Pytania do ludzi mediów i ich organizacji.

Obrazek użytkownika ander
Kraj

Stowarzyszenie Twórców Obrazu Telewizyjnego zwróciło się do szefa MSW oraz Komendy Głównej Policji z prośbą o spotkanie. Jak można przeczytać w wpolityce.pl, prośbę tę umotywowało w następujący sposób :

"Te akty brutalnej agresji, skierowane przeciwko naszym kolegom, wykonującym swój zawód profesjonalnie i obiektywnie, stanowią zagrożenie naszego zdrowia i życia"

Jednocześnie zapowiedziało, że zwróci się do prezydenta Bronisława Komorowskiego, premiera Donalda Tuska, marszałek Sejmu Ewy Kopacz oraz wszystkich klubów poselskich "o podjęcie zdecydowanych działań prawnych" umożliwiających "bezpieczne, a jednocześnie rzetelne i obiektywne" wykonywanie zawodu." (1)

Podobne w treści oświadczenie wydało w dn. 26.11.2011 Stowarzyszenie Fotoreporterów, które "popiera inicjatywę Press Club Polska zmiany przepisów, mającej na celu zwiększenie ochrony prawnej dziennikarzy i pracowników mediów podczas wykonywania przez nich obowiązków dziennikarskich i służbowych. Jesteśmy zaniepokojeni rosnącą agresją i bandyckimi atakami wobec ludzi mediów. Fotoreporterzy, którzy ucierpieli 11.11.2011 nie byli przypadkowymi ofiarami, byli celem ataków bandytów tylko dlatego, że reprezentowali media.(...)", chociaż należy w tym przypadku zauważyć, że w swoim wcześniejszym oświadczeniu z dn.18.11.2011 Stowarzyszenie to zaprotestowało przeciwko treści komunikatu Komendy Stołecznej Policji o analizie materiałów dostarczonych policjantom przez media w celu identyfikacji uczestników zamieszek 11.11.2011 w Warszawie.Przypomniało ono, że "Rolą mediów nie jest gromadzenie materiałów dla organów ścigania, tylko informowanie opinii publicznej." (2)

Wcześniej Press Club Polska zaproponował, aby w związku z agresją skierowaną wobec dziennikarzy i pracowników mediów, zwiększyć ich ochronę prawną:

"Wobec kolejnych ataków i narastającej fali agresji w stosunku do dziennikarzy i pracowników mediów, a także aktów wandalizmu, Press Club Polska zwróci się do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z wnioskiem, by skorzystał z przysługującej mu inicjatywy ustawodawczej i skierował do Sejmu projekt przepisów prawnych, obejmujących zwiększoną ochroną prawną dziennikarzy i pracowników mediów podczas wykonywania przez nich obowiązków dziennikarskich i służbowych." (3)

Również Stowarzyszenie Wolnego Słowa uznało za wskazane zabrać w tej sprawie głos:

"Atak zamaskowanych bandytów na dziennikarzy, wozy transmisyjne, samochody i sprzęt radiowo-telewizyjny to poważny atak na wolność słowa w Polsce. Święto Niepodległości stało się pretekstem do fizycznego, siłowego rozprawiania się z tymi, którzy są gwarancja naszej demokracji i praworządności. W imieniu Stowarzyszenia Wolnego Słowa stanowczo protestuję przeciwko takim, grożącym demokracji i wolności słowa zachowaniom. Domagam się od władz przykładnego ukarania winnych tych czynów, a organizacje dziennikarskie, stowarzyszenia i fundacje występujące w obronie praw człowieka wzywam do potępienia tych ekscesów. Tego samego oczekuję od wszystkich partii politycznych." (4)

Czy czegoś Państwu nie brakuje w tych oświadczeniach organizacji związanych z mediami?

Może aby podpowiedzieć Państwu, o co mi chodzi, przedstawię Państwu pełny tekst oświadczenia Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dotyczącego wydarzeń, do jakich doszło w Warszawie w dn.11 listopada 2011 r.:

"Czas, jaki upłynął od wydarzeń z 11 listopada, pozwala na nabranie dystansu i rzetelną ocenę tego, jak swoją misję wypełniły tego dnia media. Ocena taka jest możliwa, dzięki postawie całej rzeszy dziennikarzy obywatelskich, którzy stworzyli w sieci bogatą dokumentację, przede wszystkim filmową. Zestawienie jej z relacjami mediów elektronicznych, zarówno komercyjnych, jak i publicznych, nie pozostawia wątpliwości, że miliony widzów otrzymały tego dnia fałszywy obraz wydarzeń.

Znaczna część mediów marginalnie relacjonowała lub też całkowicie zignorowała skalę patriotycznej manifestacji oraz jej przebieg, budując relacje jedynie wokół starć demonstrantów z policją. Nawet to założenie nie zostało jednak zrealizowane z należytą starannością. Starcia pokazywano i komentowano jednostronnie. W relacjach nie uwzględniono ewidentnych błędów służb zabezpieczających ani nie zadawano pytań o możliwość celowego prowokowania i zamieszek. Nie robiono tego także i wtedy, gdy zdjęcia potwierdzające uchybienia organizacyjne i przypadki nasuwające podejrzenia o prowokację były już powszechnie dostępne w internecie.

Uważamy, iż tego typu praktyki, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich tygodniach, są głęboko szkodliwe dla dziennikarstwa i całości komunikacji społecznej w naszym kraju, podważają bowiem zaufanie do profesjonalizmu i rzetelności dziennikarzy, wzmacniają negatywne stereotypy i pogłębiają podziały społeczne. " (5)

Jest to jedyna chyba jak na razie organizacja ludzi mediów, która zwróciła uwagę na możliwe powody tej agresji, do której doszło podczas Marszu Niepodległości, jak również wskazała, że być może akty tej agresji zostały celowo sprowokowane. Jeśli się mylę, proszę mnie poprawić.

W związku z przedstawionymi powyżej fragmentami oświadczeń Stowarzyszenia Twórców Obrazu Telewizyjnego, Stowarzyszenia Fotoreporterów, Press Club Polska oraz Stowarzyszenia Wolnego Słowa, mam pytania do ludzi mediów, kamerzystów, realizatorów obrazu czy fotoreporterów pracujących dla głównych stacji telewizyjnych, które "relacjonowały" Marsz Niepodległości:

1. Czy macie Państwo również zamiar, jako organizacje, wydać jakieś oświadczenia w związku z manipulacją przekazem medialnym wydarzeń z dn. 11.11.2011, który realizowaliście na żywo?

2. Czy macie Państwo zamiar zwrócić się do Waszych szefów w instytucjach, w których pracujecie, a nie tylko do szefa MSW czy Komendy Głównej Policji, z prośbą czy też żądaniem, aby materiały przez Was przygotowywane czy też realizowane, nie były manipulowane celem stworzenia fałszywego obrazu przebiegu wydarzeń?

3. Czy zadaliście Państwo już sobie pytanie, dlaczego dochodzi do tych aktów brutalnej agresji, skierowanych przeciwko Waszym kolegom, skoro wykonują swój zawód profesjonalnie i obiektywnie?

Rad byłbym poznać Wasze lub Waszych organizacji czy stowarzyszeń odpowiedzi na te pytania, bo jak na razie, moim zdaniem, tylko Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich podeszło do tej sprawy rzeczywiście obiektywnie.

Materiały źródłowe:

(1) http://wpolityce.pl/wydarzenia/18757-po-serii-atakow-na-przedstawicieli-mediow-operatorzy-i-realizatorzy-telewizyjni-chca-spotkania-z-szefem-msw

(2) http://stowarzyszeniefotoreporterow.pl/

(3) http://pressclub.pl/?page_id=1398

(4) http://www.sws.org.pl/

(5) http://www.sdp.pl/oswiadczenie-sdp-w-sprawie-relacji-medialnych-11-listopada

Brak głosów

Komentarze

Nie miałem pojęcia o istnieniu Stowarzyszenia Twórców Obrazu Telewizyjnego (podobnie jak -do niedawna- "Antify") i jestem bardzo rad, że mogę zaadresować do niego publicznie proste pytanie : kto był twórcą obrazu telewizyjnego tegorocznego Marszu Niepodległości w TVP Info i jakie otrzymał za swoją pracę honorarium, a jeśli z wpływów abonamentowych, to czy za działalność misyjną ?

***

Antypolska prowokacja stacji TVN w dniu 11 listopada 2011 r.
powinna stać się przedmiotem wnikliwego zainteresowania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; współudział telewizji publicznej w kreowaniu i propagowaniu zdeformowanego obrazu obchodów narodowego święta przez obywateli Rzeczypospolitej
uważam za skandal godny uwagi Prokuratora Generalnego RP.

Vote up!
0
Vote down!
0

Andrzej Tatkowski

#203438

Bardzo ważne i konkretne pytanie. Ktoś za te przekazy telewizyjne był odpowiedzialny.
Były to konkretne osoby i to one zdecydowały, aby wydarzenia w dn.11.11.11 pokazywać w ten, a nie inny sposób.
Kto to był?

Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0

ander

#203461

może Urban albo jakiś jego gorliwy uczeń, bo widać ten sam styl kłamliwej propagandy z lat 80.

Vote up!
0
Vote down!
0
#203471

A nie zdziwiłbym się.

Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0

ander

#203491