Reklamy analiz profetyczny

Obrazek użytkownika Wolność Najakąsięzgadzam
Blog

Wstępna analiza, pozwala zauważyć niezauważalny fakt
pospolity, otóż w reklamach widać niechęć, li
to chęć do rządów rządowych i nie tylko.
Śmiem twierdzić, że reklamotwórcy dostrzegają
pewne aspekty niedostrzegalne dla reklamoodbiorców,
bądź li dostrzegalne, albo tylko jest to spowodowane
niewygórowanie dobrym zdaniem o potencjalnych odbiorcach
i sugerują w tenże, a nie inny sposób pewne fakty
życia politycznego tegoż kraju.

Jak wielkim jest potencjalne grono, tego nie wie nikt.

Jak wielkie ewentualne korzyści, w postaci kredytu
zaufania reklamo-odbiorczego na duże lata, tego
można by się domyślać.

Jak wielkie ma znaczenie, to że wskazywali na pewne
fakty, ano to wiem, ja i nie za wiele, wręcz okruchy tego są.

..,-

Milczą milcząco pomrukując ulegle, żeby nikomu nie podpaść, nie palić za sobą mostów, budując przyczółki.

Brak głosów