Śląsk za pierwszych Piastów (1)

Obrazek użytkownika MD
Kraj

Niniejszy wpis został sprowokowany wydarzeniem medialnym jakoby Premier Kaczyński miał obrazić Ślązaków. Na tej fali świetnie reklamuje się Ruch Autonomii Śląska i na bieżąco wielu, różnej maści dziejopisów próbuje uzasadniać przy pomocy historii istnienie czegoś, czego nie ma.
Tereny Śląska zostały włączone do państwa polskiego u schyłku panowania Mieszka I bądź za czasów Bolesława Chrobrego, czyli pod koniec X wieku po Chrystusie. Przed zjednoczeniem plemion polskich przez Piastów na tym terenie żyło wówczas szereg plemion słowiańskich (lechickich): Bobrzanie, Dziadoszanie, Opolanie, Ślężanie, Trzebowianie, Gołęszyce i zapewne wiele drobniejszych. Plemiona te nie stanowiły żadnego wspólnego organizmu państwowego. Podobna sytuacja miała miejsce wówczas na Pomorzu i na Mazowszu. W Małopolsce istniało przez pewien czas silne państwo Wiślan. Powstałe zapewne na skutek podporządkowania okolicznych plemion przez silniejsze. Samo zjednoczenie plemion polskich przez pierwszych Piastów odbyło się zapewne przy wykorzystaniu przewagi gospodarczej, militarnej i cywilizacyjnej państwa Polan w dzisiejszej Wielkopolsce. Różnice plemienne w sferze obyczajów, własnego prawa, kultury utrzymywały się przez kilka wieków.
Śląsk po raz pierwszy został wyodrębniony administracyjnie w 1032 roku pod naciskiem cesarza niemieckiego Konrada II. Mieszko II wówczas w sojuszu z Węgrami skutecznie opierał się koalicji niemiecko-czeskiej. Cios Polsce przyniósł atak od wschodu Rusi Kijowskiej. Pokonany i upokorzony Mieszko II musiał zgodzić się na podział kraju i oddanie Śląska swemu bratu Ottonowi. Wielkopolskę zajął inny protegowany cesarza, kuzyn Mieszka II, Dytryk. Nie trzeba chyba dodawać, że osłabienie wschodniego sąsiada było w interesie Rzeszy.
Po śmierci Ottona w 1033 roku Śląsk wrócił pod panowanie Mieszka II. W 1034 roku zmarł Mieszko II i doszło do reakcji pogaństwa, odżyły dawne odrębności, uniezależniło się na pewien czas Mazowsze pod przywództwem lokalnej elity. Śląsk zajęli zbrojnie Czesi. Zdołał go odzyskać syn Mieszka II, książę Kazimierz I Odnowiciel w 1050 roku. Wzmocnienie Polski było niekorzystne dla trwającego nadal sojuszu niemiecko-czeskiego. Wobec tego cesarz wymógł na Kazimierzu płacenie Czechom trybutu ze Śląska. Nic poza tym nie świadczy wówczas o odrębności Śląska.

Brak głosów

Komentarze

Piastowskie drzewo genealogiczne z katedry Św. Krzyża w Opolu

Zawsze krótkowzroczne jest patrzenie na milenium z perspektywy ostatnich 100 lat.

 

#153017

Nic poza tym nie świadczy wówczas o odrębności Śląska.

Jak najbardziej się z Panem zgodzę. Wówczas nie było czegoś takiego jak Państwo Śląskie, czy samorząd śląski. Na początku swojej pracy, pt. "Tradycje samorządności i problem relacji polsko-śląskich" zaznaczyłem, że o jakiejkolwiek samorządności Śląska można mówić dopiero w 1138 r., przy czym należy też mówić wówczas o autonomii Mazowsza, Wielkopolski, czy później Ziemi Sandomierskiej. Później w wyniku niewłączenia w XIV w. piastowskich księstw na Śląsku do zjednoczonego Królestwa Polskiego, doszło do rozwoju samorządności śląskiej w Koronie Czeskiej.

#153043

"zaznaczyłem, że o jakiejkolwiek samorządności Śląska można mówić dopiero w 1138 r., przy czym należy też mówić wówczas o autonomii Mazowsza, Wielkopolski, czy później Ziemi Sandomierskiej." - w 1138 toku nie ma mowy o żadnej samorządności Śląska ani innych ziem. Ówczesna Polska była państwem patrymonialnym czyli w świetle prawa stanowiła własność panującego i to on przydzielił swoją własność synom na określonych warunkach. Samorządność to inicjatywa społeczności lokalnej a o takiej można mówić na Mazowszu po śmierci Mieszka II czy też o państwie Wiślan w IX wieku.
Na temat losów Śląska w kolejnych wpisach na blogu.
Pozdrawiam i zapraszam do czytania oraz dyskusji.
MD

#153071

Proszę Pana, ja nie piszę że w 1138 r. doszło do powstania państwa śląskiego, lecz autonomicznego w stosunku do Krakowa dzielnicowego księstwa śląskiego. W chwili śmierci Bolesława Krzywoustego jego księstwo było jednym tworem państwowym rozdrobnionym na zasadach feudalnych wewnątrz. Jednak po upadku zwierzchnictwa krakowskiego doszło do podziału na kilka księstw piastowskich, które łączyła instytucja Domu oraz poczucie historycznego państwa piastowskiego, do którego restauracji wszyscy dążyli.

#153084

Napisał Pan, powtórzę cytat "o jakiejkolwiek samorządności Śląska można mówić dopiero w 1138 r." rozumiem, że miał Pan na myśli "po 1138 r." gdyż w 1138 roku władał nim książę senior. Jaka to poza tym samorządność, skoro o kształcie początkowo księstwa a potem samodzielnych państw decydują ich władcy.

"do którego restauracji wszyscy dążyli." jestem przekonany, że nie wszyscy.

#153092

1. W 1138 r. regiony polskie uzyskały autonomię w tym sensie, że nie były już podległe bezpośrednio Krakowowi, a swoim władcom.

2. Dążyli ci co mogli. Każdy miał chrapkę na tron,

#153099

Może się po prostu czepiam ;).
Ale
1 Nie wszystkie regiony otrzymały w 1138 roku tę formę autonomii. Nie miały jej dzielnica senioralna i akurat Śląsk bo były zarządzane przez tego samego księcia
2 Tu decydował przede wszystkim horyzont intelektualny i zdolności polityczne i jak zwykle odrobina szczęścia. Oceniając posiadłości Władysława Łokietka u schyłku XIII wieku raczej niewielu postawiłoby na niego, jako przyszłego króla.

#153546

1. Tu ma Pan rację z tym Krakowem, że był pod bezpośrednim zarządem, ale Śląsk miał być połączony personalnie z Krakowem wyłącznie pod rządami Wygnańca.

#153549

#153551

Generalnie to dziękuję za Pańskie dwie publikacje o historii Śląską, które są dobrze uzupełniają pierwszy akapit mojej publikacji.

#153560

Bardzo potrzebny to wpis gdyż od pewnego już czasu na dobre zadomowił się pośród nas pewien bloger , przypuszczam że były bądź obecny pracownik naukowy któregoś z istniejących Instytutów Śląskich tak w Katowicach jak i w Opolu.

W dodatku w sposób bardzo zawoalowany próbujący nam ponad wszelką wątpliwość dowodzić własnych racji . A czymże są owe racje ? Próbą wmówienia nam iż jedyną racjonalną opcją w obecnych czasach dla Śląska jest jego autonomia ..

Czym takie nawoływanie może się skończyć, aż strach pomyśleć.

Proszę mnie też źle nie zrozumieć , że własnych racji nie ujawniam , póki co , za to na ten moment pozwolę sobie zacytować pewien materiał opublikowany na łamach nowo powstałej w Opolu inicjatywy obywatelskiej jaką jest "Niezależna Gazeta Obywatelska" na której to łamach można przeczytać ostatnio opublikowany wywiad z panią Jadwigą Chmielowską rodem ze Śląska ...

http://ngopole.wordpress.com/2011/04/19/%E2%80%9Edla-obrony-integralnosci-panstwa-potrzebny-jest-masowy-oddolny-ruch-slazakow-%E2%80%93-polskich-patriotow%E2%80%9D-%E2%80%93-z-jadwiga-chmielowska-legenda-slaskiej-%E2%80%9Esolidarnosci/

Oczywiście zauważyłem wielkie zainteresowanie miejscowych "ślązaków" , którzy z wielką zajadłością , robią co mogą by zdyskredytować nie tylko samą osobę autorki ale nade wszystko w sposób prześmiewczy próbują polemizować z mocnymi tezami jakimi posługuje się pani Jadwiga odpowiadając na pytania zawarte w artykule..

Czas chyba najwyższy by w samą dysputę zaangażowały się i inne autorytety mające merytoryczne przygotowanie do takich batalii , gdyż w przeciwnym wypadku zaleją nasze witryny tacy jak pan(i) Aleksy czy inni, nie przeczę , mający szeroką wiedzę w w/w zakresie tematycznym .

pozdrawiam
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" idź wyprostowany wśród tych co na kolanach.."/Z.Herbert/
/Klub Gazety Polskiej w Opolu/
http://andruch.blogspot.com
http://ngo.opole.pl/

-----------------------------------------
Andruch z Opola
]]>http://andruch.blogspot.com]]>

#153585

Już wcześniej pisałem, że te dwie publikacje o Śląsku w Państwie Piastów świetnie uzupełniają moją pracę w dobie rozdrobnienia feudalnego, gdyż rozszerzają zakres tego na resztę ziem piastowskich.
A co do racji "ponad wszelką wątpliwość", to przedstawiłem swoją wizję Polski regionalnej, które będzie w stanie sprostać regionalnym i lokalnym problemom....

#153699