Naród wybrany Tomasza Terlikowskiego

Obrazek użytkownika Katarzyna
Blog

W Klubie Ronina niedawno odbyła się dyskusja "Polska, Żydzi, Izrael". Niektórym pomyliła się debata polityczna z katechezą i wygłosili wszystkim kazanie.  Nic mi do tego jak interpretują Torę Żydzi. Niech się spierają rabini, ale jak czyni to dziennikarz, który nazywa się katolikiem, to już inna sprawa.

Świętą księgą Żydów jest przede wszystkim Tora - Pięcioksiąg Mojżeszowy, który jest również naszą świętą księgą i co do tego nie ma żadnych wątpliwości (...) Czytanie tej świętej księgi jest elementem chrześcijaństwa i z tej świętej księgi wynika całkowicie jednoznacznie, że Żydzi są i pozostali narodem wybranym. Czy nam się podoba, czy nie, my jesteśmy tylko dziczką wszczepioną w winnice Izraela. Jesteśmy Nowym Izraelem.

To fragment wypowiedzi Tomasza Terlikowskiego z dyskusji w Klubie Ronina, pod którym podpisuje się Paweł Jędrzejewski na forum Żydów Polskich.

Nic mi do tego jak interpretują Torę Żydzi. Niech się spierają rabini, ale jak czyni to dziennikarz, który nazywa się katolikiem, to już inna sprawa. (Pomijam tu oczywisty fakt, że są różnice między Torą a Starym Testamentem, a chrześcijanina Księgą objawioną jest  Biblia składająca się ze Starego i Nowego Testamentu, a nie Tora. Na co zwracają uwagę  zarówno Żydzi jak i teolodzy katoliccy TORA A STARY TESTAMENT  ABC katechezy. Stary Testament  )

Zatrzymuję się jedynie na ulubionym „dogmacie” dziennikarza – naród wybrany i jego usilnym wszczepianiu w krnąbrne,  antysemickie głowy  katolickie.
Tomasz Terlikowski kilkakrotnie powoływał się w dyskusji na dokumenty Soboru Watykańskiego II. A choć nie wymienił tytułów dokumentów, to domyśleć się łatwo, że chodziło mu głównie o Deklarację o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich (Nostra aetate). Przynajmniej ja tak odczytałam jego wypowiedzi.
Nie jest to dokument, który wymaga specjalnych studiów teologicznych i nie jest też opasłym tomiskiem, przez które mogą przebrnąć tylko wybitni znawcy, w tym dziennikarz Tomasz Terlikowski, oczywiście.  Liczy zaledwie kilka strony i napisany jest bardzo przystępnym językiem.
Ale mającym wstręt do lektur, przytoczę fragment, na który, jak mniemam, nieustannie w dyskusjach z pasją powołuje się katolik Tomasz Terlikowski.
Fragment ów ma dobitnie świadczyć o tym, że Żydzi nadal są narodem wybranym i nawet Kościół Katolicki uznaje ich prawo do szczególnego szacunku.
Co do „innych wyznawców religii już niekoniecznie”, jak się wypsnęło w ferworze emocjonującej dyskusji uczonemu dziennikarzowi.

Nie wiem, na jaką katechezę uczęszczał Tomasz Terlikowski, ale mnie uczono, że mam kochać bliźniego, jak siebie samego. A w tym nowym przykazaniu, które dał nam Jezus  nic nie ma o tym, że tylko bliźniego swego żydowskiego. Ale mniejsza z tym, wróćmy do Nostra aetate.
Czytam:

4. Zgłębiając tajemnice Kościoła, święty Sobór obecny pamięta o więzi którą lud Nowego Testamentu zespolony jest duchowo z plemieniem Abrahama.
Kościół bowiem Chrystusowy, uznaje, iż początki jego wiary i wybrania znajdują się według Bożej tajemnicy zbawienia już u Patriarchów, Mojżesza i Proroków. Wyznaje, że w powołaniu Abrahama zawarte jest również powołanie wszystkich wyznawców Chrystusa, synów owego Patriarchy według wiary, i że wyjście ludu wybranego z ziemi niewoli jest mistyczną zapowiedzią i znakiem zbawienia Kościoła.

W tym miejscu dokument odwołuje się do Listu św. Pawła do Galatów 3,7
Zatrzymajmy się na chwilę. Co też takiego w tym liście mówi św. Paweł?

Zrozumiejcie zatem, że ci, którzy polegają na wierze, ci są synami Abrahama.

Nie wymyślił sobie więc Sobór Watykański II niczego, co by nie było w Piśmie Świętym i co by było niezgodne z Nowym Testamentem.
Kościół Chrystusowy został przepowiedziany w tajemnicy zbawienia, którą zapowiedział Bóg Żydom - narodowi wybranemu.
Już w następnym wersie wspomnianego listu św. Paweł przypomina, iż Bóg oznajmia Abrahamowi radosną nowinę: 

W tobie będą błogosławione wszystkie narody.

Jeśli na tych fragmentach tylko  poprzestaniemy, to faktycznie gotowi jesteśmy przyznać, że ma sens próba łączenia chrześcijaństwa z judaizmem w jedną religię. Wszak dalej w Nostra aetate czytamy:

Przeto nie może Kościół zapomnieć o tym, że za pośrednictwem owego ludu,  z którym Bóg w niewypowiedzianym miłosierdziu swoim postanowił zawrzeć Stare Przymierze, otrzymał objawienie Starego Testamentu i karmi się korzeniem dobrej oliwki, w którą wszczepione zostały gałązki dziczki oliwnej narodów.

To właśnie ten fragment upoważnił Tomasza Terlikowskiego do nazwania chrześcijaństwa dziczką wszczepioną w judaizm. ( Pomijam pomylenie oliwki z winnicą. Nie będę się znęcać nad dziennikarzem, kładę to na karb emocji, jakie wzbudziła dyskusja.)
Czyżby dziennikarz Terlikowski miał rację? Na takim rozumowaniu opierali się przecież Żydzi, którzy uwierzyli w Chrystusa, próbujący połączyć prawo żydowskie z nową wiarą. Bardzo szybko jednak taka postawa została nazwana herezją, a potem potępiona  już u początków chrześcijaństwa. (Sobór Nicejski 325 r.)
 Dlaczego ją potępiono?  To powinien wiedzieć tak wykształcony teologicznie dziennikarz Tomasz Terlikowski. Niestety, dziennikarz nie pierwszy to raz zamiast uczciwego przekazywania Nauczania Kościoła, manipuluje pomijając treść Nowego Testamentu.
Przytoczony wyżej fragment dokumentu Soboru Watykańskiego II odsyła  wiernych tym razem do Listu do Rzymian św. Pawła i roztropnego ostrzeżenia Apostoła:

Jeżeli zaś niektóre gałęzie zostały odcięte, a na ich miejsce zostałeś wszczepiony ty, który byłeś dziczką oliwną, i razem [z innymi gałęziami] z tymi samymi korzeniami złączony na równi z nimi czerpałeś soki oliwne, to nie wynoś się ponad te gałęzie. A jeżeli się wynosisz, [pamiętaj], że nie ty podtrzymujesz korzeń, ale korzeń ciebie.

Jakież to gałęzie zostały odcięte od dobrej oliwki  i dlaczego?
Czyżby Tomasz Terlikowski czytał z Nowego Testamentu tylko to, co odpowiada jego poglądom? 
Czyżby on, świadomy katolik, nie znał listów św. Pawła i nie wiedział, że dziczki oliwne do dobrej oliwki wszczepiono w miejsce tych, którzy nie przyjęli Chrystusa i Nowego Przymierza?
Owszem, naród wybrany nadal istnieje, ale nie jest już nim cały naród żydowski, ale ci potomkowie Abrahama, którzy uwierzyli w Chrystusa, że to Jezus jest Mesjaszem zapowiedzianym narodowi wybranemu w Starym Testamencie.
Narodem wybranym są dziś też wszystkie inne narody, które uwierzyły w to, co dziś każdy katolik wyznaje w Credo. Tak wierzy katolik i tak głosi Magisterium Kościoła i nie pomogą tu żadne krzyki, ani tupania.
Nie ma judeochrześcijaństwa, co doskonale oddaje już tytuł dokumentu Soboru Watykańskiego II  Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich.

Jest judaizm ze wszystkimi swymi odmianami,  w tym judaizmem mesjanistycznym  i jest chrześcijaństwo, które wyznaje wiarę w Boga w Trójcy jedynego i jedynej drogi do zbawienia , jaką jest Jezus Chrystus – Droga, Prawda i Życie. Jest nowy lud wybrany oczekujący zbawienia w nowym Jeruzalem. (Apokalipsa św. Jana)
To prawda, że ten lud wybrany musi pamiętać, aby nie został wycięty  z drzewa oliwnego.
Św. Paweł bowiem, w tym samym liście do Rzymian, poucza, iż gałęzie inne zostały odcięte, byśmy mogli czerpać soki z oliwki, ale, skoro odcięto je wskutek niewiary, to wypada z pokorą pamiętać, że i nas można odciąć, gdy stracimy wiarę. Odrzucenie bowiem Żydów, którzy nie przyjęli Jezusa Chrystusa, jest czasowe i zależy od ich  nawrócenia, a chrześcijanin ma swoje obowiązki wynikające z wiary. 
Dziennikarz Terlikowski doskonale wie, że katolik nie może prywatnie naginać sobie treści Pisma Świętego i tworzyć teorie, które mają usprawiedliwić jakąkolwiek ideologię.

Głosząc nieprawdę, naginając dokumenty nauczania Soboru Watykańskiego II, redaktor Terlikowski nie od dziś służy usprawiedliwianiu wrogiej innym narodom żydowskiej ideologii nacjonalistycznej czyli syjonizmu.
Nie jest to ideologia zakazana i potępiana powszechnie tak jak faszyzm, a szkoda, ale to nie znaczy, że dziennikarz mieniący się katolikiem ma prawo innym ją wciskać manipulując Nauczaniem Kościoła i Pismem Świętym.

Niestety, zdaję sobie sprawę, że w tym wypadku marne mam  szanse na merytoryczny dialog z Tomaszem Terlikowskim. Nie takie tęgie głowy próbowały i nic z tego nie wyszło. Osobiście bardzo mi przypomina jego sposób rozmowy świadków Jehowy, która polega na tym, że oni mówią, a my mamy słuchać.

I z tymi niewesołymi przemyśleniami zostawiam
swoich czytelników i słuchaczy.
mama Katarzyna

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)

Komentarze

Och! jak mi przykro. Nie dostąpiłam zaszczytu dyskusji, ale dostałam gałę. No trudno przeżyję, choć wolałbym jednak argumenty
Szalom, Drogi Czytelniku :-))
Katarzyna

Vote up!
0
Vote down!
0

Katarzyna

#381287

 i pozdrawiam.

Vote up!
1
Vote down!
0

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#381296

Dzięki :-)
Ja również pozdrawiam
Katarzyna

Vote up!
0
Vote down!
0

Katarzyna

#381297

izraelski o tamtejszym Żydzie - chrześcijanie, który wybrał się do synagogi by porozmawiać z rodakami o swojej wierze.
Wyśmiano go i na koniec opluto. Tyle zyskał.
Nieraz mam wrażenie, że narzucamy się zbytnio z tym "kuzynostwem", którego oni nie chcą i pogardliwie odrzucają.

Trzymajmy się swojej wiary i jej prawideł.One wyraźnie mówią o "miłości bliźniego".
Dla mnie ta "miłość bliźniego" to szacunek dla drugiego człowieka i jego wiary.
Czy to żyd, czy mahometanin, czy inny buddysta - wszystkich staram się zrozumieć, a z każdej wiary czerpać to, co w niej mądre i dobre.
O właśnie! Wczoraj, w filmie o Powstaniu warszawskim ktoś powiedział, że sławny wyznawca Buddy, kiedy gościł w Warszawie,usłyszał historię miasta. Był wstrząśnięty nią do głębi i rzekł, że Warszawa swoją "karmę" już odbyła i nigdy już nie spotka tego miasta tragedia.

Ja w to wierzę. Chcę w to wierzyć.
Pozdrawiam:)

Vote up!
0
Vote down!
0
#381302

Co innego darzyć szacunkiem każdego człowieka, a co innego przyjmować jego religię czy pewne wierzenia, bo uznajemy, że są dobre. To jest synkretyzm. Każdy oczywiście ma prawo, ale nie ma prawa nazywać poglądów obcych Ewangelii wiarą katolicką.

Pozdrawiam
Katarzyna

Vote up!
0
Vote down!
0

Katarzyna

#381306

ten p.Terlikowski , że tyle o nim piszecie ? Coś tam za kazdym razem bredzi od rzeczy. On przecież nic ani nikogo nie reprezentuje aby Polakom zawracać głowy. Jak obserwuję to on jest chyba pożytecznym idiotą i to małego kalibru.
Luuudzie oprzytomnijcie ...

Vote up!
0
Vote down!
0

Firley

#381317

ten p.Terlikowski , że tyle o nim piszecie ? Coś tam za kazdym razem bredzi od rzeczy. On przecież nic ani nikogo nie reprezentuje aby Polakom zawracać głowy. Jak obserwuję to on jest chyba pożytecznym idiotą i to małego kalibru.
Luuudzie oprzytomnijcie ...

Vote up!
0
Vote down!
0

Firley

#381318

No jak to! Nawet książki pisze.;-)
Nie podejmowałam z nim polemiki od czasu, kiedy bronił zaciekle blokady Gazy w salonie 24.
Odezwałam się teraz, dlatego, że na Forum Żydów Polskich znalazły się jego wypowiedzi mądrze uzasadniane.
A ponieważ z reguły polscy katolicy rzadko sięgają do Pisma Świętego, więc spokojnie może robić za tubę "judeochrześcijaństwa". I nie bagatelizowałabym tego zjawiska.
Młodzi, wrażliwi ludzie nabierają się na to.

Pozdrawiam
Katarzyna

Vote up!
0
Vote down!
0

Katarzyna

#381331

Za tekst dałem "10", także jako podziękowanie, że mi przypomniałaś to, co powinienem był pamiętać. A mówiąc ze wstydem - zapomniałem. Za Terlikowskim nie przepadam intuicyjnie od kiedy się z nim zetknąłem. Uświadomiłaś mi, dlaczego.

Dziękuję! 

Vote up!
0
Vote down!
0

<p>ro</p>

#381360

Tak jak "spiewać kazdy może" to i ten niejaki Terlikowski pisać książczyny może, a liberaści je wydadadzą i szmal wypłacą. A w Roninie to on bradził nie na temat, no może Orłu na temat politpoprawny ergo śmierdzący.
Co do t.zw. "judeochrześcijaństwa" to Twoi "młodzi i wrażliwi" powinni od dawna wiedzieć (np. od prof Wolniewicza), że to PIC , a leśli nie wiedzą to nie zajmujmy się lemingami. One same wyzdychają.

Całuję rączki i padam do nóżek.
Firley

Vote up!
0
Vote down!
0

Firley

#381471

Wiesz jak rozbroić kobietę. ;-))

Katarzyna

Vote up!
0
Vote down!
0

Katarzyna

#381485

  Czy to żyd, czy mahometanin, czy inny buddysta - wszystkich staram się zrozumieć, a z każdej wiary czerpać to, co w niej mądre i dobre.

Jak na przykład??

Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie!

Vote up!
1
Vote down!
0

Lotna

 

#381310

Nie wczytuję się w ich święte księgi:)Nic z tych rzeczy. Po prostu, kiedy zaobserwuję jakieś wydarzenie, czy to w reportażu filmowym, czy nawet w jakimś fabularnym filmie, zapada to w mojej pamięci i mam do tego własny stosunek. To działa w obie strony, bo bulwersujące sceny zapamiętuję jeszcze mocniej:)
Kiedyś widziałam scenę poświęcenia byka.To było gdzieś na Dalekim Wschodzie. Rytuał okrutny i wzrok odwróciłam, jednak zapamiętałam komentarz do sceny.Była w nim mowa o modlitwie do duszy tego zwierzęcia, która wzlatując ku niebu, "przenieść" tam miała różne prośby od zgromadzonych ludzi.
Bardzo szanowano tego byka. Nie cierpiał.
Często powracam myślą do tej sceny, kiedy mowa o rytualnym uboju w judaistycznej formie.
Żydzi nie widzą żadnej duszy w zwierzęciu. Niby też Wschód, ale Bliski.Tak to wygląda.
Czy grzeszę przeciwko własnej wierze, litując się nad losem zwierzęcia?
I doszukując się duszy tam, gdzie jej nie wskazano?
Pozdrawiam:)

Vote up!
0
Vote down!
0
#381324

To zwierzęta mają dusze? Nie wiedziałem. Pogląd heretycki z punktu widzenia katolicyzmu.

Vote up!
0
Vote down!
0
#381326

Dobrze, że czasy inkwizycji minęły:)Chociaż...
Już kiedyś, jeden taki w pudrowanej peruce, uganiał się za mną na forach:)
Mściwy był sukinkot, że hej..

Vote up!
0
Vote down!
0
#381330

A odpowiedzieć merytorycznie to nie łaska?

Vote up!
0
Vote down!
0
#381332

http://www.katolik.pl/czy-zwierzeta-maja-dusze-,1784,416,cz.html

Vote up!
0
Vote down!
0
#381335

Własnymi słowami. Zabrakło?

Vote up!
0
Vote down!
0
#381341

W stwierdzeniu, że coś jest niekatolickie, nie ma groźby inkwizycją. Po prostu nie jest to pogląd chrześcijański i tyle.

Katarzyna

Vote up!
0
Vote down!
0

Katarzyna

#381333

Możesz być pewna mojego zdrowego podejścia do katolicyzmu.
Już mnie kiedyś wzięto za Jehówkę, z powodu mojej znajomości Pisma Świętego:)
Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
-1
#381338

Na to niestety wygląda. Pytanie, na ile wiąże się to z próbą zrobienia z Polski części chlewu Foxnews na co zapowiada się TV Republika.

Ma pani też rację, że stosowana metoda polega na bezczelnych kłamstwach obliczonych na niezorientowanie, niskie wykształcenie i na lenistwo umysłowe odbiorcy i na pozostawianiu bez odpowiedzi uzasadnioną krytykę. To świadome posługiwanie się mechanizmami psychologicznymi i socjologicznymi w celu okłamywania odbiorcy.

Metoda ta to zręczne mieszanie faktów z kłamstwem, z czego słynie także Stratfor. Można to zilustrować twierdzeniem, że homoseksualiści bojkotują i dyskryminują kobiety - niby racja, ale przecież wiadomo, że nie o to chodzi. Podobnie red. Terlikowski w swym ostatnim programie "Starcie cywilizacji" TV Republika (min. o Syrii) - http://www.youtube.com/watch?v=VhhO4GFJUiA&list=PLxTR9_lgdMyjKyv-ME5oNwCnOdFfLI5ra stwierdza, że zniszczenie chrześcijan Iraku nastąpiło "po wprowadzaniu demokracji w Iraku". To niby się zgadza, bo USA zapowiadały, że chodzi im o wprowadzenie w Iraku demokracji. Red. Terlikowski sugeruje jednak odbiorcy fałszywy związek przyczynowy, bo przyczyną zagłady chrześcijan Iraku było nielegalne wg prawa międzynarodowego obalenie dyktatury w kraju, który był na drodze do demokracji, ale którego ludność do demokracji jeszcze nie dojrzała, bo wykształcenie ogólne ludności Iraku jest zbyt niskie, a napięcia religijne, etniczne i inne zbyt silne, by Irak miał skuteczną demokrację.

Dodajmy też, że List do Hebrajczyków ("O wyższości Nowego Przymierza") jednoznacznie stwierdza, że Nowy Testament nie jest równouprawnioną drugą częścią jednej całości ze Starym Testamentem, lecz "wyższy". Czyli jeśli są dwie różne wypowiedzi Starego i Nowego Testamentu na jakiś temat, to wolą Boga jest by obowiązywała wypowiedź Nowego Testamentu. W moim odczuciu Terlikowski jest bardziej postacią ze Starego niż z Nowego Testamentu.

Dodam, że nie powinniśmy zapominać, że do Holocaustu 95% żydów odrzucało syjonizm, że Izrael założyli ludzie, którzy odrzucili judaizm, i że pomysł, by na innym kontynencie zakładać swe państwo w drodze wojen i olbrzymiego nakładu życia, zdrowia i pieniędzy, nie zyskałby nigdy zwolenników wśród żydów, gdyby nie wieki prześladowań w Europie. Patrząc obiektywnie syjoniści wymordowali i wygnali Palestyńczyków z ich ziemi, ponieważ zostali wygnani z Europy.

Vote up!
0
Vote down!
0

Piotr Kraczkowski

#381347

Dziękuję za ten komentarz.

Poruszył Pan wiele wątków, które warto rozwijać i szukać wiedzy. Przepraszam, że nie rozwinę, bo uważam, że mamy podobne opinie.

Bardzo cenne jest Pana wyjaśnienie na przykładach, na czym polega metoda mieszania faktów z kłamstwami i czemu służy.

Osobiście nie mam złudzeń obserwując od lat dziennikarstwo tego pana, że jest ono na usługach syjonizmu. I , jak to Pan powiedział,   bliżej mu do Starego Testamentu  niż Nowego.

To dlatego właśnie zamieściłam jako ilustrację książkę Izraela Szahaka.

Ciekawa byłaby ankieta wśród młodych Polaków; ilu z nich wiedziałoby, że syjonizm to ideologia faszystowska, by nie powiedzieć mocniej.

Pozdrawiam

Katarzyna

Vote up!
0
Vote down!
0

Katarzyna

#381365

 Owszem, naród wybrany nadal istnieje, ale nie jest już nim cały naród żydowski, ale ci potomkowie Abrahama, którzy uwierzyli w Chrystusa, że to Jezus jest Mesjaszem zapowiedzianym narodowi wybranemu w Starym Testamencie.

Koniec, kropka. Na tym cała debata powinna zostać zakończona, a nawet nie zaczęta w ramach dyskusji politycznej, jaka miała miejsce w Klubie Ronina. Pomijając już, ile jest narodu żydowskiego w narodzie żydowskim i skąd się on wziął.

Pytanie też zachodzi, wybrany do czego? Czy do tego, aby podążać za Chrystusem, czy po to, aby sobie rościć przeróżne prawa i przywileje?

Wypowiedzi katolików czy chrześcijan na temat judeochrześcijaństwa są wypowiedziami przeciwko chrześcijaństwu, tak samo jak wypowiedzi katolików i chrześcijan powtarzających za wyznawcami islamu herezje o jednym Bogu, ponieważ żydzi w ogóle odrzucili Chrystusa i nadal czekają na Mesjasza, a islam neguje  ukrzyżowanie Chrystusa: islam uznaje Chrystusa za Proroka (tak samo jak Abrahama i Mahometa), który nigdy nie został ukrzyżowany.

Kompletne pomylenie pojęć czy propaganda?

http://niepoprawni.pl/blog/3444/izrael-zydzi-polska-debata-w-klubie-ronina#comment-437302

Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie!

Vote up!
1
Vote down!
0

Lotna

 

#381368

Cóż mam napisać, dodać? Dziękuję! Sedno.
Pozdrawiam
Katarzyna

Vote up!
0
Vote down!
0

Katarzyna

#381390

Widziałem cały "Klub Ronina" w którym była mowa o powyższym, przyznam ze dopiero teraz tak naprawdę zrozumiałem o czym mówił red. Terlikowski i dlaczego Grzegorz Braun tak zdecydowanie się przeciwstawiał. Miałem zreszta wrażenie że Braun był tam "oblężoną twierdzą" ostrzeliwana cięzką artylerią (pomijam jego przekraczanie czasu) ale..... był tam Samotnym Rycerzem.

Za tekst oczywiście 10

Vote up!
0
Vote down!
0
#381382

Warto pisać... Dziękuję. I nie o pochwałę nawet mi chodzi, choć miło ją się czyta, a o zrozumienie tego, co się chciało przekazać i w co się wierzy sercem i rozumem.

Pozdrawiam
Katarzyna

Vote up!
0
Vote down!
0

Katarzyna

#381391

a  chrześcijaństwem, o świętych księgach żydów itd plus ponad dwadzieścia komentarzy i nie padło słowo: talmud. Jakaś autocenzura czy może (wbrew mojej podłej sugestii:) ) takiej autocenzury nie ma, a talmud jest po prostu nic nie znaczącą ksiązką dla religii żydowskiej, niewartą wspomnienia?:))

A wszak nie tylko "antysemickie" publikacje, ale i jakiś rabin w telewizorni wypowiedział się, że wg talmudu Jezus pławi się (po śmierci, bo nie ma mowy o zmartwychwstaniu) we wrzących ekskrementach. Chyba w żadnym "dialogu" żydowsko-chrześcijańskim (gdzie z reguły strona żydowska składa się z płomiennych obrońców interesu żydowskiego i wytrawnych wojowników z "antysemityzmem" chrześcijańskim a strona chrześcijańska: z płomiennych obrońców interesu żydowskiego i wytrawnych wojowników z "antysemityzmem" chrześcijańskim), nie zostało to cofnięte czy jakoś potępione. Tak więc o czym tu w ogóle rozmawiać? Szczególnie że w talmudzie jest więcej takich kwiatków

O ekskrementach wspomina też niezbyt antysemicka :)) wikipedia w haśle "Jesus in the Talmud": "Boiled in excrement – In Gittin 56b, 57a[70] a story is mentioned in which Onkelos summons up the spirit of a Yeshu who sought to harm Israel. He describes his punishment in the afterlife as boiling in excrement."

No ale dałem 10 za tekst

Vote up!
0
Vote down!
0
#381400

Nie wiem czy zauważyłeś, ale ja odniosłam się tylko do jednego cytatu, do jednego problemu, o czym zaznaczyłam na samym początku.:-)

Pozdrawiam
Katarzyna

Vote up!
0
Vote down!
0

Katarzyna

#381442

Tego, co krzyczał: "Nie wyjeżdżaj mi tu ze świętym Pawłem":):):)
-------------------------
"Dixi et salvavi animam meam"

Vote up!
0
Vote down!
0

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#381401

Nikt tego tak dobrze nie zrobi jak Ty. Czekam na Toją notkę. :-)
Pozdrawiam
Katarzyna

Vote up!
0
Vote down!
0

Katarzyna

#381443

Najwidoczniej skutecznie, bo usłyszałem "won" i stek wyzwisk.
Baaaardzo to było po polsku i po katolicku:):):)
Podczas dyskusji w Klubie Ronina padło wiele ciekawych i wartych zapamiętania myśli.
Uporczywe kopanie Terlikowskiego (który bynajmniej nie jest "z mojej bajki") tylko odwraca od nich uwagę.
Podobnie jak puste tyrady Brauna i wrzaski jego klaki.
-------------------------
"Dixi et salvavi animam meam"

Vote up!
0
Vote down!
0

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#381490

W przeciwieństwie do Ciebie ja dyskutuję z poglądami Terlikowskiego, które nie są katolickie. Jeśli chcesz dyskutować to o tym. Bo o tym jest notka.
Katarzyna

Vote up!
0
Vote down!
0

Katarzyna

#381503

Masz się za Pana Boga?
To... mało katolickie.
Dzielenie włosa na czworo w sprawach wiary jest bardzo... żydowskie.
Braun na przykład nie uznaje św. Pawła.
Pewnie dlatego, że to Żyd, podobnie jak większość autorów Nowego Testamentu (poza Łukaszem).
O pochodzeniu Chrystusa i Najświętszej Marii Panny nawet nie wspomnę, bo okażę się... chasbarą:):):) -------------------------
"Dixi et salvavi animam meam"

Vote up!
0
Vote down!
0

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#381508

Powiedział Żyd ;-))Spadaj prowokatorze.

Vote up!
0
Vote down!
0

Katarzyna

#381523

... bezczelnych kłamców złapanych za rękę.
Że nie powiem - wizytówka.
Słyszę ten tekst od dawna, nawet z ust (kiedyś, zanim się "wysypali") szacownych blogerów.
Żałosny "argument", co trzeba nieustannie podkreślać.
Cóż poradzę na to, że tak łatwo sami się kompromitujecie, ludziki "na pensji"...
http://wlstorage.net/file/fb_onr/html/
Miłej lektury, "narodowcy"!:):):)
Inni też powinni przeczytać, żeby wiedzieć, jaki poziom reprezentuje ta... nadreprezentacja "patriotów" i "katolików" na Niepoprawnych, a także - komu służy.

-------------------------
"Dixi et salvavi animam meam"

Vote up!
0
Vote down!
0

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#381529

 mydlą jedynie innym oczy gadając o Torze, którą mają w takim poważaniu, jak ja GW. A Talmud głosi: zabij goja, to insekt, szkodnik, w najlepszym razie bydło. A kobieta? Wg Talmudu jest warta mniej od psa. I to jest kanon wiary żyda talmudysty. Pozdrawiam.

Vote up!
1
Vote down!
0
#381478

Tak. Wraz ze zburzeniem świątyni skończył się judaizm biblijny. Dziś nie ma kapłanów i nie ma biblijnych ofiar. Jest synagoga i rabin czyli judaizm rabiniczny. Obowiązuje ich odczytywanie Tory według interpretacji zawartej w Talmudzie.
Szerzej mówi o tym w swoim wykładzie ks. prof. Waldemar Chrostowski Kłamstwo "starszych braci w wierze" http://gloria.tv/?media=460551 Polecam też lektury, które bardzo wiele mi wyjaśniły wywiady - rzeka z nim: " Bóg, Biblia, Mesjasz", "Kościół, Żydzi, Polska".

Katarzyna

Vote up!
0
Vote down!
0

Katarzyna

#381507