Głos Akademickich Klubów Obywatelskich w sprawie wyborów samorządowych

Obrazek użytkownika Jerzy Zerbe
Kraj

Poznań, 22 listopada 2014r.

 

Oświadczenie

Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Łodzi

w sprawie wyborów samorządowych

           

Wybory w demokratycznym państwie – niezależnie od ich rangi: prezydenckie, parlamentarne czy samorządowe – powinny być swego rodzaju świętem, podczas którego obywatele obdarzają zaufaniem swoich reprezentantów. Dają oni mandat sprawowania rządów w ich imieniu – suwerenny naród  desygnuje swoich przedstawicieli do reprezentowania swoich interesów.

Powinno to odbywać  się  w atmosferze pełnego szacunku do instytucji państwa i przy pełnym zaufaniu do komisji wyborczych wszystkich szczebli, które winny gwarantować odzwierciedlenie prawdziwego poparcia dla poszczególnych  opcji zarządzania sprawami publicznymi.

 Przebieg odbywających się w Polsce wyborów samorządowych  jest tego  całkowitym zaprzeczeniem i przekracza  wszelkie dopuszczalne granice.  Stanowi wyrazisty dowód na rozkład struktur państwa, które nie potrafią zapewnić standardów demokratycznych w żadnej fazie wyborów.

Można to zilustrować konkretnymi przykładami:

-     obsada personalna Państwowej Komisji Wyborczej nie dająca gwarancji bezstronności działań jej członków oraz brak merytorycznych kompetencji do stosowania nowoczesnych procedur wyborczych i ich technicznej obsługi;

-     szkolenia członków PKW w putinowskiej Rosji, co szczególnie bulwersuje i w zasadniczy sposób podważa zaufanie do intencji poznawania właściwych sposobów procedowania wyborczego w państwach demokratycznych;

-     skandaliczne przygotowanie informatycznej obsługi wyborów, co połączone ze złą logistyką zaowocowało chaosem w pracach komisji wyborczych na wszystkich szczeblach;

-     dezinformowanie obywateli poprzez brak precyzyjnej informacji o trybie głosowania, a nawet upowszechnianie wyborczego spotu zawierającego sformułowanie wprowadzające wyborców w błąd;

-     liczne nieprawidłowości w przygotowaniu kart wyborczych oraz błędy w ich dystrybucji;

-     ewidentne fałszerstwa wyborcze na poziomie obwodowych komisji wyborczych, m. in. wręczanie głosującym kart z zakreślonym nazwiskiem i niezwykle wysoka w niektórych obwodach wyborczych liczba głosów nieważnych z powodu wielokrotnych skreśleń, zaskakujący, niczym nie motywowany, kilkukrotny wzrost poparcia dla jednej z partii rządzących w niektórych obwodach;

-     budzący podejrzenia fakt korelacji ogłoszenia przez pracownię sondażową zwycięstwa wyborczego partii opozycyjnej i następującego po tym  załamania się systemu informatycznego;

-     chaos organizacyjny w fazie liczenia głosów i ich przekazywania do komisji okręgowych spowodowany m. in. wadliwością systemu informatycznego .

Ten wyborczy chaos  obserwowany nie po raz pierwszy  oraz brak poważnej reakcji Prezydenta RP i premiera rządu  na zaistniałą sytuację budzi nasz zdecydowany protest.

Zajęcie siedziby Państwowej Komisji Wyborczej – niedopuszczalne w państwie przestrzegającym norm demokratycznych – traktujemy jako wyraz obywatelskiego protestu nie tylko wobec sposobu działań samej PKW, ale i wobec bezradności oraz lekceważenia przez rządzących wartości najważniejszego instrumentu demokracji, jakim jest akt wyborczy.

Jesteśmy przekonani, że demokratyczny akt wyborczy został zakłócony a jego wynik został zafałszowany i nie jest wiarygodny. Domagamy się zdecydowanych działań naprawczych zmieniających procedury prawne i organizacyjne, które wyeliminują niewiarygodność aktu wyborczego.

W zaistniałej sytuacji wybory powinny zostać powtórzone przy zachowaniu szczególnego nadzoru społecznego, w taki sposób, by ich wynik nie budził obaw o ich wiarygodność.

Odrębną sprawą jest – niezależnie od złożonych dymisji – wyciągnięcie wniosków personalnych wobec członków Państwowej Komisji Wyborczej. Absolutną koniecznością jest także  przeprowadzenie stosownych procedur prawnych i ukaranie winnych zaistniałych fałszerstw wyborczych.

Zarząd AKO Poznań:

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący

prof. dr hab. Stefan Zawadzki – Wiceprzewodniczący

dr Tadeusz Zysk, prof. dr hab. Jacek Dabert, prof. dr hab. Antoni Florkiewicz, dr inż. Piotr Łukasiak, prof. dr hab. Grzegorz Musiał, prof. dr hab. Jan Paradysz, prof. dr hab. Stanisław Paszkowski, prof. dr hab. Barbara Piłacińska, prof. dr hab. Wojciech Rypniewski, prof. dr hab. Roman Szulc, prof. dr hab. Jerzy Weres, dr Zdzisław Habasiński, mgr inż. Piotr Cieszyński, mgr Ewa Ciosek

Zarząd AKO Kraków:

prof. dr hab. Ryszard Kantor – Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda – Wiceprzewodniczący

dr Mirosław Boruta, mgr inż. Andrzej Ossowski

Zarząd AKO w Warszawie:

prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel – Przewodniczący

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki, dr Paweł Bromski, prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki, dr Artur Górski – poseł na sejm RP, dr hab. Tadeusz Kołodziej, dr inż. Janusz Sobieszczański, dr hab. Maciej Stasiak, mgr inż. Agnieszka Stelmaszczyk-Kusz, prof. dr hab. Janina Wiszniewska

prof. dr hab. Michał Seweryński – Przewodniczący AKO Łódź

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)