Wstyd, panie posłanki i panowie posłowie

Obrazek użytkownika Janusz 40
Kraj

Kiedyś pisałem o byłej min. Przemysłu - niejakiej p. Bochniarz, która ze znanych tylko przez siebie powodów, dała lukratywne zlecenie młodemu filozofowi i prawnikowi - Markowi Dochnalowi na ekspertyzę dotyczącz Z.M. Mesko w Skarzysku-Kamiennej. Oczywiście, co się w Skarżysku produkuje wiedzieli już przed wojną Niemcy, a ile tego - podaje dokładnie (całkiem jawny) biuletym SIPRI. Można byłoby taką ekspertyzę - dotyczącą możliwości przekształcenia własnościowego - powierzyć specjalistom od audytu, ale Dochnal taką specjalnościa się nie wykazywał. Działalność jego firmy Proxy - oceniła w tej mierze NIK stwierdzając, że wynagrodzenie za ową pracę badawczą jest niewspłmierne do uzyskanych efektów.
Jako kierujący (w tym samym czasie) dość podobną pracą badawczą zleconą przez SG MON - mogę stwierdzić, iż jej wartość merytoryczna była znikoma, a jej koszt - klkaset razy większy od kosztów pracy zespołu kierowanego przeze mnie. Rzecz jasna - winą za to wyrzucenie pieniędzy w błoto - nie obciążyłbym Dochnala, tylko Henrykę Bochniarz.
Później Dochnal założył firmę Larchmont Capital, a jego wspólnikiem został Siergiej Gawriłow, oskarżony potem o szpiegostwo na rzecz Rosji i wydalony z kraju. Firma LC była zaangażowana przy tworzeniu Polkomtela. Dochnal działał jako lobbysta przy sprzedaży Hut i przy zakupie przez Polskę szwedzko-angielskiego samolotu Grippen. To oczywiście nie budziło zastrzezeń ze strony stróżów prawa. Już niejasne powiązania ze skompromitowanym baronem SLD - Pęczakiem jednak takie zastrzeżenia budzą.
Odnoszę wrażenie, że pewne wiadomości o działalności Dochnala, które kiedyś można było uzyskać w internecie - zostały "wyczyszczone". W każdym razie późniejsze aresztowanie Dochnala i jego zwolnienie można ocenić jako porażkę prokuratury, która coś wie, ale nie może zdobyć procesowych dowodów.
W tej chwili Dochnal posiada już paszport, podróżuje po świecie i (jak twierdzi jego adwokat) - nie musi uciekać, gdyż nic mu nie grozi. Być może - spora ilość procesów i oskarżeń jest rzeczą normalną w biznesie, w którym porusza się Dochnal, ale ilość spraw niejasnych (i trudnych do wyjaśnienia) - wydaje się nie być rzeczą normalną.
Pozbawienie immunitetu posła Macierewicza ze względu na oskarżenie go przez Dochnala o - właściwie nie wiem o co - może o wypowiedzi szkodzace jego wizerunkowi. Takich wypowiedzi można byłoby znaleźć setki i to o wiele bardziej szkodzacych jego wizerunkowi. Takich wypowiedzi szkodzacych wizerunkowi WSZYSTKICH polityków, a w szczególności wizerunkowi posła Macierewicza można byłoby znaleźć tysiace. Nikomu nie przychodzi na myśl wytaczać z tego powodu procesów, a w przypadku wypowiedzi parlamentarzystów - nikomu nie przychodzi na myśl wnioskować o pozbawienie ich immunitetu.
W przypadku posła Macierewicza jest inaczej, obóz władzy czeka z niecierpliwością na jakiekolwiek jego, nawet najbardziej znikome, potnięcie; Każdy inny poseł może szkalować adwersarzy bezkarnie; nadzwyczaj w swojej tresci łagodne określenie Macierewicza (o pewnym braku samodzielności - zdaje sie) w stosunku do biznesmena o niejasnej przeszłości - już powoduje znamienną reakcję posłów z obozu władzy.
Podsumuję to jednym zdaniem - Wstyd panie posłanki i panowie posłowie (oczywiście dot. tych głosujących za pozbawieniem posła Macierewicza immunitetu).

Brak głosów

Komentarze

Na Macierewicza każdy kij jest dobry. To, że kij cienki i pokrzywiony jakiś, nie gra żadnej roli...

Pozdrawiam

PS. O ile mnie pamięć nie myli w poł. lat `90 p. Bochniarz była (miała?) w jakiejś (jakąś) firmie/ę konsultingowej/wą, która nieźle się obłowiła na Stoczni Gdańskiej...

#309328

Tak, ta to potrafi sie urządzic - nawet prezydentuje w jakichś międzynarodowych przedstawicielstwach lotniczych. Nadzwyczaj zdolna osoba.

Pozdrawiam

Janusz40

#309330

Wstyd oni okrywają listkiem figowym.
Zakupionym z funduszy gazpromu.
To nie spełnia kryteriów wstydu.
Najbardziej przystającym słowem jest zdrada.
Poza tym, wstyd nie podlega ściganiu z mocy prawa.
A zdrada powinna być ścigana z urzędu.
Pozdrawiam

Tylko ta myśl ma wartość, która przekona kogoś jeszcze

#309331

Cóż - pełna zgoda, tylko łatwiej jest napisać niż wyegzekwować. Układ rzadzący jest zwarty i zdeterminowany.

Pozdrawiam

Janusz40

#309367

Rozmawiamy o tym, co być POWINNO.
A jeżeli układ rządzący jest zwarty i zdeterminowany,
to my również tacy być powinniśmy.
A zaczynać trzeba od słów, aby w naturalnej konsekwencji
przejść do czynów.
Pozdrawiam

Tylko ta myśl ma wartość, która przekona kogoś jeszcze

#309387

Czekają nas ciężkie czasy i musimy pomóc

posłowi Antoniemu Macierewiczowi

bo to wszystko pokazuje jakie wartości są ważne i media mętnego nurtu będą wybiórczo manipulować tym społeczeństwem.

Poniżej jest tego najlepszy przykład tego:

  • to co się stało w sądzie rejonowym w Gdańsku w sprawie ambergold,
  • czy zachowanie się policji podczas Marszu Niepodległości 11.11.2012 w Warszawie.

Pokazuje to że jesteśmy państwem bezprawia, bo policja która powinna ochraniać Marsz Niepodległości, tylko była ochrona prowokatorów.

Na potwierdzenie tego wniosku jest film.

http://www.youtube.com/watch?v=NPXCMpo04i8&playnext=1&list=PL1D90384BE8BE0A7A&feature=results_main

Jeżeli na prośbę uczestników aby policja wylegitymowała osobników w kominiarkach którzy rzucali kostką brukową. Policja odmówiła co potwierdza tezę że policja miała postawione inne zadanie. Bo nie dopuszczam myśli że policjant na służbie nie przestrzega ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o policji, stan prawny: 19.11.2012

Rozdział 7.

Obowiązki i prawa policjanta

Art. 58 Obowiązki policjanta

  1. Policjant jest obowiązany dochować obowiązków wynikających z roty złożonego ślubowania.
  2. Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa.
  3. O odmowie wykonania rozkazu lub polecenia, o których mowa w ust. 2, policjant powinien zameldować Komendantowi Głównemu Policji z pominięciem drogi służbowej.

Art. 59 Nieusprawiedliwione niewykonanie polecenia

  1. Przełożony policjanta nie będącego w stanie wykonać polecenia sądu lub prokuratora w wyznaczonym terminie lub zakresie, o którym mowa w art. 14, czynności wykonywane przez Policję, ust. 2, jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o przedłużenie terminu, zmianę lub uchylenie polecenia.
  2. W przypadku nie usprawiedliwionego niewykonania polecenia w wyznaczonym terminie lub zakresie, na żądanie sądu lub prokuratora przełożony policjanta wszczyna przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. O wyniku tego postępowania zawiadamia się odpowiednio sąd lub prokuratora.

Art. 60 Obowiązek noszenia munduru przez Policjanta

  1. Policjant w czasie służby jest obowiązany do noszenia przepisowego munduru i wyposażenia.
  2. Komendant Główny Policji określa przypadki, w których policjant w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie ma obowiązku noszenia munduru.

Art. 61 Obowiązek okazania legitymacji

  1. W przypadkach przewidzianych w art. 60, obowiązek noszenia munduru przez Policjanta, ust. 2 policjant, wykonując czynności dochodzeniowośledcze, a także czynności określone w art. 14, czynności wykonywane przez Policję, ust. 2 i art. 15, uprawnienia Policji w trakcie wykonywania czynności, ust. 1 pkt 2-4,

obowiązany jest okazać legitymację służbową w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować numer i organ, który wydał legitymację, oraz nazwisko policjanta.

2.Przy wykonywaniu innych czynności administracyjnoporządkowych nie umundurowany policjant obowiązany jest na żądanie obywatela okazać legitymację służbową lub znak identyfikacyjny w sposób określony w ust. 1.

 

#309415

Niestety....

http://www.nessundormablog.com

#309370

Macierewicz ono brzmi.

Bóg - Honor - Ojczyzna!

#309377

immunitet wiedzą, co to jest wstyd?

#309380

Faktycznie wstyd. Ale też wstyd panie posłanki i panowie posłowie z PiS.
Gdzie byliście podczas głosowania ? Na papierosku, czy może obstruukcja żołądkowa w toaletach was zatrzymała.
Wstyd.
NIEPOPRAWNY INACZEJ

NIEPOPRAWNY INACZEJ

#309381

wczoraj obiboknawłsanykoszt zwrócił uwagę na tekst sejmowy:
"http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/wgskrnr/RSP-...

Tekst jest bardzo obszerny lecz godny uwagi i poznania.

Jest to wystąpienie A.M., bo to podczas obrad sejmowej Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich z dnia 7.11.br. To wówczas, głosami posłów PO-PSL-SLD zapadła decyzja o przyjęciu wniosku Marka Dochnala."

Polecam, rzeczywiście b. ciekawy, wiele szczegółów przedstawionych przez A. Macierewicza na temat "działalności" Dochnala i interwencyjne wypowiedzi posłów PiS, których wcale żadna obstrukcja (poza PO-wcami i palikociarzami) nie zatrzymała ale przecież mają większość podczas głosowania. Polecam zwłaszcza "tańczącemu".
**********************************
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
[ts@amsint.pl]

********************************** Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

#309409

Dziękuję, zapoznam się z poleconym tekstem.
PozdrawiamNIEPOPRAWNY INACZEJ

NIEPOPRAWNY INACZEJ

#309471