co do 

intencji środowiska sędziowskiego i - naszym zdaniem – bezwstydnie 

wpisuje się w bieżącą walkę polityczną.  Do tej pory nie zauważyliśmy, 

aby środowisko sędziowskie z troską pochylało się nad ofiarami wadliwie 

i opieszale pracujących sądów, prywaty komorniczej, pokrzywdzonych przez 

służby, policję, wszystkie organa władzy i administracji państwowej. 

Mimo zgłaszanych od prawie trzech dekad postulatów społecznych 

dotyczących naprawy wymiaru sprawiedliwości, sędziowie jeszcze nigdy nie 

uznali za właściwe zajęcie się nimi na specjalnie w tym celu zwołanym 

zgromadzeniu. Skłoniła ich do tego dopiero zapowiedź reform idących w 

kierunku ukrócenia przywilejów zawodowych, wprowadzenia lustracji 

majątkowej, zmian prowadzących do usprawnienia i przyspieszenia pracy 

sądów, nagrywanie rozpraw itp. Żywiołową wściekłość wywołała zapowiedź 

wprowadzenia kwalifikowanej odpowiedzialności karnej sędziów za 

przestępstwa o charakterze korupcyjnym.Polacy oczekują tych zmian! Popieramy zapowiedzi daleko idących reform. 

Domagamy się weryfikacji sędziów pod kątem kwalifikacji merytorycznych i 

moralnych do pełnienia tej zaszczytnej funkcji. Nie ma miejsca dla 

świętych krów w togach z Orłem Polskim na piersi!Nie bez powodu wymiar sprawiedliwości - delikatnie mówiąc- nie cieszy 

się estymą Polaków, a mówiąc wprost - uważany jest za najsłabszy 

(zgniły) element trójpodziału władzy.Przyczyniły się do tego: brak lustracji środowiska sędziowskiego, 

wybiórcze stosowanie przepisów, prowadzące do takich skandali, że do 

więzienia w majestacie prawa wsadzano niepełnosprawnego umysłowo za 

kradzież batonika za 99 groszy, podczas gdy oszuści i malwersanci na 

ogromną skalę cieszą się wolnością i śmieją się nam - uczciwym 

obywatelom w twarz.Przykład idzie z góry; niewyjaśniona od lat afera korupcyjna w Sądzie 

Najwyższym nie pozwala obywatelom uwierzyć w to, ze prawo jest równe dla 

wszystkich. Jeżeli środowisko sędziowskie samo nie oczyszci się z 

jednostek, które przynoszą wstyd wymiarowi sprawiedliwości, trudno 

oczekiwać, aby cieszyło się zaufaniem obywateli. A bez szacunku wobec 

prawa i zaufania do jego organów nie istnieje zdrowe państwo z 

obywatelskim społeczeństwem.My, członkowie stowarzyszeń pozarządowych i organizacji zajmujących się 

walką o prawa człowieka do sprawiedliwego procesu w postępowaniach 

karnych i cywilnych piszeszemy ten list aby pokazać drugą stronę 

wizerunku polskiego wymiaru sprawiedliwości poprzez  komentarze, uwagami 

i doświadczenia obywateli. Chcielibyśmy zwrócić uwagę szanownym gościom 

na szereg utrzymujących się problemów dotyczących sądów i sędziów, które 

mają ogromny i negatywny wpływ na praworządność w Polsce oraz sytuację 

tysięcy obywateli polskich.Obywatele polscy są codziennie pozbawiani w sądach prawa do publicznego 

rozpatrzenia  sprawy przed niezależnym i bezstronnym sądem w rozsądnym 

terminie, pozbawiani domniemania niewinności i innych praw w sprawach 

karnych, takich jak na przykład: odpowiedniego czasu i możliwości aby 

przygotować się do obrony, dostępu do zastępstwa prawnego, prawa do 

przesłuchiwania świadków zeznających  przeciwko, prawa do bezpłatnej 

pomocy i innych praw.Naruszenia te często wykraczają poza zwykłe nieprawidłowości lub brak 

zabezpieczeń w postępowaniu i składają się na naruszenie zasady 

rzetelnego procesu gwarantowanego przez art 6 Europejskiej Konwencji, 

ale są tak fundamentalne, że w  istocie niweczą lub niszczą samą istotę  

prawa zagwarantowane w tym artykule. W tych przypadkach, w konsekwencji 

wszystkie gwarancje ochrony innych  praw człowieka stają się pustą 

fasadą.Opinie obywateli o tragicznym stanie polskiego wymiaru sprawiedliwości 

są ignorowane i postrzegane  przez sędziów, jako subiektywny pogląd o 

"niezadowolonych z wyroku". Dlatego przedstawiamy poniżej wyników badań 

naukowych o niewinnych skazaniach  w Polsce, aby naświetlić ten problem.

Niekompetencja sędziów, adwokatów i prokuratorów są najczęstszą 

przyczyną niesłusznych skazań w Polsce – tak wynika z raportu 

opublikowanego w dniu 9 lipca 2012 roku przez Forum Obywatelskiego 

Rozwoju. Raport "Przyczyny niesłusznych skazań w Polsce" przedstawia 

wyniki pierwszego autorytatywnego badania na ten temat przeprowadzonych 

przez dr Łukasza Chojniaka i Łukasza Wiśniewskiego.„…Łącznie przeanalizowano 119 spraw rozpoznanych przez sądy z obszaru 

właściwości Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (ze 171 wytypowanych – nie 

wszystkie akta były dostępne), z czego w 68 sprawach stwierdzono 

niesłuszne skazanie. Już te dane, obejmujące sprawy rozpoznane jedynie 

przez sądy z apelacji poznańskiej, dowodzą, że liczba niesłusznych 

skazań w całej Polsce (11 apelacji) musi być zdecydowanie większa…”Ku zaskoczeniu autorów raportu, zdecydowana większość przypadków 

niesłusznych skazań została wykryta i usunięta w wyniku postępowania 

kasacyjnego, a nie wznowieniowego, które powszechnie utożsamiane jest 

właśnie jako to, które służy korekcie pomyłek sądowych. Jest to jednak 

konkluzja niepokojąca w swojej wymowie. Wznowienie postępowania służy 

bowiem wyeliminowaniu niesłusznego skazania, które wystąpiło na skutek 

okoliczności w dużym stopniu od sądu niezależnych (np. nieznane 

wcześniej fakty lub dowody, późniejsze ustalenie, że złożone przez 

świadka zeznania były fałszywe). Z kolei postępowanie kasacyjne, w 

którym usuwane są rażące naruszenia prawa, jakich dopuściły się 

orzekające w sprawie sądy, wskazuje, że to właśnie po stronie sądu leżą 

przyczyny zaistnienia pomyłki sądowej.Gdyby pokusić się o próbę wskazania jednej głównej przyczyny pomyłek 

sądowych skutkujących niesłusznym skazaniem, to w pierwszej kolejności 

należałoby wskazać na niekompetencję po stronie profesjonalnych 

uczestników postępowania. Oczywiście ujawnione przypadki naruszeń prawa, 

które doprowadziły do stwierdzenia niesłusznego skazania nie świadczą o 

całym środowisku sędziów, adwokatów czy prokuratorów. Mimo wszystko, 

wskazują one, że profesjonaliści mylą się niekiedy w sposób 

niedopuszczalny. Jako przykład posłużyć mogą przypadki:• brak należytej staranności przy identyfikacji oskarżony doprowadził do 

skazania osoby innej niż sprawca,• nieprawidłowa identyfikacja ofiary morderstwa (w oparciu o badania DNA 

i antropolog opinii) spowodowały niesłuszne skazanie człowieka, który 

spędził 15 lat w więzieniu skazany na dożywocie. Zeznania prawdziwego 

mordercy i znalezienie "prawdziwego ciała" ofiary ofiary zakończyły 

tragiczną gehennę mężczyzny,• człowiek został skazany na rok więzienia za zakłócenie miru domowego – 

czyli protestowanie przeciwko nierzetelnej pracy Komisji Wyborczej w 

budynku tej Komisji,• kobieta otrzymała zakaz wstępu do budynku sądu i została skazany na 

karę grzywny za nękanie sędziów, bo zbyt często obserwowała procesy w 

tym sądzie, i na korytarzu zadawała pytania sędziom• sędzia przyjął bez mrugnięcia okiem wyjaśnienie funkcjonariusza 

policji - dyżurnego komisariatu, gdy twierdził, że nie wyśle 

​​interwencji  gdy obywatel jest pobity przez innego obywatela, ponieważ 

jest to sprawa cywilna między stronami. W kontekście tych uwag można założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że 

​​przyczyny niesłusznych skazań są paradoksalnie, głównie z powodu 

niewiarygodnych  i czasami absurdalnych  dowodów które prowadzą do 

błędnych wniosków. Najsłabszym ogniwem procesu jest zazwyczaj człowiek 

(sędzia, obrońca i prokurator), a nie sam dowód lub źródło dowodowe. To 

za sprawą błędu człowieka – sędziego, prokuratora czy obrońcy – 

polegającego na braku staranności, rutynowym i nieprofesjonalnym 

podejściu do wykonywanych czynności – najczęściej dochodzi do 

niesłusznego skazania.

Autorzy zdają sobie sprawę, że ich badania to tylko wierzchołek góry 

lodowej.

“..,Mamy natomiast przekonanie, iż duża część spraw, w których 

zaistniała pomyłka sądowa, pozostaje w ogóle niedostrzeżona, skoro 

często usuwanie takich błędów, co stwierdziliśmy podczas badań, dzieje 

się na skutek ich zupełnie przypadkowego dostrzeżenia i wszczęcia 

procedury kasacyjnej lub wznowieniowej, nierzadko przez Rzecznika Praw 

Obywatelskich lub Prokuratora Generalnego. Ile takich spraw wciąż 

pozostało niezauważonych i funkcjonuje w obrocie prawnym – nie wiadomo… 

Jak rozwiązać ten problem z "niezauważonych  i ignorowanych" przypadków 

niesprawiedliwości, jak zmienić te orzeczenia  lub  eliminować je, jak 

oddać niewinnie skazanym ich  marzenia, nadzieje, plany, straconą 

rodzinę i życie, jeśli odpowiedzialni za jakość sprawiedliwości są głusi 

na apele swoich ofiar?Sądy i sędziowie są dosłownie panami naszego życia i śmierci, i to nie 

ma znaczenia, czy ich decyzje są wynikiem kaprysu, skorumpowanego 

systemu, czy też uczciwości, bezstronności i niezależności, czy sprawa 

rozstrzygnięta zgodnie z prawem lub rażąco naruszając prawo. Sąd i 

sędzia nie ponosi moralnej lub dyscyplinarnej odpowiedzialności za 

merytoryczną jakość wyroku, zgodność orzeczenia z prawem lub materialnej 

prawdziwości dowodów. Innymi słowy część sądownictwa nie podlega 

Konstytucji i ustawom.Anna Orzechowska

Grażyna Roman

Vote up!
16
Vote down!
0
#1519348

współczucie

 

od krzywd sędziów

w sercu czuję kłucie

sędziowska mafia

ma moje współczucie 

Vote up!
8
Vote down!
0

jan patmo

#1519350

To dobry komentarz ;)

Vote up!
7
Vote down!
0
#1519354

Będą malowani na płótnie

Jako zwykła mafia przestępcza

Potrzebna więc grupa zastępcza

Która uczyni sprawiedliwość

A nie wybranym spolegliwość

Pozdrawiam

 

Vote up!
6
Vote down!
0

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#1519370

Owszem. Nie ma innego wyjścia.

A tak naprawdę jedynym pewnym rozwiązaniem są ławy przysięgłych.

Vote up!
9
Vote down!
0
#1519371

ławy przysięgłych, to miecz odebrać tej ślepej Temidzie:

i ściąć te rzeplińskie łby !

Vote up!
7
Vote down!
0
#1519398

co wiec czeka?
Ten postPRLowski mafijny system nie majacy nic wspolnego z niezawislowscia czy sprawiedliwoscia jest rakiem na organizmie Polski i trzeb go jak najszybciej wyciac.
Imdluzej nie leczony rak tym wieksza strata.
Sadownictwo to panstwo w panstwie ktore rzadzi sie swoimi pozaustrojowymi prawami i to jest juz argument do likwidacji tej instytucji i powolania calkiem nowych i nie u babaranych w ukladzie pracownikow wymiaru sprawiedliwosci.
Dokladnie tak jak pisze sa to tylko pracownicy na garnuszku spoleczenstwa i spoleczenstwo jako suweren za pomoca swych poslow w sejmie ma prawo tych pracownikow wywalic na zbity pysk za nie wykonywanie swojej pracy tak jak suweren by sobie tego zyczyl w zgodzie z sprawiedliwoscia.

Vote up!
11
Vote down!
-3
#1519401

że KODomitom właśnie o to chodzi? Prowokują ponieważ potrzebny im jest pretekst do wezwania "braterskiej" pomocy. Widocznie rząd nie czuje się na tyle silny aby zaryzykować takie akcje, 100%-go poparcia w społeczeństwie niestety też nie ma, szczególnie w Warszawie. Łatwo jest siedzieć w Kanadzie, pyskować i krytykować. Mam nadzieję, że przyjdzie czas na dobranie się do tej antypolskiej bandy. Większość w sejmie nie jest jedynym czynnikiem potrzebnym do rozprawienia się ze zdrajcami.

Vote up!
5
Vote down!
0

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1519405

Myślę, że jednak trzeba się przestać bać. Potrzeba radykalnych działań. Większość sędziów nie jest zdolna do orzekania zgodnie z poczuciem sprawiedliwości Polaków. Bez mrugnięcia okiem skazują ludzi na więzienia na podstawie  aktów oskarżenia w oczywisty sposób fałszywych, szafują aresztami, rozgrzeszają z przestępstw ustosunkowanych bandytów, pozbawiają ludzi majątków, firm, dochodów na zamówienie banksterów, windykatorów i innych uprzywilejowanych "graczy", etc.

Ten proceder dotknął już milionów Polaków i nadal trwa. Nie ma na co czekać.

 

Vote up!
10
Vote down!
0
#1519413

Masz rację. Sądownictwo w Polsce stało się państwem w państwie.

Vote up!
6
Vote down!
0
#1519411

dobitnie i świetnie ujęte.

Vote up!
6
Vote down!
0
#1519419

Rzeczywiście rodowisko "sędziowskie" trzeba oczyścic ze złogów komunistycznych, tylko myślę,że "krwawy reżim" PIs nie sięgnie po metody "demokraty" Erdogana...

Vote up!
3
Vote down!
0

Yagon 12

#1519407

A szkoda :)

 

Vote up!
8
Vote down!
0
#1519414

Sądownictwo w III RP zeszło "na psy". Obecnie funkcjonują tam w dużym stopniu mafie sędziowskie, które likwidują praworządność i niezależność. Klasycznym przykładem jest TK z jej szefem, który stał się aparatczykiem partyjnym z pod znaku PO. Uzurpują sobie taki zakres władzy, której nie daje im konstytucja, a której rzekomo bronią. Społeczeństwo w Polsce już dawno straciło zaufanie do polskiego sądownictwa, Dbają głównie o własne interesy i nieuzasadnione przywileje oraz o interesy różnego pokroju mafiozów. Niestety brak lustracji spowodował, że nadal w polskim sądownictwie dobrze się mają dawni funkcjonariusze z PZPR, pomiot bolszewicki, TW itp natomiast sędziowie prawi (których przecież nie brakuje) są zmarginalizowani. Obecny Kongres potwierdza taką opinię, a zachowania i wypowiedzi "liderów" najlepiej świadczą, że zorganizowano ten Kongres wyłącznie po to by kopać legalną, demokratycznie wybraną przez Naród władzę prezydencką i parlamentarną. Dziwiłbym się, aby w tej imprezie zechciał uczestniczyć Pan Prezydent, bądź ktokolwiek inny reprezentujący rząd bądź parlament. Towarzycho niech zabawia się samo! Uzdrowienie polskiego sądownictwa to chyba tylko "opcja zerowa"

Vote up!
6
Vote down!
0
#1519478

Vote up!
6
Vote down!
0
#1519485

Dobre :)

Vote up!
4
Vote down!
0
#1519538

//Dziwiłbym się, aby w tej imprezie zechciał uczestniczyć Pan Prezydent, bądź ktokolwiek inny reprezentujący rząd bądź parlament//

Też tak uważam.

Vote up!
5
Vote down!
0
#1519536

Vote up!
5
Vote down!
0
#1519486

Przecież tak się nie powinno robić. Musi być dokonana sprawiedliwość...

A więc najpierw dla tej postbolszewickiej mafii w togach - obóz na jakimś stadionie. Może być tym, na który ta stalinowsko-lewacka małpa bufetowa podarowała prywatnej firmie 500 mln z warszawskiej kasy. Ona sama powinna się też tu znaleźć.

Tutaj poprosić o spisanie swoich szczerych zeznań - obiecująć łagodnieszy wyrok w zamian za przyznanie się do wszystkich przestępstw czy przekrętów w mafijnym PRL-bis.

I dopiero po sprawiedliwym, lecz szybkim procesie dostarczyć to zdegenerowane bydło w togach prosto do więzień (już bez tych atrybutów) - a w więzieniach osadzić w celach z kryminalistami.

Tak jak to ostatnio ta komunistyczno-bolszewicko-sędziowska mafia zrobiła polskiemu patriocie Zygmuntowi Miernikowi.

Vote up!
3
Vote down!
0

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1519529

//Musi być dokonana sprawiedliwość...//

Obyśmy doczekali. Czasem wątpię, czy to kiedykolwiek nastąpi.

 

Vote up!
3
Vote down!
0
#1519543

Róbmy wszystko by skompromitować tę kastę tak by nawet komisji Europejskiej nie opłacało się podać im ręki gdy przyjdzie czas

 

 

Vote up!
2
Vote down!
0

LechG

#1519654