Eichmann nie zosta?? uprowadzony czyli jak Izrael zdoby?? bomb?? atomow??

Obrazek użytkownika Joanna Mieszko-Wiórkiewicz

Poni??ej zamieszczam ciekaw?? rozmow?? dotycz??c?? powojennej historii stosunk??w izraelsko niemieckich, Mossadu, BND oraz tego, jak to w??a??ciwie z uprowadzeniem Eichmanna ... ??wi??cej????

Brak głosów