Dodatek drożyźniany, a sprawa Biedronki.

Obrazek użytkownika Paweł T
Kraj

      Oddać Polakom władzę nad Polską. Jeżeli nam jej, jednak nie oddadzą będziemy musieli ją sami w Polsce przejąć.

Zamiast dodatku drożyźnianego, niech ludzie, którzy rządzą Polską sprawią, aby ludzie w Polsce zaczęli być za swoją pracę godziwie wynagradzani, żeby nie byli zatrudniani na czarno, na umowę o dzieło i nie byli zmuszani do samozatrudnienia poprzez tworzenie fikcyjnych firm, które rozliczają się z US poprzez zryczałtowany podatek dochodowy.

           Zamiast dorabiać lichwę i korporacje, trzeba nałożyć podatki na banki, tak jak to zrobiono na Węgrzech. Na banki, które drenują Polaków od lat z ich własnych ciężko wypracowanych pieniędzy. Na banki, które napuszczają na Polaków komorników i wpisują ludzi na listę dłużników, tylko za to, że jakiś urzędnik w banku w czasie spisywania umowy kredytowej z premedytacją wpisał zły adres lub złe nazwisko kredytobiorcy, potem spłaty za kredyt z tego powodu nie są księgowane na koncie banku, takich przypadków w Polsce jest bardzo dużo. Tutaj dochodzi do zmowy między bankiem a pracownikami polskiego państwa urzędami komorniczymi, ta sytuacja w Polsce trwa już od dwóch dekad.

            Rządzący w Polsce nie wiedzą, skąd wziąć pieniądze? Od Telewizji komercyjnych w Polsce, za to co robią w ich programach, ale i od pewnego czasu Polska Telewizja Publiczna prowadzi na wizji gry polegające na tym, że każdy może grać, ale wygrać nie może nikt, tak jak kiedyś grali niektórzy na "benklach" w tzw. "trzy karty" albo w "trzy kubki". Jednak tego typu gry na bazarach zabroniono prawem, natomiast tego samego oszustwa, które ma miejsce w telewizjach w Polsce nikt nie zakazuje, nawet nikt na tym z rządzących Polską nie chce zarabiać, niech zarabiają oszuści. ;)) Dzisiaj tego typu gry losowe są w świetle prawa urządzane na wizji w mediach komercyjnych i publicznych, niech na te gry rządzący nałożą dodatkowe podatki, a od uczciwych ludzi żyjących od pierwszego do pierwszego niech się rządzący Polską "odpindolą".

                                                      Bardzo proszę. :)

            Skąd niby wezmą na ten dodatek drożyźniany dla najbiedniejszych? 

          Znowu potworzą nowe ministerstwa i nowe stanowiska pracy dla urzędników państwowych za nasze pieniądze z podatków, znowu ktoś będzie decydował o tym, komu ma przyznać taki dodatek, a komu ten dodatek nie przysługuje, znowu trzeba będzie zbierać tony dokumentów, aby dostać 200 lub 300 polskich złotych? Zamiast tego proponuję zlikwidowanie połowy ministerstw w Polsce, które i tak nic nie robią. :)) I zaraz znajdą się pieniądze. 

            Niech Polska zacznie bić polską walutę, niech polski rząd wprowadzi w Polsce parytet złota, niech polski rząd przestanie być "płatnikiem netto" w rozliczeniach z Unią a zostanie w tych rozliczeniach prawdziwym płatnikiem netto tzn. beneficjentem tych rozliczeń, Polskę przed krachem gospodarczym uratowała nasza polska złotówka i tylko ona, wejście w strefę EURO całkowicie Polskę pogrąży. Unia systemowo wprowadza w Polsce biedę, drenuje Polaków z ich własnych wypracowanych ciężko pieniędzy, narzuca limity produkcyjne.

...

Myślę, że poniższe zestawienie będzie interesującą pomocą edukacyjną. Należy jednak pamiętać, że jest to jedynie projekcja a realne przepływy pieniężne mogą być odmienne ze względu na niezdolność niektórych państw do wykorzystania 100% przyznanych im środków. O ile się nie mylę, wykorzystanie środków unijnych dla niektórych programów nie przekracza kilku procent w Bułgarii i "niskich" kilkudziesięciu w Polsce.

Płatnicy netto (proszę zwrócić uwagę na zmianę skali):

 za:
http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/02/27/platnicy-netto-i-beneficjenci-netto-ue-w-latach-2007-2013/

...
   
           Rządzący w Polsce nie wiedzą co robić? Zamiast podwyższać podatki niech je obniżają, zamiast podwyższać VAT (podatek od towarów i usług) niech go rządzący Polska obniżą i niech wreszcie zlikwidują rozpasany do straszliwych rozmiarów sektor urzędniczy w Polsce - władza ustawodawcza i władza wykonawcza, wyjście polskiej armii z Afganistanu oraz z Iraku i tak za tę kolonialną wojnę Polska nic nie ma, jednak w tym samym czasie płacimy za tę wojnę z naszych własnych podatków w imię obcych interesów, m. in. żydowskich i korporacji ponadnarodowych, które dążą do wprowadzenia na świecie New World Order (NWO). Czy ktoś wie, jakie Polska ponosi z tego tytułu wydatki? 

           Zamiast prywatyzować, a tak naprawdę oddawać nasz majątek narodowy w obce ręce poprzez systemowe zadłużanie polskiego przemysłu oraz innych dziedzin polskiej gospodarki, inwestować w kolej państwową, w lasy, w infrastrukturę turystyczną, w stocznie, w przemysł rybacki i przetwórstwo, w służbę zdrowia, w przemysł ciężki, w górnictwo, w KGHM, w energetykę w nasze złoża geotermalne oraz w gaz łupkowy, zamiast oddawać w czyjeś ręce autostrady trzymać je w swoich polskich rękach, zamiast oddawać w prywatne ręce, (czytaj żydowskie) stadiony w Polsce inwestować w nie z kasy budżetów polskich miast, przecież kibice będą na te stadiony przychodzili, a i inne imprezy sportowe na tych stadionach również można organizować. Tak właśnie tworzy się swój narodowy polski kapitał, to praca na kilka dekad, jednak właśnie tak powinno się postępować w Polsce, gdyby Polską rządzili Polacy. I tak mógłbym wymieniać w nieskończoność, zacząć opodatkowywać w odpowiedni sposób korporacje farmaceutyczne, produkować własną polską broń, inwestować w edukację i w nowe technologie...

           Niestety, to wszystko nie stanie się w Polsce, jest jeden powód, który temu przeszkadza. W Polsce rządzą ludzie, którzy albo nie są Polakami albo są ludźmi wpływów różnych państw, na przykład Rosji, Izraela, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i ugrupowań ponadnarodowych, do których zaliczam masonerię i światowe żydostwo. 

          Wymiar sprawiedliwości w Polsce zamiast bronić swoich korporacyjnych interesów oraz zamiast bronić interesów innych narodowości, niech zacznie bronić Polaków i naszych polskich interesów narodowych. Najpierw sprzedano w Polsce prawie wszystko, tym samym pozbawiono się wpływu na kształtowanie cen za dostarczanie wszelakich usług oraz na ceny produktów żywnościowych, a teraz politycy w Sejmie dziwią się, że w Polsce jest drożyzna?! 

         Hipokryzja i zakłamanie, a ile to brali nasi polscy parlamentarzyści za ustanawianie odpowiednich ustaw w polskim parlamencie, kto nadzorował w Polsce prywatyzację przemysłu, który należał do polskiego skarbu państwa, kto oddał polskie banki w ręce obcego kapitału, kto najbardziej na przemianach ustrojowych w Polsce zarobił? Polska i Polacy? Tak jak na wydobyciu ropy zarabiają Arabowie. Gdzie są pieniądze z tych prywatyzacji, czyżby na kontach korporacji w bankach żydowskich i szwajcarskich i poszczególnych lobbystów?

        Oni nam teraz będą dawali dodatek drożyźniany, niech nam dadzą spokój i stworzą warunki do normalnej uczciwej pracy w Polsce albo niech odejdą w nicość i nigdy już do polskiej polityki nie powracają. ;)))) Zamiast kłócić się o to, kto będzie lepiej rządził w Polsce PiS, PO, SLD, PSL, niech wreszcie Polacy przejmą sami władzę w Polsce i niech wreszcie sami zaczną się swoim własnym krajem rządzić i rozporządzać, wtedy nie będzie potrzeby dawać Polakom jałmużny i dawać Polakom z łaski jakichkolwiek pieniędzy w łasce z woli naszego kata, który usadowił się z woli naszych zaborców w naszym polskim Sejmie.

Paweł Tonderski.

Brak głosów

Komentarze

Urzędników w Polsce jest o 70% za dużo. Radykalne obniżenie ich liczby spowoduje uproszczenie procedur. Pieniądze unijne powinny iść na rzeczy materialne - głównie drogi, a nie w kosmos (szkolenia, projekty itp.)

ixi band

#146554

Popieram, ale jak to zrobić? Mamy w kraju tragiczną sytuację rozpasanej biurokracji, coraz większej nędzy oraz ok. 20 % społeczeństwa, które czerpie korzysci z nieuczciwej polityki. Wiekśzośc ludzi bardzo ciężko i dużo pracuje za bardzo małe wynagrodzenia. Wielokrotnie nasuwaja mi sie skojarzenia o niewolnictwie ekonomicznym.
A tzw. "pieniadze(środki) unijne" w żadnym wypadku nie rekompensują wkładu, jaki Polska wnosi do kasy unijnej. Wydanie każdej złotówki z projektów unijnych jest obłożone całą masa przepisów i stertą papierów, które trzeba wypełnić. Niestety, ja realnie obawiam się, że za 5 lat będziemy krajem ogromnej biedy, pozbawionym infrastruktury technicznej i społecznej, a także - być może - dużej części ziemi. Ludzie sa zbyt przestraszeni aby protestować. Boją się, że nie będą mieć z czego przeżyć i dlatego godzą się na tak upadlające warunki pracy i płacy.

#146560

kilka chwastów wyrwać i po kłopocie.

#158362