JEŚLI PIS SAMODZIELNIE WYGRA...

Obrazek użytkownika prof Rycho
Idee

JEŚLI PIS SAMODZIELNIE WYGRA WYBORY I BĘDZIE RZĄDZIŁ,WINIEN NIEZWŁOCZNIE...

1. Zaostrzyć odpowiedzialność karną za przestepstwa urzędnicze, /art 231kk dzisiaj jest śmieszny wobec skali deprawacji i bezkarności/ na wzór ustawy działającej przed wojną w Rzeczpospolitej z 30 stycznia 1920r -tekst poniżej.2. Wprowadzić zasadę-każda nowa ustawa musi być krótka, jasna i egzekwowalna. / by uniknąć mi syndromu Jakubowskiej i wielkich pieniedzy dla ...urzędniczej kadry za pisanie "epopei", których sami często nie rozumieją, produkując BUBEL/3. Wprowadzenie zakazu sprawowania funkcji urzędniczych, członków PZPR, ZSL i agentury komunistycznej w tym dla sędziów i prokuratorów/ wobec korupcji, nepotyzmu i upolitycznienia tych instytucji IIIRP/4. Jakość kadr urzędniczych w pierwszym rzędzie oparta musi być o kryterium  fachowości i merytoryczności, a nie tylko przynależności partyjnej/ co widać dziś w przypadkowości doboru przy braku wiedzy urzedników z namaszczenia PO i PSL, bierny, ale wierny/5. Absolutna konieczność reformy sądów, prokuratur i Trybunału Konstytucyjnego wobec ich skali deprawacji,/ co nawet przyznał Kwaśniewski  jako nowe, bo przywrócone gwaranty demokracji i skutecznego egzekwowania prawa.

WPROWADZENIE TYCH 5 ZASAD JEST KONIECZNOŚCIĄ POCZATKU NAPRAWY PAŃSTWA..

A teraz fragment z  Dziennika Ustaw. Poz. 60.  Ustawy...ku przestrodze urzędniczej i jej dzisiejszej jakości, będącej symbolem układowej  IIIRP!

Z dnia 30 stycznia 1920 rokuW przedmiocie odpowiedzialności urzedników za przestepstwa popełnione z chęci zysku

Art. t. Urzędnik winny popełnienia w związku z urzędowaniem

i z pogwałceniem obowiązków urzędowych lub służbowych:

1) kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia) albo udziału

w tychże (art. 51 k. k. ros. z r. 1903, § 5 aust. u. k. z r. 1852, §§ 47 - 49

niem. k. k. z r. 1871), jeśli mienie, skradzione lub przywłaszczone (sprzeniewierzone),

było mu dostępne lub powierzone z powodu służby lub stanowiska

służbowego;

2) oszustwa lub udziału w niem (art. 51 k. k. ros. z r. 1903, § 5

austr. u. k. z r. 1852, §§ 47 - 49 niem. k. k. z r. 1871), jeżeli oszustwo popełniono

w ten sposób, że winny w zamiarze osiągnięcia dla siebie lub

osoby trzeciej nieprawnej korzyści majątkowej wyrządził innemu szkodę

majątkową przez wprowadzenie w błąd lub' utrzymywanie w błędzie za po·

mocą przedstawienia okoliczności fałszywych albo przekręcania lub ukrywania

prawdziwych - '

będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

I\rt. 2. Urzędnik winny:

1) przyjęcia bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź

obietnicy takiego podarunku lub korzyści majątkowej, danych w zamiarze

skłonienia go do pogwaJcenia obowiązków urzędowych lub służbowych,

albo żądania takiego podarunku lub kvrzyści majątkowej;

2) innego przestępstwa służbowego, popełnionego z chęci zysku

i z pogwałceniem obowiązków urzędowych lub służbowych w b. dzielnicy

rosyjskiej i pruskiej, a w b. dzielnicy austrjackiej nadużycia władzy urzę­

dowej, popełnionego z chęci zysku -

będzie karany śmiercią przez rozst,rzelanie.

Rrt. 3. Urzędnik, winny przyjęcia w związku z rozstrzyganiem spraw

urzędowych lub służbowych, bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej,

bądź obietnicy takiego podarunku lub korzyści majątkowej, danych

bez zamiaru skłonienia go do pogwałcenia . obowiązków urzędowych lub

służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej,­

ulegnie. karze ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15.

I\rt. 4. W wypadkach mniejszej wagi, lub w razie uznania okolicz- ności łagodzących, sąd mocen jest wymierzyć za przestępstwa, przewidziane

wart. 1 i 2, karę ciężkiego więzienia (domu karnego) oQ lat 4 do 15, a za

przestępstwa, przewidziane wart. 3, kart; ciężkiego więzienia (domu karnego)

od roku jednego do lat 4.

Dalsze złagodzenie kary jest niedopuszczalne.

Art. 5. Usiłowanie przestępstw, wart. 1, 2 i 3 przewidzIanych, ulega

karom, przepisanym powyżej za czyny dokonane.

I\rt. 6. W razie skazania za przestępstwa , przewidziane wart. 2 i 3

niniejszej ustawy, należy otrzymany podarunek lub wartość tegoż uznać za przepadłe na riecz -Skarbu Państwa .

TO WSZYSTKO KU PRZESTRODZE I NAPRAWIE OBECNEJ I PRZYSZŁEJ KADRZE URZĘDNICZEJ...A TYM SAMYM I RZECZPOSPOLITEJ!

Nadto, bilans otwarcia w każdym resorcie winien być niezwłocznie dokonany, choćby dla unaocznienia społeczeństwu STANU PAŃSTWA!

I nie ma co owijać, osoby odpowiedzialne za doprowadzenie do nieprawidlowosci MUSZĄ ODPOWIEDZIEĆ nawet karnie...a tu też niech będą własciwą tezą słowa:

Prof. Legutki, który powiedział kiedyś, że PO jest w stanie wciągnąc ludzi w gorsze bagno, niż robiła to kiedyś PZPR!!! Pozdrawiam Blogerów

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (11 głosów)

Komentarze

3. Wprowadzenie zakazu sprawowania funkcji urzędniczych, członków PZPR, ZSL i agentury komunistycznej w tym dla sędziów i prokuratorów/ wobec korupcji, nepotyzmu i upolitycznienia tych instytucji IIIRP.

Ten punkt wydaje się być najważniejszy, w połączeniu z reformą sądownictwa.
Powstaje tylko pytanie. Czy władze PIS-u są na tyle zdeterminowane aby mogły przeciwstawić się tej sitwie, którą odziedziczyliśmy po PRL-u w stanie nienaruszonym?

Vote up!
7
Vote down!
0

Grzest

#1494988

A czy w Pisie nie ma przedstawicieli tej sitwy?

Vote up!
2
Vote down!
0
#1494997

A czy w Pisie nie ma przedstawicieli tej sitwy?

Zapewne jest wielu ich. Stąd moje pytanie o determinację przyszłych rządów PIS-u.

Vote up!
3
Vote down!
0

Grzest

#1495000

Marian Zdziechowski, krytyk totalitaryzmów faszystowskich i komunistycznych — znany filozof, publicysta i profesor oraz rektor Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie — w swojej książce „W obliczu końca” z 1937 roku napisał:

  • Człowiek wyzuty z indywidualności i sumienia, z mentalnością szpiega, z duszą kata, a poddany dyscyplinie katorgi zostaje uznany, zgodnie z ewangelią sowiecką, za ideał człowieka i wzór dla czasów naszych, a propagandzie nowego ideału w rozmaitych postaciach, stosownie do miejsca i środowiska, ogół społeczeństwa naszego przypatruje się z życzliwą neutralnością.

Dzisiaj doskonale odpowiadają temu opisowi różne wyzute z godności, indywidualności oraz sumienia różne załgane typy z dwóch rządzących partii PO i PSL.

Po 1989 roku jednak w PRL-bis ani lustracji ani dekomunizacji nie było. Sowieccy agenci, namiestnicy w PRL i mordujący Polaków zbrodniarze tacy jak tow Jaruzelski czy tow. Kiszczak - praktycznie nie zostali skazani ani za zdradę Polski, ani za swoją zbrodniczą działalność i żyli czy żyją sobie znakomicie.

Dla przestępców z PO czy PSL wystarczy już istniejący w obecnym systemie prawnym Trybunał Stanu - dla wszystkich rabujących Polskę i Polaków postsowieckich funków z najwyższych organów państwa oraz urzędników państwowych, którzy naruszyli prawo w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania...

Trybunał Stanu może orzekać m.in. za przestępstwa oraz przestępstwa skarbowe − kary przewidziane w ustawach.

A dla reszty tej zbolszewizowanej hołoty rabusiów i oszustów wystarczą sądy powszechne - jednak ze specjalnie przeszkolonymi ławnikami...

Vote up!
6
Vote down!
0

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1494999

TS to martwa instytucja nie spełniająca swej roli! Zadnych spraw tam nie ma...Wynika z tego ,że kadra urzednicza w IIIRP krystalicznie czysta? To fasada...

Odnosnie 5 zasady musi prezydent RP miec prawo nie tylko nominacji sędziowskiej, ale i prawo do odwołania! Takze min wiek sedziego 40 lat i najlepiej obieranego przez lok społeczność z grona prawników. Ponad to i zniesienie immunitetów, kadencyjność i max czas sprawowania funkcji w danym sądzie 5 lat! / tak było przed wojna/

Poglad ten podziela były prezes TK w rozmowie ze mna i na Kongresie Niepokonanych, gdzyż system obecny prowadzi do deprawacji ludzi wymiaru sprawiedliwości...Pozdr

 

Vote up!
2
Vote down!
0

prof Rycho

#1495156

Jest niezbędny :

Vote up!
2
Vote down!
0
#1495117

Kaczyński  juz  wie  jak  naprawić    RP.  Wierzę,  że  błędu  nie  popełni.  Prezydent Polski  musi  mieć  większe  uprawnienia.  Trzeba  zacząć  od  sądownictwa. Ktoś  tu  napisał  ,  że  wiek   sędziów  40  lat.  Słuszna  uwaga.  Do  Konstytucji  powinien   być  wprowadzony  paragraf  o  defraudacji  majątku  państwa ,  konfiskata  tego  majątku  i  odsuniecie  od  wszelkich  stanowisk. Wprowadzenie  bardzo  czytelnych  konkursów  na  stanowiska  w  państwie  polskim.Przegląd  wszystkich  ambasad ,  należy  ubecję  pogonić .  Porzadkować  państwo  odgórnie.  Konstytucja  polska  musi  być  zmieniona,  lewactwo  bardzo  jest  przeciwne.  Ma  w  tym  interes. 

Vote up!
3
Vote down!
0
#1495159