Memorandum, a kompetencje

Obrazek użytkownika Janusz 40
Kraj

Memorandum, aide-mémoire, rodzaj pisma dyplomatycznego zawierającego poglądy państwa na sprawę będącą przedmiotem rokowań. Wręczane osobiście lub przesyłane jako załącznik do noty, nie jest sygnowane. Uniemożliwia pojawienie się nieporozumień, wynikających z błędnej interpretacji złożonych ustnie oświadczeń.
Nieznajomość nazewnictwa aktów prawnych o międzynarodowym znaczeniu przez dyrektora ważnej dla kraju spółki skarbu państwa jest dyskwalifikująca, a niemądre "precyzyjne" wyjaśnienia ministra Budzanowskiego w tej mierze są w gruncie rzeczy próbą traktowania Polaków, jak niedouków.
Cała ta awantura, to śmieszne zachowanie sie premiera, który jak zdradzony mąż, o sprawie dowiaduje się ostatni - świadczy o nieudolności i jaskrawego braku profesjonalizmu w kierowaniu sprawami państwowymi przez wiele państwowych służb.
Mamy do czyniena z kolejnym dowodem, że sprawami państwa kierują u nas całkowicie niekompetentni ludzie, k jak np. minister Nowak , który doskonale zna się na reklamie, ale o infrastrukturze państwa powinien uczyć sie jeszcze kilkadziesiąt lat i po przejściu wszystkich stopni zawodowej kariery - kwalifikować sie ewentualnie na ministra.

Chciałoby się postawić dramatyczne pytanie - czy z nami leci pilot?

Brak głosów