Rząd rżnie głupa

Obrazek użytkownika Kajeka
Kraj

Skąd na prawdę powstaną oszczędności w skutek decyzji bez rządu zakazującej wystawiania pacjentom przez lekarzy recept na stałe dolegliwości bez wizyt u lekarza.
Rząd rżnie głupa że po wizycie okaże że lek jest zbędny. Każdy pacjent tak czy inaczej okresowo odwiedza lekarza.
Teraz w niektórych przychodniach czeka się nawet do 2 miesięcy na wizytę u lekarza pierwszego kontaktu. Teraz ten okres wrośnie lawinowo /może do pół roku/.
Pacjent przez ten czas będzie bez leku i może wykorkować.
Na czym rząd spodziewa się naprawdę oszczędności, ano właśnie na tym.
Sprawę wyjaśnia przyjęte od komunistów tak jak metody działania hasło:
"Emeryci uczcijcie PO ,czynem i umierajcie przed terminem"
Ile zaoszczędzi się na przekręty z nie wypłaconych umarlakom emerytur.!
Gdyby to było możliwe, obawiałbym się że rząd sprzeda nas jako niewolników ruskom do pracy na Syberii.

Brak głosów

Komentarze

http://www.nfz-poznan.pl/faq/index.php/pytania-pacjentow/45-odpowiedzi-na-pytania-pacjentow/135-czy-lekarz-moe-wystawi-recept-bez-koniecznoci-wizyty-pacjenta-w-gabinecie
Czy lekarz może wystawić receptę bez konieczności wizyty pacjenta w gabinecie ?
poniedziałek, 15 marca 2010 09:06
W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące recept wystawianych osobom przewlekle chorym przez lekarzy POZ, informujemy, że obowiązujące przepisy nie wykluczają możliwości wystawiania recept lekarskich bez osobistego kontaktu z pacjentem, o ile taka potrzeba została zgłoszona i lekarz prowadzący pacjenta nie znajduje przeszkód natury medycznej do skorzystania z takiej formy wystawienia recepty.
Za ordynację leków zawsze odpowiada lekarz. Może on kontynuować leczenie farmakologiczne pacjenta zastosowane wcześniej przez lekarza specjalistę w sytuacji, gdy ten przekazał mu pisemnie informację na temat rozpoznania, sposobu leczenia, rokowań, ordynowania leków, w tym okresu ich stosowania i dawkowania oraz wymaganych wizyt kontrolnych (Zarządzenie Nr 72/2009 Prezesa NFZ z dn. 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna).

Ponadto lekarz POZ może przepisać leki pacjentowi w przypadku schorzeń przewlekłych, w sytuacji gdy zachodzi potrzeba kontynuacji leczenia i w dokumentacji medycznej przez niego prowadzonej znajduje się odpowiednia informacja na ten temat. Lekarz wystawia taką receptę:

* na prośbę pacjenta chorującego przewlekle i wnoszącego o powtórzenie leków już stosowanych,
* receptę odbiera sam pacjent lub osoba przez niego upoważniona.

Powyższe przepisy mają na celu wyłącznie służyć właściwej i uzasadnionej ordynacji lekarskiej, co chroni zdrowie pacjenta.

#146945

Cytowane przepisy są nastepna drogą do korupcji i obciążenia finansowego pacjenta na rzecz "umierającego z głodu za głodową pensję lekarza".
Tylko lekarze mogą wymyślac takie korupcjogenne przepisy.
Popieram hasło: "Popierajcie PO czynem, umierajcie przed terminem"

#146957