13% Polaków żyje poniżej granicy skrajnej biedy

Obrazek użytkownika foros
Kraj

 Minimum egzystencji zwane też minimum biologicznym wyz­nacza poziom zaspoko­je­nia potrzeb kon­sump­cyjnych, poniżej którego wys­tępuje bio­log­iczne zagroże­nie życia i roz­woju psy­chofizy­cznego człowieka Zas­paka­janie potrzeb na tym poziomie i zakre­sie rzec­zowym umożli­wia jedynie przeży­cie. Oznacza to, że kat­e­go­ria ta może być uznana za dolną granicę obszaru ubóstwa. Potocznie nazywane jest ono granicą skrajnej biedy.

Wysokość minimum egzystencji wyznacza w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Za rok 2012 wynosi ono 

521,11 zł dla gospodarstwa 1-osobowego 

442,99 zł na osobę dla gospodarstwa 4-osobowego (w tym dwoje dzieci)  Wg wyników badań GUS opublikowanych pod nazwą "Ubóstwo w Polsce w 2012" z maja br, w roku 2012 podobnie jak w roku poprzednim poniżej tego poziomu wydatków żyło 13% mieszkańców polskich gospodarstw domowych.13% społeczeństwa to najwyższy wskaźnik osób żyjących poniżej skrajnej biedy od 1994r., czyli od czasu gdy rozpoczęto nad nią badania. ************************************Inna kwestia to sposób prezentacji przez GUS tych badań. Otóż wg. zaprezentowanej w raporcie grafiki poniżej skrajnej biedy żyje 6,7% społeczeństwa.Różnica w liczbach wynika jednak z faktu, iż GUS w tym badaniu przyjął własne "oryginalne" mnożniki po zastosowaniu których spadła granica minimum egzystencji dla gospodarstw wieloosobowych (1401 zł dla rodziny 4-osobowej w stosunku do 1772 wg IPiSS). W innym miejscu raportu czytamy jednak:W przypadku, gdyby stopa ubóstwa ustawowego dla całego roku 2012 liczona była według progu wprowadzonego w IV kwartale, odsetek osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej ustawowej granicy ubóstwa wyniósłby nie 7%, a ok. 13%Te ustawowe stawki to:

542 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
456 zł dla gospodarstwa wieloosobowego


Jest to pierwsza nowelizacja stawek od 6 lat. Jak widzimy zbliżona do stawek IPiSS.W tej sytuacji głębszego wymiaru nabiera krążąca po kraju anegdota:

- Kto jest największym polskim wieszczem?

- Donald Tusk
- Dlaczego?
- Bo stworzył więcej Dziadów niż Mickiewicz i więcej Ludzi Bezdomnych niż Żeromski.
13% to ok 5 mln Polaków. Najbardziej zagrożone egzystencją poniżej progu ubóstwa są rodziny z czwórką dzieci (24%), gospodarstwa utrzymujące się z niezarobkowych źródeł dochodów (22%) rolnicy (13%), renciści (13%). 

30% zagrożonych skrajnym ubóstwem to dzieci i młodzież do 18 roku życia.

 (w tym okresie ustawowe minimum wynosiło dla gospodarstw jednoosobowych 477zł, dla wieloosobowych 351 zł)

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_ubostwo_w_polsce_2012.pdf

https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-egzystencji-2

Brak głosów

Komentarze

To wszystko prawda a szlachta się bawi!

 Utrzymanie Polskiego “króla” Bronisława Komorowskiego, jego BMW, rezydencji w Wiśle i rezydencji na Helu kosztuje Polaków 171 mln zł.

Królewskie orszaki, karoce, konie, zabytkowy Rollse-Royce i pałac królowej brytyjskiej kosztuje Brytanie 166 mln zł rocznie.

Czy stać nas na to!?
Za takie pieniądze wyżywił by 13% Polaków którzy głodują w Polsce. Z tych dzieci może być pożytek a z Komorowskiego niestety nie!!!
No BA! powiedział by Komorowski

Vote up!
0
Vote down!
0
#380730

Patrząc na statystyki np. gospodarstwa jednoosobowego sprzed 2 lat można zapytać tylko: kto wyżywi się za 200 zł miesięcznie? To 6,70 dziennie! 9,57 na leki miesięcznie - wolne żarty, chyba na krople żołądkowe żeby strawić to bezwartościowe jedzenie z Biedronki! Koszt mieszkania 232 zł? Może takiego 15 m kw. w małym miasteczku!

Vote up!
0
Vote down!
0
#380781

Patrząc na statystyki np. gospodarstwa jednoosobowego sprzed 2 lat można zapytać tylko: kto wyżywi się dziś za 200 zł miesięcznie? To 6,70 dziennie! 9,57 na leki miesięcznie - wolne żarty, chyba na krople żołądkowe żeby strawić to bezwartościowe jedzenie z Biedronki! Koszt mieszkania 232 zł? Może takiego 15 m kw. w małym miasteczku!

Vote up!
0
Vote down!
0
#380782