Miasto w budowie

Obrazek użytkownika Free Your Mind
Blog

Chciałbym poinformować wszystkich zainteresowanych, że rozpoczęliśmy budowę Miasta i do tej budowy chcemy włączyć jak najwięcej osób dobrej woli, wolnego ducha i wielkiego serca. Jak się okazuje, zaproponowana przeze mnie idea zaraziła tyle osób, że w ciągu stosunkowo niedługiego czasu zebrało się zwarte grono dzielnych budowniczych, którzy nie tylko widzą sens w realizowaniu takiego pomysłu, ale co więcej, którym wspólna praca nad przebudową polskiej kultury sprawia wielką radość i satysfakcję. Więc może do takich ludzi świat należy? :D

Nie kryję dumy (Polacy to dumny naród :) z tego powodu, że tyle wspaniałych osób naraz zjednoczyło się wokół idei kulturowej 'budowy Miasta Pana Cogito', które to Miasto nazwałem POLIS, nawiązując z jednej strony do źródeł śródziemnomorskiej kultury, w jakiej osadzona jest od wieków polska kultura, ale też do tego, jak bardzo Herbert tę całą łacińską tradycję kultywował i miłował. Tak to wiele ścieżek czasami splata się w jednym miejscu :) POLIS więc stanowić ma z jednej strony hołd składany wielkiemu poecie i myślicielowi, a z drugiej - jakąś próbę (na miarę naszych możliwości, rzecz jasna) kontynuacji tego, co stanowiło owoc intelektualnych poszukiwań Herberta. Poza tym POLIS - nie ma co ukrywać - jakimś dziwnym trafem zawiera pierwszą sylabę nazwy POLSKA :)

 

 

 

Pojęcie POLIS stanowi zatem swego rodzaju ideę regulatywną w stosunku do naszych działań pojmowanych jako 'budowa Miasta', chcemy bowiem zajmować się przebudową kultury na wielu jej piętrach. Interesuje nas historia, tradycja, polityka, sztuka, nauka - wszystko to, co odgrywa istotną rolę w tym, co nazywamy dziś świadomością Polaków czy polskim widzeniem rzeczywistości. Poniżej zamieszczam coś w rodzaju listu otwartego "mieszkańców POLIS" :) do rozmaitych instytucji, typu IPN, "Karta", krakowski Ośrodek Myśli Politycznej, "Arcana", "Fronda", "Teologia Polityczna", "Christianitas" itd., środowisk krajowych czy polonijnych oraz poszczególnych osób, które widziałyby możliwość współpracy z nami na zarysowanych przez nas fundamentach. Chcielibyśmy bowiem, oprócz działalności stanowiącej refleksję nad współczesnością i pewnego rodzaju (dobrze rozumianą) edukację, dokonywać poważnej rekonstrukcji i archiwizacji tego, co kulturowo wartościowe w minionych dziejach Polski - chodzi zwłaszcza o II RP i okres powojenny (emigracja i podziemie).  

"Szanowni Państwo,

kierując się ideą odnowy polskiej kultury i państwa polskiego, pragniemy uruchomić inicjatywę medialno-społeczną o nazwie POLIS. Chodzi z jednej strony o periodyk elektroniczny, pismo on-line, które będzie dostarczało intelektualnej debaty nad kształtem nowej Polski i polskiej kultury, a z drugiej, o swego rodzaju społeczność obywateli świadomych polskości i wagi tejże polskości w dziejach Europy czy świata.

Grupę inicjatywną POLIS stanowią osoby będące przedstawicielami różnych środowisk zawodowych (naukowych, artystycznych itd.) i publikujące w Sieci, czyli blogerzy, ale chcemy, by POLIS łączyło ono w sobie tradycje rozmaitych zacnych pism emigracyjnych, typu przykładowo "Wiadomości", "Kultura", "Kontynenty", "Libertas", jak też drugoobiegowych i trzeciobiegowych - z tym, co niosą ze sobą choćby krakowskie "Arcana". Mamy tu na myśli wysoki poziom intelektualny, otwartość na ścieranie się różnych punktów widzenia, dbałość o kulturotwórczą i edukacyjną rolę takiego przedsięwzięcia oraz o piękno języka polskiego, języka Kochanowskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Norwida, Sienkiewicza, Baczyńskiego, Trzebińskiego czy Herberta.
 

Będzie więc to periodyk zarówno publicystyczny, jak i naukowy, ale też i literacki oraz krytyczno-literacki - nawiązujący do najlepszych tradycji polskiego piśmiennictwa, zdecydowanie odrzucający ponure, destrukcyjne dziedzictwo komunizmu oraz stojący w wyraźnej opozycji do mrocznej (i wciąż podtrzymywanej) tradycji postkomunizmu.

Nasza inicjatywa obejmować będzie analizę polityczno-społeczną i historyczną, problematykę nauk humanistycznych i przyrodniczych oraz promować literaturę (proza, poezja). Zakładamy, że te trzy zręby tworzą dostatecznie szerokie spektrum zagadnień oraz treści wartych omówienia i opublikowania, choć nie wykluczamy modyfikowania idei POLIS (np. w stronę promocji także grafiki, malarstwa czy nawet sztuk audiowizualnych), gdyby zachodziła taka potrzeba. Ponadto nastawieni jesteśmy na 1) konstruowanie encyklopedii elektronicznej, która stanowiłaby przeciwwagę dla pseudonaukowej wikipedii, 2) elektroniczne archiwizowanie (za zgodą zainteresowanych) rozmaitych cennych dokonań wydawniczych powstałych na emigracji czy w II i III obiegu oraz 3) publikowanie historycznych świadectw (szczególnie indywidualnych wspomnień) dotyczących mijającej, powojennej epoki.

W naszym przedsięwzięciu chcemy wykorzystać najbardziej elastyczną konwencję kooperacji i publikowania, tj. pozostawienie samym współpracownikom swobody wyboru, czy chcieliby współdziałać jako osoby zachowujące anonimowość (pod nickami znanymi z blogosfery), czy też woleliby występować pod własnym nazwiskiem. Chcielibyśmy zatem połączyć formułę wypracowaną przez blogosferę, gdzie poszczególni autorzy z sobie wiadomych względów nie chcą ujawniać swojej tożsamości, z formułą obecną w rozmaitych czasopismach, gdzie najczęściej pisze się pod imieniem i nazwiskiem. Uważamy zresztą, że ta pierwsza formuła może być z powodzeniem traktowana jako występowanie pod pseudonimem, co praktykowane było (i jest) zarówno w środowiskach literackich, jak i emigracyjnych oraz konspiracyjnych.

Chcemy jednocześnie, by udało się wypracować konwencję wydawniczą jednoczącą najprzeróżniejsze środowiska gotowe do takiej, postulowanej przez nas, kulturowej i patriotycznej przebudowy się włączyć - poczynając od publicystów, poprzez naukowców, na pisarzach i krytykach literackich kończąc. Bolączką naszych czasów jest to, że te środowiska bywają silnie zantagonizowane i tworzą zamknięte kręgi osób, do których to kręgów trzeba przebijać się niejednokrotnie z wartościowym przekazem. 
 
Nie chcąc narzucać jakiejś "formuły ideowej", sądzimy jednak, że pewne fundamenty POLIS powinny pozostać nienaruszone i niepodważalne - antykomunizm, katolicyzm, poszanowanie rodziny i patriotyzm. Nie do przyjęcia jest dla nas postawa atakowania katolicyzmu - czy to na poziomie symbolicznym, czy intelektualnym, formuła, która w polskiej rzeczywistości medialnej i kulturowej, niestety, często występuje. Jednocześnie sądzimy, że niedopuszczalne jest także wyszydzanie czy lżenie innych form religijności oraz wartości, które uważane są za nienaruszalne przez inne narody. Uważamy ideały wolności sumienia wypracowane w I RP za uniwersalne i obowiązujące po dziś dzień.

Takie są zarysy tej inicjatywy, której się podejmujemy i do której chcielibyśmy zachęcić (i prosić o współpracę) wszystkich tych, którzy widzą potrzebę powstania takiego rodzaju pisma i widzą swoje miejsce w pracach POLIS.

POLIS, naszym zdaniem, powinno być różnorodne, bogate, ale zarazem nie hermetyczne czy "elitarne" w złym znaczeniu tego słowa (choć też w żadnym wypadku nie "płaskie", "pospolite" czy "płytkie"), tzn. winno szanować poziom intelektualny polskiego czytelnika i pretendować do miana poważnych inicjatyw w sensie kulturotwórczym. Jednocześnie powinno być pozbawione zadęcia, bufonady czy poczucia "wyjątkowości" charakterystycznej dla wielu środowisk przyjmujących postawę "kto nie z nami, ten przeciwko nam" (i niedopuszczających jakiejkolwiek krytyki) - powinno więc zawierać także odpowiednio dużą dawkę polskiego poczucia humoru, lekkości, a nawet awanturniczości (a la Jan Chryzostom Pasek), choć oczywiście nie mamy na myśli tworzenia jakiegoś tytułu satyrycznego.

POLIS jest i będzie otwarte dla wszystkich tych, którzy nasze generalne przesłanie ideowe akceptują, tak więc będzie można publikować u nas on-line - bez względu na to, czy będą to teksty literackie, publicystyczne, stricte dziennikarskie, eseistyczne czy wprost naukowe. Liczymy zresztą, że POLIS przyciągnie dodatkowo ciekawych autorów, którzy gdzieś jeszcze onieśmieleni chowają się po zakamarkach polskiej rzeczywistości. My więc w ramach POLIS stworzymy "imperium" ludzi wolnych, szanujących polską kulturę i zmierzających do kulturowej przebudowy Polski.             

Mieszkańcy POLIS"

Zachęcam do współpracy wszystkich, którzy na gruncie antykomunizmu, katolicyzmu i patriotyzmu są gotowi współtworzyć Miasto. Czekamy na teksty, wspomnienia, podziemne druki, które od wielu lat nie były wznawiane.... Czekamy na wszystko, co jest warte opublikowania, przechowania, przekazania innym.

Namawiam do budowania POLIS, straciliśmy bowiem zbyt wiele lat, pozwalając, by polską kulturę tworzyli przypadkowi ludzie.

Warunek podstawowy jest następujący: niech to będą głosy ważne, ciekawe, mądre, intrygujące, pobudzające do refleksji, a zarazem głosy abstrahujące od tego, co wyłącznie bieżące i tymczasowe (a czym do znudzenia karmią nas media), głosy dobre, prawdziwe i piękne. Wznieśmy się ponad poziom codzienności, zabiegania, znużenia, zniechęcenia, rezygnacji, agresji, wściekłości, beznadziei. Polska to wielka idea, polska kultura - to coś, za co ludzie oddawali życie - polskie dziedzictwo - to coś, co powinno nas obligować do działania, do tworzenia wspólnoty - wspólnoty "wyższego rzędu" niż ta, którą proponuje lub narzuca nam III RP :)

Free

Materiały można przesyłać na adres: skrzynia_kontaktowa@yahoo.com (już wyrażam podziękowanie tym, co zechcieli przesłać swoje teksty). Poddane zostaną one selekcji oraz profesjonalnej korekcie. Teksty nie powinny przekraczać 7 stron komputeropisu, ale oczywiście, w przypadku wyjątkowo ciekawych i wartościowych prac, ta zasada będzie zawieszana. Proszę jednak pamiętać, że teksty bardzo długie czyta się on-line dość ciężko (w ostateczności można przygotowywać wersję skróconą do publikacji w POLIS oraz wersję wydłużoną do pobrania w pliku). Każdorazowa odsłona Miasta będzie spakowana do jednego pliku i do pobrania w formacie PDF jako zamknięty numer pisma. Będzie mogła być więc przechowywana przez biblioteki czy instytucje naukowe dokumentujące polskie dokonania kulturowe.

Prosimy o premierowe teksty, fotografie, ilustracje, opowiadania, eseje, wiersze..., a za teksty już nadesłane, dziękuję. Pierwsza odsłona POLIS w wigilię Wigilii 2008. Rok 2008, 90-lecie odzyskania Niepodległości, stąd ta nazwa domeny:

http://polis2008.pl/

PS. Wyrażam przy okazji serdeczne, szczere i pełne uznania podziękowania wszystkim tym, którzy napracowali się już nad "wylewaniem fundamentów" Miasta. KaNo - Twoje projekty już przechodzą do historii :) Dzięki wielkie wszystkim, co wzięli udział w wylewaniu fundamentów (może już nie będę wymieniał z nicków i nazwisk :) - i zapraszam "niezdecydowanych" - to dopiero początek. Rekontra prowadzi już rozmowy z redakcją "Arcanów" o współpracy (chodzi nam np. o zarchiwizowanie elektroniczne krakowskiej "Arki", której podziemne numery są dziś właściwie nie do zdobycia). Jest jeszcze wiele do zrobienia... :D

PS. 2 Mieszkańcy POLIS (o różnym statusie - od pełnoprawnego obywatelstwa po posiadanie wizy turystycznej lub tranzytowej :)

Rekontra, Łażący Łazarz, strzalka, Rolex, unukalhai, michael, Jarocin, Krzesimir, Magda F., w.s media, tad9, RadioBotswana i Gregor :), Foxx, Gawrion, Eine, Artur M. Nicpoń, dzierzba, danz, Toyah, Effendi, Grzegorz Klicki, KJWojtas, pawel1, Jospin, Zeliaoe, Mirek T., Uczennice, MarkD, czaczmen, Rybitzky, Katrine, Rzepka, KaNo + L :), Grudeq, Michał Skrzetlewski, Sowiniec, natenczas, Karmaniola, Mateusz S., jagna11, Freeman, jan.nowak1, 1.polityk, rewident, Jacek Jarecki, Malvina, kokos26, wiki3, BloodCherry, AKar, zenek3, Mustrum, noblog, Grim Sfirkow, Artur P., (inny) Artur P., Grzegorz W., scorka, castillon, stagaz1, nazdar, Krzysztof M., 63624, wiesława, Pionek, Maryla, mechanical trader, kazef, Bodo2, Ufka, laleczka, dzik, psychodelicznykaczysta, kryska, Kisiel, Stef, piotr_, Jaku, Diego, rugged, Alleluja, Jazzek, Błękitny Ocean Istnieje, Jacek, Gemba, taki jeden, vanity fare, AdamH, Matsu, cameel, matylda101, Hobo, ciekawski40, J@no, francesco, MGlinski, Beniek, Romi, Onys, Barres, malta, Koteusz, łużyce, bolek, Sleepless in Brooklyn, Marie, Kazek39, menda, matterhorn, mnich zarazy, foopl, Wojciech Wybranowski, Łukasz Warzecha i Tomasz Szymborski. Jeśli kogoś pominąłem, (acha, jeszcze Free Your Mind :), co wcale nie jest wykluczone, proszę o zgłaszanie się i domaganie wizy wjazdowej :) 

Brak głosów

Komentarze

... białej łapki, bo nie sądzę, bym się do takich rzeczy nadawał. (Zakładając oczywiście, że jestem wystarczająco znaczący, bo to w ogóle kogokolwiek interesowało.)

Kultura, Herbert, Pan Cogito... Nie mówcie tego proszę nikomu, ale ja od razu odruchowo sięgam po Nagana po pradziadku. ;-)

Będę się jednak za Was modlił!

Pzdrwm

triarius

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

It's not about who's right, but who's left. ("Ojciec amerykańskiego karate" Ed Parker)

Pzdrwm

triarius

-----------------------------------------------------

]]>http://bez-owijania.blogspot.com/]]> - mój prywatny blogasek

http://tygrys.niepoprawni.pl - Tygrysie Forum Młodych Spenglerystów

#7823

po co od razu nagan? :) Nagany to trzeba na czerwonych szykować :)

Pozdr

#7833

ja mam świadomość, że czasami niektórych komentatorów "nerwa tłucze" z tego prostego powodu, że nie ma mnie pod komentarzami, ale zwyczajnie NIE WYRABIAM. Taką zresztą miałem od początku umowę z Danzem, że po prostu mój post będzie do czytania. Obowiązki zawodowe, plus komentowanie na s24, plus rodzina - zwyczajnie, nie jestem czasem w stanie poświęcić tyle czasu i miejsca, by robić nazbyt wiele rzeczy. Tych, którzy z tego powodu odczuli dyskomfort chciałbym pocieszyć w ten sposób, że ja też odczuwam dyskomfort :)

Natomiast takiego buraka, kompletnego gnoja, jakim jest wychodźca, to najwyżej mógłbym na taczkach wokół pegeeeru powozić, a nie traktować jako jakiegokolwiek interlokutora. Nawiasem mówiąc, dziwię się Wam, że takiego pseudoblogera zagregowaliście z Niepoprawnymi, no ale to nie mój problem.

Może teraz uda mi się częściej bywać z komentarzami na Niepoprawnych (mam nadzieję, że nie w sąsiedztwie buraka-wychodźcy), bo mam wyrzuty sumienia :)

Jednocześnie zapraszam do współpracy w ramach POLIS. To coś zupełnie innego niż blogosfera, co mam nadzieję już wyjaśniłem na wszelkie możliwe sposoby. Tak więc bieżączkę warto pozostawić do blogowania, a coś ekstra sprezentować nam, o ile ma się ochotę. Dziękuję zresztą wszystkim tym, którzy już z Niepoprawnych włączyli się w kooperację z nami, szczególnie nieocenionemu Danzowi, Gawrionowi oraz - co dowiedziałem się od Danza - Rewizorowi.

Pozdr,
Free

#7835

Rozumiem powody Twojej nieobecności u nas. Cieszę się, że choć czasami wpadasz i mam nadzieję na jeszcze częstsze odwiedziny.

Z wychodźcą to faktycznie może nieudana decyzja - będziemy mieli jeszcze okazję to zrewidować.

Nasza pomoc w Twoim projekcie to jakby obowiązek. Jestem pewien, że cała niepoprawna społeczność kibicuje i trzyma kciuki za POLIS. Ja ze swojej skromnej strony zrobię wszystko by pomóc doradzić i wypromować - tyle na ile mi starczy czasu i talentu.

Pozdro!

Ratujmy Nasze Polskie Lasy!
AIM(S) - Artificial, Intelligent Moderation (System) © Gawrion

#7860

... mało dziś popularnego (nie bez powodu zresztą) Baldura von Schiracha, z małym dodatkiem Jana Krzysztofa Kelusa.

Nie jestem żadnym wrogiem Herberta i Pana Cogito. Czy nawet Kultury jako takiej. (Ino filharmonii i tego typu spraw. ;-)

Naprawdę życzę Wam powodzenia. I zastanowię się, do czego mógłbym się ew. przydać.

No i nie mam osobiście żadnych pretensji, że mało odpowiadasz. Strasznie poważnie traktujesz blogowanie, ale też i rezultaty masz nie byle jakie. Tak trzymać!

Pzdrwm

triarius

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

It's not about who's right, but who's left. ("Ojciec amerykańskiego karate" Ed Parker)

Pzdrwm

triarius

-----------------------------------------------------

]]>http://bez-owijania.blogspot.com/]]> - mój prywatny blogasek

http://tygrys.niepoprawni.pl - Tygrysie Forum Młodych Spenglerystów

#7842

Możesz liczyć na naszą pomoc. Na nasze wpisy pisane tylko dla POLIS, a także na każdą pomoc jakiej będziecie potrzebowali. Inicjatywa, która będzie budowała nową jakość na prawej stronie polskiej blogosfery to konieczność, to wyzwanie na przyszłość.
Pozdrawiam.

Pozdrawiam
**********
Niepoprawni: "pro publico bono".

#7834

no, Ty to w ogóle jesteś niezastąpiony i ja nie wiem, jak ja Ci się będę teraz musiał odwdzięczyć za to wszystko, co dla mnie zrobiłeś i robisz. No nic, może jakiś różańczyk (dziesiątek maksymalnie :P) będę zmawiał w Twojej intencji, o.

:D

#7845

a może graficznie nas wesprzesz? a może tekstowo? Grunt, żeby było ciekawie, mądrze, pięknie, elegancko, porywająco, wzruszająco, ponadczasowo itd. :D

Pozdr

#7844

za co się dostaje te punkty, bo mi się coś takiego u góry wyświetla? A, i czy te punkty można zamienić na jakąś kratę piwa?

:D

Pozdr

#7846

Na razie myślimy o koszulkach, ale piwo też postawimy na planowanym zlocie "niepoprawnych". Mam nadzieję, że przyjedziesz.;)
Pozdrówka.

Pozdrawiam
**********
Niepoprawni: "pro publico bono".

#7848

A kiedy ten zlot? :)

#7850

Najpierw koszulki, a zlot to chyba na wiosnę, pytanie w jakiej części Polski zrobimy nasz zlot. Trzeba spytać naszych użytkowników...
Pzdr.:)

Pozdrawiam
**********
Niepoprawni: "pro publico bono".

#7854

postaram się wmiarę możliwości jakoś pomóc, coś napisać, jeśli byłyby potrzebne jakieś grafiki/ilustracje, pomoc graficzna, też się postaram.

#7851

WYBACZ, ALE MI SIĘ TO KOJARZY Z BUDOWĄ NOWEJ HUTY
ŻYCZĘ SUKCESÓW
kael

kael

#9870