Pytanie do premiera o PAN i holokaust

Obrazek użytkownika insurekcjapl
Kraj

Wniosek do premiera RP o udostępnienie informacji publicznej w sprawie współfinansowania antypolskiej sesji w Paryżu krąży w Sieci. List w tej sprawie otrzymali członkowie Klubów "Gazety Polskiej" w kraju i na świecie a także w gronie "do wiadomości" odbiorców widnieje Światowe Porozumienie Patriotów Polskich. Protesty przed wredną imprezą nad Sekwaną miały spory zasięg w prasie polonijnej (np. pisał o tym kanadyjsko-amerykański tygodnik "Głos" nr 8) oraz odbiły się szerokim echem na patriotycznych portalach internetowych [patrz choćby: ]]>https://naszeblogi.pl/52720-nadwislanscy-jewreje-judza-nad-sekwana]]> ], jednak ta prożydowska hucpa naszym kosztem doszła do skutku i teraz pojawiają się poszlaki, by zapytać o pieniądze dla panelistów owego wyjazdu do Francji związanych z Polską Akademią Nauk. Autorka listu Janina Bożenna Korzińska z Białegostoku pisze w słowie wstępnym do adresatów: "Zachęcam Kolegów do wysłania także od siebie podobnego zapytania w tym samym trybie – może dostąpimy zaszczytu otrzymania wiążącej odpowiedzi."


Forwarded message
From: Janina Bożenna Korzińska <bozennak@gmail.com>
Date: sob., 2 mar 2019 o 16:32
Subject: Wniosek do premiera RP o udostępnienie informacji publicznej
To: Centrum Informacyjne Rządu. Piotr Matczuk <bip@kprm.gov.pl>


Janina Bożenna Korzińska

Białystok, dnia 2 marca 2019 r.

/adres prywatny/

 

Szanowny Pan

Mateusz Morawiecki

Premier Rządu

Rzeczypospolitej Polskiej

W a r s z a w a

ul. Al. Solidarności 1/3

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.

(Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie bezzwłocznie lub nie później,

niż w zawitym terminie ustawowym wraz z podaniem określonych i weryfikowalnych przyczyn

opóźnienia, informacji w następującym zakresie:

Nagrania, kompletne i niezakłócone, wszystkich prelekcji lub pełne transkrypcje wszystkich prelekcji wygłoszonych na sympozjum na temat tzw. nowej polskiej szkoły historii Holokaustu, które odbyło się w Paryżu (Francja) w dniach 21 i 22 lutego 2019 roku w Szkole Zaawansowanych Badań w Naukach Społecznych (EHESS).

Nazwy wszystkich instytucji, opłacanych z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej, w tym instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych zarejestrowanych lub niezarejestrowanych w Polsce, o ile otrzymały kiedykolwiek i/lub otrzymują fundusze lub inne formy wsparcia materialnego, rzeczowego, eksperckiego itp. na koszt polskiego podatnika, które w jakiejkolwiek formie współpracowały lub wspierały Polską Akademię Nauk jako współorganizatora ww. sympozjum.

Imiona i nazwiska pracowników PAN, którzy podjęli decyzję o udziale Polskiej Akademii Nauk, Centrum Badań Holocaustu w Warszawie oraz Polskiej Akademii Nauk, Centrum Naukowe w Paryżu w charakterze współorganizatora ww. sympozjum.

Koszt całkowity, z wyszczególnieniem poszczególnych składników tego kosztu i ich udziału w koszcie całkowitym, poniesiony przez Polską Akademię Nauk i instytucje wymienione w p. 2, bezpośrednio lub pośrednio, związany z udziałem w ww. sympozjum.

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:

przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres wnioskodawcy w formie pliku (forma preferowana) lub pocztą na nośniku, jeśli przesłanie elektroniczne nie jest możliwe lub bardzo utrudnione.

FORMA PROWADZENIA WSZELKIEJ KORESPONDENCJI:

email (preferowana)

*UPRZEJMIE PROSZĘ O POTWIERDZENIE DORĘCZENIA (IMIENNE) WNIOSKU EMAILEM*

 

Z uszanowaniem

 

/-/...................................................]

 

[Janina Bożenna Korzińska]

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (6 głosów)

Komentarze

i nic z tego.

https://gloria.tv/video/2qTeeHvdZHWt2GoTNVZuGLnzc

Vote up!
3
Vote down!
0

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1582292

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/zdjecia-celebrytow-2013-05

PS

https://www.bing.com/images/search?q=+zdj%c4%99cia+polityk%c3%b3w+w+jarmu%c5%82kach&id=D2ADC27BEA83E92F890E61B9B444D3B1D7A242C5&FORM=IQFRBA

Pozdrawiam

Vote up!
4
Vote down!
0

casium

#1582294

On tam, w ten teges, wchodzi dla samej przyjemności wchodzenia.

Bo tu nie ma innego wytłmaczenia jak perwersja przez obsesję.
 

Vote up!
1
Vote down!
0
#1582299

Instytut Filozofii i Socjologii PAN, twórca Centrum Badań nad zagładą Żydów, udostępnił następującą informację na swojej stronie internetowej:

"W dniach 21-22 lutego br. te trzy zasłużone francuskie instytucje naukowe zorganizowały w Paryżu międzynarodowe sympozjum pt.: „Nowa polska szkoła badań nad historią Zagłady Żydów”, na które zaproszeni zostali między innymi uczeni z instytutów PAN: Instytutu Badań Literackich PAN, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Instytutu Slawistyki PAN i Instytutu Studiów Politycznych PAN. Konferencję organizowała i finansowała strona francuska."

Możemy więc przyjąć, że polscy podatnicy zapłacili tylko za podróż i wydatki w Paryżu polskich naukowców, którzy bardzo energicznie zabrali się za tworzenie nowej, antypolskiej historii. 

https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/2554-stanowisko-prezesa-pan-w-sprawie-konferencji-nowa-polska-szkola-badan-nad-historia-zaglady-zydow
 

 

Vote up!
4
Vote down!
-1

AgnieszkaS

#1582306

Najważniejszym współuczestnikiem i współorganizatorem sympozjum w Paryżu była Fundacja Shoah, która została utworzona w roku 2000, z wkładem pieniędzy wypłaconych Żydom przez Francję za ich własność utraconą w czasie Drugiej Wojny Światowej. W zarządzie Fundacji zasiadają David Rothschild i Eric Rothschild.

 

www.fondationshoah.org/sites/default/files/1%20-%20Recherche/Programme%20-Colloque%20La%20nouvelle%20école%20polonaise%20d’histoire%20de%20la%20Shoah%202019.pdf

https://de.wikipedia.org/wiki/Fondation_pour_la_Mémoire_de_la_Shoah

http://www.fondationshoah.org/en/foundation/annual-report-2016

 

Vote up!
4
Vote down!
-1

AgnieszkaS

#1582308