Eugeniusz Kościesza: Prawda o tzw. "Wielkiej Rewolucji Październikowej" część 2

Obrazek użytkownika Lotna
Świat

 

Część 1:

http://niepoprawni.pl/blog/6496/eugeniusz-kosciesza-prawda-o-tzw-wielkie...

 

Prawdziwi organizatorzy tzw. "Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej" - główni planiści i sponsorzy przewrotu bolszewickiego.

 

W okresie, gdy Europa, a w tym  szczególnie Polska, oraz Środkowy Wschód są rozgrywane za pomocą zewnętrznie inspirowanego  tzw. konfliktu ukraińsko –rosyjskiego , aby zrozumieć z jaką niby anty-rosyjską ,a faktycznie anty-polską polityczną grą toczoną ze współudziałem Warszawki i pokrętną dezinformacją mamy do czynienia choćby ze strony polskojęzycznych mediów, warto wrócić do faktycznego pochodzenia obecnej kremlowskiej władzy. Do korzeni, z których wyrasta bezpośrednio obecny totalitarny system władzy Putina. Władzy sprawowanej od blisko wieku nie tylko nad Rosją i nie tylko nad Rosjanami. Władzy, jak się okazuje nie pochodzącej ani z rosyjskiego nadania i w swej blisko stuletniej, czekistowskiej de facto ciągłości, bynajmniej… nie rosyjskiej, za to w istocie swych działań zawsze traktującej samych nawet Rosjan wyłącznie jako niewolników lub mięso armatnie!

 
Problem finansowania różnych nowożytnych „rewolucji” i „demokracji” jest rzeczą dość ciekawą i w przypadku powodzenia takiej akcji, ujawnia się tą czy inną drogą dopiero po pewnym dłuższym czasie. W momencie, kiedy to się dzieje, objęte jest ścisłą tajemnicą i dezinformacją. I też ma się sprawa z ową „Rewolucją Październikową”. I tak np. wg nadal funkcjonującej lewackiej propagandy: w 1917 roku w Rosji miały miejsce dwie rewolucje. Jedna lutowa, kiedy to siły demokratyczne odsunęły od władzy cara i utworzyły Rząd Tymczasowy i druga rewolucja bolszewicka w październiku 1917 roku. Owa  lewako-internacjonala propaganda przedstawia "rewolucję październikową" 1917 roku wyłącznie jako wynik oddolnego, zbiorowego wysiłku proletariatu, uciskanego i wyzyskiwanego przez klasy rządzące. Wszystko to miało się dziać w sposób spontaniczny, jedynie dzięki entuzjazmowi i zaangażowaniu "klas pracujących" oraz talentowi takich "wodzów" jak Lenin-Uljanow czy Trocki-Bronstein. Sama też "rewolucja październikowa" określana jest często mianem "rosyjskiej" dla podkreślenia tego, iż rzekomo była ona dziełem Rosjan, czy też wręcz "prostym wynikiem całej historii Rosji". Jak się jednak okazuje w świetle zebranych przez kolejne dziesięciolecia faktów Wielka Rosyjska Rewolucja Październikowa nie była ani Wielką {co ukazano w poprzedniej części}, ani "rosyjską", ani też "proletariacką", ani nawet październikową,  ale całkowicie zagraniczną dywersją ! [17] Faktycznie ów listopadowy przewrót bolszewicki, o czym już wspomniano był dywersyjną akcją bezpośrednio przeprowadzoną przez niemiecki wywiad w oparciu o żydowskich dywersantów i sfinansowany z niemieckich funduszy. Niemieckiemu dowództwu wojskowemu zależało, żeby przez ową „rosyjską rewolucję” złamać rosyjską armię, a siły własnej uwikłanej dotąd wojną z Rosją armii wschodniej, móc przerzucić do Francji, z jej wsparciem pobić Aliantów i zakończyć wojnę światową zwycięstwem Niemiec. To za sprawą ich działań i zaangażowanych niemieckich środków  Lenin i Trocki ze swymi najemnikami mogli dotrzeć do Piotrogrodu. [19]…. legalnie m.in przez terytorium cesarskich Niemiec!
 
Przy braku społecznego poparcia , w tym także większości tzw. „proletariatu”, a mając poparcie jedynie wśród rosyjskich dezerterów i kryminalistów, finansowanie przewrotu i utrzymania tak przejętej władzy przez rosyjskojęzycznych Żydów wymagało ogromnych sum. Jednak 11 listopada 1918r dotychczasowy organizator i sponsor przewrotu Niemcy podpisały zawieszenie broni przegrywając wojnę. Wraz z tym skończyło się przynajmniej czasowo, niemieckie finansowanie bolszewików.  Skąd więc Lenin i jego terrorystyczna banda  miała dalsze fundusze  zapewniające jej przetrwanie już po wypadnięciu Niemiec z rozgrywki o władzę nad Rosją? Otóż okazuje się ze Lenin i Trocki byli finansowani nie tylko przez wielki kapitał niemiecki, ale co może być zaskakujące przede wszystkim przez wielki kapitał amerykański, a ściślej przez związane z FED (Bank Rezerw Federalnych) żydowskie korporacje finansowe z USA! [19]
 
 
Wall Street i rewolucja bolszewicka w Rosji
 
Faktycznym celem tej tzw. „rewolucji” ,a nazywając po imieniu przewrotu bolszewickiego ,nie była wcale poprawa bytu narodów Rosji, a wręcz przeciwnie ich destrukcja i ograbienie, zaś przebieg tej rewolucji był stale kontrolowany i finansowany z zewnątrz. Owszem Jej przywódcy zawodowi najemnicy-rewolucjoniści przeważnie Żydzi , wykorzystali niezadowolenie i ciężkie położenie społeczeństwa rosyjskiego będące w duże mierze wynikiem wojny, ale uczynili oni to nie dla realizacji deklarowanych w swej propagandzie celów (kłamstwo ideologii komunizmu i całego światowego lewactwa ), ale wyłącznie na rzecz przechwycenia całości władzy nad Rosją , jej zasobami oraz bogactwami jej ludności na rzecz interesu ściśle określonej etnicznej mniejszości, której przedstawiciele nie tylko dokonali, ale i sfinansowali nie tylko cały przewrót, lecz także wielopokoleniowe utrwalenie jego skutków.[17] Ale po kolei…
 
Bank Rezerw Federalnych i Rada Stosunków Zagranicznych
 
Złożona z masonów Izba Rothschilda postanowiła podzielić Stany Zjednoczone na dwa obozy jednakowo silne, które walcząc ze sobą wejdą w finansową zależność  od owych międzynarodowych bankierów. To amerykańska żydomasoneria zakulisowymi działaniami doprowadziła Stany Zjednoczone do Wojny Secesyjnej. Nasłani przez Rothschilda emisariusze, działając w obu zwalczających się obozach, stworzyli tak silne antagonizmy, iż nie mogło już obyć się bez wojny. Północ była finansowana wysokooprocentowanymi kredytami przez Rothschildów za pośrednictwem ich agenta Augusta Belmota, a Południe w ten sam sposób finansowo wspierali spokrewnieni z Rothschildami Erlangowie. A chodziło w tym o  to, co swego czasu, Meyer Amschel Rothschild miał powiedzieć do braci masonów: "Dajcie mi możność emitowania i kontrolowania pieniędzy poszczególnych państw, to nie będę dbało to, kto ustanawia prawa". Jego następcy musieli te słowa nie tylko dobrze zapamiętać ,ale wcielić w życie! Toteż gdy wkrótce po zakończeniu Wojny Secesyjnej , do Nowego Jorku przybył syn rabina z Frankfurtu Jakub H. Schiff. Rothschild polecił mu przejąć kontrolę nad zadłużonym wobec NICH wskutek wojny domowej amerykańskim systemem pieniężnym. Miał on lokować swoich ludzi w rządzie federalnym i w rządach stanowych, organizować zwalczający chrześcijaństwo ruch ateistyczny, a przede wszystkim antagonizować obywateli, szczególnie białych i czarnych. Jakub H.Schiff ożenił sie z córka Loeba - Teresą - przez co stał się współpartnerem spółki bankierskiej Kuhn, Loeb & Co. Kuhn i Loeb byli emigrantami z żydowskich gett w Niemczech. Do USA przybyli w połowie lat czterdziestych dziewiętnastego stulecia. Natomiast w 1902 roku do USA przybyli Paweł i Felix Warburgowie.
 
Ich brat Max Warburg pozostał we Frankfurcie, aby nie tylko  zarządzać rodzinnym bankiem ale i kierować tajną  niemiecką policją. To on jest głównym ogniwem łączącym finansjerę Wall Street z wywiadem niemieckim, a wreszcie z Parvusemi ,z Trockim w organizacji   przewrotu bolszewickiego.
 
 Paweł Warburg ożenił sie z córką Salomona Loeba - Niną, a Felix wybrał sobie za żonę córkę Jakuba H. Schiffa - Fredę. Dzięki tym małżeństwom i pieniądzom Rothschilda spółka Kuhn, Loeb & Co. stała się dominująca w całym państwie i poczęła w sposób nieformalny ,ale kluczowy wpływać na  politykę Stanów Zjednoczonych, a tym samym i losy świata.[18]
 
Działając wg wytycznych M.A. Rothschilda Jeszcze przed Wielką Wojną, o której planowanym wybuchu wiedziała w 1913 r. jedynie masoneria, w tymże roku  kongresman, Aldreich, wniósł do kongresu Stanów Zjednoczonych projekt aktu rezerwy federalnej - jak to się nazywał projekt zawładnięcia walutą państwową USA przez żydowskie korporacje finansowe. Akt ten stworzył nowy, będący własnością prywatną bank centralny, przyznając mu zupełna kontrolę stopy procentowej rozmiaru narodowej podaży pieniądza, wyłączną licencję - w dosłownym sensie na druk pieniędzy. Czyli oddał system pieniężny Stanów Zjednoczonych w ręce prywatnych bankierów. Kim byli ci bankierzy? Wszyscy beż wyjątku to Żydzi: Jackob Schiff, Kuhn, Loeb, Paul Warburg, czyli ten amerykański Warburg, Max Warburg - szef niemieckiej tajnej policji, współpracuje z bankami amerykańskimi, Feliks Warburg, to jest ten z Wlk. Brytanii, John David Rockefeller, to są główni twórcy Biura Rezerw Federalnych. Biuro Rezerw Federalnych (FED) staje się drugim rządem Stanów . FED oraz również świeżo powołana Rada Stosunków Zagranicznych odtąd  stanowią dwa skrzydła faktycznej władzy w USA która obsadza około 80-ciu najważniejszych stanowisk, łącznie z prezydentem w Stanach, a które są do dzisiaj i faktycznie aspirują do funkcji rządu światowego i stworzenia nazistowsko-żydowskiego Nowego Porządku Świata (NWO-New World Order).
 
 „Doszliśmy do jednego z najgorzej sprawowanych i jednego z najpełniej kontrolowanych rządów w cywilizowanym świecie. Już nie rządu dobrej opinii, już nie rządu głosu większości, lecz rządu opinii i przemocy małej grupki bardziej wpływowych ludzi”. - skomentował ową działalność FED oraz Rady Stosunków Zagranicznych - prezydent Stanów Zjednoczonych, Wilson który spostrzegł, co się dzieje, ale przez przekupionych senatorów został pozbawiony już prawnych środków, żeby temu przeciwdziałać. Jak prawidłowo określił ten stan władzy , polityk amerykański oraz jeden z wielkich bankierów Luis Mc-Quaden. „Przyjęcie aktu rezerwy federalnej stworzyło superpaństwo, rządzone przez międzynarodowych bankierów, międzynarodowych przemysłowców, działających razem w celu zniewolenia świata dla własnej przyjemności.” Amerykanie więc zauważyli, co się dzieje, ale nie mogli już wycofać się z tego legalnie, bez przeprowadzenia własnej rewolucji. Ale i na nią wreszcie w USA - bo musi - czas przyjdzie!
 
I właśnie owo Biuro Rezerw Federalnych [FED] będzie sponsorem i w całości sfinansuje działalność wywrotową grup najemników Trockiego i Lenina oraz utrwalenie reżimu bolszewickiego na obszarach dawnej Rosji , już po przegraniu I Wojny Światowej przez Niemcy. [19]
 
 
Interbankierzy przygotowują „rewolucję” w Rosji.
 
 
Bez FED wywrotowa grupa Parvusa,Trockiego i Lenina w ogóle byłaby nic nie znaczącą i ostatecznie spacyfikowana przez Rosjan gdyby nie uzyskała poparcia owego wielkiego kapitału niemiecko –amerykańsko żydowskich banków, który miał swe ścisłe powiązania z Wall Street.
 
W sierpniu 1914 roku znany zawodowy rewolucjonista i jednocześnie członek loży masońskiej Wielki Wschód , Leiva Brontstein, który występował pod pseudonimem "Leon Trocki".
13 stycznia 1917 roku, na pokładzie parowca Monserrat, przypłynął z Berlina wraz ze swoją rodziną do Nowego Jorku. Trocki przebywał w Nowym Jorku przez trzy miesiące - od stycznia do marca 1917 roku W czasie swojego pobytu w Nowym Jorku zajmował wraz z rodziną wspaniały apartament, opłacony na trzy miesiące z góry, z telefonem i lodówką (wtedy niezwykłą rzadkością) i jeździł po mieście limuzyną z własnym szoferem. I oto w dniu 26 marca 1917 roku Trocki zaopatrzony w amerykański paszport opuścił Nowy Jork na pokładzie statku "Kristianiafjord" wraz z grupą 265 zawodowych rewolucjonistów, z których zdecydowana większość pochodziła z ówczesnej żydowskiej dzielnicy Lower East Side’u w Nowym Jorku ([4] str. 34). Wśród osób towarzyszących Trockiemu w tej podróży byli między innymi amerykański komunista Lincoln Steffens, Leiba Fiszelew i przyjaciel prezydenta Wilsona, Charles R. Crane, który w latach 1890 i 1930 nie mniej niż 23 razy przebywał w Rosji! Według opinii Williama Dodda, byłego ambasadora USA w Niemczech, tenże Crane "zrobił wiele dla rewolucji Kiereńskiego, która utorowała drogę komunizmowi" ([1] str. 26). Jak zauważył Sutton

]]>www.kki.pl/piojar/polemiki/novus/komunizm/kom1.html]]>
 
Tak więc rewolucja bolszewicka 1917 roku nie była spowodowana spontanicznym wybuchem niezadowolenia "mas". Została ona zareżyserowana i przeprowadzona według wcześniejszych wytycznych międzynarodowej, głównie amerykańsko-żydowskiej finansjery. Choć z pozoru wyglądało to na paradoks, że w czasie rewolucji bolszewickiej niektórzy z najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi na świecie finansowali ruch występujący otwarcie (przynajmniej oficjalnie) na rzecz likwidacji wielkich fortun osobistych, to jak słusznie zauważył Garry Allen [6] str. 165) [17]:
 


"Jedynym logicznym krokiem jest uznać, że jeżeli żydowscy bankierzy finansowali komunizm, nie bojąc się go, to musiało tak być dlatego, że go w kontrolowali.” Czyż może jeszcze być inne sensowne wyjaśnienie?" Patrząc logicznie na ową „rewolucyjną” dobroczynność interlichwiarzy ,lub jak kto woli ówczesnych „globalistów” ,oczywiście ,nie!
 
KONIEC CZĘŚCI DRUGIEJ
 


Eugeniusz Kościesza
 
 
Literatura:1. A.C.Sutton - "Wall Street and Bolshevik Revolution" - Arlington House 1974.2. A.C.Sutton - "America's Secret Establishment" - Liberty House Press 1986.3. P.Villemarest - "Źródła finansowe komunizmu i nazizmu" - Warszawa 1997.4. R.Gładkowski - "Myślącym pod rozwagę" - Toronto 1984.5. H.Rolicki - "Zmierzch Izraela" - Warszawa 1932.6. W.T.Still - "Nowy Porządek Świata" - Poznań 1995.7. ks. J.A.Cervera - "Pajęczyna władzy" - Wrocław 1997.8. F.L.Britton - "Za plecami komunizmu" - Wrocław 1996.9. W.Uszkujnik - "Paradoksy historii" - Gdańsk 1996.10. N.H.Webster - "The Socialist Network" - London 1926.11. N.H.Webster - "World Revolution" - London 1921.12. O.M.O'Grady - "The Beasts of the Apocalypse" - First Amendment Press 2001.13. S.Żochowski, H.Pająk - "Rządy zbirów 1940-1990" - Lublin 1997.14. H.A.Gwyne - "Przyczyna wrzenia światowego" - Poznań 1996.15. Encyklopedia Białych Plam, tom XIV - Radom 2004.

Źródło tekstu:
 
17. źródło: Wall Street i rewolucja bolszewicka w Rosji

]]>http://www.kki.pl/piojar/polemiki/novus/komunizm/kom1.htm]]>


]]>Także w Departamencie Stanu USA znajduje się dokument opatrzony indeksem 861.00/5339, który zawiera raport datowany na dzień 13 listopada 1918 r. mówiący o udziale bankierów i firm żydowskich w finansowaniu rewolucji bolszewickiej w Rosji ([1] str. 186). Raport ten stwierdza między innymi, że rewolucja ta została zaplanowana w lutym 1916 r., a w jej przeprowadzeniu i sfinansowaniu byli zaangażowani: Jakub Schiff, Felix Warburg, Otto H.Kahn, Mortimer L.Schiff, Jerome J.Hanauer, Max Breitung, Isaac Seligman, Gugenheim oraz firma "Kuhn, Loeb & Co." . Ponadto stwierdza on, że w kwietniu 1917 r. Jakub Schiff złożył publiczne oświadczenie, że rewolucja powiodła się dzięki jego finansowemu wsparciu oraz wskazuje na to , że na wiosnę 1917 r. tenże Schiff zaczął finansować Trockiego. Raport zawiera także wiele różnorodnych informacji na temat: roli "syndykatu westfalsko-reńskiego" oraz Olofa Aschberga z "Nya Banken" w Sztokholmie, finansowania Trockiego przez Maxa Warburga, jak również opisuje działania Paula Warburga, Judusa Magnesa, oraz firm: "Kuhn, Loeb & Co." i " Speyer & Co."[ Dokument nr 11   ([12] str. 332)], [17]]]>
 

 

 

źródło:

 

4
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (9 głosów)

Komentarze

Dla jednych był po prostu żydowskim intrygantem. Dla innych wykładowcą akademickim o podejrzanych, socjalistycznych koneksjach. Wielu znało go jako wpływowego konstantynopolitańskiego eksportera broni. Jeszcze inni mieli go po prostu za tłustego kapitalistę… albo niemieckiego agenta. Dla historii bodaj najważniejsza była jednak jego rola jako realnego architekta rewolucji październikowej.

Nie mówimy wcale o Włodzimierzu Leninie, Lwie Trockim czy innym bujającym w chmurach idealiście. Aleksander Izrael Łazariewicz Helphand (znany także jako Alexander Parvus, Izrael Gelfand czy Izrael Helfant) może i w młodości – spędzonej w Odessie, a następnie na emigracji w Bazylei – dał się porwać wywrotowym ideom, ale w średnim wieku stąpał już twardo po ziemi. Niektórzy twierdzili, że nawet wtedy w głębi serca pozostał prawdziwym socjalistą. Inni byli gotowi uwierzyć, że po prostu zajadle pragnął upadku Romanowów, odpowiedzialnych za setki lat prześladowań Żydów w Rosji.

Tak czy siak niegdysiejszy biedak z Berezyny w 1915 roku zapukał do drzwi niemieckiego ministerstwa spraw zagranicznych jako wpływowy kupiec z dalekiego Konstantynopola, cieszący się poparciem tamtejszej ambasady Niemiec. Szybko dotarł do ludzi podejmujących realne decyzje i przedstawił im swój plan: zniszczyć Rosję od środka. Wszyscy od dawna wiedzieli, że Rosja dosłownie gnije, a rządzący nią ludzie biją rekordy niekompetencji. Helphand, który maczał palce już w rewolucji 1905 roku, wiedział coś jeszcze – że wystarczy dać tamtejszej ludności bodziec do działania, a ta wystąpi przeciwko carowi, Resputinowi i rządowi złożonemu z nieudaczników.

Rewolucja październikowa puka do bram…

Rewolucja za 50 milionów marek?

Dalsze wydarzenia są stosunkowo dobrze znane miłośnikom historii. Niemieckie wojsko i MSZ początkowo niechętnie, a następnie z coraz większym entuzjazmem zaangażowały się w nieoficjalną akcję propagandową w Rosji, wspierającą ideę rewolucyjną ogółem i wówczas stanowiących polityczny plankton bolszewików w szczególe. Książki rzadko jednak wspominają, że za wszystkimi tymi działaniami przynajmniej pośrednio stał Helphand. To on brał od Niemców pieniądze, za które finansował rosyjskie ruchy wywrotowe, wydawał prasę socjalistyczną i dość nieskutecznie próbował zjednać sobie komunistów. Nie można powiedzieć by był szczególnie dobry w swojej pracy (nie minęło dużo czasu, a wszyscy już mieli go za niemieckiego agenta), ale z drugiej strony rewolucjoniści nie byli wymagającymi ludźmi. Jak pisał Andrew Cook: Tak długo jak pieniądze płynęły wartkim strumieniem, buntownicy byli gotowi uwierzyć w każde podsunięte przez niego wyjaśnienie pochodzenia funduszy.

Aleksander Helphand. Tłusty kapitalista stojący za rewolucją?

Również początkowo sceptyczny Lenin w końcu uległ namowom i wyruszył niemieckim pociągiem ze Szwajcarii do Sztokholmu, a następnie do Piotrogrodu. Plan Helphanda – podchwycony przez Niemców – zakładał kompletną destabilizację Rosji w lecie 1917 roku. Właśnie po to za jego namową przetransportowano bolszewików do stolicy chylącego się ku upadkowi imperium. Poza tym w różne akcje propagandowe i wywrotowe wpompowano od 30 do 50 milionów marek.

Pośrednio Helphand osiągnął sukces. Kiełkująca rosyjska demokracja zawaliła się z hukiem. Z drugiej strony plan zakładał, że Rosję uda się łatwo pokroić na kawałki i podporządkować Niemcom. Jak wiadomo nic takiego się nie stało, a bolszewicy przejęli władzę na przeszło 70 lat.

Trudno się dziwić, że w ich historiografii po Helphandzie nie pozostał żaden ślad. Przyjmowanie niemieckiego złota nie było w końcu szczególnie chlubnym epizodem rewolucji. O dziwo jednak także na Zachodzie mało kto pamięta o roli Helphanda. A przecież gdyby nie jego determinacja, Lenin mógłby w 1918 roku wciąż siedzieć w Zurychu. Bodaj tylko Niemcy zapamiętali go na tyle ciepło, by po dziś dzień pisać poświęcone mu książki i artykuły…

Źródło:

  1. Andrew Cook, The Murder of the Romanovs, Amberley Publishing 2010 (polska premiera przewidziana na 2011 rok, w tłumaczeniu wyżej podpisanego).

Autor: Kamil Janicki

#1437917

Czy jesteś antysemitką?

Czytaj wiecej: http://www.wiadomosci24.pl/artykul/czy_jestes_antysemita_311585.html

#1437929