Warto jest zaufać Opatrzności Bożej

Obrazek użytkownika Godny Ojciec
Kraj
Krystyna Górzyńska

 

W czasie najczarniejszej beznadziei, najgorszych przeczuć, kiedy perspektywa nieodwracalnego rozbicia mojej rodziny przestawała być kwestią tylko narastającego prawdopodobieństwa, kiedy bezprawne aresztowanie mnie i wtrącenie do obskurnej psychuszki rodem z koszmarów Sołżenicyna stało się pewnikiem – znów niezawodna Opatrzność Boża przyszła z pomocą. Zesłała nam prawdziwego anioła. Napisałem „znów” bo w ciągu minionych trzech lat zdarzyły się podobnej wagi cuda kilkukrotnie. Wkrótce postaram się również te historie przybliżyć czytelnikom. Teraz jednak zamierzam poświęcić swoją uwagę cudowności niespodziewanej odsieczy jaka przybyła nam na ratunek w momencie najwłaściwszym, czyli dokładnie wtedy, gdy zewsząd otoczył nas szczelnie mur ludzkiej obojętności, wyobcowania i bezradności - i pozostawało już tylko się modlić.

Był to bardzo profesjonalny Anioł, doświadczony w bojach z bezprawiem i podziemiem sądowo-psychiatrycznym, biegły w wieloletnim tropieniu i dokumentowaniu nadużyć wymiaru sprawiedliwości - jak się okazuje szeroko rozpowszechnionych w Polsce. Anioł okazał się misjonarką, skromną dziennikarką i społeczną blogerką o nicku „rebeliantka”.

Porażającą przyniosła wiedzę ta rebeliantka... Świadomość znalezienia się w opałach porównywalnych tylko z tymi, które dotknęły takich tytanów antygenderowej opozycji jak doktor Kękuś nie wbijała mnie raczej w samozadowolenie czy dumę. To były treści z gatunku tych, których nikt o zdrowych zmysłach nie życzy sobie przyjmować dobrowolnie, wypiera się ich raczej z całej siły, lub ucieka jak od najzłośliwszego nowotworu. Na początku... bo później nie ma skuteczniejszej broni niż ta wiedza.

Nawet uwzględniając fakt, iż od trzech lat nie byłem już nieświadomym realnych zagrożeń „żuczkiem” - czyli przeciętnym mieszkańcem kraju nad Wisłą; że pilnie się uczyłem od kiedy do mojego domu zapukało czyste zło z zamiarem totalnej destrukcji zapoczątkowanej sprofanowaniem jego sacrum. Rozumiałem przecież doskonale, że groźby wtrącenia do piekła mnie i całej mojej rodziny to nie były czcze przechwałki wykoślawionego psychicznie mitomana uwielbiającego dzieci. Chociaż do dziś trudno jest mojemu rozsądkowi przyjąć do wiadomości iż „szatańska ta obietnica” została wypełniona nieomal w całości i gdyby nie...

Rebeliantka, czyli Krystyna Górzyńska spadła mojej rodzinie po prostu z nieba - i to w ostatniej chwili. Czyli dokładnie stamtąd dokąd od miesięcy kierowaliśmy nasze modły w intencji wybawienia z opresji, nawrócenia oprawców i miłosierdzia dla nas wszystkich uwikłanych w historie zgniłe i siarką śmierdzące.

Krystyna Górzyńska od lat poświęca swój czas i swoje skromne środki dla wspierania bliźnich, którzy mieli nieszczęście stanąć wobec beznadziejnych pułapek zastawianych przez biurokratyczny system. To właśnie ta kobieta dodała mi otuchy kiedy jej najbardziej potrzebowałem, wsparła modlitwą i zachęciła do dalszej walki. Jak na prawdziwą „rebeliantkę” przystało udzieliła mi bezcennych rad, które okazały się skuteczne, celne i precyzyjne jak światło lasera. Tylko dzięki nim ludzie, którzy przez ostatni rok zastawiali perfidne pułapki w celu przyspawania do mojej osoby etykiety wariata, w końcu sami w te pułapki powpadali.

Nieuchronnie zbliżał się termin zgłoszenia się w szpitalu psychiatrycznym, zakreślony nakazem sędziego Krzysztofa Kotyni. Nikogo nie obchodziło, że w świetle obowiązujących przepisów sąd nie miał w ogóle prawa takiego nakazu wydać, zwłaszcza, że nakaz ów mieszał dwa porządki i idealnie nadawał się na podstawę skargi do Trybunału Praw Człowieka w Sztrasburgu. Z jednej strony stosował przymus podparty groźbą użycia przemocy fizycznej, z drugiej strony zakładał uległość, którą post factum mógł zinterpretować jako dobrowolne poddanie się badaniom psychiatrycznym, lub wręcz prośbę o pomoc medyczną.

Wielu Polaków dało się już podejść w taki sposób. Żeby uciąć przewidywane oczekiwania sądu należało we właściwym momencie grzecznie, ale kategorycznie odmówić poddania się badaniom psychiatrycznym koniecznie dokumentując ten fakt w sposób uniemożliwiający wszelkie naciągane interpretacje. W tym celu przygotowałem sobie pismo adresowane do psychiatrów, które po skrupulatnym wykonaniu nakazu, czyli zgłoszeniu się we wskazanym przez sąd miejscu o wskazanym czasie, wręczyłem wymienionym i poprosiłem o poświadczenie jego otrzymania. Następnie opuściłem to smutne miejsce.

W ten sposób uzyskałem pisemny dowód, iż odmówiłem jakiejkolwiek współpracy opartej na tzw dobrowolności. A ponieważ w nakazie nie wskazano żadnych biegłych upoważnionych do przeprowadzenia badań pod przymusem nikt nie miał prawa mnie zatrzymywać. Oczywiście liczyliśmy się z możliwością zatrzymania bezprawnego i różnymi innymi trickami, które w epoce panowania PO byłyby na porządku dziennym.

I tu najbardziej przydała się obecność i wsparcie pani redaktor Krystyny Górzyńskiej „rebeliantki”, która przez cały czas była ze mną w kontakcie telefonicznym. Można powiedzieć że ubezpieczała mnie bo w razie jakichkolwiek nieprawidłowości miała natychmiast zaalarmować Opinię Publiczną, Kancelarię Prezydenta Andrzeja Dudy, Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę i kogo się tylko da. Oczywiście wszystkie te nasze rachuby nie miałyby żadnego sensu w czasach premiera Tuska, kiedy to sądy mogły sobie pozwolić nawet na procesy zupełnie kiblowe, jak na przykład ten sprzed ponad dwóch lat, który opisałem w notce pod tytułem: „Godziny które wstrząsnęły moim światem - czyli bal u wampirów” (http://niepoprawni.pl/blog/godny-ojciec/godziny-ktore-wstrzasnely-moim-swiatem-czyli-bal-u-wampirow)

A oto treść pisma jakie wręczyłem psychiatrom – jest sprawdzone w boju - z pewnością może się przydać jeszcze wielu: 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

W Zgierzu

Dotyczy: wezwania na badanie psychiatryczno-sądowe w sprawie Sądu Rejonowego w Skierniewicach sygn. Akt II K 114/14

 

Informacja dla biegłych psychiatrów

 

Uprzejmie informuję, iż odmawiam uczestnictwa w badaniu sądowo-psychiatrycznym, zarządzonym przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach postanowieniem z dnia 6.08.2015 r. (K. 303 akt) ze względu na brak podstaw do jego przeprowadzenia.

 

W wyżej wskazanym postanowieniu Sąd nie wskazał jakie konkretnie dowody i okoliczności mają wywoływać uzasadnione wątpliwości Sądu co do mojej poczytalności. Postanowienie w tym kształcie narusza moje dobra osobiste. Naruszane są w ten sposób moje konstytucyjne prawa do rzetelnego procesu (art. 45 ust. 1 Konstytucji).

 

Zgodnie z Uchwałą składu siedmiu sędziów z 16 czerwca 1977 r. (sygn. Akt VII KZP 11/77, OSNKW nr 7-8/1977, poz. 68), której nadano moc zasady prawnej, szczególny charakter dowodu z opinii biegłych lekarzy psychiatrów przemawia „za koniecznością ograniczenia dopuszczalności poddania oskarżonego badaniu tych biegłych w celu wydania opinii o stanie jego zdrowia psychicznego tylko do tych wypadków, w których zachodzą uzasadnione – a więc oparte na konkretnych okolicznościach i dowodach – wątpliwości w tym względzie”.

 

Jednocześnie informuję, iż w dniu 26 kwietnia 2016.r. Złożyłem ponowny wniosek o uchylenie Postanowienia o przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłych psychiatrów (kopia w załączeniu).

W dniu dzisiejszym zgłaszam się do szpitala – zgodnie z wezwaniem Sądu z dnia 5.04.2016 r. - w celu uniknięcia przymusowego doprowadzania mnie, związanej z tym traumy dla członków mojej rodziny i naruszenia naszego dobrego imienia w środowisku.

 

Nadto informuję, że nie mogę przedłożyć biegłym (nieznanym mi obecnie z nazwiska, gdyż nigdy nie otrzymałem tych informacji do wiadomości) żadnych dokumentów dotyczących stanu zdrowia, gdyż takich dokumentów nie posiadam. Nigdy bowiem nie leczyłem się psychiatrycznie, jak również nigdy nie uczestniczyłem w żadnych badaniach dotyczących stanu mojego zdrowia psychicznego.

Proszę o honorowanie moich praw obywatelskich. Nadto proszę o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma.

 

Załączniki:

1/ Ponowny wniosek o uchylenie Postanowienia o przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłych psychiatrów z dnia 22 kwietnia 2016.r.

2/ Kopia wezwania na badania z dnia 5.04.2016 r.

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (13 głosów)

Komentarze

Jestem wzruszona. Dziękuję :)

#1514103

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Heksa (niezweryfikowany) został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

N mnj wzrszn zmszczm tk hmlę. +++++++++++++ N pczątk slgn jc Tdsz: Mryj ngdy n pzstj bjętn n gls swch dzc… Bż cś Plskę przz tk lczn wk tczł blskm ptęg chwły Cś Ją słnł trczą Swj pk d nszczęść, któr pgnębć Ją mły... Pd skrzydłm... pcznśc Nkplnj Dzwcy ? (czyl zkzn - jż trz - lkcj nrdwj hstr) Sjm Rzczypspltj chwlł w pźdzrnk 1998 rk stwę wznsn Śwątyn ptrznśc Bżj. W zwązk z tą - jk zwykl jk zwsz słszną - dcyzją nszg „prlmnt” wrt przypmnć, jk t ptrznść czwł nd zwsz jj wrnym, ktlckm (nmlż d zrn) nrdm plskm, wspóln z Mryją Npklną Zwsz Dzwcą, Królwą Plsk, którj nród „zwrzn ddn w nwlę”. Wspmnł tym J Krdynł + Józf GLMP pdczs jdnj hml n Jsnj Górz z kzj mryjng śwęt. nny nwdzny prprt rzkł był, ż: "Pkój jst drm Chrysts". Dl Syr, rk fgnstn n – b t nnwrcy. Ndwn dł znć sb nrdw-ktlck śwętblwy prdlc pprzz pżl sę ch bż nwdzng psł rtr Górskg (n jg szczęśc nknął krcj psychtrycznj dszdł d Dm jc) który „wyplł” w sjm by Jzs zwng Chrystsm głsć królm Plsk. Bż ch – wdzsz n grzmsz? Klndrm hstryczn t swg rdzj bbl, tyl, ż tn przkz prty jst n fktch n n rjnch pbżnych życznch. Zrknjmy ztm jk t ptrznść współ z Nkplną Dzwcą sprwwł pkę nd wrnym Jj ktlckm nrdm: *1007-1013 - drg wjn plsk-nmck, tysąc wymrdwnj ndwn chrzcznj (966) ldnśc, *1015-1018 - trzc wjn plsk-nmck pkój w Bdzszyn, *1038-1039 - ksążę czsk nsz „chrzstny” Brztysłw npd n Plskę. Zjmj Śląsk z Gnzn wywz cł św. Wjcch lczn skrby kścln. *1109-1110 - Njzd n Plskę csrz Hnryk V. brn Głgw. *1124-1128 - Wyprwy msyjn ktlckg bskp z Bmbrg n Pmrz Zchdn, chrystnzcj „gnm mczm”, *1157 - wyprw csrz Frydryk Rdbrdg n Plskę. *1241 - njzd Ttrów n Plskę, śmrć Hnryk Pbżng. *1259 - drg njzd Ttrów n Plskę, *1262-1306 - njzdy Ltwnów n Plskę, *1287 - trzc njzd Ttrów. *1308-1312 - mrgrbw brndnbrscy zgrbją Pmrz Zchdn. *1349-1350 - npdy Ltwnów n Mzwsz, spln Wrszwy. *1376 - njzd ltwsk n Młplskę. *1409-1411 - wlk wjn z Krzyżkm. *1454-1466 - wjn trzynstltn mędzy Plską ktlckm zknm krzyżckm Pmrz Wschdn. *1519 - njzd Ttrów n zm płdnw-wschdn (Lbln) *1519-1521 - wjn z ktlckm zknm krzyżckm. *1531-1538 - wjn z hspdrm młdwskm Ptrlą *1551 - npd Ttrów n krsy wschdn, spln Brcłw. *1600 - wybch wjny z Szwdm. *1633 - wyprw trck n Plskę. *1648-1654 - bnt prwsłwnych Kzków, wyrżnęc częśc ktlckg plskg spłczństw krny, *1 kwtn 1656 – król Jn Kzmrz w ktdrz lwwskj głsz Mryję Królwą Plsk ślbj: „Cb z Ptrnkę mją z Królwą pństw mch dzsj brm” – n przy tych ślbch: *1655-1660 - njzd ltrńskch Szwdów - znszczn rbnk mst, zmków ktlckch kścłów, zrz p wjn z Szwdm dchwństw n częstchwskj Jsnj Górz ddj nród plsk: „Rzczypspltj bądź Królwą Pną, ntchnnm Ptrnką” *1772 - rzbór (ktlckj) Plsk dknny przz ktlcką! strę, ltrńsk Prsy prwsłwną Rsję - w mę jdng tg smg Bg. *1793 - rzbór Plsk, tym rzm przz Prsy Rsję. *1794 - pdk pwstn - rzź ktlckj Prg przz prwsłwnych Rsjn, *1795 - rzbór Plsk przz klcjntów z rzbr. *1830-1831 - pwstn, pdk trt rsztk tnm. *1846-1848 - Wsn Ldów, wyrżnęc częśc ktlckj szlchty przz ktlckch chłpów, z nsprcj ktlckj str. *1863 - pwstn (stycznw) ptrznść pzwl wywźć wl czstnków n Sybrę, msw gzkcj. rzędnk Bg ppż w Jg mn ptęp dążn wlnścw. *1939-1945 - kstrmncj częśc ktlckg nrd plskg przz htlrwsk Nmcy tstyczn-prwsłwny ZSRR. Pęć lt dpst bżg, mlny fr grm znszczń. *1945-1953 – kljny dpst bży czyl kszmr stlnwsk. *1954-1989 - łgdnjszy w prównn z pprzdnm krsm, tstyczny strój ttltrny. Rk 1956 – dnwn ślby n nw pwrzn lsy nrd Królwj Plsk. tk t błgsłwn nszczęśc trw... W rk 1962 ppż Jn XX głsz NMP Królwą Plsk, główną ptrnką krj. Z kl 3 mj 1966 rk z kzj 1000-lc chrzt Plsk dchdz d kljng ”ddn Plsk w mcrzystą nwlę Mry”. Wspmnć jdnk nlży, ż wl nnych pństw wyprzdzł Plskę w wybrz Mr n swją królwą. N pczątk X wk Stfn król Węgr głsł Npklną królwą. W X wk król prtglsk pśwcł jj sw królstw. W XV wk z kl z królwą brł ją sb Hszpn, z jj przykłdm pszły prw wszystk nrdy mryk Płdnwj Śrdkwj. D dzsj n dwłn ż jst królwą Mksyk. N tn fkt zwrócł wgę krd. Stfn Wyszyńsk, l jdnczśn pdkrślł, ż Plsk jst szczgóln zwązn z Bżą Rdzclką, „Wl nrdów przypsj sb tn zszczyt! l mmy przknn, ż jstśmy w jkś szczgólny spsób zwązn z Mryją”, pdbn jk ndwn ppż Wlk Śwęty Jn Pwł rzkł ż „Plcy tk nprwdę są nrdm przz Bg (n mż ścślj Chrysts) wybrnym”. N nc pnd ćwrćwczny Wlk nwt Śwęty pntyfkt dklrwn dnw nrd łączn z zstąpnm Dch n zmę – czyl tę zmę. Pwdz grdbc, ktstrfy (Mrsłwc, Smlńsk...) nn wypdk, rządy lwcy prwcy. tk t ptrznść w Trójcy Śwętj Jdyn z Mryją Królwą Plsk n ddtk sprwwł ( sprwj) pkę nd wrnym jj nrdm. sttn dkd wskzj n t, ż zstwn ns n pstwę czrnj kśclnj mf, lbrłów, pstkmnstów Ps-dzlców. „Bż cś Plskę ...” – pj głpny nród. Czy ztm wznsny m być bkt k czc TG, z którg mnm dzln przdstwcl wtykńskj nkwzycj skzywl n śmrć mlny ldz cęl głwy w rmch wyprw krzyżwych? Czy dtyczy t tż TG, z mnm którg n stch knkwstdrzy msjnrz wymrdwl mlny ndn b mryk? Sytcj tj n mżn tłmczyć srwścą ówczsnych czsów. T sztńsk dgmt nmylnśc ppchnął ppstw d zbrdn. C ckw! N zps w Knstytcj chrn życ pczętg Bg był bjętn – ntmst wcznj przyjźn z Zwązkm Rdzckm n tk zps w tmtą Knstytcję z bżym przyzwlnm wstwn. lbwm – jk st w Pśm – kżd włdz d Bg pchdz, przcż - jk Wszchmgący - mógł sę tm sprzcwć! Jżl tk dlj będz sę nm pkwł t ptrznść, t pmędzy 2050-2100 rkm ( mż wczśnj) sprwdz nm jkąś slmsk-chrzścjńsk-ktlcką nklrną zdymę. znów będz kzj d wmrwn kljng kmn węglng, d nwych zślbn. p ns chćby kljny ptp? Z wnglcznym pzdrwnm Bż cś Plskę.....
#1514108

Droga Hekso twój pies zrobił tu kupę. Nie dość że zrobił co zrobił, to jeszcze na rzadko...

Może weź i po nim posprzątaj...

LechG

#1514110

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Heksa (niezweryfikowany) został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Pszsz Pn Pn LchG nmżbn prdły, bzdry ż z nch dym. Pczątkw mylłm Pn z znnym m dwrsrzm, l p ch przczytn - przprszm Pn. Z pmyłkę (lttl mstk). Pn n jst nm. n n jst DTĄ.
#1514116

Trafiłaś w dziesiątkę z tą heksą. Po szwedzku słowo to oznacza "wiedźma", wymowa identyczna, inna jest tylko pisownia. A więc miotła w krok, znikaj stąd i nie strasz.

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1514131

Ma Pan rację i świetnie Pan określił Krystynę Górzyńską jako "profesjonalnego Anioła" :))

Krysia pomogła i pomaga wielu pokrzywdzonym przez sądy ludziom.

Jest wspaniałym i ciepłym człowiekiem, takim przez ogromne C..

Ze swojej strony mogę tylko dodać, że jestem dumna ze swojej z nią znajomości ...

To bardzo dobrze, że potrafi jej Pan tak pięknie podziękować!

 

Pozdrawiam :)

Astra - Anna Słupianek

#1514153

Osoba która zminusowala powyższy komentarz zasługuje na uśmiech (((-
Z politowaniem.
Czy awatar Patrii tak na tą osobę działa, czy to że napisała całą prawdę o Rebeliantce, której zasługi są w tej materii niepodważalne o czym sam autor notki też piszę.Działalność i to bezinteresowna Rebeliantki zasługuje na najwyższe uznanie
Szkoda że w ten sposób ktoś chcę zaimponować, ale chyba tylko sobie
Pozdrawiam obie Panie.
#1514168

Mimo że dzielą nas inne poglądy na sprawy Polskie i nie raz ostro polemizowaliśmy ze sobą, ale umiem zobaczyć i docenić pomoc dla innych ludzi, którym pani pomogła i tym co są potrzebie, jak temu panu z mego Poznania.

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1514169

polskie, tylko (chyba) ukraińskie ;) Innych nie widziałam i nie widzę.

A za miłe słowa bardzo dziękuję :)

 

#1514177

Ukraińcy stawiający pomniki dla banderowców z UPA i ONU, wraz z prezydentem Poroszenką, mają taką samą wartość jak ich przodkowie z 1943 mordujący Polskich obywateli na Polskim Wołyniu.

Są mordercami i katami, bo wychwalają tych zbirów, którzy mordowali z największym okrucieństwem, niczym dzikie bestie, ich okrucieństwo przebiło nawet Sowieckie.

A pop błogosławił siekiery, widły, noże, by sprawniej zabijali Polaków.

Moja rodzina została bestialsko wymordowana na Wołyniu, z 20 członków rodziny mego taty Brata, tylko kuzyn przeżył, bo Ukrainiec za słabo uderzył obuchem siekiery mego kuzyna w głowę i tym sposobem ocalał i nam to opowiedział, bratu i mnie.

Więc niech się zabijają wojnie z Rosją, nawzajem, bo Rosja to też kraj co mordował Polaków bez pamięci.

Pozdrawiam

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1514213

I serdecznie współczuję tak wielkiej tragedii Twojej rodziny.

Moi, mieszkający w Wielkopolsce, byli przede wszystkim ofiarami Niemców. Dziadek ze strony mamy, powstaniec wielkopolski i oficer przedwojenny, był od razu na tapecie. To tylko dzięki NMP zachował życie. Po wojnie też był - co oczywiste - na cenzurowanym.

Nikt z moich bliskich nigdy nie zhańbił się przynależnością do partii. A tatę wielokrotnie do tego namawiano. Odmawiał, więc stanowiska dyrektorskie były poza zasięgiem.

Ale, mam nadzieję, w końcu zmienimy Polskę.

 

 

#1514215

O bok Ukrainy, Rosji, przybyło nam nowych wrogów to lewacka UE i parchy pejsate, głównie z USA.

Zobacz jakie Polska posiada bogactwa, skoro tylu wyciąga swe łapska PO to co Polskie.

Ale z pomocą Boską i milionami patriotów Polskich damy radę, te kanalie pokonać.

Mimo że towarzysze sędziowie i prokuratorzy wsPOmagają ten żydo-ubecki system, wprowadzając anarchię i zamęt w państwie Polskim.

Solidne podwaliny już mamy, to są miliony Polaków kochających Bóg Honor Ojczyzna.

Nie dających się omamić lewacką multikulti.

Pozdrawiam

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1514222

Damy radę.

#1514229

Jak coś z tego będzie, a mam nadzieję, to pięknie opiszę.

#1514179

Ja natomiast mam podobne poglądy co Rebeliantka, jedynie jedno co nas  kiedyś dzieliło to .........malarstwo :-)))
 
ale to było tak dawno a i marszandem nigdy nie bylem :-)))) och
#1514188

Widzisz wcale tak nie musi być jak piszesz... Np wyobrażam sobie że ktoś chciał kliknąć plusa ale sie pomylił, albo poprostu klikał pierwszy raz i chciał sprawdzić czy można też dawać minusy :)

Problem jest że nie można tu nic cofnąć kiedy się popełniło błąd.

Poza tym nie podoba mi się że automat skasował posty Heksy. Uważam każdą cenzurę za złą bo w sumia zadziałała ona na korzyść tego niepoukładanego człowieka. Ktoś kto nie widział jego wpisów będzie snół domysły i projekcje które nie będą wiele miały wspólnego z rzeczywistością. A to zawsze oddala od nas prawdę 

LechG

#1514170

Albo masz Boga i wiarę e sercu, albo jesteś jak ci faryzeusze i tylko Boga i wiarę masz na pokaz.

A gdy trzeba pokazać swoje credo i stanąć w obronie Boga i wiary, to powstaje w tedy problem, bo dla niektórych to tylko papier i klawisze komputera, by pokazać jacy to z nich wierzący.

Ja nie pozwolę by taki człowiek obrażał Boga i Bogurodzicę nazywając Matkę Boską kopulowaną dziewicą, by pisał i profanował co dla nas katolików jest święte, na tym portalu NP.

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1514176

Przyznam że nie przeczytałem elaboratu Heksa do końca :)

LechG

#1514199

"Problem jest że nie można tu nic cofnąć kiedy się popełniło błąd."
 
Wiem że jesteś dość krótko na portalu, stąd też nie wszystko jeszcze opanowałeś. Ocenę można w każdej chwili zmienić, jak też i komentarz. Komentarz możesz skasować, edytować ale tylko wtedy jak nie masz na tenże komentarz odpowiedzi.
 
Wracając do Heksy vel Azazel vel Beliel i jeszcze coś tam, to regulamin jasno mówi że posiadanie wielu kont jest surowo karane łącznie z likwidacją ,co wiele razy już w przeszłości się zdarzało.
 
Jeszcze jedno ten o którym piszemy wkleja tu nie tylko własne komentarze ale w 95% są to komentarze z kociarskie strony której link już podawałem.
Nie ma szanującego się portalu gdzie ten nick zagrzał miejsca więcej niż 24 godziny i lata po sieci jak żyd po pustym sklepie.
 
Co do mojej oceny osoby która zminusowala wpis Patrii zdania nie zmieniam bo i dlaczego.
Pozdrawiam ojcze.
Powodzenia w walce :-)))
#1514183

Masz rację, czasem można spałować kogoś wbrew zamiarom. Kiedyś w momencie gdy oceniałem czyjś komentarz przesunął się tekst w momencie kliknięcia i komentator zamiast otrzymac +6, "zarobił" ode mnie -6. Gryzło mnie to do tego stopnia, że prosiłem Gawriona na PW o korektę. Czasem można pomylić się z powodu pośpiechu, a więc należy jak mówi porzekadło spieszyć się tylko przy łapaniu pcheł. Jeżeli ktoś oceniający ma szybki refleks, może swoją pomyłkę naprawić sam, a mianowicie, jeżeli zauważy w ciągu sekundy, że kliknął na niewłaściwy trójkącik (czerwony lub zielony) niech natychmiast kliknie na właściwy.

Pozdrawiam

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1514214

Powodzenia!

:):)

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#1514242