Pokłosie, "pokłosia"

Obrazek użytkownika zuberegg
Kraj

Przyjaciele naszych "rozumnych" przygotowali 73-stronicowy raport "O sytuacji z przestrzeganiem praw człowieka w Unii Europejskiej". Raport opisuje każdy z 27 krajów unii.

Polska widziana oczami przyjaciół wygląda tak:

"W ostatnich latach w Polsce mnożyły się przypadki łamania praw mniejszości religijnych, narodowych i etnicznych. Przy czym wśród poszkodowanych dominują osoby pochodzenia żydowskiego, co eksperci tłumaczą jako przejaw zakorzenionego w polskim społeczeństwie antysemityzmu na poziomie codziennych kontaktów" - konstatuje rosyjskie MSZ.

"Odnotowywane są przypadki dyskryminacji z powodu płci, religii i narodowości, przejawy nietolerancji, problemy z przestrzeganiem praw kobiet w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego, nieodpowiednich warunków pobytu imigrantów i uchodźców na terytorium kraju, a także przekraczanie swoich uprawnień przez policję" - informuje MSZ Rosji.

Nie zauważyłem reakcji naszego MSZu, nie zauważyłem reakcji Donalda, więc jak się wydaje zgadzają się z opiniami swych przyjaciół.

Opis naszego kraju w raporcie przyjaciół naszych "rozumnych", jest dziwnie spójny z obrazem Polaków w filmie "Pokłosie". W zasadzie mógłby być obrazkowym uzupełnieniem raportu. Zresztą film "Pokłosie" był sponsorowany przez rosyjską rządową fundację....Film „Pokłosie” był współfinansowany przez rosyjską rządową Fundację Kina oraz prywatne studio filmowe Metrafilms – mówi „Gazecie Polskiej Codziennie” Artiom Wasiliew, producent i współwłaściciel Metrafilms.

To że Rosja jak tylko ma możliwość ZAWSZE będzie chciała nas osłabić, nam zaszkodzić jest jasne. Ja pytam dlaczego w tym dziele pomagamy im sami????

Decyzję o podpisaniu umowy koprodukcyjnej na film „Pokłosie” podjął zarząd TVP. Znaczna część środków pochodziła z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF).

Ludzi z naszego kraju którzy brali udział w tworzeniu filmu "Pokłosie" należy uznać za użytecznych idiotów. To jest najlżejsze określenie jakim można ich obdarzyć. Najpierw jedna rządowa komórka współfinansuje film który ukazuje nas jako bestie antysemickie, następnie druga komórka rządowa w raporcie potwierdza filmowy przekaz.

Dziwne jest jedno-spójność widzenia naszego kraju przez władze Rosji, oraz przez naszych "rozumnych". Mam nadzieję że jesteście tylko użytecznymi idiotami......

Brak głosów