Co też wysmaży Rostowski w sprawie OFE?

Obrazek użytkownika Janusz 40
Kraj

Nareszcie rząd (przyciśnięty do muru opłakanym stanem finansów państwa) - coś zamierza zrobić z OFE; ciekawe co?

Co proponować? - Natychmiastowe przejęcie kapitałów OFE nie jest możliwe, gdyż większość zakupionych przez OFE akcji na giełdzie, to wynik prywatyzacji spółek skarbu państwa. By te pieniądze odzyskać - należałoby zachęcić miedzynarodowy kapitał (polskiego nie ma) - do ich kupowania - czytaj - obniżyć ceny, czyli godzić się na straty. Udział kapitałów OFE na warszawskiej giełdzie jest znaczący i jednorazowa wyprzedaż mogłaby ją narazić na spore perturbacje, co nie jest bez znaczenia dla poziomu aktywów polskich spółek tam notowanych.

Zatem przejmowanie kapitałów - tak, ale stopniowo. Co należałoby zrobić natychnmiast? Znowelizować ustawę o OFE tak, by znikł zapis o odpisie dla PTE "za zarzadzanie OFE" (do 0,05 % od wartości zgromadzonychj aktywów, ale płatnych MIESIĘCZNIE). Daje to całkiem nieuprawnione konfitury w wysokości obecnie ok 1,2 miliardy zł. rocznie. Prowizja 3,5 % od wpłaconej składki w zupełności powinna wystarczyć, ale pobierana wyłącznie z zysku osiąganego z obrotu powierzonymi kapitałami. Walka "ekonomicznych ekspertów" doradzajacych premierowi i prezydentowi w sprawach OFE o zatrzymanie kapitałów na kontach funduszy, to walka o własne pieniądze, gdyż większość owych doradców zasiada, lub zasiadała w radach nadzorczych PTE, bądź w inny sposób jest powiązana z sektorem bankowym.

Brak głosów