Kryzys duszy polskiej znany i zdiagnozowany już przed wojną.

Obrazek użytkownika Bibrus
Blog

Czy portal "Niepoprawni" odzwierciedla kryzys duszy polskiej, czy można dostrzec to niepokojące zjawisko w innych miejscach masowego przekazu wiadomości?

Zjawisko kryzysu duszy polskiej zapewne jest znane i omawiane w przestrzeni tzw. drugiego obiegu. Śmiem wątpić by zajmowano się tym problemem w "mediach

głównego ścieku" tam króluje: mama Madzi, tasiemcowe seriale-nazywane przez amerykanów "gumą do żucia dla oczu"-oraz wieczne szukanie recepty jak zachować

układ nietkniętym i jaki to zły jest Kaczyński. Zwolennicy genderowania od rana do wieczora czy poszukiwacze narodowych a urojonych fobii też znajdą coś

dla siebie. Gdzie w takim razie szukać wyjaśnienia kryzysu duszy polskiej? Otóż zjawisko to zostało odkryte i opisane już przed wojną. Zanim przedstawię autora

diagnozy oraz jego wyjaśnienie na poruszany wyżej temat, chciałbym zastanowić się w jaki sposób objawia się ten kryzys duszy tu-na "Niepoprawnych".

A często wygląda to tak:

-brak szacunku dla historii własnego narodu poprzez negację i zaniżanie oczywistych faktów z martyrologii.

-przekręcanie a nawet próby ośmieszania wiary katolickiej stanowiącej fundament istnienia narodu.

-wielokrotne kłótnie portalowych blogerów o sprawy błahe.

-brak woli współpracy i uparte trwanie we własnych, często błędnych wizjach.

-krótkowzroczność w sprawach polityki zagranicznej.

-egoizm, prywata, karierowiczostwo, nepotyzm oraz wiele innych mrocznych przywar, przyklejonych często do każdego z nas, stanowią o egzemplifikacji kryzysu

duszy narodu, dotyczy to równiez autora wpisu, który zdaje sobie sprawę z własnej omylności i jest pełny autokrytycyzmu.

Gdzie i jak poszukiwać lekarstwa na nasze narodowe wady?

Podpowiedź i odpowiedź, nie po raz pierwszy zresztą, znajdziemy u znakomitego przedwojennego Kardynała Augusta Hlonda.

Wielcy Polacy i ich dzieła z przeszłości stanowią otwartą księgę z gotowymi receptami na współczesne zagrożenia, trzeba jedynie umieć do nich sięgać.

Oto wykład Kardynała Augusta Hlonda na temat: "Kryzys Duszy Polskiej". Jest to swoisty przepis na przetrwanie wczoraj dziś i jutro.

"Kryzys duszy polskiej.

Przemówienie na VII Zjeździe Katolickim w Poznaniu.

6 listopada 1926.

Ekscelencje! Katolicy!

Ten VII Zjazd Katolicki Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej musi się koniecznie nawiązać do dwu wielkich wydarzeń w naszym życiu religijnym i narodowym, do wydarzeń, które głęboko poruszają duszę polską, a mają się do siebie, jak pytanie i odpowiedź.

Takim wydarzeniem jest na pierwszym miejscu kryzys duszy polskiej.

Lat osiem mija, jak Polska w pierwszym uniesieniu wolności wyczuła instynktem swe dziejowe przeznaczenie i zerwała się do pochodu ku wielkości i potędze, wśród których kiedyś innym narodom świecie umiała przykładem cnót prywatnych i zbiorowych. Nastąpiły porywy i bogate ofiary z mienia, z sił najlepszych i z krwi. Pracy i poświęcenia poniosła Polska dla swego bytu tyle i takie na każdym polu stworzyła postępy i zdobycze, że w innych warunkach byłoby ich starczyło na dobrobyt i wielkość.

Były błędy, były grzechy, była słabość, były bolesne nieporozumienia. A przede wszystkim był w duszy polskiej od samego początku jakiś rys głęboki, któregośmy zatrzeć nie zdołali, rys który się w pewnych okresach groźnie powiększał, a w końcu po ośmiu latach doprowadził duszę polską do przesilenia. Zamyślona przystanęła Polska na wielkim gościńcu swych dziejów, w śmiałym poszukiwaniu przyczyn swego przesilenia wstecz spogląda i analizując swój ośmioletni czyn, wielki sporządza ze sobą rachunek sumienia.

Jakaż ona piękna i kochana ta biedna Polska w tej chwili! Nigdy nie była taka szczera i taka szlachetna jak teraz, gdy własny rozbiera czyn, aby się w nim dopatrzeć tego, co ją osłabia i poniża.

Więc widzi Polska w swym przeszłym życiu państwowym wielki przyrost walorów różnych ale i zaniedbań wiele wskutek niedoświadczenia, amatorstwa i ułomności. Widzi, jak w życiu narodowym tu i tam przebijają dawne polskie wady, jak hamują postępy i wzloty, jak nas różnią i dzielą; ale konstatuje zarazem, że te wady dzisiaj przecież na ogół już mniej wybujałe, niż dawniej, że zwłaszcza młodzież coraz to wyraźniej dąży do tego, aby być polską nie przez polskie wady, lecz przez polską cnotę. Przede wszystkim jednak stwierdza Polska w rozbiorze sumienia, że ośmioletni czyn jej był wprawdzie dziełem jej rąk, ale w wielkiej części nie był tworem jej polskiej myśli. Stwierdza Polska, że ona dotychczas własnego polskiego czynu wydać nie mogła, bo działała nieświadomie pod obcym nakazem. I dlatego wypiera się dziś Polska wielu swoich czynów, wypiera się ich, bo ich za swoje, za wolne polskie czyny uznać nie może. I pyta się Polska, co jej myśl więzi i jakby się do wolnego czynu zerwać chciała.

Z właściwą sobie wyrazistością maluje Izajasz Prorok obraz narodów ujarzmionych przez tyranię fałszu i mówi o nich, że mają wędzidło błędów w szczękach swoich. Dziś Ojciec Święty, Pius XI, w encyklice o Chrystusie Królu wskazuje na to, że w naszych czasach nowy tyran kłamstwa okiełznał ludy katolickie uzdami fałszu, a tyranem tym jest kierunek myśli, który nazwał laicyzmem. Charakteryzuje go jako tę ideologię, która w życiu narodowym i państwowym wypiera wszelką myśl Bożą i religijną. Laicyzm odmawia Kościołowi władzy nauczania, ustanawiania praw i rządzenia narodami w celach wiecznego zbawienia. Zrównawszy religię Chrystusową z sekciarstwem i pierwszym lepszym fałszem religijnym, chce ją wydać na samowolę panujących i rządów. Wmawiając w narody, że w swych wewnętrznych ustrojach prawa Bożego uwzględniać nie potrzebują, szerzy ateizm i upadek etyczny. Z umysłu podtrzymuje niezgodę społeczną, a pod płaszczykiem równości i dobra publicznego uprawia egoizm osobisty i partyjny, głosi zasady, które rozbijają jedność rodziny i rozsadzają społeczeństwo, a odbierając ludziom ideały duchowe, spychają je na tory materializmu, by je wreszcie po smutnych zawodach pchnąć w objęcia przewrotu i komunizmu.

Jako trwałe wezwanie do oswobodzenia się z duchowych wędzideł tej ideologii, zaprowadził Ojciec święty nową w Kościele uroczystość, święto Chrystusa Króla.

I to jest ten drugi fakt, z którym się schodzi nasz Zjazd Katolicki, fakt, który jakby opatrznościowo wplata się w dzieje duszy polskiej w chwili jej przełomowego zwrotu do nowych zdrowych kierunków.

Przed duszą polską, dręczoną wątpliwościami, niepewnością, staje więc dzisiaj w królewskich blaskach Chrystus - staje z żądaniem, by Polska w swym życiu uznała jego nieprzedawnione prawa, staje z odpowiedzią na pytanie, jak Polskę ratować? Chce Chrystus Król, by się Polska odrodziła, zrywając z laicyzmem, który więzi jej myśli wielkie i siły. Ma się Polska przeciwstawić prądom które podkopują życie religijne. Nie ma Polska sprzyjać destrukcyjnej pracy różnego rodzaju apostołów i nie ma popierać odszczepieństwa, które nic zdrowego i pożytecznego w życie narodu nie wnosi, a natomiast jedność rozbija i siłę narodową załamuje. Nie ma Polska dopuścić do ustawodawstwa, które by prowadziło do rozprężenia rodziny przez rozwody. Ma Polska porzucić metody partyjne, które nie uznając u nikogo innego zasług i dobrej woli, bezwzględnie wypierają i niszczą przeciwników. Wyrzec się ma Polska niezgody i nieporozumienia i spory ma łagodzić, nie zaostrzać. Wyprzeć się ma owej płytkości i lekkomyślności w traktowaniu spraw publicznych, owego braku odpowiedzialności za losy narodu, które były powodem, że nie masz prawie ani jednego elementu składowego w naszym ustroju publicznym, który by był w ustawodawstwie i praktyce tak przeprowadzony, jak tego dobro narodu wymaga. Wyprzeć się ma Polska na wszystkich szczeblach hierarchii państwowej każdego bezprawia, każdej anarchii. Wyprzeć się ma Polska a wyprzeć stanowczo każdego poczynania, które by podrywało autorytet w życiu publicznym i państwowym. W ogóle ma Polska zerwać z prądami, które zawodowo propagują laicyzm pod jakimkolwiek tytułem i w jakiejkolwiek szacie, a przede wszystkim zerwać powinna z masonerią, której ostatnim celem jest systematyczne usuwanie ducha Chrystusowego z życia narodów. Tym więcej zaś zerwać z nią musi Polska, że masoneria, to konspiracja zagraniczna, której nie tylko na Polsce nic nie zależy, ale która potężnej Polski nie chce, która odnalazła drogę do swego odrodzenia w ostatnim czasie olbrzymim wysiłkiem z masonerią odczuwają tak, jakby ożywczy powiew wiosenny w swym narodowym życiu. I w takiej chwili my mamy się zaprzedać w wolnomularską niewolę? Czyż naprawdę mamy powtarzać błędy innych ludów i w zaraniu swego bytu kłaść dobrowolnie kark w masońską pętlicę po to, aby później po szkodach nieobliczalnych z ogromnym trudem i niepewnym powodzeniem spod wpływów wolnomularstwa się wyzwalać? Zerwać z laicyzmem, znaczy w pierwszym rzędzie zrzucić masońskie kiełzna, zrzucić je powinni wszyscy i na wszystkich stanowiskach, mimo ponętnych widoków kariery i powodzenia.

To dopiero negatywna strona Królestwa Chrystusowego. Pozytywna zaś - to oparcie naszego całego prywatnego i publicznego życia na zasadach Chrystusa.

Odrodzenie Polski dokonać się musi najprzód w polskich duszach, z których drogą zdrowego czynu popłynie odrodzenie we wszystkie objawy naszego życia zbiorowego. Dusza polska musi się przejąć Chrystusem w życiu nadprzyrodzonym Jego łaski. Dopiero taka dusza, sakramentami Chrystusowymi oczyszczona i utwierdzona w dobrem, dusza święta i czysta, staje się trwałym i prawdziwym podłożem dla zdrowej cywilizacji, dla wzniosłej kultury. Na próżno wołamy o uzdrowienie życia państwowego, jeżeli Chrystusem nie uzdrowią się poszczególne dusze. Aby Chrystusa wnosić w publiczne życie, trzeba Go wprzód w sercu swym poznać, zrozumieć i Nim żyć.

Następnie ma się Polska postarać, aby Chrystus Swymi prawami i Swoim duchem zapanował w naszym życiu społecznym i politycznym. Tego się laicyzm najwięcej lęka. Nazywa to fanatyzmem katolickim, klerykalizmem, teokracją. A jednak Chrystus powinien być królem także naszego życia publicznego, bo ma do tego Boskie prawo i tylko Jego autorytet Boski da naszemu życiu zbiorowemu siłę i powagę, a jego duch ustrzeże nas od błędów.

Nie znaczy to, że Kościół dąży do opanowania władzy państwowej lub chce wkraczać w sprawy polityczne. To nie jego zadanie.

Kościół nie solidaryzuje się też z żadną formą rządów i nie jest związany z żadną partią polityczną. Ale jako powiernik i stróż nauki i zasad Chrystusowych, każe tych zasad przestrzegać także w życiu publicznym, zwłaszcza przy rozwiązywaniu zagadnień religijnych i etycznych. Kościół nie jest ani szkołą polityczną, ani politycznym warsztatem, lecz szkołą sumienia katolickiego, z którym mężowie stanu, politycy, członkowie ciał ustawodawczych i urzędnicy mają wstępować w życiu publicznym.

Tego Królestwa Chrystusowego w naszym życiu zbiorowym domaga się dzisiaj Polska katolicka a domaga się w tym przekonaniu, że ono jest jedynym zbawieniem w dzisiejszym bolesnym przesileniu.

Zamykam te krótkie wywody tą praktyczną syntezą: Z przesilenia duszy polskiej i z królewskich praw Chrystusa wynikają następujące dla Narodu Polskiego nakazy:

1) Nakazy wyzwolenia się z pęt laicyzmu i uzdrowienia życia prywatnego i publicznego duchem Chrystusowym.

2) Nakaz jedności i zgody na gruncie kościelnym, na którym jedynie dokonać się może zespolenie naszego rozbitego społeczeństwa, bez względu na przynależność partyjną, bez względu na poglądy i zapatrywania.

3) Nakaz wiary w przyszłość narodu, jeżeli Chrystus królować mu będzie i nakaz ufnej i zgodnej pracy dla Boga i Ojczyzny.

Druk: "Roczniki Katolickie", 5(1927), s. 490-496;

także: Dzieła, s. 161-1
64

Źródło:

]]>http://patrimonium.chrystusowcy.pl/kandydaci-na-oltarze/sluga-bozy-kard-...]]>

Zdjęcie główne to okładka książki prof. Ryszarda Legutko-"Esej o duszy polskiej".

Znakomita książka, którą warto przeczytać, opis tu:

]]>http://forumakad.pl/archiwum/2008/07-08/93_ksiazki.html]]>

 

 

 

 

 

 

 

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (24 głosy)

Komentarze

A może wystarczy być uczciwym w stosunku do innych ludzi, nawet jeśli czasem może to być niewygodne.
+5

Vote up!
15
Vote down!
-3
#1448539

Pozdrawiam "Jozia".

Vote up!
8
Vote down!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1448541

...dobitnie mówi o Królestwie Chrystusowym...jak to się stało, że dziś hierarchowie wmawiają nam, że nie potrzeba Chrystusa obwoływać Królem, niektórzy wręcz odciągają nas od Chrystusa i od Krzyża, symbolu odkupienia...jaka przepaść wiary dzieli nas od tamtych czasów...tylko kilkadziesiąt lat i takie spustoszenie...to nie do pomyślenia...pozdrawiam 5*

Vote up!
16
Vote down!
-7

http://trybeus.blogspot.com/

#1448543

Jest rok 1930, mój dziadek jako jeden z nielicznych mieszkańców swej miejscowości posiada powóz konny zwany

"wolantem".

Z tej przyczyny jest często proszony by miejscowego proboszcza zawozić owym "wolantem" do umierających.

Dziadek doskonale wiedział, że ksiądz wiezie z sobą Ciało Chrystusa i nawet przy 25 stopniowym mrozie nie wkładał na głowę

kapelusza. Sporadycznie, kiedy mróz i śnieg był nie do zniesienia, nakrywał głowe tylko cienką chustką.

Taka była wtedy wiara w ludziach. A dziś?

Pozdrawiam.

Vote up!
14
Vote down!
-2

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1448557

oczywiście raczej nie w duzym mieście, nie towarzystwie "nowoczesnym, lecz tam gdzie ludzie się odrózniali z tytułu wiary (przede wszystkim na pierwszy rzut oka: ubiorem), rodziców kładziono lub może sami się kładli na znak pokuty, przed synagogą i każdy wchodzący wycierał o nich buty. Widać tu moc wiary:)

PS Nie kpię tu absolutnie z tej jazdy bez czapki, na odwrót - tak mi się jakoś skojarzyło, jak to róznie jest demonstrowane te przywiązanie do wiary...:)

 

 

Vote up!
2
Vote down!
-2
#1448758

W kartach tarota dość często przedstawia się głupca jako postać czyniącą swój ostatni krok w przepaść. Gdyby tarota tworzył ktoś dzisiaj, to zapewne głupca zastąpiłby lemingiem, czyli szeregowym obywatelem polskiego społeczeństwa (chyba nie tylko polskiego). Głupiec nie zastanawia sie nad konsekwencjami. Głupiec z reguły postrzega siebie jako mędrca (zjawisko bardzo widoczne na tym portalu) i w swojej głupocie myśli(?), że po swoim zasranym, głupim życiu pójdzie on do Nieba, raczyć się jabłuszkami, których nie zdążyła z jabłonki strząsnąć Ewa, bowiem uważa on, ze Niebo jest dla wszystkich i że wszystko zostanie wybaczone. Jednym słowem głupiec mniema, że jego głupota (de facto pycha, czy megalomania) jest przepustką do Nieba. Celowo przytoczyłem tu głupca z tarota, bowiem powszechnie jest wiadomo, kto jest królem tarota, a to mówi także o tym, kto jest królem głupców. Głupcy mają swojego króla i żaden inny im do szczęścia nie jest potrzebny. Ebola przy pandemii głupoty w Polsce, to tylko katarek.

Szatan głupcem nie jest, ale kocha on głupców, swoich poddanych znaczy się i stąd naiwnym jest liczyć, że Polska opowie się za intronizacją Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

 

Pozdrawiam!

Vote up!
9
Vote down!
-6
#1448567

zbyt ambitnym i zbyt wybitnym na dziś, ale jutro, kto wie, kto wie?

Chrześcijanin nie traci nadziei.

Natomiast lemingi zaciskają petlę na własnych szyjach, szczycąc się i broniąc tego wszem i wobec-szczyt ogłupienia.

Stąd ogromna potrzeba powrotu do źródeł do nawrócenia, proces ten już trwa.

Jest ogromny potencjał w Narodzie. Byłem na Marszu Wszystkich Świętych-masa młodych i tych najmłodszych.

To cieszy, będzie dobrze.

Pozdrawiam.

Vote up!
11
Vote down!
-2

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1448572

"...zbyt ambitnym i zbyt wybitnym na dziś."

W tym rzecz właśnie. W Polakach brakuje ambicji i nie ma to nic wspólnego z chrześcijańską nadzieją. To po prostu fakt, który sam także potwierdzasz. Czekanie z pewnymi rzeczami do jutra, odwleka je na zawsze.

Twierdzisz, że w Polakach tkwi wielki potencjał. Tkwił on w nas od zawsze, lecz problem w tym, że nigdy nie chcemy go wykorzystać, bo chyba nie potrafimy

"Natomiast lemingi zaciskają petlę na własnych szyjach, szczycąc się i broniąc tego wszem i wobec-szczyt ogłupienia."

Tak, tylko że to kazdy z nas aprobuje ten szczyt ogłupienia. Tolerowanie zła jest także złem. 

 

Pozdrawiam także!

 

Vote up!
8
Vote down!
-6
#1448599

"...Odrodzenie Polski dokonać się musi najprzód w polskich duszach, z których drogą zdrowego czynu popłynie odrodzenie we wszystkie objawy naszego życia zbiorowego. Dusza polska musi się przejąć Chrystusem w życiu nadprzyrodzonym Jego łaski. Dopiero taka dusza, sakramentami Chrystusowymi oczyszczona i utwierdzona w dobrem, dusza święta i czysta, staje się trwałym i prawdziwym podłożem dla zdrowej cywilizacji, dla wzniosłej kultury. Na próżno wołamy o uzdrowienie życia państwowego, jeżeli Chrystusem nie uzdrowią się poszczególne dusze. Aby Chrystusa wnosić w publiczne życie, trzeba Go wprzód w sercu swym poznać, zrozumieć i Nim żyć.

Następnie ma się Polska postarać, aby Chrystus Swymi prawami i Swoim duchem zapanował w naszym życiu społecznym i politycznym...."

Być może hierarchowie mają świadomość, że dusza polska jeszcze się nie "przejęła Chrystusem w życiu nadprzyrodzonym Jego łaski". A to jest jednak podstawowy warunek, "aby Chrystus Swymi prawami i Swoim duchem zapanował w naszym życiu społecznym i politycznym".

Ogłosić jest łatwiej, ale obronić później to, co ogłoszone, jest trochę trudniej.                                                                     

Stąd pewnie ta rozwaga hierarchów.

Pozdrawiam.                                                                                                                                                                                                                         dratwa3

 

 

Vote up!
6
Vote down!
0
#1448613

Witam

 

bardzo się cieszę, że propagujesz lektury, które ja bym też polecał.

 

Pozdrawiam

Vote up!
7
Vote down!
-5

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1448545

pragnie oczyszczenia i powrotu do dawnych prawd wiary. Do przykazań Dekalogu".

Do sprawdzonych sposobów na walkę ze złem z księciem ciemności.

To nie żarty.

Projekt "klubu antypałkarskiego" jest w istocie otwarciem wrót "Niepoprawnych" noszących na swym portalu wielki napis:

"POJEDNANIE".

Musimy zacząć się szanować mimo wszystko i wbrew wszystkim.

Dziś słowa to stanowczo za mało-Polska zawsze wymagała wiele, wymagała poświęceń.

Dlatego myślę, że jesteśmy w stanie pogodzić naszą różnorodność dla dobra kraju, dla przyszłości tego Bożego projektu

jakim niwątpliwie jest Polska. Jeżeli się to uda-wtedy wszyscy zwyciężymy.

Pozdrawiam.

 

Vote up!
8
Vote down!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1448561

Dusza polska i rosyjska (od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna)

Andrzej de Lazari (red.)

Warszawa 2004

ISBN 83-918046-3-1

 

 

 

 

Dla redaktora tych tomów „dusza narodu” – w tym „dusza polska” i „dusza rosyjska” – jest oczywiście jedynie mitem, symbolem, kategorią myślenia, przy pomocy której w historii, a niekiedy i współcześnie, próbuje się zinterpretować i uogólnić te zjawiska w danym społeczeństwie, które świadczą o jego „inności”. Nie proponuję więc zastanawiania się, czy istnieje „dusza” lub „duch” narodu, czy istnieje „mentalność”, „charakter” na­ro­dowy itp., lecz jedynie prześledzenie wypowiedzi tych myślicieli, którzy ową „inność” narodową – polską i rosyjską – dostrzegali lub dostrzegają. Sam wychodzę z założenia, że każdy kolektyw – w tym „naród” – jest wtórny w stosunku do jednostki. To „Ja” jest „programowane” przez genetykę, ale później również przez kulturę: domu, szkoły, „podwórka” – czyli środowiska, w którym wyrasta, epoki, w której żyje, książek, które czyta (lub nie czyta), programów telewizyjnych, które ogląda (lub nie ogląda) itp. I dopiero owe „Ja” tworzą kolektyw nazywany rodziną, narodem, klasą, wspólnotą, kościołem. Raz „umawiają się”, że łączy ich krew, innym razem, że kolor skóry, język, religia, terytorium, które zamieszkują lub prawa, które ustanawiają.

 

Vote up!
7
Vote down!
-3
#1448559

Polska Dusza-jeśli przyjmiemy taki termin filozoficzny-była, jest i powinna zostać zatopiona w Bogu.

Bo Bóg to byt doskonały to alfa i omega.

Zgodnie z przekazami czy też przepowiedniami-otaczający nas świat ulegnie samodestrukcji, zostanie jedynie mała garstka

ludzi,

którzy do końca zostaną wierni Bogu właśnie. I zapewniam, że nie będzie to łatwe.

Mówi się o tych wydarzeniach równiez w Apokalipsie św. Jana.

Nadejście antychrysta uruchomi lawinę, która zgubi świat jaki znamy.

Czas Wszystkich Świetych i dzisiejszy Dzień Zaduszny to dobry moment na słowa:

-wybaczam i proszę o wybaczenie.

To mikroskopijny krok na "NP" mogący jednak uruchomić znacznie większe projekty.

Pozdrawiam.

 

Vote up!
6
Vote down!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1448562

kojarzy mi się z listem biskupów polskich do niemieckich i nie kojarzy mi się dobrze.Zresztą nic dobrego z tego nie wyszło. Nie  tak się buduje zgodę i pokój.Pozdrawiam

Vote up!
4
Vote down!
-5

Verita

#1448620

próby pojednania blogerów na "NP".

Jest to kontynuacja idei nakreślonych w regulaminie-klubu antypałkarskiego.

List biskupów okazł się klapą ponieważ to Niemcy nie chcieli się pochylić z ręką do pojednania.

Czynią to zresztą do dziś.

Patrz-"nazi matki, nazi ojcowie".

Pozdrawiam.

Vote up!
7
Vote down!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1448625

"NIGDY z prostactwem nie będzie aliansa,

bo z krętaczami się nie przyjaźnimy

 i w innych miejscach, gdzie Polaków szansa

dobro czynimy".

 

Pozdrawiam.

 

PS.

No i teraz czekam na "pałowanie".

Nawet, kiedy mnie tutaj nie ma - "przyjaciele" pamiętają.

Wczoraj - 6 x (-6).

To jest wykładnik "przyjaznej atmosfery".

Bawcie się dobrze, pałkarzyki.

 

 

 

 

Vote up!
6
Vote down!
-7

bursztyn

Nic bardziej groźnego, niż głupi przyjaciel.
Lepszy byłby mądry wróg.
/Jean de Lafontaine/

#1448690

co do cytowanego tekstu Kardynała Augusta Hlonda. Też uważam, że katolicy w swojej wierze powinni być radykalni i stanowczo oraz konsekwentnie przeciwstawiać się laicyzmowi. Oraz powinni być przepełnieni duchem Chrystusowym i działać według zasad chrześcijańskich w przestrzeni publicznej.

Tylko się obawiam, żeby aktualne jeszcze dzisiaj słowa tego wspaniałego kapłana nie stały się powodem manipulacji i kłótni. Już teraz podniosły się głosy pod tą notką za Intronizacją Jezusa Chrystusa, co jest aktem nieposłuszeństwa Kościołowi, głoszeniem herezji i bałwochwalstwa. Kardynał Hlond do niczego takiego nie nawoływał. 

Dlatego proszę Cię abyś reagował na próby manipulacji i dezawuowania tych słów jakże ważnych i potrzebnych.

Vote up!
5
Vote down!
-3

"Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest rewolucyjnym czynem"

/G. Orwell

Mind Service - 1do10.blogspot.com

#1448576

hierarchowie uznają Intronizację za konieczność?

A może problem nie leży w samym fakcie Intronizacji, lecz w czasie kiedy ma ona zostać zainicjowana?

Kardynał Hlond wiedział o czym mówi.

Ten temat wywołał już wczesniej zbyt dużo emocji, dlatego pozwolisz, że na tym zakończymy ów wywód.

Sedno mojego wpisu dotyczy inicjacji pojednania na "NP".

Od tego polecałbym zaczynać.

Pozdr.

 

Vote up!
6
Vote down!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1448581

Sedno mojego wpisu dotyczy inicjacji pojednania na "NP".

Co powiesz na ten temat po powyższym wpisie Jinksa pod twoim tekstem?

Vote up!
6
Vote down!
-5

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1448588

Apelować do ludzi o pokój.

Cała reszta zależy od nich samych.

Dość wyraźnie określił to "Jozio" w pierwszym komentarzu.

Lata życia i ostatnie dekady-tego co dzieje się w Polsce i z Polakami, uzmysłowiły mi jaką drogą należy iść.

Bez pojednania narodu nie będzie silnej i niepodległej Ojczyzny.

Pojednanie oznacza również należyte podejście do polityki czy wymiaru sprawiedliwości. Sprawa Smoleńska i inne afery.

Nie wiem czy to pokolenie jest zdolne do takich poświęceń, pewny natomiast jestem, że naród tak.

Pozdrawiam.

 

Vote up!
8
Vote down!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1448598

Towarzysz "Józio" na tym portalu jeszcze nigdy nic nie powiedział. Więc nie wprowadzaj swoich czytelnków w błąd, bo ktoś będzie jeszcze skłonny uznać, że ów "Józio" & co mają cokolwiek do powiedzenia.

To tylko kolejny plagiat "Józia"

 

Vote up!
8
Vote down!
-7
#1448614

Nie zrozumiałes mojego komentarza do Bibrusa. Z głupotą nie można się utożsamiać, to grzech, a ty wg mnie jesteś głupcem. Musisz uważać, bo twoja pycha i megalomania podparte niespotykaną wręcz hipokryzja, mogą niebawem eksplodować i co wówczas?

Vote up!
10
Vote down!
-8
#1448609

Widzę, że z tobą nie może być żadnego porozumienia.

Wydajesz wyroki, jak sędzia trybunału w III RP. Taki Tuleya na przykład.

Związane to jest z twoimi przyrodzonymi cechami charakteru, gdzie inteligencja odgrywa najmniejszą rolę.

Jesteś po prostu zły. I czytelnicy to czują. Kto raz do ciebie zajrzy, już potem nie wraca.

Powinieneś sobie dać spokój z pisaniem i zająć się czymś pożytecznym. Na przykład składaniem długopisów.

Vote up!
6
Vote down!
-4

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1448670

Wspomniałem juz, że nie można mi utożsamiać się z głupotą, gdzie ta nie rokuje nic, bo "czy głupi może nabyć rozumu, a dziki osioł może się urodzić jak człowiek?" (Jb12:13)

Powtórzę raz jeszcze, ty po prostu nie nadajesz się do jakiegokolwiek dialogu. Pycha, megalomania i hipokryzja, a także słoma wystająca nie tylko z butów, ale i z uszu, dyskwalifikują cię już na starcie. Potrafisz jedynie pouczać innych, podczas kiedy sam nic, a nic nie masz do przekazania, oprócz głupot rodem z gazowni, czy sakiewiczowej kloaki.

Nie powinieneś się martwić o moich czytelników, a raczej zadbać o swoich. Ja nie piszę dla ciebie, czy innych Józków vel Mind Service, gdyż wy nie potraficie czytać. Tekst pisany, to dla was czarna magia. Macie problem już na poziomie lektury Falskiego, a wasze rebusowo - quizowe obrazki nikogo tu nie przekonują. Wielokrotnie wspominałem, że zaledwie 30% polskiego społeczeństwa rozumie tekst pisany. Wy zaliczacie się niestety do siedemdziesięciu pozostałych. Wasi czytelnicy (jesli takowi istnieją), także do geniuszów nie należą, gdyż bardziej przemawia do nich obrazek wklejony przez wasz team, niźli jakikolwiek wartościowy tekst. Natomiast bełkot, którym ty raczysz swoich akolitów, to juz zupełna grafomańska szmira, a kreowanie siebie na internetową alfę i omegę, to iście wałęsowa megalomania, a używając języka zrozumiałego dla twoich przydapasów, to głupota po prostu.

Nie pouczaj nikogo, a tym bardziej mnie, co ktoś ma robić, a co nie. Skup się na sobie. Pisz swoje bzdury i egzaltuj się tym wraz z Józkiem vel Mind Service i chyba jeszcze paroma dublowanymi nickami. Mnie wyłączcie ze swoich harców, bowiem jestem odporny na debilizm szerzony w sieci.

Vote up!
11
Vote down!
-7
#1448691

Strata czasu i energii.

Przypadki kliniczne z 3-ciej strefy, chyba nie dopuszczają komputerów w miękich pokojach bez klamek.

Przyjmuj leki regularnie, to prznajmniej odzyskasz kontrolę nad wydalaniem.

Vote up!
6
Vote down!
-6

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1448692

ale na gruncie prawdy, polskiej racji stanu, wiary katolickiej i zwykłej przyzwoitości.

Nawoływanie do herezji, nieposłuszeństwa wobec Kościoła, albo usprawiedliwianie agresji i zbrodni jakich dopuszczają się Rosjanie na Ukrainie, co notorycznie robią Twoi kumple, głównie Trybeus, Jinks, Tadman, Rebeliantka temu nie służy.

Vote up!
7
Vote down!
-6

"Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest rewolucyjnym czynem"

/G. Orwell

Mind Service - 1do10.blogspot.com

#1448596

...kiedy Ukry uznają rzeź wołyńską ? Usprawiedliwianie agresji i zbrodni jakich dopuścili się Ukraińcy na Polakach, co notorycznie robi tutaj czterech osobników też temu nie służy...

Vote up!
14
Vote down!
-8

http://trybeus.blogspot.com/

#1448602

To twoje słynne chrześcijańskie miłosierdzie i szacunek dla drugiego człowieka?

Kompletnie za tobą nie nadążam. Nie jesteś sobą (zjedz snikersa).

Vote up!
6
Vote down!
-6

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1448606

albo wybielał zbrodni w tzw. Rzezi Wołyńskiej (a także innych), co wielokrotnie podkreślałem. Jednak obwinianie o to obecnych Ukraińców i klasyfikowanie wszystkich jako "banderowców" to akt wrogiej ruskiej propagandy, czemu należy dać stanowczy odpór, zwłaszcza w obliczu agresji imperialnej i faszystowskiej Rosji na Ukrainę i jej planach napaści również na nasz Kraj. 

Pora byś przestał jątrzyć i manipulować. Również po chrześcijańsku upominam Cię, abyś zaprzestał nawoływania do nieposłuszeństwa Kościołowi i do herezji. No chyba że przestałeś też być katolikiem - to napisz otwarcie.

Vote up!
7
Vote down!
-4

"Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest rewolucyjnym czynem"

/G. Orwell

Mind Service - 1do10.blogspot.com

#1448611

nadinterpretacją. Wszak nie wszyscy Polacy to popieracze polityki "rudego europejczyka". Zapewne jest na Ukrainie grupa

ludzi przyjazna wobec Polski. Ilu ich jest i czy mają wpływ na obecną politykę-wątpię.

Zdecydowanie nie widzę jej jednak wśród partii wygrywających ostatnie wybory.

Wprowadzenie święta narodowego w tym nieodpowiednim dniu, embarga na polskie towary, ekscesy z flagami oraz wiele

innych incydentów nie przekonują mnie na tyle, by zaufać obecnym włodarzom z Kijowa, może później.

Powtarzam: pojednanie jest możliwe pod pewnymi warunkami.

Główny to uznanie prawdy historycznej i oddanie czci poległym.

Co do reszty można rozmawiać.

 

 

Vote up!
5
Vote down!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1448617

...możesz mnie cmoknąć w rzyć...manipulator będzie mi tu prawił morały o manipulowaniu...to jest majstersztyk:))

takie żydowskie pierdoły możesz prawić swojemu przełożonemu w synagodze...cieszy, ze wielu prawdziwych Polaków nie daje się nabrać na te tanie bajki ...a z ciebie taki katolik, jak z koziej...............katolik nie czerpie tekstów z Towarzystwa Strażnica:))..

ty nie masz prawa mnie upominać...żadnego prawa...

Vote up!
11
Vote down!
-8

http://trybeus.blogspot.com/

#1448621

- cytuję Ciebie:

"możesz mnie cmoknąć w rzyć", 

"żydowskie pierdoły",

"przełożony w synagodze",

"z ciebie taki katolik, jak z koziej..."

"katolik nie czerpie tekstów z Towarzystwa Strażnica",

"ukry"
 

- Co to są za epitety? Kto Cię zaprogramował? Co to jest za poziom dyskusji? Czy Ty myślisz zanim coś napiszesz? 

Vote up!
8
Vote down!
-4

"Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest rewolucyjnym czynem"

/G. Orwell

Mind Service - 1do10.blogspot.com

#1448629

Już kiedyś,zupełnie niedawno prosiłem cie byś pokazał 1 taki mój wpis .Słownie jeden w którym to "usprawiedliwiam" zbrodnie ludobójstwa ukraińców.

powtarzam do znudzenia jeden wpis

proszę

Vote up!
7
Vote down!
-4
#1448612

...to Jozio z Londynu i Mind Serice, to ta sama osoba ??:)) gratuluję :)))

Vote up!
3
Vote down!
-7

http://trybeus.blogspot.com/

#1448622

Czy to obrażanie to strategia,wybryk czy tylko niedyspozycja ? (wpis spadł)

Jeśli już to ci "dwaj w jednym' dalej czekaja na odpowiedz na zadane pytanie.

 

Vote up!
8
Vote down!
-4
#1448634

Im całkiem się we łbach popieprzyło. Pierwszy raz odniosłem wrażenie, że to ten sam pacjent (może pacjentka), kiedy gostek wkleił jankeskich wojaków, jako ruskich, ale nie miałem pewności.

Teraz chyba się sam zdemaskował. Co za ludzie. Oni chcą się jednać, chcą pouczać i uważają, że mają wyłączność na patriotyzm, chrześcijaństwo i chyba na wszystko inne.

Zdaje się, że @Bursztyn już dawno rozpracowała to schizofreniczne towarzystwo.

Vote up!
7
Vote down!
-7
#1448636

Ponoć antysemityzm wymyślili sami Żydzi, aby utrzymać jedność diaspory i sotniarze powielaja ten sam schemat, bo zbyt często, aż do zrzygania mówią o pojednaniu. To jest potrzebne im, bo nam nie za bardzo.

Vote up!
5
Vote down!
-4
#1448700

pod tym całkowicie.

Vote up!
6
Vote down!
-5

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1448603

Intronizacja również wymaga poczynienia pewnych studiów nad jej ostateczną oceną.

Ważne, by wyrażając swoje tezy, nie starać się przy okazji dezawuować w sposób obraźliwy innych, mających własne

widzenie. Tak to widzę.

Nikt w Europie czy świecie nie chce umierać za Ługańsk tak jak kiedyś za Gdańsk...polityka jest brutalna...to krew, pot i łzy.

My Polacy mamy zadanie znacznie poważniejsze-to porządki u siebie, to budowa niezależnego i silnego gospodarczo

państwa,

co zrobiliśmy w tym kierunku? NIC.

Nawet śledztwa Smoleńskiego nie potarfimy dokończyć.

Na fundamencie prawdy historycznej i relacji równoważnych dostrzegam jedyną szansę dla istnienia Ukrainy.

Jak na razie żaden z tych punktów nie został zrealizowany w pełni. Popieram całym sercem pomoc humanitarną skierowaną w

pierwszej kolejności do mniejszości polskiej.

Tak wspomina wyprawę na Ukraine jeden z komentatorów na Interii:

"Schnecke - Dzisiaj (19:04)

Te cmentarze i tak jakoś wyglądają. Dwa lata temu byłem pod Równem, szukając śladów moich bliskich, zamordowanych przez Ukraińców. Zamordowano mu Matkę i Siostrę z rodziną. W sumie 13 osób, w tym DWUTYGODNIOWE DZIECKO! Znalazłem coś, co obecni "panowie" tych ziem nazywają "polskim cmentarzem". Stałem tam i płakałem. Bo widziałem pastwisko, a pośród krowich placków dwie pęknięte tablice z polskimi nazwiskami. Nie ma śladów polskości, starannie je zacierają. A w oczach Ukraińców widać zazdrość i nienawiść. Moja żona nie zmrużyła oka, tak się bała. A my co? A my jak barany, zapominamy o krwi kobiet i dzieci, wspieramy banderowski rząd. Widziałem wiele ulic i pomników Bandery i Szuchewycza! To tak, jakby Niemcy budowali pomniki Hitlera i Himmlera! A "polskim" politykom to nie przeszkadza, dla nich nie było ludobójstwa! Ludzie, obudźmy się, dopóki żyją Ci, którzy pamiętają! NIE dla banderowców, NIE dla banderowskiej Ukrainy w Europie!. Naród, który zapomina o swojej przeszłości, nie zasłużył na przyszłość"!

Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-tam-byla-polska-dzis-pozostaly-tylko-polskie-groby,nId,1545562#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Oczywiście można uznać to za pewną skrajność, dla mnie jednak ta wypowiedź odzwierciedla jak dużo jest do zrobienia,

by było normalnie. Widać jasno kto powinien włożyć więcej siebie, wiecej prawdy w przyszłe-możliwe oczywiście

pojednanie. Droga do tego wydaje się bardzo kręta i odległa.

Pozdr.

Vote up!
6
Vote down!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1448607

//Intronizacja również wymaga poczynienia pewnych studiów//

Intronizacja nie wymaga żadnych studiów. 

Dla mnie sprawa jest prosta, a tym co ostatecznie przesądza jakie stanowisko ma zająć katolik wobec tzw. Intronizacji jest jasna i stanowcza wypowiedź biskupów.

Napisałem swego czasu o tym notkę, prezentowaną również na Niepoprawnych: http://1do10.blogspot.com/2014/09/intronizacja-jezusa-chrystusa-to-akt.html

Więc nie ma nad czym tu się rozwodzić. Mam nadzieję, że nikogo nie skusi grzech nieposłuszeństwa?

Vote up!
6
Vote down!
-2

"Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest rewolucyjnym czynem"

/G. Orwell

Mind Service - 1do10.blogspot.com

#1448615

Pojednanie ewentualnie nastapi wówczas, kiedy Ukraina dokona zbrojnej agresji na Polskę, w celu aneksji ziem, do których Ukraińcy dość często roszczą ostatnio pretensje. 

Vote up!
9
Vote down!
-6
#1448616

Zachęcam również do złagodzenia ostrej retoryki.

Myślę, że argumenty starczą jeżeli są.

Pozdrawiam.

Vote up!
3
Vote down!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1448627

To, że 

//Nikt w Europie czy świecie nie chce umierać za Ługańsk tak jak kiedyś za Gdańsk//

nie świadczy o tym, że mamy teraz przejść do porządku dziennego nad napaścią Rosji na suwerenny kraj - Ukrainę. Zło należy nazywać po imieniu i zdecydowanie je potępiać. Ukraińcy mają prawo do obrony a Rosjanie muszą się wycofać i oddać zagrabione ziemie: Krym i część Doniecka. Usprawiedliwiając zbrodnie Rosjan na Ukrainie popełniamy niegodziwość. Twoi kumple muszą tego zaprzestać!

Ale to pierwsze dno. Drugie i to znacznie poważniejsze wynika z rosyjskiego zagrożenia wobec Polski. Tu już gdybanie kto ma umierać za Ługańsk jest przywoływaniem demona wojny do Polski. Putin tylko na to czeka. A nawet już ćwiczy naloty samolotów bojowych na nasz kraj i inne stolice europejskie.

W tym kontekście odwracenie uwagi od tego zagrożenia i kierowanie jej na jakiś Niemców albo Żydów jest skrajną nieodpowiedzialnością, jeżeli nie płatnym trollowaniem w myśl ruskich wytycznych. 

Więc, tak jak pisałem: porozumienie tak, ale nie na kłamstwie i wbrew polskim interesom.

Vote up!
5
Vote down!
-5

"Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest rewolucyjnym czynem"

/G. Orwell

Mind Service - 1do10.blogspot.com

#1448619

Dla mnie problem Ukrainy nie jest czarno-biały.

To skomplikowana sprawa o podłożu wielowymiarowym.

Zachęcam do zajrzenia tu:

http://niepoprawni.pl/blog/aleszumm/judeo-antypolska-faszystowska-antysemicka-oligarchiczna-ukraina

 

Vote up!
3
Vote down!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1448626

Propaganda i bajkopisarstwo niejakiego Aleszumy mnie zupełnie nie interesuje. Omijam wpisy tego człowieka ze względów higienicznych. Tam trzeba by by prostować prawie każde zdanie. O groźbie zarażeniu się nienawiścią nie wspominając.

Jakbyś miał coś poważnego na poparcie swoich przekonań to chętnie podyskutuję.

Vote up!
4
Vote down!
-5

"Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest rewolucyjnym czynem"

/G. Orwell

Mind Service - 1do10.blogspot.com

#1448632

Twoje argumenty czy też sugestie, przyjmuję jako pewien inny punkt widzenia kogoś, kto patrzy na problem z innej

perspektywy. Jestem daleki od negacji czyjegoś punktu odniesienia, mało tego, szanuję go jeśli jest merytoryczny i

pozbawiony epitetów, wymagam jednak tego również od Ciebie. To podstawy prowadzenia wolnej wymiany poglądów, wszystko

inne to strata czasu.

Pozdr.

Vote up!
6
Vote down!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1448637

//szanuję go jeśli jest merytoryczny i pozbawiony epitetów//

- te wpisy nie są ani merytoryczne ani pozbawione epitetów; nie ma tam krzty rzetelności i odniesienia do faktów... 

Vote up!
5
Vote down!
-6

"Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest rewolucyjnym czynem"

/G. Orwell

Mind Service - 1do10.blogspot.com

#1448653

że jesteś za pojednaniem ale na gruncie prawdy, dlaczego więc kłamiesz? Wymienione przez Ciebie osoby (choć jak piszesz, to jeszcze nie wszystkie), usprawiedliwiają agresję i zbrodnie jakich dopuszczają się Rosjanie na Ukrainie. Nie zauważyłem aby Rebeliatka jak i pozostali wymienieni przez Ciebie blogerzy popierali to o czym piszesz, chyba, że coś przeoczyłem, jeżeli tak, to proszę to pokazać. Duża część użytkowników z którymi Ty się nie zgadzasz wyrażała po prostu swoje zdanie na temat wojny rosyjsko-ukraińskiej, pisaliśmy o swoich obawach o los Polaków mieszkających w zachodniej Ukrainie. Czy nie mamy prawa myśleć inaczej, tym bardziej, że jesteśmy świadkami rosnącego kultu tych, ktorzy mordowali w barbarzyński sposób nawet dzieci i myślą nawet o przesunięciu granicy dalej na zachód? Czy polską racją stanu jest wpychanie palców między drzwi?  My oczekujemy od nich przyznania się do zbrodni i przeprosin, czy nie mamy do tego prawa? Jak może dojść do pojednania także tu na tym portalu, gdy ci, którzy mieli inne zdanie na temat tej wojny, zostali nazwani durniami i nikt nas za to nie przeprosił . Moim zdaniem nie powinniśmy wpychać palców między drzwi, bo skutek tego może być dla nas bardzo bolesny. Do tej pory, państwa wielokrotnie silniejsze od Polski nie udzieliły Ukrainie jakiejkolwiek pomocy, więc czy Polska jest w stanie pomóc naszym sąsiadom? Polska w tej chwili ma antypolski rząd i nie jest jak widać w stanie, pomóc samej sobie a co dopiero innym. Czy Ukraińcy zaproponowali Tatarom krymskim aby wracali na Krym, wtedy kiedy mogli to zrobić? Gdyby to zrobili ich sytuacja dzisiaj byłaby dużo lepsza.  Od samego początku mocarstwa militarne skazały Ukrainę na samotność, to było widać, stwarzały Ukraińcom złudną nadzieję. Miałem tu kilka komentarzy podobnej treści, nikogo nie obraziłem a pomimo tego zostałem tutaj nazwany tępakiem, walącym w bęben kołtunerii i powiniennem wybrać Kubę zamiast Stany Zjednoczone. Jak można tak pisać o kimkolwiek, szczególnie gdy nie wie się nic o osobie do której kieruje się takie słowa. Pomimo tego odpowiedziałem kulturalnie tej osobie, przeprosin jednak nigdy nie otrzymałem, osoba ta nabrała "wody w usta".

Vote up!
10
Vote down!
-2

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1448679

Jeśli ktoś nazywa Ciebie nieładnie, to czy chce tutaj pojednania? Każdy ma prawo mieć własne zdanie. Ale to Twoje zdanie nie powinno być powodem do nazwania Ciebie tępakiem itd. To był duży nietakt.

Także w dyplomacji międzynarodowej jest przyjęte, że przebaczyć można tylko wtedy, gdy krzywdzący najpierw przeprosi.

 

Serdecznie pozdrawiam,

   

Vote up!
8
Vote down!
-1
#1448723

 no i nieantagonistycznie, że się tak wyrażę. Nie było więc jak za bardzo zaatakować - no i pod wpisem RzU - pustki.:)

Vote up!
2
Vote down!
-2
#1448780

Dziękuję za odpowiedzi, niestety wiele osób nie wyniosło ze swoich domów podstawowych zasad współżycia między ludźmi.

Serdecznie pozdrawiam.

Vote up!
5
Vote down!
-2

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1448973

tematem postu jest kryzys duszy polskiej.

Zbaczamy zbyt ostro w ukraińskie bagno.

Ów kryzys nie wynika jedynie z nieuregulowanych i zatajanych wydarzeń historycznych na wschodnich kresach dawnej

Rzeczypospolitej.

Znaczny ciężar owego jarzma tkwi w nas samych.

Zadaniem postu było wskazanie jak owo jarzmo próbować zdjąć.

I to winno nas absorbować mocniej, stąd droga do innych ważniejszych postanowień.

Vote up!
6
Vote down!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1448633

Różni ludzie, róznie pojmują o co w tym wpisie chodzi i jakie jest jego przesłanie

szkoda

Vote up!
7
Vote down!
-3
#1448635

ja to szanuję...trudno wymagać od wszystkich takiego samego zdania... w zasadzie to niemożliwe.

Temat jest ciekawy a i sami blogerzy zachowują się dość poprawnie.

Obaj wiemy, że bywało gorzej...jest więc postęp.

Step by step.

Pozdr.

 

Vote up!
4
Vote down!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1448640

jak to fajnie się "pozytywnie" różnić

Vote up!
7
Vote down!
-5
#1448642

Polacy zjednoczeni są siłą nie do powstrzymania.

Stąd zażarta walka o poróżnianie nas za wszelką cenę.

To również swoisty test na mały patriotyzm...ten komu prawdziwie zależy na dobru Ojczyzny woli często ustąpić.

 

Król Salomon przeprowadził swój słynny test na matkę.

I prawdziwa matka wolała oddać dziecko niż pozbawić je życia.

Pozdr.

Vote up!
4
Vote down!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1448647

//tematem postu jest kryzys duszy polskiej. Zbaczamy zbyt ostro w ukraińskie bagno//

- tylko, że w tym "ukraińskim bagnie" doskonale widać ten "kryzys naszej polskiej duszy". Odniesienie do prawdy determinuje podstawy, postawy i intencje. W moralności nie ma miejsca na relatywizm. Hierarchia wartości dla katolika i Polaka jest ściśle określona. Polska racja stanu również nie może budzić wątpliwości.

Chyba, że jest inaczej i powinniśmy zacząć nasze pojednanie od definicji pojęć?

Vote up!
4
Vote down!
-3

"Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest rewolucyjnym czynem"

/G. Orwell

Mind Service - 1do10.blogspot.com

#1448646

Nie ma innej prawdy.

Pozdr.

Vote up!
5
Vote down!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1448649

Przyjacielu - czy aby to już nie samouwielbienie ?

Vote up!
7
Vote down!
-3
#1448651

to cytat słów samego Jezusa.

Nowy testament. Ewangelia wg. Św Jana 14, 1-12.

Pozdrawiam i dobrej nocy.

 "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.

 

 

Vote up!
5
Vote down!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1448659

ale to tak wyszło

Vote up!
6
Vote down!
-3
#1448660

//Nie ma innej prawdy - "...Ja jestem drogą prawdą i życiem..." //

- dobrze piszesz, po biblijnemu i w odniesieniu do życia wiarą dla chrześcijanina...

Pozwól jednak, że na potrzeby naszego porozumienia pozostaniemy przy klasycznej definicji prawdy: zgodności pojęć z rzeczywistością.

Czym zatem jest napaść Rosji na suwerenny kraj Ukrainę? 

- Wojną bratobójczą jak pisała niedawno Rebeliantka? Zgadzasz się z Rebeliantką? Tak czy nie? 

W określaniu tej zgodności nie ma miejsca na relatywizm i dowolność. Pod określone pojęcia musimy podkładać adekwatną do tego treść. 

Nie interesują mnie racje i resentymenty Rosjan. Że kiedyś Ukraina była ich. Granica między Ukrainą i Rosją jest ściśe określona i gwarantowana przez prawo międzynarodowe, oraz porozumienia między państwami i żadne "zielone ludziki", albo najemnicy i dywersanci z Rosji nie mają na Krymie albo w Doniecku nic do szukania.

To nie jest żaden złożony problem.  

Potrafisz więc jednoznacznie się określić w tym względzie?

Vote up!
4
Vote down!
-4

"Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest rewolucyjnym czynem"

/G. Orwell

Mind Service - 1do10.blogspot.com

#1448658

Ukraina uzyskała gwarancje NIENARUSZLNOŚCI GRANIC w zamian za zrzeczenie się posiadania broni jądrowej co zresztą

uczyniła.

Jest wojna granice zostały naruszone a gwarant...zapomniał czy jak.

Oj "Mindzie" czyżbyś należał do wielbicieli gwarancji, umów, traktatów itd.

Te wszystkie papierki to taka zasłona dla ludu-patrzcie mamy glejt.

W 1939 mieliśmy ponoć taakie gwarancje, że nawet guzika...

Polityka i jej gwarancje to jak orzeł i reszka. Tylko, że ciągle wypada reszka...dla szaraczków oczywiście...reszta zgarnia orła.

Fajnie być idealistą w zderzeniu z rzeczywistością już nie.

Zresztą zwykła czekolada...kupujesz dzieciom bo tam pisze czekolada...a w składzie niespodzianka...jeden z głównych

składników to soja-najbardziej modyfikowana roślina na świecie i pozamiatane. Jak piszą a jak jest to temat na zupełnie inny,

nowy wpis.

Vote up!
6
Vote down!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1448661

Prosze nie brac mojej  uwagi na serio

czekamy zatem na nowy wpis

Vote up!
6
Vote down!
-3
#1448662

A odniesienie do prawdy jest tu kwestią kluczową. Bo tylko na prawdzie można budować. Na kłamstwie się nie da. 

Tak jak pisałem - Ukraina to tylko ilustracja odzwierciedlająca problem relatywizmu, braku poszanowania dla prawdy, ignorancji podstawowych norm i wartości... W tym hierarchii. 

A więc jak jest u Ciebie z odniesieniem do prawdy, Bibrusie? Czym dla Ciebie jest prawda?

Vote up!
4
Vote down!
-3

"Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest rewolucyjnym czynem"

/G. Orwell

Mind Service - 1do10.blogspot.com

#1448664

skomentuję jutro.

Po prostu muszę iść spać.

Wszystkim ogromnie dziękuję za dyskusję i wkład w dzieło naprawy "Duszy Polskiej".

Vote up!
3
Vote down!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1448663

Spróbujmy ad hoc zreasumować tą nocną dyskusję.

Jak widać, z naszej strony, którą reprezentowali Mind Service i Jozio z Londynu i z którą się utożsamiam, oraz pewien jestem, że wszyscy pozostali mają podobne zdanie, istnieje szczera chęć do dialogu. Jednakże jak to podkreślił parokrotnie MS, na bazie faktów i dokumentów. Propaganda winna być wykluczona, albo przynajmniej ograniczona.

Tymczasem twoim typowym chwytem erystycznym Bibrusie jest nieustanne cytowanie dobranych materiałów, których można pełno w sieci znaleźć. Bez silenia się na obiektywizm. Dodatkowo mam wrażenie, że brak wam osobistych doświadczeń.

Ja, na przykład budowałem dla Norwegów statek w Kerczu na Krymie, oraz spędziłem jakiś czas w Odessie. I byłem zachwycony, mimo porażającej biedy (picie tylko wody butelkowanej, regularne przerwy w dostawie prądu itp.) serdecznością i kulturą Ukraińców. Nigdy, jako Polak nie słyszałem złego słowa, a w stosunku do naszego kraju panował powszechny podziw i zazdrość. Ormianie, Gruzini i ci Ukraińcy z którymi miałem do czynienia, są przyjaźnie nastawieni do Polaków. Z czystą wrogością spotkałem się ze strony Litwinów, Białorusinów i Rosjan (zastrzegam - nie wszyscy). Łotysze i Estończycy też są raczej lekko przyjaźni.

Muszę przyznać, że kompletnie nie znam zachodniej Ukrainy przy polskiej granicy. Może tam ludzie są inni.

Wniosek - staram się jak mogę być obiektywny i wiedzę wspieram własnym doświadczeniem. Gdy pisałem o Wołyniu, poszukiwałem faktów i dokumentów u najlepszych historyków i naukowców, dzisiejszych autorytetów w tych sprawach. Nie chcę i omijam jawną propagandę nienawiści. Mimo, że jestem ciekaw, skąd się ona bierze. Podejrzewam, że taki pogląd został propagandowo wdrukowany.

 

Piszę o Ukrainie, bo to wskaźnik istniejącego konfliktu na portalu. Jeżeli Bibrusie zdecydujesz się na absolutną uczciwość, przyznasz, że to walka faktów z emocjami.

Oprócz ciebie, z twojej strony głos zabrali Jinks i Trybeus. Jinks, to nieuleczalny przypadek patologiczny. Skrajny hejter głoszący swoje prawdy podbudowane nienawiścią i pogardą. Trybeusowi natomiast duma i próżność nie pozwalają pozbyć się efektu szczura zagonionego do rogu, który w panice rzuca się i kąsa. Pewien jestem, że mu to przejdzie. Okres przed Świętami jest okresem zadumy i rekolekcji, więc będzie miał okazję zrewidować swoją postawę. Życzę mu dobrego pasterza.

 

Proszę cię Bibrusie, kontynuuj swoje szczytne zamierzenia. W sprawie Rosji i w sprawie Ukrainy musimy osiągnąć porozumienie w duchu chrześcijańskim i bez powoływania się na zapiekłych propagandzistów.

Kto chce porozumienia ręka do góry. Ja zgłaszam się pierwszy.

Wyrzućcie z siebie nienawiść i pogardę, bo to nie tylko ciężkie grzechy, ale także symptomy małego, zakomplesionego człowieka. Komu to potrzebne i po co?

Vote up!
9
Vote down!
-6

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1448671

...abyś się ode mnie serdecznie odpie...lił  ...EOT

Vote up!
9
Vote down!
-10

http://trybeus.blogspot.com/

#1448686

Ojca ma się jednego i od niego można znosić pouczenia. Wkraczanie w rolę ojca lub autorytetu moralnego jest nie na miejscu. Nie dziwię się, że Trybeus ma dość. Ktoś inny zareagowałby bardziej gwałtwownie, bo to już trochę trwa… Kiedy Trybeus był "za"… to był wspaniały, teraz mu się zmieniło… to jest taki…niechciany itp.

Dlatego będę bronić Trybeusa, bo każdy ma prawo do swoich poglądów. Każdy może mieć swoje zdanie, jeśli ktoś się z nim nie zgadza to należy przekonywać go do swojego zdania argumentami. A nie pouczeniami.

Vote up!
11
Vote down!
-7

NIE dla prywatyzacji Polskich Lasów Państwowych

#1448708

...cóż mogę...mogę serdecznie pocałować Twoją dłoń i podziękować za dobre słowo i wsparcie...nie wklejam postów bez swojej argumentacji, ale kiedy już wkleję, to niestety nikt z tych mnie pouczających nie przyjdzie, aby przedstawić swoją racje, więc mniemam, że nie mają żadnej argumentacji, natomiast chętnie i dosyć  łatwo wjeżdżają mi na ambicję...na to zgody nie będzie...pozdrawiam :))

Vote up!
7
Vote down!
-6

http://trybeus.blogspot.com/

#1448717

Widzę, że góralskie serce jest szczere i niepoprawne :) A góral nigdy nie ścierpi narzuconego wbrew swojej woli kagańca. Jak widzę będzie szedł "pod prąd" :) Osobiście nie znoszę przymusu, zawsze człowiek ma prawo wyboru. Naginanie człowieka tylko do swoich racji…czy to nie jest…nowoczesne niewolnictwo? Pozdrawiam

Vote up!
8
Vote down!
-4

NIE dla prywatyzacji Polskich Lasów Państwowych

#1448725

Witam

 

Jest mi niezmiernie przykro, że należysz do wąskiego grona Polaków, którzy zazwyczaj najczęściej wyrzucani są z pracy na świcie. I to zazwyczaj ludzie inteligentni i wykształceni. Dlaczego? Przez jakieś fałszywe ocenianie świata i nadmierną próżność i dumę.

- Co ty mi tu będziesz mówił?!

- Prosiłem o radę?!

- Spierdalaj na drzewo!

Bo na świecie już tak jest, że szacunek ma się nie tylko, jak twierdzisz do ojca. Również do nauczyciela, osoby starszej i doświadczonej, do przyjaciela. Przyjacielem już nie jestem, ale dla 40-letniego Roberta jestem starszym człowiekiem, radzącym w dobrej wierze i martwiącym się o niego, a jego odpowiedź jest: - spierdalaj.

I ty to usprawiedliwiasz??? Kobieta wrażliwa i myśląca? Tworzysz jakieś umysłowe i etyczne dziwolągi, że tylko ojciec ma prawo dyscyplinować syna ?! Wybacz, to okropnie zaściankowe. Rok w zachodniej korporacji zmieniłby twój światopogląd. I to na lepsze. Byś sobie uświadomiła , że więcej ludzi zasługuje na szacunek i warto ich wysłuchać.

 

Bardzo się tobą rozczarowałem, bo podejrzewam, że jesteś niestety hipokrytką i tylko swe sądy owijasz w srebrny papierek.

Vote up!
8
Vote down!
-7

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1448726

"Zaściankowa" "hipokrytka" .. zawiodłeś się na Leopardzie? no cuś okropnego :)))))))))))))

widzę, że następnej kobiecie chcesz dokopać !!

Bo co? nie potrafi Ci tak jak Trybeus powiedzieć .. spierda..j??

Jesteś beznadziejnym palantem !!!

Vote up!
11
Vote down!
-10

Astra - Anna Słupianek

#1448728

Lem w stosunku do takich istot, jak ty użył określenia KOBIETON.

Strasznie do ciebie pasuje, ty fałszywa, wredna istoto, ktora skomle i łasi dię do Spirydona Ruszkiewicza, ruskiej kanalii, donosi na niepoprawnych i lata po blogach i pałuje.

 

Jesteś ochydna i nie używaj mojego nazwiska bo będziesz miała poważne kłopoty.

Vote up!
8
Vote down!
-6

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1448731

Piłeś? nie pisz !!

Vote up!
8
Vote down!
-9

Astra - Anna Słupianek

#1448732

 w tym duże doświadczenie,widać.

Ciągniesz już tak od rana?

Bo wtedy robisz się czupurna i bełkotliwa....

 

Nic gorszego niż kobiety pijaczki...

Vote up!
9
Vote down!
-7

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1448733

Lem nie był "ochydnym" analfabetą i "ohyda" pisał zawsze przez samo "h", ale nigdy nie używał podobnych zwrotów w stosunku do kobiet. 

Potwierdzasz to, co napisałem wcześniej. Tekst pisany jest dla ciebie poza zasiegiem. Zostaw Lema w spokoju. Sakiewicz i jego "Strefa wolnego słowa" - to jest lektura z gatunku SF na twoim poziomie. Poza tym poćwicz troszkę ze słownikiem ortograficznym, panie "mentorze". 

Vote up!
9
Vote down!
-8
#1448750

No popatrz...

A to ze mnie niechluj i analfabeta. Dziekuję ci, że dokładnie śledzisz moje teksty, bo czuję się lepiej mając takiego towarzysza.

Nigdy nie wahaj się by mnie poprawić. Proszę.

Vote up!
7
Vote down!
-5

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1448751

No popatrz...

A to ze mnie niechluj i analfabeta. Dziekuję ci, że dokładnie śledzisz moje teksty, bo czuję się lepiej mając takiego towarzysza.

Nigdy nie wahaj się by mnie poprawić. Proszę.

Vote up!
8
Vote down!
-5

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1448752

Nie tylko niechluj i analfabeta, gdyż przede wszystkim zwykły cham!

Vote up!
8
Vote down!
-9
#1448754

już skończyłes - dobranoc

Vote up!
8
Vote down!
-6
#1448755

W was łatwo jest wdepnąć i się pośliznąć na tym portalu.

Vote up!
7
Vote down!
-9
#1448759

a może byś sobie portal zmienił ???

 D O B R A N O C

Vote up!
9
Vote down!
-5
#1448760

jeżeli jest jeszcze jakiś, gdzie nie dostałeś kopa.

Vote up!
8
Vote down!
-9
#1448762

wstrząsające

Vote up!
8
Vote down!
-6
#1448763

Chyba nie tylko w twoim, o ile zdążyłem się zorientować.

Vote up!
7
Vote down!
-9
#1448764

Nie wiedziałem że obok mojej największej fanki Astry, również i ty odpowiadasz na moje posty,

to wielki zaszczyt polemizować w tak zacnym,kulturalnym towarzystwie , kociusiu dziekuje

twoje profesjonalne komentarze mnie zawstydzają.

Buziaczki

Vote up!
9
Vote down!
-6
#1448765

Ja się brzydzę homosiami. Pamiętaj jednak, że Szwedzi np. potrafią wyleczyć z tej przypadłości.

Vote up!
5
Vote down!
-9
#1448766

jakiś ty nietolerancyjny, a fe 

już byłem pewnien że wszystko idzie w dobrym kierunku a tu taki afront

jednak mam nadzieje że cusik z tego wyniknie

całuski

Vote up!
8
Vote down!
-5
#1448768

dla pedałów i moronów tolerancji we mnie zero, ale najbardziej brzydzę się analfabetami, którzy pod płaszczykiem cepeliowskiego patriotyzmu srają na swój ojczysty język. Naucz się pisać po polsku i spróbuj wówczas, ponownie zagaić.

 

Vote up!
6
Vote down!
-9
#1448770

Jak  widzisz nie zawiodłem się na tobie, przyjemnie spędzić ten zimny i deszczowy wieczór i podyskutować z kimś tak poważnym i tolerancyjnym jak ty.Bez ciebie byłoby nudno.Astry nie ma to z kim  mam porozmawiać.

Vote up!
8
Vote down!
-6
#1448771

.

Vote up!
6
Vote down!
-8
#1448775

Lecz chyba ciebie nie przeskoczyłem?

Vote up!
7
Vote down!
-6

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1448757

Zera nie skaczą. Co najwyżej mogą się kulać.

Vote up!
9
Vote down!
-9
#1448761

Toś pojechał Kocie! Bez brzydkich słów, a jakie obrazowe. Uśmiałem się!

Vote up!
7
Vote down!
-10
#1448791

Dziękuję za wsparcie :)

Vote up!
7
Vote down!
-3

NIE dla prywatyzacji Polskich Lasów Państwowych

#1448737

Lemingi to bardzo sympatyczne zwierzątka, lecz niestety w przeciwieństwie do szczurów, nie uciekają z tonącego okrętu, a dodatkowo potrafią jeszcze mocno obciążyć burtę Titanica. Ich działanie często opiera się na tzw. odruchu Michnika-Palikota.

Od długiego już czasu tzw. użyteczni idioci, czyli słynne lemingi jawią się jako plaga, 

autor:czarna limuzyna

Vote up!
8
Vote down!
-4
#1448738

Skąd wiesz, że jestem w wąskim gronie Polaków najczęściej wyrzucanym z pracy na świecie? Nie masz takich danych na ten temat. Jest to klasyczna manipulacja, aby czytelnik zapamiętał, to co mówisz. Dalszy ciąg to też manipulacja polegająca na tym, aby czytający zapamiętał te słowa.

Taki przykład jest opisany w książce "Język perswazji" Andrzeja Batko (cytat z ksążki):

"Rzecz się dzieje na sali sądowej. Prokurator zadaje pierwsze pytanie:
— proszę świadka, aby opisał swoje kwalifikacje.

Jestem profesorem na takim i takim uniwersytecie. Od ponad trzydziestu lat jestem czołowym ekspertem w tej dziedzinie, a od dziesięciu lat jestem także szefem rządowego centrum ekspertow w tej dziedzinie. Przygotowałem tyle, a tyle ekspertyz na zlecenie rządu.

Jaki był cel zadania tego pytania przez prokuratora? Chodziło tutaj o wykreowanie czegoś, co w psychologii określane jest mianem wiarygodności świadka.

Podczas całego przedstawienia adwokat siedzi sobie spokojnie na swoim krześle uśmiechając się tajemniczo i kiedy sędzia pyta go, czy chce przesłuchać świadka, mówi:

— Tak Wysoki Sądzie, po czym wstaje, podchodzi do niego i z wyrazem narastającego niesmaku na twarzy, dobitnym głosem zadaje pytanie:
Czy przestał oan już molestować seksualnie swoją sześcioletnią wnuczkę?

Salę ogarnia grobowa cisza, pan profesor traci swój nobliwy wygląd, krew mu napływa do twarzy, zaczyna głośno oddychać i w końcu z wielkim trudem próbuje z siebie wykrztuśić:

— Co pan tutaj…, ale adwokat bardzo brutalnie mu przerywa w pół słowa, jeszcze dobitniejszym głosem zadając pytanie:

Proszę odpowiadać konkretnie: tak bądź nie!,

Na czym polegał geniusz tego, co zrobił adwokat? Jestem przekonany, że zadając to pytanie, całkowicie zmienił sposób, w jaki tego świadka postrzegali członkowie ławy przysięgłych…"
 

Vote up!
7
Vote down!
-3

NIE dla prywatyzacji Polskich Lasów Państwowych

#1448735

Z kolei odpowiedź pytaniem na pytanie, jak, u ciebie: - Skąd wiesz, że jestem w wąskim gronie Polaków najczęściej wyrzucanym z pracy na świecie?, jest prastarym, żydowskim trikiem.

Odpowiedź: - nie wiem. Lecz taką sugestię zawarłaś w swoich słowach. A może to nie twoje słowa? Och, wyleciały!!! niestety, trzeba brać odpowiedzialność, za to co się pisze. Mam spore obserwacje, które pozwalają mi wyciągać wnioski.

Na przykład takie, że nie potrafisz prosto, bez lawirowania odpowiadać na pytania. Kluczysz, byleby tylko prosto i zwięźle odpowiedzieć.

Ot, takie moje obserwacje, starego zgreda na typowe ułomności.

Vote up!
6
Vote down!
-5

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1448740

A skąd ja mam się znać na żydowskich trikach? Żydówką nie jestem, nie mam tego we krwi. Prosto na pytanie odpowiedział Ci Trybeus, to masz do niego pretensje. 

Ta notka jest o pojednaniu, więc zakończmy tę dyskusję.

Vote up!
7
Vote down!
-5

NIE dla prywatyzacji Polskich Lasów Państwowych

#1448745

Nieumiejętność prowadzenia konwersacji, jest w dobrym towarzystwie dość istotna wadą.

Gdy ja ciebie informuję (bo może nie wiesz), że to taki żydowski trik, ty oznajmiasz - skąd mam wiedzieć, żydówką nie jestem.

Ja też żydem nie jestem, a wiem. To element mojej kultury, edukacji i erudycji. Dobrze wychowana panienka, w dawnym domu, odpowiedziała by: - tak? Nie wiedziałam o tym. A to ciekawe, proszę, wytłumacz mi.

Nowoczesna kobieta, bez pretensji do jakiejkolwiek socjety odopwada - żydówką nie jestem ?! Wyczuwasz dysonans?

A może nie i ja tu niepotrzebnie język strzępię.

Vote up!
7
Vote down!
-6

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1448748

//To element mojej kultury, edukacji i erudycji.//

Wiem, że wszywają Esperal, ale że takie gówna też? Powinieneś tego transplantologa podać do sądu, by zgnił w więzieniu, bo zrobił Ci straszną krzywdę.

Vote up!
5
Vote down!
-8
#1448769

Nie chodź tam gdzie obrażają i biją kobiety!

Jeżeli masz jeszcze złudzenia to zajrzyj tu:

http://niepoprawni.pl/blog/2559/historia-czlowieka-bez-honoru

a bedziesz już 9424 widzem. Post natychmiast zesłany do piwnicy, ale widać, że cieszy się undergroundową sławą. To zupełny rekord niepoprawnych.

Vote up!
7
Vote down!
-8
#1448767

...ja tylko mogę ubolewać nad komentami, które tam wtedy umieściłem...niestety zadawalem się z ciulem i tego nie odwrócę...natomiast przepraszam wszystkie Panie, którym sprawiłem wtedy przykrość...pozdrawiam

Vote up!
6
Vote down!
-7

http://trybeus.blogspot.com/

#1448773

Szurnij nogami i buchnij w mankiet.

Vote up!
2
Vote down!
-7
#1448782

...zrobiłem jak zaleciłeś :)))...szurnięte i buchnięte...proszę o zaprotokołowanie na jajach-be :))...pozdrawiam 

Vote up!
4
Vote down!
-8

http://trybeus.blogspot.com/

#1448783

Zaprotokołowane. :)))

Vote up!
3
Vote down!
-7
#1448786

Dzień Dobry,

Najpierw nie na temat ale jak się okaże tak bardzo  na   temat.."Wyrzućcie z siebie nienawiść i pogardę.

 

Mam program rss,który  zmienił   internet ,  prawo  autorskie,który jest wykorzystywany przez  wszystkie szukarki jak  google+ ,yandex,baidu.Mam go jako wtyczkę w wordpress na mojej  domenie(poza wordpress.com) ale z hobby blogami.

 

On ściąga RSS automatycznie z portali  i zamiast fragmentów wpisu,przedstawia cały artykuł,wpis.To jest niesamowity automat.Pijesz   kawę a on pracuje dla Ciebie i wpisuje sam grzeczenie notki z  portali blogerskich,podających  kanały RSS. Portal ,który podaje RSS musi się liczyć że inne portale publikują Notki autorów,dziennikarzy,literatów,pisarzy,blogerów.Bez cenzury i bez moderacji.To co piszemy jest bardzo długo w internecie.

Co to ma wspólnego z tematem?

 

Bardzo proszę wszystkich o więcej  miłości,uśmiechu,proszę o dialog a nie zabawy w oskarżyciela,sędziego i kata.Proszę  nawet błagam was wszystkich  ,proszę o więcej tolerancji dla siebie,dla innych,dla autorów ,dla właścicieli portali.To jest prośba do wszystkich Polaków z różnym pochodzeniem,wiarą,tradycję,z poglądami politycznymi..Piszesz po polsku?To uszanuj innych.Nawet jak masz inne poglądy.Przdstawiaj swoje poglądy ale nie oczekuj ,że inni będą je akceprować.

 

....Wyrzućcie z siebie nienawiść i pogardę.

 

Nieważne czy mamy   poglądy, polityczne lewicowe czy prawicowe.To nie ma znaczenia dla następnego pokolenia młodych w Polsce,które  ma   tudną sytuację w Polsce.Ich interesuje zarabianie,dochody,walka o byt,polowania na forsę,złoto,platynę,nieruchomości aby jako starzec,emeryt,senior byś dumnym,niezależnym,wolnym zamiast żebrania na ulicy czy też bycia bezdomnym(w Polsce 600.000).

Przecież można napisać.Kocham Jarosława Kaczyńskiego ale nie popieram braku informcji o ...bezdomnych w Polsce,podoba mi się nosek Jarosława Ruszkiewicza i jego pulower ale jego opinie potrzebują innej scenografii ..pod palmami czy też Kopacz nosi fajne buty i ma temperament ale nie podzielam jej poglądów na temat szkorbutu w Polsce.

 

Wyrzućcie z siebie nienawiść i pogardę.To jest wirus,który trzeba leczyć.Czy to jest możliwe?Tak.

 

Pozdrawiam..

 

Marek.

Vote up!
3
Vote down!
-7
#1448689

znakomitą odpowiedzią dla blogerów:

-JzG

-Mind Service

-Jozio

oraz wielu innych mających odmienne poglądy, które szanuję.

Dlatego powstał klub i dlatego nie wstawiam ocen negatywnych.

Jeżeli coś mi się nie podoba to piszę własną kontrargumentację i prowadzę kulturalną wymianę myśli.

Gdy adwersarz nie daje się przekonać to rozstajemy się ze swoimi zdaniami...ale zawsze w zgodzie.

I tak prawda prędzej czy później stanie po stronie jednej lub drugiej to tylko kwestia czasu.

Tak będzie z Ukrainą i innymi spornymi kwestiami.

Pozdrawiam.

 

 

 

Vote up!
5
Vote down!
-2

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1448696

Jak to zrobić i po co? I tolerować działania Kopacz,Boniego Tuska? Teoretyczne mrzonki.

Vote up!
3
Vote down!
-6

Verita

#1448716

akcje  w internecie,  przedstawianie  faktów  z precyzją matematyczną   a  nie podawanie  haseł,brudnej propagandy  jakie prezentują  partie w Polsce z wyjątkiem jednej o której pisałem.

Vote up!
1
Vote down!
-1
#1449022

Postmodernizm  jest  zarazą toczocą nie tylko nasze społeczeństwo. W szatańskim planie  odwrócenia pojęć relatywizowania wszystkiego jest zawładnięcie umysłami wszystkich ludzi. Chodzi o stworzeniu wyłomu, o podział ,o odwrócenie uwagi od rzeczy istotnych. Dlatego tak niewygodne są słowa Jezusa : "Niech wasza mowa będzie; tak-tak, nie-nie....."

P.S widać to na przykładzie dyskusji jaka się rozwinęła po Twoim wpisie.

Pozdrawiam,

Vote up!
7
Vote down!
0

hobo

#1448680

Tylko przyklasnąć.

 

pzdr

Vote up!
5
Vote down!
-4

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1448682

okropnie skomplikowane...wprowadzić i stosować się do "Dekalogu".

Niczego innego ludzkości nie trza.

Pozdrawiam.

Vote up!
4
Vote down!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1448697

Nie ma żadnego kryzysu duszy polskiej.  Jest jedynie kryzys związany z wszechobecną agenturą i rakiem rusko-germańsko-żydowskim podstępnie zaszczepionym i toczącym nasz kraj. 

Dusza Narodu Polskiego  jest zdrowa jak nigdy dotąd, zahartowana i silna, tylko z tych  ludzi okropne porobiły się k***y

 

TzW

Vote up!
10
Vote down!
-3

NIEPOPRAWNY INACZEJ

#1448683

po Smoleńsku jest wystarczającym dowodem na ogromny kryzys duszy polskiej.

Całe szczęście, że potrafimy to dostrzec i próbujemy zmieniać.

Pozdrawiam.

 

Vote up!
4
Vote down!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1448703

Nie przekonałeś mnie. 

Dusza Polska nie mieszka  (choć czasami mieszkała) w sercach i głowach zniewolonej, bezwolnej, zapracowanej i zagonionej  do utrary tchu ludzkiej tuszy. Ta Dusza Polskiego Narodu mieszka i zawsze mieszkała, trwa i zawsze trwała w sercach i  umysłach  ŚWIADOMYCH obywateli Rzeczypospolitej. 

Tam się ją przechowuje, tam się ją pielęgnuje i rozwija,  i stamtąd ona wyjdzie i ujawni smą moc.

Wybory dokonane przez  nieświadomą, zniewoloną, ogłupiałą część narodu polskiego (tuszę) po Smoleńsku,  są oczywiści smutne, ale nie są ostateczne i rozstrzygające.

Duch przetrwał, zahartował się i jest silniejszy niż kiedykolwiek. 

PLEWY ODSIANE ZOSTAŁY OD ZIARNA.

Pozdrawiam

 

TzW

Vote up!
4
Vote down!
-4

NIEPOPRAWNY INACZEJ

#1448756

ŚWIĘTE SŁOWA.

SZCZEGÓLNIE OSTATNIE ZDANIE TWOJEGO KOMENTARZA MOŻE BYĆ, JAKO BARDZO MĄDRE MOTTO, KTÓRE JEST IDEALNYM ODZWIERCIEDLENIEM "KLIMATU" JAKI MAMY W POLSCE.

 

Nawet na tym portalu CZUJE SIĘ FETOR ZGNILIZNY MORALNEJ...... a  czasami z oddali słychać też dźwięk zdradzieckich srebrników.

To trolle, które do sklejonych kłaków mają  przyczepione  " srebrnikowe dzwoneczki", a z wściekłości walą łbem o klawiaturę i w pośpiechu poszukują  "pałek".

 

Pozdrawiam.

Vote up!
7
Vote down!
-6

bursztyn

Nic bardziej groźnego, niż głupi przyjaciel.
Lepszy byłby mądry wróg.
/Jean de Lafontaine/

#1448704

Przeczytałam Twój tekst i wyłoniłam z niego dwa cytaty:

"Z umysłu podtrzymuje niezgodę społeczną, a pod płaszczykiem równości i dobra publicznego uprawia egoizm osobisty i partyjny, głosi zasady, które rozbijają jedność rodziny i rozsadzają społeczeństwo, a odbierając ludziom ideały duchowe, spychają je na tory materializmu, by je wreszcie po smutnych zawodach pchnąć w objęcia przewrotu i komunizmu."

"Odrodzenie Polski dokonać się musi najprzód w polskich duszach, z których drogą zdrowego czynu popłynie odrodzenie we wszystkie objawy naszego życia zbiorowego. Dusza polska musi się przejąć Chrystusem w życiu nadprzyrodzonym Jego łaski. Dopiero taka dusza, sakramentami Chrystusowymi oczyszczona i utwierdzona w dobrem, dusza święta i czysta, staje się trwałym i prawdziwym podłożem dla zdrowej cywilizacji, dla wzniosłej kultury."

"uprawia egoizm osobisty"

To Bibrusie jest "coś", o czym cicho sza, ale to jest. Ja nie jestem tak mądra jak wielu na tym forum w kwestiach teologicznych. Jednak ten egoizm osobisty istnieje. Bloger sławny…jestem mądry… czy to nie jest pycha? Nie głosi zasad rozbijania rodziny, …każe słuchać co ma do powiedzenia…ja…ja…ja… a, wy macie wzorować się na mnie…?

Masz zupełną rację, że dusza powinna słuchać Chrystusa.

Według mnie do pojednania należy się zwrócić do Chrystusa, on jest pojednaniem. Tak myślę…, tak po ludzku myślę. Może było coś złego, nie chciałem, wybaczcie… Polska jest najważniejsza…tego nie widzę…widzę…ja…ja…ja…

Tak jak powiedziałam  — nie znam się na teologii.

 

 

 

Vote up!
5
Vote down!
-2

NIE dla prywatyzacji Polskich Lasów Państwowych

#1448713

..."przyzwowlenie na wszystko po Smoleńsku...itd" to zamierzone i zaplanowane działanie mieszkańców Polski. Polska dusza natomiast ma się całkiem nieźle. Jej nic nie grozi:.Pozdrawiam

Vote up!
3
Vote down!
-6

Verita

#1448715

Jak już rozprawisz się z chamstwem i durnotą we własnych szeregach, opanujesz patologię Jinksa, a Trybeus przestanie do ludzi mówić - spierdalaj, to możemy powrócić do dyskusji.

Za bardzo trzeba się zniżać i za dużo dobrej woli wykazywać, by ten cały kundlizm ogarnąć.

 

Ja się wyłączm i będę nadal putinowców i idiotów tępił z całej siły.

Vote up!
8
Vote down!
-5

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1448730

To ludzie dorośli doskonale rozumiejący to co robią i mówią.

Mogę jedynie wskazywać pewne kierunki lecz decyzja zawsze jest w gestii drugiego człowieka.

Cóż byłby ze mnie za przyjaciel, gdybym teraz odwrócił się plecami do "Trybeusa", którego ogromnie cenię i szanuję.

Kim byłbym gdybym potępił "Rebeliantkę" czy kogokolwiek innego?

Zdrajcą własnych ideałów.

Nawet jeżeli założymy, że "Trybeus" lub ktoś zupełnie inny...czasami błądzi, to któż z nas tego już nie robił?

Czyż nie prawdziwe są słowa o przysłowiach jako mądrości narodu?

"Prawdziwego przyjaciela poznasz jedynie w biedzie".

I dalej:

"Jeden z faryzeuszów, uczony w Prawie, zapytał Jezusa, wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”
On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie.
Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”.
MT, 22-34-40

Wiara jest łaską.

Bycie chrześcijaninem to strasznie trudne zadanie. Trzeba chociaż próbować, co nieudolnie staram się czynić.

I dalej:

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 44-48).

Chyba wystarczy.

Pozdrawiam.

 

 

 

 

 

Vote up!
2
Vote down!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1448790

Tylko dla diabła w dziele doskonalszy

Skoro Wiara jest wrogiem dla błazeństwa

Jaki rodzaj Polskiego społeczeństwa?

Powstał po latach gnębienia przez wroga

Że Bóg to dla nich jest fałszywa droga

Teraz przed oczami ich zgęstniała mgła

Mamić się dają obrazami bez tła

Bez Boga skończą tragicznie swe życie

O powtórce wielu pomarzy skrycie

Pozdrawiam

Vote up!
4
Vote down!
-1

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#1448734

rza leoparda - 3 Listopada, 2014 - 14:40

Tu się zrobił jarmark cudów, że tak nazwę delikatnie  BURDEL. który robi się  na portalu. Państwo, którzy mają między sobą zatargi personalne niech się z nimi wyniosą na Księżyc albo w pi....  by je między sobą załatwić i niech wrócą gdy je sobie tam załatwią  bo tu nie jest miejsce na to.

Rozpierdalacie - wy,  kłócący się wyżej i wy pałujący jawnie i zza węgła, grasując po całym portalu - na nowo to co ledwo do kupy zostało zebrane i zaczęło normalnie funkcjonować jako miejsce wymiany poglądów. To co miało wieloletnią tradycję, prestiż nawet będąc tzw.niszowym portalem. Rozpierdalacie to wszystko "w imię dobrości" ale własnej doopy, którą normalny człowiek ma w doopie ale gdy ona zaczyna zakłócać dobrość  jego doopy to mówi wtedy basta ! Wy wszystkie kłócące się wyżej indywidua skazujecie wszystkich normalnych użytkowników portalu na bycie świadkami waszych prywatnych wojenek.  10 kontra 100, 100 kontra 10 000 itd. W praktyce 10 huliganów portalowych rozpiernicza portal i potem się dziwi, że - portal i oni - stracili 10 tys. czytelników....

Stare konie i stare krowy... byście się wstydzili !

Nie będę przepraszać za te słowa bo... po prostu nie ma kogo !

Kiedyś bycie Niepoprawnym  i pisanie na portalu Nieopoprawni.pl bylo przywilejem i zaszczytem. Dziś staje się obciachem bo dana wolność  stała się... swawolą.

Słowa te kieruję zarówno do Użytkowników NP.PL jak i do Administracji NP.PL.

Vote up!
7
Vote down!
-1

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#1448798

A ja z nikim się nie kłócę. Wszystkich Was lubię i kocham.

 

 

W blogosferze jak i w życiu, opozycja zaczyna zjadać swój własny ogon.

Po naparzankach na portalu widać wyraźnie jakie emocje (niewykorzystane ) tkwią w narodzie. A i agentura robi swoje podsycając waśnie.

O co chodzi ?

Bezsensownym i bezcelowym walkom na portalu winna jest bezpośrednio sytuacja polityczna w kraju, a nie małe prywatne różnice zdań blogerów.. Blogosfera, to  odzwierciedlenie tej politycznej degrengolady.

To brak sukcesów opozycji, celowy polityczny marazm Kaczyńkiego i wzrastająca świadomość prawicy, że Kaczyński to najbardziej ukryty kret systemu, kryjący i  legalizujący  obecną władzę, wyciszający nastroje społeczne i  mamiący od lat społeczeństwo wizją zmiany na lepsze, jest przyczyną wewnętrznego kryzysu.

To świadomość znalezienia się w pułapce pomiędzy oficjalnymi zdrajcami (tusk) a ukrytymi zdrajcami (kaczyński), a tym samym brak perspektyw na odzyskanie wolności, powoduje to skakanie sobie do gardeł.

 

Zróbmy wszystko, żeby usynąć tą wszawą gnidę z politycznej orbity, tego zdrajcę, którego ukryto w tajnym raporcie razem z Bolkiem.

To uzdrowi polityczną sytuację w Polsce, da szanse na wyzwolenie, a przy okazji wyciszy zatrute nastroje na blogach.

 

Vote up!
3
Vote down!
-4

NIEPOPRAWNY INACZEJ

#1448806

"Bezsensownym i bezcelowym walkom na portalu winna jest bezpośrednio sytuacja polityczna w kraju, a nie małe prywatne różnice zdań blogerów.. Blogosfera, to odzwierciedlenie tej politycznej degrengolady."

Różnice zdań od zawsze towarzyszą ludzkim rozmowom.
Nie tylko w polityce, ale i w życiu prywatnym. Dzięki otwartym rozmowom właśnie, rozmówcy niwelują te różnice.

Gorącej sytuacji na portalu nie jest bezpośrednio winna sytuacja polityczna kraju, a nieuporządkowana sfera emocjonalna walczących.

W praktyce wygląda to tak,
że jeśli ktoś doprowadza się do emocjonalnego wrzenia,
zmuszony jest w końcu pozbyć się tego, co już się uszami wylewa.
Upatruje więc sobie biorcę i z hałasem wylewa.
Aby jednak dawca złości mógł poczuć się lżej,
konieczny jest od biorcy złości wyraźny komunikat,
że biorca tą niechcianą na pozór złość kupił.
Musi więc biorca okazać dawcy swoją już, kupioną od dawcy złość.
Gdy w końcu i jemu zaczyna się ta złość uszami wylewać,
podobnie jak wcześniej dawca,
biorca wylewa swoją złość na dawcę.
I tak to się w kółko kręci, aż do zmęczenia.

Bez widocznego sygnału, czyli wkurzenia się biorcy,
potencjalny dawca zostaje sam ze swoją złością,
Wówczas ta złość gotowa dawcę udusić.

I może tak właśnie trzeba ?
Zostawić dawcę ze swoją złością ?

Uważam, że najrozsądniejszym byłoby
od samego początku rozmowy kontrolować swoje emocje.
Bo później, w trakcie, to już człowiek ślepnie.
Odskoczyć, gdy atmosfera staje się gęsta,
choćby po to, by ratować wspólne dobro.

Pozdrawiam.
dratwa3

Vote up!
4
Vote down!
0
#1449020

Witaj Contesso

 

Z tej swojej odległej perspektywy masz ostry obraz sytuacji, a potem wyciągasz całkiem słuszne wnioski.

Wczoraj rano, tutaj w komentarzach dokonałem rekapitulacji nocnej dyskusji, w którj udzialu nie brałem.

Powtórzę ten manewr dzisiaj, bo zamierzenie Birbusa jest tego warte.

Birbus chciałby zaprowadzić pokój na niepoprawnych i przekonać wszystkich do dyplomatycznego zachowania.

W moich oczach - żąda niemożliwego.

PORTAL NIEPOPRAWNY JEST CELEM ATAKU płynącego z NEonu24. Jak wszyscy wiemy, jest to miejsce ostrej pro - rosyjskiej propagandy. Kilku blogerów regularnie piszących na neonie i na niepoprawnych, najprawdopodobniej zadaniowo sterowanych, usiłuje przenieść i zaszczepić ten kremlowski punkt widzenia, tutaj właśnie, na tym portalu.

Na szczęście istnieje silna opozycja względem tego. Grupa zdrowo-rozsądkowych, nastawionych prawdziwie patriotycznie blogerów, podejmuje walkę i stara się nie dopuścić, do krzewienia moskiewskiej propagandy.

W tym momencie każdorazowo dochodzi do zwarcia, a intruzi z neonu wszelkimi możliwymi sposobami, nie przebierając w środkach i słowach, starają się obronić zadania, które mają do wykonania.

Głównym i właściwie jedynym centrum walki jest stosunek do Ukrainy, oraz stosunek do Rosji i polityki Putina.

Neonowi desantowcy wprowadzający zamęt na portalu i stali blogerzy neonu to : Patria/Astra, Verita, Rebeliantka, Jinks,  Trybeus, Tadman.

Bibrus również publikuje na neonie, jednakże stanowi element koncyliacyjny, mimo wrogiej postawy w stosunku do Ukrainy.

Na moim przykładzie pokażę ich typowy modus operandi.

Gdy tutaj, pod wpisem Bibrusa napisałem merytoryczny komentarz wyrażający się pozytywnie o inicjatywie Bibrusa, do ataku ruszył Jinks, wulgarnie i po chamsku atakując mnie osobiście. To był start rozmyślnego rozwalania dyskusji i takiego działania, żeby przypadkiem nie doszło do porozumienia. Do ataku Jinksa szybko dołaczył się Trybeus, w sposób chamski i kpiący, deprecjonując pozytywne głosy. Ci pierwsi zagończycy mieli polecenie od swojego kaprala Ruszkiewicza - nie dopuścić do pokoju na niepoprawnych.

Następnie jako wsparcie ruszyły neonowe siły wspierające (w tym kobiety), jak również zaplątani, jak zwykle, pożyteczni idioci.

Co zakończyło się rozpierduchą na całego.

W rezultacie, jak piszesz Contesso, obniżeniem prestiżu niepoprawnych. Wg. mnie jest to działanie celowe.

Nigdy pierwszy nie atakuję. Lecz przez neonowców jestem ataakowany nieustannie. Ruszkiewicz wydał polecenie swym żołnierzom by bez przerwy atakowali (co można znaleźć w komentarzach na neonie) - Contessę, Mind Service, Marusia, Jozia z Londynu, Cyborga i Jazgdyni.

W ten sposób dąży do merytorycznego opanowania niepoprawnych.pl i utworzenia klonu neonu.

 

Contesso, czytając te komentarze, wygląda to na osobiste animozje i personalne walki. Ale uwierz, tak nie jest. To zorganizowane akcje podkopujące powagę portalu.

 

Serdeczności

Vote up!
4
Vote down!
-2

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1448807

Jaki Ruszkiewicz, jaki NEon, jakie ataki ? Co Ty Jazu sobie wlewasz ?

Kryzys dyskusji spowodowany jest przez koncesjonowaną opozycje, rozwalająca społeczne nastroje. Tak trudno to zauważyć ?

 

TzW

 

Vote up!
5
Vote down!
-3

NIEPOPRAWNY INACZEJ

#1448808

Nie widzisz tego tancerzu, bo na to ścierwo - neon nie zaglądasz.

A oni już od dawna toczą walkę o niepoprawnych, bo wyczuli, że Gawrion nie jest w stanie skutecznie odpierać wszystkich ataków, przy takim właśnie skrypcie.

Ten niejaki Ruszkiewicz, czyli Spirydon Wasiliewicz Libero, był tu już wielokrotnie, pod róznymi postaciami. Ostatnio, jako Pixi i Dixi. On cały czas walczy o przejęcie niepoprawnych.

Vote up!
4
Vote down!
-2

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1448817

To prawda, nie zaglądam tam. Myślę, że niewiele straciłem.

 

TzW

Vote up!
1
Vote down!
-2

NIEPOPRAWNY INACZEJ

#1448971

Januszu , zbyt ostro oceniasz te lalunie z Neonu 24.ru, zbyt ostro. Przecież to są najwieksze nasze fanki Twoje,moje,Minda,Marusia czy Cyborga.Codziennie lalunia dwojga nicków wnikliwie czyta nasze komentarze,jest tak obrotną babą, ze w ciągu kilkunastu minut jest w stanie przeczytać i d(ocenić) nasze komentarze.Lata lalunia (jak ta przysłowiowa żydówka po pustym sklepie) od bloga do bloga i jest na bieżąco w temacie.

Dlatego też jestem pełen uznania dla jej ogromnej pracy,jaka w to wkłada,poświecając swój cenny czas,bo przecież pisze na wielu portalach.Dlatego też piszmy,piszmy jeszcze raz piszmy by miała co oceniać.Wprawdzie nam nie odpisuje,ale to pewnie wynika z zauroczenia nami.

Liczę że i dziś o nas nie zapomni, wiecej jestem tego pewny.

Pozdrawiam

Vote up!
5
Vote down!
-2
#1448810

Zależy ci Józiu na takich miłośniczkach???

Gdybym taką spotkał na ulicy, to bym natychmiast schował się w kanale!

To najgorszy rodzaj kobiet - kobietony!!!

Vote up!
4
Vote down!
-2

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1448818

...obawiam się, ze niektóre sprawy poszły za daleko, nie mniej niektórzy pokazali prawdziwe oblicze i to jest budujące, zauważ, że Gawrion pozbył się neonowych myszy... nigdzie nie śmierdzi myszami...:)) czyż nie jest to radosne uczucie...dla mnie to wspaniała wiadomość...przyjdzie czas i na Pax i na stabilizację...:))) pozdrawiam niepoprawnie

 

Januszu tyle tytułem odpowiedzi,mam pytanie wiesz kto to napisał ?

Vote up!
4
Vote down!
-2
#1448822

//Neonowi desantowcy wprowadzający zamęt na portalu i stali blogerzy neonu to : Patria/Astra, Verita, Rebeliantka, Jinks,  Trybeus, Tadman.//

Rebeliantka 5 lat 9 miesięcy

tadman 4 lata 1 miesiąc

trybeus 4 lata

Jinks 3 lata 7 miesięcy

Verita 2 lata 2 tygodnie

patria 1 rok 9 miesięcy

jazgdyni 11 miesięcy 3 tygodnie

 

I kto tu desant? Na złodzieju czapka gore.

Vote up!
4
Vote down!
-6
#1448812

ja też Trybeusa bym tak jednoznacznie nie oceniał, to przecież ruszkiewicz jest jego najwiekszym wrogiem co wielokrotnie pisał na naszym portalu .

Tu taki pierwszy lepszy wpis z naszego forum Trybeusa o ruszkiewiczu:

 

jaką obsesję..

trybeus - 7 Sierpnia, 2014 - 22:29

przecież Ruszkiewicz jest tutaj kilka razy dziennie pod postacią @Pixi i Dixi...nie zauważasz, że dalej trolluje i rozpracowuje blogerów ??? Nie zauważasz tego, ponieważ dobrze o tym wiesz...myślę, ze Gawrion da mu kopa i skończy się ballada o jureczku...tyle mam do powiedzenia...

 

Vote up!
5
Vote down!
-3
#1448813

... a mnie się podoba, jak * człowiek gór*, otrzepuje proch z sandałów :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SZANOWNI PAŃSTWO...
Obrazek użytkownika trybeus
trybeus - 8 Sierpnia, 2014 - 20:46

...widzę, że dyskusja pod postem przypomina polowanie z nagonką...przypominam, ze sprawa dotyczy kilku komentów krytykujących obraz/kunszt @kossobor przeciwko postowi pod tytułem HISTORIA CZŁOWIEKA BEZ HONORU na portalu NP i NE , gdzie na tym drugim adwersarz nie ma szans obrony, ponieważ złośliwy admin Jarosław Ruszkiewicz nie daje mu szans choćby z chwilowego założonego konta co tu mówić o kontrnotce...dla mnie jest to nie do przyjęcia...z wieloma rzeczami niezgadzam się z @jazgdyni,
natomist nie przeszkadza mi z nim  prowadzić sporu, ale kulturalnego ...jak powtórzyłem przypomina to już nie magiel, ale polowanie z nagonką, gdzie rozhisteryzowane panie robią ustawkę z obrazem, aby sekować blogera..jego był obraz i miał prawo go wrzucić do kominka, lub sprzedać za stówkę...

...mnie już nie obchodzi co kto na ten mój koment odpowie...mam to gdzieś...ale to co tu się wyrabia jest nie do przyjęcia...

...co powiecie na fakt, gdzie admin Neonu24 Jarosław Ruskiewicz zleca innemu blogerowi oprawienie mojego wizerunku w okładkę playboy'a ??? tak, dobrze czytacie ten wizerunek jest i co i nic...potem przychodzi na NP i robi wrzutki, ze pozuję do "rozbieranej gazety"...przecież to jest skurwysyństwo...i co wy na to ??? powiecie, że to sztuka ?? jak się ma czuć @jazgdyni, kiedy jego wizerunek w poście sigmy wkleił z dziką rozkoszą Ruszkiewicz...

...wychodzę z tego wątku, otrzepuję proch z sandałów...mam w rzyci co o mnie sądzicie...to jest moje zdanie na ten  temat..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 ...a ja wolę być cierpliwy.

Jestem pewny, że On kolejny raz zmieni zdanie :-))) ?

pozdr.

Vote up!
5
Vote down!
-2
#1448815

acz Astra, kto troluje

trybeus - 7 Sierpnia, 2014 - 22:48

...myszy dostały bana, to przychodzi pod innymi postaciami Bolek i Lolek :)))...zobacz z jakim ciulem się zadajesz :)) trzymaj się...nie musisz odpowiadać...zarechotany 

 

trybeus - 8 Sierpnia, 2014 - 10:37

...ZABIERZ BABCI KLAWIATURĘ ...:))...bo zrobi z igły widły i burze w szklance wody...:))...była to zwykła trasakcja, no może w dziwnych okolicznościach, ale jednak była, oceniam na chłodno i nie wchodzę w emocje... przecież jeśliby tak każdy podchodził do tematu, to trzebaby było dusić każdego sprzedawcę, że zarabia na nas i narzuca marżę...sprzedałeś obraz, bo nabywcy bardzo zależało, jeśliby cena im nie odpowiadała zawinęliby na pięcie...takie jest prawo rynku...ale gdakanie, że sprzedawca oszukał bo narzucił marżę i zarobił dwie stówki??? śmiechu warte...mogli wziąść ramę byliby do przodu 150 pln :)))

...ale przy najmniej już wiadomo kto jest kto...i z kim można podyskutowac, a kogo omijać...i bardzo dobrze się stało...dla Ruszkiewicza takie magle i obkładanie się siatkami babć jest bezcenne, bo jest ruch w interesie...ja z takimi ludźmi nie chce mieć nic do czynienia, bo nie wiadomo kiedy ci przywalą zza węgła...

Boże strzeż mnie od przyjaciół...z wrogami sobię poradzę...

trzym się...

 

 

ps.

Pewnie mu te dwie celebrytki nigdy nie wybaczą

 

Vote up!
6
Vote down!
-2
#1448819

.... bidny autor tego stwierdzenia.

Pisząc te słowa nie przypuszczał,  że ona - ta * LaLuna* - lubi się zadawoać i zabawiać z tym ciulem .

Tak ciule.

ps.

..... jest 11;00, jak narazie spoko :-))

Ciekaw jestem o której nadleci szarańcza z pałami :-)) ?

pps

A te dwie celebrytki już mu wybaczyły . Czytałeś jak go witały....?

To jest Neonowy "MISIEK".

Asterka załatwi mu robotę w księgowości

Vote up!
6
Vote down!
-2
#1448824

Idę o zakład że obserwują jako niezalogowani, a Lalunia ma już w pogotowiu zapasową myszkę i po "wnikliwym" wczytaniu się w nasze komentarze zacznie nas d(oceniać).

Ciekaw jestem czy jako moja najwieksza fanka cosik do mnie napiszę, bo już kolejną noc mam nieprzespaną,martwiąc się o jej zdrowie fizyczne i nie tylko.

 

pozdrawiam

Vote up!
6
Vote down!
-2
#1448828

.... a ja się martwię o zdrowie TEGO, którego Tatuś widział jak ruskie tanki zrywały trakcję kolei pod Legnicą....a ON ..?

szlaja nazwisko ojcowskie  i.....

.... n.omen, CZEKA  na nadejście Putina ?

Vote up!
4
Vote down!
-2
#1448836

oj,przebiera nóżkami,przebiera, doczekać się już nie może

Vote up!
5
Vote down!
-2
#1448837

On Marku wydaje się być w ostrej desperacji. Tak właśnie, jak napisałem - jak szczur w labiryncie.

Przekreślając serdeczną znajomość i wzajemny szacunek doszedł do etapu nazywania mnie ciulem i rozkazywania - spierdalaj.

Jak wiesz, znam ludzi z różnych egzotycznych miejsc całego świata. Nie miałem pojęcia, że nasza tatrzańska Rabka okaże się bardziej dzika, niż najgłębsze puszcze Amazonki, czy Orinoko.

 

Serdeczności

 

Ps. Pewnie po którychś kolejnych rekolekcjach znowu mu się odmieni... Ja będę czekał z otwartymi ramionami.

Vote up!
5
Vote down!
-2

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1448825

.... wiesz Janusz. Dzięki Tadmanowi, przeczytałem dokładnie cały wątek pod wpisem Sigmy.

Perspektywa kilu miesięcy ,  pozwala dokładniej przetrawić tę materię.

Wiadomo, że Kawaler *Sigma*, robiła wszystko aby Cię zniszczyć w nowym miejscu .

Ta gówniana sprawa, mogła być rozwiązana na drodze poczty prywatnej... ale nie,  te bździągwy postanowiły tutaj publicznie Cię zlinczować.

To właśnie komentarze *Trybeusa* były najwartościowsze, rzeczowe i nad wyraz sprawiedliwe.

Kurczę ...dlaczego on wywinął tę woltę ??Przecież mógł wrócić na Neon , bez "obsrywania" - NP. !!

Vote up!
5
Vote down!
-2
#1448832

Synonimy do wyrażenia człowiek fałszywy:
bigot, dewot, dwulicowy, fałszywiec, farbowany lis, faryzeusz, hipokryta, judasz, obłudnik, obłudny, podstępny, świętoszek, zdrajca
Synonimy wyrażenia człowiek fałszywy z podziałem na grupy znaczeniowe:
człowiek fałszywy:
bigot, dewot, dwulicowy, farbowany lis, faryzeusz, hipokryta, obłudnik, świętoszek
człowiek fałszywy:
fałszywiec, faryzeusz, hipokryta, judasz, obłudnik, obłudny, podstępny, zdrajca

Vote up!
5
Vote down!
-2
#1448834

Wiesz Marku, jeżeli po upływie czasu popatrzeć na to syntetycznie, to wyłania się dosyć ciekawy obraz. Jednocześnie odsyłam do mojego artykułu o fałszywych przyjacielach, jakimi otaczano braci Kaczyńskich. Czy podobna metoda nie może być stosowana przez służby, w stosunku do nas, małych robaczków?

Osoba o pseudonimie <sigma>, którą znasz dawniej niż ja i która regularnie była rozszyfrowywana i usuwana z kolejnych portali, między innymi z niepoprawnych i niezależnej, pojawiła się nagle jako entuzjastka mojego pisania. Jak się łasiła... Powinno mnie to ostrzec. Fałsz i hipokryzja, oraz całe to zakłamanie w stosunku do mnie dosyć szybko wyszło na światło dzienne, gdy inna poważnie zakręcona kobieta, wowczas pod pseudonimem prof.inka, a dzisiaj, Bóg wie pod jakim, publicznie opublikowała korespondencję sigmy, gdzie otwarcie z wielką pogardą mówi o mnie jako o idiocie i wszelakiej swołoczy. Dodatkowo uznała, że należy mnie wybadać "oko w oko", zapraszając mnie na wernisaż i studiując mnie "operacyjnie".

Po pewnym okresie, na widoczne polecenie, przystąpiła z wyraźnym i ostrym atakiem, rozwalając doszczętnie budowany z mozołem Klub Dyletanta, miejsce wolnej mysli i zdrowego rozsądku. Po tym akcie wielu świetnych blogerów (Boska Wola, Gallux) wycofało się z pisania, a ja straciłem całkowicie dostęp do mojego dzieła - Klubu Dyletanta. To było mistrzowskie działanie dyestrukcyjne Ruszkiewicza/Spirydona Libero i sigmy - jego narzędzia.

Niestety, tego postaci o pseudonimie <sigma> i jej ewentualnym mocodawcom było mało. Kamińskiego?jazgdyni należało rozwalić/zdyskredytować do końca. Stąd akcja z obrazem i upublicznienie fałszywej historii, w stylu najklasyczniejszych wzorów moskiewskiej prawdy, czy warszawskiej GieWu.

SIGMA wypełniła swoją część zadania.

 

CDN

Vote up!
6
Vote down!
-2

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1448840

bo postanowiłem to przerobić na osobny wpis.

 

Zapraszam

Vote up!
4
Vote down!
-2

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1448861

Piękna lista zdrajców!

 

Śpiochy porozkładane na prawicowych portalach cierpliwie czekały na swój moment.

Po nadejściu rozkazu wypełzły spod kamieni i ruszyły do akcji. Za Rodinu! Za Putinu!

 

Prosimy o więcej list i dokumentów!

 

A seksualnie niewyżyty Paź Królowej poprawiał zwiędły makijaż swoim samiczkom. Bidulek, nie wie, że to modliszki, mające w zwyczaju skonsumować samca tuż po orgaźmie.

Vote up!
5
Vote down!
-2

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1448821

Wściekłość sekty sotniarzy jest spora, bo chcą Ci zamknąć cytowaniami, według ich mniemania, powrót. Nie wiedzą, że taki powrót jest możliwy po spełnieniu pewnych rzeczy. Teraz dopiero wychodzi jakie to "chrześcijany", co pianę toczą. Najpierw do akcji wchodzi główny sotniarz, po nim ich naczelny ilustrator, a po nim ten co szlaja zacne nazwisko. Jacy oni przewidywalni.

Będą musieli zastawić nowe sidła.

Vote up!
3
Vote down!
-8
#1448831

Co za wstrząsający wpis katolika (inaczej) natychmiast udaję się do spowiedzi,bo skrzywidziłem tak zacne POSTACIE

Pan Bóg by mi tego nie wybaczył,że obrażam młodszych braci w wierze.

Shalom Tadmanie,shalom

ps. a może przytoczyć tu twoje wpisy o laluniach ? i to nie tylko z wpisu sigmy

Vote up!
4
Vote down!
-2
#1448833

Jak zawsze coś się kończy coś się zaczyna. Niepoprawni wyraznie się kończą. Moim zdaniem mocno do tego przyczynia się system ocen. Jedyną miarodajną oceną jest liczba wejść.Podobnie jest z Salonem24 tyle że on jest bytem wielokrotnie większym więc i upadek trwa dłużej. Powstanie coś nowego, bedziemy bogatsi o kolejne doświadczenia, może będzie lepiej!

pozdrawiam,

Vote up!
2
Vote down!
-2

hobo

#1448820

cyt:

Jak zawsze coś się kończy coś się zaczyna. Niepoprawni wyraznie się kończą.

 

Wielu tego zapewnie pragnie,ale to nierealne,wiecej na portal wracją blogerzy i komentatorzy, nieobecni od kilku czy kilkunastu m-cy.Jest ich z dnia na dzień coraz wiecej. A te "nawalanki" desantowcowto taki folklor, i widać że pisanie ich to coraz wieksze dno dna. A wszelkie próby rozbicia czy skłócenie pozostałych kończą sie ich porażką , wstydem (sic) a my możemy ich łajdactwa co najwyżej olać ciepłym moczem.

Pozdrawiam miłego dnia

Vote up!
7
Vote down!
-2
#1448826

Nie Józefie,

 

oni nie mają skończyć w zapomnieniu, bo są to postaci destrukcyjne i należy wszędzie przed nimi ostrzegać.

Niech cała blogosfera wie kim są i czego można się spodziewać.

Trzeba czyścić i zamiatać, żeby robactwo się nie rodziło.

Vote up!
5
Vote down!
-2

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1448830

Mam nadzieje, że jak zawitasz dziś na forum to pewnie zauważysz jak to z tym  "kończeniem się" Niepoprawnych jest.Tylko dziś, udane powroty mieli kolejni Niepoprawni piszący i komentujący od lat.Te powroty trwają już kilka tygodni,i tylko złośliwi tego nie chcą zauważyc.Czy to zawiść desantowców ( do nich nigdy by Cię nie zaliczył) czy też już bezradność wiedząc że własnie na neonowym scieku są spektakularne odejścia, a w obecnej chwili jest 5-6 osób którzy we wszystkich tematach ,latają jak żydy po pustym sklepie i piszą sami do siebie.

A wiec jedna uwaga : wiecej Hobo optymizmu, nie jest tak żle jak piszesz

Pozdrawiam

Vote up!
5
Vote down!
-1
#1448894

Bez optymizmu życie jest koszmarem. Jednak zamieszanie istnieje i sam już nie wiem czy ja jestem rozpoznawany jako putinowiec czy jako banderowiec.Był czas kiedy pały dostawałem z lewa i z prawa a moja niewiedza pochodzi stąd że ocena nie była przypisana do komentarza. Jako Polacy tu i teraz mamy tyle spraw do załatwienia a tu Ukraina dominuje w debacie. Jest to też ważne ale czy najważniejsze ? Dziwne to wszystko - nieprawdaż?

Pozdrowienia z pięknej jesiennnej Polski

Vote up!
2
Vote down!
0

hobo

#1448935

Trafiłeś w przysłowiową dziesiątke,Ukraina i zbrodnie ludobójstwa nie mogą być zapomniane,ale właśnie czy mamy czytać o tym codziennie.Stawiam skrzynke piwa jak ktoś znajdzie 1 dzień na tym forum (słownie jeden dzień) by nie było o tym wpisu.

A to jak nas zaszufladkują możemy mieć w 4 literach.

pozdrawiam

Vote up!
4
Vote down!
-1
#1448937

jednym słowem; róbmy swoje! Przed nami wybory i Marsz Niepodległości. Nie obstawiacie czasami w Londynie czy tęcza spłonie kolejny raz?

pozdr.

 

Vote up!
2
Vote down!
0

hobo

#1448944

jestem tego wiecej niż pewny - oby skutecznie i raz na zawsze

Vote up!
5
Vote down!
0
#1448946

Twój komentarz i zawarta w nim treść...to są działania jakie podejmuję dla uzdrowienia tego miejsca...nie pragnę niczego

innego.

"NP" albo się uspokoją i choć minimalnie zastosują zasady "klubu antypałowego" albo wszystko wróci do jednej wielkiej wojny

na "pały", która w efekcie doprowadzi do całkowitego zaśmiecenia portalu złymi emocjami. A cel jest zupełnie inny.

Rację ma równiez "TzW", który dostrzegł przenoszenie złych emocji z zewnątrz na "NP".

 

Pozdrawiam.

 

 

Vote up!
5
Vote down!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1448823

... oczywiście Bibrusie, wiem, że jako gospodarz bloga masz specjalne prawa - możesz pisać co chcesz ? !

Alle, może lekko przystopuj albo - bez obrazy - stuknij się w głowę , polecając dobre rady * Tańczacego * :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rację ma równiez "TzW", który dostrzegł przenoszenie złych emocji z zewnątrz na "NP".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

To są te dobre emocje ? :

Święte słowa

tańczący z widłami - 4 Listopada, 2014 - 09:07

Święte słowa.

Gdzie jesteś Jarosławie ty leniwa d..p wołowa, gdzie jesteś pajacu i podstawiony opozycjonisto z Magdalenki ?

Jesteś groźniejszy warchole od Tuska, bo to że Donald jest zdrajcą wiemy już od dawna i odpowiednio go traktyjemy i neutralizujemy, ale w to, że ty jesteś koncesjonowanym opozycjonistą i zdrajcą w jednej osobie,  to ludziom nie mieści się w głowie, nie chcą nawet o tym wiedzieć, bo takie świństwo, które wiwinąłeś Polsce luju zbolały, przerasta ludzkie, polskie i patriotyczne percepcje postrzegania świata.

Tak długa, jak długo ten kanciarz Jarosław będzie liderem opozycji, tak długo Polska nie odzyska wolności.

 

TzW

 

P.S. Przy okazji niech Jarosław wyjaśni jak to się stało, że gdy po wojnie innych żołnierzy AK osadzano w więzieniach,  torturowano i rozstrzeliwano, jego ojciec Rajmund (też  ponoć żołnierz AK) dostał od stalinowskiej władzy wypasiony apartament na Żoliborzu i zaraz potem otrzymał posadę wykładowcy na PW.

To chyba jedyny taki przypadek potraktowania żołnierza AK  po wojnie.

 

Albo jak to jest możliwe, że w latach sześcdziesiątych dzieci żołnierza AK i sanitariuszki (czyli z punktu widzenia ówczesnej władzy, element podejrzany, reakcyjny  i wysoce niebezpieczny) dostają role w  reżimowej TV, brylują i nagrywają sobie filmy ?

 

Pytań o życiorysy całej tej rodziny i ich zadaniowość, ciśnie się coraz więcej.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

No to ja Wam Panowie dziękuję !

 

 

Vote up!
4
Vote down!
-1
#1448844

nie o te słowa "TzW" chodzi.

Ja wyłowiłem to:

"Po naparzankach na portalu widać wyraźnie jakie emocje (niewykorzystane ) tkwią w narodzie. A i agentura robi swoje podsycając waśnie.

O co chodzi ?

Bezsensownym i bezcelowym walkom na portalu winna jest bezpośrednio sytuacja polityczna w kraju, a nie małe prywatne różnice zdań blogerów.. Blogosfera, to  odzwierciedlenie tej politycznej degrengolady..."

I tylko to.

Pozdrawiam.

 

 

Vote up!
3
Vote down!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1448848

.... tak, Bibrusie - tylko tacy ludzie,... o takim a nie innym potencjale intelektualnym, powinni coś konkretnego zaproponować.

Samo walenie w J.K . jak w tarczę, nic nie pomoże.... co najwyżej : ponownie wypromuje Lesia Millera ?\

pozdrawiam

Vote up!
5
Vote down!
-1
#1448877

Ależ ja drogi Marku,  proponuję konkretne działania. 

Przede wszystkim należy odsunąć od polityki tego niezdarę i ukrytego łotra  Kczyńskiego, to najważniejsze  

Ostatecznie, jeżeli to niemożliwe (członkowie PiS chyba nigdy z własnej woli nie odważą się  drogą wewnętrznych wyborów i przemian odsunąć go od stołka)  proponuję w ramach obywatelskiego,  patriotycznego protestu nie głosować  na PiS, jako partię zdradziecką, mydlącą oczy społeczeństwu, grającą na czas i legalizująca obecny układ.

Wielkiego ryzyka nie ma w niegłosowaniu na PiS.  Bo czy na PiS  głosujemy czy nie głosujemy i tak zawsze przegrywa (czyli w zasadzie wygrywa, bo ciepłe posadki są i robić nic nie trzeba, prócz Kaczystowkich  "wieczorynek" raz w miesiącu.

Wy********y Jarasa z siodła, a Polska sie zmieni.

 

TzW

Vote up!
4
Vote down!
-3

NIEPOPRAWNY INACZEJ

#1448923

.... Tańczący... wiem, znam Twoje zdanie na ten temat-  przynajmniej od kilku miesięcy.

Ale ja pytam kogo wsadzisz do tego siodła.

Tylko na to pytanie mi odpowiedz.

M.

Vote up!
4
Vote down!
-1
#1448926

Maruś człowieku !!!  Naród 40 milionowy w tym z 20 mln patriotów a Ty pytasz kim zastąpić nieudacznika Kaczyńskiego ?

Przypuszczam, że już w Twoim własnym otoczeniu znalazłbyś z 10 godnych kandydatów.

 

Problem jest innego rodzaju. Ten buc bez żony i dzieci  nie odda dobrowolnie nikomu  swojego ukochanego i jedynego adoptowanego (podrzuconego przez służby) bękarta,  swojej kolaboranckiej partii.

 

TzW

Vote up!
4
Vote down!
-4

NIEPOPRAWNY INACZEJ

#1448965

że nie wiesz iż w obecnej sytuacji politycznej zwalczanie PiS powoduje wzmacnianie PO. 

Alternatywa jest taka, albo przerwiemy rządy nieudaczników z PO głosując na PiS albo pozwolimy im znowu wygrać.

To, że Naród jest prawie 40-to milionowy, to wiemy, ale realnej alternatywy po prawej stronie dla PO nie ma. 

Ja też wolałbym aby była prawicowa partia, nowoczesna, o dużej sile przebicia i zdolna pociągnąć masy, ale takiej nie ma. Więc wolę głosować na PiS, bo to lepsze od szubrawców z PO.

Vote up!
5
Vote down!
-1

"Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest rewolucyjnym czynem"

/G. Orwell

Mind Service - 1do10.blogspot.com

#1448983

Pytasz Maruś, czy to są dobre emocje.

Tak, to są dobre emocje.

Czy Ty zdajesz sobie sprawę  ile emocji i wewnętrznych sporów kosztuje dojście do prawdy, odkrycie porawdy,  gdy człowiek przez kilkanaście lat był zwodzony, okłamywany i idoktrynowany przez swoich politycznych idoli  Kaczyńskich ?

Czy Ty wiesz jakiego ma się z początku moralnego kaca, gdy człowiek uświadamia sobie, że było się durniem i naiwniakiem ?

Tak Maruś, droga do  otrzeźwienia nie jest łatwa,  jest kręta i wstydliwa, ale nagrodą są dobre, prawdziwe, pozytywne  emocje.

 

Odsuńmy Kaczyńskiego w niebyt, póki nie jest za późno.

 

TzW

 

 

 

 

 

Vote up!
3
Vote down!
-3

NIEPOPRAWNY INACZEJ

#1448968

... my, obserwujacy to wszystko z boku - li tylko - mamy prawo kierować się emocjami... ale w tym samym momencie, naszej krytyki, powinniśmy

zaproponować alternatywę.

Tak się ułożyły karty... JK. ma przynjmniej trzy asy....a My ? będziemy czekać ? następne 25 lat ?

Doskonale wiesz ile razy przyznawałem Ci rację.... za co "obrywałem" po uszach od starej gwardii...:-)))

Ale znając Twoje poglądy ,  chyba nie poprzesz lewicy.??

Już Ci pisałem trzy lata temu.... Jeśli wyczuwasz w sobie wolę walki ku zmianie.... to zaproponuj  Jarasowi swoją pomoc ?

3maj się

Vote up!
5
Vote down!
-1
#1448976

Jako spóżniony włączam się w tą dyskusję i widzę za to z dystansu, że jedynym jak na razie jej pozytywnym efektem jest, że nikt do tej pory nie spałował wpisu.

Ja też kilka dni temu próbowałem uspokajać rozfanatyzowaną grupkę na blogu Lotnej o lustracji żeby dyskutować merytorycznie, to zaraz dostałem serie pałowań po -6 na kilkaset punktów. Nawet już po tej nawale, kiedy na pytanie o źródła mojej „cierpliwości i wyrozumiałości z różnymi .głupimi wypowiedziami” odpowiedziałem:

„Dzisiejsze komentarze powyższe pisałem świeżo po modlitwie porannej. To dobra podbudowa duchowa. Daje dystans do spraw, a zwłaszcza do emocji własnych. Łatwo skupić się na dobru, na tym, co budujące. Łatwo zobaczyć dobro nawet w wypowiedziach agresywnych, a wtedy już z górki, żeby odpowiadać dobrem na zło. Polecam.”, to przez cztery dni wisiało to bez minusa, ale wczoraj, już po Twoim wpisie, jakiś diabeł jeszcze szukał, żeby mi gdzieś dołożyć i spałował i to.

Piszę o tym nie dlatego, żeby się skarżyć, ale żeby pokazać, z jakim elementem mamy do czynienia.

W czym rzecz?

Otóż uzdrawianie duszy zaczyna się od szukania prawdy o swoich winach, nieczystościach i niecnotach, by w publicznym ich wyznaniu uznawać się w winnym, szukać poprawy, jednać się ze skrzywdzonymi, by dusza mogła wracać do swojego zdrowia, do panowania, władania nad swoim ciałem, do usprawniania go i budowania – tu nad ciałem Ojczyzny-Matki, Matki Narodu.

Tu widać całkiem inną drogę – nie bicie się we własne piersi, tylko w czyjeś. Widać nieustanne biczowanie Jezusa Chrystusa i wszystkich normalnych, którzy bronią prawdy i dobra, którzy wzorem Jezusa mówią «Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?»

Mało tego. Dyskusja powyższa pokazuje, że wciąż należą do tych, co chcą dalej czynić swoje, że są tymi, o których Jezus na Golgocie powie, że nie wiedzą co czynią I IM NIE PRZEBACZY (tylko będzie się modlił do Ojca, żeby im przebaczył - "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią". (Łk 23, 34)).

Bo nie jest w ludzkiej mocy przebaczać tym, którzy nie odstępują od złego.

A wracając do tematu duszy, to kryzys naszej duszy narodowej zaczyna się od problemów z duszą każdego z nas, z doprowadzeniem jej do pojednania z Jezusem Chrystusem. (Przebaczenia i pojednania wzajemne przyjdą już łatwo, w trakcie wspólnej drogi.)

Dopiero później możemy realizować nakazy Kardynała Augusta Hlonda:

1) Nakazy wyzwolenia się z pęt laicyzmu i uzdrowienia życia prywatnego i publicznego duchem Chrystusowym.
2) Nakaz jedności i zgody na gruncie kościelnym, na którym jedynie dokonać się może zespolenie naszego rozbitego społeczeństwa, bez względu na przynależność partyjną, bez względu na poglądy i zapatrywania.
3) Nakaz wiary w przyszłość narodu, jeżeli Chrystus królować mu będzie i nakaz ufnej i zgodnej pracy dla Boga i Ojczyzny.”

Kończąc składam propozycję, byśmy w duchu Twojego tu apelu o pojednanie złożyli deklarację trzymania się powyższych nakazów bez względu na poczynania innych uczestników forum.

Ja deklaruję

miarka

Vote up!
6
Vote down!
-1
#1448898

trzymamy za słowo

Vote up!
5
Vote down!
-2
#1448900