Po??egnanie z ko??cem roku...Nowy Salon to tragedia.

Obrazek użytkownika Joanna Mieszko-Wiórkiewicz

Szanowni i Drodzy Czytelnicy, ?? Poddaj?? si??. Wklejenie jednego artyku??u z 3 ilustracjami zabra??o mi 3 godziny ??ycia, a i tak rezultat jest inny, ani??eli zamierzony. Na ... ??wi??cej????

Brak głosów