"Źródła antypolonizmu" - Lisiak, Michalkiewicz, Żebrowski

Obrazek użytkownika elig
Idee

  wzięli udział w spotkaniu na ten temat, jakie odbyło się 04.02.2015 o godz 18:30 w Domu Dziennikarza na Foksal w Warszawie.  Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie KoLiber wraz z wydawnictwem Capital, promującym książkę Ireneusza Lisiaka "Niemiecki Katyń 1939".  Spotkanie to wzbudzilo wielkie zainteresowanie.  Przyszlo na nie ok. 180 osób i zabrakło krzeseł.  Imprezę filmowały aż cztery kamery, w tym jedna z portalu Blogpress.pl.  Transmitowało ją też Niepoprawneradio.pl.  O godz. 18:40 Piotr Mazurek z KoLibra wygłosił krótkie zagajenie, po czym głos zabrał Ireneusz Lisiak.  Powiedział, że jego książka opisuje zbrodnie popełnione przez Niemców w okresie od października do grudnia roku 1939.  W tym czasie różne oddziały niemieckie wymordowaly w Wielkopolsce na Śląsku i Pomorzu, ok. 70 tys. Polaków, głównie spośrod inteligencji i duchowieństwa, a także powstańców ślaskich i wielkopolskich.  Oprawcy działali  na podstawie sporządzonych jeszcze przed wybuchem wojny list osób "niepożądanych".  Potem p. Lisiak cofnął się w czasie do okresu po Powstaniu Listopadowym kiedy to Chłapowski, Marcinkowski i Jackowski walczyli z Niemcami o polską ziemię i prowadzili pracę organiczną w Wielkopolsce.  Tę wojnę ekonomiczną Polacy wygrali i to właśnie leglo u źróbeł niemieckiego antypolonizmu.  Po mniej wiecej półgodzinnym wystąpieniu Lisiaka , mieliśmy obszerny referat Stanisława Michalkiewicza.  Zaczął on od stwierdzenie, że pewna doza ksenofobii jest konieczna .  Istnieje ona w każdej społeczności ludzkiej.  Jak zauważył, przez wieki manifestowała się ona z zachodu na wschód: Anglicy lekcewazyli Francuzów, Francuzi Niemców, Niemcy Polaków, a Polacy Rosjan.  Nie było to szczególnie szkodliwe, aż do XIX wieku, kiedy to powstały ideologie nacjinalistyczne, a lewica /Marks I Engels/ zaczęła promować ludobójstwo jako narzędzie postępu.  W wieku XX doprowadziło to do straszliwych zbrodni.  Jeśli chodzi o współczesny antypolonizm, to jego źródła widzi Michalkiewicz w uzgodnieniu polityk historycznych miedzy Niemcami oraz Izraelem.  Niemcy pragną pozbyć się piętna zbrodniarzy, wymyślajac jakichś "nazistów"oraz wmawiając innym, że oni sami byli ich ofiarą.  Próbują też przerzucić część odpowiedzialności na Polaków.  Żydzi natomiast chcą utrzymać przy życiu swoje "przedsiebiorstwo Holocaust" i po tym, jak kanclerz Niemiec Schroeder odmówił dalszych odszkodowań - szukają "winowajcy zastępczego" w postaci Polaków.  Michalkiewicz skrytykował postawe polskich władz wobec tych nieuzasadnionych roszczeń, szczególnie Kwaśniewskiego i Komorowskiego, krórzy zgodzili sie z tym, że Polacy są współsprawcami zbrodni.  Dostało się też Lechowi Kaczyńskiemu za wstrzymanie ekshumacji w Jedwabnym.  Na zakończenie Michalkiewicz wyraził obawę, iz może zostać zrealizowany scenariusz rozbiorowy.  Mówił też o likwidacji polskich elit jako o próbie cofniecia Polaków do stadium przednarodowego.  Ostatnim mówcą był Leszek Żebrowski.  Zwrócił on uwagę na antypolonizm samych Polaków.  Oprocz opisanej juz przez Michalkiewicza postawy polskich władz mamy też licznych przedstawicieli polityki, kultury i nauki, przyłączających się chętnie do antypolskich akcji.  Niektórzy, jak środowisko "Gazety Wyborczej" robia to zupełnie świadomie, a inni z chęci zdobycia rozgłosu i poklasku.  Podawał przykłady tego rodzaju działalności.  Narzekał też na safandulstwo Polaków, które powoduje, iż takie postawy nie spotykają się z należytym potępieniem.  Po godzinie 20:00 przyszedł czas na pytania z sali.  Problem polegał jednak na tym, że dyskusja się zupełnie nie kleiła, gdyż nikt z zabierających głos nie zadawał pytań prelegentom.  Wszyscy wygłaszali różne oświadczenia raczej luźno związane z tematyką spotkania, bądź tez reklamowali organizacje do których nalezeli /np. "Dzielny Tata"/.  O 21:00 zaczęło się podpisywania książek.  Oprócz książki Ireneusza Lisiaka promowano tez "Teorię Spiskową " Michalkiewicza oraz "Mity przeciw Polsce" Żebrowskiego.

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (13 głosów)

Komentarze

Większość tam stanowią Szechtera rodacy

Mają awersją na Chrześcijańską Miłość

Bo kompleks zbrodniarzy czyni im zawiłość

Pozdrawiam

Vote up!
3
Vote down!
0

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#1464197

ANTYPOLONIZM - wrogość wobec Polski i Polaków,

działania mające na celu zniszczenie polskiego państwa i narodu;

anty polonizm wystąpił już w początkach państwowości polskiej w niemieckiej kronice biskupa Merseburga, Thietmara (975-1018), piętnowano Bolesława Chrobrego (nazwano go "jadowitym wężem"); średniowieczna propaganda krzyżacka próbowała zniesławiać naród polski, poddając w wątpliwość prawdziwość jego wiary chrześcijańskiej;

cesarz Zygmunt Luksemburski wysunął w 1392 roku pierwszy w historii projekt rozbioru Polski, wg którego całość ziem ówczesnego Królestwa Polskiego miała być podzielona między zakon krzyżacki, Węgry, Wacława IV Czeskiego, margrabiego brandenburskiego Josta i Jana Zgorzelskiego z Nowej Marchii; pierwszy traktat przewidujący rozbiór Rzeczypospolitej Obojga Narodów między Szwecją, Brandenburgią, Siedmiogrod, Kozaków oraz Bogusława Radziwiłła zawarto 6 XII 1656 w Radnót (Siedmiogrod), jednak upadek koalicji uniemożliwił wprowadzenie tej umowy w życie;

za jednego z czołowych przedstawicieli antypolonizmu w XVII w. uważany jest czeski pedagog J.A. Komensky (1592-1670), który popierał najazd szwedzki na Polskę, mimo że uzyskał w niej długoletnie schronienie (z przerwami przebywał w Lesznie 1628-1655).

Początki antypolonizmu zorganizowanego na szeroka skale i będącego wyrazem państwowej polityki wiążą się z rządami króla Prus Fryderyka II i carycy Rosji Katarzyny II; swoje dążenia do rozbioru ziem polskich starali się uzasadniać poprzez upowszechnianie "czarnej legendy" o Polsce jako kraju wyjątkowej anarchii i fanatyzmu religijnego; korzystali przy tym z wystąpień niektórych czołowych postaci życia intelektualnego ówczesnej Europy (np. mason [red. polonica.net] Wolter, odpowiednio przez nich wynagradzany, cynicznie wysławiał rozbiór Polski jako "pomysł geniusza");

antypolonizm cechował także niektórych poetów rosyjskich - Aleksander Puszkin w liście do J. Chitrowa (1830) sugerował, że wojna z Polakami powinna być walką na wyniszczenie, a były dekabrysta A. Bestuzew (opiewany w wierszu A. Mickiewicza Do przyjaciół Moskali) piętnował "zdradę warszawską" (powstanie listopadowe) i wyrażał nadzieję, że "krew zaleje na zawsze polskich panów"; antypolonizm państw zaborczych znajdował wyraz w próbach odpowiedniego kształtowania świadomości Polaków w poszczególnych zaborach, w fałszowaniu i oczernianiu polskiej historii i tradycji;

swoisty typ antypolonizmu uzasadnianego racjami postępu zaprezentował Fryderyk Engels w liście do Karola Marksa: "[...] im więcej rozmyślam nad historią, tym jaśniej widzę, że Polacy są narodem skazanym na zagładę, którym można tylko dopóty posługiwać się jako narzędziem, dopóki sama Rosja nie zostanie wciągnięta w wir rewolucji agrarnej. Od tej chwili Polska nie będzie miała żadnej racji bytu";

http://awronka.nazwa.pl/txt/txthtml/Antypolonizm1.htm

Vote up!
4
Vote down!
0
#1464206

Stuhr brnie w antypolonizm. „Polskość śmieszy i zawstydza”

 

 

Jerzy Stuhr wciąż promuje swój film pozując na mentora III Rzeczpospolitej. W kolejnym wywiadzie którego udzielił przyznał, że „nie wierzy już by w Polsce było normalnie”, a Polacy są narodem zacietrzewionym, nietolerancyjnym, marudnym i histerycznym. A to nie koniec ciosów we własne gniazdo ze strony znanego aktora i reżysera.

 

Dziennikarze portalu menstream.pl postanowili zadać Jerzemu Stuhrowi ważne dla budowania pedagogiki wstydu w Polsce pytanie – czy śmieszy Pana polskość? Reżyser „Obywatela” odpowiedział: „W pierwszym odruchu zawsze. Później zaczynam czuć gorycz i wstyd. Za to, że polscy politycy znowu się wygłupili, że ktoś coś palnął na arenie międzynarodowej. Często się wstydzę”.

Read more: http://www.pch24.pl/stuhr-brnie-w-antypolonizm--polskosc-smieszy-i-zawstydza,32187,i.html#ixzz3QtgHIgsK

 

Vote up!
5
Vote down!
0
#1464208

tym staje się bardziej żydowski niż żydzi

Vote up!
5
Vote down!
0
#1464225

oczywiście masz rację, ale natrafiłem w sieci szokujący i chyba wstydliwy dla Anglików i nie tylko Anglików fragment biografii: 

Popularny brytyjski dramaturg Bernard Shaw popierał Hitlera w mediach.
Lewica popierała Hitlera nie dlatego, że ich oszukał. Wiedzieli, że Hitler bedzie zabijał.
Mówił, że będzie. W zasadzie właśnie dlatego go popierali. Musicie wszyscy znać co najmniej pół tuzina osób, które sa nieprzydatne na tym świecie, którzy sprawiaja więcej problemów, niż są warci. Weźcie ich i spytajcie:
Proszę pana, proszę pani, czy byliby państwo łaskawi uzasadnić swoją egzystencję?
Jeżeli nie potraficie tego zrobić, jeżeli nie pracujecie tak ciężko jak reszta, jeżeli nie wytwarzacie przynajmniej tyle, ile konsumujecie, to wówczas nasze społeczeństwo nie może utrzymywać was przy życiu, ponieważ wasze życie nie przynosi nam korzyści, a i wam nie jest zbyt przydatne.
Bernard Shaw wierzył w masowe zabijanie, ale nie na podstawie rasy, tylko z takich powodów jak bezczynność i niezdolność. Zabijanie pasożytów w społeczeństwie było tym, o czym mówił Marks i socjalizm. Domagał się w londyńskiej gazecie, by naukowcy wynaleźli humanitarny gaz.
"Apeluje do chemików, by odkryli humanitarny gaz, który będzie zabijał natychmiast i bezboleśnie. Jak najbardziej zabójczy, ale humanitarny, nie okrutny."
Po dziesięciu latach taki gaz zostanie odkryty.
Zostanie nazwany Cyklon B.

Vote up!
5
Vote down!
0
#1464229

Podczas spotkania o którym pisze "elig" panowie Lisiak i Żebrowski powiedzieli wprost o..."likwidacji niepożądanych ludzkich odpadków" jako założeniu rewolucji p-rzedstawione przez Engelsa w tekście " Der magyarische Kampf", który został zamieszczony w lutym 1849 roku w "Neue Reinische Zeitung"-red. naczelny K. Marks. Engels napisał wprost, że "narody niezdolne do przeprowadzenia rewo;lucji socjalistycznej, jako ludzkie odpadki, nie idącę z postępem winny być zlikwisowane. Ludobójstwo w takim przypadku jest usprawiedliwione". Nawet podał listę "narodów do likwidacji". Co ciekawe, na tym spotkaniu nabyłem książke I. Lisiaka p.t. Nie musimy płacić Żydom"- głównie dlatego, że zamieszczona jest tam umowa pomiędzy USA a PRL w sprawie odszkodowań za mienie pozostawione w Polsce. I znalazłem tekst p.t. "Kto wymyslił Holocaust". Ta książka to zbiór publikacji p. Lisiaka w tygodniku "Mysl Polska" z ostatniego 15-lecia, teksty, które przetrwały próbę czasu i są aktualne nawet dziś!!!

   I taka uwaga na marginesie- słuchałem p. Lisiaka i stwierdzam, że on lepiej pisze niż mówi, choć i w tym przypadku nie można mu pod względem wiedzy i merytoryczności nic zarzucić. Ale pisze bardzo zajmująco.

Vote up!
2
Vote down!
0

Skorpion48

#1464356

...

Vote up!
1
Vote down!
-1
#1464239

George Bernard Shaw zwolennik filozofii Friedricha Nietzschego i Henri Bergsona, za twórczość naznaczoną idealizmem i humanizmem otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za rok 1925. W 1938 roku zdobył także Oscara zanajlepszy scenariusz adaptowany do filmu Pygmalion.
      Czy ten urodzony w Dublinie Irlandczyk popierał Hitlera? 


     Mówił:
      Musicie wszyscy znać co najmniej pół tuzina osób, które są nieprzydatne na tym świecie, którzy sprawiają więcej problemów, niż są warci. Weźcie ich i spytajcie. Proszę pana, proszę pani, czy byli by państwo łaskawi uzasadnić swoją egzystencję? Jeżeli nie potraficie tego zrobić, jeżeli nie pracujecie tak ciężko jak reszta, jeżeli nie wytwarzacie przynajmniej tyle, ile konsumujecie, to wówczas nasze społeczeństwo nie może utrzymywać was przy życiu, ponieważ wasze życie nie przynosi nam korzyści a i wam nie jest zbyt przydatne.
      
Znaczy to że Bernard Shaw wierzył w masowe zabijanie, ale nie na podstawie rasy, tylko z takich powodów jak bezczynność i niezdolność.
      A więc zabijanie pasożytów w społeczeństwie było tym o czym mówił Marks i socjalizm.
      W londyńskiej gazecie,
 Shaw domagał się by naukowcy wynaleźli humanitarny gaz:
      Apeluję do chemików, by odkryli humanitarny gaz, który będzie zabijał natychmiast i bezboleśnie. Jak najbardziej zabójczy, ale humanitarny nie okrutny/magazyn Listener, 7 February 1934 rok/
      Po dziesięciu latach taki gaz został odkryty, nazwano go Cyklon B. Jego działanie w praktyce sprawdził Adolf Eichmann, który zeznał później, że ludzie w Auschwitz umierali bezboleśnie, co znaczy, że gaz był humanitarny.

 

http://ewa-naprzeciwszczciu.blogspot.co.uk/2013/09/17-wrzesnia-1939-roku-pamieci.html

Vote up!
4
Vote down!
0
#1464275

pasus : " dyskusja się nie kleiła". Czyżby kultura dyskusji wróciła do powijaków, czy też potencjalni dyskutanci obawiali się zająć stanowisko w tak delikatnym temacie jak relacje Polacy -Żydzi, gdyż krępował ich obłęd zwany polityczną poprawnością? A swoją drogą moralny guru A. Szczypiorski ( jak się później okazało TW służb ) literat głosił, iż antysemityzm Polaków napędzany jest antypolonizmem Żydów, a jego wyjatkowo przewrotna powieść " Początek "miała o tym zaświadczać! Po roku 89 wprowadzono tę pozycję do lektury obowiązkowej szkół ponadgimnazjalnych. Na szczęscie już ją usunięto, za to w podręcznikach dla maturzystów ciągle widnieje tekst A. Michnika o Jedwabnem! Niestety nie mam wpływu na jego obecność, wydawcy, z uporem godnym lepszej sprawy, powielają go w kolejnych edycjach podręczników. A zatem należałoby zacząć od sprawdzenia, jakie treści sączone są  głów młodych ludzi, zanim zaczniemy mówić o antysemityżmie i żydożerstwie Polaków!

Vote up!
2
Vote down!
0

mika54

#1464321

    Jest tu:

 

https://www.youtube.com/watch?v=ud9xUKkGIBQ

Vote up!
1
Vote down!
0

elig

#1465286