Powstanie Warszawskie a Holoukaust. Odpowiedzialność Sowietów

Obrazek użytkownika Krzysztof J. Wojtas
Blog

Kwestia odpowiedzialności za straty - niczym niezawiniony holokaust ludności Warszawy tylko dlatego, że mieszkali na terenie objętym powstaniem, jest rozważana z wszystkich możliwych stron. Tu niewiele można dodać.

Na tym tle brak współdziałania Aliantów z Rosją Sowiecką i brak efektywnej pomocy z tej strony tłumaczy się konfliktem interesów i podobnymi banialukami. Po części jest to zresztą prawda.

Można powiedzieć, że to nasze, polskie porachunki ze wschodnim sąsiadem.

Jest jednak karta, której w odniesieniu do Powstania Warszawskiego nikt nie porusza: odpowiedzialności Sowietów za holokaust Żydów.

Rozważmy zatem sytuację. Niemiecka maszyna śmierci najwyższe "obroty" uzyskała dopiero w 1944 roku. Dopiero wtedy program "ostatecznego rozwiązania" kwestii żydowskiej wszedł w stadium realizacyjne - wtedy właśnie zakończono "prace organizacyjne" - choćby budowę i "testowanie" komór gazowych.

Warto też zwrócić uwagę (takie prace studialne były robione w latach 60-tych ub. wieku), że istniał poważny problem logistyczny związany z tym przedsięwzięciem. Do transportu Żydów z całej Europy do przygotowanych obozów zagłady konieczne były pociągi - pociągi, których też potrzebował front wschodni.

Przeszło przez moje ręce, znalezione przypadkowo, opracowanie, gdzie autor zastanawiał się nad fenomenem wyścigu z czasem w dokonaniu likwidacji Żydów, w sytuacji "wywalczania" każdego transportu. Budziło zdziwienie, że ta likwidacja była czyniona kosztem zaopatrzenia frontu, a tym samym przybliżała upadek Rzeszy.

W tym kontekście warto rozważyć skutki celowego wstrzymania ofensywy sowieckiej. Jak pisałem w jednym z komentarzy - latem 1944 roku front był rozbity. Teren praktycznie całej Polski mógł stanowić "przestrzeń operacyjną" .

Powstanie Warszawskie dodatkowo angażowało siły niemieckie i blokowało warszawski węzeł komunikacyjny - tylko tędy mogły być dowiezione siły niemieckie z terenów nadbałtyckich.

Mało tego. Mobilizacja sił polskich, które miały iść na pomoc Warszawie stanowiła "materiał" ludzki konieczny wobec "wykruszenia się" wojsk sowieckich w wyniku ofensywy. Wystarczyło zapewnić tym jednostkom broń i zaopatrzenie, co mogli uczynić Alianci drogą powietrzną.

Tyle w skrócie. Pozostaje sprawdzić, jaka część ludności żydowskiej została wymordowana w okresie od sierpnia 1944 do stycznia 1945.

Powstaje też pytanie, czy nie była to świadoma kalkulacja Stalina celem rozwiązania kwestii żydowskiej rękami Niemców, tak jak rozwiązania tą samą drogą kwestii polskiej - wstrzymanie działań celem likwidacji Powstania.

Tej odpowiedzialności nie można pomijać.

Brak głosów

Komentarze

a może także zachodnich aliantów? przecież Europa została w tajemnicy podzielona wcześniej. paktujący  wiedzieli jak po wojnie będzie przebiegała granica między obozami, podzielili Niemcy na strefy okupacyjne. Rosjanie po drodze załatwiali swoje interesy i nie dążyli do szybkiego zakończenia wojny po zajęciu całych Niemiec, Bałkanów, a może jeszcze dalej. to groziło konfliktem z Zachodem. wycofali się przecież z części zajętych terenów.
wniosek: wszystkiemu winne paktowanie z bolszewikami. zamiast nadstawiania karku na drugim froncie, alianci układali się z komunistami, żeby oszczędzić siebie kosztem innych.

#27103

Krzysztof J. Wojtas
Jak widzisz postawiłem problem, ktory nie jest w ogóle ruszany w tematyce okołopowstaniwej, a szerzej sposobu prowadzenia wojny.
kwestia raz postawiona publicznie, wcześniej, czy później zostanie rozpatrzona. Tak sądzę i taki jest mój cel.
Sprawa aliantów, w nawiązaniu do np. Jana Karskiego (kuriera informującego o sytucji Żydów) itd. , Czy samobójstwa członka polskiego rządu pochodzenia żydowskiego, każe rozważać różne warianty. Też mam za mało wiedzy, aby wypowiadać się jednoznacznie.
Myślę, że "michnikoidzi" celowo zaciemniali sprawę - to jedna z "białych plam" historii tamtego okresu.

Krzysztof J. Wojtas

#27108

są opinie ówczesnych dowódców niemieckich i rosyjskich, że wojna mogła zakończyć się jeszcze w 1944 roku, a wojska rosyjskie stanąć na brzegu Atlantyku i M.Śródziemnego.
zimna kalkulacja trzech stron układów rozpoczętych pod koniec 1943 r. przesądziła m.in. o losie Polski, ale miała wpływ na czas trwania wojny.
los mniejszych narodów nie liczył się. przyszli zwycięzcy podzielili się łupami i określili swoje zaangażowanie w zdobywaniu tych łupów. wykonywali dokładnie wcześniejsze ustalenia (bolszewicy z lekkim "nadmiarem" terytorialnym, co jest różnie tłumaczone).
m.in. takie kwestie jak zagłada Żydów chyba nie były brane pod uwagę (trochę to dziwne biorąc pod uwagę wpływy żydowskiego lobby w USA). podobnie nie przywiązano wagi do aspiracji niepodległościowych Polaków. układy były tajne, a zatem latem 1944 można było tylko domyślać się tych ustaleń lub mieć co najwyżej - zawsze niepewne - informacje wywiadowcze.
to, że Rosjanie stanęli pod Warszawą, robili czystki wśród Polaków to konsekwencja paktu w Teheranie (Powstanie Warszawskie dawało nadzieję na zauważenie przez świat prawa Polaków do wolnego kraju i część światowej opinii publicznej to zauważyła.

#27151

Trop powiązania wstrzymania działań sowieckich z holokaustem wydaje się ciekawy, ale - niestety - za mało wiem o historii II wojny światowej, aby podjąć ten wątek.

Piotr W.

Piotr W.

]]>Długa Rozmowa]]>

]]>Foto-NETART]]>

#27105

Krzysztof J. Wojtas
Też chciałbym mieć pełne rozeznanie.
Pozdro.

Krzysztof J. Wojtas

#27109

Czerwona zaraza
Czekamy ciebie, czerwona zarazo,
Byś wybawiła nas od czarnej śmierci,
Byś kraj nam przedtem rozdarłszy na ćwierci
Była zbawieniem, witamy z odrazą.

Czekamy na ciebie, ty potęgo tłumu
Zbydlęciałego pod swych rządów knutem,
Byś nas rozgniotła swym podkutym butem
I nas zalała swych haseł poszumem.

Czekamy ciebie nie dla nas żołnierzy,
Dla naszych rannych - mamy ich tysiące
I dzieci tu są i matki karmiące,
A po piwnicach śmierć czarna się szerzy.

Już miesiąc mija od powstania chwili...
Łudzisz nas czasem swoich dział łoskotem
Wiedząc, jak ciężko będzie znowu potem
Powiedzieć sobie, że z nas znów zakpili.

Legła twa armia zwycięska, czerwona
U stóp łun jasnych płonącej Warszawy
I ścierwią duszę syci bólem krwawym
Garstki szaleńców, co na gruzach kona.

O, gdybyś wiedział, jak to strasznie boli
Nas dzieci Wolnej, Niepodległej, Świętej
Wyszedłszy z jarzma wiekowej niewoli
Skuwać się w pęta łaski twej przeklętej.

O, gdybyś wiedział, ojców naszych kacie
Sybirskich więzień ponura legendo
Jak twoją "dobroć" wszyscy sławić będą,
Wszyscy Słowianie, wszyscy twoi bracia.

My wciąż czekamy, ty zwlekasz i zwlekasz
Ty się nas boisz i my wiemy o tem.
Chcesz, byśmy wszyscy legli tu pokotem,
Naszej zagłady pod Warszawą czekasz.

O, gdybyś wiedział nienawistny zbawco,
Jakiej ci śmierci życzymy w podzięce
I jak bezsilne zaciskamy ręce
Pomocy prosząc na ojczystym progu.

I za te zgliszcza, Katynia mogiły
Z krwi naszej Polska wielka się odrodzi,
Lecz ty nie będziesz po niej chodził
Czerwony władco rozbestwionej siły.

Józef Szczepański "Ziutek"

"Czerwona zaraza" to wiersz napisany przez Józefa Szczepańskiego, wówczas gdy niemal bezbronni powstańcy wykrwawiali się, a na drugim brzegu Wisły stały już radzieckie wojska.

...Obnoszę po ludziach mój śmiech i bukiety
Rozdaję wokoło i jestem radosną
Wichurą zachwytu i szczęścia poety,
Co zamiast człowiekiem, powinien być wiosną. K.Wierzyński

...Obnoszę po ludziach mój śmiech i bukiety
Rozdaję wokoło i jestem radosną
Wichurą zachwytu i szczęścia poety,
Co zamiast człowiekiem, powinien być wiosną. K.Wierzyński

#27145

Krzysztof J. Wojtas
Jest jak w wierszu. A dodatkowo wskazuję, że konsekwencją postawy Sowietów był holokaust (przynajmniej częściowo).
W takim odniesieniu trochę dziwnie brzmią oskarżenia Polaków o współudział - wypada najpierw oszacować rolę Żydów amerykańskich.

Krzysztof J. Wojtas

#27181