Bolszewia na uchod??stwie i...jej wsp??lnicy w Polsce

Obrazek użytkownika Joanna Mieszko-Wiórkiewicz

Poni??ej przedstawiam s??ynny artyku?? pani El??biety Szczepa??skiej z Australii, kt??ry obieg?? w przeci??gu 18 miesi??cy chyba ju?? wszystkie ??rodowiska polonijne, a kt&oa... ??wi??cej????

Brak głosów