Halo!? - WROCŁAW! - KIBICE ŚLĄSKA WROCŁAW! - TO JUŻ NAJWYŻSZY CZAS!

Obrazek użytkownika obiboknawlasnykoszt@tlen.pl
Kraj

HALO!?

 

 

- TO JUŻ 

 

 

 

JEST NAJWYŻSZY CZAS!!!

 

 

Czerwony Dudkiewiczu, czy to przypadkiem nie twego przywódcy duchowego i partyjnego jest ten cytat?

"Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego i inteligencji, w interesie walki o podwyższenie stopy życiowej ludności, w interesie dalszej demokratyzacji naszego życia, w interesie naszej Ojczyzny."- też Józef lecz na C.

Według mnie jest on też związany z wnuczkiem żołnierza z wermachtu lub ze strażnikiem z obozowej wieży oraz tego drugiego stroiciela wilczego szańca w Kętrzynie, którego nawet Adolf Hitlera w szpitalu odwiedził i po policzku pogłaskał za jego wiweną i lojalną służbę na rzecz 1000 letniej III Rzeszy niemieckiej jako mieszkańca niemieckiego kleine Heimatu, jakim był dla obu dziadków i ich obu rodzin ichni przed i wojenny Danzing.

Skoro już ustaliłem genealogię i powiązania rodzinne dwóch członków elity II PRL czas  wrócić to tematu, i tak zaczynamy temat jaki zamierzam poruszyć w mojej notce odnośnie ostatnich wrocławsko-poznańskich baumano-występo-wykładów.

Tak więc uważam, że należy dać solidnego kopa w dooopę Rafałowi Dudkiewiczowi choćby i na miesiąc przed upływem jego kadencji jak i kadencji Rady Miasta Wrocławia, bo za szopkę jaką odstawił ze stalinowskim zbrodniarzem i policyjnymi prowokatorami na Uniwersytecie Wrocławskim słusznie się mu ten kop w krocze z hakiem się należy, bo solidnie na niego zapracował, wspierając bolszewika Baumana.

 

Parę kluczowych danych z wyborów samorządowych w 2010 roku we Wrocławiu.

By zorganizować referendum o odwołanie Prezydenta jak i Rady Miasta Wrocław niezbędne jest:

1. Zebranie podpisów uprawnionych do głosowania mieszkańców w liczbie, o której podanie winien wystąpić grupa inicjująca referendum do PKW. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu:

http://wroclaw.pkw.gov.pl/

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 985, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881.)

Art. 4. Tej ustawy stanowi:

Art. 4. Referendum przeprowadza się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1, z inicjatywy organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego lub na wniosek co najmniej: 1) 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy albo powiatu, 2) 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa.

 

Natomiast Art. 5.stanowi tak:

„Art. 5. 1. W sprawach odwołania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum przeprowadzonego na wniosek mieszkańców, o którym mowa w art. 4.

1a. Wniosek mieszkańców gminy, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć odwołania rady gminy i wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo odwołania jednego z tych organów.

1b. Referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) może być przeprowadzone także z inicjatywy rady gminy.

1c. Uchwała rady gminy o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) podejmowana jest w trybie art. 28a albo art. 28b ustawy, o której mowa w art. 6 pkt 1.

2. Wniosek mieszkańców, o którym mowa w ust. 1 i 1a, może zostać złożony po upływie 10 miesięcy od dnia wyboru organu albo 10 miesięcy od dnia ostatniego referendum w sprawie jego odwołania i nie później niż na 8 miesięcy przed zakończeniem jego kadencji.”

 

Tak więc trzeba byłoby się pośpieszyć by referendum zakończyć na 8 miesięcy przed zakończeniem ich kadencji, tak Prezydenta Miasta Wrocław Rafała Dudkiewicza jak i całej Rady Miasta Wrocławia.

Informacja o stanie rejestru wyborców Wrocławia i innych gmin województwa dolnośląskiego za I kwartał 2013 r., na podstawie którego oraz ustawy o referendum należy wyliczyć ile należy zebrać podpisów popierających jego przeprowadzenie.

Załącznik:

rejestr_wyb 31.03.2013.pdf [brak opisu]

http://wroclaw.pkw.gov.pl/rejestr-wyborcow-2/informacja-o-stanie-rejestru-wyborcow-za-i-kwartal-2013-r.html

2. Zmobilizowanie mieszkańców do wzięcia w referendum odwołującym tak prezydenta jak i całej Rady Miasta Wrocławia – potrzebna jest frekwencja 3/5 liczby mieszkańców biorących udział w wyborach w roku 2010.

Liczby z wyborów Prezydenta Miasta Wrocław w 2010 roku podane przez PKW:

1. Dane o frekwencji przy wyborze Prezydenta Wrocławia są takie same lub bardzo zbieżne z danymi o wyborze Rady Miasta Wrocławia, tak więc należy zakładać podobną liczbę tak biorących udział w obu referendach o odwołanie tak rady jak i prezydenta.

2. Oddano głosów ważnych: 71,63%

Ten wynik głosów ważnych i 28,37% głosów nieważnych spośród tylko dwóch kandydatów w II turze świadczy o jednym, a mianowicie o tym, że w komisjach dokonano masowego unieważnienie głosów ważnych oddanych na kontrkandydata. Lub o tym, że co czwarty Wrocławianin biorący udział w wyborach niedowidzi, albo jest totalnym debilem. No chyba, że była zapowiadana masowa akcja nawołująca do protestu polegającego na unieważnieniu głosów, jako czytelny znak ich protestu.)

Liczby z wyborów do Rady Miasta Wrocław w 2010 roku podane przez PKW:

1. Uprawnionych do głosowania było: 498 844 mieszkańców Wrocławia.

W przypadku Wrocławia należy uzyskać poparcie/zebrać podpisy pod wnioskiem/ wniosku o przeprowadzenie referendum o odwołanie Prezydenta Miasta Wrocław jak i całej Rady Miasta Wrocławia niespełna 50 tysięcy uprawnionych do głosowania mieszkańców Miasta Wrocławia, którzy w ten sposób mogą się zrehabilitować jako mieszkańcy za wyczynu ich obecnego prezydenta, który promował i promuje zbrodniczą ideologię komunistyczną i jego ludzi takich, jak zbrodniarz stalinowski Bauman.

Czyli należy zakładać, iż potrzeba będzie zebrać 49 885 podpisy uprawnionych do głosowania Mieszkańców Wrocławia, którzy poparliby przeprowadzenie takich referendum, co nie powinno stanowić większego problemu, bo na samych radnych RM Wrocławia, to raczej nie ma co na nich zadowolonych z samych siebie i wysokich przyznanych sobie diet liczyć, bo oni zapewne nie skorzystają z takiej możliwości by z ich inicjatywy przeprowadzić referendum o odwołanie prezydenta R. Dudkiewicza, prawda?

Liczmy wiec tylko i wyłącznie na samych siebie i dajmy im wszystkim solidnego kopa w ich siedzenia, a nawet ze stosownym wyhaczeniem buta w ich krocza z przodu.

2. Wzięło udział w wyborach: 196 530 uprawnionych do głosowania mieszkańców Wrocławia.

Nr okręgu - L.mandatów - L.komitetów - L.kandydatów - L.uprawn.do głos. 

     1                6                   11                  92                          76 532

     2                5                   10                  75                          66 920

     3                6                   11                  90                          75 390

     4                5                   11                  78                           69 972

     5                5                   11                  79                          72 117

     6                5                   10                  69                           70 098

     7                5                   11                  78                           67 627

 

Razem mandatów: 32                                       

Tak więc w referendum musi wziąć 3/5 biorących udział w wyborach 2010 r. co stanowi: 117 918 mieszkańców, tak by referendum o odwołaniu było ważne, a czy rozstrzygające, to zależy od osób je organizujących.

3. Frekwencja wyniosła: 39,40%

4. Liczba obwodów głosowania (lokali wyborczych/komisji) było: 299.

I. Pierwsze, to grupa inicjatywna do przeprowadzenia referendum powinna już na starcie posiadać kandydatów na członków komisji w liczbie nie mniejszej od 299 osób o nieskazitelnego charakteru, takich by nikt nie mógł im cokolwiek zarzucić

oraz

mężów zaufania w liczbie nie mniejszej niż 299 pewnych i wiarygodnych osób.

II. Poznać preferencje i problemy poszczególnych dzielnic Wrocławia, tak by móc trafnie i właściwie uwypuklić ich problemy jak i wypunktować wszelkie zaniechania włodarzy Wrocławia w stosunku do każdej dzielnicy z osobna.

No i rzecz jasna je nagłośnić poprzez media, akcje ulotkowo – plakatową oraz kontakt bezpośredni i indywidualny z mieszkańcami.

III. W zbieranie podpisów zaangażować wszystkie organizacje patriotyczne i narodowe w szczególnie tym kibiców Śląska, którzy jako już bardzo dobrze zorganizowana społeczność kibicowska w krótkim czasie przestworzy dziesiątki podpisów poparcia pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum o odwołanie tak Prezydenta Wrocławia R. Dudkiewicza jak i całej Rady Miasta Wrocławia.

IV. Należy pamiętać, że łatwiej jest odwołać tak prezydenta jak samą radę, gorzej będzie przy wyborze nowej rady i nowego prezydenta, lecz uważam, że sytuacja w III RP, jest a tyle dojrzała, a właściwie dojrzewająca, że z samą procedurą odwołania jak i samym odwołaniem nie powinno być najmniejszych problemów.

Kibice i Fani Lechii Gdańsk mogą dla Mieszkańców Wrocławia jak i kibiców WKS Śląska Wrocław przybyć do Waszej twierdzy i Wam z pomocą w wywaleniu z Waszego Miasta bolszewickiej hołoty i ich stalinowskich zbrodniarzy z Rafałem Dutkiewiczem i PO-wską bandą WSIech ich towarzyszy.

Tych i ich dowódców należy też wyłuskać i wypieprzyć z policji nie zaliczając ani dnia ich pracy do zaopatrzenia rentowo – emerytalnego, za które to oni wpierw powinni byliby zapłacić ze swoich kieszeni składki, tak jak płacą inni Polacy, tak do ZUS jak i do mafijnych i złodziejskich OFE, II jak i III złodziejskiego ich filaru, a i ukarać za popełnione przestępstwo wobec Polaków, tak jak karze się za napaść i naruszenie miru domowego przez zorganizowane i przestępcze bandy zbrojne.

Tak należy uczynić nie tylko z tymi biorącymi udział w tej przygotowanej policyjnej hucpie i prowokacji policyjnej na Uniwersytecie Wrocławskich, gdzie broniono przedstawiciela zakazanej komunistycznej ideologii, tak jest wszak zapisane nawet w  ich pokomuszej  Konstytucji z 1997 r. jak i w innych ichnich ustawach, w których został powtórzony konstytucyjny zakaz.

Tych bandytów i siepaczy policyjnych, jak i tych przedstawicieli władz Miasta Wrocławia jak i całego rządu PO-PSL oraz namiestnika i ciecia od żyrandoli należy zatrzymać, aresztować, osądzić i bardzo surowo ukarać, a nawet wprowadzić w tym tylko celu karę najwyższą, karę śmierci, którą mógłby orzekać za najcięższe zbrodnie przeciwko polskiej państwowości i Narodowi Polskiemu powołane w tym celu Narodowe Trybunały Polaków.

Bo Polska jest dla Polaków, takk jak Niemcy dla Niemców, Rosja dla Rosjan, Chiny dla Chińczyków, Izrael dla Izraelczyków, Francja dla Francuzów, i tam nie ma takiego dzikiego jazgotu jak w II PRL na takie oczywiste stwierdzenia jaki w Polsce wywołuje hasło: "POLSKA DLA POLAKÓW!".

A dla kogo Ona, ta Nasz Polska Polaków ma być, może dla komunistów i nazistów z Marsa czy zza miedzy zachodniej lub wschodniej albo innego mega galaktycznego karła jakim jest choćby bezkształtny, bezideowy i psycho-dewiatów twór jakim jest dzisiejsza gender-jewropolandia?

Tych i innych miejscem nie powinna być formacja policji polskiej lecz w polskie więzienia i lochy, w których mogli by żreć chleb lecz tylko i wyłącznie za zarobione uczciwą więzienna praca chleb, a nie tak jak to jest dziś w PRL Bis, gdzie żrą go bez umiaru na nasz koszt.

Popatrzcie na nich, toż to nie ludzie, to bezmyślne kijanki, jaszczurki i warany poddane tresurze, które wykonają to wszystko co My uważalibyśmy za najgorsze zło, którego żaden człowiek, a przynajmniej ten, co za człowieka siebie uważa, nigdy popełnić nie powinien. Lecz nie oni i nie ci, bo ci wykonają każde draństwo.

Jak im każą zabijać to będą zabijać, tak jak ci z Poznania w 1956 r., jak ci z Wybrzeża 1970 r. jak i ci z KWK Wujek w 1981 r., bo to nie są ludzie, to są już cyborgi i roboty do zabijania, pozbawione cech ludzkich, a tym bardziej empatii choćby tylko zwierzęcej.

 

http://bi.gazeta.pl/im/f1/e9/d7/z14150129Q.jpg

http://www.polskieradio.pl/14592417-141e-4440-a0b8-a77c65164c11.file

http://www.dziennikpolski24.pl/files/articles/lightbox/b0efe73512dc3f10b1e18d452f39eb79_1372042805.jpg

http://www.krytykapolityczna.pl/sites/krytykapolityczna.pl/files/imagecache/story_content_big/node/19288/field_story_content_image/sam_7809.png

http://wpolityce.pl/site_media/media/cache/28/43/28433170dc90df91ecad65fe57ec3d4d.jpg

http://www.krytykapolityczna.pl/sites/krytykapolityczna.pl/files/imagecache/story_content_big/node/19288/field_story_content_image/sam_7801.png

 

Każdy z nich miał prawo i mógł tak jak i żołnierz odmówić wykonania sprzecznych z obowiązującym prawem poleceń i rozkazów swoich przełożonych i dowódców, tak jak  było i jest to możliwe również w wojsku, a także żądać o pisemny rozkaz nakazujący popełnienie przestępstwa określonego w ustawie konstytucyjnej jak i w ustawie zwykłej czy w rozporządzeniach.

Skoro tego nie uczynili to świadomi wzięli udział w popełnionym przestępstwie na szkodę ładu i porządku konstytucyjnego i przeciwko żywotnych interesom Narodu Polskiego, za co powinni ponieś odpowiedzialność karną, a z czyny popełnione umyślnie i z premedytacją.

Ci nie powinni i nie mogą dostać ani grosza tak w wynagrodzeniach jak i rentach czy emeryturach, tak samo jak i ich rodziny nie mogą dostać ani grosza, za parę, ot tak po prostu za karę, na którą sumienni służąc złu i zlej sprawie b nie polskiej zapracowali i zasłużyli i to jak najbardziej na Naszych Polaków oczach.

Im wszystkim musimy powiedzieć WON z Polski!

Czy nie przypomina Wam Polakom ta obecna prowokacja policyjna na Uniwersytecie Wrocławskim tej z Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy jaką urządzili ci sami komuniści w marcu 1981 roku?

Kto ją wszczął i zaplanował? A no ten po prawej Prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz w imieniu i na rzecz tego po lewej komunistycznego zbrodniarza stalinowskiego Baumana.

CHWAŁA TYM BOHATERSKIM I PRAWYM POLAKOM!

 

http://g.gazetaprawna.pl/p/_wspolne/pliki/1383000/1383296-kibice-slaska-wroclaw-i-czlonkowie-657-323.jpg

 

http://static.polskieradio.pl/files/88c075d8-2b38-41a7-89e2-0e497b64fc6c.file

http://www.ngopole.pl/wp-content/uploads/2013/06/bau6.jpg

Na koniec mam też parę pytań i oczekiwań do i od rzekomo Naszych przedstawicieli partii opozycyjnej w obu izbach parlamentu, tak sejmu jak i senatu, którzy zachowują się z powściągliwością i asekurancko.

 

- Czy w końcu przestaniecie zachowywać się w tak poważnej sprawie jak ta polegająca i mającą za zadanie umniejszaniem tak samych zbrodni komunistycznych jak i gloryfikowaniem zbrodniarzy komunistycznych oraz i zrównaniem z ich ofiarami zamordowanymi, torturowanymi i więzionymi za głoszenie prawdy i za miłość do Ojczyzny, Polski?

 

- Czy w końcu dojrzycie ukryty cel tych antypolskich działań tak telewizji niemieckiej z rzekomo polską telewizją publiczną, która bierze czynny udział z pieniądze Polaków w obarczanie Polski i Polaków zbrodniami niemieckich nazistów, hitlerowców, niemieckich zbrodniarzy i ich sprzymierzeńców oraz kolaborantów i zdrajców?

 

- Czy rzekomo Nas reprezentująca partia opozycyjna ma zamiar przeciwstawić się propagowaniu ideologii faszystowskiej i komunistycznej w polskich instytucjach oraz na polskich państwowych uczelniach oraz na uczelniach otrzymujących subwencje od państwa polskiego, ideologii zakazanej tak konstytucyjnie jak i ustawowo w III RP - w choćby tą ułomną i niesuwerenną Konstytucją RP z 1997 roku jak i Kodeksem karnym z 1998 r.?

 

- Kiedy i czy w ogóle zamierzacie podjąć stanowcze i prawne kroki przeciwko oszczercom i głosicielom wrogich Polsce ideologii, których zjawisko w ostatnim czasie nasiliło się i nasila z każdym następnym dniem?

 

- Czy prawnicy PiS w ogóle zamierzają lub składają zawiadomienia do prokuratur i policji, oraz ABW i innych odpowiadających za ład konstytucyjny III RP służb specjalnych o popełnionych wyżej wymienionych przestępstwach, by te skutecznie je tak ścigały jak i takim bezeceństwom i paszkwilom skutecznie i w porę przeciwdziałały?

 

Oczekuję od Was WIĘCEJ, coraz WIĘCEJ, a nie byle, co i nie byle jak, bo, to to potrafiłby sam w pojedynkę Kononowicz z Białegostoku.

 

Znacie Go, prawda?

 

O tak!

 

Czy pojęli?

 

Jeśli jest to dla Was za trudne, to na emeryturę i w niebyt - WON!

 

O tak!

 Tak to widzę na tu i teraz.

Obibok na własny koszt

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Komentarze

Czas by czerwonych katów Polski,POzamykać gdzie ich miejsce.

Oraz tych co ich wspierają,by te ścierwojady czerwone chodziły sobie na wolności.

A przedewszystkim ubeckie sądownictwo,gdzie ich ochraniają.

pozdrawiam druhu

Vote up!
1
Vote down!
0
#367680

A to ci niespodzianka, bardzo sympatyczna, bo:

- po pierwsze, to jednak mój wpis trafił tam gdzie miał trafić, a myślałem już, że poleciał w kosmos, bo wyskoczył błąd serwera.
- a dwa, że to Ciebie Marku jako pierwszego komentującego go widzę.

Pozdrawiam bardzo serdecznie.

Obibok na własny koszt

Vote up!
1
Vote down!
0

Obibok na własny koszt

#367698

Na twój priv odpowiedziałem,ale nie wiem czy mój dotarł do ciebie.

pozdrawiam serdecznie

Vote up!
1
Vote down!
0
#367723

Wróciłem z pracy,przeczytałem,jestem z wami.Pozdrawiam

Vote up!
1
Vote down!
0

wojtek

#367726

gość z drogi

Obiboku dycha nocna z pozdrowieniami...

Vote up!
1
Vote down!
0

gość z drogi

#367740

Proszę dobrze się rozejrzeć wokół siebie także i na Niepoprawnych i wyciągnąć logiczne i słuszne po dokładnej i szczegółowej obserwacji wnioski, które jak dla mnie są widoczne bez jakichkolwiek analiz czy mikroskopu oczka.
Cóż widać bardzo wyraźnie, że i tu są nie tylko zwolennicy Baumana, ale i liczni jego obrońcy, którzy po prostu nie chcą się wychylać i stawać po tamtej stronie, bo i po tej Naszej i mojej też im opowiadać się jak widać nieśpieszno.

O taką Polskę Baumanów nam oni wszyscy ustroili, o taką jak to widać choćby i TU.

Polskę ubeckich i nieubeckich tchórzy, cwaniaków i wszelakiej maści pasożytów i załatwiaczy, którzy nie śpieszą się stanąć za prawdą, bo im zawsze była i jest bliższa koszula ich załganemu, bo własnemu ciału, tak jak i sowiecka czapka choćby i pustemu czerepowi, prawda?

Marnie to widzę, ale mam nadzieją, ze Bóg nie sprawi mi zawodu i nie pozwoli bym zobaczył jeszcze za swego ziemskiego życia ostateczny upadek Mego Narodu Polskiego.

Pozdrawiam serdecznie.

Obibok na własny koszt

PS
Jedyną pociechą mą i radością jest Moja Kruszynka, którą mam nadzieje dziś zobaczyć.
Onwk.

Vote up!
1
Vote down!
0

Obibok na własny koszt

#367788

stę i się zastanawiam czy ci chłopcy w kominiarkach w ogóle zdają sobie sprawę co robią ?
Czy to nie jest chuligaństwo władzy preparować prowokację, którą była "ochrona" tego starego ramola ?
Przed kim go chronił min.Sienkiewicz z Dudkiewiczem ? I w ogóle skąd wiedzieli, że należy go ochraniać ?
Chyba tylko po to by mógł się wygłupić po raz kolejny ten od ożeła, że "państwo polskie zdało egzamin", a Tusk odtrąbić kolejny "sukces" władzy bo potrzebuje takiego jak nigdy dotąd.

Zdaje się, że dziś wieczorem jest pikieta we Wrocławiu by pokazać Dudkiewiczowi, że jego miejsce jest na taczce. Czy cysorz będzie pałował, czy może od razu czołgi wyślą...

Pozdrawiam.
contessa

_______________
"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być".
Lech Kaczyński
_______________
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten aldd meg a Magyart

"Urodziłem się w Polsce" - Złe Psy :
http://www.youtube.com

Vote up!
1
Vote down!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#367765

gość z drogi

i nowa moda małych udzielnych królików na tzw "prywatne armie"vide hanka gazowa a teraz Wrocław...

Vote up!
1
Vote down!
0

gość z drogi

#367772

gość z drogi

ukłony...

Vote up!
1
Vote down!
0

gość z drogi

#367798

Napisałaś:

[quote]"...zastanawiam czy ci chłopcy w kominiarkach w ogóle zdają sobie sprawę co robią ?"[/quote]

Żebyś nie miała najmniejszych co do tego złudzeń, że "ci chłopcy w kominiarkach" to wiedzieli i wiedzą w czym brali i biorą udział.

Na około 80 sku... z tych co się znęcali nad Nami w Tczewie ani jeden nie przyznał się do tego, ze katowanie zatrzymanych to było jakiekolwiek zło, zło przez nich wyrządzane.

Tak więc proszę nie użlaj sie nad kolejnym pokoleniem takich samych bydlaków, bo nikt inny ich nie wychowała jak wcześniejsi kaci, właśnie jak Baumany, Romkowskie, Bergmany, Moczaru, Tadeusze Szymańskie (tego sku..iel to nawet zdążyłem poznać osobiści, nikomu nie życzę podobnych znajomości) ....... (tu napisałbym książkę niczym telefoniczną z alfabetycznym wykazem tych sku...ów).

Pamiętajmy, że tak jak mafia "togowa" w różnych kolorach wypustek u swoich tog (sędziowie, prokuratorzy, adwokaci & radcowie, którzy zostają nimi w chwili poczęcia), tak ci w mundurkach cywilnych jak i co wojskowych, niczym się nie różnili i nie różnią między sobą poczynając od okupacyjnych milicji na wschodnich terenach, gdzie weszła i czerwona bladź armią nazwana.
Tak i dzisiejsi policjanci są w prostej linii wychowankami MO, a agenci inszych służb MBP/UB/SB/UOP.
Nic się w tych bandyckich służbach nie zmieniło, bo nie zostały zaorane anie w 1980 roku ani nigdy później.
Moje postulaty i próby rozwiązania tak MO i SB oraz uznania obu za zbrojne organizacje przestępcze będące na usługach okupantów rosyjskich oraz nie zaliczenia całego okresu ich tam służby do okresy ich pracy, a także pozbawienia ich wszystkich oraz ich rodziny wszelkich uposażeń emerytur i rent w tym rodzinnych,to po każde takie lub choćby ocierające się o to moim wystąpieniu były wyszydzane i wyśmiewane, a mnie mnie samego zrobiono "niereformowalnym oszołomem". Jednym z tych był tutejszy rzekomo "nasz" pierwszy komendant, a późniejszy minister Majewski, ten od afer w tym w GKS Wybrzeże vel. "Lotos"
Pierwszy raz widziałem go z Borsukami, Bolkami, Rybickimi, Hallami w Gdańskiej Stoczni Remontowej w czasie sierpniowego strajku w 1980 r., wówczas nosił się z wąsem i brodą. Zapewne można byłoby go odnaleźć w tym rzekomo tłumie strajkujących stoczniowców, by ich tam było bardzo wielu, co nic a nic nie maiło nic wspólnego tak wówczas jak i później ze stoczniami jak i ze stoczniowcami.
Nie bądźmy też naiwnymi, ze inni wzięli się ot tak z przypadku idąc zw WSI do sklepu w mieście, bo gdzieś sobie przechodzili jak taki jeden w Gdańsku,a TW Bolek wyszedł i kwitki kazał mu zanieść spod bramy do kościoła Św. Brygidy, albo Wachowski, że przyszedł i powiedział, że on będzie TW Bolka najlepiej i najszybciej woził jako kierowcą, Bondaryk, że zna wschodnią bezpiekę, Sienkiewicz, że zna Kozłowskiego, a Kozłowski Kiszczaka, a Kiszczak Jaruzelskiego, który był jego TW & KO.
On wszyscy się znali na dużo wcześniej niż był sierpień czy kanciasty stół przy którym objawiła się ich dziwka Magdalenka, dla której wybudowali okrągły ołtarz przy którym podpisali swoje cyrografy.
Każdy z nich był jeden z Bolków, tak jak i w Stoczni Gdynia im. Komuny Paryskiej, w której był też nie jeden pośród tych, którzy tam w pierwszym dniu pracy wzniecili w kilkunastotysięcznej załodze stoczniowców strajk.
Wyobraź sobie taką oto hipotetyczną sytuację.
Zatrudniasz się w markecie i pierwszego dnia chcesz wywołać w tym markecie z załogą, którą po raz pierwszy widzisz na oczy jak i oni ciebie po raz pierwszy widzą na oczy, i co dałabyś radę, albo będąc jedną z tej załogi przystąpiłabyś do strajku do nieznanego osobnika, który pojawiła się w pracy po raz pierwszy i to nie z innego waszej sieci marketów, a całkowicie z zewnątrz.
Tak jak TW Bolek, gdybyś była dyrektorem zakładu zamkniętego, gdzie nie może wejść żadna osoba nie powołana, bo obowiązuję przepustki, a ruch jest kontrolowany przez wyspecjalizowaną jednostkę straży przemysłowej o uprawnieniach podobnych do MO, to byś po prostu zaprosiła takiego intruza do swojego gabinetu na winiaczek (tak winiaczek, nie koniaczek, bo na wyposażeniu dyrekcji koniaczków to wówczas nie było, a pisze to jako były intendent stoczniowy), podjął rozmowy o strajku w zarządzanej przez Ciebie Stoczni Gdańskiej, zawarłabyś z takim intruzem nie mającym nic wspólnego ze strajkującą Twoją bądź co bądź Załogą Stoczni, negocjowała warunki płacowe, zawierała i podpisywałabyś z takim intruzem w imieniu całej Twojej Załogi porozumienie o zakończeniu strajku, takie pytanie? pytanie? pytanie?
Dudkiewicz, tak jak t tutejszy Budyń, oni już w latach 80 i 90 byli tzw. młodzieżówką od trzymania ochronnych parasoli nad bolszewickimi odmianami wszelakich rządowych, wojewódzkich miejskich i gminnych złodziei.
Gdy awansowali pociągnęli za sobą swoich byłych prowadzących, których jako młodzieżówka esbecka i wsiowa ich wcześniej broniła, tak już gdy wleźli na drzewo władzy także i ich awansowali, choć część z nich nie na długo, bo mając niepohamowane apetyty szybko wpadali i byli usuwani by nie szkodzili układowi, już szczelnie zamkniętemu w XXI wieku.
Nie narobiłem sam za dużo szkód w układzie, który przekształca się jak jakaś hydra, bo po niespełna 10 latach kolejny raz ci sami wrócili ponownie na wysokie funkcje i szczeble władzy, bo już niektórym z nich cofnęły się lub zostali uleczeni z chorób psychicznych, na które rzekomo byli bardzo ciężko i nieuleczalnie chorzy w czasie trwania procesów karnych.
Gdy tymczasem sprawy się przedawniły, to kolejny już raz w przypadku osobnika Bolesława F. okazali się, ze już jest w pełni sprawny i zdrowy by znów rządzić, a to będąc kanclerzem na Uniwersytecie Gdańskim, a to wiceprezesem w spółce, która wcześniej była zamieszana w łapówkę dla tegoż wiceprezesa, który wówczas był prezesem największej komunalnej gdańskiej spółki, który od tej firmy łapówki brał. Tych samych dwóch złodziei z ich małżonkami, którzy okradali przedsiębiorstwa państwowe według mnie za wiedzą i przyzwoleniem samych gdańskich wojewodów i prezydentów (bo ich bronili bardzo zawzięcie).
Nie ma to tamto, bo do swojej złodziejki to nawet założyli do tego celu taką małżeńską spółkę z o.o., którą tworzyło małżeństwo F. i G., uczestnicy dwóch dużych afer z udziałem tutejszych mafijnych elit, także na urzędach i państwowych organach wszelakich, sadów i prokuratur nie pomijając.
Tak więc jeśli ci "chłopcy w kominiarkach", jak piszesz, są według mnie po prostu debilami i kretynami, bo tego jakoby nie wiedzą i nie widzą, bo nie zapewne nie chcę widzieć kogo i co ochraniają.
Za tak naganną wiedzę i postawę to oni też nie zasługują na to by My Polacy płacić im nienależne wynagrodzenia, tylko za to, że szkodzą tak Nam Polakom jak i Naszej Polsce.

Pod pręgierzem na szubienicach jest miejsce dla zdrajców P i wszelakich zaprzańców czy złodziei Naszego mienia wspólnego.

Ale, żem poleciał, jak jaki papug - ważne że w w obronie Naszej, bo polskiej sprawy, prawd?

Pozdrawiam Sąsiadkę.

Obibok na własny koszt

PS
Proszę nie ufaj szczególnie bydlakom w kominiarkach w takich jak wrocławski epizodach, bo ci skryci za nimi czują się bezkarni, a pamiętaj, że tak jak MO czy SB tak i ich dzisiejsi w prostej linii następcy nie posiadają szczegółowej dokumentacji nawet na to kto jaką broń ostrą posiadał na tej czy innej ich akcji, to dla ukrycia ichniego bandyty, sprawcy. Także rzekomo "naszym" rządom i ministrom na uporządkowaniu tak oczywistych spraw nie zależało i nie zależy, bo nikt o tym jak dotychczas nie napomknął choćby półgębkiem, poza drącym o tym japę "niereformowalnym oszołomem " z Gdańska.
Onwk.

PPS
Przepraszam Autora za mój OT ;O))
Onwk.

Vote up!
1
Vote down!
0

Obibok na własny koszt

#367781

"Tak więc proszę nie użlaj sie nad kolejnym pokoleniem takich samych bydlaków, (...)"

Przepraszam ale gdzie ja się nad nimi użalam i w ogóle skąd taki pomysł ??

Pozdrawiam.
contessa

_______________
"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być".
Lech Kaczyński
_______________
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten aldd meg a Magyart

"Urodziłem się w Polsce" - Złe Psy :
http://www.youtube.com

Vote up!
1
Vote down!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#367862

Swego czasu też myślałem, że ten to młody mógł nie wiedzieć, a ten to też na pewno nie wie co się wyprawia w mordowniach SB i MO w latach 80, bo to wszak nie lata 40 czy 50 XX wieku w MBP/UB czy IW/WSW.
Nawet tak napisałem w swoim pamiętniku więziennym, nie żebym kogokolwiek z gadów komunistycznych bronił, co to uchowaj mnie Boże, NIE.
Ja nie JKM, który by na takich jak ja wysyłałby razem z Kiszczakiem i Jaruzelskim czołgi, ja nie jestem też taki jak JKM, który w Polsacie był i raczył powiedzieć, że on sam wysłałby czołgi na chiński plac zbrodni i komunistycznej hańby, bo tak winien się on nazwać.
Zareagowałem tak, bo przestałem już dawno temu widzieć tych bydlaków inaczej jak bandytów, którzy idą tam, by się wyzywać, a szkolą ich w tym nie nowi lecz ci sami bandyci co katowali Polaków od 1939 roku z rosyjskiego okupanta rozkazu.
Gdyby to ode mnie zależało, to dziś bez mrugnięcia powieki wszystkich ich wypier....., a większość z nich skazał na dożywotnie galery i lochy.
Niestety, jak żyję nie spotkałem tam ani jednego uczciwego, za to zdeprawowanych to widziałem i spotykałem co krok, nawet w drogówce, w której każdy to ryba.

Pozdrawiam.

Obibok na własny koszt

PS
Te moje UŻALAŁA, to nie bierz aż tak dosłownie do siebie. OK?
Onwk.

PPS
Mam problem z zamieszczeniem czegokolwiek, bo ciągle mnie wywala z NP, a to co napiszę często leci hen hen.
Onwk.

Vote up!
1
Vote down!
0

Obibok na własny koszt

#367864