Prokuratura Polska czy Kolonialna?

Obrazek użytkownika Łażący_Łazarz
Kraj

Trzy tygodnie temu złożyłem zawiadomienie do prokuratury na najwyższych urzędników RP, którzy w mojej ocenie zaplanowali, a potem

doprowadzili do zbrodni smoleńskiej.

http://niepoprawni.pl/blog/164/polski-watek-zbrodni-smolenskiej-zawiadomienie

Przytoczone przeze mnie argumenty oparte na analizie KAT oraz wnioskach Memoriału Komisji Macierewicza uzasadniały weryfikację przytoczonych faktów oraz dokonanie oceny zdarzeń przez polskie organy śledcze.

Tymczasem okazało się, że doniesienie w sprawie smoleńska w swojej podstawowej części nie zasługuje na weryfikację, gdyż prokuratura ma w sprawie niezaistnienia zdrady stanu oraz zdrady dyplomatycznej zdanie ugruntowane na tyle, że żadne śledztwo nie jest konieczne i potrzebne:

"Sekretariat Prokuratury zawiadamiamia Pana jako osobę, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, że postanowieniem Prokuratora Rejonowego Warszawa Śródmieście w Warszawie z dnia 27 września 2010 r. (...) odmówiono wszczęcia śledztwa w sprawie zawiadomienia (...) dot. zdrady stanu oraz zdrady dyplomatycznej, tj. o czyn z art 128 par. 1 kk, art 129 kk."

Mnie nurtują przy tym dwa zasadnicze pytania: Czy owa odpowiedź prokuratury oznacza, że całe moje doniesienie i podejrzenia wielu osób można sprowadzić do dwóch wartych funta kłaków zarzutów, niekwalifikujących się do sprawdzenia? Czy też może, wprawdzie nie wszczęto śledztwa w sprawie zdrady stanu i zdrady dyplomatycznej, ale za to badane są pozostałe zarzuty?

Dokument, bowiem w tej sprawie jest wyjątkowo niejednoznaczny.

Mamy więc do czynienia z niezależną polską prokuraturą, która wciąż weryfikuje doniesienia w sprawie: przestępstwa szpiegostwa zawartego w art. 130 § 1 i zbrodni szpiegostwa zawartej w art. 130 § 2 Kodeksu Karnego, zbrodni zamachu na życie Prezydenta RP zawartej w art. 134 Kodeksu karnego, przestępstwa przygotowywania do zamachu przeciwko obronności Rzeczpospolitej Polskiej spenalizowanego w art. 140 kk, przestępstwa sabotażu działań ochronnych, o którym mowa w art. 172 kk, przestępstwa sprowadzenia katastrofy lotniczej i sprowadzenia zagrożenia katastrofy lotniczej określone odpowiednio w art. 173 i 174 kk oraz udziału w grupie przestępczej o charakterze zbrojnym skodyfikowanego w art. 258 kk.?

Czy też może mamy do czynienia z prokuraturą kolonialną, która nie uważa działań Premiera Polski wespół z jego przełożonym (czyli Premierem Rosji) na szkodę upierdliwego Prezydenta Polski za okoliczność naganną, a pozostałą cześć doniesień zlewa ciepłym moczem przemilczenia, pokazując obywatelowi gdzie jego miejsce?

Mam swoje typy, a WY?

Brak głosów

Komentarze

Poprzez wydarzenia w Smoleńsku Polska utraciła status państwa.
Polski rząd nie potrafił zagwarantować swoim obywatelom konstytucyjnego prawa do bezpieczeństwa.
Swoim postępowaniem, doprowadził do tego, iż po strąceniu samolotu, osoby, które przeżyły upadek, zostały zamordowane.
Każdy Polak w takim przypadku przestaje być obywatelem Polski, a staje się jedynie płatnikiem podatku.
Odpowiedź na twoje doniesienie potwierdza to w sposób jednoznaczny.
Najlepiej będzie jak tuskarnia wprowadzi nakaz eutanazji ludzi niezdolnych do pracy.
Pzdr

#91231

I mogą sobie na to pozwolić.
W tej sprawie bowiem nie zostałem uznany za osobę pokrzywdzoną (chociaż chyba każdy Polak jest) wiec nie mam uprawnień do zaskarżenia postanowienia, oraz do otrzymania informacji odnośnie losów pozostałej części zawiadomienia.nbsp;
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

#91233

Czyli jeśli nie zostałeś uznany za osobę pokrzywdzona, to sprawa w żaden sposób nie może trafić do Strasburga?
Pytam tylko, gdyż nie znam się bardzo na prawie.

#91238

Albo zaskarzyć co najwyżej to, że nie zostałes uznany za osobę pokrzywdzoną.  
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

#91252

prokuratura zlewa ciepłym moczem całe doniesienie i pokazuje, gdzie jest miejsce przeciętnego obywatela.

od odmowy przysługuje odwołanie. chciałbym dowiedzieć się: jakie działania podjęła prokuratura i w związku z tym jak uzasadnia odmowę wszczęcia śledztwa.

#91232

Musisz najpierw być uznanym za pokrzywdzonego 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

#91235

 Nie jestem prawnikiem, ale może rację miał ktoś, kto sugerował, by zawiadomienie było w imieniu obywateli Polski.  Bo stratę w wyniku katastrofy poniosło całe społeczeństwo, więc ono jest stroną pokrzywdzoną.  Kampanię zbierania podpisów można zorganizować na naszym forum. To nie możliwe, by nie było sposobu na tak ewidentne przestępstwo.  

Bożena Cz.

#91244

Ale ja w zawiadomieniu dokładnie tak napisałem. Że jako Polak jestem pokrzywdzony. 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

#91253

 

Od 1998r ostrzegam kolejnych ministrów „sprawiedliwości” o zabójstwach medycznych w znanych szpitalach ( dowody -LUDOBÓJSTWA- posiada POLICJA , PROKURATURA RP ) nikczemne fakty ZBRODNI przeanalizowane są przez uczciwych odważnych = prawych i sprawiedliwych profesjonalnych ekspertów- prof. medycyny Naczelnej Izby Lekarskiej ...i co... i NIC !!!...?

Parlamentarzyści, były marszałek Sejmu B.K, obecny premier D.T ignorują, czy osłaniają przestępczo POlitycznie utajniane ZBRODNIE anty obywatelskie - lekceważąc urzędniczy, MORALNY i karny współudział w ludobójstwie do - dożywocia – utrzymania na budżecie Obywateli Polski .

Zdania racji- wypowiedziane 1.092009r na Westerplatte, przez premiera Rosji Wł. Putina : cyt.

„W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH , NIE POWINNIŚMY POSTĘPOWAĆ, TAK JAK „lekarze”, KTÓRZY ZARAŻAJĄ PACJENTÓW CHOROBAMI , ABY NA „leczeniu” ZARABIAĆ””

Wyrażające szlachetne, oryginalne, dobre dyplomatyczne intencje i ostrzeżenia, które „padły" w transMISJI ( na żywo)  --- zostały NIEPARLAMENTARNIE POlitycznie ZLEKCEWAŻONE ?...

CZY nikczemnie OCENZUROWANE (?) przez standardowo skorumpowany cuchnącym strachem (przed PiS)-„rząd” Pani Ka - panikarzy. 

"rząd" POlegający na bezprawiu jak Pani Korupcja każe ( udaremniać rozwój gospodarki i świadomości - sprawiedliwych praw Polaków )

Doniosłe dyplomatyczne doniesienie, zostało OCENZUROWANE niwecząc zamiar ODTAJNIENIA ZBRODNI !!! aktualnej rzeczywistości POlitycznej ...

ProKURAtura, czy proKOGUTura... czy tam czytają , czy tają ? ...

Obywatele Polski „zasadniczo” prawi i sprawiedliwi nie mają MORALNEGO prawa udawać, że nie ZROZUMIELI inteligentnej MORALNIE inFormacji premiera Rosji Wł. Putina ...

 Wiele przestępczych „prokuratorskich” umorzeń świadczy o „rządzącej” „państwem” przestępczości BEZPRAWIA....

BEZPRAWIE zostało publicznie udowodnione  - UTAJNIENIEM + ocenzurowaniem ! ....... INFORMACJI ODTAJNIAJĄJĄCEJ !!! .... Przekazanej Obywatelom Polski przez premiera Rosji Wł. Putina ...

Nie bądźmy ograniczeni korupcyjnym strachem...czytajmy obywatelskie doniesienia ...do niesienia PRAWDY
Jak kaganek rzetelnej doniosłej oświaty ...

Czytając, czy tając (?) oto jest pytanie ! ...
O co (?) o art. 240 K.k (?) czy o PARAgraf 3. Tegoż artykułu GraF ->3 ożywia czy spożywa ?) art. 240 K.k ...w całości marnoTrawiąc (!) obywatelską i urzędniczą odpowiedzialność za WIEDZĘ o zagrożeniach państwa, zamachach na Obywateli: trutych, zabijanych i innych znanych realizacjach DEWASTACJI Naszej Ojczyzny ...

OJ CZY ZNA nas niewdzięcznych wdzięczących się jak małpki do zielonej plamki na mapce małpującej granice manipulacji PO d ZIELONEJ propagandy medialnej = „kultury” pleśni zielonej ( kancerogennej dla wątrób obywatelskich )

art. 240
§ 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, 127, 128, 130, 134, 140, 148, 163, 166 lub 252, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa określonego w § 1, kto zaniechał zawiadomienia, mając dostateczną podstawę do przypuszczenia, że wymieniony w § 1 organ wie o przygotowywanym, usiłowanym lub dokonanym czynie zabronionym; nie popełnia przestępstwa również ten, kto zapobiegł popełnieniu przygotowywanego lub usiłowanego czynu zabronionego określonego w § 1.

§ 3. Nie podlega karze,(???) kto zaniechał zawiadomienia z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym......

 POwyższy KURIOZALNY  KORUPCJOGENNY  paraGraf 3.- daje POle do lekceważenia PRAWA, zorganizowanym grupom przes...„prawników” władających „władzą” „rząduPO” (K/utzykającego na obstrukcyjnych stolcach) „rządu” (bezczynnie) POsiadającego NA wiedzy, o KRYMINALNYCH praktykach - współcześnie uPRAWianego ludobójstwa medycznego, chemicznego „leki” koLEKcjonerskie, pavulon, dopalacze POlityki okupacyjnej - obozu zagłady Obywateli Polski .

Obywatele odpowiedzialni za państwo „panujące” nad Polską powinni POprosić ministra „sprawiedliwości” Obywatela RP K. Kwiatkowskiego o merytoryczną KONSULTACJĘ w sprawie niespójności i braku konSekwencji w kwiatku jakim jest paraGraf 3. W art. 240 K.k.

Również Art.2 K.k.
"Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie ( RZĄDZENIA) podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek (PREMIERA) zapobiegnięcia skutkom" ... DEPRAWACJI i patologizowania instytucji państwa - utajniających uRZĄDzenie ludobójstwa.

Kryminogenna POlityka korPOracji   anty państwowych  WYMAGA społecznego omówienia z udziałem KOMPETENTNYCH przedstawicieli poczytalnych władz Praw Obywateli Polski ...

Pozdrawiam J.K.

Janusz Krzemiński - ojczystegoiowego@interia.pl

 

#91240

że: i tu nieśmiertelne PODOBNO ( przepraszam, wiem, że to słowo osłabia cokolwiek się powie, ale zaryzykuję), że w tym roku w lecie, w Moskwie, z powodu Smogu wywołanego pożarami wokół Moskwy, umieralność ludności wzrosła o 50%?
Przepraszam za dygresję. Pozdrawiam.

#91260

POmolestowani POlitycznie i służbowo – przedstawiciele zniewolonego wymiaru „sprawiedliwości” prokuratorzy i sędziowie,  dobrze znają Konstytucję Rzeczypospolitej, która  przyszłym pokoleniom ( naszym wnukom i prawnukom)  daje  prawo dochodzenia  Praw i Sprawiedliwości  ...PO POlitycznym  wielokrotnym wieloLetnim (gorącym) przestępczym umarzaniu spraw, ( dot. zbrodni !) . Umożliwianym przez  "rozgrzanych sędziów" i prokuratorów.

Art. 44.

Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn.
 

#91249

wszelkie media, specjaliści, profesorowie, eksperci, akredytowani, posłowie, senatorowie........ używają nieustannie zwrotów:
NIEZAWISŁY sąd
NIEZALEŻNA prokuratura

No?

Bo ja mam chęć dodać do tego swój bolesny komentarz, że NIE dlatego, że po 1989 r. żaden sędzia NIE ZAWISŁ na latarni (niestety)i nie dlatego, że prokuratura decyduje NIEZALEŻNIE od kontekstu politycznego.
Owszem, gdyby wraz z przejściem na niezależność - wypieprzyć wszystkich, którzy sobie dobrze radzili w poprzednim układzie, to tak.

#91254

 Moc prawną  mają wyroki tylko NIEZAWISŁYCH  SĄDÓW. ( poprawna politycznie  i formalnie  formułka  akademicka)

Wyroki   sądów  zniewolonych politycznie są BEZPRAWNE. Gdyż nie opierają się na  fundamencie legalnego prawa.

Jeśli zawiśle zapadają się  w Wiśle   nie mają  mocy prawnej, są nielegalne, chociaż głoszone bywają  szeroko jako „legalne”.

Orzeczenia „sądowe” POlitycznie  sfałszowane nie  mogą korzystać z ochrony prawa.

 „wyroki”  sprokurowane pod wpływem POlitycznego terrorystycznego wymuszenia (na sędziach) są nielegalne Zawisłe sądy podmyte rzeką politycznych nacisków hydr ulicznych dryfują swobodnie rzeką Wisłą   niezawisłą .

Sąd...Nie-za-"Wisły kijem nie zaWrócisz"

NIEZALEŻNA  prokuratura faktycznie bywa niezależna, ale  od praw kodeksowych - obowiązujących  Obywateli  państwa prawa .

Czy bywa  PROKURATURA niezależna - od nacisków politycznych i ciśnienia akustycznego 100dB - pulsującego w słuchawkach telefonicznych  - przełożonych ?

 Los praktyk korupcyjnych pPiSuje   konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej       w art. 44.

„Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn”
 

Miejmy  naDzieję  na  dziejowe uzdrowienie "wymiaru sprawiedliwości"

Pozdrawiam  Wymiar Sprawiedliwości    J.K.

#91276

Pisałam o tym tutaj:

http://niepoprawni.pl/blog/417/powolac-w-sejmie-komisje-ds-naduzyc-w-wymiarze-sprawiedliwosci

Tradycje sięgają lat powojennych. Rożnica jest tylko taka, że nie ma oficjalnych wyroków śmierci.

Każdego niewinnego można zaaresztować i skazać wbrew dowodom.

Każdego bandziora można uchronić od odpowiedzialności karnej.

Sądy przyklepią - gdy trzeba - każde postanowienie prokuratorskie i każdy najgłupszy akt oskarżenia.

Nieliczni śledczy i sędziowie sprzeciwią się łajdactwu.

Tak jest.

Prowadzą nas jak barany na rzeź.

#91259

To chyba dla oprzytomnienia wielu z nas, byśmy mogli pojąć znaczenie prawa w tym kraju i kogo ono obowiązuje (jeśli ktoś miałby dotychczas jakieś wątpliwości). Prawo od dawna nie służy ludziom i sprawiedliwości jako takiej. Służy wyłącznie tym którzy je tworzą do regulowania życia pospólstwa które należy trzymać krótko przy buzi. Przy czym jest to swego rodzaju perpetum mobile i jako takie żyje swoim życiem.
Gdyby było inaczej to np zarówno "kwachu" i "lesio, który pięknie kończy" już dawno stanęli by przed TS za wysłanie wojska do Iraku wbrew obowiązującym wówczas zapisom w Konstytucji. O innych podobnych "kwiatkach" nie wspominam. Bo gdyby zechciano chcieć zinterpretować obowiązujące prawo to na dobrą sprawę można by na Wiejskiej wstawić w oknach kraty. Tyle że ...... "kruk krukowi oka nie wykruka" ;)
Co się zaś tyczy meritum. By nadać odpowiedni bieg sprawie należałoby po prostu zatrudnić w tym celu kancelarię prawną (o ile którykolwiek z prawników podjąły się tego zadania. Bo pamiętajmy że nie kto inny jak "Kaczor" wespół z Ziobrą narazili się temu środowisku uderzając w ich korporacyjne interesy). Co za tym idzie trzeba by dysponować nie małą kasą i ogromną cierpliwością oraz determinacją. A że takie połączenie wśród "pospólstwa" jest ....hmm nieosiągalne. Zatem "Kowalski" jest bez szans. Co nie oznacza że nawet milion "Kowalskich" dałoby radę. Bo co jak co, ale kasę ta kasta potrafi wyciągać po mistrzowsku. W tym miejscu przypomina mi się anegdota Wańkowicza.
Co mówi adwokat klientowi po korzystnym dla klienta rozstrzygnięciu sądu?
- No, Panie/i (X,Y,Z) wreszcie wygraliśmy sprawę.
Co mówi adwokat klientowi po nie korzystnym rozpatrzeniu sprawy?
- Niestety, Panie/i (X,Y,Z) przegrał Pan/i sprawę
Rzecz jasna inkasując należność
Kto nie wierzy może spróbować osobiście podobnej konfrontacji, ale nikomu tego nie życzę (oczywiście poza Pluskiem i jego bandą, ale tych akurat na to stać
W. red

W. red

#91268

jak by ktoś miał wątpliwości jakie prawo obowiązuje w Polsce http://www.tvn24.pl/-1,1676505,0,1,sad-powinien-bardziej-ufac-ena-niz-ekstradycji,wiadomosc.html
Przepisy dotyczące przekazywania do innego kraju Polaka ściganego europejskim nakazem aresztowania są zgodne z konstytucją - uznał Trybunał Konstytucyjny.

#91274

"Jeżeli przepis prawa ci szkodzi to go zmień o o co chodzi"
Taka sentencja przyświeca naszym "prawodawcom" od dłuższego czasu. I jak przypuszczam nasz parlament nie jest tu wyjątkiem. Jak w każdej "rozwiniętej demokracji" ;)

pozdrawiam
W. red

W. red

#91281

Tylko że mnie już nosi, wczoraj wypłynęła sensacja z defraudacją w GROMIE, dzisiaj w zamówieniach MON na kolejne kilka milionów, gdzie nie spojrzysz: korupcja, złodziejstwo i koleśostwo, a prawo stanowione dla baranów i to co mnie boli najbardziej, już mamy wyższość prawa unijnego nad krajowym.

#91285

Bo i taki był mniej więcej jeden z celów "akcesji". Zawsze lepiej golić milion baranków niż sto tysięcy, czyż nie? A "tfurczość" legislacyjna naszych p/osłów jest powalająca (ostatnio zapowiadają do 2012 wprowadzanie dodatkowego ubezpieczenia "od niedołęstwa" w wymiarze 1% ;) Tylko gdy się to wszystko zbierze "do kupy" to w sumie by żyć trzeba będzie zaciągać długi. Ba, rodząc się człowiek już będzie obciążony "długiem". Choć oczywiście każdy ....jest wolny ;) Tu już się nie da nawet śmiać i płakać. Ciekawe do jakiego stopnia ludzie pozwolą się upodlić? Oczywiście mówię o ludziach, a nie o tej zbieraninie klakierów "jedynie słusznej opcji".

pozdrawiam
W. red

W. red

#91401

z 40% zadowoleniem z rządzącej elity. Nasz Łukaszenka nazywa się Tusk. Może jemu wkrótce Moskwa również wskaże miejsce w szeregu. Może przy okazji dowiemy się jak to naprawdę było z  katastrofą smoleńską .

 Teraz śmiem wątpić, czy jakiekolwiek wybory zmienią ten stan rzeczy.  Chyba już tylko kolejny "zamach majowy" i rządy junty wojskowej. Oni stworzą własne "kodeksy" i żadne korporacje prawnicze nie będą im straszne.

Bożena Cz.

#91470

"W styczniu 2003 r. ojciec Krzysztofa odebrał z poczty
anonimowy list: „Panie Olewnik, nie chcę straszyć, ale Krzysztofowi grozi niebezpieczeństwo. Dotarła do moich uszu informacja
, że porywacze mają zamiar go zabić. Jeśli pan może, niech pan odszuka Ireneusza Piotrowskiego - Bokserka. On ukrywa się koło Nowego Dworu Mazowieckiego. Kontaktuje się z nim Pazik”.

Włodzimierz Olewnik przekazał anonim policji, ale ta nic nie zrobiła z zawartymi w nim informacjami, choć wtedy była jeszcze szansa na uwolnienie porwanego – oprawcy zabili go dopiero dziewięć miesięcy później."

Pozdrawiam

pocztax

#91278

Mam wrażenie, że cytowane pismo z prokuratury do Ciebie zawiera błędy formalne.
1. Prokuratura nie odniosła się do wszystkich stawianych przez Ciebie zarzutów.
2. Pismo nie zawiera obligatoryjnej formuły o możliwości odwołania się od postanowienia. / Co ciekawe, dostałeś tylko zawiadomienie w tej sprawie, a nie doręczono Ci samego Postanowienia - dlaczego ? /.

Mam nadzieję, że jakiś prawnik będzie mógł ocenić to co dostałeś, pod względem formalnym i podpowie dalszą drogę postępowania.

mirek603

#91309

zgoda. mnie też to zawiadomienie podpada - to nie jest formalnie dobre pismo.

#91499

Oni tak zawsze piszą ;(((

I nic - jak do tej pory - nie można na to poradzić.

Tutaj jest potrzeba metoda Cejrowskiego, ujawniona w jednym z programów Pospieszalskiego.

#91521

jedno jest pewne.

Nawet jeśli nie nadano Ci statusu osoby pokrzywdzonej, MASZ PRAWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z AKTAMI.

A więc bez trudu ustalisz autora Postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa.

Być może w aktach jest też jakieś uzasadnienie tego Postanowienia.

A może nawet Postanowienie o wyłączeniu części wątków do odrębnego postępowania?

Sprawdź akta.

pzdr

#91330

Zawiadamiający-niepokrzywdzony ma prawo dostępu do akt za zgodą prokuratora.

Wątpię, aby odmówili.

#91363

dopiero po wszczęciu śledztwa. Na razie jesteśmy, inaczej, na razie nas nie ma. Jedyna szansa, to udział w toczącym się śledztwie. rt. 9. § 2. Strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać wnioski o dokonanie również tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu. Status wnioskodawców jako osób bezpośrednio zainteresowanych kontynuacją, prawidłowością i wynikiem śledztwa uzasadniony jest ich najwyższym zaangażowaniem w ochronę interesów narodowych, którym skutki katastrofy smoleńskiej wyrządziły ogromną nieodwracalną szkodę, bezpośrednio uderzając w każdego prawego Polaka. Nazwiska, adresy i podpisy wnioskodawców stanowiąc integralną część wniosku widnieją pod jego uzasadnieniem. ( np.fragment projektu wniosku o ekshumację)

prowincjuszka

#91811

Przynajmniej w aktach zostanie... Choc taki głos sprzeciwu...
A co do strony praktycznej - Rebeliantka ma rację - nieliczni uczciwie wykonujący swój zawód prawnicy (są tacy, na prawdę!) tylko potwierdzają swym istnieniem regułę ogólną... Prokuratura czeka na stanowisko Rosji a własnych obywateli, czy jakieś inne faanberie (interes prawny własnego kraju) ma głęboko.

#91333

bo tak pasi rządowi Tuska, chwilowym ruskim namiestnikom. Prokurature i sądy mamy równie niezawisłe co w czasach realsocu wiec o co chodzi? Jak w tym powiedzonku z czasow PZPR- "jak partia jest w jawnej opozycji z Narodem to 3a wysłac na Madagaskar...Naród!"

"Nie odzywając się w towarzystwie ryzykujesz uznanie za głupka, odzywając się rozwiejesz wszelkie wątpliwości" O. Wild

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, a*ldd meg a Magyart

#91418

dla obywatela został się tylko sznur, albo gruba koperta dla "prawników".
Po to stworzono IIIRP,aby SB-ecy i mordercy honoru mieli jeszcze lepiej, a Agora kneblowała niepokornych.

http://www.rp.pl/artykul/2,545507.html
Biedny Rymkiewicz dopiero teraz zrozumiał jakim potworem jest Michnik.
Pozdrawiam
**********
Niepoprawni: "pro publico bono".

Pozdrawiam
**********
Niepoprawni: "pro publico bono".

#91463

"Zażalenie na bezczynność organu procesowego wnosi się do prokuratora nadrzędnego.Prawo złożenia zażalenia przysługuje kazdej osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie. Bez znaczenia w takim przypadku jest to, czy składający zażalenie jest osobą pokrzywdzona, czy nie.
. Co prawda art. 459 k.p.k. ustanawia generalną regułę, że zaskarżeniu w drodze zażalenia podlegają postanowienia zamykające drogę do wydania wyroku co do środka zabezpieczającego oraz na inne decyzje w wypadkach wskazanych w ustawie, jednak art. 467 k.p.k. zezwala w drodze odpowiedniego stosowania przepisów rozdziału 50 k.p.k. na zaskarżenie czynności nie będących decyzjami procesowymi, a także na złożenie zażalenia na zaniechanie czynności przez organ procesowy."
---------------------------------
K.Marszał, S.Stachowiak, K.Zgryzek, Proces karny, Katowice 2005, s.69i71

ixi band

#91755

właśnie. składałem zawiadomienie i nie byłem pokrzywdzony, a odwołać się mogłem. dlaczego tutaj nie można?

#91886