Komunikat o błędzie

Warning: A non-numeric value encountered w video_filter_youtube_html5() (linia 1043 z /var/www/niepoprawni2/sites/all/modules/video_filter/video_filter.codecs.inc).

Elity i ludność europy to genetycznie obce narody

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Świat

Bogusław Chrabota „wyniki porównawczych badań genetycznych, jakie przeprowadzono na pewnej populacji Niemców i Polaków.Otóż wbrew obiegowym poglądom okazało się, że mieszkańców obu brzegów Odry w sensie genetycznym prawie nic nie różni. Przeciętny genotyp mamy niemal identyczny.”....”Skąd zatem oczywiste różnice? Ano przyczyn należy szukać w procesie socjalizacyjnym, innym otoczeniu kulturowym, innej ścieżce edukacyjnej i innym języku. To te czynniki, a nie geny budują zarówno Niemców, jak  i Polaków. „....”ponad tysiąc lat temu na terenach późniejszej NRD silniejsi kulturowo i politycznie Germanie zaczęli wchłaniać setki tysięcy połabskich Słowian, Wieletów i Serbów Łużyckich. Tych ludów wcale nie wyrżnięto, tylko zniemczono. „....”Po przeciwnej stronie dzisiejszej granicy toczyły się procesy odwrotne. Słowiańscy władcy lubowali się w przenoszeniu na tereny wyludnione a to przez najazd Mongołów, a to przez  dramatyczne epidemie całych niemieckich wiosek i miasteczek. Osadnictwu niemieckiemu służyło już od Henryka Brodatego prawo magdeburskie. Wołoskiemu – wołoskie, bo i Wołochów ściągano gromadnie z terenów dzisiejszej Rumunii. „.....”Szkoci (a osadzono ich w Polsce w XVI i XVII wieku ponoć do stu tysięcy) poprzez zwykle udane mariaże polskich panien z wojskiem zaciężnym Zamoyskich i Radziwiłłów. Holendrów sprowadzano na Żuławy. Żydzi znaleźli się jakoś sami i mimo swojej rzekomej izolacji etnicznej często lubili mieszać krew ze swoimi słowiańskimi służącymi. Nie można też pominąć licznych przypadków przechodzenia rodzin żydowskich na katolicyzm (w samym XVIII wieku to wiele tysięcy) bądź asymilacji zeświecczonych rodzin żydowskich w polskich miastach (to już XIX i XX wiek). „.....”Intensywny przepływ genów z terenów dzisiejszych Czech zaczął się jeszcze za czasów państwa wielkomorawskiego, a nasilił w okresie, gdy Śląsk był częścią Korony świętego Wacława. Z Rusinami integrowaliśmy się niemal nieprzerwanie przez całe tysiąclecie, a szczytem było przyjęcie do polskich herbów (wraz z katolickim chrztem) licznych rodów bojarskich w XVI wieku (to stamtąd wszyscy nasi Filipowicze, Jedynowicze, Ławrynowicze etc.) Litwini zaczęli przenikać do nadwiślańskiego genotypu (pokojowo) od czasów Jagiełły. „.....”Po co cały ten wywód? Ano po to, by dowieść, że polskość jest zjawiskiem czysto kulturowym, a jej klejem jest świadomy i gorący patriotyzm. Poczucie wspólnoty między mieszkańcami tej samej ziemi. Umiłowanie tradycji. Wspólnego języka. Wspólnych wartości. Religii. To skleja naród. Polaków.
Ale i Niemców. Rosjan. Anglików. Amerykanów, których naród wciąż, na naszych oczach się rodzi. Paradoksalnie świadomość tych różnych korzeni  równie mocno zakorzenia nas w dorobku Europy i świata.”...(źródło)
----
Mój komentarz
 
Szkoda ,że Chrabota nie dotarł do badan sprzed wieli już lat , które jakoś znikły dotyczące badan genetycznych elit państw europejskich i reszty ludności. Okazało się że z jednym z wyjątków jakim jest Polska ,że z punktu genetycznego to obce narody .I tak jak łatwo się domyślić , chociaż aż takich szczegółów te badania nie ujawniły ,że we Francji plebsem , zwanym narodem francuskim s ą Celtowie mówiący odmianą języka swych byłych panów , czyli rzymian, czyli łaciny . Ich aktualni panowie to germańscy Frankowie , którzy przyjęli język swoich poddanych . W Anglii nad plebsem anglosaskim panują germańscy Normanowie , którzy co ciekawe do XIII wieku mówili w Anglii po francuski , a dopiero później przyjęli język swojego chłopstwa . W Hiszpanii panami są germańscy Wizygoci , a chłopstwem iberyjscy Celtowie , W Rosji panami byli germańscy Wikingowie , a chłopstwem ludność Rusi. Do tego należy wziąć poprawkę na elity żydowskie .
W Polsce co jest pewnym fenomenem europejskim nie doszło nigdy do tak zwanej wymiany elit, czyli podboju i zastąpienia lokalnej elity prze obcą , a podbitego ludu w pół niewolników .
Polecam wykład profesora Jaroszyńskiego o różnicach pomiędzy cywilizacją Jana Pawła II, cywilizacją polską, a cywilizacja niemiecką ( video z profesorem Jaroszyńskim o fundamentalnych historycznych różnicach kulturowych pomiędzy barbarzyńskimi Niemcami a tolerancyjna Polską )

 

Małe obce elity wrosłe w ciała zachodnich społeczeństw miały wpływ na różnice historyczne i kulturowe pomiędzy Polską , a resztą Europy. Stąd Rzeczpospolita, której jedną z części była Polska zbudowała kulturę tolerancji i pokoju , o tyle Zachód stworzył model rozwój oparty na agresji i niewolnictwie . To nie przypadkowo obozy koncentracyjne wymyśli Brytyjczycy. Szczyt ami zbydlęcenia i totalitaryzmu wykazały się państwa : francuskie za Rewolucji Francuskiej , socjalistyczne Niemcy Hitlera, socjalistyczna Rosja Stalina .
 
Nawet podboje bezwzględne i pełne okrucieństwa podboje kolonialne związane były z tradycja elit zachodnioeuropejskich , które swą pozycje bogactwa zawdzięczają panowaniu nad podbitym społeczeństwem .
 
Tekst Chrabota pokazuje że Polacy są narodem o bogatym rodowodzie , a kultura polska jest tak złożona i tak silna ,że bez trudności i do tego bez żadnego przymusu asymiluje , absorbuje przybyszów. To dlatego Polakom tak obce i w pewnym sensie niezrozumiałe jest pojęcie i technika Hakaty .
Polacy mieli powstania , bunty , a ludność Zachodu i Rosji przez tysiąc, czy więcej lat utrzymywana w posłuchu przez obce narodowo elity, które je podbiły bez szemrania zaakceptował totalitaryzm, a teraz zdycha w jarzmie nowego totalitaryzmu , socjalistycznej politycznej poprawności .
Rymkiewicz „ ? No i co wy na to, Polacy? Jesteście gotowi "uderzyć duchem"? Macie tyle siły? Czy położycie się do trumny i zdechniecie z całą Europą? To już jak wolicie „....” Nie ma co liczyć na dzieci Hitlera - będzie dobrze, jeśli w ogólnym zamęcie, który nastąpi, nie wjadą tu ze swoimi czołgami i nie założą nowej Generalnej Guberni „...”....”Cywilizacja europejska kona i nie wiadomo, czy coś ją może uratować. Ale my mamy za sobą wieki polskiej cywilizacji, która potrafiła - wedle wzorów rzymskich i greckich, i chrześcijańskich - ustanowić swoją tutejszą odrębność. Jeśli zachowamy tę odrębność, to upadek cywilizacji europejskiej nie zagrozi Polsce. „....”Ale przecież my wiemy, żeten kryzys się nie skończy,ponieważ nie jest to kryzys bankowy czy ekonomiczny, lecz pęka serce Europy. To jest koniec i musimy dać sobie z tym radę sami, boNiemcy i Francuzi oraz ich Unia i ich banki nic nam nie pomogą„....”prof. Nowak pyta również o to, czy (i jak) zachęcać Polaków niezainteresowanych sprawami Polski i stojących gdzieś z boku „....” Poeta....Przez wiele lat, jak wiesz, odpowiadałem na to pytanie trzema słowami - jebał was pies. Kto chce się do nas Polaków, przyłączyć, ma do tego prawo, ale nie za bardzo należy o to zabiegać. „...(więcej )
video prof. dr hab. Mieczysław Ryba „ Rozmowy niedokończone - Nowy Kulturkampf, czyli walka o kulturę we współczesnej Polsce „
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter
Linki do tekstów, które mnie zainteresowały umieszczam na osobnej stronie facebooka Marek Mojsiewicz „ Różne Takie

Brak głosów