Sejm za możliwością wsparcia instytucji finansowych

Obrazek użytkownika Agent_Smith
Kraj

"Sejm uchwalił we wtorek nowelizację ustawy, która ma utrzymać bezterminowo możliwość udzielenia przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym. Za zmianami głosowało 396 posłów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zgodnie z nowelą ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych pomoc może być przyznawana w przypadku wystąpienia negatywnych zjawisk na rynku finansowym. Ze wsparcia mogą skorzystać banki krajowe, zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne i inwestycyjne, domy maklerskie oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Do tej pory takie rozwiązanie miało działać jedynie do końca 2010 r.

Posłowie w debacie podkreślali, że mają nadzieję, iż ustawa pozostanie swego rodzaju polisą ubezpieczeniową i instytucje finansowe nie będą musiały korzystać z rozwiązań proponowanych w ustawie. Dotychczas żadna z instytucji finansowych objętych nowelizowanymi ustawami nie wystąpiła z wnioskiem o udzielenie wsparcia na ich podstawie.

ZOBACZ TAKŻE

* Banki mogą wrócić pod nadzór NBP
* Irlandzki sektor bankowy bliski załamania
* Banki padają jak muchy, jest gorzej niż rok temu

"Ze względu na pozytywny efekt psychologiczny, jaki wywołuje możliwość udzielenia wsparcia na podstawie ustaw, zmian tendencji na rynkach finansowych oraz w celu przygotowania się na dalsze ewentualne skutki kryzysu światowego, jest zasadne utrzymanie możliwości udzielenia wsparcia dla instytucji finansowych w 2011 r." - napisał resort finansów w uzasadnieniu do rządowej nowelizacji. Ewentualna pomoc miałby być przeznaczana na przedsięwzięcia mające na celu utrzymanie płynności płatniczej oraz "działania rekapitalizacyjne".

Przekazanie wsparcia będzie możliwe dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem. Projekt był konsultowany z Europejskim Bankiem Centralnym.

Łączny limit wszystkich poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa - również ze zmienianych ustaw - zapisany w ustawie budżetowej na rok 2011 wynosi 55 mld zł. Ewentualna pomoc ma odbywać się z uwzględnieniem kontroli nad poziomem państwowego długu publicznego.

Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. MF podkreśla, że waga poruszanych w projekcie zagadnień uzasadnia jak najszybsze wejście w życie zmian. Według resortu, takie rozwiązanie nie naruszy zasady demokratycznego państwa prawnego.

Teraz nowelizacja trafi do Senatu."

http://banki.wp.pl/kat,6602,title,Sejm-za-mozliwoscia-wsparcia-instytucji-finansowych,wid,13093183,wiadomosc.html?ticaid=1bb77

Brak głosów