Razem z Solidarnością

Obrazek użytkownika Błąd w systemie
Ogłoszenie

Odbyliśmy konsultacje i rozmowy z Solidarnością naszego regionu.

8 września poseł Antoni Macierewicz spotkał się z członkami Zarządu Regionu Piotrkowskiego NSZZ Solidarność.

Całkiem niedawno, 24 sierpnia w Gdańsku, Komisja Krajowa Solidarności wystosowała apel do wyborców, w którym możemy przeczytać:

„Apelujemy o wybór osób, które swoją dotychczasową postawą gwarantują uczciwą służbę publiczną i deklarują działanie na rzecz realizacji praw pracowniczych, bezpiecznej i godziwie wynagradzanej pracy, stałego zatrudnienia, rzeczywistego dialogu społecznego. Wybierzmy ugrupowania i ludzi, którzy chcą budować Polskę solidarną, opartą na chrześcijańskiej tradycji, prawdziwie równych szans, Polskę dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych.”

Podczas spotkania Antoni Macierewicz zadeklarował, że Prawo i Sprawiedliwość podejmie wszelkie wysiłki, aby wprowadzić w Polsce założenia Państwa Solidarnego. Poseł sprzeciwił się też zdecydowanie jakimkolwiek próbom deprecjonowania i umniejszania roli oraz znaczenia związków zawodowych w polskim systemie społeczno-ekonomicznym.

Członkowie Zarządu Regionu Piotrkowskiego zadeklarowali swoje poparcie dla kandydatów PiS w nadchodzących wyborach.

http://piotrkovskie.pl/index.php/glowna/miasto/233-razem-z-solidarnoscia

Brak głosów