Obchody 17. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej

Obrazek użytkownika Grzegorzq
Kraj

10 września o godz. 19.00 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie odbyła się Msza św. w intencji Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego i jego Małżonki oraz wszystkich ofiar 'katastrofy smoleńskiej'.
Po Mszy św. odbył się kolejny Marsz Pamięci przed Pałac Prezydencki, gdzie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Głos zabrał premier Jarosław Kaczyński. Po krótkiej modlitwie prowadzonej przez ks. Stanisława Małkowskiego odśpiewano "Boże coś Polskę.."

Słowo Boże wygłosił ojciec Gabriel Bartoszewski.

Na wstępie, odwołując się do słów Chrystusa, który mówi, że „po owocu poznaje się jakość drzewa”, stwierdził, że człowieka dobrego, człowieka o dobrym sercu poznaje się poprzez dobro, które spełnia. ”Ucznia Bożego poznaje się nie po pięknych słówkach(….), ale po wypełnianiu bożych przykazań i czynieniu dobra jednostki i społeczności”.

Głównym punktem odniesienia całego kazania były słowa Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który wielokrotnie mówił o konieczności szukania przez człowieka Prawdy.

Obecnie , choć niezwykle dużo napisano i powiedziano o katastrofie smoleńskiej, to trudno dostrzec w tych słowach prawdę. „Ci zmarli - mówił ojciec Gabriel- mają też prawo do prawdy. Jest to ich PRZYRODZONE PRAWO. Po śmierci człowiek też ma swoje prawa: do szacunku, godności i mówienia prawdy o okolicznościach jego śmierci”.

Dużo słów padło o toczącej się w Parlamencie debacie nt prawa do życia nienarodzonych. „Wszelkie działania przeciwko życiu, są działaniami przeciwko naturze”- podkreślił ksiądz Bartoszewski.

Następnie odniósł się do wydarzeń, jakich jesteśmy ostatnio świadkami w związku z gloryfikowaniem i promowaniem satanisty- Nergala, którego Sąd usprawiedliwia, uważając za „ekspresję artystyczną” poniewieranie i szydzenie z naszych, chrześcijańskich wartości.

Ponownie usłyszeliśmy słowa Prymasa: „Człowiek i społeczeństwo, które z założenia rezygnuje ze swoich praw do prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju, odstępuje od podstawowych wartości osoby ludzkiej. Taki człowiek i takie społeczeństwo ulega zahamowaniu, nie rozwija się. Jeżeli społeczeństwo liczy wielu symulantów moralnych, ekonomicznych czy politycznych, to naród i państwo dochodzi do alienacji(…)”. Chodzi to, by Polak, chrześcijanin, obywatel zawsze chronił te wartości, które wyznaje.

Zebrani w archikatedrze kilkakrotnie przerywali kazanie brawami. Największe rozległy się po zakończeniu całej homilii.

Video relacja:

Przed Pałacem Jarosław Kaczyński wygłosił krótką mowę. Powiedział m. in. - "Chcemy prawdy, bo chcemy sprawiedliwej, godnej, silnej Polski (...) Gdy dziś stoję przed państwem, mam w głowie, świadomości jedno słowo. Tym słowem jest: zwyciężymy".

Video relacja:

Brak głosów

Komentarze

Odwdzięczam się nagraniem z Lublina, z placu Litewskiego.

Vote up!
0
Vote down!
0

 
I feel a hand holding my hand It's not a hand you can see But on the road to the Promised Land This hand will shepherd me

#182639