Każdy ma swoje Westerplatte

Obrazek użytkownika Ciri
Kraj

– Słowa papieża Jana Pawła II, że każdy ma swoje Westerplatte, o które musi walczyć - były drogowskazem dla mojego brata Lecha Kaczyńskiego – powiedział Premier Jarosław Kaczyński w swoim przemówieniu u podnóża Pomnika Obrońców Wybrzeża na Westerplatte, przed którym wraz z Minister Anną Fotyga i Maciejem Łopińskim – sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, obecnie prezesem Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, wcześniej złożył kwiaty.

– To właśnie tutaj 72 lata temu nasi już pradziadowie, dziadowie, ojcowie – niewielki oddział stanął ramię w ramię jak bracia i podjął nierówną heroiczną walkę, którą toczył ze szlachetnym uporem. Ten oddział, ta kompania stanęła do walki z tymi, którzy chcieli zniszczyć nasz dom, zetrzeć ten dom z mapy Europy i świata. Byli pierwszymi obok żołnierzy, którzy walczyli pod Wieluniem, którzy hardo po żołniersku powiedzieli NIE inwazji barbarzyństwa, które nie uznawało ani praw narodów, ani suwerenności państw, ani praw jednostek.

Podkreślił, że obrońcy Westerplatte bronili ojczyzny, swojego miejsca na ziemi, ale także zachodniej Europy i jej wartości.

– Bronili odważnie, bo wiedzieli, że to ma znaczenie. Można zapytać, skąd ta postawa? Dlaczego młodzi ludzie, synowie polskich chłopów, robotników, inteligentów nie cofnęli się przed tak wielką przewagą? Czynili tak, bo byli odważni, bo byli ludźmi honoru, służyli Polsce, bronili jej zasad. Czynili tak, bo wiedzieli, iż komunikat, który swoją walkę przekazują Polsce i światu „Westerplatte walczy”, jest komunikatem podnoszącym na duchu.

Jarosław Kaczyński zacytował słowa papieża Jana Pawła II, wypowiedziane na Westerplatte w roku 1987:

Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje w życiu swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować.

– Pozwólcie, że powiem, iż przyjął je wtedy bardzo mocno także przyszły prezydent Rzeczypospolitej, mój brat Lech Kaczyński i ja je przyjąłem. Jeżeli przez wiele następnych lat Lech Kaczyński znosił potężny napór innego rodzaju, napór nieustannych ataków, można powiedzieć ataków furiackich, często grubiańskich, przed którymi nie chroniły go żadne urzędy, jakie zajmował, także ten najwyższy, jaki pełnił w ostatnich latach swego życia, przed swoją niewyjaśnioną po dziś dzień śmiercią, to właśnie dlatego, że ten drogowskaz został przez niego potraktowany bardzo poważnie.

– Te słowa były znamienne, potrzebne i odważne. I można je łączyć z nauką, która tu została wygłoszona. Z przesłaniem Jana Pawła II.

Jarosław Kaczyński przypomniał również słowa swojego brata wypowiedziane w 2009 r. na Westerplatte podczas obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej o zbrodni na oficerach polskich w Katyniu.

To był efekt zemsty za rok 1920. To nie Polska powinna odrabiać lekcję pokory. Nie ma do tego żadnego powodu, powody mają inni. Powody mają ci, którzy do tej wojny doprowadzili i ją ułatwili.

– Westerplatte jest symbolem i oby pozostało symbolem i przesłaniem dla coraz to nowych pokoleń Polaków. Westerplatte jest lekcją odpowiedzialności, prawdy i odwagi. Jest lekcją szczególnie ważną dziś dla młodych ludzi, w czasach wiecznego już pokoju - powiedział Premier Jarosław Kaczyński.

 

Ciri

Brak głosów

Komentarze

Obowiązkowa wiedza. Czekamy na wersję z You Tube.
Dołączajmy linki do naszych wpisów w sprawach narodowych:
Papież o Westerplatte
http://www.youtube.com/v/Tg5ciDOIyvo&hl
i
L. Kaczyński na Westerplatte
http://www.youtube.com/v/XSz36Ts4Xjw&hl

Tylko jedna uwaga do wypowiedzi Pana Jarosława: kto zagwarantował, że pokój jest już wieczny? A może ten zwrot powinien być w cudzysłowie? Bo jakoś nie można się czuć bezpiecznie, gdy wciąż nowe konflikty wybuchają. A i nam, w Europie, nikt pokoju nie zapewni, jeśli konflikt wybuchnie gdzie indziej i prawem domina ogarnie cały świat.

Vote up!
0
Vote down!
0
#180276

Rozmieszczone niedawno przez sowietów, do myślenia o pokoju raczej nie nastrajają.
A kryzys może nastroić putasa do wywołania wojny.
Głodne sowiety to wojownicze sowiety.
O samogon zawsze łatwiej u nich było niż o chleb.
Pozdrawiam myślących.

Vote up!
0
Vote down!
0
#180282

podstawowych praw Obywateli Polski, POpadli w :

prawoFobie, socjoFobie, decyzjoFobie, reformoFobie, prawdoFobie...

uniemożliwiające zastosowanie pamiętnej rady : „Nie lękajcie się !” (dobroCzynności społecznej Polski...)

„CHŁOPcy się męczą i nużą,
chwieją się słabnąc młodzieńcy,
lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły,
otrzymują skrzydła jak orły:
biegną bez zmęczenia,
bez znużenia idą...

Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu,
przygotuj swą duszę na doświadczenie!
Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy,
a nie trać równowagi w czasie utrapienia!
Przylgnij do Niego, a nie odstępuj,
abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim.
Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie,
a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały!
Bo w ogniu doświadcza się złoto,
a ludzi miłych Bogu - w piecu utrapienia.
Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą,
prostuj swe drogi i Jemu zaufaj!
Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania,
nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli.
Którzy boicie się Pana, zawierzcie Mu,
a nie przepadnie wasza zapłata.
Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra,
wiecznego wesela i zmiłowania!
Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie:
któż zaufał Panu, a został zawstydzony?
Albo któż trwał w bojaźni Pańskiej i był opuszczony?
Albo któż wzywał Go, a On nim wzgardził?
Dlatego że Pan jest litościwy i miłosierny,
odpuszcza grzechy i zbawia w czasie utrapienia.
Biada sercom tchórzliwym, rękom opuszczonym
i grzesznikowi chodzącemu dwiema ścieżkami.
Biada sercu zniechęconemu: ponieważ nie ma ufności,
nie dozna opieki.
Biada wam, którzy straciliście cierpliwość:
cóż uczynicie, kiedy Pan nawiedzi?
Którzy się Pana boją, będą posłuszni Jego słowom,
a miłujący Go pójdą Jego drogami.
Którzy się Pana boją, będą szukać Jego upodobania,
a miłujący Go w Prawie znajdą nasycenie.
Którzy się Pana boją, przygotują swe serca,
a przed obliczem Jego uniżą swe dusze.
Wpadnijmy raczej w ręce Pana
niż w ręce ludzi:
jaka jest bowiem Jego wielkość,
takie też i miłosierdzie.”

Również z Westerplatte 2009r. –
Z przeMówienia ZNAmiennie utajnionego , czy POcenzurowanEgo (?) przez „rządzących” międzynarodOwych sąsiadoFobów ...

( Wł. Putin ) : ”” W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH, NIE POWINNIŚMY POSTĘPOWAĆ TAK JAK „LEKARZE”, KTÓRZY ZAKAŻAJĄ PACJENTÓW CHOROBAMI, ABY NA „LECZENIU” ZARABIAĆ””

POdobnie jak inni POfunkcjonariusze natarczywie naruszający prawa Obywateli; korupcyjnymi POsadami prowokując fałszerskie diagnozy lecznicze, antypaństwowe projekty -> POPlecznictwa ludobójstwa „medycznego” ...

prokurujące przestępcze standardy organów „państwOwych” ukrywających prawdę, zawodowo obrażając przepisy praw , rzekOMO ojCzystych dla wszystkich.

Pozdrawiam
J.K.

Vote up!
0
Vote down!
0
#180327