Syjonizm zagrożeniem dla Polski

Obrazek użytkownika chlop ze wsi
Blog

Syjonizm jest nacjonalistyczna ideologią żydowską wyrosłą z religiijudaistycznej i koncepcji "narodu wybranego" , na grunciektórej ukształtował się burżuazyjny ruch żydowski.Zmierzają one do :
- Umocnienia powstałego panstwa Izrael w Palestynie [1948r]
- Rozszerzenia Izraela na sąsiednie tereny [od Nilu do Eufratu]
- Rozwijania solidarności z Izraelem wśród Żydów na świecie
- Zahamowania procesów asymilacyjnych mniejszości żydowskiej w poszczególnych krajach przez wpajanie Żydom przeświadczenia,że stanowią nierozłączną część jednego "światowego narodu zydowskiego",którego centralnym ośrodkiem jest państwo Izrael, i za losy którego ponoszą odpowiedzialność
Zasady i cele syjonizmu jako ruchu politycznegoulegały przeobrazeniom w miarę rozwoju wydarzeń historycznych.
Pierwszy program polityczny syjonizmu sformułował Teodor Herzl w 1897 roku.Który zostal przyjęty przez I Kongres Syjonistyczny.Powołano Światową Organizację Syjonistyczną {SOS].stała sie ona ideologicznym i organizacyjnym centrum skupiającym odtąd organizacje syjonistyczne wszystkich krajów i koordynujących ich działalność.[....]
Główne oddziały Agencji Żydowskiej w Nowym Jorku i Jerozolimie stały się faktycznie silnymi centrami syjonizmu dążącego do panowania nad światem "narodu wybranego"Ma byc wprowadzony "Nowy Porządek Świata NWO.Świat ma być przeobrażony według syjonistycznej wizji liberalnego rozwoju, tzw globalizacji.Celem globalizacji jest powstanie i rozwiniecie się globalnego rynku pieniężnego,wchłonięcie gospodarek narodowych i podporządkowanie ich gigantycznym ponadnarodowym koncernom.Globalizacja oznacza w skrócie dominację Żydów i przejęcie przez nich władzy nad światem.Aby ten cel osiągnąć syjoniści tworzą w różnych krajach V kolumnę ułatwiającą zawładnięcie wszelką własnością i skolonizowanie poszczególnych krajów.Globaliści chcą w przyszłości zafundować światu jeden światowy rząd.Własciwie on już istnieje - działa w tajnych centrach i tworzą go anonimowi politycy.W przypadku gdy rząd ten napotyka na opór społeczeństw,stara się go zminimalizować różnymi metodami.W skrajnych przypadkach nawet za pomocą agresji.Ideologia syjonistów wzorowana jest w wielu przypadkach na ideologi nazistów [napaść,akcje odwetowe,łapanki,burzenie całych dzielnic mieszkaniowych itd].
Pierwszym krokiem do globalizacji jest liberalizacja gospodarek w poszczególnych krajach.Polega na otwarciu ich na import towarów,usług i kapitałów.Następstwem tego jestzwiększenie konkurencyjności,zlikwidowanie zbędnego zatrudnienia,zastosowanie zaawansowanej techniki przyczyniającej się do redukcji zatrudnienia,wzrostu bezrobocia i potanienia siły roboczej.Rezultatem tego jest zmniejszenie kosztów pracy i wzrost zysków koncernów.Dlatego na globalizacji zależy głównie wielkim koncernom,których właścicielami są w większości Żydzi.
Wprowadzaniem globalizacji dla poszczególnych krajów zajmuja się wyspecjalizowane organizacje,miedzy innymi:
- Grupa Bilderberg,
- Komisja Trójstronna,
- Rada Wzajemnego Oddziaływania
- Światowe Forum Gospodarcze.
Jeśli ktos z państwa będzie tym tematem zainteresowany ciąg dalszy nastąpi. Fragment artykułu pana Stanisława Kędzierawskiego z gazety Tylko Polska nr 5[177].
Mottem Tylko Polski jest zezwolenie na przekazywanie wiadomości wszelkimi dostepnymi środkami.
Chlop ze wsi

Brak głosów

Komentarze

P. Kędzierawski powinien więcej postudiować politologii i ekonomii to by nie wtrącał do swych artykułów ewidentnych bzdur.

Np. zamknięcie państwa na handel zagraniczny, jak widać na przykładzie Korei lub Kuby, to gospodarczy kretynizm, prowadzący do wyniszczenia narodu.

Pozdrawiam. Bacz

Vote up!
0
Vote down!
0

Pozdrawiam. Bacz

#73007

Sądząc po pana wiedzy , nie spodziewałem się takiej reakcji.Oczywiście jak pan zapewne wie, nie chodzi o zamkniecie,czyli izolację państwa.Tak jak nie można się zamknąć w łazience,bo się z głodu umrze.Jednak nie można otworzyć łazienki dla całego miasta po za....panu cały dom.Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#73009

P. Kędzierawski przestrzega nas przed importem, w konsekwencji po zamknięciu importu zamarł by eksport bo po co wysyłać towary za granicę jak w zamian nie można nic sprowadzić?
Ten przykład z łazienką dziwny dosyć, ale załóżmy że to akurat jedyna nasza własność. Dlaczego niby za darmo mamy ją udostępniać? Wtedy i tak umrzemy z głodu. Trzeba ją udostępniać za opłatą i to taką, że starczy na pokrycie kosztów sprzątania i jeszcze zostanie na jedzenie dla nas.
Pozdrawiam. Bacz

Vote up!
0
Vote down!
0

Pozdrawiam. Bacz

#73016

Proponowałbym jednakowoż pilnować łazienki przed parchami, aby na dezynfekcję nie oddawac całego zysku.
Pozdrawiam myślących.

Vote up!
0
Vote down!
0
#73020

Przecież pan dobrze wie że ta łazienka nie jest już pańska.Dlatego nie może przyniesć panu dochodu.Mało tego,sam pan musi płacić za wejście do jeszcze wczoraj pańskiej łazienki. Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#73032

Z jednej strony chce Pan przekonać Nas, jakim jest Pan intelektualistą.A z drugiej strony ucieka się Pan do takich uproszczeń, wręcz prymitywizmów,aby uzasadnic własne zdanie... Fe.
Nawet nie chcę myśleć,że nie rozróżnia Pan handlu zagranicznego od POLITYKI HANDLU ZAGRANICZNEGO.
Ale zapewne się mylę, i dlatego oczekuję wytłumaczenia Pańskiego zdania.
Pozdrawiam myślących.

Vote up!
0
Vote down!
0
#73012

Z całym szacunkiem, ale gdzie w wypowiedzi autora doczytał się Sz. Pan słów o "zamykaniu" państwa na handel zagraniczny? Bo ja tam takiego stwierdzenia nie widzę.
Natomiast zauważam bardzo rozsądną uwagę na temat "liberalizacji" gospodarek światowych doprowadzonej do absurdu i mającej ułatwić ich "globalizację". By w końcowym efekcie mogło to zaowocować wprowadzeniem "nowego porządku świata i powstaniem "jedynie słusznego światowego rządu" i systemu.
Korzyści z "globalizacji" odnoszą tylko i wyłącznie "finansiści" i wielkie korporacje.
Natomiast dla "Smitha", "Browna" czy "Kowalskiego" oznacza to tylko mniejsze wynagrodzenie za pracę, wzrost obciążeń fiskalnych i konieczność emigracji "za pracą".
Ciekawe tylko czy byłby Pan skłonny zaakceptować warunki i standart życia np w Azji (o kulturze, tradycji, mentalności nie wspominając, jak i podstawowym warunku że zostaniesz tam Pan zaakceptowany). To się dzieje na Pana oczach, a wmawiasz Pan innym że jest inaczej i próbujesz Pan mieszać ich z błockiem za to że potrafią samodzielnie myśleć, trzeźwo oceniać sytuację i wyciągać prawidłowe wnioski.
Gospodarki państw zachodnich już poniosły częściowo konsekwencje swych "globalistycznych" wizji czego przykładem był ostatni kryzys. Tyle, że tymi krajami rządzą ludzie mający korzyść z rozwijania tej chorej koncepcji i oni go nie odczuli ani nie odczują.
Natomiast na własnej skórze odczuli to w większym lub mniejszym stopniu zwykli "zjadacze chleba" i ( o ile nie zdobędą się na "potrząśnięcie" tych usytuowanych na świecznikach ) z pewnością odczują to jeszcze bardziej boleśnie. Tyle, że na jakiekolwiek protesty będzie już za późno.

W. red

Vote up!
0
Vote down!
0

W. red

#73023

No właśnie liberalizacja i brak restrykcji dla importu to jest to samo co ułatwianie handlu zagranicznego. Wszyscy korzystają z liberalizacji i globalizacji, a nie tylko finansiści i wielkie korporacje. Zachód bardzo korzysta na handlu zagranicznym, korzysta też na tym, że pracują na nich tani pracownicy w biednych krajach. Kryzys nie wynika z tego że jest liberalizacja w handlu zagranicznym tylko z tego że demokracje się degradują do mafiokracji. Ludzi pracy po prostu obsiadła taka ilość mafij w tym też w wielu krajach mafie żydowskie, że po prostu ludzie i firmy się załamują pod tym ciężarem.

Pozdrawiam. Bacz

Vote up!
0
Vote down!
0

Pozdrawiam. Bacz

#73053

Pozwolę sobie nieśmiało zauważyć, że to o czym Sz. Pan mówi to nie jest liberalizacja, lecz libertynizacja i dotyczy to jak sam Pan raczył zauważyć niemal wszystkich dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Jednak wbrew pozorom oba te pojęcia są od siebie tak odległe jak galaktyki. Tak handel (krajowy czy zagraniczny), jak i działalność gospodarcza czy nawet społeczna, oraz stosunki międzyludzkie muszą działać wedle jasno określonych zasad. Które będą zabezpieczały interesy każdej ze stron zapewniając im poczucie partnerstwa i równowagi korzyści. Z chwilą gdy tych zasad nie ma lub się je zrelatywizuje do poziomu "Kalego" wszystkie te dziedziny życia ulegają degradacji i rozpadowi.
Pisze Pan, że "zachód" korzysta na handlu zagranicznym i "taniej sile roboczej" w biednych krajach. A ja bym zapytał "kto korzysta?" , "czyim kosztem?" i "jak długo jeszcze będzie korzystał?" Na pewno wielki kapitał korporacyjny krajów zachodnich, w mniejszym stopniu korporacje i gospodarka krajów "rozwijających się" a w nikłym ich obywatele. Pośrednio i w zupełnie innej skali obywatele państw zachodnich. Tyle, że kapitał w krajach "rozwijających się" rozwija gospodarkę właśnie tych krajów kosztem gospodarek krajów zachodnich. Gdzie ubywa miejsc pracy w dziedzinach gospodarek rozwijających się w "krajach wschodzących". A to dlatego, że przy istniejących w nich kosztach produkcji związanych bezpośrednio z kosztami utrzymania obywateli i fiskalizacją tych państw istniejące w nich do tej pory firmy nie są w stanie konkurować z firmami w "krajach wschodzących" gdzie w/w czynniki są nieporównywalnie niższe. Wraz z upływem czasu liczba i zakres upadku całych dziedzin gospodarek stopniowo rośnie. Co owocuje wzrostem bezrobocia i pauperyzacją "niższych warstw" tych społeczeństw. A że trend ten jest maniakalnie podtrzymywany przez rzadzących finansowanych przez rzeczone korporacje, oraz że jego kontynuacja w efekcie może tylko przynieść dalsze wyjaławianie gospodarek tych krajów. Można się spodziwać, że już nie długo społeczeństwa krajów zachodnich będą beneficjentami tych przemian (oczywiście mówię tu o tej najliczniejszej ich części".
Tak więc jeszcze dzisiaj, może jutro bedą mogli ich obywarele cieszyć się "wolnością w globalnej wiosce". Bo dopóki tej "wolności", dopóty ich pieniędzy z pracy.
Natomiast oczywiście nie będzie to dotyczyć (lub jeśli to w mniejszym stopniu) pracowników światowych korporacji. A i im się też z czasem "utnie" z chwilą gdy ich pracodawcy zadadzą sobie pytanie: "a czemu mam Brownowi w Anglii płacić więcej niż Kimowi wykonującemu taka samą pracę dajmy na to w Korei?"
I na koniec mała uwaga. Jak się ma idea liberalizmu zakładająca wielość konkurencyjnych podmiotów na rynku z powszechnym trendem do korporacyjności tych podmiotów? Chyba, że uznamy iż różne podmioty będące własnością tej samej korporacji będą ze sobą konkurować np. obniżając ceny ^^
To tak w olbrzymim skrócie i "po łebkach" bo temat wielowątkowy oraz pojemny niczym otchłań kosmosu.

pozdrawiam
W. red

Vote up!
0
Vote down!
0

W. red

#73096

Ja bym powiedział że nadajemy na tych samych falach,tylko ja jestem bardziej nie gramotny.A Bacz leci w ptaka. Pisze o biletach do łazienki. Jak by nie wiedział że łazienkę mu dawno "sprzedali" i on jest im za to jeszcze dłużny parię mln. Taki "handel" zwany geszeftem. Pozdrawiam.

Vote up!
0
Vote down!
0
#73136

Niesłusznie się tak nisko oceniasz. Spojrzyj na główne fora i niektóre "newsy" a zmienisz zdanie :) Nie wiem czy moja polonistka jeszcze żyje, a jeśli to czy przegląda internet. Ale zaręczam Ci że widząc to co ja przeżyłaby załamanie nerwowe.

pozdrawiam

W. red

Vote up!
0
Vote down!
0

W. red

#73149

nie patrzę na teksty pod tym względem hahahahahah.Co nie znaczy że nie masz racji.Tylko wprost przeciwnie. Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#73172

Liberalizacja? A i owszem, pod jednym wszakże warunkiem. Liberalizacja w moim kraju ma bogacić mój naród i moje państwo, a nie ponadnarodowe korporacje. Według ostatnich danych to właśnie międzynarodowe korporacje się bogacą niewspółmiernie do włożonych środków, a NARÓD POLSKI okradany bezczelnie przez międzynarodowy kapitał spekulacyjny ześlizguje się po równi pohyłej coraz szybciej! (patrz DŁUG) Dlaczego tak się dzieje? To bardzo proste. Zyski są wywożone z kraju, a nie inwestowane w kraju. Zyski są unwestowane w kraju pochodzenia kapitału. Zwróć uwagę które nacje przodują w tym procederze. Potraktuj to jako pracę domową.

A najdziwniejsza w tym wszystkim jest wręcz głupota Polaków zadowalających się odchodami z "pańskiego" stołu! Więcej, jeszcze obcałowują po rękach "dobroczyńców", którzy ich okradają. Jedyną radą na to jest KAPITAŁ NARODOWY!! Czy takowy istnieje? Nie! Czy może być zbudowany? Tak! Trzeba tylko zrzucić pętlę która zaciska się na polskiej szyji. Ale tego już nikt za Polaków nie zrobi.

Vote up!
0
Vote down!
0

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

#73203

Z prawdziwą przyjemnością przeczytałem ten tekst i podpisuję się pod nim w pełni.

pozdrawiam

W. red

Vote up!
0
Vote down!
0

W. red

#73025

Widzi jak by tylko jedno zdanie wyrwane z całości i rozbiera go na czynniki pierwsze dopisujac do nich wlasna teorię nie mającą nic wspólnego z meritum sprawy.Bacz nie widzi likwidowanych zakładów w Europie,po to tylko aby zwiększyć zyski manopolisty .Przenoszone do Azji,gdzie ludzie charują jak w obozach koncentracyjnych za dolara czy dwa dziennie.Tym samym powiększają bezrobocie i niezadowolenie w Europie.Moim zdaniem już są widoczne ujemne skutki tej działalności we wszystkich tzw krajach cywilizowanych Europy,Ameryki itd.Pamiętam panie Bacz czasy,jak ktoś z POLAKÓW wracał do POLSKI z Ameryki czy Zachodu.Powiedzmy że tam pracował rok czy dwa , to w POLSCE był "milionerem".A obecnie niektórym wstyd się przyznać z rocznego dorobku za granicą.Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#73031

czy na decyzję  w  sprawie Polańskiego nie miała wpływu wiadoma finansjera?Cicha grożba wycofania swoich aktywów?pzdr.

Vote up!
0
Vote down!
0

staryk

#73036

Wydaje mnie się, że było zupełnie inaczej. Finansjera, o której pan pisze chciała Polańskiego wydać na żer sądu federalnego w Ameryce, aby pokazać amerykańskiej gawiedzi, że ich kraj należy do sprawiedliwych i że sądy u nich są niezawisłe i niezależne, i że nikomu nie podarują nawet tym ze świecznika (prawie tak samo jak sądy w Polsce!) i aby dzięki temu móc szybko wystudzić niepokoje społeczne w Ameryce po ostatnim kryzysie, który został wywołany w Ameryce przez tą samą finansjerę, którą pan ma na myśli. Stąd nagle w Ameryce w tamtym czasie zaczęły być wykrywane prze FBI różne afery z udziałem przeróżnych członków narodu wybranego (handel narządami ludzkimi, różne przestępstwa na tle seksualnym i zwykłe oszustwa finansowe i bankowe), stąd również powrót do starej sprawy pedofilii z udziałem mistrza Polańskiego. Tak na marginesie żadnego Polaka, jedyną Polką w jego rodzinie była jego babcia bodajże ze strony jego matki, tak więc o żadnym pochodzeniu polskim w jego przypadku być nie może. Obywatelem Polski pan Polański zapewne jest. Trzeba również o tym pamiętać, że w jego obronie stanęła murem cała elita "Hujałudzka" i pozostała również i polska oczywiście też, najbardziej ta pejsata z wyjątkiem pana Hołdysa, a przecież w niej też mają bardzo dużo do powiedzenia panowie i panie z narodu wybranego, w "Hulałudzie" nie można mówić ani pisać źle o Żydach, sam Mel Gibson już się o tym swojego czasu przekonał na swojej skórze.

To jest gra o to, aby o ważnych sprawach Amerykanie nie mówili i nie pisali, to samo co w Ameryce dzieje się i w Polsce, czasem dla przykładu trzeba jednego czy dwóch poświęcić i trzeba zrobić jakąś sądową pokazówkę albo dać w ostateczności gwieździe szansę na publiczną samokrytykę. Jednak czy tak będzie w przypadku mistrza filmu satanistycznego i okultystycznego pana Polańskiego, któż to wie?

Czy wpływy lobby żydowskiego sięgają również do Szwajcarii?
To jest pytanie zasadnicze w tej sprawie?
Być może chciano jeszcze raz pokazać wszystkim na świecie, że Szwajcarii nikt tknąć nie może nawet żydostwo z Ameryki?

Vote up!
0
Vote down!
0
#73048

Afera Polańskiego była preludium do wykończenia Gibsona, który zaczynał być groźny dla trzymających za mordę.

Vote up!
0
Vote down!
0

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

#73200

Gipsona od Polaka z tej maltretowanej Polski.Gdy tutaj przyjechal miałby filmow do nakręcenia na dwa życia. Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#73201

Tak! Ja jestem zainteresowana tematem i poproszę o ciąg dalszy.

Pozdrawiam serdecznie :)

Vote up!
0
Vote down!
0
#73047

Z wielka przyjemnością napiszę ciąg dalszy wieczorkiem.Postanowilem zająć się tzw tematami niebezpiecznymi ,tematy codzienne sa tutaj szeroko ujawniane,dyskutowane itd. Mając na uwadze że nie wszyscy czytają wiadomości tzw spod lady a wielu wcale [a widze że czytających ludzi na niepoprawnych przybywa coraz więcej].Pragnę naświetlić te ,jak bardzo wazne tematy,dotyczące POLSKI,POLEK,POLAKÓW i zapewne świata.Mam nazbieranych trochę materiałów na ten temat i pragnę je państwu przedstawić.Mam oczywiście cichą nadzieję,że troche osób zainteresuje się tymi tematami i zacznie szperać na własną rękę.Pozdrawiam serdecznie

Vote up!
0
Vote down!
0
#73055

i zabranie głosu w tej sprawie.Zapraszam na część następną,którą już "zapodałem'.Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#73085

Faszyzm i syjonizm to to samo.

Syjonizm doprowadził do powstania państwa Izrael , a syjonistyczna polityka apartheidu w Izraelu  powoduje ze ruch zaczyna być niebezpieczny.

Żydzi chcą mordować, "nie żydów" (syjonizm).

Hitler (pochodzenie zydowskie) chciał mordować żydów (faszyzm).

Jakie cechy wspólne miedzy faszyzmem a syjonizmem?

Jedno i drugie jest albo bylo finansowane z kieszeni zydow.

Syjonizm dąży do przejęcia kontroli nad światem przez Żydów, po "trupach":

Faszyzm również dąży do przejęcia kontroli nad światem, po "trupach"

http://bardzo-wirtualna-polska.abceblog.com/faszyzm-i-syjonizm-wikipedia/

Syjonizm (koszerny faszyzm) w Polsce szerzy się jak epidemia cholery.

Nas Polaków oskarża się o antysemityzm a żydzi w tym czasie "po cichutku" budują obozy koncentracyjne w USA i będą mordować:

http://bardzo-wirtualna-polska.abceblog.com/dozywocie-w-usa-za-podejrzenie-terroryzmu/

Powiedzenie słowa żyd to już antysemityzm.

i tworzą dokładną kopie działania Hitlera zresztą również żyda :)

Żydzi to podły syjonistyczny naród, budujący obozy koncentracyjne w USA i mordujący dzieci i kobiety w strefie gazy. Żydzi sponsorowali obozy zagłady bo to podły naród.Trzeba wygonić syjonistów z Polski.

Vote up!
0
Vote down!
0
#393355