Nauka w służbie polityki

Obrazek użytkownika idź Pod Prąd
Idee

Prof. Andrzej Zybertowicz w wykładzie pt. "Filozofia neutralności badawczej w służbie polityki", stara się ukazać negatywne skutki podporządkowania polskiej nauki założeniom filozofii neutralności badawczej.

Neutralność ta bowiem, która w swych zamierzeniach służyć powinna podniesieniu jakości nauki oraz zapewnieniu jej autonomiczności, w rzeczywistości obniża jej poziom, a ponadto szkodzi polityce i życiu społecznemu. Prelegent w swoim wystąpieniu podkreślał, że niewłaściwie pojmowana neutralność badawcza ogranicza otwartość nauk akademickich i zniechęca badaczy do podejmowania tematów, uznawanych za politycznie niepoprawne, a to te właśnie niejednokrotnie są tematami ważnymi społecznie.

Brak głosów