Mój list do radnych przed sesją Rady Miasta

Obrazek użytkownika berecik
Kraj

Szanowni włodarze naszego miasta Limanowa za nim zasiądziecie w najbliższy wtorek na Sali obrad w Ratuszu w ławach Rady Miasta zróbcie sobie maleńki spacerek przed Bazilikę spójrzcie na ten pomnik największego syna, jakiego wydała Polska Ziemia, odmówcie może „ Ojcze nasz” lub modlitwę do Ducha Świętego, albo przypomnijcie tylko sobie jego słowa: „Ja Panu Bogu codziennie dziękuję, że jest w Polsce takie radio i że się nazywa Radio Maryja” a także: „Wielka jest dzisiaj potrzeba przepowiadania Ewangelii w naszej Ojczyźnie. Potrzebne jest ludziom autentyczne słowo. Słowo, które buduje, a nie dzieli, które wlewa otuchę w zalęknione serca; słowo czyste, proste, głoszące miłość i prawdę. Takim słowem jest orędzie zbawienia. Jest nim sam Chrystus. Tego właśnie słowa wy jesteście głosicielami" (Audiencja Generalna, 23.03.1994).”
W ostatnimi czasy nie ma dnia by w przestrzeni medialnej nie było by komunikatu o podejmowanych rezolucjach organizacji, stowarzyszeń, organów samorządów terytorialnych. W sprawie nie przyznania koncesji Telewizji Trwam na multipleksie wypowiedział się Episkopat Polski, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich a lista pozostałych jest taka długa, że nie ma sensu ani możliwości, by ją tu w całości zamieścić. Cała demokratyczna Polska staje, więc w obronie niezbywalnych praw obywatelskich. Odbiorcy Radia Maryja i Telewizji TRWAM, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, mają konstytucyjne prawo do własnych, katolickich mediów w imię zasady równości wobec prawa i sprawiedliwości społecznej oraz do równoprawnego traktowania podmiotów-wnioskodawców. A nie tylko dopuszczania? okienek katolickich" w ramówkach programów radiowych i telewizyjnych. Tworzą one z natury rzeczy swoiste katolickie getto. Jednobrzmiący przekaz płynie dzisiaj z większości mediów publicznych i komercyjnych. Polacy, zaniepokojeni uzależnieniem głównych środków przekazu od jednej partii, mają prawo czuć się głęboko manipulowani i eliminowani.

Tym bardziej, że już wiemy w dniu dzisiejszym, że główni rozgrywający na rynku telewizyjnym zastosowali stary, sprawdzony chwyt. Do walki wysłali świeże, niezgrane jeszcze firmy, a gdy tylko otrzymały one wymarzone koncesje, oficjalnie zaczęły przejmować w nich pakiety kontrolne. I tak: TVN ma już 50,55% udziałów w spółce Stavka, nadającej od 2 stycznia kanał TTV. Pierwszą ćwiartkę nabył już we wrześniu, drugą pod koniec grudnia. Firma ITI nie wydała na ten temat oficjalnego komunikatu, bo jak twierdzi „nie miała takiego obowiązku”. Polsat grał przynajmniej w otwarte karty. Kto chciał, wiedział, że udziałowcem spółki ATM Grupa (koncesja na kanał ATM Rozrywka) jest Zygmunt Solorz, właściciel Polsatu.
Szanowni Radni mojego miasta dobrze, że myślicie o drogach, chodnikach, szkołach i stołówkach w nich, przedszkolach a nawet podjęliście na ostatniej sesji uchwałę o rozbiórce pozostałości po pomniku wdzięczności Czerwonej Armii, za to ja jestem Wam bardzo wdzięczny. Lecz jak mówi stare powiedzenie nie samym chlebem człowiek żyje.
W życiu społeczności dbanie o jej codzienny byt jest bardzo ważne, lecz są od tego sprawy jeszcze ważniejsze bo decydujące o naszej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i kim mamy być w przyszłości. O to wszystko na naszych oczach toczy się bój między posiadającym już prawie całość dostępu do rynku medialnego, mainstreamowymi środkami przekazu a posiadającymi bardzo ograniczony dostęp do tego rynku mediami Fundacji Lux Veritatis. Można lubić lub nie Radio Maryja, lecz stanie obok tego sporu jest postawą biernie akceptującą zabijanie wolności dostępu do mediów milionów Polaków i to nie tylko katolików. Jest akceptacją ograniczania naszych konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich przez oddaną w ręce Prezydenta i Rządu Polski Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.
Dlatego oczekuję, że Rada Miasta Limanowa śladem wielu innych podejmie na najbliższej sesji odpowiednia rezolucję w tej sprawie.
http://www.miasto.limanowa.pl/pl/4015/0/RADA_MIASTA.html

Brak głosów