Joe Chal – Konserwatyzm kontra Lewica!

Obrazek użytkownika Joe Chal
Idee

Wielu ludzi wypowiada się na tematy polityczne czy partyjne nie mając pojęcia o czym mówi nie znając ideologii istniejących organizacji. Dlatego też postaram się w bardzo prosty sposób przedstawić to poniżej aby każdy mógł wybrać coś dla siebie.

„Zaznaczam, że poniżej opisane relacje dwu ideologii są moimi luźnymi rozważaniami, przedstawionymi w sposób bardzo skrótowy tak, aby każdy mógł łatwo zrozumieć rożnice dzielące te dwie teorie, poparte przykładami”.

Podstawa przekonań w którą każdy wierzy określa poglądy na temat konkretnych zagadnień. W ten sposób każdy ma silną opinię, że ma rację. Jeśli spojrzeć na podstawowe przekonania konserwatystów i lewicę, można zrozumieć i wyjaśnić różne stanowiska zajęte w konkretnych sprawach i wizje każdego z nich w stosunku do naszego kraju. Spójrzmy czym różnią się te przekonania w podstawowych dziedzinach życia.

K-Rodziny najlepiej wiedzą jak wychowywać swoje dzieci. Muszą być one wzmacniane i muszą mieć prawo do decydowania i wychowania dzieci w taki sposób w jaki chcą. To rodziny będą wybierały szkoły i poziom odpowiedni dla swych dzieci
L-Rodzina - to jest sprawa społeczeństwa a nie pojedynczych osób, by wychować dziecko. Rodziny potrzebują pomocy rządu i jego nadzoru. Państwo będzie dobierało poziom nauczania w szkołach taki aby był odpowiedni dla jej filozofii /zaniżanie poziomu nauczania/. Zaangażowanie Państwa od kołyski aż do grobu.
K-Społeczeństwo składa się z jednostek, które mają być oceniane na podstawie swoich indywidualnych zasług. Indywidualizm wartości, samodzielność i niezależność.
L-Społeczeństwo to grupy społeczne: czarne vs białe, stary vs młody, bogaty vs biedny, mężczyzn vs kobiety. Grupy te są i będą zawsze przeciwstawne sobie. Wzbudza rasowy i klasowy podział społeczeństwa.
K-Ludzie są odpowiedzialni za siebie i swoje działanie. Przestępczość powinno być karana. Zło istnieje i należy z nim bezpardonowo walczyć.
L-Społeczeństwo jest odpowiedzialne za ludzi. Człowiek jest z natury dobry i coś powoduje i kieruje nim, że staje się złym.Mówią o tym, jak trzeba zmienić społeczeństwo, gdy ktoś robi źle. Nawet terrorystów należy zrozumieć.
K-Jest pewna granica zabierania jednym i dawaniem innym. Dobrobyt powinny pomóc ludziom stać się niezależnymi w taki sposób aby sami ludzie mogli zadbać o siebie.
L-Popiera Państwo opiekuńcze. Twierdzi, że jest moralne uzasadnienie aby Rząd zabierał od tych co mają i rozdawał to innym bez ograniczeń, bo ludzie mają prawo do zaspokojenia podstawowych potrzeb, w tym mieszkań, żywności, opieki zdrowotnej, dochodów, itp., nawet jeżeli są w stanie pracować.
K-promuje równość i sprawiedliwość.
L-promuje sprawiedliwość społeczną.
K-Konkurencja jest dobra.
L-Konkurencja jest niesprawiedliwa.
K-Popiera niższe podatki dla wszystkich, bo ludzie mają prawo do tego, co zarabiają.
L-Uznaje zasadę progresywnego opodatkowania wysokimi podatkami bogatych, próbując wyrównać dochody poprzez redystrybucję dochodów.
K-Mniejszy rząd i administracja jest lepsza i ekonomicznie uzasadniona. Ograniczając poczynania rządu do: niezbędnej regulacji biznesu, ekonomii i życia poszczególnych ludzi, w wyniku czego uzyskałoby się więcej swobody.
L-Im większy rząd tym lepiej. Ciągła nowelizacja przepisów jest konieczne w celu wypracowania bardziej sprawiedliwego systemu i sprawiedliwszego społeczeństwa i to jest głównym zadaniem rządu, w wyniku czego ogranicza się wolność.
K-Ograniczenie zarządzania centralnego a oddanie więcej do decydowania samorządom.
L-Potężny scentralizowany rząd narodowy z ograniczoną władzą samorządową i kontrolą lokalnych władz.
K-Ludzie i prawa majątkowe są ważniejsze niż środowisko. Wspiera ochronę, rozwój i wykorzystanie zasobów naturalnych oraz rozwija zielone technologie przez przedsiębiorstwa prywatne, gdy jest to ekonomicznie uzasadnione, wykonalne. Sprzeciwia się handlowi ze względu na wysokie koszty i negatywny wpływ na własnych przedsiębiorców i ich styl życia.
L-Środowisko ważniejsze od ludzi i praw majątkowych. Uznaje reglamentację i ograniczania dostępu do zasobów naturalnych. Skupia się na zielonej technologii dotowanej przez rząd. Zezwala na handel i redystrybucje energii mając ją pod stałą kontrolą.
K-Bogactwo jest dobre. Wszyscy mają szansę być bogatymi. Tworzy i daje szanse do lepszego życia dla wszystkich poprzez przedsiębiorczość.
L-Bogactwo jest złe i niesprawiedliwe. Wspomaga socjalnie wszystkich potrzebujących.
K-Równe szanse dla wszystkich bez dyskryminacji. Uznaje ludzi, którzy dokonują wyboru. Twierdzi, że „to nie jest rola rządu, by uznawać co dla człowieka jest dobre a co złe”. Nie ocenia nikogo za jego wyniki. /będziesz chciał to poprzez swoją pracę będziesz miał/
L-Wyrównywanie wyników za pomocą takich rzeczy jak: dotacje, równe wynagrodzenie za nierówną pracę. Rząd musi wyrównać tak, aby każdy miał równą szansę.
K-Wspiera reformę opieki zdrowotnej, która daje konsumentom możliwości wyboru.
L-Zabezpiecza rządowy pakiet opieki zdrowotnej i ogranicza możliwości wyboru dla konsumentów.
K-System Sprawiedliwości ma się ograniczyć do ścisłej interpretacji przepisów prawa zgodnie z Konstytucją i intencji oryginału.
L-Sądowy aktywizm: uchwalenia zmiany polityki społecznej poprzez orzeczenia sądowe. Konstytucja jest postrzegana ciągle jako przestarzała i wymagająca zmian.
K- Uważa, że w Parlamencie powinni zasiadać najlepsze elity istniejące w danym czasie.
L- Każdy ma prawo być wybieranym do Parlamentu nawet jeśli jest on bezrobotnym z podstawowym wykształceniem.
K-Gospodarka wolnorynkowa.
L-Rząd reguluje gospodarką.
K-Wolny rynek tworzy miejsca pracy.
L-Rząd tworzy miejsca pracy.
K-biznes jest dobry, tworzy miejsca pracy i poprawia standard życie ludzi. Niech wolny rynek podaży i popytu dostosuje do praktyki a pracodawcy i pracownicy określają płace względem korzyści wypracowanych.
L-Biznes jest złem: wykorzystuje pracowników, środowiska i konsumentów. Powinno być regulowane w celu ochrony konsumentów, pracowników i środowiska. Rząd reguluje świadczenia pracownicze.
K-Tradycyjna moralność określa wartości tradycyjnej rodziny. Bezwzględne normy dobra i zła. Prawda absolutna. Stojąc przeciwko złu jako moralny obowiązek.
L-Tolerancja wszystkich stylów życia i wierzeń, z wyjątkiem tych, które posiadają poglądy uważane za nietolerancyjne. Brak bezwzględnej normy dobra i zła. Relatywizm moralny.
K-Prawo do wolności słowa, musi być wspierane nawet jeśli wytyka bolesną prawdę.
L-Prawo do swobody wypowiedzi jest ograniczone do mowy, która nie może obrażać. /Polityczna poprawność/
K-Utrzymanie Pokoju siłą poprzez silną i nowoczesną armię.
L- Pokój poprzez ustępstwa, współpracę i zrozumienie poglądów innych. Nie lubi pokazywać i działać siłą.
K-Zabezpieczona systemem obrony przeciwrakietowej /Tarcza/.
L-Wolna od systemu obrony przeciwrakietowej.
K-Polska niezależność stawiana przed globalizmem.
L-Globalizm jest ważniejszym od niepodległości polskiej.
K-Postrzega Polskę jako dobry kraj: z największymi szansami do rozwoju. Wierzy w polską odrębność i wyjątkowość.
L-Postrzega Polskę jako wchłoniętą część UE, rasistowską, kraj antysemitów z homofobią, imperialistyczną, seksistowską, i nie lepszą od innych krajów.
Dowod: wypowiedzi i opinie Tomasza Lisa w TV /telewizja rzadowa/ – o polskich internautach, - „ Głupki, prostaki i chamy” http://www.youtube.com/watch?v=qmkEmNWP0ug
K-Uważa, że zachodnia kultura jest wyższa od innych kultur, gdzie panuje bezprawie, brak wolności i szacunku do życia człowieka.
L-Wszystkie kultury są równe. Nie należy osądzać żadnej, nawet jeśli nie cenią wolności, praw i życia ludzkiego.
K-Bóg jest niezbędnym elementem moralnego społeczeństwa. Religia sprawia, że ludzie są dobrzy, gdy wiedzą, że mają kiedyś stanąć i odpowiedzieć przed nim.
L-Państwo jest świeckie /bez Boga i wrogich chrześcijan/. Dąży do odsunięcia odniesienia Boga poprzez rozdzielenie kościoła i Państwa.
K-Najważniejsze prawa: wolność, rodzicielstwo, nieruchomości, religie, życie ludzkie i prawo do obrony – broń.
L-Najważniejsze prawa: cywilny, prywatny, sekularyzacja, rozrodczy.

Lewica chce przyciągnąć masy coraz bliżej w kierunku Państwa opiekuńczego w coraz większą sieć społeczną zwiększając uprawnienia władzy centralnej i kontroli nad każdym aspektem naszego życia. Lewica widzi Naród jako ludzi niezdolnych do samodzielnego rozwiązywania swoich własnych problemów bez rządowej pomocy.

Konserwatyzm twierdzi, że potężny rząd scentralizowany /lansowany przez lewicę/ ogranicza wolność osobistą. Ma na celu zatrzymanie wzrostu programu socjalnego, zachęcanie do indywidualnej odpowiedzialności i przywrócenie ścisłych zasad Konstytucyjnych samorządom. Konserwatyzm widzi naród ludzi zdolnych do rozwiązywania własnych problemów z minimalną pomocą rządową, tak długo, jak ludzie są i będą czuli się wolnymi.

„Myślę,że już nikt nie ma wątpliwości, jakie są podstawowe różnice między tymi filozofiami”.

W okresie powojennym, od PRL-u do dziś konserwatyści byli tępieni i nie mieli żadnych szans aby przejąć władzę w Polsce aby udowodnić w praktyce, że w trudnych okresach załamania gospodarczego to właśnie oni jako jedyni są w stanie podołać największym trudnościom wychodzenia z jakichkolwiek kryzysów o podlożu ekonomicznym.

W Polsce wytworzyła się bardzo dziwna sytuacja bo jedyna partia konserwatywna jaką jest Nowa Prawica – KNP, ma poparcie zaledwie 3 % ale zasady konserwatywne w społeczeństwie polskim są uznawane i akceptowane przez przynajmniej 60 % ludzi naszego kraju?

Jest najwyższy czas by wejść na właściwe tory i zacząć wspierać to co zostało już przyjęte i jest stosowane w praktyce.

Czas budować w Polsce silną opozycję składającą się przede wszystkim z prawicy konserwatywnej, która byłaby w stanie stanąć w szranki z obecną przy władzy partią PO – /o filozofii bardzo trudnej do sprecyzowania – partii lewicowej, przedkładająca globalizację ponad interesami państwa?/

„Zwykle na zachodzie jest tak, że kiedy przy władzy jest partia lewicowa, to trwoni ona całą gospodarkę narodową /nazywając ten procej prywatyzacją/ w cele zaspokojenia potrzeb socjalnych społeczeństwa. Natomiast kiedy do władzy dochodzą konserwatyści to gospodarka narodowa zaczyna tętnić życiem a dobra narodowe powracają /są wykupywane/ jako własność Państwa, wcześniej sprywatyzowana przez lewicowe rządy.”

Aby Polska nie straciła suwerenności w naszym kraju i uratowała to co jeszcze nie został „sprywatyzowane”, musi dojść do zmiany układu sił politycznych aby mogła powstać przeciwstawna obecnej władzy równie silna opozycja.

Nie ma innego wyjścia jak pozbierać fragmenty polskiej prawicy /konserwatyści, konserwatywni liberałowie/ i doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji z obecną władzą.
Ideologie wszystkich istniejących w naszym kraju partii zrodziły się z jednej post komunistycznej partii PZPR-u, ale istnieje jedna dziewicza ideologia, która z tą partią nigdy nie miała nic wspólnego – to –
KONSERWATYZM.

Moim zdaniem „Ojcem polskiego konserwatyzmu w powojennej Polsce” jest JKM – człowiek bardzo mądry, oczytany, pracowity i niezmienny w swojej konserwatywnej ideologii i poglądach, mający jedną wadę mówienia zbyt zawiłym językiem, niesłusznie posądzanym o rasizm i faszyzm /bo to właśnie są domeny lewicy - narodowych socjalistów/ i to właśnie;
Janusz Korwim Mikke
powinien zostać liderem polskiej OPOZYCJI!
Joe Chal

Brak głosów

Komentarze

Bandyta i agenciak Guru z Muszką powinien zostać unurzany w słomie, wytoczony w pierzu i pognany do Moskwy.

Ten pieprzony szkodnik nie tylko podpisał lojalkę wobec "przodującego ustroju", ale też działał w SD - razem z Kuroniem i Mazowerem, startował z listy PO (2001 r.), uwalił swoją sławetną ustawą lustrację na wieki, jest wielkim rusofilem (Russia can do no wrong), powstania przeciwko okupantom uważa za zdradę

ale, przede wszystkim, nasrał do głowy dwóm pokoleniom polskich prawaków, że liberalizm monetarny jest równoważny z Prawicą, że pieniądze nie mają granic, oraz że prywatne jest ZAWSZE lepsze od publicznego. A do tego, swoją błazenadą dezawuuje prawicowe poglądy od lat - zadziwiająco się zawsze wygłupi tuż po tym, jak powie coś z sensem. Bez wyjątku.

Jego naiwna, acz chwytliwa doktryna zastępuje myśl u wielu prawo myślących młodych (nie tylko, ale głównie), a pułkownicy się tylko cieszą.

Mortibilis penis in anus Corvinii et liberalismus sinistrus est.

Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę!

Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę!

#328915

Moim zadaniem jakie sobie postawilem bylo pokazanie dwu przeciwstawnych ideologii. napewno to mi sie udalo ale nie nalezy zapominac, ze sa jeszcze odlamy od konserwatyzmu, natomiast od lewicy takich odlamow trudno oczekiwac. Dla przykladu podaje, ze w USA lewica nazywa sie Liberalizm tylko dlatego, poniewaz jest zabronione w tym kraju republikanskim bycia socjalista.
Dziwie sie dlaczego w powyzszym komentarzu jest tyle agresji?
jest rzecza oczywista, ze nie moze byc tak, iz w jednym kraju istnieje system jednopartyjny, ktory prowadzi do anarchii i zaglady wlasnego narodu. Dla rownowagi sil i benefitu spoleczenstwa MUSI powstac sila opozycyjna, ktora powinna byc zwiazana przeciwstawna ideologia do panujacego systemu.
Pozdrawiam
Joe Chal vel Chalubowicz

Joe Chal

#329056