III Niedziela Zwykła. Dzisiejsze czytania polecam szczególnie takim "modernistom" jak abp Życimski, Gocłowski, Pieronek ....

Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Jakoś nie słyszę ze stron hałaśliwych, POstęPOwych "modernistów"
w sutannach rocznicowych wypowiedzi dotyczących haniebnego aresztowania 60 lat temu kieleckiego bpa Czesława Kaczmarka!
A może moja ocena jest niemiłosiernie krzywdząca?!
Może przewielebni poddali krytycznej ocenie tamte haniebne czasy i niemniej haniebne artykuły Tadeusza Mazowieckiego!?
"...Upominam was, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli.Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory."

Liturgia

III Niedziela Zwykła

Pierwsze czytanie
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką

W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy. Jak w dniu porażki Madianitów.
Iz 8,23b-9,3

Psalm responsoryjny
Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Pan moim światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia,
przed kim miałbym czuć trwogę?
Refren
O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu
przez wszystkie dni życia, abym kosztował słodyczy Pana,
stale się radował Jego świątynią.
Refren
Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny,
nabierz odwagi i oczekuj Pana.
Refren
Ps 27(26),1.4.13-14 (R.: 1a)

Drugie czytanie

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Upominam was, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli.Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: „Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa”. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.
1 Kor 1,10-13.17

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Mt 4,23

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Mateusza
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.
Mt 4,12-17

pzdr

Brak głosów

Komentarze

 Życiński i paru innych to uczeni w Piśmie, którzy noszą długie filakterie, żeby wszyscy widzieli ich pobożność.

Chrystusa, gdyby pojawił się i zaczął głosić Dobrą Nowinę w Polsce, też by w telewizji napiętnowali jako fundamentalistę i pytali, czy należy oddawać podatek dla cezara. A jako wielki kanclerz KUL bp Życiński nie pozwoliłby Jezusowi wygłosić wykładu. , bo nie otrzymałby medialnej zgody od Nadredaktora GW.

#127945

I zapewne wiele auli uniwersyteckich byłoby da NIEGO zamkniętych, łącznie z tymi na KUL!?
A niejaki o. Wiśniewski przerywałby MU głoszenie Dobrej Nowiny śląc skargi via Czerska!
Pieronek zaś wyczuwałby na odległość zaczadziałość! apelując razem z walterownią o przewietrzenie.
pzdr

antysalon

#127969

Dziękuję "Niepoprawnym", ponieważ pełnią współcześnie rolę proroków Bożych, którzy walczą o prawdę, nie kierując się zyskiem, ale właśnie "gorliwością o prawdę".

Petrus

#127948