Znaj proporcjum, mocium panie!

Obrazek użytkownika Andrzej Łukawski
Kraj

/ Foto:  Zamalowane polskie słupy graniczne.  Źródło Dziennik gajowego Maruchy -https://marucha.wordpress.com/2011/10/17/zamalowane-polskie-slupy-graniczne/

Podstawę tego wpisu stanowią dane liczbowe pozyskane w Wikipedii i ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego z roku 2011. Nie jest  mi znane inne źródło a sprawa dotyczy mniejszości ukraińskiej w Polsce i Polaków mieszkających na terenie dzisiejszej Ukrainy.

Wg. ostatniego spisu wynika, że narodowość polską zadeklarowało 97,09% ankietowanych Ukraińców (wliczając osoby deklarujące również drugą narodowość). 871,5 tys. osób (2,26%) zadeklarowało dwie narodowości – polską i niepolską, w tym 788 tys. (2,05%) polską jako pierwszą, a 83 tys. (0,22%) polską jako drugą. 596 tys. osób (1,55%) zadeklarowało wyłącznie niepolską narodowość, z czego 46 tys. osób (0,12%) zadeklarowało dwie niepolskie narodowości.   

Ankietowanych 51 001 Ukraińców w Polsce zadeklarowało:
Obywatelstwo polskie w tym polskie jako pierwsze 38 387, obywatelstwo polskie jako jedyne 27 630, obywatelstwo polskie jako drugie 12 613 a wraz z identyfikacją polską 20 797.             
Jeżeli chodzi o mieszkających na Ukrainie Polaków to Wikipedia podaje:  – na terenie Ukrainy mieszka według różnych oficjalnych danych od ponad 144 tys. do 900 tys. Polaków. Nieoficjalnie liczba osób tej narodowości w granicach państwa Ukraina szacowana jest nawet na 2 miliony.  

Tych danych nie da się zweryfikować bo jak podawali pracownicy MSZ zapraszani na posiedzenie Parlamentarnego Zespółu ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej (obecna kadencja  sejmu nie powołała jeszcze powyższego ZP),  nie ma opracowanego systemu kompatybilnego  - organizacje polskie na Ukrainie z MSZ.
Redakcja KSI podejmowała kilka prób „policzenia” mieszkających na Ukrainie Polaków ale to liczenie przerosło nasze siły i możliwości i to jednak powinien zrobić Polski MSZ.  
Problemem jest też fakt, że tylko jedna organizacja polska odpowiedziała na nasze zapytanie o stan liczbowy Polaków mieszkających na Ukrainie jednak nie otrzymaliśmy żadnych danych liczbowych bo -spekuluję- , że są to organizacje „kanapowe” i bez prowadzenia ewidencji swoich członków. 
Jeżeli inne organizacje Polaków na Ukrainie działają na takich samych zasadach to na usta ciśnie się pytanie:
W jaki sposób wydawane są Karty Polaka jeżeli tam „nikt nic nie wie”, bo na to przecież wychodzi. Kilka lat temu Marysia Pyź informowała na jednym z posiedzeń parlamentarnego zespołu, że w samym tylko obwodzie Lwowskim wydano więcej Kart Polaka niż wynosiła orientacyjna liczba mieszkających w tym obwodzie  Polaków.

Jeżeli przyjąć dane z ukraińskiego spisu w roku 2001 na które powołuje się Wikipedia, to 144 tysiące  Polaków mieszkających na Ukrainie co najmniej trzykrotnie przewyższa liczbę Ukraińców mieszkających w Polsce i dlatego pojawia się fredrowski zwrot z tytułu:
„Znaj proporcjium, mocium panie”   
 
Gdy popatrzymy na zestawienie konsulatów ukraińskich w Polsce i polskich na Ukrainie te proporcje widać dostatecznie wyraźnie.
 
Ukraińskie Konsulaty w Polsce:- 1)

UKRAINA KONSULAT GENERALNY UKRAINY W KRAKOWIE ul. Beliny-Prażmowskiego 4, 31-514 Kraków Telefon: (12) 429 60 66 Fax: (12) 429 29 36 Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Piątek 09.00-12.00 Pan Oleh Mandiuk Konsul Generalny Pani Ivanna Mandiuk Pan Artem Valakh LUBLIN Konsul Pani Yuliia Valakh Pan Serhii Sydiuk Konsul Pani Tetiana Sydiuk Pan Maksym Muzychko Wicekonsul Pani Olha Muzychko Pan Vasyl Mikhailiuk Wicekonsul Pani Diana Mikhailiuk Pani Khrystyna Deineha Agent Konsularny Pan Andrii Bodnar

KONSULAT UKRAINY W GDAŃSKU ul. Chrzanowskiego 60 A , 80-278 Gdańsk Telefon: (58) 346 06 90 Fax: (58) 346 07 07 Godziny pracy: Poniedziałek-Piątek 08.00-16.00 Pan Lev Zakharchyshyn Konsul Pani Tetyana Yermak Pan Vitalii Maksymenko Konsul Pani Vira Maksymenko Pani Nataliia Savruk Wicekonsul Pan Roman Kronzhko

KONSULAT GENERALNY UKRAINY W LUBLINIE ul. 3 Maja 14, 20-417 Lublin Telefon: (81) 531 88 89 Fax: (81) 531 88 88
Godziny pracy: Poniedziałek-Piątek 08.00-16.00 Pan Vasyl Pavlyuk Konsul Generalny Pani Oleksandra Pavlyuk Pani Svitlana Horbovska
Stan na dzień 22-10-2019
Consul Mr Yurii Kucheriavyi Consul Mrs Tetiana Kucheriava

KONSULAT UKRAINY W BYDGOSZCZY ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz Telefon: + 48 52 567 00 47/48 Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek 09.00-15.00 Pan Krzysztof Sikora Konsul Honorowy

KONSULAT UKRAINY W CHEŁMIE ul. Stanisława Moniuszki 3, 22-100 Chełm Telefon: (82) 562 20 00 Fax: (82) 562 20 20 Godziny pracy: Poniedziałek-Piątek 09.00-15.00 Pan Stanisław Adamiak Konsul Honorowy

KONSULAT UKRAINY W POZNANIU ul. Grobla 27A/6, 61-858 Poznań Telefon: (61) 622 74 01 Fax: (61) 855 34 53 Godziny pracy: Wtorek, Czwartek 9.00-12.00 Pan Witold Horowski Konsul Honorowy

KONSULAT UKRAINY W PRZEMYŚLU ul. Nestora 8, 37-700 Przemyśl Telefon/Fax: (16) 676 80 26 Godziny pracy: Poniedziałek-Piątek (za wyjątkiem środy) 8.00-10.00, 13.00-15.00 Pan Aleksander Leszek Baczyk Konsul Honorowy

KONSULAT UKRAINY W RZESZOWIE ul. Mochnackiego 15, 35-016 Rzeszów Telefon: (17) 850 09 49 Fax: (17) 862 21 24 Godziny pracy: Poniedziałek-Czwartek 09.00-15.00 Pan Jerzy Krzanowski Konsul Honorowy

KONSULAT UKRAINY W SZCZECINIE ul. Mickiewicza 45, 70-385 Szczecin Telefon: (91) 423 06 65 Tel./Fax: (91) 42116 18, 483 38 10 Godziny pracy: Poniedziałek-Czwartek 08.00-15.00
Stan na dzień 22-10-2019
Mr Henryk Kołodziej Honorary Consul

KONSULAT UKRAINY WE WROCŁAWIU ul. Jednosci Narodowej 89, 50-262 Wrocław Telefon: (71) 788 44 50 Fax: (71) 788 44 60 Godziny pracy: Wtorek, Środa, Piątek 09.00-14.00 Pan Grzegorz Piotr Dzik Konsul Honorowy

KONSULAT UKRAINY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Pod Filarami 4/4, 65-068 Zielona Góra Telefon: (68) 324 50 26 Fax: Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek 16.00 – 18.00 Pan Zbigniew Drzymała Konsul Honorowy

KONSULAT UKRAINY W TARNOWIE ul. Słowackiego 12, 33-100 Tarnów Telephone: Fax: Office hours: Mr. Bartłomiej Babuśka Konsul Honorowy

KONSULAT UKRAINY W ŁODZI ul. Piotrkowska 77, 90-423 Łódź Telephone: (42) 633 76 70 Fax: Godziny pracy: Wtorek, Czwartek 10.00 – 16.00 Pan Bogdan Wysocki Konsul Honorowy

KONSULAT UKRAINY W OPOLU ul. Krakowska 9, Opole Telephone: 533 387 105 Fax: Godziny pracy: Poniedziałek, Czwartek 14.00 – 18.00 Pani Irena Pordzik Konsul Honorowy

KONSULAT UKRAINY W KATOWICACH ul. Kopernika 4/4, 40-064 Katowice Telephone: 48 660 630 629 Fax: Godziny pracy: Poniedziałek, Czwartek 14.00 – 18.00 Pan Jarosław Wieczorek Konsul Honorowy.

Dla porównania Konsulaty Polskie na Ukrainie:

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie
Konsul Generalny: Janusz Jabłoński Ukraina, Charków, Ałczewskich 16, 61002
Tel.: +38 067 572 10 14 Tel.: +38 057 75 78 801 Tel. dyżurny: +380 504 095 504 Faks: +38 057 75 88 188

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie
Konsul Generalny: Eliza Dzwonkiewicz
Ukraina, Lwów, Iwana Franki 108, 79011
Tel.: +380 32 295 79 90 Tel. dyżurny: +38 095 2600 200 Faks: +380 32 295 79 80

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku
Konsul Generalny: Wiesław Mazur
Ukraina, Łuck, Dubniwska 22 B, 43010
Tel.: +380 332280640 Tel. dyżurny: +380 504 382 041 Faks: +380 332280659

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie
Konsul RP: Andrzej Szmidtke
Ukraina, Odessa, Uspieńska 2/1, 65014
Tel.: +38 048 7182480 Tel. dyżurny: +38 050 4923575 Faks: +38 048 7227701

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy
Konsul Generalny: Damian Ciarciński
Ukraina, Winnica, Owodowa 51, 21050
Tel.: +380 432 507413 Tel.: +380 432 507412 Tel.: +380 432 507411 Tel.: +380 432 507410 Tel. dyżurny: +380 504615394 Faks: +380 432 507414. 1)

Urząd konsularny
– urząd państwa wysyłającego w państwie przyjmującym, funkcjonujący na podstawie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 24 kwietnia 1963 r. Na czele urzędu stoi kierownik urzędu konsularnego, a sam urząd działa na obszarze uzgodnionym z państwem przyjmującym (tzw. okręg konsularny). Zasady działania konsulatów zawiera Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych sporządzona w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r.

Nie znam powodu tak olbrzymiej dysproporcji w ilości konsulatów w Polsce i Ukrainie ale jedną z przesłanek tej różnicy może być zła lub wręcz brak troski Macierzy o mieszkających na Ukrainie Polaków.
Sytuacja w Polsce aż prosi się by mieszkającym na Ukrainie Polakom stworzyć świetne warunki zarobkowania w Polsce ale tego niestety nie widać. Przeciwnie. Polskę zalewa olbrzymia fala Ukraińców i tu zadaję kolejne pytanie, dlaczego nie jest wypracowane pro polskie lobby zastępowane coraz chętniej i pełzająca ukrainizacją Najjaśniejszej.

W mojej ocenie, związki Polaków na Ukrainie opierają się na skostniałym dzisiaj systemie mającym swój rodowód  sięgający głębokiego PRL i ZSRR. Te organizacje są nie tyle rozdrobnione ale i „kanapowe” a to nie ułatwia działalności. W przeciwieństwie do ZUwP, na Ukrainie nie ma (chyba) ani jednej zetatyzowanej polskiej organizacji a beż środków, godziwych środków łożonych na mniejszość polską na Ukrainie nie poprawi się TAM sytuacja Polaków.

O ile polski podatnik łoży wcale niemałe kwoty na utrzymywanie mniejszości w Polsce o tyle mniejszość Polska na Ukrainie zdana jest sama na siebie i na  akcje pomocowe Kresowian mieszkających między Bugiem a Odrą ale to tylko kropla w morzu potrzeb.

Z jakiegoś powodu, w Polsce zorganizowano dużo konsulatów dla 51. tysięcznej mniejszości ale nie widać tego po wschodniej stronie Bugu, gdzie mieszka  co najmniej trzy razy więcej Polaków niż Ukraińców w Polsce o czym już pisałem.
Ta dysproporcja trwa co najmniej  od 30. lat i nie zanosi się na to by uległo to jakiejś radykalnej zmianie.
 
--  
1. Dane zamieszczone na stronie MSZ

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (7 głosów)

Komentarze

.....cosik wielce budującego dla Was. Wielkie dzięki Panie Andrzeju Łukawski za te cenne informacje ze strony polskiego MSZ. Ilustrują one klarownie wartość i prawdziwy obraz partnerstwa strategicznego polsko-ukraińskiego. Jak się to czyta nawet b. przelotnie to ma się nieodparte wrażenie. że ten pociąg jedzie rozpędzony jakby w jedną stronę..... . Pozdawiam b. serdecznie

Vote up!
5
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1616052

To kontrik i jemu podobni, będą szczęśliwi że PiS wspiera banderowców.

Pozdrawiam.

Vote up!
3
Vote down!
-3

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1616053

Ciekawe jak to jest obrabiać komuś za plecami, jak stary społecznik, donosić niczym sam Pawka Morozow i kłamać w roli "sługi rogatego". Chyba trzeba nie mieć rozumu i godności człowieka niczym jaka ubecka konfitura, nie?

 

Vote up!
2
Vote down!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1616132

A zobaczysz hybrydę, pejsato - banderowską plującą jadem, na tych co nie chcą zażydzonego PiS-u.

Von mi sługusie pejsato-banderowski.

Vote up!
2
Vote down!
0

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1616160