Wiedza-władza

Obrazek użytkownika Boanerges
Kraj

W Lublinie na KUL-u dziś rusza dwudniowa konferencja na temat relacji wiedzy i władzy. Jak ważny jest to temat nie muszę pisać a ciekawym byłoby dowiedzenie się co jest współcześnie w większej cenie według socjologów wiedza czy władza?

Konferencja jest organizowana przez Katedrę Socjologii Wiedzy i Edukacji, Katedrę Filozofii Społecznej oraz Katedrę Makrostruktur i Ruchów Społecznych.

Przyznam, że szczególnie czekam na wykłady:  dr Joanna Bielecka-Prus (WSPA), Społeczne role socjologów w PRL i dr Paweł Ćwikła (UŚ), Szkodliwa wiedza albo władza ignorancji - myślę, że wiele takich ról nie tylko ludzie uprawiający socjologię pełniło na początku lat 90-tych ale i pełni ówcześnie. Wystarczy przypomnieć tylko wystąpienie prof. Zybertowicza, który z wykładem o Solorzu na ostatnim zjeździe socjologicznym został potraktowany ostentacyjnie.

Konferencja odbędzie w Collegium Jana Pawła II, w sali C-737.

PROGRAM:

19 listopada

10.00
Otwarcie konferencji: prof. dr hab. Andrzej Sękowski, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
Przywitanie uczestników: ks. dr hab. Stanisław Fel, Dyrektor Instytutu Socjologii

10.15 - 11.40

prof. dr hab. Marek Żyromski (UAM), Zarys koncepcji wiedza-władza w ujęciu historycznym, socjologicznym i politologicznym
prof. dr hab. Jan Poleszczuk (UwB), typ wiedzy i relacje władzy
prof. dr hab. Lech Zacher (Akademia L. Koźmińskiego), Biowładza i biopolityka
dr Lech Nijakowski (UW), Biowładza w późnej nowoczesności

12.00 - 13.00
dr Michał Kaczmarczyk (UG), Paradoksy władzy w socjologii Talcotta Parsonsa
dr Krzysztof Piróg (KUL), Wiedza i władza w ujęciu Michela Foucaulta
mgr Cezary Hunkiewicz (KUL), Strategie przezwyciężania sporu naturalizm-antynaturalizm

13.00-13.30 Dyskusja

15.00 - 16.30

prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn (UJ), Usłużna socjologia, czyli o socjologii na usługach polityki
dr Joanna Bielecka-Prus (WSPA), Społeczne role socjologów w PRL
dr Paweł Ćwikła (UŚ), Szkodliwa wiedza albo władza ignorancji

16.50 - 18.40
dr Marcin Gacek (UŚ), Współczesna kampania wyborcza - między wiedzą a emocjami
mgr Tomasz Peciakowski (KUL), Walka o władzę nad dyskursem publicznym w Polsce na przykładzie sporu o "Okrągły Stół"
mgr Michał Dybaczewski (KUL), O (nie)wiedzy w polskiej polityce w świetle doniesień prasowych
mgr Piotr Kulas (WSzB, Dąbrowa Górnicza), Wiedza, pamięć i tożsamość. Kilka uwag o etosie obywatelskim w Polsce
dr Tadeusz Kowalewski (PB), Dystans do władzy w polskim szkolnictwie

18.40 - 19.00 Dyskusja

20 listopada

9.00 - 10.50
prof. dr hab. Kazimierz Kondrat (UwB), Dylematy wiedzy i władzy w praktyce menedżerów i ludzi biznesu
dr hab. Paweł Kawalec, prof KUL, Idea sapiencjalnego kierowania nauką
dr hab. Włodzimierz Osadczy (Eropejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów) i mgr Wieczesław Kryształ (Instytut Badań Kościelnych, Łuck), Wiedza-władza w stosunkach polsko-ukraińskich na przykładzie działalności Europejskich Kolegiów Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów
mgr Tomasz Adamski (UJ), Wykorzystanie wiedzy lokalnej w praktyce działań samorządu - przypadek gminy Nowy Targ
mgr Małgorzata Głowania (UW), Mechanizmy władzy i jej dystynkcje w kontekstach delegalizowanych migracji

11.10 - 12.40
prof. dr hab. Stanisław Wójcik (KUL), Imperialne państwo rynkowe
prof. dr hab. Sergiej Trojan i prof. dr hab. Alla Kyrydom (Uniwersytet Kijowski), Metoda systemowa jako środek budowy dynamicznej perspektywy modeli polityki zagranicznej
dr Henryk Raszkiewicz (SGGW), Wyzwalanie się spod władzy heteronomii
mgr Jan Kruszyński (UAM), Wiedza (ideologia?) w służbie idei. Studium przypadku
mgr Barbara Zaremba-Żółtek (PWSZ, Jarosław), Media źródłem wiedzy czy władzy w Polsce

12.40 - 13.20 Dyskusja

Koniec. Kampramisa nie budieT.

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Komentarze

pedofilli w Kosciele, a w wielu krajach media az wyja :

http://www.lepoint.fr/europe/pedophilie-la-honte-de-l-eglise-catholique-allemande-13-09-2018-2250895_2626.php

https://www.wprost.pl/kraj/453179/pedofilia-w-polskim-kosciele-znamy-pierwsze-statystyki.html

https://szostkiewicz.blog.polityka.pl/2018/08/28/a-co-z-pedofilia-w-kosciele-w-polscew/

https://www.sueddeutsche.de/panorama/missbrauch-in-der-katholischen-kirche-warum-es-der-katholischen-kirche-so-schwerfaellt-missbrauch-einzugestehen-1.3593107

dnoooooooooo !

Vote up!
0
Vote down!
-1

H44

#1572138