Komunikat końcowy Komitetu Budowy Pomnika Bitwy pod Rokitną

Obrazek użytkownika podpułkownik
Historia
Pomnik na polu szarży pod Rokitną

Komitet Budowy Pomnika Bitwy pod Rokitną

Komunikat nr 5

1. Pomnik Bitwy pod Rokitną został odsłonięty 17 czerwca 2015 roku na wzgórzu bitwy z dn. 13 VI 1915, na cmentarzu komunalnym w m. Rokitna (Rokytne) rejonu Nowosielica, obwodu Czerniowce w Ukrainie.

2. Pomnik został wykonany pod kierownictwem st. insp. ZS Romana Chandohy przez firmę  IRBIS  z Czerniowiec.

3. Komitet wyraża podziękowanie Dowódcom Jednostek Strzeleckich w Trzebnicy i Lwowie oraz Centralnemu  Archiwum Strzeleckiemu w Bełchatowie  za sprawne i ofiarne wykonanie zdania.

4. Komitet wyraża podziękowanie wszystkim ofiarodawcom, a szczególnie inicjatorowi zadania panu Piotrowi Wiesławowi Jakubiakowi za zapewnienie funduszy na budowę pomnika.

5. Komitet wyraża podziękowanie panu prof. Władysławowi Strutyńskiemu z Czerniowiec  za pomoc administracyjną i  zorganizowanie uroczystości odsłonięcia pomnika oraz pani Grażynie Orłowskiej - Sondej z TVP Wrocław - Studio Wschód za wsparcie medialne.

6. Szczególne podziękowanie Komitet wyraża władzom ukraińskim z panią Oksaną Roman i Eugenią Bojko na czele za udostępnienie miejsca pod budowę  pomnika, pomoc w realizacji zadania oraz opiekę nad pomnikiem.

7. Komitet  wyraża nadzieję, że pomnik zostanie otoczony opieką władz Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy jako symbol polsko-ukraińskiego braterstwa broni. W czasie I wojny światowej Legion Ukraiński i Legiony Polskie walczyły wspólnie po stronie Austro-Węgier przeciwko Rosji. Bitwa pod Rokitną jest znaczącym symbolem zwycięstwa wiary narodu nad Rosją.

8. Wzniesienie pomnika na polu bitwy pod Rokitną jest pierwszym od stu lat upamiętnieniem miejsca tej wiekopomnej bitwy, która stała się symbolem bohaterstwa żołnierza polskiego. Pomnik ten może stać się zaczątkiem budowy wielkiego rejonu pamięci walk II Brygady Legionów Polskich na Bukowinie w latach 1915 - 1918. W skład rejonu obok pomnika weszłyby izby pamięci, cmentarz w Rarańczy i okopy legionowe od Rarańczy do Toporowiec.

9.Wielkość wybudowanego pomnika była uzależniona posiadanymi środkami finansowymi, które zostały dobrze zagospodarowane i rozliczone przez Komitet budowy.

10. Komitet rozwiązuje się z dniem dzisiejszym.Przewodniczący Komitetu                                       Trzebnica, 23 grudnia 2015

St. insp. ZS "Strzelec" OSW  Roman Chandoha

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)